Sunteți pe pagina 1din 3

APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP

Eficienta activa a legii penale = respectarea exigentelor legii penale de catre marea majoritate a
destinatarilor;
Eficienta reactiva = realizarea ordinii de drept prin constrangere fata de cei ce savarsesc infractiuni
(faptele interzise)
PRINCIPIUL ACTIVITATII LEGII PENALE da expresie si decurge din principiul legalitatii,
ce corespunde nevoilor de aparare sociala, ca si al apararii drepturilor si libertatilor cetatenilor.
Art. 3 CP Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare

Legea penala este in vigoare de la intrarea si pana la iesirea ei din vigoare

Intrarea in vigoare a legii penale:


-

Nu corespunde cu publicarea in M.Of.


Cand in lege nu se prevede o data ulterioara de intrare in vigoare, aceasta va intra in vigoare
la 3 zile de la publicare (in calculul celor 3 zile va intra si ziua in care legea este publigata
in M.Of, iar prima zi de activitate a legii incepe dupa ora 24 a celei de-a treia zi.
OUG intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre dezbatere in procedura de urgenta la
Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in M.Of., perioada care poate sa fie
mai scurta de 3 zile, dar se poate prevedea si o alta data ulterioara.
Data ulterioara de intrare in vigoare a unei legi penale poate fi determinata de:
o Necesitatea trecerii unui timp pentru a putea fi cunoscuta atat de destinatari cat si
de organele de aplicare;
o Pentru a da posibilitatea indivizilor sa se conformeze noilor exigente penale.

Iesirea din vigoare a legii penale:


Dupa intinderea ei, abrogarea poate fi:
-

Totala (intreaga lege este scoasa din vigoare)


Partiala (cand doar o parte din lege este scoasa din vigoare)

Dupa caracterul ei, abrogarea poate fi:

Expresa (cand se prevede in legea de abrogare a anume o scoate din vigoare)


Tacita/implicita (se desprinde din economia legii ori a normelor ce privesc aceleasi relatii
sociale de aparare, prevazand aceleasi fapte ca infractiuni etc.)
Abrogarea (in cazul legilor penale temporare) se realizeaza prin ajungerea la termenul
prevazut in continutul ei sau la incetarea starii exceptionale care a determinat adoptarea
legii temporare.
Data abrogarii implicite a unei legi sau a unor dispozitii penale este data intrarii in vigoare
a legii care reglementeaza din nou aceeasi materie, dar in mod diferit
Abrogarea speciala declararea ca neconstitutionala de catre CCR a unei dispozitii sau
legi (abrogarea opereaza la 45 de zile de la publicarea deciziei CCR in M.Of.)
O incetare a aplicarii legii penale (nu e abrogare) o reprezinta constatarea printr-o decizie
pronuntata de catre CJUE ca norma penala interna contravine dreptului comunitar

PRINCIPIUL LEGALITATII INCRIMINARII SI A SANCTIUNILOR DE DREPT PENAL:

~1~

Art. 1 si art 2 CP interzic aplicarea retroactiva a legii penale care incrimineaza o fapta, fiindca
legea dispune pentru viitor si nu pentru trecut.
Concursul de legi penale:
a) Se pun probleme in ceea ce priveste infractiunile ce incep sa fie savarsite sub incidenta unei
legi si se epuizeaza sub incidenta altei legi (infractiunile continue, continuate si de obicei)
legea penala in vigoare din momentul epuizarii infractiunii este legea ce va fi aplicata
b) La reglementarea aceleiasi relatii sociale vin in concurs doua legi (una generala si una
speciala), ambele in vigoare. Regula e ca legea speciala deroga de la cea generala.
PRINCIPIUL APLICARII LEGII PENALE DE DEZINCRIMINARE
Art. 4 CP: Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca
nu mai sunt prevazute de legea noua. in acest caz, executarea pedepselor, a
masurilor educative si a masurilor de siguranta, pronuntate in baza legii vechi,
precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la
aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

Deci legea noua care dezincrimineaza se aplica faptelor savarsite inainte de intrarea ei in
vigoare (abolitio criminis) reprezinta un caz de extraactivitate a legii penale ce presupune
aplicarea retroactiva a legii penale, justificata de dispozitiile constitutionale privind
retroactivitatea legii penale mai blande (art. 15 alin. 2)

Modalitati de dezincriminare a faptei:


-

Art. 4 CP in acest caz, fie legea care a incriminat fapta a fost scoasa din vigoare, fie numai
norma incriminatoare din cuprinsul legii respective a fost scoasa din vigoare
Art. 3 alin (1) din Legea nr. 178/2012 norma incriminatoare este modificata printr-o lege
noua (situatie in care exista o continuitate a incriminarii)
Daca fapta continua sa fie incriminata de legea generala (chiar daca cea speciala a fost
abrogata) nu are loc dezincriminarea faptei
Pentru a decide daca o lege noua dezincrimineaza fapta, trebuie examinata fapta in concret
si nu doar inexistenta unei noi norme incriminatoare.

