Sunteți pe pagina 1din 9

1.

a.
b.
c.
d.

Cel mai bun antidot in intoxicatia cu organofosforice este:


pralidoxima
atropina
pilocarpina
neostigmina

2.
a.
b.
c.
d.

Neutralizarea causticelor sau corozivelor ingerate se efectueaza cu:


lapte
apa
solutii acide
solutii alkaline

3.
a.
b.
c.
d.

Leziunile neurologice in intoxicatiile cu CO sunt:


reversibile
ireversibile
specifice
consecutive hipoxiei

4.
a.
b.
c.

Mecanismul intoxicatiei cu CO este consecutiv:


blocarii functiei hemoglobinei
blocarii citocromoxidazei
blocarii peroxidazei

5.
a.
b.
c.
d.

Spalatura gastrica este indicate la intoxicatii in conditiile urmatoare:


corozive
hemoragie digestive
coma
caustice

6.
a.
b.
c.
d.
e.

Simptomele relevante ale intoxicatiei cu salicilati sunt:


alcaloza respiratorie
hiperpotasemie
hiperventilatie
hiperpirexie
hipotermie

7.
a.
b.
c.
d.

Un intoxicat ce prezinta reflexe tendinoase dar nu raspunde la stimuli durerosi in ce stadiu de coma e:
stadiul 1
stadiul 2
stadiul 3
stadiul 4

8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Toxindromul anticolinergic este caracterizat prin, cu exceptia:


agitatie
halucinatii
coma
midriaza
hipertermie
mucoase uscate
tahicardie

9.
a.
b.

Aritmia cardiaca toxica grava este produsa de :


antidepresive triciclice
paracetamol

c.
d.
e.

calciu-blocante
benzodiazepine
barbiturice

10.
a.
b.
c.
d.

Acetilcisteina, metionina si cisteamina sunt antidote pentru intoxicatia cu:


fier
salicilati
benzodiazepine
paracetamol

11. Hiatusul osmolal se produce in intoxicatia acuta cu:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

metanol
cianuri
izoniazida
organofosforici
barbiturice
etanol

12. Compusi convulsivanti in intoxicatiile acute sunt:


a. diazepam
b. izoniazida
c. neuroleptice
d. fenobarbital
e. organofosforice
f. dantrolen
13.
a.
b.
c.

Bioactivitatea metabolica a unor compusi chimici are drept consecinta:


scaderea toxicitatii
cresterea eliminarii din organism
cresterea toxicitatii biologice

14.
a.
b.
c.

Receptorul toxodinamic pentru metale grele este:


oxihemoglobina
acizii nucleici
gruparile tioloice enzimatice

15.
a.
b.
c.
d.

Precizati ordinea uzuala a prioritatilor in conduita medicala din intoxicatia acuta:


administrarea antidotului 4
decontaminarea 3
restabilirea ventilatiei 1
restabilirea circulatiei 2

16.
a.
b.
c.
d.

Reflexul fotomotor este uzual pastrat in:


coma traumatica (structurala)
coma toxica exogena
coma toxica endogena
intoxicatia cu atropina

17.
a.
b.
c.
d.

Marcati compusii care dau hipertermie:


barbituricele
cocaina
compusi organofosforici
atropina

18. Care din urmatorii compusi produc mioza:


a. ADT
b. neuroleptice
c. COF
d. glutetimida
19. Marcati produsii care produc midriaza:
a. morfina
b. ADT
c. neuroleptice
d. amfetamine
20. Marcati afirmnatiile corecte despre EDTA Na2Ca:
a. este un compus chelator
b. cheleeaza fierul
c. cheleaza plumbul intracelule
d. cheleaza plumbul extracelular
21. Marcati compusii care produc mioza prin mecanism central:
a. neuroleptice
b. clonidina
c. morfina

