Sunteți pe pagina 1din 146

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

CURSUL I

Motto: nainte exista sofistica.nv au oamenii cum s gnde ti despre orice


i ce s r spunzi oricui. Pe urm , veacuri ntregi, s-a nv at retoric . nv au
copiii cum s vorbe ti, care sunt p r ile unui discurs, i cum s spui ceva,
chiar cnd nu ai nimic de spus. Azi nu se mai nva sofistica i retorica. Dar
ceva trebuie s le fi luat locul. Oamenirea nu renun a a de ajutor la dreptul
ei de a schimba nv tura vie n nv tur moart . Ce le-a nlocuit? Am
crezut mult vreme c e dreptul. Nu, e pedagogia. *
Constantin Noica
nu socotim c discu iile sunt o pagub pentru fapte, ci lipsa de l murire
prin discu ie, f cut mai nainte de a porni la nf ptuirea a ceea ce trebuie**
Tucidide

RETORICA

Concepte de baz : retoric : defini ii; retorica rediviva; func iile retoricii; literatur , critic
literar , teorie literar , poetic ; logic ; argumentare
Glosar: autor, auditor, cod, con inut, discurs, lectur , limb , lingvistic , locutor, idiolect,
interlocutor; manipulare, metalingvistic , orator

1. Defini ii i delimit ri
Termenul retoric se refer la evolu ia i complexitatea unui fenomen care a caracterizat
timp de mai bine de dou mii de ani att reflec iile, ct i practicile cuprinse, ntr-o m sur mai mic
sau mai mare, n sfera conceptual a acestei denumiri.
Caracterul multi-, inter- i transdisciplinar al retoricii marcheaz ansamblul tiin elor umane de la
filozofie la hermeneutic , de la comunicarea tiin ific la teoria figurilor de stil.
Analiza ctorva defini ii ale termenului va ar ta c nu se poate vorbi despre o perspectiv
unitar asupra sensului acestuia i adesea asupra asupra conceptului se proiecteaz o viziune proprie
(unei epoci, unui cercet tor, unei coli etc.).
Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne [DEX96, de aici nainte] define te retorica prin trei
sensuri principale :
1. arta de a vorbi frumos;
2. arta de a convinge un auditoriu de juste ea ideilor expuse printr-o argumenta ie bogat ,
riguroas , pus n valoare de un stil ales; i,
2

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

3. ansamblul regulilor care ajut la nsu irea acestei arte 1.


Dic ionarul de tiin e ale limbii2 [DSL, de aici nainte] propune urm toarea defini ie :
Art i tiin a elabor rii discursului n general, avnd func ie primordial persuasiv , dar i
func ie justificativ , demonstrativ sau deliberativ .
Aristotel a realizat o mbinare ntre o defini ia substan ial :retorica este tehnica
discursurilor i o defini ie rela ional : retorica este reversul dialecticii, c ci amndou se refer la
chestiuni comune tuturor oamenilor, f r s presupun o tiin special 3 [Retorica, I, 1].
Diderot insist asupra a trei accep ii4 fundamentale pentru
Enciclopedie:
1.vorbirea frumoas (bien-dire), arta de a vorbi bine.
2.mijloace de exprimare i de convingere proprii unei persoane.
3.elocin sau stil declamator la retorului.

articolul Retoric

Secolul al XX-lea va fi marcat de o retorica rediviva care este Cheie de bolt a culturii
noastre5, reprezentnd mai mult dect un set de reguli; prin amploarea observa iilor, precizia
defini iilor i rigoarea clasific rilor, ea se constituie ca studiu sistematic al resurselor limbajului 6
Ceea ce pare ns c domin defini iile actuale propuse pentru retoric este tr s tura
referitoare la implicarea profund a acesteia n comunicare i ac iune, n cotidian: retorica este
ntlnirea dintre oameni i limbaj n prezentarea diferen elor i identit ilor lor 7
Perioada sfr itului de mileniu pare s favorizeze perspectiva pragmatic a termenului definit
ini ial ca arta de a vorbi bine : De la prietenie la dragoste, de la politic la economie, rela iile se
fac i se desfac prin exces sau lips de retoric 8 .
Analiza defini iilor de mai sus confirm faptul c retorica reprezint un termen atribuit
unui concept complex care este folosit cu mai multe sensuri interdependente, nu ntotdeauna
delimitate cu precizie.
ncercnd s facem o medie semantic a defini iilor de mai sus putem considera c cele mai
importante valori atribuite conceptului retoric sunt:
- art i tiin a elabor rii discursului;
- tehnic a orn rii discursului;
- disciplin ,obiect de studiu;
- practic social .
Retorica rediviva ocup un loc central n cadrul procesului de comunicare actual, n care
semnifica ia discursului se construie te ca rezultant a interac iunii partenerilor(locutor/interlocutor;
autor/lector, orator/auditor).
Aceast perspectiv nou sus ine ideea conform c reia retorica nu mai este privit ast zi ca o art a
ornament rii discursului, ci mai degrab ca un mod firesc al producerii acestuia : fie c vrem, fie
c nu vrem, retorica s-a insinuat n cotidian cu multiplele sale forme i constructe, modificnd
modul nostru de gndire 9 .
Din acest punct de vedere, studiul retoricii i al teoriei argument rii este esen ial pentru:
- n elegerea func ion rii discursului de orice tip (politic, mediatic, publicitar, didactic etc.);
3

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

-facilitarea unei lecturi critice a textelor politice, publicitare, mediatice conform unei grile de
decodare care presupune instituirea unor mecanisme de ap rare/imunizare n fa a manipul rii;
-producerea unor discursuri adecvate situa iilor de comunicare ntr-o era comunica ional care a
dep it stadiul informa ional 10 .
Unii autori11 consider retorica o matrice a tiin elor umane care reflect n fond spiritul
fiec ruia i normele culturale ale timpului: Retorica a ntre inut inevitabil raporturi pe ct de
multiple pe ct de variate cu ideologia n general, ct i cu ideologiile particulare. n m sura n care
n ideologie putem face s intre orice cu pu in prea pu in u urin , nglobnd n ea tot ceea ce nu
este tiin , nici epistemologie (religie, moral , art , filosofie etc., ar fi, desigur, mai comod s
c ut m ceea ce nu este ideologie n retoric ) 11 .
Retorica impregneaz ansamblul rela iilor sociale, transpare n procesul comunic rii, al interac iunii
umane, n cursul dezbaterilor politice, al discu iilor cotidiane sau mediatice, al justific rilor i
probatoriilor juridice sau n demonstra ii tiin ifice i virtuozit i oratorice. A a cum arat
D.Roven a-Frumu ani (2000:12) :A argumenta nu este nicidecum un lux, ci o necesitate. A nu
putea argumenta este o alt cauz de inegalitate cultural care se suprapune tradi ionalei inegalit i
economice. Or, sistemul democratic acord tuturor cet enilor dreptul de a lua cuvntul prin
instituirea libert ii de expresie ca drept constitu ional de baz . De aceea, n secolul XX, dup
c derea regimurilor totalitare, istoria retoricii se va confunda cu istoria politic .
Aceast extraordinar implicare a retoricii n comunicare este motivat i de apari ia i
circula ia unor sintagme specializate : retoric general 12 sau generalizat , retoric restrns 13noua
retoric , microretoric , retoric lingvistic , retorica imaginii 14, retorica visului, retorica romanului,
retorica titlului, retorica scriiturii, retorica poeziei, mesaj retoric, text retoric, retoric neagr 15,
retoric alb 16etc.
2. Func iile retoricii
Unii autori17 consider c retorica are patru func ii esen iale:
1.Func ia persuasiv se axeaz pe diferite maniere18 de a convinge un auditor:
-seduc ia ca scop i efect al retoricii;
-demonstra ia care ine de domeniul tiin elor;
-argumenta ia din perspectiva logicii19 dar strns legat de retoric ;
-manipularea20 ca zon aflat la intersec ia psihologiei cu sociologiq i lingvistic
2. Func ia hermeneutic este privit ca o interpretare continu a retoricii adversarului.
3. Func ia euristic se refer la faptul c retorica propune solu ii n cazul problemelor care nu
permit circumscrierea n tiparul certitudinii.
4. Func ia pedagogic , explicativ , critic prive te retorica n calitatea sa de disciplin al c rei
studiu permite descifrarea i elaborarea textelor literare sau a discursurilor. Realizarea acestei
func ii presupune o activitate n dou etape : prima, cea a demont rii discursului public (politic,
publicitar, mediatic), a doua, a remont rii i gener rii din perspectiv retoric a textelor.
S-ar mai putea ad uga i func ia revelatoare a idiolectului, precum i func ia
metalingvistic .

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

5.Func ia revelatoare a idiolectului (retorica reflect spiritul fiec ruia dintre noi) dar i a
ntrep trunderii dintre idiolecte (modul particular de exprimare a propriilor idei nu poate fi n eles
ns f r a accepta ntrep trunderea permanent ntre idiolecte).
6. Func ia metalingvistic ( tratnd codul, limbajul nsu i se poate spune c retorica este nainte de
toate o reflec ie asupra cuvntului (scris sau vorbit), o disciplin care studiaz condi iile unei
comunic ri mai eficace n cadrul unei limbi date).
Precizia unei vorbe depinde nainte de toate de alegerea f cut prinntre infinitele posibilit i
subtilit i ale limbajului.
3. Leg turile retoricii cu alte discipline
Transformarea retoricii ntr-un fel de matrice a tiin elor umane [vezi Michel Mayer, 1988,
citat de D.Roven a-Frumu ani , 2000: 5] face dificil stabilirea unui inventar exhaustiv al rela iilor
retoricii cu alte discipline.
O schi sumar a acestor conexiuni, interferen e, suprapuneri sau identit i ntre domenii pune n
eviden n primul rnd reintrarea retoricii n problematica filozofic .
Retorica este strns legat de lingvistic ( tiin -pilot) i de limba pe care se grefeaz .
Este evident leg tura retoricii cu pragmatica21 i teoria actelor de limbaj (formulat de J.L.Austin
i dezvoltat de J.R.Searle)
Tratnd con inutul discursului, ea se afl n rela ii strnse cu logica i argumenta ia.
Retorica este legat de psihologie i sociologie mai ales din perspectiva realiz rii unor anumite
strategii comunica ionale22.
n fine, o perspectiv istoric a retoricii a favorizat suprapuneri i identit i cu domeniul literaturii23,
cu cel al criticii i al teoriei literare, al poeticii.
Retorica prin p r ile sale de enun are (memoria i declamarea) are numeroase zone de interferen
cu tiin ele cognitive i oratoria24.

BIBLIOGRAFIE I NOTE:
1. DEX96 nregistreaz , de asemenea, i sensurile cu marca distratic peiorativ , care ilustreaz
condi ii particulare de uz n limba comun ale substantivului retoric :
Declama ie emfatic , elocven ampl , afectat )
i ale adjectivului retoric, - :
(despre stilul sau felul de a vorbi al cuiva) Emfatic, afectat.
2.DSL
3. Mircea Florian insist n Introducerea la Topica (Aristotel, Organon, volumul II, Editura IRI,
Bucure ti, 1998) asupra concep iei aristotelice referitoare la retoric : Retorica are trei genuri, i
numai trei genuri, dup cum se refer la viitor, dnd un sfat- genul deliberativ, sau la trecut, ap rnd
sau acuznd un nvinov it- genul judiciar, sau la prezent, elogiind sau blamnd o persoan i
faptele sale genul epidictic. Retorica este o ramur , o sec ie a dialecticii, fiindc amndou
urm resc s ob in prin cuvnt o convingere, s persuadeze, fiecare ns cu alte mijloace.Retorica
5

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

apeleaz la pasiunile auditorului, dialectica -la silogism i induc ie, independent de pasiuni, fiindc
inta ei este s fac s triumfe o convingere prin discu ie.
4. Sensurile sunt citate de Robert n Dic ionarul analogic i prezentate de Daniela Roven aFrumu ani n Argumentarea.Modele i strategii. Editura All, Bucure ti, 2000
5. Reboul, Olivier, Introduction la rhtorique, Paris, PUF, 1991, p. 80
6. Guiraud, Pierre, La stylistique, Paris, PUF, 1972, p.24
7. Defini ia dat de Michel Meyer (Questions de rhtorique . Langage, raison et seduction, Paris,
Librairie Gnrale Franaise1993,p. 23) continu din perspectiva discursului identitatar : [oamenii
i] afirm identitatea prin limbaj pentru a se reg si, a se respinge, a g si un moment de comunicare
sau, dimpotriv , a constata c i desparte un zid .
8. Michel Mayer, Questions de rhtorique . Langage, raison et seduction, Paris, Librairie Gnrale
Franaise1993,p.7
9. Michel Meyer, Questions de rhtorique . Langage, raison et seduction, Paris, Librairie Gnrale
Franaise1993,p.11
10. H.Portine arat c no iunii de comunicare i se pot asocia trei func ii: informare, exprimare i
argumentare.( n Apprendre a argumenter, Analyse de discours et didactique des langues, BELC,
Paris).
10. Michel Meyer, Logique, lanagage et argumentation, Paris, Hachette,1986, apud Roven aFrumu ani Argumentarea.Modele i strategii. Editura All, Bucure ti, 2000
11. Grupul , Retorica poeziei, Editura Univers, Bucure ti, 1997, p.195
12.Grupul , Retoric general , Editura Univers, Bucure ti, 1974
13. G.Genette, La rhtorique restreinte, n Figures III, Paris, Seuil, 1972
14.F. Edeline, J.M.Klinkenberg, Ph. Minguet, Trait du signe visuel. Pour une rhtorique de
limage, Paris, Seuil, 1991
Roland Barthes folose te termenul pentru a desemna strategiile manipulatoare ale discursului.
15.n terminologia lui Roland Barthes pentru a desemna analiza critic , neutr a strategiilor
discursive.
16.Vezi i P. Breton, 1996:5, n D.Roven a-Frumu ani, Argumentarea.Modele i strategii.
Editura All, Bucure ti, 2000 , p.13
17. n general se poate vorbi de existen a unui set de metode folosite n influen are/coerci ie:
a)exerci iul puterii (care este adesea predominant fa de celelalte i include folosirea for ei, a
antajului)
b) seduc ia
c)argumenta ia (care poate n mod real s modifice punctul de vedere al unei persoane)
d) manipularea
18. Trebuie f cut o distinc ie terminologic ntre a convinge i a persuada.
Cu toate c aceste cuvinte sunt n mod obi nuit folosite ca sinonime n vorbirea cotidian , a
convinge nu nseamn ntotdeauna a persuada.
Termenul a convinge are o semnifica ie mai strns ; el semnific a for a pe cineva s accepte o
concluzie prin dezvoltarea unui argument valid.
Logica este indispensabil n realizarea persuasiunii dar ea trebuie completat n cele mai multe
cazuri de retoric . Deoarece inima are ra iuni pe care ra iunea nu le cunoa te, retorica poate
influen a acea parte a noastr care nu este c tigat prin ra ionamentul pur.
Retorica este un mijloc de persuasiune care ac ioneaz att n interdependen cu logica, ct i
dup ce aceasta i-a terminat treaba. Dup ce logica a convins spiritul, retorica o nlocuie te prin
ac iunea triadei : docere (a interesa)-delectare (a seduce)-movere (a convinge).

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

19.Retorica intervine acolo unde logica , cu instrumentele sale -dialectica, silogismul - ncearc s
treac limita ntre a convinge i a persuada.
20. Manipularea este studiat n special n cadrul psihologiei sociale. Folosind cu prec dere
dezinformarea i propaganda, manipularea permite modificarea comportamentului unei persoane,
f r s modifice n mod necesar i punctul s u de vedere.
Retorica folosit n situa ii cotidiane serve te la disimularea sau la transformarea adev rului. Aici
apare latura negativ a retoricii cu o conota ie de manipulare a celuilalt i de destabilizare a unei
situa ii (n general, legate de domeniul puterii).Aceast accep iune a retoricii este favorizat fa de
sensul neutru potrivit c ruia obiectivul retoricii este de a persuada, dar ntr-un spirit logic, cu
ajutorul argumentelor alese cu grij i nl n uite ntr-un sistem, utiliznd efecte diferite (figuri), care
agrementeaz textul i l fac mai bogat n semnifica ii.
21. Pragmatica este o lingvistic a uzului , cu multiple implica ii interdisciplinare; de exemplu, n
rela ia cu semantica, pragmatica are ca obiect meaning minus semantics [S.Levinson,
Pragmatics, Cambridge University Press, 1983]
22. Retorica nu este o metod de manipulare, ea serve te mai degrab la a demasca anumite
principii ale acesteia, a aplica o gril de decodare pentru anumite discursuri, permi nd astfel o
lectur mai bun i/sau o audi ie mai bun . Invers, ea poate contribui la o exprimare cotidian mai
bun sau n cadrul profesional, la perfec ionarea mijloacelor de prezentare a anumitor idei.
23. Retorica literar , chiar dac utilizeaz acelea i principii logice integreaz un sistem de valori
care cuprinde frumuse ea, ornamenta ia, expresivitatea i privilegiaz figura ( figura de cuvnt,
figura de stil, figura de gndire).
Retorica nu are totu i ca obiectiv s repertorieze ansamblul figurilor i al jocurilor de cuvinte ci de
a cunoa te principalele caracteristici ale acestora i a n elege for a acestora a a cum se manifest
ea azi n domeniul publicitar, juridic i politic.
Retorica se face sim it n tehnica literar , ntotdeauna sprijinindu-se pe figuri (care permit
eleborarea imaginilor), chiar dac uneori excesiv i excentric (Joyce, romanul postmodern).
Retorica poate fi privit drept cunoa tere a procedeelor limbii caracteristice literaturii.Ea ajunge
astfel, prin decodarea stilurilor i procedeelor la o mai bun interpretare a textelor i a discursului n
sens larg.Retorica las stilisticii grija de a regrupa metodele utilizate n scopul de a capta aten ia
lectorului sau a auditorului.
n sfr it, retorica are ca inte binele, frumosul, justul, principii pe care Aristotel le consider ca
esen iale, ele constituind calit ile morale subiacente de care trebuie s fac dovad un orator sau
scriitor.
24.Unii autori (Conklins, Ellis, E., Oratory? Todays politicians have lost the fine art, n Los
Angeles Herald Examiner, sept. 24, 1988) care se situeaz pe o pozi ie clar de ap rare a
mijloaceleor paralingvistice n discursul politic, consider drept o explica ie posibil pentru
presta iile oratorice lamentabile ale oamenilor politici ai zilelor noastre faptul c , n general,
discursurile politice nu sunt scrise de cei ce la rostesc (ci de alte institu ii de comunicare aferente
acestora). Astfel, audien a nu poate aprecia clar ce este ntr-adev r propriu gndirii unui politician
sau ceea ce este o expresie a gndirii staff-ului s u. Speciali tii deplng faptul c politicienii
ignor regulile oratoriei prefernd s acorde o importan major doar tehnicii de comunicare
(canalului n termenii lui McLuhan) i nu modului (artei) n se comunic : They think only in
terms of sounds bites. Aceasta nseamn o renun are la concep ia antic formulat magistral de
filozoful grec Galen conform c reia Nu ochii sunt oglinda sufletului, ci vocea .
Istoricul Arthur Schlesinger consider c declinul i, probabil, dispari ia oratoriei - privit , n mod
tradi ional, ca o condi ie sine qua non a discursului politic - se datoreaz n special faptului c
politicienii de ast zi sunt mai pu in angaja i ideologic (vezi distinc ia stnga-dreapta).
7

