Sunteți pe pagina 1din 4

MONOGRAFIE CONTABILA

Realizata la SC TOMVAS SRL

Bucur Emil

Monografie contabila
1.Constituirea societatii comerciale SC TOMVAS SRL are un capital
social varsat de 200 lei constituit din 20 parti sociale a 10 lei parte sociala.
Inregistrare contabila a capitalului subscris nevarsat s-a realizat
astfel:
456 = 1011 200 lei
-inregistrarea trecerii de la capitalul subscris nevarsat la capitalul
subscris varsat:
1011 = 1012 200 lei
2. Active imobilizate
a) intrari de active imobilizate.
In perioada de practica desfasurata la agentul economic SC Tomvas
SRL s-a inregistrat factura nr 203/29.09.2014 cu care a fost achizitionat un
calculator in valoare de 3.000 lei la care s-a adaugat TVA 24%. Astfel au fost
efectuate urmatoarele inregistrari contabile:
- primirea calculatorului
% = 404
3.720 lei
2132
3.000
4426
720
- achitarea facturii furnizorului conform extrasului de cont:
404 = 5121 3720 lei
b) iesiri de imobilizari
Conform procesului verbal de casare nr 3/10.10.2014 s-a scos din
functiune un mijloc fix ( autoturism ) amortizat complet in valoare de 10.500
lei , inregistrarea contabila realizata fiind :
2813 = 2133 10.500 lei
c) inregistrarea amortizarii imobilizarilor.
Inregistrarea amortizarii calculatorului achizitionat s-a efectuat
incepand cu luna octombrie 2014 , astfel :
6811 = 2813
125 lei
Precizez ca societatea utilizeaza metoda de amortizare liniara.
3. Aprovizionarea cu materii prime,materiale consumabile si
consumul de materii prime si materiale.
a) aprovizionare cu materii prime / consumul de materii prime

SC Tomvas SRL a cumparat materii prime ,conform facturii


fiscale nr. 35/06.10.2014 in valoare de 300 lei cost achizitionare, TVA
deductibil 24 %. Inregistrarea contabila a aprovizionarii a fost :
% = 401
372 lei
301
300
4426
72
Darea in consum a acestor materii prime s-a realizat,
conform bonului de consum nr. 75/ 07.10.2014 in data de 07.10.2014
-efectuindu-se inregistrarea contabila:
601 = 301
300 lei
b) aprovizionarea cu materiale consumabile / consumul de
materiale consumabile
Unitatea comerciala a achizitionat in 08.10.2014 piese de
schimb auto in valoare de 875 lei , inclusiv TVA 24% (conform facturii
fiscale nr. 89/08.10.2014 ).
Inregistrarea contabila realizata a fost:
% = 401
875 lei
3024
706
4426
169
Darea in consum a acestora s-a realizat in 08.10.2014
(conform bonului de consum nr. 7 6 / 08.10.2014) inregistrarea contabila
realizata fiind:
6024 = 3024
706 lei
4. Aprovizionarea cu marfuri si vanzarea marfurilor la
depozit.
a) s-au achizitionat marfuri in valoare de 1500 lei,TVA 24 %
(300 pungi * 5 lei / bucata ) conform facturii fiscal:
% = 401
1.860 lei
371
1.500
4426
360
b) din acestea au fost vandute marfuri in valoare de 800 lei
TVA 24 % ( 100 pungi * 8 lei / bucata) pentru care a fost emisa factura :
4111 = %
707
4427

992 lei
800
192

c) descarcarea gestiunii de marfuri vandute la cost de achizitie a fost


inregistrata astfel:
607 = 371
500 lei
( 100 buc. * 5 lei / bucata)
5. Aprovizionarea cu marfuri si vanzarea marfurilor la magazine
a ) au fost achizitionate marfuri in valoare de 2000 lei
TVA % ( paine 2000 buc * 1 leu / bucata )
% = 401
2.480 lei
371
2.000
4426
480
b) inregistrarea adaosului commercial 30 % practicat la
magazine si a TVA neexigibila aferenta
371 = %
1.024 lei
378
600
4428
624
c) vanzarea integrala a marfurilor la magazine (paine
2000 bucati x 1,612 lei / bucata) in numerar:
5311 = %
3.224 lei
707
2.600
4427
624
d) scaderea din gestiune a marfurilor vandute :
% = 371
3.224
607
2.000
378
600
4427
624
6. Obtinerea si vanzarea produselor .
a) in luna septembrie 2014 s-au obtinut produse finite di
productie proprie la cost efectiv de 8.000 lei
345 = 711
8.000 lei
b ) vanzarea produselor la pret de vanzare 13.000 lei ,
TVA 24 % conform facturii fiscale emise a fost inregistrata astfel :
4111 = %
16.120 lei
701
13.000
4427
3.120
c) scaderea din gestiune a produselor finite vandute:
711 = 345
8.000 lei

S-ar putea să vă placă și