d. muscarina
22. Hiatusul anionic se caracterizeaza prin:
a. cresterea CO2 in sange
b. scaderea anionului bicarbonic in sange
c. cresterea acizilor organici in sange
23. Acidoza lactica toxica este consecutiva:
a. HTA
b. hTA
c. convulsii
d. tahicardie
24. Compusul 4-metilpirazol este antidot in intoxicatia cu:
a. barbiturice
b. metanol
c. cianuri
d. arsenic
25. Tulburarile digestive apar in intoxicatia acuta cu:
a. barbiturice
b. fenotiazine
c. fier
d. oxid de carbon
e. arsenic
f. cianuri
26. Nu necesita producerea emezei intoxicatia cu:
a. etanol
b. acizi
c. diazepam
d. metanol
27. Glutationul endogen este epuizat in intoxicatia cu:
a. cianuri
b. OF
c. salicilati
d. paracetamol
e. plumb
28. Marcati antidotul care actioneaza prin antagonism farmacodinamic:
a. etanol
b. atropina
c. pralidoxina
d. tiamina
29. Toxidromul de intrerupere este sugerat de:
a. midriaza
b. insomnie
c. mioza
d. letargie
e. tahicardie
f. halucinatii
30. Care este cauza ireversibilitatii leziunilor nervos centrale in intoxicatie cu CO:
a. leziuni specifice
b. lez nespecifice
c. hipoxie prelungita
31. Eliminarea salicilatilor creste consecutiv:
a. acidifierii urinei
b. alcalinizarii urinei
c. administrarea gluconatului de calciu
32.Efectul letal al intoxicatiei cu hidrogen sulfurat este consecutiv:
a. edemului pulmonar toxic

b.insuficientei cardiace acute


c.blocajului polienzimatic
33.Marcati antidotul care actioneaza prin competitie metabolica:
a. etanol
b. dimercaprol
c. otidoxima
34. In intoxicatia cu etilenglicol efectul antidotic al etanolului este consecutiv:
a.prevenirii absorbtiei etilenglicolului
b.cresterii eliminarii
c.blocarii metabolizarii
d.antagonizarii efectelor
35. Acetilcisteina actioneaza ca antidot prin:
a.fluidificarea secretiilor
b.grupari tiolice
c.antagonizarea....
d.refacerea glutationului redus
36.Dozele de atropina utilizate in intoxicatia cu OF sunt:
a.uzuale
b.mai mici decat cele uzuale
c.mai mari decat cele uzuale
d.foarte mari
37. Cel mai grav efect al izonizidei este:
a. hepatotoxicitatea
b. anafilaxia
c. nefrotoxicitatea
d. efectul convulsivant
38. Sindromul neuroleptic malign consta in, cu exceptia:
a. hipertonia musculaturii striate
b. hipote.....
c. hipertermie
d. rabdomioliza
e. hipertensiune
39. In care din urmatoarele intoxicatii e indicat naloxonul:
a. izoniazida
b. opioizi
c. paracetamol
d. arsenic
40. Toxindromul colinergic se caracterizeaza prin urmatoarele simptome:
a. mioza
b. midriaza
c. salivatie
d. bronhospasm
e. bradicardie
f. hipertensiune
41. Compusul cel mai adecvat pentru acidifierea urinii este:
a. clorura de amoniu
b. acid ascorbic
c. bicarbonat de sodiu
d. sulfat de magneziui
42. In ce tip de intoxicatii se administreaza lapte in loc de ipeca:
a. barbiturice
b. organofosforice
c. acizi (corozive)
d. benzodiazepine
43. Antidotul deprimarii respiratorii in intoxicatia cu opiacee este:
a. atropina