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

Din aceast perspectiv , marii oameni politici, cei nzestra i cu convingeri i vitalitate, se recunosc,
n special, dup modul n care folosesc arta persuasiunii politice(Gardin, Bernard, Discours
politique et expressivite, n Neologie et lexicologie, Librairie Larousse, Paris, 1979).
Se afirm , de obicei, c efectul discursului politic asupra receptorului depinde n cea mai mare
m sur de eficacitatea discursiv i nu de predominarea conceptelor i a ideologiei exprimate.
Studii i teste de evaluare a parametrilor recept rii unor mesaje cuprinse n discursuri politice
diverse au relevat importan a pe care destinatarii o acord expresivit ii. Aceasta este definit
indirect prin formul ri impresioniste care exprim judec i asupra formei ( a vorbit bine;
ce orator, tie s se exprime!) sau prin judec i indirecte, sub forma cit rilor orale, n pres , a
unor secven e discursive, a titlurilor i a subtitlurilor (intertext).
n concluzie, renun area, de c tre majoritatea actorilor politici la subtilit ile oratoriei, pare a fi o
op iune gre it deoarece studiile tiin ifice relev faptul c imaginea unui politician se datoreaz
doar n propor ie de 7 % con inutului mesajului exprimat, n timp ce 93% revine for ei opiniilor,
limbajului trupului, expresiei fe ei i calit ii vocii .
SURSE:
DSL : Bidu-Vr nceanu, Angela; C l ra u, Cristina; Ionescu-Rux ndoiu, Liliana; Manca , Mihaela;
Pan Dindelegan, Gabriela;2 Dic ionar General de tiin e. tiin e ale limbii, Editura tiin ific ,
Bucure ti, 1997.
DEX96 : Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne, edi ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic,
Bucure ti, 1996.
Daniela Roven a-Frumu ani Argumentarea.Modele i strategii. Editura All, Bucure ti, 2000
GLOSAR:
Autor Persoana care creeaz o oper literar , artistic , tiin ific sau publicistic .Problema
autorului este legat de interpretarea sensului literal textului i de intentio auctoris.(U.Eco, Limitele
interpret rii, p.29) emi tor.
n zilele noastre asist m la disolu ia universului discursului pe care se formaser conceptele centrale
ale retoricii. Apar situa ii inedite, disolu ia no iunii de autor (cele mai multe din mesajele
comunic rii sociale nu au un autor determinat : ex. informa iile de la radio, tv).
Auditor Termen care desemneaz rolul de receptor care nu intervine n conversa ie dar este
destinatarul unui mesaj.
Cod
1.Sistem conven ional format din semne (inclusiv semnale i simboluri) i reguli de folosire a
acestora, prin care se transmit informa ii de la emi tor la receptor sau se transfer o informa ie
dintr-un domeniu n altul.Exemple de coduri: limbile naturale (care sunt coduri imperfecte datorit
omofoniei, polisemiei, ambiguit ii, semnificantul i semnificatul nu se afl n rela ie de
coresponden total ), simboluri alfanumerice, codul Morse, alfabetul Braille etc.
(sociolingvistic )
2.Func ie a rela iilor sociale, codul reprezint norm pentru comportamentul de rol .
3. Cod restrns= mod ritual de comunicare n interiorul unei comunit i restrnse
Con inut Aspectul cognitiv al semnului (mesajului) lingvistic, corespunde par ial cu semnificatul
( i este n opozi ie cu planul expresiei).
8

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


ISTORIC

Discurs
1. (la singular) un anumit mod de n elegere a limbajului
(sens larg) secven continu , structurat i coerent de propozi ii/fraze;
tipologia discursurilor:
-discurs centrat asupra emi torului (monolog)/discurs focalizat asupra destinatarului (dialog);
-discurs dependent de situa ia de comunicare (conversa ia, discursul public)/discurs independent
fa de situa ia de comunicare (discurusl tiin ific);
3. (sens restrns) actualizare a textului, eveniment comunicativ, manifestat n cadrul unui
comportament lingvistic
Emi tor Factor al procesului comunic rii care prin utilizarea unui anumit cod produce un mesaj
transmis prin intermediul unui canal
observa ie: se face o distinc ie ntre emi tor i sursa unui enun (cele dou concepte nu sunt
identice n cazul vorbirii indirecte de exemplu)
Lectur Model relativ generalizat de decodare a textelor (n sens larg). Studii recente ncearc s
defineasc i s eleboreze o retoric a lecturii.
Limb
a)(n opozi ie cu vorbire/uzaj n terminologia lui Saussure) cel mai important sistem de semne prin
care oamenii comunic ntre ei (celelalte sisteme de comunicare se pot explicita cu ajutorul unei
limbi naturale);
b) ansamblu de sisteme (foneme, morfeme, lexeme, cuvinte) aflate n rela ie unele cu celelalte ( i
definite prin raportare unele la celelalte);
c) mediator ntre expresia sonor i con inutul no ional
d)conven ie adoptat de o comunitate uman n care ndepline te func iile de sistem de semne i
institu ie social
Lingvistic tiin a care studiaz limba, limbajul, vorbirea; se afl n rela ii de interdependen cu
sociolongvistica, psiholingvistica, stilistica lingvistic , informatica lingvistic (industriile limbii);
Locutor Sinonim pentru emi tor (subiectul vorbitor, n sens restrns)
Idiolect Ansamblul deprinderilor lingvistice ale unui individ specifice unei perioade a existen ei
acestuia; se caracterizeaz prin mobilitate accentuat i printr-un puternic caracter individual
Interlocutor Destinatar, receptor care decodeaz mesajele transmise de un emi tor; n cursul
interac iunii comunica ionale, interlocutorul i va asuma i rolul de emi tor
Manipulare Fenomen de influen are insidioas de c tre o putere, a individului sau a grupului
social
Metalingvistic Studiul codului lingvistic folosit ntr-un anume tip de comunicare
Orator persoan (cu nsu iri artistice : dic ie, gestic )care roste te un discurs, care vorbe te n
public; retor.
* Constantin Noica, Jurnal filozofic, Editura Humanitas, Bucure ti, 1990
**Tucidide R zboiul peloponesiac, Ed. tiin ific , 1966, p.258 [Pericle, Discursul funebru]

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

CURSUL II
Curriculum historiae
Motto :
C ci au existat oratori eleva i, ca s spun a a, cu o str lucit profunzime a
ideilor i m re ie a cuvintelor, impetuo i, varia i, boga i n idei i mijloace de
exprimare, demni de respect, cultiva i i deci i s mi te sufletele i s le
atrag lucru pe care unii l-au f cut chiar printr-o cuvntare sever , sumbr ,
neprelucrat , nici perfect structurat i nici frumos ncheiat , al ii printr-una
sprinten , ordonat , finisat . i, dimpotriv , au existat oratorii simpli,
penetran i, care probau toate faptele i le f ceau mai limpezi, nu mai
complicate, elegan i printr-un discurs simplu, oarecum, i concis; n cadrul
aceluia i stil unii au fost ingenio i, dar ne lefui i, i cu inten ie asem n tori
incul ilor i nepricepu ilor, al ii, n pofida aceeia i s r cii a mijloacelor de
expresie, au fost mai pl cu i, adic spirituali, str lucitori, de i slab
mpodobi i. Dar exist , n plus, oratorul de mijloc, interpus ntre ace tia i, ca
s zic a a, moderat, care (fiindc ) nu se folose te nici de subtilitatea ultimilor,
nici de torentul verbal al celor de mai nainte, care se apropie de ambele
stiluri, dar nu se distinge n nici unul, care este p rta al unuia sau al celuilalt,
dac vrem adev rul, mai degrab exclus; i acesta este fluent n vorbire, cum
se spune, de i nu aduce nimic n afar de capacitate oratoric i monotonie,
sau adaug , ca ntr-o cunun , ni te uvi e, i nuan eaz fiecare cuvntare prin
intermediul unor podoabe modeste de cuvinte i cuget ri. Cicero, De
Oratore *

Concepte de baz : retoric ; retoric clasic ; neoretoric


Glosar: discurs oratoric:
Cea mai bun introducere n studiul retoricii i al teoriei argumenta iei este poate istoria
ns i a domeniului, relevarea momentelor importante de la miturile fondatoare pn la impactul
s u n era comunica ional a secolului XX, f r a uita momentele de eclips sau de apoteoz .
1.GRECIA ANTIC
Origini
Momentul apari iei retoricii este fixat n secolele al V-lea i al IV-lea .Chr. n Sicilia.
Dup o legend , Hieron, tiranul Siracuzei a interzis supu ilor s i folosirea limbajului. Tiranii
introduseser n Sicilia (colonie greac ) un regim de violen , de deport ri i de exil ri.
10

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

C derea tiranilor, n special cea a lui Trasibul din Siracuza1 n 465 .Chr. , a fost punctul de plecare
al unei insurec ii generale, care a cuprins ntreg teritoriul Siciliei i a fost nso it de revendic ri
(sub form de procese) ale propriet ilor private pe care le luaser prin abuz conduc torii ora elor
siciliene.
n acest context social-politic, marcat de fr mnt ri puternice, cauzele erau pledate de p r ile
interesate n fa a juriilor populare. Cu aceast ocazie, unii pledan i au avut inspira ia s recurg la
anumite procedee retorice care s le asigure victoria. Istoria i men ionaez pe Empedocle din
Agrigent2, pe Corax i pe discipolul s u Tisias3 ca cei dinti care au codificat i difuzat nv tura
retoric (prin
sistematizarea i transmiterea modului de elaborare a acestor procedee).
Ei au redactat formulare-ghid pentru uzul p r ilor n litigiu. O datare relativ plaseaz n anul 460
.Chr., redactarea de c tre Corax a manualului Techn rhtorik4, care constituia un ansamblu de
precepte practice nso ite de exemple edificatoare. Dup m rturia lui Aristotel reluat de Cicero,
discursurile oratorice ar fi existat i nainte de atest rile atribuite lui Corax i Tisias dar nu sub
forma discursului supus unor reguli stricte de elaborare.
n acel moment devenea clar faptul c limbajul nu este doar limb , dar, de asemenea, discurs.
Primii retori se mndreau cu m iestria de a transforma cel mai slab argument n argumentul cel
mai puternic.n acest context Corax devine un termen tehnic5 , preluat i consacrat de
terminologia retoric , care nsemna s spui despre un lucru c este neverosimil pentru c
ntradev r, el este foarte posibil, cu alte cuvinte producerea verosimilului ca arm a persuasiunii.
Sofistul Protagoras din Abdera6 (c.486-c.410 .Chr.) autorul celebrei maxime omul este
m sura tuturor lucrurilorafirm dintr-o perspectiv relativist i sceptic faptul c orice subiect
poate fi tratat dup dou teze opuse.
Un moment important l reprezint contextul istoric al disputelelor politice generate de
abolirea regimurilor aristocratice. Se nregistreaz un nou imbold n dezvoltarea retoricii judiciare
n Grecia continental unde cel mai important al epocii a fost Antiphon7 (480-411 .Chr.)
considerat
primul orator judiciar al Greciei.
n anul 427 .Chr., retorul Gorgias8 p r se te Sicilia i vine la Atena unde roste te un
discurs n fa a adun rii poprului. Acest moment este considerat cel al na terii discursului epidictic
i al prozei artistice. Aceast perspectiv estetic i literar va mbog i proza9, pn atunci doar
func ional , cu figuri de cuvnt (asonan , rim , paronomaz , ritm, paralelisme ntre p r ile frazei)
i figuri de gndire sau semantice (perifraze, metafore, antiteze) .
Epoca n care a tr it oratorul atenian Lisias10 (440/445-360 .Chr.) este cea n care apar
exper ii n practicile judiciare i se impun meserii noi ca cele de logograf i de synegoros11. Opera
lui Lisias reprezint un foarte bogat izvor de informa ii cu privire la perioada de la sfr itul
r zboiului peloponesiac, precum i la cea imediat urm toare nfrngerii Atenei .
Perioada de maxim nflorire a elocin ei politice este marcat de activitatea lui Demostene
(384-322 .Chr) 12, Licurg (390-324 .Chr.), mpotriva lui Leocrate, Hiperide (390-322 .Chr),
Discursul funebru (325 .Chr) i de fondatorul celebrei coli de retoric din Rodos -Eschine 13(390315 .Chr.).

11

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

Retorica va fi asimilat de sofi ti. Noile concep ii asupra discursului i a elocin ei marcheaz
nceputul unei epoci care va acorda o importan covr itoare cuvntului. nv mntul sofistic se
baza n principal pe retoric dublat de folosirea unor scheme argumentative (n mare parte,
falacioase) 14.
Platon (428-347 .Chr.) n a c rui viziune retorica este arta care produce convingeri, i va
condamna pe sofi ti pentru dispre ul la adresa adev rului i a justi iei i se va orienta spre analiza
problemelor privitoare la structura propozi iilor, la leg tura dintre expresiile complexe i cele
simple i la posibilitatea nega iei i a falsului15.
ncepnd cu Aristotel
(384-322 .Chr.), retorica se prezint ca o metod de
compunere/compozi ie a discursului fixat n tipare clare. Aristotel va reconsidera i va recentra
ntr-o viziune cuprinz toare toate componentele retoricii, le va completa, situndu-le ntre dialectic
i politic , dar legndu-le de poetic .
Isocrate (Isokrates) 16(436-338 .Chr.), scriitor i orator atenian fost cel mai cunoscut i
influent retor al epocii sale. Profesor de elocin , Isocrate a eliberat retorica de afilierea sofistic .
Retorica reprezenta n acea epoc un mijloc de a r spunde multiplelor provoc ri ale societ ii
grece ti venite din partea domeniului educa ional, judiciar, filozofic i artistic.Dup Isocrate pentru
a deveni orator trebuia s ndepline ti trei condi ii majore : aptitudini naturale, o practic sus inut ,
o nv are sistematic 17.
2. ROMA ANTIC
Cato cel B trn (234-149 .Chr.), om de stat i scriitor roman s-a ridicat, n discursurile
sale, cu succes, mpotriva Cartaginei, cernd distrugerea ei. Opera sa cuprinde: Origines i De
agricultura , care este considerat cea mai veche scriere latin n proz .
Marcus Tullius Cicero, 18 (106-43 .Chr.), om politic i unul dintre cei mai mari oratori
romani a redactat numeroase lucr ri despre retoric (Despre inven iune, Despre orator), lucr ri
filozofice (Despre natura zeilor, Despre ndatoriri, Despre supremul bine i supremul r u),
discursuri (Catilinarele, Filipicele). n anul 63 .Chr.,n calitate de consul, a demascat conjura ia
lui Catilina mpotriva senatului. Este considerat cel mai mare orator roman i una dintre figurile
importante ale lumii antice.
n contextul politic al nceputului de mileniu, la Roma, Quintilian19 (30-98), Seneca20, Pliniu
cel B trn21, Pliniu cel Tn r22, vor fi continuatorii i sus in torii sistemului retoric ciceronian i
autori ai unor tratate de oratorie devenite celebre.
3. P RIN II BISERICII
De-a lungul secolelor, retorica transmite Occidentului normele discursului n spa iul public.
Ideile cu caracter prescriptiv-normativ concepute de Aristotel pentru democra ia atenian
i de
Cicero pentru republica roman fuseser adaptate de Quintilian proiectului "civilizator" al
Imperului roman.

12

RETORIC

Aceste norme vor fi preluate


universului comunit ilor cre tine. n
duminicale, a omeliei, a jur mntului
parcursul Rena terii n ntreaga Europ

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

i adaptate apoi de Sfntul Augustin i de P rin ii Bisericii


acest context, discursul va lua forma predicii obi nuite i
etc. n acela i timp, modelul oratorului a fost difuzat pe tot
i n coloniile de peste m ri .

n cadrul Occidentului cre tin, filozofia scolastic impune conceptul de


trivium
(gramatic , retoric , dialectic ) care devine fundamentul nv turii i culturii din secolele VVIII. n aceast epoc , arta discursului (ars bene dicendi n formularea lui Quintilian) ocup un loc
important; oratorul trebuie s tie s intruiasc , s farmece i s conving (Sfntul Augustin).
Dup o lung cantonare n tradi ia antichit ii greco-romane, apoi a Rena terii, retorica nu
va rezista atacului din partea ra ionalismului tiin ific i a carteziansmului. Evul mediu a contribuit
la ruperea sa de realitate, la artificializarea i , n cele din urm , la epuizarea sa prin oficializarea
statutului s u de disciplin scolastic . n cursul secolelor XVII i XVIII, retorica este o disciplin
ncadrat n categoria humanioarelor fiind marcat i guvernat de o puternic tendin stilistic .
Predicile Sfntului Ambrozie (340-397), ale Sfntului Augustin (354-430), ale lui Vasile cel Mare
(329-379), Grigorie din Nazianz i ale lui Ioan Gur de Aur (334-407) reprezint puncte de reper n
evolu ia retoricii din aceast perioad .
4.EVUL MEDIU marcat de predicile Sfntului Toma dAquino, de denun rile vehemente ale lui
Savonarola (1452-1498) din Floren a lui Pietro de Medici sau de cele ale misticului francez
Gerson, animatorul Conciliului de la Constanz (1363-1429).
5.REFORMA I RENA TEREA23
Spa iul englez i aduce contribu ia la mbog irea teoretiz rilor prin contribu iile lui Leonard Cox
(The Arte or Crafte of Rhethoryke -1530?) i ale scriitorului Thomas Wilson (The Arte of
Rhetorique -1553) . n Fran a, istoria oratoriei consemneaz predicile misticului panteist Meister
Eckart (1260-1327) i ale discipolului s u c lug rul dominican Jean Tauler (1297-1361), ale lui
Luther (1483-1546), ale ap r torului regalit ii Etienne Pasquier (1529- 1615) autor al ncuraj rii
pentru prin i i domni precum i tratatele semnate de Pierre de Courcelles i de Andr de
Tonquelin.
O istorie a retoricii (oratoriei) acestei perioade ar trebui s nregistreze predicile misticului
panteist Meister Eckart (1260-1327) i ale discipolului s u ,c lug rul dominican Jean Tauler (12971361), ale lui Luther (1483-1546) i ale ap r torului regalit ii Etienne Pasquier (1529- 1615) autor
al ncuraj rii pentru prin i i domni.
6.CLASICISMUL
Clasicismul francez al secolului XVII s-a caracterizat prin imitarea modelelor greco-romane
i a promovat ordinea, claritatea, echilibrul ,ob inute prin respectarea regulilor care guverneaz
diversele genuri.Oratoria nregistreaz progrese remarcabile prin Cuvnt rile funebre ale lui
Bossuet (1627-1704) [ Panegiricul Sfntului Paul, Panegiricul Sfntului Francisc din Assisi ] .
7. SECOLUL al XVIII-lea
Istoria Fran ei secolului al XVIII-lea este jalonat de discursurile revolu ionare ale lui
Danton, ale lui Robespierre [(1758-1794), Discurs asupra libert ii presei, Discurs asupra Fiin ei
13

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

supreme, Discurs asupra pedepsei cu moartea] sau ale lui Mirabeau (1749-1791), i, ncepnd cu
anul 1796 de proclama iile lui Napoleon i elocin a lui Benjamin Constant (1767-1830) sau a lui
Lamartine (1790-1869).
Pe cel lalt mal al Canalului Mnecii, istoria oratoriei consemneaz discursurile ( i disputele
politice) celebre ale primilor mini tri Bolingbroke (tory), ale lui Robert Walpole sau ale lui William
Pitt. Abord rile teoretice se datoreaz prelatului sco ian Hugh Blair (Lectures on Rhetoric -1783)
precum i teologului Philosophy of Rhetoric (1776) George Campbell ( Elements of Rhetoric 1828).
8.SECOLUL AL XIX-lea
Retorica francez nregistreaz realiz rile oratorilor religio i i universitari (discursurile lui
Frayssinous i, mai ales, celebrele Conferin e de la Notre-Dame de Paris ale lui Lacordaire). n
aceea i perioad , scriitorul Edgar Quinet (1803-1875) va ncnta auditoriul de la Collge de France
cu expunerea rafinat a concep iilor sale filozofice i istorice.
Elocin a politic n epoca modern este marcat de discursurile lui Giuseppe Garibaldi n
Italia aflat n pragul reunific rii sau ale liderului burgheziei republicane din Fran a sfr itului de
secol, Leon Gambetta.
n ciuda avntului pe care l cunoa te genul oratoric, secolul al XIX-lea este care
consemneaz declinul retoricii clasice. De i, anumite specii discursive r mn fidele tradi iei
(discursurile de tribunal, de barou de camer ), epoca romantic va promova un sistem de valori n
care aprecierea pozitiv va merge n direc ia simplit ii, a conciziei, i a naturale ei. Acest recul al
retoricii va fi accentuat de adversitatea programelor romantice (pentru a-l cita numai pe Victor
Hugo: prends leloquence et tords lui son cou! sau Pays a la syntaxe/Guerre a la rhetorique)
i va fi urmat, n plan pedagogic, de dispari ia retoricii din programele de nv mnt dup o tradi ie
de sute de ani.
Tzvetan Todorov consider c retorica clasic i ncheie existen a la nceputul secolului al
XIX-lea, ca urmare a antiretorismului epocii ndreptat, n special, mpotriva caracterului normativprescriptiv al disciplinei n sistemul pedagogic i prolifer rii necontrolate a clasific rilor .
9. SECOLUL XX
Istoria fr mntat a secolului XX consemneaz discursurile politice ale lui Clmenceau,
Jaurs, Mussolini, Hitler, Goebbels, Gaulle, Titulescu, F.D. Roosevelt, John F. Kennedy,
Martin Luther King.
n jurul anilor aizeci retorica rena te, beneficiind de progresele nregistrate n domeniul
lingvisticii ( tiin -pilot, n special prin lucr rile lui Roman Jakobson), ale semioticii, ale
stilisticii, al teoriei argument rii.
Spa iul cultural francez este cadrul n care iau fiin
centre de studiu care ofer o
perspectiv nou asupra retorica i a rela iei directe cu producerea textelor literare ( de exemplu,
L'Oulipo -l'Ouvroir de Littrature Potentielle- care cuprindea, n anii 1960-1973, printre membri pe
Raymond Queneau, Georges Perec, Luc Etienne, Franois Le Lionnais, Jacques Bens, i chiar pe
Jean Tardieu, Marcel Duchamp i Italo Calvino).
coala francez contemporan (T. Todorov, R.Barthes, G. Genette) repune n discu ie
retorica din perspectiva figurilor, f r a ncerca constrngeri normative sau ncorset ri n clasific ri.

