Sunteți pe pagina 1din 2

Piata capitalului are o importanta deosebita si in asigurarea miscarii capitalul

ui de la un posesor la altul prin canzarea si cumpararea titlurilor (hartiilor)


de valoare. Din punct de vedere fizic , capitalul in cea mai mare parte este fix
at in bunuri de productie imobile ceea ce face practic imposibila miscarea lor p
artiala prin vanzare si cumparare , cu atat mai mult cu cat aceste bunuri sunt i
n proprietatea unor asociati constituiti in societati comerciale .
Miscarea capitalului poate fi asigurata prin valori mobiliare , aceasta constitu
ind unul din marile avantaje pe care l-a adus crearea titlurilor de valoare , pe
langa acela de a atrage disponibilitatile banesti in sfera capitalului.
Cele mai importante tiluri sau hartii
ui si constituie parti componente ale
- actiunile . sunt titluri de valoare
mp cat exista societatea (firma) care

de valoare care circula pe piata capitalul


acestei piete sunt :
pe termen lung ce au valabilitate atata ti
le-a emis .

Ele atesta ca posesorul lor participa cu suma inscrisa pe actiune la capitalul f


irmei , deci are dreptul sa primeassca , proportional cu participarea la capital
, o parte din profitul pe care il obtine firma = dividend . Dividendul este un
venit variabil in functie de marimea profitului total si de cota de participare
la capial inscrisa sub forma de valoare nominala pe actiune.
Actiunile circula prin vanzare-cumparare pe o piata speciala la un pret, denumit
curs, stabilit in functie de cererea si oferta respectivelor actiuni. Cursul de
regula nu coincide cu valoarea nominala inscrisa pe actiune . El variaza in pri
mul rand in functie de rezultatele economice , prezente si de perspectiva ale so
cietatii emitente , ceea ce si determina gradul de solicitare a respectivelor ac
tiuni pe piata .
In functie de numarul si valoarea actiunilor posesorului lor I se confera si dre
ptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la activitatea firmei.
- obligatiunile sunt hartii de valoare emise de autoritatile centrale (stat) sau
locale si de societatile comerciale (firme) . Ele reprezinta o forma de imprumu
t . Creditorul este posesorul obligatiunii , iar debitorul , emitentul ei.
Emitentul ei se obliga ca pana la un anumit termen (scadenta) sa rascumpere obli
gatiunea si sa plateasca posesorului ei , la anumite intervale , o dobanda insc
risa pe obligatiune . Spre deosebire de actiune , obligatiunea asigura un venit
fix.
Cursul obligatiunilor pe piata poate varia in functie de evolutia ratei dobanzii
pe piata creditului.
- ipoteca este titlul de valoare care atesta ca o persoana fizica sau juridica a
primit de la o banca specializata o suma de bani pentru continuare ori relansar
ea afacerilor , sau in alte scopuri , in schimbul garantarii sumei respective cu
o valoare imobiliara (cladire , teren).
Cel ce se imprumuta pe aceasta cale se obliga sa achite suma imprumutata pana la
o anumita data scadenta . Daca la acea data suma nu este restituita , valoarea
imobiliara trece in proprietatea celui care detine ipoteca . Pentru a recupera s
umele imprumutate inainte de scadenta bancile emitente de ipoteci le vand celor
care doresc sa-si plaseze disponibilitatile banesti in astfel de afaceri , la un
pret mai mic decat suma inscrisa pe ele.
Cumparatorul ipotecii castiga diferenta la rascumpararea ei si eventual poate de
veni proprietatul valorii imobiliare ipotecate.
- cambii , warante si cecuri , in concluzie piata capitalului are ca obiect vanz
area si cumpararea banilor de valoare , cu predilectie a actiunilor si obligatiu
nilor , prin care se asigura transformarea banilor din economii in capital si mi
scarea capitalului de la un posesor la altul , precum si posibilitatea revenirii
oricand a banilor din sfera capitalului in cea a circulatiei monetare .

Piata capitalului imbraca doua forme de existenta :


I Piata primara
se refera la momentul emiterii si lansarii pe piata a actiunilor
prin vanzarea lor . Aceasta piata atrage toti subiectii vietii economice care s
unt dispusi sa-si plaseze surplusul din venitul lor : menajele , firmele , insti
tutiile financiar-bancare , societatile de asigurari;
II Piata secundara cuprinde miscarea prin vanzare si cumparare a valorilor mobil
iare existente pe piata , respectiv a valorilor care au fost emise anterior si a
flate in circulatie. Aceasta piata este reprezentata prin bursa de valori .