Sunteți pe pagina 1din 13

SUBIECTE EXAMEN DREPT BANCAR:

1. Notiunea si obiectul dreptului bancar


Dreptul bancar reprezinta ramura de drept privat care reglementeaza operatiunile
bancare si profesionistii care savirsesc aceste operatiuni bancile ( in calitate de
institutie de credit).
Dreptul bancar face parte din categoria raporturilor de drept privat, astfel ca si in
materie bancara subiectele se afla intr-un raport de egalitate juridica. Facem
precizare ca acest raport dobindeste valente specifice in conditiile in care BNR
exercita asupra activitatilor bancare o activitate de autorizare, reglementare si
supreaveghere prudentiala.
Obiectul raportului juridic de drept bancar se materializeaza in actiuni sau lucruri.
Astfel banca va efectua actiunile bancare pentru care a fost autorizata.
2. Programul de supraveghere prudentiala a BNR
Programul de supraveghere prudentiala adoptat de BNR imprivinta institutiilor de
credit pe care le supravegheaza cuprinde urmatoarele elemente:
-

O specificare a modului in care BNR intentioneaza sa isi indeplineasca sacinile si


sa aloce resurse

O identificare a bancilor /institutiilor de credit care urmeaza sa faca obiectul


supravegherii sporite si a masurilor adoptate privind o astfel de supraveghere

Un plan pentru inspectii la fata locului vizind sediile utilizate de o institutie de


credit, inclusiv sucursalele si filialele stabilite intr-un alt stat membru

Programele de supraveghere prudentiala includ urmatoarele institutii de credit;


a) Institutii de credit in cazul carora rezultatul simularilor de criza sau rezultatul
procesului de analiza si evaluate indica riscuri semnificative pentru mentinerea

continua a soliditatii financiare a acestora sau indica incalcari a ordonantei


99/2006 sau regulamentul UE
b) Institutiile de credit care prezinta un risc sistematic pentru sistemul financiar
c) Orce alta institutie de credit pentru care BNR considera necesar acest lucru
3. Masurile BNR pentru redresare
BNR dispune ca orice banca sau institutie de credit, persoana juridica romina care
nu respecta cerintile prevazute in reglementari ori in alte acte emise in apicarea
acestora sau nu da curs unei recomandari a bnr sa interprinda masurile necesare
pentru a asigura redresarea situatiei in cel mai scurt timp. BNR poate sa dispuna,
fara a se limita la acestea, urmatoarele masuri:
a. Sa oblige institutia de credit sa dispuna de fonduri proprii la un nivel mai mare
b. Sa solicite institutiei de credit imbunatirea cradului de administrare, a strategiilor,
proceselor si mecanismelor implimentate
c. Sa solicite institutie de credit sa aplice o politica specifica de provezionare sau un
tratament specific al expunerilor din perspectiva cerintilor de fonduri proprii
d. Sa restrictioneze sau sa limiteze activitatea, operatiunile sau retiaua de sucursale
ale institutiilor de credit, inclusiv prin retragerea aprobarii acordate pentru
infiintarea sucursalelor din strainatate.
e. Sa solicite institutie de credit reducerea risccurilor aferente operatiunilor,
produselor si/sau sistemelor acesteia.
f. Sa dispuna institutiei de credit limitarea componentei variabile a remuneratiei la
un procentaj din veniturile totale nete daca nivelul acesteai nu este in
concordanta cu mentinearea unei baze de capital sanatoase.
g. Sa dispuna institutie de credit sa utilizeze profitile nete pentru intarirea bazelor de
capital.

h. Sa dispuna institutie de credit ilocuirea persoanelor desemnate sa asigure


conducerea sucursalelor institutie de credit.
i. Sa instituie supravegherea speciala sau dupa caz administrarea speciala asupra
institutie de credit ori sa dispuna masuri de stabilizare.
j. Sa limiteze detinerile calificate in entitati financiare sau nefinanciare, situatii in
care institutia de credit este obligat la instrainarea acestora.
k. Sa dispuna institutiei de credit elaborarea si aprobarea unui plan de redresare a
activitatii, care trebuie sa detalieze masurile si actiunile ce vor fi interprinse
pentru a asigura administrarea adecvata a riscurilor la care este expusa institutia
de credete si/sau pentru a inlatura deficientele constatea in activitatea acestea si
care sa stabileasca termenul de implimentare a respectivelor masuri si actiuni