14

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

Grupul propune prin lucr rile sale fundamentale : Rhtorique gnrale i Rhtorique de
la posie o reinterpretare a figurilor bazat pe concep ia clasic a lui Quintilian asupra modalit ilor
de realizare a figurilor25
Neoretorica, redefinit din perspectiva teoriei argument rii, i num r printre fondatori i
teoreticieni pe Cham Perelman, Tzvetan Todorov, Nicolas Ruwet, Grard Genette, Lausberg.
Logicile non-formale26 au contribuit decisiv la schimbarea perspectivei asupra retoricii i
teoriei argument rii.
Fondatorii neoretoricii, Chaim Perelman i Lucie Olbrechts-Tyteca au corelat aspectele
logice ale teoriei lor cu logicile non-formale i au repus n discu ie termenul de eviden prin
reconsiderarea plauzibilului, i a perechii consens/conflict.
Cercet rile actuale asupra argument rii ncearc s asigure un echilibru i o armonizare ntre
tendin ele neoretoricii, ale logicii naturale i ale teoriei discursului.
Concluzii :
Actualitatea retoricii
Genul judiciar i cel deliberativ supravie uiesc, sub forma declara iei, a pledoariei, a apologiei, a
rechizitoriului, a declara iei politice,a admonest rii, a conferin ei, a expunerii etc.
Genul epidictic se reg se te n forma alocu iunii, a elogiului, a complimentului, a ora iei funebre, a
panegiricului, a discursului (ca speech).
Ceea ce pare s caracterizeze discursul oratoric al zilelor noastre este tendin a spre simplitate,
adecvare, pragmatism, improviza ie, stereotipie.
Perioada actual redescoper i pune n valoare diverse procedee ( locuri comune, nara iune, figuri,
ac iune) n discursuri persuasive noi care au retoric proprie (de ex. discursul publicitar). Sistemul
retoric al antichit ii se adapteaz noilor mprejur ri n cadrul mai larg al pragmaticii discursului.
Func ia pedagogic , critic a retoricii cunoa te o dezvoltare important prin accentul pus pe studiul
textelor politice i publicitare din perspectiva form rii viitorilor speciali ti n comunicare .

BIBLIOGRAFIE I NOTE:
1. Trasibul (?-388 .Chr.) sau Thrasybulos, general i om politic atenian, participant la r zboiul
peloponesiac, exilat de regimul oligarhic instaurat la Atena (404 .Chr.), s- a refugiat la Teba de
unde a organizat o campanie victorioas n urma c reia democra ia a fost restabilit la Atena (402
.Chr.[informa ii din: Cicero, Brutus, 13: Studium eloquentiae proprium Athenarum; Herodot, VII,
155-6,Diodor, XI, 48-49, 67-68, 72-74, 86-87].
2. Empedocle din Agrigent a jucat un rol important n politica intern a Agrigentului; ef al
frac iunii populare, a abolit senatul, a respins tirania i a adoptat o constitu ie democratic .F r
s fi deschis o coal , profesa nv tura sa constnd din filozofie, poezie, medicin i magie
chiar. Empedocle acorda o aten ie deosebit punerii n scen i preg tirii auditoriului cnd
trebuia s ia cuvntul n agora, nve mntat ntr-o hain de purpur , cu fruntea ncununat i cnd
15

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

i f cea apari ia ntr-un car tras de patru catri albi (Diogenes Laertios, VIII, 58). Aristotel afirm
n Sofistul c Empedocle a inventat retorica, iar Zenon dialectica.[vezi M. Marinescu-Himu, Pagini
alese din oratorii greci, Editura pentru literatur , 1969, VIII-IX].
3. Contribu ia important la dezvoltarea oratoriei a lui Corax i Tisias const n faptul c au intuit
valoarea persusiunii i au scos n eviden verosimilul sau to eikos care se pare c forma
partea cea mai consistent a tratatului lor; verosimilul, care a fost aspru criticat att de Platon, ct
i de Aristotel, consta ntr-o refacere noetic , mental , a unor situa ii la care n-am fost martori,
refacere care se produce spontan n fiecare dintre noi, dup reguli fixe i valabile pentru toate
min ile. Rezult de aici c judec torul se va afla n ipostaza de a- i da avizul asupra unor fapte pe
care nu le cunoa te dect prin datele contradictorii ale p r ilor i ale martorilor, iar convingerea pe
care i-o va forma va fi determinat nu de adev r, ci de imaginea pe care i-o contureaz de
fiecare dat i pe care I-o sugereaz avocatul priceput, iar n ultim instan verosimilul.[subl.ns.;
vezi i M. Marinescu-Himu, Pagini alese din oratorii greci, Editura pentru literatur , 1969, XI]
O anecdot celebr pentru eficacitatea argument rii i are ca actori pe Tisias i maestrul s u.
Corax ar fi acceptat s -l nve e pe Tisias tehnica argument rii n schimbul unei retribu ii dar
condi ia primirii unei retribu ii era ca elevul s u s ajung s st pneasc arta argument rii. Dac
Tisias c tig primul s i proces, atunci el i pl te te maestrul; dac l pierde, el nu pl te te pentru
c nu s-a probat eficien a actului pedagogic.La sfr itul studiilor, Tisias i intenteaz proces lui
Corax sus innd c nu are nici o datorie fa de acesta. Procesul i poate aduce lui Tisias ori
pierdere, ori c tig de cauz .
Prima ipotez :dac are c tig de cauz , prin verdictul judec torilor, nu datoreaz nimic
maestrului s u.
Cea de-a doua ipotez : dac pierde, prin n elegerea ini ial , nu-I datoreaz nimic.
n ambele cazuri Tisias nu-I datoreaz nimic lui Corax.
Corax i va construi contra-discursul relund schema de argumentare a lui Tisias prin
inversarea acesteia punct cu punct.
Prima ipotez : Tisias c tig procesul; potrivit n elegerii ini iale , elevul trebuie s
pl teasc .
Cea de-a doua ipotez : Tisias pierde procesul, prin lege va trebui s pl teasc stagiul de
nv tur .
n ambele cazuri Tisias trebuie s -I pl teasc lui Corax.
Anecdota poate beneficia de o lectur multipl :
-ca reac ie a judec torilor n fa a unei aporii;
-ca opera ia major a argument rii ( reluarea unui discurs de c tre un alt discurs, facere i re-facere
discursiv ); i,
-ceea ce e mai important, la stabilirea ca principal sarcin a argument rii aceea de a ncerca s
descurce situa iile n care se aplic norme eterogene (situa ii contradictorii ap rute din obliga iile
ce in de contracte private i se opun deciziilor justi iei)[Christian Plantin, Largumentation, Memo,
Seuil, Paris, 1996]
4 Corax i elevul s u Tisias au elaborat Techne retorike, lucrare comun , care cuprindea probabil
trei p r i : exordiu (cu rolul de a-I flata pe judec tori), epilogul (rezumatul faptelor) i agon (termen
metaforic atribuit p r ii aflate ntre exordiu i epilog).
5. Aceast no iune de verosimil, posibil, plauzibil se afl n centrul retoricii. Doar verosimilul,
opinia, bunul-sim pot fi puse n discu ie.Adev rul nu se discut .
16

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

6. Protagoras este autorul a dou lucr ri, Antilogiile i Arta de a discuta, n care se concentreaz
metoda lui dialectic .
7.Opera lui cuprindea exordii, perora ii, discursuri, tetralogii, ast zi pierdute.
Au r mas pe un papirus fragmente din discursul pentru propria sa ap rare, apreciat n termeni
elogio i de Tucidide, publicate n 1907.
Tetralogie este un termen tehnic care desemneaz scheme ce grupeaz patru discursuri: al acuz rii,
al ap r rii, replica acuz rii, replica ap r rii.
8. Gorgias ar fi compus o lucrare men ionat de Isocrate (Despre natur ), un discurs pythic, un
discurs olimpic, un discurs funebru . I se mai atribuie de asemenea, un Elogiu al Elenei i o Ap rare
a lui Palamede.
9. Retorica re ine termenii proz gorgianic (simetrii, paralelisme, asonan e, alitera ii, perifraze,
metafore etc.) i figurile lui Gorgias : paromoia (cuvinte care corespund n locuri determinate n
dou fraze), homoioteleuta (cuvinte care au finalul asem n tor), homoiorcatarcta (cuvinte cu
nceput asem n tor).
10. Opera sa cuprinde printre altele discursurile mpotriva lui Eratostene, mpotriva negustorilor de
gru, Pentru ap rarea lui Mantitheos .
11. logograf: scriitor de meserie care redacta discursuri pe care acuza ii le nv au i le declamau n
fa a judec torilor
synegoros : avocat care l seconda pe cel ce pleda i c ruia un artificiu de procedur i permitea s ia
cuvntul dup el.
12. Orator contemporan cu Demostene Eschine, care nu a exercitat meseria de logograf. Cariera sa
politic i oratoric ncepe n 348 .Chr. , cnd se num r printre adversarii lui Filip, apoi devine un
oponent al lui Demostene. [mpotriva lui Timarh (346 .Chr.), Asupra ambasadei necredincioase
(343 .Chr.), mpotriva lui Ctesifon (330 .Chr.) ].
13. Om politic i orator atenian, a comb tut politica lui Filip II . Printre principalele discursuri
politice se num r
Filipicele (351-341 .Chr), Olinticele (349 .Chr), Asupra situa iei din
Chersones, iar printre principalele pledoarii politice mpotriva lui Midias, mpotriva legii lui
Leptines, Asupra ambasadei necredincioase i Pentru coroan .
Filipic a devenit termen comun cu sensul :discurs violent i cu caracter acuzator,
pronun at mpotriva unei persoane
14. Sofi tii (gr.< sophistes expert) excelau n arta comunic rii publice : oratorie i disput .
Conform DFL : nv mntul sofistic se rezuma cel mai adesea la retoric , combinat cu
folosirea imprudent de ncrez toare a unei logici primitive i adesea falacioase- a tertipurilor
argumentative ce aveau s le aduc pentru mult timp sofi tilor o proast faim . (Vezi n DFL:
sofismul lene , sofismul omului cu masc , sofismul socratic).
15. n Cratylos i Sofistul .
16. Scrierile sale, publicate, n care a sus inut unirea tuturor grecilor mpotriva per ilor, sub o
conducere unic , a lui Filip al II-lea, se remarc printr-un stil sobru, clar, precis, subtil i armonios,
f r termeni rari, neologisme, ritmuri ostentative sau metafore str lucitoare.
Ideile sale care reflect criza n care intrase polisul grecesc, fac din el un precursor al elenismului.
Este autorul unor discursuri celebre - Panegiricul, n care elogiaz meritele patriei sale i Despre
serb rile panateene.n viziunea lui Isocrate, educa ia literar i artistic n sens larg i formarea
moral sunt strns legate. Retorica este, din punctul s u de vedere, un mijloc de organizare a vie ii
care se bazeaz pe nv area legilor discursului.
Din aceast perspectiv nv tura retoric reprezint o coal de stil, de gndire i de via .Tot ceea
ce suntem dator m cuvntului : Dac trebuie s vorbim pe scurt despre puterea cuvntului vom
constata c nimic din ceea ce a z mislit gndul omului n-ar putea exista dac n-ar fi cuvntul.
17

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

Cuvntul este c l uza tuturor faptelor i gndurilor noastre i cei care au mai mult judecat cu att
mai mult tiu s se foloseasc de cuvnt.[ Asupra schimbului de bunuri, n Pagini alese din
oratorii greci, Editura pentru literatur , Bucure ti, 1969, p.203].
17. Vezi discursul Asupra schimbului de bunuri, n Pagini alese din oratorii greci, Editura pentru
literatur , Bucure ti, 1969, p.199.
18. Att Cicero , ct i Quintilian mbog esc sistemul retoric f r s -l modifice. Acest sistem va
supravie ui pn n sec al XIX -lea.
Pentru Cicero, retorica nseamn o form (oratio), un subiect (quaestio) i o energie (vis
oratoris). Cicero insist n De oratore, 4, 14 , asupra rolului filosofiei n formarea oratorului :
S se considere, a adar, printre cele mai importante lucruri, ceea ce se va
n elege mai bine dup aceea, c f r filozofie nu este posibil s se formeze
oratorul pe care-l dorim; (pretindem) nu s existe n aceasta chiar toate cele
ce-I sunt necesare, ci s -l ajute a a precum l ajut gimnastica pe actor; c ci
lucrurile mici sunt comparate adesea foarte direct cu cele importante. De fapt,
nimeni nu poate vorbi mai pe larg i cu o mai mare bog ie de idei i forme
de exprimare, de spre subiecte interesante i variate, f r filozofie.
19. Quintilian (Marcus Fabius Quintilianus) este autorul unui monumental tratat 12 c r i- despre
arta retoric (De institutione oratoria).
20. Lucius Annaeus Seneca (numit i cel B trn sau Tat l) (58-c.41), scriitor roman este i autorul
unor culegeri de exerci ii oratorice (Declama ii pe teme juridice, Declama ii deliberative).
21.Pliniu cel B trn, (Caius Plinius Secundus)(23-79) autor, pe lng opera sa enciclopedic
Istoria natural , al unui tratat de oratorie (Cei ce nva ) i al unei lucr ri n opt c r i despre
Incertitudinile limbajului.
22. Pliniu cel Tn r (Caius Plinius Caecilius Secundus)(61-114), om politic i scriitor roman.
Contemporan i prieten al mp ratului Traian. Autor al celor nou c r i de scrisori (Epistolarum
libri novem) i al Panegiricului mp ratului Traian.
23. Imita ia a reprezentat la nceput o metod pedagogic n Roma antic i n curricula
renascentist . Studen ilor li se d deau modele de copiat la oricare din nivelurile lingvistice (de la
ortografie la elemente gramaticale, la figuri retorice, la stil, la modele de organizare a discursului)
pe care trebuiau fie s le copieze forma original pentru un nou con inut , fie con inutul original s
fie prezentat ntr-o nou form .
Inten ia era s ofere un fel de suport de antrenare lingvistic pentru nv cei.
Imita ia reprezenta, de asemenea, o aren pragmatic n care subiecte de organizare i de stil erau
discutate simultan i nu ca entit i scolastice separate n curricula.
Imita ia constituia adesea un pericol n calea des vr irii educa ionale pentru c putea conduce la
imita ia servil a stilului unui singur autor ( Cicero repreznta modelul de predilec ie), sau la erori de
copiere a celor mai proaste tr s turi ale unui model ( i, n acest caz, discern mntul copi tilor era
foarte important). Marele s u merit ,totu i, a fost s asigure nv ceilor metode prin care s se
exprime, s integreze informa ia nv at n direc ii specializate (cum ar fi gramatica i retorica) i
s -I orienteze pe studen i s observe n detaliu metodele lingvistice specifice care au f cut ca
anumite procedee s cunoasc un succes remarcabil.
Un alt deziderat al instruc iei retorice renascentiste l reprezenta copia (sau abunden a de
cuvinte i expresii). Aceasta poate fi cel mai bine n eleas n termenii textului care confer
termenului faima sa : De duplici copia verborum ac rerum /Asupra dublei abunden e de idei i
expresii (Erasmus).Scopul educa iei retorice renascentiste l constituia dezvoltarea abilit ilor
nv ceilor de a descoperi subiecte i a transpune n formul ri adecvate. n cartea lui Erasmus,
nv ceii nv au cum s exprime o idee dat ntr-o mul ime de feluri i figuri (dezvoltnd copia).
18

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

A doua parte a acestei c r i i nv a pe studen i cum s inventeze i s dezvolte argumente, n


cadrul unui sistem vast de strategii argumentative. Scopul copiei era s creeze un stoc de subiecte
i de moduri n care acestea s fie enun ate astfel nct oratorul s dispun ntotdeauna de materia
necesar pentru orice situa ie comunicativ .Textul lui Erasmus con ine numeroase exemple de
copia, cel mai faimos fiind cel care include sute de varia iuni pe tema scrisoarea dumneavoastr
m-a ncntat nespus.
24. Sunt demne de men ionat n acest sens tratatele celebre ale lui Gibert, Crevier, i mai trziu ale
lui Dumarsais i Fontanier.
Aten ia special acordat retoricii n epoc este ilustrat i de num rul mare al lucr rilor speciale
care i-au fost dedicate. Iat , cu titlul de exemplu, cele mai vestite tratate franceze de retoric , citate
de G. Genette n Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978:
Ren Bary, La Rhtorique franaise, 1653
Bernard Lamy, La Rhtorique ou lArt de parler, 1688
Dumarsais, Des Tropes, 1730
Crevier, Rhtorique franaise, 1765
Hugh Blair, Leons de Rhtorique et de Belles-Lettres, 1783
Domairon, Rhtorique franaise, 1804
Fontanier: Commentaire raisonn des Tropes de Dumarsais, 1818; Manuel
classique pour letude desTropes, edi ia a doua remaniat n 1822; Des
Figures du Discours autres que les Tropes, 1827
25. Modalit ile de realizare a figurilor sunt : ad ugarea, suprimarea, suprimarea-ad ugarea,
permutarea.
26. Logica sentimentelor (RIBOT), Logica social (TARDE),Logica valorilor (GOBLOT), Logica
epistemic , logile deontice, logica normelor (KALINOWSKI), Logica ac iunilor (G.H.von
WRIGHT), Logica contradictorie (St.LUPASCO), Modelul matematic (F.Gonseth), Sistemele
gramaticii floue( ZADEH) etc.
*Tucidide, R zboiul peloponesiac, Ed. tiin ific , 1966, p.258 [Pericle, Discursul funebru]
SURSE :
DFL Antony Flew, Dic ionar de filozofie i logic , Editura Humanitas, edi ia a II-a, Bucure ti,
1999
Bibliografie suplimentar :
FLORESCU, Vasile, La Rhtorique et la norhtorique. Gense, volution, perspectives, Les Belles
Lettres, 1982.
PERELMAN, Cham et Lucie Olbrechts-Tyteca, Trait de l'argumentation. La nouvelle rhtorique,
ditions de l'Universit de Bruxelles, 1958;
REBOUL, Olivier, La Rhtorique, PUF, Que sais-je?, 1984.

