Sunteți pe pagina 1din 6

RELATIILE ORGANIZATORICE

Relatiile organizatorice reprezinta raporturile stabilite in


mod formal intre subdiviziunile organizatorice

Relatii de autoritate care sunt stabilite intre posturile de conducere si cele de


executie, aflate in subordinea acestora.
Ierarhice - sunt legaturi de autoritate si se stabilesc ntre manageri si
executanti, ntre sefi si subordonati, ele se concretizeaza n dispozitii
transpuse n sens descendent si rapoarte efectuate cu sens de circulatie
ascendent.
Functionale - servesc la transmiterea reglementarilor, ndrumarilor,
sugestiilor privind modul de actiune ntr-un anumit domeniu de activitate;
ele se stabilesc ntre compartimente/persoane care exercita o autoritate
functionala si precizeaza cum trebuie facut.
De stat major - se stabilesc ntre persoanele din compartimentele de stat
major si celelalte persoane ncadrate n oricare alt compartiment al
ntreprinderii.
Relatii de cooperare sunt legaturi ntre persoanele ce detin functii situate pe
aceeasi treapta ierarhica dar n compartimente diferite pentru realizarea n
comun a unor actiuni complexe.
Relatii de control apar si functioneaza ntre compartimente specializate n
efectuarea controlului si celelalte compartimente ale structurii organizatorice.

Ponderea ierarhica - supranumita si sfera de autoritate sau norma


de conducere reprezinta totalitatea posturilor ce pot fi
coordonate nemijlocit si eficient de un manager.

O deficienta des intalnita este aceea de subdimensionare a


ponderii medii ierarhice, aria de control trebuie coordonata n
functie de factorii care influenteaza numarul, durata si
complexitatea relatiilor conducatori-subordonati.
Factori principali:
Natura problemelor si a lucrarilor care se executa
Dispersia teritoriala a locurilor de munca n care actioneaza
subordonatii
Capacitatea
organizatorica si nivelul de pregatire a
managerului si a subordonatilor.

DOCUMENTE CE EXPRIMA STRUCTURA


ORGANIZATORICA

Pentru formalizarea unei structuri organizatorice se


folosesc urmatoarele documente:

Organigrama consta in reprezentarea grafica a structurii de


management precum si a compartimentelor functionale si
operationale din cadrul organizatiei.
Manager
general
Administrato
r

Secretari
at

Contabil

Manager
Kinetoterapie

Manager
Fizioterapie

Manager
Masaj

Executanti

Executanti

Executanti

Regulamentul de organizare cuprinde cinci parti:

Prima parte organizarea firmei cuprinde dispozitii generale,


actul normativ de infiintare, obiectul de activitate, tipul
societatii, statutul juridic si prezentarea structurii organizatorice.

Partea a doua se refera la atributiile firmei.

In partea a treia
firmei.

Partea a patra cuprinde atributiile si diagrama de relatii pentru


fiecare compartiment functional si operational.

Partea a cincea cuprinde dispozitii generale.

se fac precizari cu privire la conducerea

Fisa postului -

Fisa contine pe sectiuni informatii referitoare la:

reprezinta o formulare succinta a informatiilor colectate


in procesul de analiza a postului, fiind un document scris ce identifica,
defineste si descrie postul, in termenii sarcinilor, responsabilitatilor, conditiilor
de munca si specificatiilor, in practica resurselor umane, folosindu-se doua
tipuri de fise ale postului:
Specifice
Generale

Data intocmirii, denumirea postului, departamentul din care face parte


Numele titularului, codul din nomenclatorul de profesii si meserii
Obiectivele postului, relatiile cu celelalte posturi pe verticala si orizontala
Conditiile de munca si programul de lucru
Specificatiile postului (studii, cunostinte, abilitati, experienta)
Modul de evaluare si recompensare

Datorita schimbarilor ce intervin in procesul muncii, fisa postului trebuie


actualizata periodic.