4) Banca- Institutie de credit 54


Bancile fac parte din categoria institutilor de credit. Institutia de credit inseamna o
interprindere a carei activitatea consta in atragerea de depozit sau alte fonduri
rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu. Institutile de
credit se pot constitui si pot functiona ca: banci; organizatii cooperatiste de credit;
banci de credit ipotecar; banci de economisire si creditare in domeniul locativ.
Bancile imbraca forma juridica asocietatilor pe actiuni. Rolul societatilor bancare
in activitatea economica este determinat de functiile pe care acestea le
desfasoara, functii care determina, de fapt, specificul activitatii acestora in rindul
altor profesionisti. In afara bancilor a aparut si alte institutii financiare ce preiau
excedentele de lichiditate din economie si le plaseaza in alte categorii de
instrumente si forme de imprumutri de cit creditul bancar. Se modifica in prezent,
si rolul de coordonator de sistem al bancii centrale, care i-si orienteaza activitatea
spre realizarea obiectivelor de politica monetara si mai putin spre activitatea de
reglementare,

supraveghere

si

control

in

sistemul

bancar.

5) Evaluarea calitatii actionarilor bancari- reputatie, soliditate financiara,


prudentialitate, suspiciuni privind spalarea banilor si terorismul 73 74 75 75

Calitatile de mai sus, adica reputatie, soliditate financiara, prudentialitate si


suspiciuni privind spalarea banilor si terorism, fac referire atit la actionarul
semnificativ persoana fizica cit si la actionarul semnificativ pesoana juridica.

Cerintele privind reputatia pot fi considerate implinite daca:


-

Actionarul este o pers fizica sau jurid despre care se considera ca are deja o
reputatie buna in calitatea sa de actionar semnificativ la o entitate reglementata
si supravegheata de un organ competent din Romania sau din alt stat;

Daca actionarul este pers fizica ce asigura conducerea si/ sau administrarea
activitatii unei entitati reglementate si supravegheate de BNR, Comisia Nationala
a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ori de o autoritate
de supraveghere asemanatoare dintr-un alt stat membru;

Daca este entitate supravegheata si reglementata de BNR si ASF ori de o


autoritate de supraveghere asemanatoare dintr-un stat membru;

Cerintele de reputatie pot fi evaluate si prin cooperarea cu autoritatea


competenta de supraveghere din statul tert ale carui reglementari privint cerintele
de reputatie sunt considerate echivalente, daca actionarul semnificativ:
-

Este o pers fiz sau jurid deja considerata a avea reputatie buna in calitatea sa de
actionar semnificativ al unei entitati supravegheate si reglementate de autoritatea
competenta de supravegere din statul tert;

Este o pers fiz ce asigura conducerea si/sau administrarea activitatii unei entitati
reglementate si supravegheate de o autoritate de supraveghere a statului tert;

Este o entitate reglementata si supravegheata de o autoritate de supraveghere


dintr-un stat tert;

Actionarul este prezumat ca are o reputatie buna, pana la proba contrara;

Soliditatea financiara a actionarului semnificativ.


Soliditatea financiara a actionarului semnificativ se evalueaza din perspectiva
capacitatii acestuia de a finanta participatia sa si de a mentine o structura
financiara puternica, precum si de a asigura o administrare prudenta si
sanatoasa a bancii. BNR analizeaza daca mecanismele de finantare utilizate de
actionar pentru a finanta participatia la capitalul bancii sau daca relatiile
financiare existente intre actionarul semnificativ si banca pot genera conflicte de
interese care pot dezechilibra structura financiara a bancii. Analiza soliditatii
financiare a actionarului semnificativ trebuie raportata la natura actionarului si sa
fie proportionala cu participatia acestuia la capitalul bancii, adica se ia in
considerare implicatia pe care acesta o va avea in administrarea bancii.
Daca actionarul semnificativ este o entitate reglementata si supravegheata
prudential de catre o alta autoritate de supraveghere din Romania, dintr-un alt
stat membru sau dintr-un stat tert ale carui reglementari in domeniul prudential
sunt considerate a fi echivalente, BNR va lua in considerare evaluarea situatiei
financiare a actionarului realizata de autoritatea sa de supraveghere, coroborindo cu documentele transmise direct de catre autoritatea de supraveghere a
actionarului semnificativ Bancii Nationale.