19

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


Curriculum historiae

GLOSAR:
Discurs oratoric: Text scris urmnd legile i tehnicile de compozi ie precise (stabilite i studiate de
retoric ), destinat a fi pronun at n fa a unui num r mare de audtori pe care ncearc s -i conving .
Persuasiunea (spre deosebire de demonstra ie) nu apar ine numai logosului ci se plaseaz sub o
dubl determinare: pe de-o parte autoritatea moral a autorului i a cauzei sale (ethos), pe de alt
parte sentimentele pe care le treze te la cei care formeaz auditorul discursului (pathos).
De aceea, n discursul s u, pentru a- i atinge scopul, oratorul folose te mai degrab entimema
aluziv i metafora dect silogismul sau analogia.
Normele de producere a discursului oratoric cer: a) ca discursul s fie adaptat la scopurile sale i la
auditorul s u i, b) fiecare dintre p r ile discursului s contribuie la realizarea func iei sale
persuasive.
Retorica antic distingea trei genuri ale discursului oratoric n func ie de situa ia de enun are i de
obiectivele sale: epidictic, juridic, deliberativ [vezi cursul 3]
* Cicero, De Oratore, 5, 20 i 6, 21, traducere de Camelia Marinescu, n Limba latin . Analize
gramaticale i traduceri. Addenda la manualul de clasa a XI-a, Editura Scripta, Bucure ti, 1999*

20

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

CURSUL III
RETORICA CLASIC
Concepte de baz : situa ia retoric ; audien a; strategii persuasive; logos, patos, etos; genuri
retorice: judiciar, deliberativ, epidictic; canoanele retoricii: inventio, dispositio, elocutio, memoria,
pronuntatio ; cele patru categorii ale schimb rii (quadripartita ratio)
Glosar: act perlocu ionar, act ilocu ionar , for a ilocu ionar , act locu ionar

SITUA IA RETORIC
Retorica nu prive te comunicarea ca pe o abstrac iune ci ca pe un fenomen aflat n rela ie
strns cu contextul n care se produce.
Discursurile i textele sunt determinate de contextul istoric, cultural, temporal.
Ansamblul de determin ri care condi ioneaz modul n care se organizeaz discursul poate
fi definit ca situa ie retoric . Sensul ini ial al termenului1 se referea la ceea ce produce sau inspir
comunicarea: un conflict, o ceremonie conven ional , o inten ie specific . Situa ia ideal
presupunea a comunica unei anumite audien e un con inut informativ ntr-o form potrivit .
Deoarece situa ia retoric este strns legat de profilul audien ei, termenul audien 2 devine
el nsu i un concept important n studiul retoricii. Retorica nu prive te discursul ca pe o abstrac iune
ci ca pe un eveniment comunicativ marcat de o inten ie specific , de adecvare situa ional i
stilistic 3 i adresat unei audien e specifice.
Din aceast perspectiv pragmatica folose te termenul context comunicativ4 cu referire la
ansamblul factorilor care , dincolo de structura lingvistic a enun urilor/mesajelor- influen eaz
semnifica ia acestora5.
STRATEGII PERSUASIVE
Strategiile persuasive sunt cele care realizeaz puntea de leg tur ntre sine (ethos) 6 i
ceilal i (pathos) 7 prin intermediul logosului8. Aceast triad reprezint modelul pe care s-au grefat
principalele modele lingvistice i retorice din antichitate i pn ast zi.
Modelul ideal este binen eles cel care asigur echilibrul perfect al celor trei componente.
Orice preferin sau tendin de supraevaluare a uneia dintre componente poate conduce la
dezechilibre comunica ionale. Considerarea logosului ca instan suprem a condus spre o viziune
cartezian asupra limbajului, dominarea ethosului supraliciteaz problema (moral ) a subiectului
iar favorizarea pathosului este strns legat de manipulare, propagand
i alte devieri n
comunicare.

21

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

RAMURILE /GENURILE ORATORIEI (JUDICIAR, DELIBERATIV, EPIDICTIC)


De mai bine de dou milenii mii de ani retorica impregneaz toate disciplinele, n calitatea
sa de tiin a limbajului i implicit i a metalimbajului. Orice tiin , orice domeniu de activitate
recurge la retoric pentru a expune i a a formaliza o idee, pentru a degaja principalele argumente,
pentru a stabili leg turile i a le prezenta sub o form conving toare, agreabil i u or de n eles de
ct mai mul i.
Oratoria clasic distinge trei tipuri de discursuri, adecvate circumstan elor/situa iilor de
comunicare i auditoriului c ruia i sunt destinate
Astfel, n retorica clasic , oratoria era mp r it n trei ramuri:
1. oratoria judiciar ;
2. oratoria deliberativ (sau legislativ );
3. oratoria epidictic (sau demonstrativ , ceremonial )
Att n analiza discursurilor, ct i n elaborarea acestora, prima etap o constituia recunoa terea
tipului potrivit de oratorie. Aristotel asocia fiec rui tip de oratorie un aspect legat de timp (trecut,
prezent, viitor), un num r de obiective i locuri de inven ie adecvate :

Ramur a oratoriei timp

obiective

topice/locuri speciale de inven ie

Judiciar
Deliberativ

acuzare/ap rare
sus inere,
sfat/avertisment
laud /blam

justi ie/injusti ie
bun/nedemn
avantajos/neavantajos
virtute/viciu

epidictic

trecut
viitor
prezent

Este evident c aceste categorii nu acoper toate tipurile discursului (sau ale oratoriei)
posibile. Ele se dovedesc folositoare n analiza retoric , datorit faptului c ele se concentreaz
asupra situa iilor sociale i de comunicare n care persuasiunea joac un rol important i asupra
unei largi categorii de inten ii (obiective, scopuri).
Ramurile oratoriei sunt strns legate de procesele de stabilire a problemelor controversate9, n
dezbateri .
Genul judiciar
Oratoria judiciar aduce i /sau produce argumente despre evenimente trecute n acord cu
topicele de inven ie speciale descrise de Aristotel ca adecvate pentru aceast ramur a oratoriei la
nivelul axelor -just/injust, bine/r u. Ini ial era folosit doar n tribunal i era orientat spre acuzare
sau ap rare10.
Exordiul din Cicero, In Catilinam, 1, 1 i 2 este un bun exemplu pentru ilustrarea genului judiciar :
Pn cnd, n sfr it, Catilina, vei abuza de r bdarea noastr ? Ct timp nc
nebunia aceasta ta i va bate joc de noi? Pn la ce limit se va arunca
22

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

ndr zneala ta nenfrnat ? Oare nu te-au impresionat deloc garda de noapte a


Palatinului, nici str jile ora ului, nici teama poporului, nici adunarea tuturor
oamenilor de bine, nici acest loc foarte nt rit destinat edin elor senatului,
nici chipurile i privirile acestora? Nu n elegi c planurile tale sunt
descoperite? Nu vezi c deja conspira ia ta este mpiedicat prin cunoa terea
ei de c tre to i ace tia? Consideri c vreunul dintre noi nu tie ce ai f cut azinoapte, ce ai f cut ieri noapte, unde ai fost, pe cine ai chemat la ntrunire, ce
hot rri ai luat? O, ce timpuri! O,ce moravuri!Senatul cunoa te aceste lucruri,
consulul le vede, acesta totu i tr ie te! Tr ie te? Ba mai mult, vine chiar n
senat, particip la edin a public , alege i desemneaz din ochi pentru omor
pe fiecare dintre noi; noi ns , b rba i curajo i, avem impresia c facem
destul pentru republic dac evit m furia i armele acestuia.
Genul deliberativ
Numit adesea i oratorie legislativ , genul deliberativ a fost legat la nceput exclusiv de modul de
vorbire specific mediilor/claselor politice. Aristotel considera patru topice de inven ie speciale
caracteristice , care in de oratoria deliberativ situate pe axele: bine, r u, avantajos, dezavantajos.
Oratoria deliberativ cuprindea n perioada clasic orice comunicare situat pe o pozi ie pentru sau
mpotriva unei ac iuni (viitoare) .
Orientarea spre viitor a genului deliberativ reprezenta de fapt proiec ia ac iunii unor legi sau ac iuni
politice11.
Un exemplu semnificativ pentru oratoria deliberativ l constituie urm torul fragment din
Discursului inaugural rostit de John F. Kennedy la Washington D.C. pe 20 ianuarie 1961:
Suntem ast zi martori nu la victoria unui partid, ci la s rb torirea libert ii, care
simbolizeaz n acela i timp un sfr it i un nceput, o nnoire precum i o
schimbare. Am jurat n fa a voastr i a Celui Atotputernic acela i solemn jur mnt
pe care l-au depus i nainta ii no tri acum un secol i trei sferturi n urm .
Lumea s-a schimbat mult de atunci. Pentru c , acum, omul de ine n minile sale de
muritor puterea de a nl tura toat s r cia uman precum i toate formele de via
uman . i totu i, aceea i credin revolu ionar pentru care au luptat nainta ii no tri
ne anim i ast zi, credin a c drepturile omului sunt date nu de generozitatea
statului ci de mna lui Dumnezeu.
Nu putem ndr zni s uit m c noi suntem mo tenitorii acelei dinti revolu ii. S
l s m cuvntul s mearg nainte i s spunem, prietenilor i semenilor no tri, c
tor a a fost predat noii genera ii de americani, n scu i n acest secol, domoli i de
r zboi, disciplina i de o pace grea i amar , mndri de mo tenirea trecutului i f r
dorin a de a fi martori sau a permite dispari ia acestor drepturi ale omului c rora
na iunea noastr le-a fost mereu credincioas i pentru care i noi, ast zi, lupt m
acas i pretutindeni n aceast lume.
Poporul trebuie s tie, fie c ne vrea binele sau r ul, c vom pl ti orice pre , vom
suporta orice povar , vom face fa tuturor greut ilor, ne vom ajuta prietenii, ne
vom opune oric rui du man pentru a asigura supravie uirea i victoria libert ii.
Pentru aceasta i multe altele ne angaj m solemn.
23

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

Vechilor no tri alia i, cu care mp rt im tradi ii culturale i spirituale comune, le


promitem loialitatea prietenilor fideli. Dac suntem uni i, pu ine sunt faptele pe care
s nu le putem realiza mpreun . Dac suntem dezbina i, pu ine sunt faptele pe care
le putem realiza, pentru c nu vom putea face fa grelelor provoc ri dac , la nevoie,
nu suntem uni i.
Salut m cu bucurie acele state care i-au dobndit libertatea i le ncredin m c
eliberarea lor de sub jugul colonial nu va fi nlocuit de o alt tiranie de o el. Nu ne
a tept m ca ele s ne sus in ideile. Dar ntotdeauna vom avea speran a c i vor
sprijini libertatea i nu vor uita c , n trecut, cei care s-au crezut, proste te, puternici
c l rind pe spinarea unui tigru, au sfr it-o n stomacul acestuia.
Celor mul i care locuiesc pe aceast lume n colibe sau sate i se chinuie s ias din
mizerie, le f g duim c i vom ajuta, att ct este nevoie, i asta nu pentru c i
comuni tii ar face acest lucru sau pentru c am avea nevoie de voturile lor, ci pentru
c a a este drept s fie. Dac o societate liber nu i poate ajuta pe cei mul i i
nevoia i, nu-i va putea salva nici pe cei pu ini i boga i/avu i.
Republicilor surori cu noi, aflate la sud de grani a noastr , le facem o promisiune
special : vom transforma vorbele noastre n fapte bune, ntr-o nou alian ntru
progres, pentru a ajuta oamenii liberi i guvernele libere s se desc tu eze de s r cie.
Dar aceast revolu ie pa nic a speran ei nu trebuie s devin o prad pentru puterile
ostile. To i vecinii no tri s tie c noi le vom fi al turi mpotriva agresiunii i a
subversiunilor, oriunde s-ar afla n America. i toate puterile s afle c aceast
emisfer dore te s r mn st pn n casa ei.
Genul epidictic
Termenul grec epideicticos are sensul potrivit pentru a fi ar tat. De aceea, aceast ramur a
oratoriei este adesea numit oratorie ceremonial sau demonstrativ . Oratoria epidictic a fost
orientat spre ocazii publice, spre prezent ( aici i acum). Ceremoniile funerare sunt exemple tipice
de actualizare a oratoriei epidictice. Scopurile urm rite n cadrul oratoriei epidictice sunt de a l uda
sau de a blama i , de aceea, lunga istorie a encomium-urilor i a invectivelor, n manifest ri
diverse, poate fi n eleas n tradi ia acestui gen. Aristotel atribuia virtutea i viciul ca topice
speciale de inven ie care in de oratoria epidictic . Genul epidictic are adesea rolul de a intensifica
adeziunea la valorile f r de care discursul care ndeamn la ac iune nu ar putea s emo ioneze12.
Un exemplu de text apar innd acestui gen l constituie fragmentul extras din Discursul rostit la
BBC, 6 iunie 1944 de Charles de Gaulle :
n na iune, n Imperiu, n armate nu mai este dect una i aceea i voin ,
una i aceea i speran . n spatele norului att de greu de snge i de lacrimile
noastre iat reap ru soarele m re iei noastre.
CATEGORIILE (CANOANELE) RETORICII CLASICE
1. INVEN IUNEA (INVENTIO)
2. DISPOZI IUNEA (DISPOSITIO)
3. ELOCU IUNEA (ELOCUTIO)
24

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

4. MEMORIA (MEMORIA)
5. DECLAMAREA (PRONUNTATIO)
Canoanele retoricii clasice priveau att actul enun rii (memoria i pronuntatio), ct i regulile de
construc ie ale enun ului, adic discursul propriu-zis (inventio, dispositio,elocutio).
Aceste categorii erau folosite n analiza critic a discursului i ofereau modele n educa ia retoric
ce viza nsu irea regulilor de generare a discursului.
De-a lungul secolelor tratatele de retoric au pus n eviden aceste cinci categorii dar au favorizat
un tratamentul lor inegal dintr-o dubl perspectiv : calitativ i cantitativ . Astfel, memoria i
pronuntatio au primit mai pu in aten ie. Categoria inventio a reprezentat domeniul de intersec ie
ntre retoric i dialectic din punctul de vedere al ncadr rii n sistemul pedagogic. n competi ia
dintre aceste discipline, retorica a fost redus adesea la elocu io.
De i cele cinci canoane ale retoricii acoper zone de interes n pedagogia retoric , acestea nu pot fi
n elese doar n cadrul educa ional al disciplinei retorice. Tratatele de retoric se opresc de
asemenea asupra resurselor abilit ilor retorice specifice i asupra tipurilor de exerci ii retorice
concepute s promoveze aptitudinile lingvistice.
Retorica antic a impus o viziune conform c reia textul trebuie s fie pus n valoare de un ansamblu
de elemente de la cele lingvistice, gramaticale, oratorice pn la cele non-verbale cum ar fi mimica,
gestica, aspectul fizic sau vestimenta ia retorului.
1. INVEN IUNEA13 (inventio) <lat.invenire a g si, a afla.
Este legat de categoriile gndirii i n rela ie cu locurile comune (gr.topoi) numite locuri ale
inven iei cum ar fi, de exemplu, cauza i efectul, compara ia etc.
Inven iunea este categoria retoric aflat n strns rela ie cu logosul, fiind orientat asupra a ceea
ce autorul dore te s spun mai degrab dect asupra modului n care aceasta poate fi spus. Inventio
descrie latura argumentativ , persuasiv a retoricii. Aristotel definea n primul rnd retorica ca
inventio al c rei scop este s descopere cele mai valabile mijloace de persuasiune
2. DISPOZI IUNEA (dispositio)
Aceast categorie prive te modul n care se organizeaz un discurs sau un text . Numele latin
dispositio nseamn plasare. n retorica antic , dispositio se referea doar la ordinea observabil
ntr-o ora ie/discurs, dar termenul i-a l rgit sfera semantic incluznd toate considera iile legate de
oragnizarea unui discurs (de mari dimensiuni).
Dispositio n ora ia/discursul clasic cuprindea urm toarele p r i: exordiu, nara iune, discu ie sau
confirmare, perora ie. 14
Cicero stabile te leg turi ntre anumite strategii retorice
i p r ile caracteristice
ora iunii/discursului. Astfel, n exordium este necesar ca oratorul s - i stabileasc autoritatea. De
aceea , se recurge la aprecieri etice (legate de ethos). n celelalte patru p r i ale ora iei/discursului se
folosesc n special argumente logice (logos).n concluzie, se recurge la apeluri emo ionale (pathos)
Dispozi iunea se refer la ordonarea acestor mijloace de persuasiune, nl n uirea i repartizarea
argumentelor din care va rezulta organizarea intern , compozi ia general i planul discursului.
Discursul este organizat dup legile logicii, ale psihologiei i ale sociologiei. Organizarea
discursului ca i maniera de a-l construi i de a pune n eviden anumite puncte sunt diluate azi n
tehnicile de compozi ie i de dizerta ie.
25

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

Exordiu
Partea de nceput a discursului cu func ie esen ial fatic , cuprinde un expozeu scurt i clar al
problemei care va fi tratat sau a tezei care va fi demonstrat .
Oratorul poate s insereze la nceput o prezentare a sa. Reprezint faza de deschidere a unui discurs.
Nara iunea
Reprezint expunerea faptelor referitoare la subiectul tratat.Acest expozeu trebuie s par obiectiv:
logosul va precump ni fa de ethos i de pathos. Aceasta cere claritate, concizie, credibilitate.
Confirmarea
Regrupeaz ansamblul de probe i este urmat de o respingere care distruge argumentele adverse.
Se utilizeaz :
-exemple,
-entimema,
-amplificarea15 care permite trecerea de la cauz la problem .
Amplificarea cuprinde, de obicei, un sistem eterogen de descrieri i digresiuni15, de formul ri
patetice, de amintiri i citate, de fraze i cuvinte sinonime. Confirmarea recurge la logos, dar i la
pathos pentru a provoca emo ii (mila, indignarea) n cadrul oferit de acumul ri i cascade de
argumente 17 expuse simultan cu discutarea motivelor.
Perora ia
Este secven a compozi ional care ncheie discursul putnd fi mai extins sau mai restrns
Perora ia recurge adesea la procedee de amplificare (cu efect de insisten ), la apeluri emo ionale,
i la o structur recapitulativ (n care se rezum argumenta ia).
3. ELOCU IUNEA (ELOCUTIO) 18
Reprezint faz de redactare a unui discurs, punctul unde retorica ntlne te literatura.
Elocu iunea nu prive te metodele de prezentare oral a unui discurs ci insist asupra stilului, a
redact rii , a organiz rii acestuia n detaliu. Elocutio face apel n principal la figuri, la alegerea i
dispunerea cuvintelor n fraze, la producerea efectelor de ritm (prozodie, omofonie)
Din aceast perspectiv se poate spune c retorica nu este doar o clasificare ampl a figurilor
perspectiv favorizat n anumite perioade i care a f cut s fie perceput de mul i ca o tehnic
rebarbativ 19.
Stilulul reprezint un concept complex care dep e te sensurile stil personal sau folosirea figurativ
a limbajului. Din p cate, sfera retoricii a fost adesea redus la interpretarea stilului ca un nveli
atr g tor sau ornamentat al ideilor.
n retorica clasic i renascentist , stilul20 era privit ca ornamentare n sensul original al cuvntului
(lat. ornare : a potrivi sau a asigura), adic ornamentarea nsemna exprimarea ideilor n cuvinte i
expresii adecvate pentru ndeplinirea inten iilor. Stilul este strns legat de no iunile retorice de
decorum i audien prin adecvarea mesajului la gndire i a expresiei la un anumit public.Stilul

26

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

cuprinde alegerea lingvistic att la pe scar mic i foarte extins , tot ce afecteaz stilul n ntregul
s u.
Stilul este adesea apropiat de pathos21, deoarece figurile de stil sunt adesea folosite pentru a
convinge prin apeluri la emo ie.Totu i, stilul este implicat n ethos22, pentru c stabile te sau
diminueaz autoritatea, credibilitatea autorului
Dar nu trebuie s se n eleag de aici c stilul se rezum la a ad uga apeluri patetice sau etice la un
con inut central logic. Stilul este n mod predominant parte a logosului, considernd n special
faptul c schemele de repeti ie servesc la producerea coeren ei i a clarit ii, atribute incontestabile
ale apelului la ra iune.De asemenea, retorica are un repertoriu de figuri specifice care se bazeaz
pe structuri logice ca silogismul, entimema etc.
Stilul nu reprezint un aspect op ional al discursului, el este esen ial n retoric deoarece forma
lingvistic n care ceva este comunicat este parte a mesajului la fel ca i con inutul s u (n termenii
lui McLuhan :mediul este mesajul).
4. MEMORIA (MEMORIA)
Ini ial, memoria 23 p rea s fie legat doar de mnemonic (mnemotehnic ), adic de ansamblul
procedeelor care ar putea s -l ajute pe oratorul n devenire s re in discursul. Totu i este evident c
avea de a face mai mult dect simpla nv are a modului de memorizare a unui discurs redactat n
scopul re(prezent rii) acestuia.
Memoria se refer i la tehnica stoc rii locurilor comune sau a sistemului organizat de informa ii
provenite din topicele de inven iune pentru a fi folosite ntr-o ocazie dat .
De aceea, memoria este att de legat de nevoile de improviza ie ale oratorului, ct i de nevoia de a
memoriza un discurs complet pentru a-l reprezenta24.
Memoria nu nseamn doar memorizare, ci o cerin pentru a deveni peritus dicendi, bine antrenat
n discursul public, adesea condi ie pentru ca cel care are de-a face cu un vast cadru informa ional
s -l comunice ntr-un mod adecvat i eficient n raport cu circumstan ele i audien a.
Canonul memoria sugereaz , de asemenea, modalit ile de considerare ale aspectelor de preg tirea
comunic rii i de performan ele comunic rii ns i, n special n cazul comunic rii orale i/sau
improvizate.
Memoria nu este doar o problem a oratorului dar mai ales a modului n care audien a va re ine
cele communicate prin intermediul discursului. n acest scop, anumite figuri ale discursului sunt
hot rtoare pentru a ajuta memoria (figurile de repeti ie, descrierea, enumerarea).
Al turi de declamare , memoria a fost adesea exclus din retoric de i a reprezentat o component
esen ial a exerci iului oratoric n antichitate.
5. DECLAMAREA 25 (PRONUNTATIO)
Adesea ignorat din studiile retorice, declamarea reprezenta n antichitate un domeniu de mare
interes n cadrul exerci iilor practice (exercitatio) i cuprindea perspectiva asupra expunerii orale i
cea asupra folosirii gesturilor.
Declamarea 26 se referea la aspectele orale ale retoricii folosite n contexte publice dar sfera sa
poate fi l rgit prin eviden ierea acelor laturi care privesc prezentarea public a discursului, scris
sau oral. Declamarea este strns legat de momentul stabilirii ethosului i, pentru ndeplinirea
obiectivelor sale recurge la pathos, fiind complementar simultan, n structura de adncime,
inven iunii ( i deci strns legat de logos).
27

