Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICAREA PE UNITATEA DE NVAAMANT

coala Gimnazial ................


Profesor: ............................
Avizat,
Biologie clasa a VIII-a, 1 ore / spt.
Anul colar 2015 2016
Conf. Ordin M.E.C.T.S. nr.5097/09.09.2009

I.

Unitatea de invatare: ,,Plante i animale din diferite medii de via


Nr. de ore alocate: 9 ore ( S1- S9)

Coninuturi
(detalieri)

Competente
specifice

1.Testare
initiala
2.Biotopul

1.1, 1.2, 2.1,


4.1
1.1, 1.2, 1.3,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

3.Biocenoza

1.1, 1.2, 1.3,


2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

Activiti de nvare

Observarea pe planse a
diferitelor medii de viata
Identificarea componentelor
biocenozei
Incadrarea factorilor abiotici in
grupa corespunzatoare(mecanici,
fizici)
Observarea pe planse a
diferitelor medii de viata
Identificarea componentelor
biocenezei

4.Ecosistemul- 1.1, 1.2, 1.3,


notiuni
2.1, 2.2, 2.3,
generale
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

Observarea pe planse a
diferitelor ecosisteme
Identificarea componentelor
biocenezei si biotopului

5.Ecosisteme
naturale

1.1, 1.2, 1.3,


2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

6. Ecosisteme
antropizate

1.1, 1.2, 1.3,


2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

7.Lectie
practicaIdentificarea
biotopului i
biocenozei din
apropierea
colii

1.1, 1.2, 1.3,


2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

Observarea, aprecierea
importanei factorilor de mediu
asupra desfurrii optime a
funciilor organismelor
vegetale i animale;
Clasificarea unor ecosisteme
date
Identificarea si notarea intr-un
tabel a factorilor abiotici si
biotici din ecosisteme diferite
Stabilirea unor concluzii pe baza
observatiilor
Identificarea i observarea
diverselor elemente ale
ecosistemului din apropierwa
scolii.
Recunoaterea unor grupe de
plante i de animale, a
categoriilor trofice dintr-un
ecosistem.

8.Recapitulare

1.1, 1.2, 1.3,


2.1, 2.2, 2.3,

Resure
1.Procedurale; 2.Materiale;3
Forme de organizare
3.Individual

Evaluare
Scrisa

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Material biologic, scheme,
grafice;
3.Frontal, individual

Orala

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Material biologic, scheme,
grafice;
3.Frontal, individual
1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Material biologic, scheme,
grafice;
3.Frontal, individual
1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Planse,
manual,retroproiector
3.Frontal, individual

Oral

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Planse,
manual,retroproiector
3.Frontal, individual
1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Mediul natural
3.Frontal, individual

Oral

1.Observarea, explicaia,
conversaia;

Oral
Completare fise

Oral
Prezentare de lucrri pe o tem
dat
Oral

Practica

II.

Unitatea de nvatare: ,,Factori cu rol in rspandirea organismelor


Nr. de ore alocate: 5 ore ( S10- S14)

Coninuturi
(detalieri)
1.Ritmuri
biologice la
plante
2.Ritmuri
biologice la
animle
3.Relatia solieuitoare

4.Relatia apvieuitoare

5.Relatia
temperaturvieuitoare

Competente
specifice
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3

Activiti de nvare

Resure
Procedurale; materiale; forme
de organizare
Identificarea factorilor climatici care 1.Observarea, conversaia,
influenteaza raspandirea plantelor
explicaia;
Prezentarea de exemple de plante
2.Plane, atlas, materiale
adaptate la diferite medii de viata
biologice;
3.Individual, frontal
Identificarea factorilor climatici care 1.Observarea, conversaia,
influenteaza raspandirea nimalelor
explicaia;
Prezentarea de exemple de animale
2.Plane, atlas, materiale
adaptate la diferite medii de viata
biologice;
3.Individual, frontal
Identificarea modurilor n care solul
1.Observarea, conversaia,
influeneaz vieuitoarele
explicaia;
2.Plane, atlas, materiale
biologice;
3.Individual, frontal
Identificarea modurilor n care apa
1.Observarea, conversaia,
influeneaz vieuitoarele
explicaia;
Prezentarea de exemple de adaptari
2.Plane, atlas, materiale
ale vietuitoarelor la mediul acvatic
biologice;
3.Individual, frontal
Identificarea modurilor n care
1.Observarea, conversaia,
temperatura influeneaz vieuitoarele explicaia;
2.Plane, atlas, materiale
biologice;
3.Individual, frontal

