P. 1
REFERAT FILOZOFIE

REFERAT FILOZOFIE

|Views: 1,522|Likes:
LUCRARE FILOSOFICA, scoala pitagora, omul si statul, acceptiuni filozofice
moroianu.gabriel.leonard pe skype pt a-l cumpara doar cu 5 euro
LUCRARE FILOSOFICA, scoala pitagora, omul si statul, acceptiuni filozofice
moroianu.gabriel.leonard pe skype pt a-l cumpara doar cu 5 euro

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Moroianu Gabriel Leonard on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $20.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/17/2014

$20.00

USD

pdf

text

original

„UNIVERSITATEA PETROL ŞI GAZE” PLOIEŞTI FACULTATEA I.M.E.

SPECIALIZAREA: CALCULATOARE GRUPA: 1812

REFERAT FILOSOFIC
Referat a !"#$"% "&a FILOZOFIE

Student: MOROIANU N.M. GA'RIEL LEONAR(

PLOIEŞTI

2010

Pagina nr.1

CUPRINS

Pagina nr.2

$ti!ologic %nsea!nă "dragoste de înţelepciune" Pe l&ngă această acce"ţiune la g&nditorii greci filosofia !ai este definită şi %n alte !oduri. adică la auto"erfecţionare s"irituală şi %!"linire !orală.r"$+t/ &* %*te.alături de ştiinţă religie artă ."recu! şi "cunoaştere a celor divine şi omeneşti" a realităţii ulti!e necondiţionate originare de ordinul esenţei "rin care se legiti!ea#ă tot ceea ce este sau "oate să fie. pe cât îi stă omului în putinţă" -1." . în filosofie este vorba despre om.un do!eniu s"ecific al culturii o !anifestare s"eciali#ată a s"iritului u!an.deci a te!eiului e*istenţelor a naturii celor ce sunt .". 'stfel din "unct de (edere al o)iectului filosofia este "cunoaştere a celor ce sunt ca fiind ceea ce sunt" . aşa cum face deseori şi psihologia.INTRO(UCERE "În timp ce în ştiinţă e vorba despre lucruri chiar atunci când se vorbeşte despre om (omul adică e privit ca lucru. 'ceste te!e de reflecţie sunt a)ordate siste!atic şi %n ter!eni conce"tuali %n cadrul do!eniilor s"eciali#ate ale filosofiei: ontologia (teoria generală a e*istenţei) gnoseologia (teoria generală a cunoaşterii) a*iologia (teoria generală a (alorilor) antro"ologia (teoria filosofică ce-şi "ro"une inter"retări de sinte#ă asu"ra condiţiei u!ane) "ra*iologia (teoria generală a acţiunii) ş.r"$*-.tr. e(ident )&tr*$+t &* tr. care încetează atunci să fie o disciplină filosofică). Pagina nr. +efiniţia "ro(enită din sco"urile şi as"iraţiile !ai %nde"ărtate ale filosofiei %ndea!nă fiinţa u!ană la "asemănare cu divinitatea.3 . +in "unctul de (edere al sco"ului i!ediat "filosofia este pregătire pentru moarte" oferind !odele de (iaţă de!nă re"ere şi criterii (alorice.a. chiar atunci când se vorbeşte despre lucruri" (Constantin Noica) Filosofia este .