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

ABILIT ILE RETORICE


Retorica antic a fost preocupat de modul n care se manifest abilit ile retorice. n De oratore ,
Cicero consider c abilitatea retoric se circumscrie celor trei domenii :
-abilitate natural sau talent (natura, ingenium)
-teorie sau art (doctrina, ars)
-practic (exercitatio, imitatio).
PEDAGOGIA RETORIC
Vastul domeniu al retoricii a fost legat din antichitate i pn n zilele noastre de pedagogie,
scolastic , educa ie. Retorica a ocupat un loc de frunte ca disciplin n curricula greac i roman ,
n trivium medieval sau n curriculum renascentist umanist.Pentru optimizarea domeniului
pedagogic, de-a lungul timpului, n special n perioada clasic i renascentist , au fost propuse
cteva strategii i abord ri . Acestea se refereau la aspecte de analiz 27 , de producere/generare a
textelor28 ,de practic 29 , de progymnasmata30, declama ii, copia etc.
CATEGORIILE SCHIMB RII
Cele patru categorii ale schimb rii (qudripartita ratio)sunt :ad ugirea (adiectio),sc derea (detractio),
sc derea i ad ugirea (immutatio), inversarea (transmutatio).
Acestea reprezint strategiile retorice fundamentale pentru manipularea i varia ia discursului la
diferite niveluri lingvistice : forma cuvintelor, propozi ii, paragrafe, text , discurs n ntregime etc.
Au fost folosite drept categorii pentru :
-a identifica schimb rile n forma cuvintelor considerate vicii
-ca strategii generative ale inven iei
-ca posibilit i stilistice pentru tropi i scheme
-ca metode pedagogice pentru dezvoltarea flexibilit ii retorice (vezi copia)
-ca metode de imita ie prin care un model poate fi transformat n ceva nou i original.
Aceste categorii reprezint de fapt alte mijloace pentru a cartografia domeniul retoricii- prin
identificarea motivelor, obi nuin elor, caracteristicilor mentale sau prin abordarea din perspective
multiple a vastului domeniu al retoricii.
--------------BIBLIOGRAFIE I NOTE :
1.Termenul grecesc kairos /ocazie (romanii foloseau decorum )se referea la adecvarea discursului,
nu numai la subiectul dezb tut ci i la audien , ntr-un cadru spa ial i temporal dat.
2.audien a ca ansamblu de indivizi structurat n func ie de factori de grup, de mediul socio-cultural,
de elemente caracteristice de personalitate. Vezi distinc ia conceptual ntre termenii
mas /public/audien .
3.Adecvarea stilistic i situa ional se refer la concordan a ntre trei parametri: codul lingvistic
folosit, datele concrete ale situa iei de comunicare i registrul func ional al limbajului cerut de
aceast situa ie.
Realizarea cu succes a acestei concordan e exprim competen a comunicativ a emi torului.
4. Contextul comunicativ presupune urm toarele elemente:
sociologice: contextul situa ional ( identitatea, rolul i statutul social al interlocutorului, date
referitoare la carcateristici spa iale sau temporale ale situa iei de comunicare)

28

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

psihologice: supozi ii referitoare la ceea ce participan ii consider sau tiu (fondul de presupozi ii
comune)
lingvistice: locul unde se insereaz enun ul n cadrul sistemului discursiv din care face parte
Dintr-o alt perspectiv , pentru R. Jakobson, contextul reprezint unul dintre cei ase factori
esen iali ai comunic rii verbale ; orientarea spre context (identificat n mare cu aspectul la care se
refer mesajul) determin func ia referen ial , denotativ , cognitiv a limbajului.
5. Se admite c att percep ia comun asupra experien ei istorice, ct i realizarea cunoa terii i
reflec ia social sunt elemente care ac ioneaz mpreun pentru determinarea conceptelor istorice.
Schmitz-Esser, Winfried exemplific - ntr-un foarte interesant articol (Schmitz-Esser, Winfried,
Language of general communication and concept compatibility, p.11-22 n Compatibility and
Integration of Order System, Research Seminar Proceedings of the TIP/ISKO meeting, Warsaw,
1996) tema compatibilit ii conceptuale
- palierele de semnifica ie actuale ale termenului
na ional/NATIONAL n Germania.
Asfel, termenul este folosit adecvat n condi iile de calificativ aplicat revoltei mpotriva lui
Napoleon.
n ceea ce prive te folosirea sa n contexte care se refer la mi c rile studen e ti din preajma
Congresului de la Viena, termenul este acceptat dar se acord o preferin deosebit termenului
patriotic.
Ast zi, dup cele dou conflagra ii mondiale purtate sub steagul na ionalist, termnul na ional este
evitat , fiind nlocuit de adjectivul preferat Federal. Unificarea celor dou Germanii a impus un
termen la mod - Deutsch- care tinde s nlocuiasc termenul federal (dar care, am ad uga noi,
readuce n prim plan numele na iunii). Termenul federal este determinat spa ial i temporal
(termenul are sensuri diferite dup cum ne raport m la Germania de dinainte de 1990 sau la
Germania reunificat ). Exemple numeroase pot fi date i din spa iul fostei Iugoslavii, unde
schimb rile politice au determinat fie apari ia unor termeni noi, fie o frecven ridicat , n special,
n discursul politic i n mass media, a unor termeni altfel foarte rar folosi i (cum ar fi kosovar).
Tot astfel, denumirile locuitorilor Germaniei postbelice, au evoluat de la Fellow citizen (tovar e
cet ean - n discursul politic al lui Willie Brandt), la locuitor/inhabitant, sau cet ean.
Contextul electoral impune folosirea termnului voter/ votant [c ruia ar fi de neconceput n opinia
autoarei s i te adresezi cu termenul deutscher].
i cnd statul (german, n.n.)a teapt de la el/ea s fie un/o patrio(a)t( ) constitu ional( ) i nu
un simplu patriot - este pentru a se asigura c el/ea este -medical vorbind- n afara oric rui pericol
de contaminare revizionist .
Dac se pot pune n eviden numeroase discordan e conceptuale care sunt n mod direct
determinate de cursul istoriei, n acela i timp exist i un num r mare de concepte care r mn
neschimbate. Nici n acest caz nu pare a ac iona o regul universal . Ceea ce n anumite c r i mai
vechi era desemnat ca du man/Inamic reprezint ast zi (pentru unele ri din Est) alia i occidentali.
De asemenea, se remarc lipsa unui consens asupra defini iilor semantice a multor termeni folosi i
n limbajul politic, dar i n limbajul comun : liberalism, conservator, capital, resurs , putere,
democra ie, dezvoltare, umanitar etc. Se consider c for a acestor termeni rezid tocmai n acest
caracter fuzzy care face posibil folosirea lor ca elemente fire ti ale jocului politic.
Adesea sensul depinde de autor. Ceea ce cuvntul imperialism nseamn n titlul Literatura
german n epoca Imperialismului/German Literatura n the age of imperialism devine clar doar
dac se tie c autorul este Georg Lucas, filosof marxist, i devine clar doar dac se tie despre ce
fel de literatur specific unei anume epoci trateaz cartea (vezi titlul operei politice). n schimb,
cartea cu acela i titlu -Imperialismde Max Weber- abordeaz un cu totul altul fenomen istoric.

29

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

Uneori, sensul unui termen nu poate fi cu claritate n eles deoarece fenomenul pe care-l desemneaz
este prea recent, sau nu exist destule informa ii asupra lui (vezi evenimente n limba romn
actual ).
Pentru mi c rile studen e ti din Germania anului 1968 s-au propus termeni ca Izbucnire de
nemul umire (Outbreak of Discontent) sau Revolt sau Revolu ie (din perspectiva a ceea ce s-a
dorit s fie de c tre ini iatori)- i procesul de denumire a acestora constituie nc o problem de
dezbatere public pn n zilele noastre.
Diferen ele de perspectiv pot determina apari ia a doi termeni diferi i pentru aceea i entitate
extralingvistic . Astfel, n perioada R zboiului Rece , East Germany i German Democratic
Republic au fost folosite ca denumiri ale aceleia i entit i statate. Dac din perspectiva regimului
comunist, termenul cuprindea o referire la conceptul ambiguu democra ie trebuie men ionat c
acesta era folosit ntr-o accep ie diferit (probabil, democra ie se referea la idealul egalit ii
economice ) de
defini ia democra iei n rile occidentale ( o form democratic de
guvern mnt presupune n mod normal existen a i competi ia partidelor politice, alegeri libere
etc) .
6. Ethos - caracter; mod (obi uit) de via .
Pentru Aristotel (Ethica Nichomahic , 1139a) ethosul este de natur moral i nu intelectual , sens
privilegiat i ast zi. Aristotel sus ine c oratorul trebuie s apar simultan informat i binevoitor
asupra unui subiect.Tipurile de ethos coreprunz toare diferitelor etape ale vie ii sunt descrise de
Stagirit n Rhetorica, II, 12-14.
Ethosul desemneaz modul care pune n rela ie de sinonimie par ial emi torul (R. Jakobson)
planul expresiei (Buhler) i actele ilocu ionare (Austin).
Cicero consider c , n oratoria clasic , por iunea ini ial a unui discurs (introducerea sau
ENCOMIUM) este locul n care se stabile te credibilitatea oratorului n raport cu audien a.
De exemplu Cicero , Pro Archia poeta, 6, 12 i 7, 16:
Nu vei ntreba, Grattius, de ce suntem ncnta i ntr-o att de mare m sur de
acest om. Fiindc ne ofer posibilitatea ca i spiritul s se refac de pe urma
larmei din for, i urechile obosite de g l gie s se odihneasc . Sau poate tu
consideri fie c am putea avea la dispozi ie ceea ce declar m zilnic n
leg tur cu o att d emare varietate de subiecte, dac nu ne-an cultiva
spiritele prin studii literare, fie c spiritele ar putea suporta o ncordare att de
mare, dac nu le-am destinde prin acelea i studii? Eu, n schimb,
m rturisesc c m-am dedicat ntru totul acestor preocup ri literare. S
le fie ru ine altora dac s-au cufundat astfel n literatur nct nu sunt n
stare nici s aduc nimic, de pe urma acesteia, pentru folosul comun, nici
s dezv luie spre a fi v zut i cunoscut; dar de ce s -mi fie tu ine mie,
care de at ia ani tr iesc astfel, judec tori, nct niciodat nici tihna nu
m-a inut departe de necazul sau folosul cuiva, nici pl cerea nu m-a
ab tut, nici, mai mult chiar, somnul nu m-a ntrziat?C ci celelalte
preocup ri nu sunt potrivite tuturor mprejur rilor, nici tuturor vrstelor, nici
tuturor locurilor; ns aceste studii literare hr nesc tinere ea, desfat
b trne ea, nfrumuse eaz mprejur rile favorabile; celor potrivnice le ofer
refugiu i alinare; ncnt acas , nu stnjenesc n afar ; i petrec nop ile cu
noi, c l toresc cu noi, stau cu noi la ar .]

30

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

Locurile inven iei servesc la stabilirea i cre terea ethosului sau a credibilit ii oratorului n m sura
n care sunt persuasive n mod logic i n m sura n care se recurge la diferitele tipuri de argumente
ale autorit ii.
7.Pathos
Termenul desemneaz apelul la sentimente.
Cicero recomanda folosirea patosului n concluzia/finalul unui discurs, dar, ntr-un discurs, apelul
la emo ii nu se poate reduce doar la acest nivel.
Retorica aristotelian a propus o discu ie ampl asupra simul rii emo iilor, i include n diverse
categorii tipurile de r spunsuri ale diferitelor grupuri la aceste procedee.
Pentru Quintilian, pathosul este un revelator al rela iei stabilite cu audien a.
Pathosul reprezint de asemenea categoria prin care se pot n elege aspectele psihologice ale
retoricii.
Pentru Buhler, pathosul este determinant pentru persuasiune sau emo ie.
R.Jakobson, centreaz pe receptor ac iunea pathosului prin func ia conativ , n timp ce Austin
consider specific acestei componente actul perlocu ionar.
Critica retoricii are tendin a de a sublinia supraevaluarea pathosului, a emo iei n acela i timp cu
subevaluarea logosului, a mesajului.
Vezi, de exemplu, fragmentul n care Antoniu adresdu-se mul imii dup moartea lui Cezar,
dirijeaz rev rsarea mniei acesteia asupra conspiratorilor prin procedee care ac ioneaz pentru
stimularea milei acestora. Antoniu realizeaz aceasta atr gnd aten ia asupra fiec rei r ni de
pumnal prin apeluri patetice i descrieri intense. Aceste procedee sunt sus inute de aluzii la
nc lcarea unor valori general-umane ca prietenia ( tr darea prieteniei cu Cezar de c tre Brutus).
(Shakespeare, Iuliu Cezar, [III, 2] traducere de Tudor Vianu, Opere complete , volumul5, edi ie
ngrijit i comentarii de Leon D. Levi chi, Note de Virgiliu tef nescu-Dr g ne ti, Editura
Univers, Bucure ti, 1986).
Privi i, pumnalul Cassius pe-aici
L-a-nfipt i pizm t re ul de Casca.
Uita i-v cum sf i mantaua.
Iubitul Brutus pe aici nfipse
Pumnalul lui i lama blesemat ,
Sco nd-o, sngele lui Cezar, iat ,
Afar n v li s vad dac
Iubitul Brutus cioc nise-n poart ,
A a cine te. Brutus pentru Cezar
Era, precum o ti i, un nger. Zei,
M rturisi i ce drag i fuse Brutus
Prea nobilului Cezar. Mai avan
Nu l-a durut o alt lovitur
V znd pe Brutus c love te, Cezar
De nerecuno tin dobort
A fost mai mult de dect de ascu i ul tr d rii.[]
Retorica dispune de un vast repertoriu de figuri folosite pentru a provoca un r spuns emo ional ().
8.Logosul desemneaz recursul la ra iune. Aristotel considera c orice comunicare ar putea fi
realizat doar prin aceast strategie, dar datorit sl biciunii omene ti, trebuie s se recurg i la
31

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

celelalte dou strategii. Termenul grecesc logos este investit cu mai multe sensuri dect ra iune i
desemneaz i discurs/vorbire.
n simetrie cu logosul aristotelic, Buhler plaseaz denota ia, iar Austin actele locu ionare.
De exemplu celebra formularea a lui Descartes : cogito ergo sum, este concluzia la care se ajunge
pe cale ra ional prin argumentarea : sunt, exist este cu necesitate adev rat ori de cte ori rostesc
asta sau o gndesc n sinea mea (Descartes, Medita ia a doua).
9. sau stasis
10. n acest gen de discurs , auditoriul este n general un tribunal n care actorii principali sunt
reprezenta i de acuzare ( vizat printr-un rechizitoriu) i ap rare ( vizat prin pledoarie).Discursul
se poart asupra unor fapte din trecut. n esen , este vorba de a le stabili, a le califica i a le judeca.
n acest scop se face deci apel la no iuni de justi ie i de nedreptate (injusti ie) i se utilizeaz ca
procedee predilecte ra ionamentul silogistic i entimema.
O caracteristic a acestui gen o constituie modul formalizat de organizare a discursului (supus unor
norme stricte) i profilul specializat al auditoriului
11.Acest tip de discurs, calificat adesea ca discurs politic se adreseaz unei adun ri, unui senat. Se
dau sfaturi pentru sus inerea/respingerea tuturor problemelor care privesc via a cet ii sau a
statului, diploma ia, economia,bugetul, legisla ia etc. Scopul principal al discursului politic de acest
gen l reprezint luarea unor decizii i dezbaterea caracterului lor n termenii axei utild un tor.Argumentarea se face adesea prin exemple cu o puternic for persuasiv .
12.Acest gen de discurs este numit adesea discurs demonstrativ.
Auditoriul este format , n general, din spectatori. Acest tip de discurs regrupeaz toate discursurile
oficiale, panegiricele, ora iile funebre .
Se blameaz sau se laud un om (sau o categorie de oameni) punnd n eviden laturile frumoase
sau urte ale existen ei sau ac iunii acestora.Amplificarea oratoric reprezint procedeul folosit cu
predilec ie. n sfr it, discursul demonstrativ poate avea o voca ie pedagogic . Oratoria epidictic
era exersat n cadrul pedagogiei retorice prin intermediul exerci iilor progymnasata , incluznd
encomium-ul i vitupera ia.
13. Inventiunea (sau inventio sau heursis) : reprezint cercetarea cea mai exhaustiv posibil de
c tre autorul discursului a tuturor mijloaceleor de persuasiune referitoare la tema discursului s u.
Aceste mijloace sunt : subiectele, probele i argumentele, locurile, tehnicile de persuasiune,
tehnicile de amplificare, logica.
14. Pentru cele patru secven e ale dispozi iunii (sau taxis)
se mai folosesc i urm torii termeni echivalen i: INTRODUCERE / EXORDIUM; STABILIREA
FAPTELOR/
NARRATIO;
MP R IREA/PARTITIO;
DOVADA/
CONFIRMATIO;
RESPINGERE/ REFUTATIO
CONCLUZIE/ PERORATIO.
De asemenea, se pot propune i alte planuri-tip , cum ar fi:
-introducere(sau expozi iune)
- dezvoltare (logic , cronologic , organic )
- concluzie (sau perora ie, deznod mnt )
15.amplificarea oratoric este arta de a g si cele mai bune argumente i a le expune urmnd o
grada ie de intensitate (ascendent ) ; vezi climax..
16. Digresiunea este o povestire sau o descriere vie, intens care are func ia de a distrage auditoriul,
de a-l indigna sau de a-l nduio a.
17. Dispunerea argumentelor ntr-un discurs este foarte important . : se pot pune argumentele slabe
la nceput i cele puternice la sfr it sau invers, sau respectarea de ex. a ordinii homerice/nestoriene
puternice-slabe-puternice. O alt metod const n a prezenta un argument, apoi a respinge
32

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

contraargumentele, apoi a relua argumentul sub o form nou . Este vorba deci aici de un singur
argument puternic, celelalte nefiind dect maniere diferite de a-l prezenta.
De asemenea, este posibil de a opune argumentele dup schema tez -antitez
18 .ELOCU IUNE ( sau elocutio sau lexis)
19. Cteva sfaturi utile pentru redactarea unui discurs se refer la:
-evitarea arhaismelor i a neologismelor, alegerea cuvintelor din vocabularul uzual;
-folosirea metaforelor i a altor figuri cu condi ia ca ele s nu obscurizeze mesajul;
- imprimarea unui ritm frazelor care ar trebui s aib s sus in semnifica ia enun ului;
-excluderea figurilor inutile, deoarece un efect de stil trebuie s fie justificat de exigen ele
persuasiunii;
-oratorul trebuie s fie alert, dinamic, imprevizibil, energic, cu umor, cald;
-procesul de compozi ie trebuie s insiste asupra vivacit ii discursului, ritmului frazelor, scurtimii
lor etc.
20. n retorica clasic i renascentist , problemele legate de stil erau mp r ite astfel:
alegerea cuvntului, compunerea propozi iilor, frazelor, niveluri ale stilului
(jos,de mijloc,nalt), calit ile stilului (terminologie descriptiv ), .figuri de stil
(scheme,tropi).
21.Figurile de stil n rela ie cu pathosul :apostrofa, repeti ia, descrierea, epanortoza, epitropa, inter
se pugnantia etc.).
22. Figurile de stil referitoare la ethos :litota. Unele figuri ar trebui evitate figuri de stil referitoare
la ethos deoarece imprim discursului o nuan artificial , care afecteaz credibilitatea oratorului
(paronomaza).
24.n acest sens, memoria se afl n rela ie cu sensibilitatea la contextul n care se comunic ceva
(kairos) i cu no iunile de copia i amplificare
23. n Ad Herennium, Cicero nume te memoria tezaurul lucrurilor inventate, legnd-o de primul
canon la retoricii.
Analiza retoric n termenii memoriei presupune explicarea sensurilor atribuite termenului:
-gradul n care un vorbitor i aminte te cu succes un discurs memorizat;
-u urin a cu care un vorbitor paote folosi din memorie citate, idei, termeni care sunt adecva i
inten iei retorice
-analiza metodelor pe acre le folose te un vorbitor pentru ca mesjul s u s fie re inut de memoria
celor care-la scult (mnemonic )
-stabilirea unor apeluri directe la memorie sau men ionarea sa sau a unor termeni nrudi i.
24. DECLAMARE (sau pronuntiatio sau hypocrisis)
Reprezint ncununarea muncii retorice, enun area efectiv a discursului, punerea n valoare a altor
strategii/calit i care privesc un ansamblu la a c rui coeren ac ioneaz efectele vocii, mimica,
privirea, tehnicile gestuale.
La acest nivel, oratorul devine actor, el trebuie s tie s emo ioneze prin gest i prin expresiile
fe ei.
25. Printre figurile predilecte ale declam rii se pot actualiza n cadrul discursului:
Mimesis: imita ia gesturilor, pronun rii i a exprim rii cuiva
Mycterismus : o parodie cu gesturi i nf i are dispre uitoare
Tasis: men inerea sau ncurajarea unei anumite pronun ii a unui cuvnt n special datorit sunetului
s u pl cut
Epentez : ad ugarea unei silabe sau a unei litere n mijlocul unui cuvnt; tip de metaplasm folosit
uneori pentru a facilita o articulare mai u oar .