Conformarea bancii la cerintele prudentiale.


-

Evaluarea adecvarii calitatii actionarului semnificativ are in vedere si daca banca


va fi in masura sa se conformeze cerintelor prudentiale prevazute de lege si de
reglementarile date in aplicarea acestei legi, si in special, daca grupul din care va
face parte are o structura care sa permita exercitarea unei supravegheri eficiente,
realizarea unui schimb eficient de informatii cu autoritatile competente si

determinarea distribuirii responsabilitatilor intre autoritatile competente. BNR va


lua in considerare daca actionarul semnificativ va fi in masura:
a) Sa furnizeze bancii sustinerea financiara de care aceasta ar putea avea
nevoie pentru activitatea planificata;
b) Sa furnizeze capitalul de care banca ar putea avea nevoie pentru dezvoltarea
viitoare a activitatii sale;
c) Sa implementeze orice solutie adecvata pentru a ajusta viitoarele necesitati
de fonduri proprii ale bancii;

Suspiciuni privind spalarea banilor.


Calitatea de actionar semnificativ nu va fi considerata ca fiind una adecvata, daca
actionarul:
-

Este suspectat sau cunoscut, pe plan intern ori international, ca fiind implicat in
operatiuni de spalare a banilor sau tentative de acest fel, indiferent daca acestea
sunt legate sau nu de achizitia propusa;

Este suspectat ori cunoscut, pe plan intern sau international, ca fiind terorist sau
ca finanteaza acte de terorism;

Este stabilit intr-un stat sau teritoriu considerat de catre FATF-GAFI Grupul de
Actiune Financiara Internationala ca fiind necooperant ori intr-un stat sau
teritoriu care nu a intreprins masurile necesare si suficiente pentru a se conforma
cu recomandarile FATF-GAFI.

Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie sa provina din surse licite,
iar mecanismul de finantare trebuie sa fie transparent.

Evaluarea criteriului privind spalarea banilor si finantarea terorismului se


realizeaza in corelatie cu evaluarea integritatii si indiferent de valoarea sau alte
caracteristici ale participatiei ce se intentioneaza a fi detinuta in banca.

6) Activitatea bancara- categorii 85


Activitatea bancara este atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de
la public si acordarea de credite in cont propriu. BNR este abilitata sa determine
daca o activitate reprezinta ori nu atragerea de depozite sau alte fonduri
rambursabile de la public, activitate bancara, activitate de emitere de moneda
electronica ori activitatea de atragere si/sau gestionare de sume de bani
provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in
vederea acumularii de fonduri colective si acordarii de credite sau imprumuturi
din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de
catre mimbrii acestora. Determinarea naturii activitatii, exprimata de BNR este
obligatorie pentru partile interesate. Desfasurarea de activitati interzise se
pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Activitatea bancara se poate
clasifica in:
a. Activitati permise
b. Alte activitati
c. Activitati cu bunuri mobile si imobile
d. Activitati interzise

7) Codul Civil si obiectul de activitate al bancii 84


Orice societate trebuie sa aiba un obiect determinat si licit in acord cu ordinea
publica si bunurile moravuri. Noul cod civil nu mai prevede notiunea de act de

comert sau notiunea de comerciant. Inlocuindule cu activitate de productie,


comert sau prestari de serviciu. Iar cea de comerciant inlocuita cu profesionist cu
unele exceptii. Astfel incit abordarea noastra va privi actele juridice cu scop
lucrativ(

comerciale),

interprinderea

cu

scop

lucrativ

(comerciala)