a1terea a $e . Pri!a lucrare dedicată %n !od s"ecial clarificării naturii filosofiei o %nt&lni! la un g&nditor neo"latonic din sec al 34-lea d. Nu sunte! siguri că "ri!ele tratate de filosofie cu"rindeau "asa1e dedicate %n !od s"ecial "ro)le!ei /Ce este filosofia20 dar odată cu scrierile lui Platon şi 'ristotel astfel de "asa1e sunt a"roa"e neli"site. 3. Pre4. 7i dă e*e!"le: !edicina se ocu"ă de tru"ul o!enesc astrono!ia de astre t&!"lăria de le!ne. Sa s"us /ca fiind ceea ce sunt0 "entru a su)linia s"ecificul cunoaşterii filosofice. Pagina nr. tot de aici şi "ro)le!ele ce a"ar (i#a(i de identificarea unei "osi)ile naturi sau esenţe a filosofiei. 6n lucrarea sa 4ntroducere %n filosofie +a(id făcea un in(entar al celor !ai i!"ortante acce"ţiuni date filosofiei de la %nce"uturile acestei "reocu"ări "&nă %n #ilele sale. +efiniţia sa ar "utea fi refor!ulată astfel: /filosofia este "regătirea %n (ederea !orţii fiinţa fiind "ăstrată0.-e&e1t" Filosofia tre)uie să se ocu"e şi cu cele o!eneşti şi cu cele di(ine. /' !uri0 %nsea!nă lu"ta cu "asiunile iar /a fi !ort0 %nsea!nă trecerea %n cealaltă lu!e atingerea cunoaşterii conte!"lati(e du"ă eli)erarea de tru".t"rea %e&tr* -. cu alte cu(inte de#)aterile "ri(ind statutul şi natura filosofiei s-au transfor!at tre"tat %ntr-o "ro)le!ă filosofică. ')ia du"ă ce "asiunile !or şi sufletul se "urifică filosoful se "oate dărui %n totalitate conte!"laţiei şi "oate cerceta natura di(ină. Cunoaşterea filosofică nu este una a lucrului ci a naturii sale. Filosofia ca a"ro"iere de cele di(ine (transcendente).arte Platon %n dialogul P8aidon "reci#ea#ă fa"tul că filosofii nu se %ndeletnicesc cu ni!ic altce(a dec&t cu lă!urirea a ceea ce %nsea!nă /a !uri0 şi /a fi !ort0. C*&.a1tere a $e . S-a s"us /o cunoaşterea a celor ce sunt0 "entru că nu este "osi)ilă o cunoaştere a celor ce nu sunt. $(ident această "ro)le!ă a "ri!it soluţii diferite %n "erioade e"oci şi şcoli diferite. F" . C&nd filosoful grec se referă la "regătirea "entru !oarte tre)uie să ne g&ndi! la !oartea "asiunilor.f"a e#te $*&. +a(id 'r!eanul.4 . Filosoful tre)uie să tindă către cele di(ine ca %n(ăţ&nd din ele să le conducă "e cele o!eneşti la desă(&rşire. +e aici şi greutăţile "e care le a(e! atunci c&nd %ncercă! să sur"rinde! %ntr-o singură for!ulă /natura0 filosofiei. Filosoful neo"latonic identifică şase astfel de acce"ţiuni: 1.ACCEP0IUNILE FILOSOFICE Filosofii au reflectat de-a lungul ti!"ului at&t la o serie de "ro)le!e nu!ite ulterior (%n s"ecial de către unii "rofesori de filo#ofie) /"ro)le!e filosofice standard0 c&t şi la ceea ce este sau ar tre)ui să fie filosofia.r !"2"&e 1" . 5.r $e #*&t $a f""&! $eea $e #*&t Filosofia este o cunoaştere a tuturor celor ce sunt "e c&nd ştiinţele nu sunt o cunoaştere a tuturor celor ce sunt ci doar a unora dintre ele. Cunoaşterea filosofică nu este una du"ă cantitate (ea nu ne s"une c&ţi oa!eni c&ţi cai sau c&te astre e*istă) ci ea ne s"une ce(a des"re natura lucrurilor. 2.#.

Filosofia este /artă a artelor0 şi /ştiinţă a ştiinţelor0"entru că ea oferă o cunoaşterea a "rinci"iilor artelor şi ştiinţelor.4. 6n secolul . 't&t o!ul c&t şi di(initatea "osedă (irtute ca"acitatea de cunoaştere şi ca"acitatea de acţiune.#. 7. $*e!"le: filosofia cunoaşte natura (ocii iar re#ultatele adică tonurile şi as"iraţiile le oferă s"re cunoaşterii gra!aticii.r 'ristotel (a defini filosofia dre"t /artă a artelor0 şi /ştiinţă a ştiinţelor0. a arte .5 .5. +e "ildă %n $"oca !odernă filosofia a fost conce"ută !ai ales dre"t efort de deter!inare a "osi)ilităţilor de cunoaştere "e care o!ul le "osedă %n genere. 6n secolul al .-* *" )& %*t"&6. Că această ase!ănare e*istă se "oate arătă "rin trei lucruri. a 1t""&6e .#te !e )&6e e%$"*&e Prin %nţele"ciune Pitagora %nţelegea "osi)ilitatea de a cunoaşte fiinţa di(initatea.f"e . :!ul este ase!enea di(inităţii aşa cu! co"ia este ase!enea !odelului.f"a e#te !ra4.-lea "rin <ar* filosofia nu a !ai fost considerată un ti" s"ecial de efort cogniti( "rin care s-ar o)ţine o !ai adec(ată %nţelegere a lu!ii ci o acti(itate de transfor!are a acesteia.r 1" 1t""&6. 8. +e e*e!"lu geo!etrul ştie că "unctul este indi(i#i)il dar cau#a o lasă %n sea!a filosofiei.&are $* !"2"&"tatea %e $+t )" #t. Pagina nr. .A#e-. Filosofia este /artă a artelor0 şi /ştiinţă a ştiinţelor0 deoarece ea cunoaşte %nsăşi natura lucrurilor şi "entru că ea oferă re#ultatele s"re cunoaştere artelor şi ştiinţelor.9. 'ceastă nă#uinţă de cunoaştere a fiinţei a di(inităţii a că"ătat nu!ele de f" . Filosoful nu %şi (a dori niciodată ceea ce nu-i stă %n "utinţă ci (a nă#ui %ntotdeauna către cele "e care le "oate atinge.. F" .+acă %n 'ntic8itate (şi %n $(ul !ediu dar şi o )ună "arte din $"oca !odernă) filosofia a fost %nţeleasă dre"t un gen s"ecial de cunoaştere o cunoaştere cu "ri(ire la c8estiunile di(ine cu "ri(ire la cele su"rasensi)ile un gen de cunoaştere care (i#a entităţile transcendente %n secolele care s-au scurs de atunci filosofia a că"ătat şi o serie de alte acce"ţiuni !ult diferite de cele iniţiale. filosofia a fost %nţeleasă fie dre"t o te8nică de clarificare a sensurilor enunţurilor fie dre"t e*"resie a unor senti!ente sau trăiri. Art. 9ot Platon defineşte filosofia ca fiind /ase!ănarea cu di(initatea "e c&t %i stă o!ului %n "utinţă0. filosofia cunoaşte natura figurilor geo!etrice lăs&ndu-le %nsă s"re cunoaştere geo!etriei. C8iar dacă cele trei caracteristici %nt&lnite la o! diferă de caracteristicile si!ilare ale #eului filosoful are dre"t o)iecti( să di!inue#e aceste diferenţe e(ident at&t c&t %i stă %n "utinţă.