33

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

27 Analiz la nivelul lexicului de specialitate: gramatic , retoric , logic ; analiz gramatical i


sintactic ; analiz literar etc.
28. Acestea se bazau pe imita ie, amplificare, diminuare, varia ii stilistice etc.
29 Prin exerci ii:copiere, citire cu voce tare, imitatie a stilului, traduceri, parafraz ri etc.
30. Progymnasmata (gr. pro nainte gymnasmata exerci ii) reprezenta un set de exerci ii
rudimentare considerate utile pentru preg tirea studen ilor n retoric
i pentru crearea i
executarea/interpretarea ora iilor/discursurilor practice complete. (gymnasmata/declama ii)
reprezenta o component important a pedagogiei retorice clasice i renascentiste. Majoritatea
exerci iilor se corelau cu p r ile ora iei/discursului clasic.
Progymnasmata asem n toare erau grupate mpreun iar exerci iile aveau , n general, un caracter
secven ial (fabul , nara iune, proverb, locuri comune, respingere, confirmare, ap rare/atac al unei
legi etc.).Exerci iile erau construite pe principiul amplific rii ca strategie retoric general de
organizare a discursului.
GLOSAR:
act locu ionar : act de emitere a unor enun uri care include un act fonetic, de rostire a unor sunete,
un act fatic de rostire a unor cuvinte cu o anumit intona ie i ntr-o rela ie cu norma gramatical ,
un act retic- de atribuie a unui sens i a unei referin e celor enun ate. Spre deosebire de actele
ilocu ionare i perlocu ionare, actele locu ionare nu depind de contextul comunicativ.)
act ilocu ionar:tip de component astructurii unui act de vorbire care asociaz con inutului
propozi ional al unui enu o for (for a ilocu ionar ) determinat de inten iile comunicative ale
emi torului.(Ex.promisiunea, aser iunea, solictarea, felicitarea, mul umirea etc.).
Clasificarea actelor ilocu ionare (J.Searle):
-reprezentative (exprim angajarea E fa de adev rul aser iunii : E frig afar .)
-directive (exprim inten ia E de a-l determina pe R s fac o anumit ac iune : nchide u a!)
-comisive (exprim angajarea E de a realiza o ac iune : Am s vin la ntlnire mine.)
-expresive (exprim o anumit stare psihologic sau o atitudine prezente att la nivelul E, ct i al
R: i mul umesc pentru telefon.)
-declarative (acte prin care, ntr-un cadru institu ional- se realiueaz simultan o stare de fapt : Declar
edin a deschis ; V declar admis la examen; n virtutea calit ii de,v declar c s tori i)
For a ilocu ionar se exprim
1)direct prin intermediul
a) unor verbe ca a porunci, a solicita, a cere, a mul umi etc.
b) intona ie
c) moduri verbale imperativ
d) adverbe ;nega ia (pentru refuz); sigur, precis (pentru promisiuni)
2)indirect prin:
a)strategii de evitare a imperativului de ex. prin interoga ii introduse de verbe modale:
F ce i-am spus!/ Vrei/po i s faci ce i-am spus?
b) strategii de mascare a refuzului prin evitarea apari iei nega iei n r spuns.
Se pot m ri pensiile n octombrie?/Cred c fondurile de pensii sunt la un nivel sc zut.
act perlocu ionar acte constituite de efectele pe care le produc enun urile asupra receptorului.
Eficien a sau ineficien a actelor perlocu ionare se evalueaz n func ie de rela ia dintre efectul real
produs asupra receptorului i efectul scontat de emi tor. De i sunt determinate de mecanisme

34

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


RETORICA CLASIC

extralingvistice, actele perlocu ionare pot fi desemnate de anumite verbe din seria a lini ti, a flata, a
consola, a m guli, a convinge, a persuada etc. ).

35

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

CURSUL IV
FIGURILE RETORICE
Motto:

Figura e purt toare de absen


Pascal

i de prezen

nu mai exist limb dincoace de aceste figuri


Roland Barthes *
Limba exprim , stilul subliniaz
M.Riffaterre**
Concepte de baz : figur , figur de sunet (metaplasm ), figur sintactic (metatax ), figur
semantic , trop (metasemem), figur de gndire( metalogism)
Glosar: competen , discurs, expresivitate, form , grad zero (al scriiturii), semn ,semnifica ie,
sens,text, trop
Defini ii i delimit ri
Istoria retoricii consemneaz pn n secolul trecut un efort uria ndreptat spre identificarea i
clasificarea figurilor. Retorica a desemnat prin termenul figur un ansamblu de fenomene sintactice,
semantice, pragmatice i stilistice att de variate nct secole de-a rndul nu s-a putut realiza un
cadru coerent i stabil care ar fi permis o descriere exhaustiv a acestora.
Termenul figur se caracterizeaz printr-o remarcabil capacitate unificatoare i omogenitate
conceptual , n ciuda diferen elor dintre diversele taxonomii. Aceste calit i par s se datoreze
ideii de form cu care figura este asociat n mod constant i tradi ional .
Retorica a ncercat de- a lungul istoriei s armonizeze perspective diferite asupra termenului
figur . Astfel, sensul privilegiat n mod tradi ional considera figura drept "o schimbare ra ional de
sens sau de limbaj n raport cu modelul obi nuit i simplu de a se exprima" ( i n acest caz, orice
schem i figur trebuie n eleas ca "o schimbare f cut inten ionat n sens ori n cuvinte prin care
ne abatem de la calea obi nuit i simpl "1. Perspectiva lui Quintilian surprinde specificul figurii :
Forma, oricare ar fi ea, dat unui gnd, a a cum corpurile au o atitudine diferit , dup felul n care
sunt conformate 2.
Alte interpret ri considerau figura dintr-un punct de vedere mai apropiat de cel
contemporan, cu implica ii asupra caracterului natural al apari iei sale n text. Figura reprezint
"orice form dat expresiei unui gnd" i atunci, n mod necesar, orice discurs con ine figuri
retorice care nu mpodobesc textul ci func ioneaz ca vectori ai argument rii.
Defini iile contemporane ale figurii insist asupra identific rii acesteia cu
o form 3 lingvistic ce poate fi izolat , sau m car identificat i care poate juca un anumit rol n
momentul inser rii sale ntr-un discurs.
Dintr-o alt perspectiv 4, figura este privit ca o deviere de la uzul lingvistic normal,
schimbare ntr-un anumit nivel al limbii, care faciliteaz expresia poetic sau pe cea oratoric ,
diferit ca grad de expresivitate ori persuasiune fa de maniera comun de exprimare.

36

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Figura nu este un simplu ornament al artei poetice : destructurarea pe care o presupune devierea de
la uzul normal al limbii (de la sensul propriu, literal al termenilor este nso it de o restructurare a
limbajului dup un cod propriu, cel al retoricii, bazat pe uzajul figurat al termenilor i pe structuri
sintactice specifice.)
Unele interpret ri5 consider c figurile de stil sunt mijloace de exprimare prin care se arat
c lucrurile i fiin ele pot s aib nsu irile dorite de noi i s se poarte ca i cum le-ar avea ntradev r sau prin care se pun n eviden p r ile din expunerile scrise sau vorbite destinate s
impresioneze n mod deosebit pe ascult tori sau pe cititori.
Statutul figurii nu a fost ntotdeauna clar n spiritul tradi iei retorice.
Cu ncepere din antichitate, retorica interpreteaz figurile ca fiind moduri de a vorbi ndep rtate
de cele naturale sau obi nuite,
Modul natural/obi nuit de exprimare trebuie n eles ca un mod simplu i comun6
(Fontanier) 7.Genette8 surprinde paradoxul lui Fontanier care recunoa te c nimic nu e mai comun
dect folosirea figurilor, i limbajul cotidian este impregnat de acestea sau, pentru a cita formula
clasic se fac mai multe figuri de stil ntr-o zi de trg la Hal dect se fac n mai multe zile de
adun ri academice 9 .
Dumarsais10 surpinde statutul ambivalent al figurilor : (Figurile) au mai nti acea
proprietate general care se potrive te tuturor frazelor i tuturor combina iilor de cuvinte, care
const n a semnifica ceva n virtutea construc iei gramaticale; dar expresiile figurate cunosc i o
modificare particular care le este proprie, i tocmai n virtutea acesteoi modific ri particulare
facem din fiecare fel de figur o specie aparte. 11
Tot Dumarsais ncearc s defineasc specificul figurilor care sunt
moduri de a vorbi ce se disting de celelalte printr-o modificare particular care face ca fiecare s
fie redus la o specie aparte i care le face sau mai vii, sau mai nobile, sau mai pl cute dect
modurile de a vorbi ce exprim acela i fond de gndire f r s prezinte o modificare particular .
Sau:
efectul figurii (vivacitate, noble e, agrement) este u or de calificat, dar fiin a lor nu poate fi
desemnat dect prin aceea c fiecare figur este o figur aparte, i c figurile n general se
deosebesc de expresiile non-figurate prin faptul c prezint o modificare particular , numit
figur .
n terminologia Retoricii generale12 propuse de Grupul , figura reprezint o unitate
retoric 13 .
Unii autori14 consider c figurile , pentru a asigura func ionarea optim a discursului retoric
psiho-logic ar trebui s se supun constrngerilor unor reguli .
Astfel, din perspectiva teoriei argument rii, se poate aprecia rolul unei figuri n discursul
persuasiv15 dar i mi carea de la obi nuit la neobi nuit i ntoarcerea la un obi nuit de rang
superior, produs de argumentul care o controleaz .
Figurile pot avea o func ie cognitiv (orice figur st la dispozi ia cunoa terii adev rului i a
recunoa terii acestuia de c tre publicul destinatar), ndeplinesc un rol important n comunicare16.
Clasificarea figurilor retorice
Istoria retoricii se confund n unele perioade cu ncercarea de a circumscrie ntr-o clasificare
unitar ansamblul divers, neomogen i extrem de bogat al figurilor.
n Retorica c tre Herennius 17 , Cicero introduce pentru prima oar distinc ia conceptual dintre
figurile de cuvnt (VERBORUM EXORNATIONES) , reprezentnd modific ri n interiorul
37

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

sintagmei, aranjamente de cuvinte n fraz sau de fraze n perioad (repeti ie, asindet, grada ie,
climax i figurile de gndire (SENTENTIARUM EXORNATIONES).
Astazi se accept urm toarea clasificare:
1. Figuri de sunet 18 (metaplasme n terminologia Grupul ) sunt legate de nivelul sonor al
discursului (substan a sonor ).
n cadrul acestei clase se disting:
a) figuri de sunet propriu-zise:
realizate prin repetarea unor elemente
a1) vocalice sau consonantice (alitera ia, asonan a, paronomaza, rima etc.) 19
a2)-silabice (ca n paronomaza 20 )
a3) repetarea unor cuvinte cu rezonan apropiat dar cu sens diferit (paronime 21
a4) sau verbal (ca n antanaclaz 22 )
b)accidentele fonetice. Aceast subclas este reprezentat de
toate procedeele de deformare a
semnificantului (afereza, apocopa, metateza, sinereza, sincopa ) 23.
c) jocuri de cuvinte care se bazeaz pe procedee cu implica ii semantice (anagrama, calamburul,
palindromul).
2. Figurile de construc ie
sau figurile sintactice legate de structura frazei ;(metataxe n
terminologia Grupul ). Principalele mecanisme prin care se realizeaz sunt:
- permutare (ca n inversiune 24), bazat sau nu pe simetrie (chiasm25 i antimetatez 26)
-sustragere (elipsa27, asindet)
repeti ie (epanalepsa28 anafora).
DSL propune pentru acesat grup urm toarele subcategorii :
-figuri propriu-zise (paralelismul sintactic, enumerarea, climaxul, anticlimaxul, repeti ia );
-construc ii sintactice (care exist i n limbajul curent) : asindet, polisindet, tmez , elips , zeugm ,
anacolut, dislocare, hiperbat, hipalag , inversiune
-figuri sintactico-lexicale sau figuri sintactice care au implica ii semantice (poliptoton, parigmenon,
antanaclaz )
3. Figuri semantice -tropi, (metasememe n terminologia Grupul ).
Tropii , identifica i ca atare de Quintilian, se mpart n
-tropi de mai multe cuvinte (personificare, alegorie29, aluzie istoric , cultural , litot 30 , icen 31,
ironie );
-tropi de un cuvnt (metonimie, bazat pe contiguitate logic cauz -efect,produs- loc de origine, etc.
i metafor 32);
Dintr-o alt perspectiv , R.Jakobson propune clasificarea figurilor semantice n:
-seria metonimic :metonimia, sinecdoca,
-seria metaforic : metafora explict sau implicit , compara ia, personificarea, antonomaza,
oximoronul, epitetul, simbolul
4.Figurile de gndire, logice ,(metalogisme n terminologia Grupul ).care se bazeaz pe rela ia
oratorului cu discursul s u i afecteaz structuri mai extinse ale textului (ntreg discursul) i nu doar
un cuvnt, o sintagm sau o fraz : alegoria, antifraza, antiteza, deliberarea, eufemismul, hiperbola ,
38

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

ironia, paradoxul, parabola, pleonasmul, prosopopeea, portretul, reticen a, tabloul , apostrofa33,


prosopopeea34, deliberarea35
De-a lungul timpului, clasific rile au suferit n permanen modific ri care privesc att
figurilor , ct i ncadrarea acestora ntr-o categorie sau alta.
Autorii Retoricii generale 35 disting patru clase :
- METAPLASME sau figuri formale
-METATEXELE sau figuri de sintax
-METASEMEME sau figuri care con in modific ri semantice, n parte numite i tropi
-METALOGISME, mai mult sau mai pu in asimilabile cu figurile de gndire

num rul

n afar de acesat mp r ire care ine seama de nivelul figurilor, retorica propune i clasific ri de
tip:
a)func ional , discursul figurat urm rind s produc un efect asupra auditoriului i tinnd, conform
teoriei retorice, de elocu ie i stil, retoricienii pun accentul pe func iile sale estetice (ca ornament
destinat s plac ) sau argumentative (ca instrument eficace al unei inten ii persuasive).
n perspectiva lui CICERO rela ia discurs figurat cu cele trei genuri de stil (simplu - evitarae
figurilor ntr-iun cuvnt i a repeti iilor, m surat i nalt) se raporteaz la func iile discursului (a
instrui, a pl cea, a emo iona/ docere, delectare, movere).
Quintilian distinge ntre tropii care contribuie la exprimarea ideii (metafora, sinecdoca, metonimia
i cei care nfrumuse eaz discursul (alegoria, enigma, perifraza, hiperbola )
b) morfologic, lundu-se n considerare un num r restrns de opera ii elementare, s-a propus,
ncepnd cu Quintilian, distinc ia dintre figurile formate
-prin ad ugare de elemente [anafora, parenteaza]
-prin suprimare [asindet, zeugma ]
-prin schimbarea ordinii cuvintelor [antiteza, paronomaza ]
Clasificarea36 cea mai simpl i adecvat se refer ns la formele vizate:
-figuri de cuvinte considerate n ceea ce prive te semnifica ia lor (sau tropi),
-: figuri de cuvinte considerate n ceea ce prive te forma lor (sau figuri de dic ie),
-: figuri care se privesc ordinea i num rul cuvintelor din fraz (sau figuri de construc ie),
-: figuri referitoare la alegerea i potrivirea cuvintelor(Genette l citeaz n acest sens pe
Fontanier) (sau figuri de elocven )
-: figuri referitoare la o fraz ntreag (sau figuri de stil),
-figuri care se raporteaz la enun n ntregul s u (sau figuri de gndire).
Alt tip de clasare 37cel semiologic- const n a distinge figuirile unele de altele prin atribuirea unei
valori psihologice fiec reia , n func ie de caracterul devierii impus expresiei; valoarea poate fi:
-impresiv - o anume figur urmeaz s provoace un anumit.sentiment- fie expresiv (o anumit figur este dictat de un anumit sentiment).,
- fie mbinnd ambele perspective .
Alte interpret ri38 acord mai mic importan
culturale.

afectivit ii i mai mare interes imagina iei, normei

39

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Aceste retorici clasice trateaz n esen (uneori n exclusivitate) despre acea parte a artei de a vorbi
i de a scrie, pe care anticii o numeau elocutio (vezi cursul III), adic despre tot ceea ce este legat de
stil, a c rui principal resurs o constituie figurile. Aceast retoric a expresiei, str bun a
semanticii i a stilisticii moderne, este considerat i numit adesea dintr-o prea mare comoditate
retoric . Nu trebuie uitat ns de existen a celorlalte p r i ale retoricii antice, dispositio (arta de a
combina marile unit i ale discursului- retoric a compozi iei) i mai ales inventio (arta de a g si
argumente, retoric a con inutului, culminnd cu topica, repertoriul temelor).
Figurile retorice sunt legate strns de modul de a exprima logosul i apar ca elemente intrinseci n
structura discursului.Unii autori39 afirm n aceast privin c exist o gndire, adic un sens,
care este comun att poe ilor buni, ct i celor pro ti, i care se poate exprima printr-o mic fraz
uscat i plat ; i exist un mod de a o reda (Domairon40), care determin ntreaga diferen
Discursul, care nu se adreseaz dect inteligen ei sufletului, nu este, chiar
dac l consider m din punctul de vedere al cuvintelor care l transmit
sufletului prin sensuri, un corp propriu-zis: el nu este deci propriu-zis o
figur . Dar are totu i, n diferitele sale feluri de a semnifica i de a exprima
ceva analog cu diferen ele de form i de tr s turi existente n adev ratele
corpuriFigurile discursului sunt tr s turile, formele sunt ntors turileprin
acre discursulse ndep rteaz mai mult sau mai pu in de ceea ce ar fi fost
exprimarea simpl i comun Fontanier: Commentaire raisonn des Tropes
de Dumarsais, 1818
G.Genette redefine te statutul de sistem al retoricii prin raportare la exemple din cadrul tiin ei
pilot- lingvistica:
Se tie, dup exemplul lingvisticii, c acest fenomen al gradului zero41 cnd
o absen de semnificant indic limpede un semnificat cunoscut, este semnul
infailibil al existen ei unui sistem :deoarece, e nevoie de un cod organizat de
alternan e vocalice pentru ca lipsa vocalei s aib o func ie distinctiv .
Existen a unei figuri zero, avnd valoare de figur a sublimului, arat c
limbajul retoricii este ndeajuns de saturat de figuri pentru ac un loc vid s
desemneze un sens plin: retorica este un sistem al figurilor) 42.
sau, dintr-o perspectiv identitar : Figura nu e deci nimic altcev adect un sentiment al figurii, i
existen a sa depinde n ntregime de con tiin a pe care o cap t sau nu cititorul n leg tur cu
ambiguitatea discursului ce i se propune. 43
n acest fel se ajunge la problema existen ei unui Cerc hermeneutic n retoric : valoarea
unei figuri nu e dat de cuvintele care o compun, din moment ce ea depinde de o distan (ecart)
ntre aceste cuvinte i cele pe care cititorul le percepe mental dincolo de ele ntr-o perpetu
dep ire a lucrului scris 44.
De aceea, instrumentul unui consens general din perspectiva spiritului clasic va fi codul
retoricii care const mai nti dintr-o list , f r ncetare remaniat , dar ntotdeauna socotit drept
exhaustiv , a figurilor admise, apoi dintr-o clasificare a acestora dup form i valoare, i ea supus
unor nencetate modific ri, dar care va fi tot mai mult organizat ntr-un sistem coerent i
func ional.
Problema pe care G.Genette o consider central n istoria figurilor este de ce figura semnific mai
mult dect expresia literal . Tehnica acestor impuneri de sens poate fi redus la ceea ce
semiologia modern nume te conota ie 45.
40