si

profesionistul. Conform art. 3 din NCC explotarea unor interprinderi consta in


exercitarea sistematica de catre una sau mai multe pers. a unor activitati
organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau
in prestare de servicii indiferent daca are sau nu scop lucrativ. Banca face parte
din categoria interprindelor cu scop lucrativ, avind calitatea de profesionist care
desfasoara o activitate organizata( incheie acte juridice comerciale). Obiectul de
activitate particularizeaza bancile fata de orice alte categorii de societati. Sunt
considerate fapte de comert operatiunile de banca si schimb. Banii si creditul pot
forma obiectul circulatiei adica obiectul unei operatiuni comerciale. operatiunile
de banca sunt efectuate de societatile bancare si se refera la operatiunile asupra
sumelor de bani in numerar a creditelor si titlurilor negociabile.
8) Etapele de constituire a bancii 107
Pentru constituirea unoei societati bancare se vor parcurge urmatoarele etape:
1. Aprobarea constituirii societatii bancare de catre BNR (reprezentatii legali
vor inainta la BNR o cerere autorizata avind forma stabilita de catre
acestia precum si documentatia stabilita de BNR. BNR poate solicita si
alte informatii sau documente suplimentare)
2. Indeplinirea formalitatilor de constituire conform dreptului comun (aceasta
etapa cuprinde intocmirea actului constitutiv, inregistrarea si autorizarea
functionarii societatii.pentru a putea obtine aprobarea de functionare
viitoarea banca trebuie sa faca dovada fata de BNR ca sa constituit legal,
adica a obtinut certificatul de inregistrare de la registrul comertului)
3. Autorizarea functionarii societatii bancare de catre BNR si inscriere in
registrul institutiilor de credit

Dispozitiile legale cu caracter special prevad ca procesul de autorizare a bancilor de


catre BNR cuprinde doua etape:
a. Aprobarea constituirii societatii bancare
b. Autorizarea functionarii bancii.
Consideram ca aprobarea constituirii bancii reprezinta o etapa distincta de
inmatriculare, deoarece obtinerea din partea bancii centrale a aprobarii de constituire
reprezinta o conditie imperativa in vederea inregistrarii in registrul comertului.
Judecatorul delegat este obligat sa verifice existenta aceste autorizatii, lipsa ei avind ca
obiect imposibilitatea pronuntarii incheierii prin care se autorizeaza constituirea
societatii. Mersul documentelor indica 3 etape distincte, viitorul profesionist va inainta
documentatia ceruta la BNR si apoi se va adresa Oficului Registrului Comertului

9) Depozitul bancar in viziunea Codului Civil 152


Codul Civil reglemeteaza depozitul bancar, astfel conform NCC prin constituirea unui
depozit de fonduri la o institutie de credit, aceasta dobindeste proprietate asupra
sumelor de bani depuse si este obligata sa restituie aceeasi cantitate monetara de
aceeasi specie la termenul convenit sau dupa caz oricindt la cererea deponentului cu
respectarea termenului de preaviz stabilite de catre parti ori, in lipse de uzante.
Deasemenea NCC reglementeaza depozitile si de titluri si prevede ca prin constituirea
unui depozit de titluri, institutia de credit este imputernicita cu administrarea acestora.
10) Compensatia si depozitul indisponibil 152
Depozitul indisponibil este depozitul datorat si exigibil care nu a fost platit potrivit
conditiilor legale si contractuale aplicabile de catre o institutie de credit aflata in una din
situatiile:
-

BNR a constatat ca institutia de credit in cauza nu este capabila, din motive


legate direct de situatia sa financiara sa plateasca depozitul si nu are perspective
imediate de a putea sa o faca

A fost pronuntata o hotarire judecatoreasca de deschidere a procedurii


falimentului institutiei de credit, inainte ca BNR sa constate situatia de mai sus,
de la prima liniuta ))

Compenstaia reprezinta suma pe care fondul o plateste fiecarui deponent garantat


pentru depozitele indisponibile, indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de
garantare.

11) Creditul bancar-activitate bancara 166


Creditul bancar este in primul rind o activtate bancara si apoi un act juridic, un contract
special.
In prezent sunt reglementate urmatoarele categorii de credite:
a. Creditul ipotecar
b. Creditul ipotecar finantat prin emisiune de obligatiuni ipotecare
c. Creditul de consum
Un element important a raportului de credit este promisiunea de rambursare, care
presupune riscuri si deci necesita angajarea unei garantii. In raporturile de credit
riscurile probabile sunt riscul de nerambursare si riscul de imobilizare. In raporturile de
credit cu banca se pot angaja si persoane care nu au calitatea de agenti economici.
totusi, una dintre cele mai importante categorii de clienti sunt interprinderile. Raporturile
de credit ale interprinderilor cu bancile sunt de regula reciproce. Pe de o parte
interprinderile avind contrui deschise la banci formeaza depozite care pot fi folosite de
catre acestea ca resurse. Pe de alta parte bancile acorda credite interprindelor pentru
nevoile lor de productie curente sau cu recuperare ulterioara pentru investitii. In materiile
de credite se interzice societatilor bancare sa acorde credite garantate cu actiuni, alte
titluri de capital sau cu obligatiuni emise de banca insasi sau de o alta entitate
apartinind

grupului

din

care

face

12) Riscul de credit. Centrala Riscului de Credit 181 182

parte

banca.