Contrar a"arenţelor nu este (or)a de un ritual iniţiatic.6 . Nasta Note la PAtagoras). Fiecare a(ea ti!"ul său sta)ilit %n funcţie de ca"acitatea sa "resu"usă. Nu!ărul este esenţa lucrurilor este for!a şi legea lu!ii sensi)ile este "rinci"iul lu!ii ca a"a lui 98ales ca a"eironul lui 'na*i!andru ca aerul lui 'na*i!ene ori ca Pagina nr.5r. $ste destul de greu de a s"une clar care anu!e idei filosofice a"arţin lui Pitagora şi care anu!e a"arţin ele(ilor săi. Fiindcă "itagoreicii "reţuiau !u#ica şi ar!onia ei ca !i1loace de %nălţare sufletească au efectuat cele dint&i cercetări ştiinţifice asu"ra !u#icii. +intre toate filosofiile dinainte de Socrate nu!ai şcoala "itagoreică i#)uteşte să su"ra(ieţuiască !ai !ultă (re!e. Pitagoris!ul ur!ărind de#ro)irea sufletului din carcera tru"ului "rin (iaţă cu!"ătată %n slu1)a )inelui şi dre"tăţii a recunoscut că !i1locul de a ne ridica "este !ici!ile (ieţii este cunoaşterea ade(ărată a lu!ii. dar continuă să e*iste latent "&nă către finele lu!ii antice du"ă ce rea"are "rin 100 %. =a intrarea %n şcoală disci"olului i se "rescria un anu!it ti!" de tăcere. <intalul e ne!uritor toate celelalte sunt !uritoare.ŞCOALA PITAGOREIC: 7coala "itagoreică a fost o şcoală filosofică fondată de Pitagora %n secolul 34 %.e. Si!ţurile sunt stro"i ale acestora. '"oi cei care treceau !ai de"arte la cercetarea @ni(ersului şi a "rinci"iilor naturii se nu!eau fi#icieni ("8Asi>oi ). 9ăc&nd şi ascult&nd disci"olii 0%nce"eau să de(ină erudiţi0 %n ceea ce 0se nu!ea e>8e!At8ia 0 adică 0"ăstrarea cu(&ntului0 (N. +ici"olul tăcea şi asculta ce s"uneau alţii ti!" de cel "uţin doi ani. Sediul sufletului se %ntinde de la ini!ă "&nă la creier.5r. d&nd naştere neo"itagoris!ului. Baţiunea şi "asiunea o au şi celelalte ani!ale dar !inte are nu!ai o!ul. 6n locul deter!inărilor calitati(e (a"ă aer) ale conce"ţiei de dinainte sau din (re!ea "itagoreicilor e*istă acu! deter!inări cantitati(e !ăsura)ile. Cei care se găseau "e acest "arcurs de tăcere şi ascultau se nu!eau a>usti>oi (auditori). Sufletul se 8răneşte din s&nge facultăţile sufletului sunt sufluri căci ca şi sufletul sunt ne(ă#ute %ntoc!ai ca şi eterul ne(ă#ut 6ncă din antic8itate s-a făcut o distincţie %ntre "itagoricieni care erau disci"olii direcţi ai lui Pitagora "itagorei ele(i sau ur!aşi acelora şi "itagorişti cei care trăiesc du"ă "rinci"iile şcolii dar din afară. "artea care se află %n ini!ă e "asiunea %n ti!" ce "ărţile care sălăşluiesc %n creier sunt !intea şi raţiunea. 'ceastă şcoală dis"are "rin secolul 43 %. Pitagora s"une că sufletul o!ului se %!"arte %n trei: ra6"*&ea/ -"&tea 1" %a#"*&ea. Cei ce a(eau (oie să (or)ească să %ntre)e şi săşi s"ună "ărerile du"ă ce %n(ăţaseră lucrurile cele !ai grele ? tăcerea şi ascultarea ? se nu!eau !ate!atici (!at8e!ati>oi) căci (ec8ii greci %nţelegeau "rin !ate!atici geo!etria !u#ica şi celelalte disci"line su"erioare. Se "oate s"une %nsă că ideea funda!entală a "itagoris!ului a "ornit de la %nte!eiatorul şcolii: "rinci"iul şi su)stratul lucrurilor sensi)ile este nu!ărul (arit8!os) care e*"ri!ă ar!onia şi ra"orturile statornice ale acestor lucruri. Pitagoricii su"uneau "e neofiţi la o tăcere care %nse!na o acţiune "re"aratorie %n (ederea %nsuşirii ştiinţelor.n.