Evaluare
Oral

Oral

Oral

Oral
Prezentare de referate

Oral
Prezentare de referate

III.Unitatea de invatare: ,,Factori cu rol in raspandirea organismelor


Nr. de ore alocate: 4 ore ( S15- S18) SEMESTRUL II
1. Exercitii
recapitulative

2. Relaiile
interspecifice
la plante i
animale
3. Relaiile
interspecifice

1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.2, 1.3,
1.4, 2.2,

Reprezentarea schematica a factorilor


din mediu care influenteaza
vietuitoarele
Prezentarea de adaptari ale
vietuitoarelor la acesti factori
Identificarea i analiza relaiilor ntre
plante i animale pe baza de exemple
Notarea exemplelor intr-un tabel

1.Conversaia, explicaia;

Oral si scris

3.Pe echipe

1.Observarea, conversaia,
explicaia;
2.Plane, atlas, materiale
biologice;
3.Individual, frontal
Identificarea i analiza relaiilor ntre 1.Observarea, conversaia,
animale din specii diferite pe baza de explicaia;

Oral
Prezentare de referate

Oral
Prezentare de referate

IV.

Unitatea de invatare: ,,Relatii troice in ecosisteme


Nr. de ore alocate: 8 ore ( S19- S26)

Coninuturi
(detalieri)

Competente
specifice

1.Relaiile
intraspecifice
la plante i
animale

1.2, 1.3,
1.4, 2.2,
3.2, 4.1,
4.2, 5.1,
5.2, 5.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,3.1,
3.2, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,3.1,
3.2, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,3.1,
3.2, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,3.1,
3.2, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3

2.Categorii
trofice

3.Lanuri si
retele trofice

4.Nivele i
piramide
trofice
5.Circuitul
materiei si
energiei

6. Lectie
practicaModelarea
laturilor si
retelelor
trofice
7.Recapitulare

1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

8.Evaluare

1.1, 1.2,
1.3, 2.1,

1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2,5.1,
5.2, 5.3

Activiti de nvare
Identificarea i analiza relaiilor ntre
plante i animale

Definirea categoriilor trofice


Identificarea principalelor categorii
trofice
Reprezentarea schematic a
principalelor tipuri de categorii trofice
Definirea notiunilor de lant si retea
trofica
Clasificarea lanturilor trofice
Realizarea schematic a lanirulor
trofice
Definirea tipurilor de piramide trofice
Reprezentarea schematic a
principalelor tipuri de piramide trofice
Rezolvarea de probleme
Prezentarea circuitului apei ,CO2 si
azotului in natura
Reprezentarea schematic a circuitului
elementelor in natura
Prezentarea si reprezentarea
schematica a circuitului energiei in
natura
Identificarea i observarea diverselor
elemente ale lanturilor si retelelor
trofice
Recunoaterea unor grupe de plante i
de animale, a categoriilor trofice din
ecosisteme diferite
Completarea unor fise de lucru si
evaluarea principalelor concepte
asimilate in aceasta unitate de invatare

Completarea unor fise de lucru si


evaluarea principalelor concepte

Resure
1.Procedurale; 2.Materiale;
3.Forme de organizare
1.Observarea, conversaia,
explicaia;
2.Plane, atlas, materiale
biologice;
3.Individual, frontal
1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme;
3.Individual, frontal

Evaluare
Oral
Prezentare de referate

Oral

1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme;
3.Individual, frontal

Oral

1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme;
3.Individual, frontal

Oral

1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme;
3.Individual, frontal

Oral

1.Observarea, explicaia,
Practica
conversaia;
2.Mediul natural, elemente de
decor naturale sau artificiale
3.Frontal, individual
1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Planse,
manual,retroproiector,
calculator
3.Frontal, individual
Test

Oral
Completare fise
Prezentari Power Point

Scrisa

V.

