Sunteți pe pagina 1din 1

Mari influente asupra economiei tarii sunt produse de convertibilitatea monedei.

Notiunea de convertibilitate semnifica insusirea unei monede de a putea fi schi


mbata in alta moneda , in mod liber prin vanzare-cumparare , pe piata valutara.
- produsele si serviciile interne se afla in concurenta directa cu produsele sim
ilare din alte tari , ceea ce poate avea efecte negative sau pozitive in functie
de gradul de competivitate fizica si economica a produselor autohtone , cu cele
de pe piata mondiala;
- impune o foarte mare mobilitate economica in intreaga activitate economica det
erminata de necesitatea restructurarii permanente si rapide ale sectoarelor si s
egmentelor economiei nationale fata de cerintele mondiale;
- preturile interne se apropie pana la identificare cu cele internationale , cee
a ce permite constatarea exacta a eficientei raporturilor economice externe de a
nsamblu , pe sectoare de activitate si grupe de produse;
- ofera un avantaj din punct de vedere financiar , in sensul ca , in conditii de
convertibilitate , moneda nationala poate fi utilizata pentru acoperirea unor d
ezechilibre , dar vremelnic si in anumite limite
Toate acestea evidentiaza complexitatea problematicii si a cerintelor pe care tr
ebuie sa le indeplineaasca o economie si o moneda nationala , in vederea treceri
i la convertibilitate.
In mod special , trebuie avut in vedere ca trecerea monedei nationale la convert
ibilitate este conditioata de o activitate economica dezvoltata , care sa asigur
e pe deplin , cerintele pietei interne si totodata sa ofere produse si servicii
competitive pe piata externa (sub aspectul calitatii , al gradului de tehnicitat
e , al consumului de factori de productie pe unitatea de produs, al costului , e
tc.)
Trecerea la convertibilitate a monedei nationale impune si existenta unei rezerv
e valutare care sa permita oricand interventia pe piata valutara in vederea sust
inerii monedei nationale si asigurarea unui curs de schimb constant, respectiv f
luctuant in anumite limite.