b. naloxona
c. diazepam
d. flumazemil
44. Manifestarile acute ale sindromului de intrerupere la alcoolism se trateaza cu:
a. benzodiazepine
b. vit B12
c. barbiturice
d. naloxona
45. Marcati compusii care produc mioza prin mecanism periferic:
a.etanol
b.fenobarbital
c.carbamati
d.pilocarpina
46.In intoxicatia cu anticolinesterazice organofosforice atropina actioneaza prin mecanism:
a.central
b.periferic
c.central si periferic
47.Mecanismul antidotic al atropinei in intoxicatia cu anticolinesterazice se realizeaza prin:
a.efecte antimuscarinice
b.efecte antinicotinice
c.protectia centrului respirator
48. Citocromoxidaza constituie receptorul pentru:
a.monoxid de carbon
b.acid cianhidric si cianogeni
c.hidrogen sulfurat
d.arsen
49. Midriaza la comatosi poate fi generata de:
a.intoxicatia cu fenotiazine
b.intoxicatia cu antidepresive triciclice?
c.coma depasita
50.Mioza poate semnifica:
a.intoxicatie cu clorpromazina
b.hemoragie gastrica
c.intoxicatie cu atropina
d.intoxicatie cu amfetamine
51. Exprimarea cea mai exacta a toxicitatii acute este urmatoarea:
a.mg/kg corp greutate corporala
b.mg/m2 suprafata corporala
c.mM/kg greutate corporala
52. Substantele extrem de toxice au DL50 cuprins intre:
a.1-5mg/kg
b.5-50mg/kg
c.0,5-5 g/kg
53. Metabolitii toxici pot rezulta uzual din urmatorul proces:
a.hidroliza
b.oxidare
c.conjugare
54. Bronhospasmul este caracteristic intoxicatiilor cu:
a.anticolinesterzice
b.antidepresive
c.amanita muscaria
d.barbiturice
55.Hipovolemia poate fi produsa in intoxicatii cu:
a.amanita muscaria

b.benzodiazepine
c.neuroleptice
d.colchicina
56.Hiatusul anionic patologic este produs prin:
a.hiperventilatie
b.blocarea metabolismului oxidativ celular
c.intoxicatia cu atropina
57.Marcati mecanismele antidotice specifice:
a.antagonism competitiv (receptor)
b.adsorbtie (carbune activ)
c.dilutie
d.neutralizare tip antigen-anticorp
58. Marcati compusii care produc bradicardie si tulburari de conducere:
a.verapamil
b.teofilina
c.propanolol
d.etanol
59. Marcati produsii care produc mioza prin mecanism central:
a.anticolinesterazice
b.morfina
c.muscarina
d.clonidina
60. Care din urmatorii compusi au recirculatie enterohepatica:
a. atropina
b. fenotiazine
c. izoniazida
d. metanol
e. etilenglicol
61. Carbunele activat seriat actioneaza in intoxicatia barbiturica prin:
a.intreruperea circulatie enterohepatice
b.exsorbtie
c.cresterea peristaltismului
62. Marcati compusii care genereaza radicali liberi:
a.paration
b.tetraclorura de carbon
c.halotan
d.monoxid de azot
63.Marcati compusii care deprima centrul respirator:
a.barbiturice
b.acid acetilsalicilic
c.paraoxon
d.paracetamol
64. Antidotismul in intoxicatia cu cianuri are la baza:
a. reactivarile citocromoxidazei
b. methemoglobinizarea
c. chelarea gruparii cian
65.Receptorul pt CO:
a.colinesteraze
b.methemoglobina
c.hemoglobina
66.Receptorul pt metale grele:
a.lipide membranare
b.acizi nucleici
c.grupari tiolice proteice

67. Acidul oxalic este metabolitul:


a.metanolului
b.etanolului
c.etilenglicolului
d.paracetamolului
68.Gravitatea intoxicatiei cu paration este corelata cu:
a.bruschetea actiunii sale
b.durata lunga a efectelor sale
c.geneza metabolitilor toxici
69.Parationul este inhibitor de colinesteraze:
a.da
b.nu
c.direct
d.indirect
70.Parationul blocheaza colinesterazele:
a.direct
b.dupa bioactivare
c.indirect
71.Inhibitorii ireversibili de colinesteraze sunt:
a.paraoxonul
b.prostigmina
c.sarinul
d.ezerina
72.Emeza este recomandata in intoxicatia cu:
a.izoniazida
b.stricnina
c.diazepam
d.antidepresive triciclice
73.Diureza fortata este recomandata daca toxicul:
a.se elimina urinar nemodificat
b.este distribuit predominant estracelular
c.este legat in proportie mare de proteine plasmatice
d.se elimina prin metabolizare
74.Hemoperfuzia se poate efectua in intoxicatiile cu:
a.benzodiazepine
b.barbiturice
c.antidepresive triciclice
d.neuroleptice
75.Oxigenoterapia hiperbara se efectueaza la:
a.2 atm
b.2.5 atm
c.3 atm
76.Stabilizarea intoxicatiei acute cu ADT impune combaterea:
a.tulburarilor de ritm
b.deprimarii respiratorii
c.convulsiilor
d.ataxiei
77. Tratamentul de sustinere in intoxicatia cu fier vizeaza:
a.reechilibrarea volemica si electrolitica
b.supravegherea pierderilor de sange
c.functia respiratorie
d.eliminarea renala
78.Antidotul deprimarii respiratorii in intoxicatia cu opiacee este:
a.atropina
b.naloxona