Conditiile in care se aplica legea penala dezincriminatoare:


a) La data savarsirii faptei, legea in vigoare prevedea acea fapta ca infractiune;
b) O lege ulterioara nu mai prevede fapta respectiva ca infractiune sau conditiile de
incriminare prevazute in noua lege nu sunt intrunite si in cazul faptei savarsite in concret;
c) Intrarea in vigoare a legii penale de dezincriminare poate avea loc:
o Dupa savarsirea faptei
o Dupa inceperea procesului penal
o Dupa judecarea definitiva a cauzei
o Dupa executarea sanctiunii penale aplicate pentru fapta comisa sub imperiul legii
vechi
Efectele aplicarii legii noi care dezincrimineaza fapta:
-

Inceteaza orice consecinta a savarsirii faptei (judecarea nu va mai avea loc, inceteaza
aplicarea sanctiunilor, a masurilor de siguranta + toate consecintele penale ale hotararilor
judecatoresti privitoare la faptele ce au fost dezincriminate)
Condamnatul pentru o infraciune ce ulterior a fost dezincriminata va fi considerat fara
antecedente penale

~2~

Legea penala interpretativa adoptata ulterior legii penale interpretate, reprezinta un aspect
social de retroactivitate, care, explicand vointa legiuitorului din momentul intrarii in vigoare
a legii ce o interpreteaza, s-a apreciat ca isi gaseste aplicarea din acest moment.

Aplicarea legii penale in situatii tranzitorii - se aplica legea penala mai favorabila infractorului
(mitior lex);
PRINCIPIUL APLICARII LEGII PENALE MAI FAVORABILE PANA LA JUDECAREA
DEFINITIVA A CAUZEI
Art. 5 CP: (1) In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea
definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea
mai
favorabila.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si actelor normative ori prevederilor din
acestea declarate neconstitutionale, precum si ordonantelor de urgenta
aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori respinse, daca in timpul
cand acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.
-

Conduce intotdeauna la extraactivitatea legii penale (legea va fi ultraactiva/retroactiva)

Situatiile in care se aplica legea penala mai favorabila presupun:


a) Sa existe o succesiune de legi penale intre data comiterii infractiunii si data judecarii
acesteia trebuie sa se succeada minim doua legi
b) Fapta sa-si pastreze caracterul penal in legile penale care se succed c) Intre legile penale succesive sa existe diferente cu privire la conditiile de tragere la
raspundere penala ori cu privire la sanctionarea infractiunii respective.
Determinarea legii penale mai favorabile:
-

Aprecierea in concret a legii penale mai favorabile se face cu luarea in considerare a


institutiilor de drept penal incidente in cauza respectiva;
Nu se poate ajunge la aplicarea unei lex tertia prin combinarea dispozitiilor mai favorabile
din legi care se succed
In cele mai multe cazuri, determinarea legii penale mai favorabile se face dupa criteriul
pedepselor principale (daca pedepsele sunt de natura diferita detentiune pe viata sau
inchisoare va fi favorabila legea care prevede pedeapsa inchisorii; in caz de pedepse
asimetrice, legea penala mai favorabila va fi determinata in concret de catre judecator si in
functie de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza pedeapsa).

PRINCIPIUL APLICARII LEGII PENALE MAI FAVORABILE DUPA JUDECAREA


DEFINITIVA A CAUZEI
Conditii:
a) Sa existe o hotarare definitiva de condamnare la o pedeapsa ori la o masura educativa sau o
hotarare definitiva prin care s-a luat o masura de siguranta (nu conteaza daca pedeapsa este
cu executare sau cu suspendarea executarii);
b) Pana la executarea celor de mai sus, sa fi intrat in vigoare o noua lege care sa prevada o
pedeapsa sau sanctiuni mai usoare;
c) Pedeapsa aplicata in baza legii vechi sa fie mai grea ca natura ca cea noua ori sa depaseasca
maximul special prevazut de cea noua
PRINCIPIUL ULTRAACTIVITATII LEGII PENALE TEMPORARE

~3~

S-ar putea să vă placă și