Pă!&ntul =una Soarele cele F "lanete (<ercur 3enus <arte Gu"iter Saturn) a"oi sfera stelelor fi*e. 6n general "itagoreicii considerau decada sacră considerau că nu!ărul 10 0este "erfect şi cu"rinde %n sine %ntreaga natură a nu!ărului (10 co"ruri cereşti 10 "erec8i de contrarii). <ai tre)uia o "lanetă cerută de cifra !agică 10 şi fiindcă n-au "utut s-o desco"ere o in(entea#ă şi o nu!esc 0contra-Pă!&nt0 (antic8t8on) "lanetă in(i#i)ilă o"usă Pă!&ntului dincolo de focul central. Pitagoreicii şi "itagoreii !ai adăugau la contrariile originare unitate-"luralitate "ar-i!"ar li!itat-ili!itat alte şa"te "erec8i "&nă la %!"linirea cifrei #ece: drea"tast&nga !asculin-fe!inin re"aus-!işcare drea"tă-cur)ă lu!ină-%ntuneric )ine-rău "ătrat-o)long. dis"uneau "ri!ele "atru nu!ere %n felul ur!ător: un triung8i cu laturile alcătuite din "atru ele!ente. 'ceastă listă a o"o#iţiilor are nu!eroase i!"erfecţiuni. Noutatea acestei teorii era că centrul lu!ii nu !ai era "ri(it Pă!&ntul (geocentris!) cu un alt astru "e care un "eri"atetic de !ai t&r#iu 'rista8 din Sa!os %l socoteşte Soarele (5elios) şi astfel se a"ro"ie de conce"ţia 8eliocentrică ce se i!"une la %nce"utul istoriei !oderne "rin Co"ernic. 'ristotel referindu-se la această !etodă %n !etafizica face o re!arcă critică: 0dacă totul tre)uie să "artici"e la nu!ăr se (a %nt&!"la ca !ulte lucruri să fie identice0. 9ot 'ristotel se %ntrea)ă cu! "ot nu!erele să fie la cau#ele lucrurilor şi e(eni!entelor din uni(ers şi %n acelaşi ti!" constituienţi ai cos!osului !aterial. "rin %nsu!are din orice (&rf al triung8iului a! "orni o)ţine! cifra 10 (1C2CDCE) Pentru a e*"lica structura şi ordinea uni(ersului "itagoreicii "ornesc de la cifra desă(&rşită 10 )a#a siste!ului #eci!al "otri(it căreia ei caută să desco"ere cele 10 sfere cereşti "urtătoare de astre.focul 8eraclitic. Pitagoreicii re"re#entanţii cei !ai i!"ortanti ai şcolii lui Pitagora au fost: 5i""asos P8ilolaos 'rc8Atas. Pentru "itagoricieni totul era %ntruc8i"area nu!erelor inclusi( ceea ce noi nu!i! noţiuni a)stacte "recu! dre"tatea co!)inaţia !o!entul o"ortun. 'stfel "itagoricii re"re#entau grafic nu!ărul 10 su) for!a tetra>tAs -ului care a de(enit si!)olul lor sacru. 6n felul acesta a1ung la o originală dar a)stactă construcţie astrono!ică %n !i1locul căreia se află focul central nu Pă!&ntul iar %n 1urul acestuia se %n(&rtesc 10 sfere "urt&nd 10 cor"uri cereşti .7 . Pagina nr.

'cesta "reci#ea#ă că şi alte (ieţuitoare "re#intă un anu!it instinct al socia)ilităţii şi anu!ite rudi!ente de g&ndire şi li!)a1.#. 6n "tica #icomahică Cartea a 3444-a 'ristotel tratea#ă des"re "rietenie o virtute sau. +enaturarea regalităţii este tirania.&6e e%6"" sau f" . este indispensabilă de virtute 'nali#a "rieteniei %l conduce la !anifestarea acesteia asu"ra for!elor de gu(ernă!&nt a!intite şi %n $olitica. $*istă trei for!e de gu(ernă!&nt şi tot at&tea for!e de denaturare adică de coru"ere a acestora. alta aparentă.o "arte raţională. Cea !ai )ună dintre ele este regalitatea iar cea !ai rea ti!ocraţia.r6e e ar-ate= care (or a"ăra cetatea şi care nu tre)uie sa ai)ă altă ocu"aţie să fie doar arti#ani desă(&rşiţi ai li)ertăţii cetăţii şi să nu se %ndeletnicească cu ni!ic altce(a care nu duce s"re acest sco". 'ristotel consideră că o!ul este de la natură o fiinţă socială este de la natură o fiinţă socială %n sensul că "re#intă de la naştere tendinţa s"re socia)ilitate "recu! şi alte trăsături cu! sunt raţiunea şi li!)a1ul care au şi ele un caracter social.f"".r"" care (or %nde"lini cu! tre)uie !eseriile asigur&nd traiul din cetate şi ascult&nd de cei care %i conduc. cei care (or conduce cetatea "redo!in&nd %n ei "artea raţională a sufletului căci %n cadrul statului tre)uie să conducă !inţile cele !ai ele(ate a căror autoritate nu tre)uie "usă la %ndoială de ni!eni din 1ur. =a ei (a "redo!ina "artea "asională a sufletului din care i#(orăşte cura1ul şi (ite1ia. Me1te1*4ar"" şi a4r"$* t. 2. . D.STATUL SI OMUL :!ul reuseste sa isi infrane#e instinctele "ri!are să re#iste tentaţiilor şi să %şi cree#e alegeri logice %n fa"tele sale. 6n g&ndirea lui Platon %n (i#iunea lui des"re o societate uto"ica: . filosofii sunt %n !ăsură să cunoască ce este dre"t şi "ot să !enţină dre"tatea.8 . :!ul se distinge de celelalte (ieţuitoare la care sunt "re#ente rudi!ente de socia)ilitate "rin fa"tul că fiinţa u!ană are cea !ai desă(şită raţiune şi "re#intă grai articulat. $le sunt regalitatea aristocraţia şi %n al treilea r&nd cea %nte!eiată "e cens "entru care e(ident !ai "ro"riu ar fi ter!enul de ti!ocraţie dar "e care !a1oritatea oa!enilor o)işnuiesc s-o nu!ească regi! constituţional.sufletul u!an are o structură si!"lă tri"artită . $ste "ers"ecti(a etică de anali#ă a !anifestării gu(enă!intelor. Pagina nr. '!)ele sunt !onar8ii dar deose)irea dintre ele este e*tre! de !are: tiranul %şi ur!ăreşte doar "ro"riul interes regele "e cel al su"uşilor săi. Pa9&"$"" <f. ce ţine de ne(oi "ri!are statul este for!at din trei clase: 1. cel puţin. una pasională.

