Sunteți pe pagina 1din 11

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune - ID

Indici bursieri

ASIST. UNIV. DR. RADU CIOBANU

2015

Scopul utilizarii indicelui


Evolutia pretului actiunii
valoarea de piata si performantele firmei emitente
Indicele bursier
performanta intregii piete bursiere, a ansamblului de titluri;
permite calcularea rentabilitatii medii la nivelul acestei piete
pretul mediu al tuturor titlurilor sau doar a celor mai
reprezentative
trebuie sa fie reprezentativ

Reprezentativitatea indicelui
Indicile includere in compozitia sa:
Toate titlurile care coteaza la bursa sau numai a celor mai
active si mai reprezentative, astfel incat sa caracterizeze
ansamblul bursei
Titlurile sunt in proportii egale sau diferentiate in raport cu
marimea preturilor sau cu capitalizarea bursiera
Faciliteaza cotatia in timp real a cursului titlurilor din
portofoliul pietei

Chiar daca un indice exhaustiv cuprinde intreaga

piata, se prefera utilizarea unui indice


reprezentativ al celor mai tranzactionate
titluri !!!
reflecta mai bine modificarile structurale ale
pietei, fluctuatiile din activitatea economica si
procesul de capitalizare
eliminand influentele nereprezentative ale
fluctuatiilor exagerate sau temporare ale titlurilor
rebele

Semnificatia indicilor este data de structura

acestora
Indici din prima generatie au in structura

actiuni ai caror emitenti apartin aceluiasi domeniu


de activitate au putere informationala limitata
Indici din generatia a doua = indici compoziti
grad de relevanta mai ridicat

Criteriile de selectare a valorilor


mobiliare ce compun indicele bursier
Grad de capitalizare bursiera ridicat;

Grad mare de dispersie, adica difuzia valorilor

mobiliare in randul detinatorilor sa fie foarte mare;


Cotarea valorilor mobiliare sa se realizeze prin
sistemul bursei informatizate;
Structura valorilor mobiliare ce compun indicele sa
urmeze repartitia pe sectoare de activitate a titlurilor
inscrise in cota oficiala a bursei

INDICII BURSIERI
1. medie aritmetica simpla

2. medie aritmetica ponderata

Medie aritmetica simpla


Pret 0

Pret 1

Nr. actiuni

Titlul 1

1 leu

1,2 lei

5.000.000 5.000.000

6.000.000

Titlul 2

3 lei

4 lei

2.000.000 6.000.000

8.000.000

Total

Indice 0 = (1+3)/2 = 2 cotatia indicelui


Indice 1 = (1,2+4)/2 = 2,6 cotatia indicelui

Capitalizare
bursiera 0

11.000.000

Capitalizare
bursera 1

14.000.000

Medie aritmetica ponderata


Pret 0

Pret 1

Nr. actiuni

Titlul 1

1 leu

1,2 lei

5.000.000 5.000.000

6.000.000

Titlul 2

3 lei

4 lei

2.000.000 6.000.000

8.000.000

Total

Capitalizare
bursiera 0

11.000.000

Capitalizare
bursera 1

14.000.000

In general valoarea de start a unui indice este 1000


I0 = 1000 * (1*5000000 + 2*2000000)/

(1*5000000 + 2*2000000) = 1000


I1 = 1000 * (1,2*5000000 + 4*2000000)/
(1*5000000 + 2*2000000) = 1272

Indicii pietei de capital din Romania


BET Bucharest Exchange Trading

BET-C BET Indice Compozit


BET-FI - Bucharest Exchange Trading Investment

Funds
ROTX Romanian Traded Index
BET-XT - Bucharest Exchange Trading Extended
Index
BET-NG Bucharest Exchange Trading - Energy &
Related Utilities Index
Rasdaq C - Rasdaq Compozit

Indicele BET
Caracteristici:
Data de referinta: 19 septembrie 1997,
data de start:22 septembrie 1997
valoarea de start a fost de 1000 puncte;
Indicele BET este un indice ponderat cu capitalizarea

bursiera si este creat pentru a reflecta tendinta de


ansamblu a preturilor celor mai lichide 10 actiuni
tranzactionate la BVB