Coninuturi
(detalieri)

Competente
specifice

1.Poluarea
asezarilor umane

1.3, 2.1, 2.2,


2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3

2.Agro-ecosisteme

1.3, 2.1, 2.2,


2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3

3.Observaii asupra
unor zone poluate i
nepoluate,
compararea i
comentarea datelor
(lucrare practic)
4.Supraexploatare

5. Antropizareavizionare
documentar
6. Introducere de
specii noi in
ecosistem
7.Colectarea
selectiv a
deeurilor

1.3, 2.1, 2.2,


2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,

Unitatea de invatare: ,,Echilibre si dezechilibre in ecosisteme


Nr. de ore alocate: 4 ore ( S28- S31)
Activiti de nvare
Definirea poluarii
Stabilirea principalelor tipuri de
poluare
Identificarea metodelor de reducere a
poluarii
Observarea imaginilor cu
agroecosisteme
Stabilirea efectelor negative ale actiunii
omului asupra mediului

Resure
1.Procedurale; 2.Materiale;3.
Forme de organizare
1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Imagini, retroproiector
3.Frontal, pe grupe de elevi

Evaluare
Prezentare de
lucrri cu tem
dat

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Grafice, imagini;
3.Frontal, pe grupe de elevi

Prezentare de
lucrri cu tem
dat

Observarea imaginilor cu
agroecosisteme
Stabilirea efectelor negative ale actiunii
omului asupra mediului

Observarea, explicaia,
conversaia;Mediul natural

Oral

Dezbateri cu privire la influena omului


asupra ecosistemelor prin
supraexploatarea resurselor naturale

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Grafice, imagini;
3.Frontal, pe grupe de elevi

Oral

Vizionare unui documentar ce are ca si


subiect principal antropizarea
Discutii despre efectele antropizarii
asupra mediului natural

1.Observarea, explicaia,
conversaia;

Oral

Dezbateri cu privire la influena omului


asupra ecosistemelor prin introducerea
unor specii noi
Stabilirea unor concluzii

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Grafice, imagini;
3.Frontal, pe grupe de elevi

Oral

Dezbateri cu privire la importanta


colectarii selective, realizarea de afise
care sa cuprinda acest mesaj.

1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Grafice, imagini;

Practica

8.Parcuri i
rezervaii naturale

9.Recapitulare
evaluare

5.3
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 5.2,
5.3

Vizionarea de prezentari care prezinta


diferite parcuri naturale si realizarea
unui colaj cu plante si animale ocrotite
de lege.
Completarea unor fise de lucru si
evaluarea principalelor concepte
asimilate in aceasta unitate de invatare

VI.

Coninuturi
(detalieri)

Competent
e specifice

3.Frontal, pe grupe de elevi.


1.Observarea, explicaia,
conversaia;
2.Grafice, imagini;
3.Frontal, pe grupe de elevi
Conversatia

Practica

Scrisa

Unitatea de invatare: ,,Evoltutionism


Nr. de ore alocate: 4 ore ( S32- S35)

Activiti de nvare

1. Evolutie si
dovezi ale
evolutiei

Explicarea notiunii de evolutie


1.4, 2.1, 3.2, Observarea dovezilor evolutiei
4.1, 4.2, 5.1, Prezentarea caracterelor ce dovedesc
evolutia speciilor
5.3, 5.4

2. Factori ai
evolutiei

1.4, 2.1, 3.2, Identificarea factorilor evolutiei


Definirea factorilor evolutiei
4.1, 4.2, 5.1,
5.3, 5.4

3.Specia ca
unitate a
evolutiei

1.4, 2.1, 3.2, Definirea speciei


Explicarea diferentei dintre individ si
4.1, 4.2, 5.1,
specie in context evolutiv
5.3, 5.4

Resure
1.Procedurale; 2.Materiale;
3.Forme de organizare
1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme,prezentari
power point,
3.Individual, frontal
1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme;
3.Individual, frontal
1.Obsrevarea, explicaia,
conversaia;
2.Plane, scheme;
3.Individual, frontal

Evaluare
Oral

Oral

Oral

4. Evaluare
finala

1.4, 2.1, 3.2,


4.1, 4.2, 5.1,
5.3, 5.4

Teste

Scrisa