*ă* $rea # ne )t *ă nea%ul o%enes* este & ! n. 3l !e "#ă! &e toată su'er n/a2 Pitagoricii a(eau o)iceiul să cinstească cu nu!ele de Heus "e creatorul şi "ărintele lu!ii uni(ersale. :r %nsuşirea nu!elor tre)uie căutată !ai %nt&i %n denu!irile care se referă la lucrurile (eşnice. @n astfel de rege nea(&nd ne(oie de ni!ic %n "lus faţă de ceea ce are nu-şi (a ur!ări interesele "ersonale ci "e acelea ale su"uşilor săi. 4ar fa"tul că este for!a constituţională cea !ai rea a"are cu toată e(idenţa căci totdeauna contrariul a ceea ce este !ai )un e lucrul cel !ai rău. ANALIZ: FILOSOFIC: (E VERSURI (IN IMNURI SACRE O. Zeus. 'ceasta se "oate (edea %n !ulţi!ea nu!elor date %n c8i" ne"otri(it anu!itor oa!eni c&nd de "ildă i se s"une 'gat8on unui o! rău sau $use)ios unui nelegiuit. &e le+a arăta tuturora .en ul &e *are se ser!es*. altfel n-ar fi dec&t un rege tras la sorţi. aceste două for!e de gu(ernă!&nt sunt a"ro"iate ti!ocraţia dorindu-se şi ea un regi! al celor !ulţi şi toţi cei ce "osedă un cens fiind egali.ar tu. ei distri)uie )unurile cetăţii fără să ia %n consideraţie !eritul re#er(&ndu-le "entru sine "e toate sau "e cele !ai !ulte %ncredinţ&nd totdeauna aceloraşi "ersoane !agistraturile "rinci"ala lor "reocu"are fiind %!)ogăţirea. 'ă+/ *ura0. 'ristocraţia la r&ndul ei degenerea#ă %n oligar8ie c&nd cei ce gu(ernea#ă sunt oa!eni (icioşi.) *ă Natura sa*ră &e"!ălu e &es*1 s toate ta nele2 Iar &e se !a+n&ura să / le 3n'ă/ )e"e ) / e. C&t des"re denu!irile folosite ca nu!e "ro"rii ele sunt !ai degra)ă rodul alegerii %nt&!"lătoare dec&t c8i"ul %nsuşirilor fiinţelor denu!ite. !e "#ă! $e oa%en &e nes'(r) tele ne*a"ur *e *o$le)es*. 9i!ocraţia de(ia#ă %n de!ocraţie. Pagina nr. 9irania este contrariul regalităţii "entru că tiranul ur!ăreşte doar )inele "ersonal. căci dre"t este ca cel ce a dat fiinţă şi (iaţă tuturor fiinţelor să "oarte un nu!e "e !ăsura !ăreţei sale lucrări1. 4ar nu!ele de Heus care 4i este !od legiti! se "otri(eşte cel !ai )ine lucrării şi o"erelor sale. 'stfel de denu!iri nu au ni!ic din "reci#ia "e care nu!ele ar tre)ui să o ai)ă căci ele nu e*"ri!ă nici esenţa şi nici lucrarea fiinţelor "e care le denu!esc. tatăl nostru. a"oi 4n ordinea lucrurilor (eşnice %n cu(intele folosite să denu!ească Heii şi %n sf%rşit la Hei in cu(intele folosite "entru a-i nu!i "e cei !ai !ari. +intre for!ele de gu(ernă!&nt coru"te de!ocraţia este cel !ai "uţin rea "entru ca re"re#intă doar o uşoară de(iere de la regi!ul constituţional. 6n astfel de situaţii gu(ernarea se află %n !&na c&tor(a oa!eni coru"ţi %n loc să a"arţină celor !ai (aloroşi.6 .+ar nu "oate fi cu ade(ărat rege dec&t cel ce se )ucură de o inde"endenţă totală deţin&nd asu"ra tuturor su"erioritatea %n "ri(inţa )unurilor. !e a0un4e la / nta &e *are / +a% !or# t5 *ă* le*u n&u+/ su'letul. Begalitatea degenerea#ă deci %n tiranie. căci tirania este o coru"ere a !onar8iei şi %n consecinţă regele rău de(ine un tiran.