Metodologia de determinarea a valorii ponderate la risc a expuerilor prin utilizarea


abordarii bazate pe modele interne de rating si conditiile minime in care poate fi
aprobata utilizrea acestei metode se stabilea prin reglementari. Conform OUG 99/2006
bancile puteau obtine aprobarea in vederea utilizarii abordarii bazate pe modelele
interne de rating numai daca demonstrau BNR-ului ca sistemele implimentate erau
conform standartelor si cerintilor minime de evaluare a conformitatii. Daca o banca nu
mai indeplinea conditiile in care a obtinut aprobarea pentru utilizarea aprobarii bazate
pe modele interne de rating, trebuie sa prezinte bancii centrale un plan adecvat de
inlaturare a deficientilor sau sa probeze ca efectele generale de neindeplinire conditiilor
nu sunt semnificative. Atit in cazul utilizarii abordarii standart cit si in cazul abordarii
bazate pe modele interne de rating tratamentul specific aplicabil urmatoarelor categorii
de expuniri se stabilea prin reglementari:
a. Expunerii care beneficiaza de o protectie a creditului
b. Expuneri care fac obiectul securizarii si pozitii din securizare
c. Expuneri din tranzactii cu instrumente financiare.
BNR ofera o clasificare normativa a riscului de credit:
-

Tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii


potrivit abordarii standart

Tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii


potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating

Expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

Tehnici de diminuare a riscului de credit utilizate pentru institutiile de credit si


firmele de investitii

Tratamentul riscului de credit aferent expunerilor ecurizate si pozitiilor de


ecurizare

Tratamentul ricului de credit al contrapartidelor

L a centrul riscului de credit se raporteaza urmatoarele informatii de risc de credit:


a. Datele de indetificare a debitorilor
b. Creditele acordate debitorilor si angajamentele asumate in numele lor
c. Informatiile referitoare la componenta grupului care reprezinta un grup de clienti
d. Fraudele cu carduri produse de posesori.
Baza de date a centralei riscurilor de credite este organizata din 4 fisiere:
1. Fisierul central al creditelor
2. Fisierul creditelor restante
3. Fisierul grupuri
4. Fisierul fraudelor cu carduri

13) Banca punte- definitie ( pag 276 + durata-2ani)


Banca punte reprezinta o institutie de credite care se constituie si functioneaza ca
banca in scopul preluarii de active si pasive ale institutii de credite. Banca punte se
infiinteaza in vedere asigurarii continuarii prestarii serviciilor bancare aferente activelor
si pasivelor preluate, urmind sa fie vinduta ulterior catre o terta parte eligibila. Aceasta
se poate constitui si functiona pe o durata de pina la doi ani cu posibilitatea prelungirii
acestei perioade inca cu doi ani prin hotarire BNR.
La momentul transferului banca punte se subroga prin efectul legii in drepturile si
obligatiile decurgind din acordurile incheiate de institutia de credit de la care sa efectuat

transferul.
14) Rezolutia bancii-definitie ( sectiunea 3, pag 277, pana la art 41)
Rezolutia reprezinta reorganizarea unei bancii sau institutii de credit aflate in dificultate,
care urmareste asigurarea continuitatii functii sale esentiale pentru economie,
mentinerea stabilitatii financiare si dupa caz, restabilirea viabilitatii pentru cel putin o
parte a institutii de credit. In contextul implimentarii de catre BNR a masurilor prevazute
in cadrul procedurii de administrare special sau a masurilor de stabilizare
15) Conditiile pentru aplicarea procedurii falimentului bancar( fara istoric, organe,
etc) 313
a. Debitorul sa fie o banca (trebuie sa fie o banca legal constituita in Romania. Pot fi
subiecte ale procedurii si filialele constituite de banci pe teritoriul romaniei
precum si sucursalelor bancilor cu sediul in ro.
b. Debitorul trebuie sa se afle in stare de insolventa( insolventa reprezinta starea
bancii care se afla in una din situatiile urm:
-

Incapacitatea vadita de plata a datoriilor exicibile cu disponibilitatilor banesti

Scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit

Retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, ca urmare a


imposibilitatii de redresare financiara a unei banci aflate in administrarea
speciala.