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Concluzii
Codul retoricii are sarcina s inventarieze repertoriul figurilor i s -I atribuie fiec reia valoarea de
conota ie . O dat ie it din vorbirea vie a inven iei personale i intrat n codul tradi iei, fiecare
figur nu mai are ca func ie dect s notifice, n felul s u propriu, calitatea poetic a discursului care
o poart 46
Retorica figurilor are ambi ia s stabileasc un cod al conota iilor literare, sau ceea ce R.Barthes a
numit semnele literaturii.De fiecare dat cnd folose te o figur recunoscut prin cod, scriitorul i
ns rcineaz limbajul nu numai s -I exprime gndirea, ci i s notifice o calitate epic , liric ,
didactic , oratoric etc-, s se desemneze pe sine nsu i ca limbaj literar, i s semnifice literatura.
De aceea , retorica se preocup prea pu in de originalitatea sau de noutatea figurilor, care sunt
calit i ale vorbirii individuale, i care, sub acest raport, nu o privesc47.
Idealul retoricii, la limit , ar fi s organizeze limbajul literar ca pe o a doua limb n interiorul
celei dinti, n care eviden a semnelor s-ar impune cu tot atta str lucire ca i sistemul dialectal al
poeziei grece ti, n care folosirea dialectului doric nsemna n mod absolut lirism, a celui atic,
dram , i a celui ionic-eolian, epopee .
Genette consider 49 c pentru noi, ast zi, opera retoricii nu mai are, n ceea ce prive te con inutul
s u, dect un interes istoric (de altfel subestimat).
Dac n epoca actual func ia auto-semnificant a Literaturii nu mai trece prin codul figurilor, iar
literatura modern i are retorica sa proprie, care const tocmai (cel pu in pentru moment) n
refuzul retoricii48, cu totul altfel stau lucrurile n ceea ce prive te actualitatea figurilor n discursul
public (n special n cel publicitar, jurnalistic i politic).
De cele mai multe ori succesul i eficien a acestor discursuri depinde de alegerea figurilor.
Studiul figurilor retorice este de mare interes att pentru decriptarea50 ct i pentru compunerea
discursurilor.
n concep ia lui Paulhan 51 decriptarea este un proces care se desf oar n etape52 :
1. Recunoa terea discursului ca ansamblu de semne, sensuri i semnifica ii care depinde n mod
esenial de competen a lingvistic a receptorului;
Aceast etap nu presupune identificarea figurilor retorice, adesea prezen a lor nu este sesizat din
perspectiva realiz rii leg turii biunivoce termen-concept.
2.Analiza situa iei paradoxale care se instaleaz ca urmare a prezen ei figurilor retorice n text;
receptorul percepe figurile retorice ca un atentat la logica bunului sim att n planul expresiei ct
i al con inutului. C utarea temeiului situa iei paradoxale se bazeaz pe credibilitatea pe care o
acord receptorul autorului discursului.
O ultim etap ar putea-o constitui refacerea global a discursului prin grila pe care au stabilit-o
figurile retorice , percepute n cazul unei comunic ri eficiente ca apar innd simultan structurii i
texturii discursive.
Eficien a textului publicitar i a discursului politic se datoreaz n mare m sur
stilului n eles ca
manier de a marca personalitatea emi torului prin folosirea unor procedee ale expresivit ii
[caracteristic a enun ului la nivelul emo ional; afectivitate].
41

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Stilul este n formularea inspirat a lui Genette - vr jitorie evocatoare : cuvintele renvie n carne i
oase, substantivul, n m re ia sa substan ial , adjectivul, ve mnt str veziu care l acoper i l
coloreaz , i verbul, nger al mi c rii, ce d primul impuls frazei53
BIBLIOGRAFIE I NOTE:
1.Quintilian, "Arta oratoriei, IX, 1, 11-13).
2. Quintilian, Inst.Orat,VIII, 6
3.Acest specific formal al figurilor a impus perspectiva taxonomic adoptat de tradi ia retoric .
4. DSL
5. .[Ion Coteanu, Gramatic , stilistic , compozi ie, Editura tiin ific , Bucure ti, 1990]
6. Asupra acestui lucru atr sese aten ia i Aristotel, Poetica, XXII : darul cel mai de pre al graiului
e s fie limpede, f r s cad n comun]
Spiritul retoricii se afl n ntregime n aceast con tiin a unui hiatus posibil ntre limbajul real
(cel al poetului) i un limbaj virtual (cel care ar fi folosit exprimarea simpl i comun ) pe care este
de ajuns s -l restabilim prin gndire pentru a delimita un spa iu de figur . (G.Genette Figuri,
Editura Univers, Bucure ti, 1978, p.87)
7. Fontanier: Commentaire raisonn des Tropes de Dumarsais, 1818; Manuel classique pour
letude desTropes, edi ia a doua remaniat n 1822; Des Figures du Discours autres que les Tropes,
1827
8.Genette, Grard, Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978, p.86
9. Se admite, n general, c figurile apar i n limbajul comun dar orientarea clasificatoaretaxonomic a retoricii se bazeaz pe o teorie a figurilor ca ansamblu de opera ii discursive de
detaliu.
10. Dumarsais, Des Tropes, 1730
11. Expresia simpl i comun nu are form , n timp ce figura are: iat -ne revenind la defini ia
figurii ca distan dintre semn i sens, ca spa iu intern al limbajului (G.Genette Figuri, Editura
Univers, Bucure ti, 1978, p89)
12. Retoricii generale propuse de Grupul
13. iar o teorie a figurilor ar face obiectul a ceea ce G. Genette a numit efectul unei mi c ri
seculare de reducere a retoricii, care ar conduce la o retoric restrns (La rhetorique restreinte,
Figures III, Paris, Seuil, 1996, p.36 )].
14. Gheorghe Mihai, Retorica tradi ional i retorici moderne, Editura All, Bucure ti, 1998, p.326327
15. o figur care nu sus ine natural discursul argumentativ este mai degrab figur de stil , vezi
distinc ia retoric /stilistic
16. Pentru a mijloci comunicarea retoric o figur trebuie s aib disponibilit i de reflec ie
rezonabil (!) i depind de contextul situa ional (o figur recognoscibil n structura sa nu produce
n chip necesar, n orice situa ie, acela i efect retoric). Vezi Gheorghe Mihai, op.cit. p.326-327
17. Ad Herennium
18. Figurile de cuvnt sau fonologice
19.. ca n alitera ie (consoane, silabe accentuate) sau n
asonan (vocala accentuat : c ci unde ajunge nu-I hotar, de exemplu]
20. cine-mparte , parte- i face
21. traduttore , traditore; prop ire/pr bu ire n discursul de nvestitur (Ilie erb nescu)
42

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

22. afacerile sunt afaceri ;


23. aferez : Culae (Niculae); apocop : de la mine pnla tine)
deriv rile , argoul, cuvinte -valiz etc. Trouducteur (Cline )
24. ei cinar , cu de aur vase, linguri
25. Filozofia mizeriei, mizeria filozofiei
26. poezia se face critic i critica poezie
27. de departe trandafir, de aproape bor cu tir
28. repetare simultan cu interpunerea unor segmente interpunere : de mun i , de ape i iar i de
mun i, de ape ;
29. folosirea unei metafore sau a unui simbol n discursul narativ pentru expunerea unei idei
abstracte (de exemplu, moartea n Miori a)
30. a l sa s se n eleag mai mult dect se spune : M riuca, nu-mi era urt (Creang )
31.licen : figur retoric des folosit n oratorie pentru a exprima n mod liber o idee care poate
oca auditoriul. Enun area acesteia este preg tit n general de o formul de atenuare, scuz (ierta im pentru ndr zneal , scuza i- mi exprimarea, dac pot s spun a a etc.). Aceste formule pot
deveni ticuri n exprimare (sunt frecvente n discursul televizat liber/live).
32.metafora n Poetica, XXI 1457b7 lui Aristotel p.94 [Aristotel, Poetica, Editura IRI,Bucure ti,
1998, Studiu introductiv, traducere i comentarii de D.M. Pippidi, Edi ia a III-a ngrijit de Stella
Petecel] este definit ca "trecerea [epiphora] asupra unui obiect a
numelui altui obiect "
[caracteristica metaforei tocmai asta este : c exprim
lucruri cu noim punnd laolalt
absurdit i (procedare imposibil n vorbirea obi nuit , dar ng duit n metafor ), Aristotel,
Poetica, XXII 1458 a 26-29]
33.Voi sunte i urma ii Romei
34.personificare extins
35. analiza i respingerea motivelor
35. [Grupul , Retoric general , , Editura Univers, Bucure ti , 1974]
36. Vezi clasificare natural .
Se poate vorbi despre existen a unor termeni- martor pentru subdiviziuni din perspectiva unor
retoricieni.Astfel, Fontanier mparte figuri de elocven n :
-figuri prin extensie (epitet )
- figuri prin deduc ie (sinionimia )
- figuri prin leg tur (abrup ia : figur cu leg tur -zero)
- figuri prin prin consonan (alitera ia)
Fontanier mparte metonimiile (sau tropii prin coresponden
Jakobson) n :
Metonimii prin cauz (Bachus pentru vin)
De instrument (o pan m iastr pentru un scriitor bun)
De efect (r zbunarea minii)
De con inut (Cerul pentru Dumnezeu)
De loc de origine (Porticul pentru filozofia stoic )
De semn (Tron pentru monarhie)
Privitoare la leg tura fizic/psihic (inima pentru iubire)
Patronale (Pena ii pentru cas ).
Ale lucrului (peruca pentru omul care o poart )

43

, sau contiguitate , n terminologia lui

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Trebuie spus despre acest tip de clasare c reprezint o sistematizare de ordin pur logic, el nu
indic nimic asupra valorii semnificante a figurii sau a grupurilor de figuri considerate.
37. din moment ce este postulat acordul dintre starea de spirit a autorului, sau a personajului , i
cea a cititorului : de vreme ce nu vorbim aproape niciodat dect pentru ca s ne comunic m
sentimentele i ideile, e evident c , pentru ca discursul nostru s fie eficace trebuie s -l figur m,
adic s -I d m carcateristicile sentimentelor noastre (Lamy). (G.Genette Figuri, Editura Univers,
Bucure ti, 1978, p96)
Genette consider c n acest caz este vorba de o semiologie incon tient sau mascat din
moment ce ea traduce semnifica iile n termeni de determinism, prezentnd sensurile drept cauze
i/sau efecte.
n acest sens, retoricul Lamy din perspectiv cartezian supraliciteaz interpretarea psihologic
(afectiv ) a figurilor, ajunge s caute n figuri caracterul acesteia, adic semnul unei pasiuni
distincte :
-elipsa : o pasiune violent vorbe te att de repede nct cuvintele nu o pot urma,
-repeti ia: omului pasionat i place s se repete, iar omului mnios s loveasc de mai multe ori;
-hipotipoza: prezen a obsedant a obiectului iubit
-epanortoza: omul pasionat i corecteaz nencetat vorbirea pentru a-I spori for a;
-hiperbat (inversiune): emo ia r stoarn ordinea lucrurilor, deci i ordinea cuvintelor
-distribu ia: sunt enumerate p r ile ce alc tuiesc obiectul pasiunii
-apostrofa : omul emo ionat se r suce te n toate p r ile, c utnd pretutindeni ajutor etc.
38. Hugh Blair (vezi cursul II) este adeptul originii naturale a figurilor, afirmnd c ele fac parte
din limbajul pe care Natura l inspir tuturor oamenilor i- i argumenteaz pozi ia prin abunden a
tropilor n limbile primitive (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978, p97).
El propune n consecin o clasificare a figurilor din perspectiva imagina iei i, pe de alt parte , a
pasiunii.
Dumarsais asociaz originea sensurilor figurate cu gustul care dirijeaz imagina ia spre
detalii, figurile reflectnd un decupaj particular al realit ii : numele ideii accesorii este adesea mai
prezent n imagina ie dect al ideii principale, iar ideea accesorie, desemnnd obiectul prin mai
multe elemente ale conjuncturii, l descrie n chip mai agreabile i mai energic.
39. Genette, Grard, Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978, p.87
40. Domairon, Rhtorique franaise, 1804
Sobrietatea absolut a expresiei este marca unei extreme eleva ii a gndirii: Sentimentele sublime
sunt ntotdeauna redate prin expresia cea mai simpl (Domairon). Geneza spune i se f cu
lumin . Nimic mai marcat dect acesat simplitate: este figura ns i, cu des vr ire obligatorie , a
sublimului. Obigatorie i rezervat : s-o folose ti ca s exprimi sentimente sau situa ii mai pu in
elevate ar fi o lips de gust.
41.S-ar putea obiecta c stilul figurat nu reprezint n ntregul stil, i nici m car ntreaga poezie, i
c retorica mai cunpoa te de asemenea stilul simplu (absen a riguroas de figuri, ea exist n mod
efectiv, dar este n retorica ceea ce am numi azst zi un grad zero, adic un semn definit prin absen a
de semn, i a c rui valoare este perfect cunoscut . (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti,
1978, p.88 ).
42. G.Genette este considerat unul dintre principalii reprezentan i ai analizei structurale i al teoriei
formelor literare; opere principale : Figuri I (1966), Figuri II(1969), Figuri III(1972)
43. G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978, p.95
44. J-P-Sartre, Situations, II, p.94., citat de G.Genette n Figuri.

44

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

G.Genette ncearc s precizeze statutul semantic al figurii prin ndep rtarea unor confuzii la
nivelul tr s turilor diferen iatoare :
defini ia figurii ca deviere fa de uzaj se bazeaz pe o confuzie ntre uzaj i literalitate :
moduri de a vorbi simple i comune. Simplul nu este neap rat comun i invers, figura poate
fi comun dar nu poate fi simpl , de vreme ce ea este purt toare deopotriv de prezen i de
absen .
Figura poate s intre n uz f r s - i piard caracterul figurat (limba comun are i ea
retorica sa, dar retorica define te un uzaj literar care seam n mai mult cu o limb dect cu o
vorbire) (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978, p.88)
i schi eaz condi iile de existen a le figurii:
Astfel, figura dispare atunci cnd :
1)semnificantul prezent este literalizat de o con tiin antiretoric : cnd scriu vreau s spun
p nz , dac a fi vrut s spun corabie, a fi scris corabie; autorul vrea s spun ,,(ceea ce
echivaleaz de fapt cu o traducere n limbajul literal)
2) semnificantul absent nu poate fi identificat.
ntr-o not la pagina 239, Genette reia discu ia despre statutul figurii ca deviere n rela ie
profiund cu ns i condi ia limbii i se sprijin pe teoria lui De Brosses expus n Traite de
la formation mecanique des langues din 1765 :
Aceast trimitere la devierea (ecart) stilistic la devierea (ecartement) pe
care se constituie orice limbaj poate p rea simpl sofistic .Dac poezia este
deviere de la limb , limba este deviere n raport cu totul i mai ales cu ea
ns i.De Brosses desemneaz prin acest termen separarea, dup p rerea lui
progresiv ( i sup r toare), n cursul istoriei limbilor dintre obiect, idee, i
semnifican i (fonic i grafic): Oricte devieri ar fi n compunerea limblor,
orict de Mare ar fi arbitrariulCnd ai str puns acel mister dificil (al unirii,
n limba primitiv a fiin ei reale)a ideii, a sunetului i a literei), po i
recunoa te f r uimire, pe m sur ce observa ia nainteaz , ct de mult aceste
patru lucruri, dup ce s-au apropiat astfel de un centru comun, deviaz din
nou printr-un sistem de deriva ie.(G.Genette Figuri, Editura Univers,
Bucure ti, 1978, )
45. Cnd folosesc cuvntul voile pentru a desemna o pnz de corabie, aceast smenifica ie este
arbitrar (nu exist nici un raport natural ntre cuvnr i lucru), care sunt legate ntre ele printr-o
simpl conven ie social , abstract (cuvntul desemneaz nu un lucru ci un concept) i univoc
(desemnarea acestui concept este lipsit de ambiguitate): avem de-a face aici cu o simpl denota ie.
Dar dac folosesc acela i cuvnt voile pentru a desemna, prin sinecdoc (parte pentru
ntreg), o corabie, aceast semnifica ie este mult mai bogat i mai complex : ea este
ambigu , de vreme ce se refer deopotriv , literal la pnz , i ca figur , la corabie, viznd
deci ntregul prin mijlocirea p r ii; ea este concret i motivat , de vreme ce alege pentru
desemnarea cor biei un detaliu material, o idee accesorie , i nu ideea principal , i, de
asemeni, pentru c alege un anumit detaliu (pnz ) mai degrab dect un altul (coca sau
catargul) (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.97-98.).
Genette surprinde n continuare esen a figurii care const n :
aceast motiva ie, ce difer pentru fiecare tip de figur (printr-un detaliu la
sinecdoc , printr-o asem nare la metafor , printr-o atenuare la litot , printr-o

45

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

exagerare la hiperbol etc.) este nsu i sufletul figurii, iar prezen a ei reprezint o
semnifica ie secund , impus de folosirea acelei figuri.
Aceasta voile n loc de corabie nseamn o denota ie i simultan o conota ie a
motiva iei prin detaliu , devierea sensibil imprimat semnifica iei, i deci o
anumit modalitate de viziune sau de inten ie.
46. G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.97-98
Un semn sau o suit de semne lingvistice nu alc tuiesc dect o linie, i aceast form linear face
obiectul gramaticii. Forma retoric este o suprafa , cea pe care o delimiteaz cele dou linii ale
semnificantului prezent i ale semnificantului absentnumai expresia figurat este prev zut cu o
form , pentru c numai ea nchide un spa iu
Orice figur este traductibil i i poart cu sine traducerea, ca un filigran sau un palimpsest, sub
textul s u aparent. Retorica este legat de aceast dublicitate a limbajului
Statutul metaforelor lexicalizate de tipul catacrezei (foaie de hrtie, piciorul mesei.) este amplu
analizat att de lingvistic , ct i de retoric .
Catacreza este un trop impus de lipsa cuvntului propriu, de necesitate, este for at .Bary afirma c
natura este mai fertil n lucruri dect suntem noi n termeni.
Genette consider statutul metaforei lexicalizate din perspectiva raportului diacronie-sincronie:
Catacreza picior de mas este ntr-adev r un trop, de vreme ce folose te n leg tur
cu o mas un cuvnt rezervat corpului fiin elor i abate acest cuv de la semnifica ia sa
ini ial , i n aceast calittae ea intereseaz istoria limbii (perspectiv diacronic ). Dar
catacreza nu este un trop figur din moment ce nu pot propune nici o traducere a
cuvntului picior , din lips de alt cuvinte: ea nu intereseaz codul sincronic al
retoricii.
n privin a delimit rilor impuse n sistemul figurilor de criteriul func ional al traductibilit ii,
Genette recunoa te anumite inconsecven e :
Aplicarea, con tient sau nu, a acestui criteriu func ional (orice figur este traductibil ) ne poate
explica anumite anex ri, aparent abuzive, i anumite refuzuri, aparent timide, ale retoricii.
Descrierea era considerat n epoca clasic , drept o figur :
f igur prin care prezent m imaginea unui obiect(Domairon).
Lamy o vede ca o variant atenuat a hipotipozei (descrierea vorbe te despre lucruri absente ca
fiind absente) n timp ce hipotipoza :se preface c ni le pune (pe cele absente) n fa a ochilor dar
ntr-un mod care impresioneaz puternic spiritul.
Domairon facee din descriere un gen ale c rui patru specii sunt : hipotipoza, etopeea, posografia i
topografia. (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.92).
Bally , citat de Genette, spune n Langage et vie, c expresivitatea tulbur linearittaea limbajului,
f cnd perceptibil prezen a unui semnificant (pnz ) i totodat absen a unui alt semnificant
(corabie) , deci avem de-a face cu o sinecdoc . . (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti,
1978,p.90).
Genette remarc faptul c libertatea de instaurare a figurilor are anumite limite: cele pe care le
impune criteriul implicit (traductibilitatea). Clasific rile din anumite perioade au pus n eviden
anumite erori, cum ar fi plasarea comina iei ( =proferare de amenin ri) printre figurile de gndire .