%n felul acesta sf%rşitul conte!"laţiei lor a fost "entru noi %nce"utul desco"eririi inteligenţei lucrurilor. Pe scurt iată care este %nţelesul (ersurilor "e care le-a! citat. Pagina nr. a1ung%nd să cunoască (eniul de care se servesc 'ceştia sunt cei care "rin filo#ofie s-au "urificat de toate tul)urările "ati!ilor "ro(ocate de "artea iraţională a sufletului lor eli)er%ndu-se ca dintr-o %nc8isoare de aceste ţinuturi "ă!%ntene1. 'ceste (ersuri "ar !ai degra)ă să ne arate că cel ce (rea să a1ungă la o (iaţă fericită tre)uie să-l c8e!e "e Heu ca "e un tată căci dacă Heul este creatorul tuturor fiinţelor el este şi "ărintele celor )uni. 4ar aceste ade(ărate )unuri sunt ade(ărul şi (irtutea care i(indu-se din cau#a ce or%nduieşte lu!ea strălucesc %ntotdeauna şi in acelaşi fel deasu"ra tuturor. 9oc!ai aceasta se arată "rin (ersul: (eniul de care se servesc. 3enind a"oi !o!entul să facă cunoscute aceste g%nduri ei le-au e*"ri!at scoţ%nd sunete ce au dat nu!e lucrurilor. 17 . +eşi !i1loacele de a se i#)ă(i de rău sunt inerente naturii o!eneşti nu toţi oa!enii se "ot eli)era din g8earele lui căci cei !ai !ulţi şi atrag necazurile prin propria şi libera lor alegere* ei nu ştiu să vadă nici să audă adevăratele bunuri ce lăngă ei se află %ntr-ade(ăr puţini sunt cei ce'au învăţat să scape de păcatele lor. : fiinţă li)eră nu "ri!eşte ade(ăratele )unuri dacă nu le cere. şi "entru ce acu! din raţiuni "e care toc!ai le-a! %nfăţişat el este nu!it &eus tatăl Poetul ne-a s"us !ai %nainte: nu începe o lucrare mai înainte de a ruga pe &ei să ţi'o desăvîrşească $l a (rut astfel să dea de %nţeles că Heii sunt %ntotdeauna gata să ne dăruiască )unuri atunci c%nd i!"loră! dărnicia di(ină. +ar de ce "oetul %l i!"loră "e "ărintele ceresc s"un%nd: + &eus.4ată de ce nu!ele de Heus "rin %nsăşi rostirea sa este un si!)ol şi o i!agine a esenţei ce gu(ernea#ă lu!ea. 3rea oare să ne s"ună că ţine de el ca oa!enii să a1ungă cu toţii la ade(ăr c8iar fără (oia lor sau că el refu#ă să o facă cu )ună ştiinţă "entru ca ei să ră!%nă "e (eci %n lanţurile lor2 ' g%ndi un ase!enea lucru ar fi o nelegiuire. 4ată "entru ce Creatorul lu!ii a fost nu!it !ai %nainte %etradă. Cei care se cunosc "e ei %nşişi sunt !ai "resus de orice i-ar "utea %ndre"ta s"re (iciu. de le' ai arăta tuturor (eniul de care se servesc. aceste nu!e "rin %nsăşi rostirea lor şi "rin ele!entele necesare "ronunţării lor %ntruc8i"au at&t c&t era cu "utinţă calităţile s"ecifice lucrurilor denu!ite şi %ngăduiau celor care "rice"eau ade(ăratul lor %nţeles să a1ungă la cunoaşterea esenţei lucrurilor denu!ite. 'stfel de oa!eni a"lec%ndu-se ne%ncetat asu"ra lucrurilor inteligi)ile au că#ut %n conte!"laţie s"iritul lor u!"l%ndu-se de idei. unde ter!enul geniu este folosit %n locul cu(%ntului suflet) +in această %ntoarcere către r%ndul oa!enilor di(ini (a tre)ui să ne %nc8ină! toate străduinţele fa"telor (irtuoase şi cunoştinţelor s"eculati(e %ntruc&t nu!ai ele "ot lecui sufletul o!enesc de suferinţele "ă!%nteşti şi %l "ot sc8i!)a soarta %ntr-un destin di(in1. S-a a1uns ca denu!irile c8iar %n cli"a rostirii să de(ină si!)olurile g&ndurilor aflate %n sufletul lor şi ei au făcut din aceste g%nduri i!agini "entru a-şi e*"ri!a ideile "e care le a(eau des"re lucrurile inteligi)ile. îl vei scăpa pe oameni de nesfîrşitele necazuri ce îl copleşesc. Căci cei dint&i oa!eni care au dat nu!e lucrurilor cu o at&t de !are %nţele"ciune s-au străduit ca nişte artişti desă(%rşiţi să e*"ri!e 4n nu!ele lor ca in nişte i!agini (irtuţile lucrurilor e*"ri!ate1. +e aceea sunte! sfătuiţi să ne cunoaşte! ade(ărata esenţă acesta fiind lucrul ce ne "oate i#)ă(i de rele. tatăl nostru.