c.diazepam
d.flumazemil
79. In intoxicatia etilica halena are miros de:
a.amoniac
b.acetona
c.migdale
d.usturoi
80. Hiatusul anionic toxic apare in intoxicatia cu:
a.metanol
b.atropina
c.benzodiazepine
d.etilenglicol
81. Hiatusul osmolal se produce in intoxicatia acuta cu:
a.metanol
b.cianuri
c.izoniazida
d.organofosforici
e.barbiturice
f.etanol

82.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Compusii convulsivanti in intoxicatiile acute sunt:


diazepam
izoniazida
neuroleptice
fenobarbital
organofosforice
dantrolen

83.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Marcati compusii cu hepatotoxicitate certa:


metionina
paracetamol
izoniazida
glutation
penicilina
cloroform

84.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Masurile terapeutice de baza in intoxicatia cu triciclice sunt:


corectarea alcalozei
corectarea acidozei
antiaritmice
antihipertensive
antispastice
anticonvulsivante

85.
a.
b.
c.
d.

In intoxicatia cuta cu fier antidotul este:


carbunle activat
EDTA Na2Ca
Diferoxamina
Dimercapol

86. Efectele antidotice ale etanolului in intoxicatia cu metanol sunt consecutive:


a. cresterii eliminarii metanolului
b. cresterii metabolizarii metanolului
c. scaderii metabolizarii metanolului
d. antagomizarii efectelor metanolului
87. Care simptome sunt comune in intoxicatia cu opiacee si sindromul muscarinic:
a. lacrimatie
b. rinoree

c.
d.
e.

midriaza
voma
colici intestinale

88. Substantele urmatoare prin metabolizare formeaza compusi mai toxici, cu exceptia
a. paracetamol
b. tetraclorura de carbon
c. fenobarbital
d. paration
89. Emeza, uzual se recomanda pentru urmatoarele intoxicatii cu exceptia:
a. aspirina
b. barbiturice
c. hidrocarburi
d. insecticide
90. Carbunele activat este folosit in tratamentul intoxicatiiloe deoarece:
a. produce efect laxativ de volum
b. produce emneza
c. protejeaza tractul gastro-intestinal
d. adsoarbe agentii toxici din tractul gastro-intestinal
91. Acidul oxalic este metabolitul toxic al:
a. metanol
b. etilenglicol
c. acetaldehida
d. etanol
92. Care din urmatoarele substante produc cianmethemoglobina:
a. hidrogen sulfurat
b. cianura
c. metanol
d. clorura de metil
93. Afinitate CO pentru hemoglobina este in comparatie cu oxigenul:
a. aproximativ egala
b. un sfert din cea a oxigenului
c. de 10 ori mai mare
d. de peste 200 ori mai mare
94. Care din urmatoarele simptome sunt corelate cu intoxicatia cu metanol:
I. stimulare SNC
II. alcaloza metabolica
III. vedere estompata
a. numai II
b. numai III
c. numai I si II
d. numai II si III
e. I, II si III
95. Care din urmatoarele anomalii electrolitice se produc in intoxicatia cu etilenglicol:
a. hipopotasemie
b. hipocalcemie
c. hiperfosfatemie
d. hipercalcemie
96. Care din urmatoarele simptome apar la concentratia sanguina de 0.100 mg% de etanol:
a. tulburari vizuale
b. tulburari de echilibru
c. coma