bă. c8e!%ndu-l cu năde1de "e "ărintele său "entru că el a făcut de1a tot ce este de!n de un fiu. +acă ar de"inde de Heu ca toţi oa!enii să a1ungă la ade(ăr c8iar %!"otri(a (oinţei lor de ce i-a! %n(inui "e oa!eni că ş%-l atrag necazurile prin propria şi libera lor alegere01 +e ce i-a! sfătui că n'ar trebui să provoace necruţătoarea -ra. Prin ur!are nu Heul este (ino(at că nu-şi arată )unurile tuturor oa!enilor ci oa!enii care nu ştiu nici să vadă nici să audă adevăratele bunuri ce lîngă ei se află. dar (ă#%nd că această eli)erare nu le soseşte nu din (ina Heului ci "entru că cei !ai !ulţi atrag necazurile prin propria şi libera lor alegere. el se %ndea!nă singur: /ar tu.. fă'ţi cura. Pagina nr. ci mai degrabă s'ar cuveni s'o alunge1 +e ce i-a! sfătui să îndure cu blîndeţe cele ce li se %nt&!"lă şi să se că#nească "entru a se lecui de rele2 : face! "entru că dru!ul către (irtute "rin do)%ndirea ştiinţei este %nfundat cu desă(%rşire tuturor celor care se li"sesc de li)era alegere a (oinţei lor. şi care %n felul acesta şi atrag necazurile prin propria şi libera lor alegere Ireşeala %l a"arţine celui care alege. acela %ntorc%ndu-se s"re a1utorul (eşnic ce (ine de la Stă"%nul +i(in strigă: &eus. tu care ai găsit calea "entru a te eli)era de toate relele tale. +ar el nu le arată %ntotdeauna tuturor căci la cei !ai !ulţi dintre ei oc8ii sufletului singurii %n stare să conte!"le darurile cu care el ne %n(redniceşte sunt %nc8işi şi "ri(esc ne%ncetat s"re "ă!%nt din cau#a de"rinderii de a căta la lucrurile inferioare.bă. +ar "entru a arăta ce(a cui(a este e(ident că acţiunile celor două "ersoane tre)uie să tindă către acelaşi sco" căci cu! a! "utea arăta ce(a unui or) c8iar dacă i-a! %nfăţişa de o !ie de ori ceea ce (re! să-i arătă! şi cu! i-a! "utea arăta ce(a celui care "oate (edea dacă nu %l %nfăţişă! ceea ce (rei să-i arătă!2 'ceste două condiţii sunt la fel de necesare: din "artea celui care arată tre)uie să e*iste un )un de arătat iar din "artea celui căruia i se arată este ne(oie de un oc8i atent astfel %nc&t o)iectul "e de o "arte şi (ederea "e de altă "arte să lucre#e %ntru atingerea sco"ului "ro"us. Heul nu este răs"un#ător "entru nefericirile noastre căci el face să strălucească fără %ncetare )unurile sale deasu"ra tuturor1. 'şadar Heul nu a făcut această desco"erire tuturor ci nu!ai acelora care s-au că#nit "rin ei %nşişi să se eli)ere#e din lanţurile nenorocirilor acelora care şi-au ridicat şi aţintit "ri(irea "entru a conte!"la darul Heului şi a-l "ri!i cu! se cu(ine. 11 . 'cestea fiind #ise să ad!ite! i"ote#a că toţi oa!enii ar fi %n !od egal i#)ă(iţi de relele lor dacă di(initatea le-ar dărui toată cunoaşterea "ro"riei lor naturi şi le-ar arăta (eniul de care se servesc :r din cele o)ser(ate este c&t se "oate de li!"ede că nu toţi oa!enii au fost i#)ă(iţi de suferinţă. tatăl meu. :r această cale este %ntoarcerea "rin filo#ofie sf%ntă la )unurile dăruite de +i(initate fără %ncetare şi "e care cei !ai !ulţi nu le (ăd "entru că n-au %n(ăţat să se folosească de noţiunile co!une aşe#ate de Creatorul lu!ii %n fiecare fiinţă raţională "entru ca aceasta să a1ungă să se cunoască.'şadar o!ul care ştie ce %nsea!nă eli)erarea de rele care s-a i#)ă(it de suferinţele atrase %n !od (oit care s-a de#)ărat de neîndurătoarea -ra. '"oi lu%nd a!inte că dacă toţi oa!enii ar "ri!i ce a "ri!it el toţi ar fi i#)ă(iţi de rele.

9rat%nd %n felul acesta des"re ade(ăr şi (irtute %nc8eind "rece"tele "ri(itoare la do)%ndirea (irtuţii "rin cercetarea de dinaintea so!nului %!"ing%nd năde1dile "e care le dă stă"%nirea (irtuţii "%nă la năde1dea lecuirii şi a eli)erării sufletului "oetul ne (or)eşte a"oi des"re "uritatea ce %nari"ea#ă cor"ul lu!inos. nenorocire "e care ne-o atrage! noi %nşine şi "e care nu tre)uie s-o lăsă! să s"orească ci di!"otri(ă tre)uie s-o alungă! %n(ăţ%nd să ne eli)eră! de relele noastre şi să găsi! calea ce ne duce la Stă"%nul +i(in.'r fi co!"let nefolositor să căută! să practicăm. 12 . c8iar dacă aceste )unuri sunt aşe#ate %n noi ca noţiuni fireşti noi nu sunte! %n stare nici să le (ede! nici să le au#i!. ele sunt un ade(ărat re#u!at al %n(ăţăturilor lor esenţiale cu"rin#&nd ele!entele de "erfecţiune "e care oa!enii a(&nd de1a %ncrustată %n suflet (ocea di(ină Pagina nr. 2mnurile sacre nu sunt altce(a dec&t e*"resia celei !ai %nalte filo#ofii "itagorice. Singura cau#ă a acestei or)iri şi a acestei sur-#enii este necruţătoarea -ra. CONC8UZIE 'cesta este co!entariul "e care a! găsit de cu(iinţă să-l fac des"re acest frag!ent din 2mnurile sacre $l cu"rinde o (edere de ansa!)lu a doctrinei "itagoricilor. 6n felul acesta din lucrarea co!ună a ilu!inării ce (ine de la Heu şi a (i#iunii care (ine din noi ia naştere o de"lină %nţelegere şi acce"tare a ceea ce Heul ne de#(ăluie. 'ceastă acce"tare ne lecuieşte sufletul %l eli)erea#ă de suferinţele 4ndurate aici "e "ă!%nt d%ndu-i conştiinţa şi si!ţă!%ntul )unurilor di(ine şi dre"tul de a fi c8e!at %n ade(ărata lui "atrie.bă. Nu a! "utut să ur!e# %n e*"licaţia !ea scurti!ea şi conci#ia (ersurilor căci aş fi lăsat să se "iardă nenu!ăratele %nţelesuri ale acestor fru!oase "rece"te. +ar dacă Heul aşa cu! a! s"us şi aşa cu! este de fa"t nu "oate fi făcut 4n nici un fel răs"un#ător de neca#urile noastre este e(ident că %nde"ărtarea noastră de ade(ăratele )unuri nu (ine dec&t din noi %nşine. să medităm şi să iubim ceea ce este fru!os dacă ar ţine nu!ai de Heu să ne sca"e de (icii şi să ne u!"le de (irtute fără ca noi să face! ce(a "entru aceasta. :r g%ndind astfel (ina "entru toate răutăţile oa!enilor ar cădea asu"ra Heului.

: . E!"t*ra C*-a&"ta#/ '*$*re1t"/ 1>>1? 8. (*-"tr"*/ P./ 1>83? 1D. E!"t*ra Gara-. E!"t*ra 1t""&6"f"$.: Cunoa)terea lu* 'er *ă.O.: Con*e$tul &e ' loso' e la 9292Ne4ules*u. ("!er.tes *1o s s/ P. E!"t*ra A*&"-ea/ Ia1"/ 1>@7? 12.#/ (. (a2"!: Intro&u*ere 3n ' loso' e/ E!"t*ra A$a!e-"e"/ '*$*re1t"/ 1>@@? 13. E!"t*ra (a$"a/ C *EFNa%.$a/ 1>@@? 7. ' a4a/ L.es$re *on)t n/a ' loso' *ă/ E!"t*ra Fa$ a/ C *E Na%.te : Et *a N *o%a1 *ă.r"a&/ M. E!"t*ra C*-a&"ta#/ '*$*re1t"/ 1>>3? 8.es$re ! e/ le ) &o*tr nele ' loso' lor/ E!"t*ra M"&er2a/ 1>>@/ 3.-+&e/ '*$*re1t"/ 1>>2? 2. F ./ '*$*re1t"/ 1>88? >.: Curs &e %eta' " *ă.'I'LIOGRAFIE SELECTIV: 1.&e#$*/ N.$a/ 1>@5.r"a&/ M. 13 . 1" e&$"$ .: 91 loso1 a % ra# l s/ E!"t*ra F*&!a6"e" C* t*ra e R. F ./ <e.: M st * s% ) *re& n/ă.F.B: Or 4 nea ) e$ lo4ul ' loso' e ) alte eseur ' loso' *e / E!"t*ra C*-a&"ta#/ '*$*re1t"/ 2DD5? 5. Ar"#t. Pagina nr. Laert".: 8a $1 loso$1 e )& O$ n ons et $ara&o. ' a4a/ L.&!/ 1>>7? @. E!"t*ra M"&er2a/ '*$*re1t"/ 1>>3? 11. (*-"tr"*/ A.t/ (.: : n/a stor *ă. Ga##et/ A. ' a4a/ L.%e!"$. I.: .: : loso' e 4enerală.U.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->