46

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Fontanier se ntreab deci sentimentul face figura? Dar atunci, exist tot
attea figuri noi cte sentimente sau pasiuni diferite exist , sau cte moduri
diferite n care sentimentele, pasiunile pot s izbucneasc . Atunci, insulta,
repro ul , blamul, lauda, lingu eala, sfatul, complimentul, ndemnul, oferta,
cererea, mul umirea, plngereavor fi tot attea figuri pe care va trebui f r
ndoial s le clasific m dup tr s turile lor distinctive de r utate i de
violen , sau de ging ie i de blnde e.
Insulta, repro ul , blamul, lauda, lingu eala, sfatul, complimentul, sunt
con inuturi i nu moduri de exprimare, ele nu sunt deci traductibile.
Traducem cuvinte, nu sensuri. Comina ia nu este deci dect o pretins
figur . (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.94).
O figur de gndire (categorie marginal i contestat , c ci n sensul cel mai riguros nu exist
dect figuri de expresie) nu poate fi considerat ca atare dect dac este simulat sau afectat (fals
concesie, fals naivitate, fals interoga ie etc.).
47. Ea se intereseaz doar de calitatea i de universalitatea semnelor poetice, de faptul de a reg si
la nivelul secund al sistemului (literatura) transparen a i rigoarea care-l caracterizeaz pe primul
(limba). (G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.99).
Vezi n acest sens i n viziunea lui Ion Barbu, poezia ca joc secund, mai pur
48. pe care Paulhan a numit-o Teroarea.
49. G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.99
n aceste condi ii, concluzia ar fi :
Ideea de a-I renvia codul pentru a-l aplica la literatura noastr ar fi un anacronism
steril. i aceasta nu pentru c nu am putea reg si n unele texte moderne toate
figurile vechii retorici: dar sistemul s-a dezacordat, i func ia semnificant a figurilor
a disp rut odat cu re eaua de rela ii ce le articula n acest sistem.
i adaug concesiv:
Ceea ce putem re ine din vechea retoric nu este deci con inutul, ci exemplul s u,
forma, ideea sa paradoxal asupra Literaturii ca ordine ntemeiat pe ambiguitatea
semnelor, pe spa iul ngust, dar vertiginos, care se deschide ntre dou cuvinte cu
acela i sens, ntre dou sensuri ale aceluia i cuvnt: ntre dou limbajuri ale aceluia i
limbaj
50 n terminologia lui Jean Paulhan, Traite des Figures ou la Rhetorique decryptee, n : Du
Marsais, Traite des tropes, Le Nouveau Commerce, Paris, 1977
51. Op.cit.p.269-322
52.Cf. Constantin S l v stru, Discursul puterii, Institutul European, Ia i, 1999, p.321-328, p.328345
53. G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.99
54. Baudelaire , Le poeme de haschisch, partea a 4-a.
GLOSAR:
Competen termen care apare adesea cu determin ri : competen lingvistic , competen
pragmatic (sau comunicativ ). Competen lingvistic reprezint un termen-martor al gndirii lui
N. Chomsky, care se refer la cunoa terea internalizat a sistemului de norme/reguli specific unei
47

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

limbi de c tre comunitatea de vorbitori nativi ai acesteia. Competen comunicativ presupune


cunoa terea internalizat a sistemului de norme/reguli lingvistice, interac ionale i culturale de c tre
un vorbitor nativ al unei limbi. Competen comunicativ
asigur adecvarea la contexte de
comunicare specifice.
Discurs : termen complex care poate fi definit ca
-ansamblu de enun uri ale unui emi tor, care se refer la un subiect unic (topic, n terminologia
anglo-saxon ). Dintr-o perspectiv pragmatic , discursul reprezint "o enun are ce presupune un
locutor i un auditor, i inten ia locutorului de a-l influen a pe cel lalt." (Benveniste).
Alte interpret ri ale discursului vizeaz echivalen a sa cu
a) textul (n cadrul c reia perspectiva comunica ional i cea tematic coincid n general , de
exemplu n cazul comunic rii scrise );
b) un ansamblu de texte (conversa ie) care ilustreaz o interac iune ntre dou sau mai multe
discursuri centrate n jurul unei singure teme i alc tuite fiecare din mai multe texte, (deoarece
fiecare replic a schimbului conversa ional constituie o unitate comunica ional , i deci un text, n
sine).
expresivitate caracteristic a enun ului la nivelul emo ional; afectivitate
form :forma ca decupaj al realit ii (Saussure);
Rela ia dintre forma expresiei i forma con inutului: substan a este manifestarea formei n
materie(Hjelmslev)
Forma considerat ca relativ echivalent expresiei i opus sensului (con inutului) : (L.Bloomfield)
grad zero (al scriiturii) Conceptul a fost introdus de Roland Barthes, Le degre zero de lecriture,
1953] i desemneaz punctul de referin , caracterizat prin absen a figurilor, la care se raporteaz
exprim rile marcate stilistic; limbajul tiin ific pare a se apropia cel mai mult de gradul stilistic
zero.
Stilul este desigur o deviere, n sensul c se ndep rtez de limbajul neutru printr-un anume efect
de diferen iere i de excentricitate.. G.Genette Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978,p.278
stilistic : disciplin lingvistic al c rei obiect de studiu l reprezint faptele de expresie ale
limbajului organizat, din punctul de vedere al con inutului lor afectiv; DSL l citeaz pe Ch. Bally,
creatorul lingvisticii moderne, care sus ine c obiectul stilisticii este studiul limbajului tuturor, n
m sura n care el reflect nu ideile, ci emo iile, sentimentele, voin a, impulsiunile, adic limba
tuturor ca mijloc de expresie i ac iune.
Stilistica individual , genetic sau literar , reprezentat de Leo Spitzer n filia ia lui Benedetto
Croce i K. Vossler, consider c orice afectare a st rii psihice normale determin , n plan
expresiv, o ndep rtare de la uzul lingvistic normal iar orice abatere de la uzul lingvistic normal
poate fi interpretat ca un indicator al unei emo ii. Abaterile de la uzul lingvistic normal se pot
nregistra la orice nivel : accent, pronun ie, morfologie, sintax , semantic .]
Semn _reuniunea ( i rela ia) dintre semnificant i semnificat; are caracter binar (Saussure) fiind un
intermediar ntre gndire i sunete (reuniunea interdependent ntre un semnificant (complex sonor,
imagine acustic ) i un semnificat (concept).
Triunghiul semiotic propus de Ogden i Richards ilustreaz rela ia semnului lingvistic cu realitatea
extralingvistic .
Semnifica ie concept ce desemneaz , din perspectiva comunic rii, un ansamblu de varaibile
semantice care se realizeaz numai n discurs prin enun are;
Semnifica ia este un concept interdisciplinar (semantic , pragmatic ) iar realizarea sa se face n i
prin context (verbal, nonverbal, situa ional )
Sens : ansamblu de unit i semnificative care pot exista i independent de enun ; reprezint o
constant semantic care se distinge n ansamblul de variabile ale semnifica iei.
48

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


FIGURILE RETORICE

Sens este un concept ambiguu prin excelen , cunoscnd numeroase interpret ri (termen-martor).
Majoritatea lingvi tilor sunt de acord cu defini ia conform c reia sensul este rezultatul unei
articula ii a gndirii i a materiei fonice n acdrul unui sistem lingvistic dat.
Conceptul reprezint obiect de studiu pentru semantic , lexicologie, lexicografie, onomasiologie,
terminologie i pentru alte discipline nelingvistice.
Text:
Concept multivalent, c ruia i se atribuie mai multe defini ii, nu ntotdeauna clar delimitate:
- textul este identificat adesea cu discursul scris (n special cu opera literar ).
- textul se afl de cele mai multe ori n rela ie de sinonimie cu temenul discurs;
-n semiotic , text desemneaz orice tip de unitate semiotic discursiv ( text cinematografic, text
video, text melodic/muzical etc.).
-n pragmatic , interpretarea textului este ca secven lingvistic scris sau vorbit formnd o
unitate comunica ional .
trop= figur cu schimbare de sens, transfer al unui cuvnt n afara sferei sale conceptuale, atribuirea
unei noi semnifica ii unui cuvnt izolat "se atribuie unui cuvnt o semnifica ie care nu este
semnifica ia proprie a acestui cuvnt"

*Barthes, Roland 1994, Pl cerea textului, Editura Echinox, Cluj, p.15-16


**Riffaterre, M. 1971, Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion

49

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

CURS V
Motto:
nv tura cere nzestrare i exerci iu.
Arta nu este nimic f r studiu i nici studiul f r art
Protagoras
Ceea ce avem de nv at s facem , nv
Aristotel, Etica nicomahic , II, 1

m f cnd

procedeul prin care retorica fabric figuri: ea constat n text o calitate care
ar fi putut s nu existe: poetul descrie (n loc s desemneze printr-un cuvnt),
dialogul este abrupt (n loc s fie legat), apoi ea substan ializeaz aceast
calitate numind-o, textul nu mai este descriptiv sau abrupt, el con ine o
descriere sau o abrup ie. G.Genette*
ARGUMENT
Retorica rediviva repune n discu ie problema figurilor retorice ca elemente intrinseci, organice ale
discursului n special n epoca multimedia i a magistralelor informa iei.
Studiul figurilor poate fi considerat un instrument puternic n mna celor implica i n crearea sau n
decodarea multitudinii de texte politice, publicitare, mediatice de toate tipurile.
Dac admitem perspectiva lui Tvetan Todorov conform c reia puterea este n vrful limbii
putem considera studiul codului retoric ca o condi ie esen ial a realiz rii unei comunic ri eficiente
n toate domeniile.
Studiul acestui ansamblu vast pe care l numim codul sau repertoriul sau sistemul figurilor se poate
face n mai multe moduri. Retorica are ca i alte discipline tiin ifice, n special lingvistica, o
terminologie bogat cu o lung tradi ie. Aceast terminologie poate deveni o adev rat obsesie n
unele etape ale nv rii i un obstacol n calea nsu irii cuno tin elor. Acest obstacol este repreentat
de faptul c exist n retoric o furie de a numi care este un mod de a se extinde i justifica
multiplicnd obiectele cunoa terii ei 1.
Op iunea prezent rii figurilor retorice sub forma unui glosar (cu a ezarea termenilor n ordiene
alfabetic ) se dore te a fi o ncercare de a evita pe ct este cu putin descurajarea n fa a
numeroaselor denumiri complicate prin propunerea de a ne raporta la o strategie educa ional
prietenoas . Ori de cte ori cititorul are nevoie, este bine ca el s (re)g seasc repede o defini ie,
un exemplu, un context, o indica ie.
Aceast prezentare poate reprezenta i o direc ie de studiu. Glosarele, dic ionarele nu se citesc. Ele
se studiaz . Sau,cum ar spune Francis E. Peters, n prefa a la cartea sa Termenii filozofiei grece ti2,
prezentareadesprinde, a adar un num r de copaci din p durea care cteodat amenin s ne
covr easc pe to i.

50

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

GLOSAR de termeni retorici


ALEGORIE :figur de stil care se bazeaz pe folosirea
expunerea narativ a unei idei abstracte.

metaforelor sau a simbolurilor n

n spatele norului att de ap s tor (plin) de sngele i lacrimile noastre iat


c reapare soarele m re iei noastre.(Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie
1944)
ALITERA IE :figur care const n repetarea aceluia i sunet (consoan sau silab ) la nceputul
unor cuvinte n fraz .
Veni, vidi, vici. (Iulius Caesar)
Let us go forth to lead the land we love. (J. F. Kennedy, Discursul inaugural)
Apare i n construc ii ale gramaticii expresive [1], expresii idiomatice, locu iuni curente [2]:
[1]multe i m runte, praf i pulbere
[2] ce- i n mn nu- i minciun
ALUZIE: folosirea unei construc ii lingvistice (cuvnt, expresie, text) care evoc , ntr-un mod
sugestiv, printr-o compara ie subn eleas , un eveniment, un personaj, o situa ie etc. marcate de
anumite norme culturale la nivelul semnifica iei.
Aluzia poate fi:
-religioas Nu v teme i
-istoric : Hannibal ante portas; n fa a acestui bastion al Europei de Vest
fu oprit cndva mareea invaziei germane.(Charles de Gaulle, Discursul din
6 iunie 1944)
-literar Un regat pentru o igar smplu norii de z pad (Eminescu)
-mitologic : Apolo-i profesor de mandolin /Pan lec ii d de limbile moderne
(Arghezi) etc.(vezi intetextualitate).
AMBIGUITATE :posibilitate de a interpreta n moduri diferite o construc ie lingvistic , lexicogramatical echivoc dar extrem de expresiv ca urmare a fenomenelor de omonimie i polisemie.
Toat lumea alearg dup putere. Noi avem putere pentru toat lumea.(text
publicitar pentru ma inile Romcar)
AMFIBILOGIE :figur cu structur sinctactic echivoc , deoarece sunt posibile dou interpret ricorecte.
i ct de viu s-aprinde el
n ori icare sar ,
Spre umbra vechiului castel
Cnd ea o s -i apar .(Eminescu)
Interpret ri posibile :s-aprinde spre umbra/ umbra o s -i apar .
51

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

AMPLIFICARE ORATORIC
n na iune, n Imperiu, n armate nu mai este dect una i aceea i voin ,
una i aceea i speran . (Charles de Gaulle, Discursul din 6 iunie 1944)
ANACOLUT:eroare gramatical constnd n ruperea sau n ntreruperea construc iei sintactice
ncepute i continuarea frazei cu o alt construc ie; figur a ambiguit ii.
Eu cnd am auzit asta a fost imposibil (pentru c nu am vrut) s plec.
Este o criz , care, ascult -m pe mine, c dv.nu ti i, care, m -n elegi,
Statul cum a devenit acuma, eu dup cum v z ce se petrece, c nu sunt prost,
n eleg i eu atta lucru, fiindc nu mai merge cu sistema asta, care, cum te
gnde ti, te-apuc groaza, mon er, groaza! (Caragiale)
ANADIPLOZ :procedeu retoric care const n a ncepe o fraz cu cuvntul sau cuvintele de la
nceputul frazei precedente; gemina ie, reduplicare.
Frumuse ea ncepe cu o piele frumoas . O piele frumoas
[s punul] LUX

ncepe cu

Men in great place are thrice servants: servants of the sovereign or state;
servants of fame; and servants of business. (Francis Bacon )
distrugerea inamicului, inamicul care ne strive te i ne ntineaz patria,
inamicul detestat, inamicul lipsit de onoare. (Charles de Gaulle, Discursul
din 6 iunie 1944)
ANAFORA : procedeu retoric constnd n repetarea unui cuvnt la nceputul mai multor fraze sau
p r i de fraz n scopul accentu rii unor idei sau pentru ob inerea unor simetrii.
A fi n siguran / A fi fericit/ A fi prosper/ nseamn AFI (Societate de
Asigurare, Finan are, Investi ii)
Bueno cafee: sunt nou , : sunt proasp t , : sunt tare! Ia-m cu tine!
We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in
France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing
confidence and growing strength in the air, we shall defend our island,
whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the
landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall
fight in the hills. We shall never surrender. (Winston Churchill)
52

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

ANASTROF :procedeu retoric care const


cuvintelor n fraz ; inversiune (poetic ).

n r sturnarea (inversarea) ordinii obi nuite a

Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate (Grigore Alexandrescu)


i ast zi tu de bun voie
Fericit -n bra e cazi-mi (Eminescu)
ANTANACLAZ : procedeu retoric care const n repetarea unui cuvnt, luat n sensuri diferite, n
acela i context.
afacerile sunt afaceri
La prima or / Cu tiri de ultim or [Cotidianul Na ional ]
ANTIFRAZ : figur retoric prin care o locu iune, o fraz etc. este folosit cu un sens contrar
celui uzual, pentru a ob ine un efect ironic sau eufemistic; (intona ia joac un rol important n
realizarea figurii) .
Patrio ii! Virtuo ii, ctitori de a ez minte,
Unde spumeg desfrul n mi c ri i n cuvinte. (Eminescu)
Curajosul! (despre o persoan fricoas , timid )
Urto! (termen de adresare cu sensul frumoaso)
ANTILOGIE : figur prin care se stabile te un echilibru ntre judec i opuse.
Nu spera i nu ai team ,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamn , de te cheam ,
Tu r mi la toate rece. (Eminescu)
ANTIMETATEZ : Figur retoric prin care repetarea invers a unei sintagme, propozi ii sau
fraze se face cu modificare func iilor gramaticale i a n elesului; nu trebuie confundat cu
chiasmul.
[Asadar, compatriotii mei,] nu va intrebati ce poate face ara pentru voi ci
intrebati-va ce puteti face voi pentru ara. / Ask not what your country can
do for you; ask what you can do for your country. (J.F.Kennedy- Discursul
inaugural, Washington D.C.- 20 ianuarie 1960)
pentru c e mai bine s fii n fruntea cozii dect coada frun ii . ezi
strmb i gr ie te drept. . (Negruzzi, P cal )

53

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

ANTIPARASTAZ
:figur prin care se probeaz c faptul de care este acuzat vorbitorul este
dimpotriv , ceva de laud .
Cu p rere de r u i vom spune c nu avem acest talent i, dac l-am avea nu
mi-ar fi ru ine de el, c ci o meserie pozitiv e totdeauna onorabil .
(Eminescu)
ANTIPTOZ :figur realizat la nivel morfologic (clase i categorii morfologice) prin substituire
pe baza echivalen ei cazurilor (n general, genitiv-dativ)
Se bate miezul nop ii n clopotul de aram ,
i somnul vame vie ii, nu vrea s -mi iei vam . (Eminescu)
ANTIPALAGA :abatere de la regula acordului.
principiul r u,
Nedreptul i minciuna al lumii duce fru (Eminescu)
Num rul de burse nu pot dep i jum tate
Aceasta este ra iunea din totdeauna a teatrului, ceea ce-i asigur ve nicia, i
dau pre n via a social , fac s fie un factor activ i pozitiv n
contemporaneitate RL 1969, nr. 7731 [exemple preluate din Valeria Gu u
Romalo, Corectitudine i gre eal . Limba romn de azi, Humanitas
Educa ional, Bucure ti, 2000]
ANTIRRHESIS: figur care const n respingerea puternic
autorit ii/competen ei cuiva.

a opiniei cuiva sau n contestarea

X nu este un comentator sportiv, este un inginer de doi bani care crede c


aplic algoritmul la jocul de fotbal.
ANTITEZ : figur retoric bazat pe contrastul dintre dou idei, fenomene, situa ii, personaje,
expresii etc. plasate n construc ii simetrice care se eviden iaz reciproc.
Brutus: i dac acest prieten m ntreab pentru ce s-a ridicat Brutus
mpotriva lui Cezar, i voi r spunde : am f cut-o nu fiindc iubirea mea
pentru Cezar a fost mai mic , dar fiindc iubirea mea pentru Roma a
fost mai mare (Shakespeare, Iulius Cezar, Opere Complete, vol.5,
Ed.Univers, Bucure ti, 1986; traducere de Tudor Vianu)
n sfr it, a i ajuns att de nechibzui i nct s crede i c atitudinea voastr
care v-a dus de la o stare de prosperitate la dec dere, v va aduce de la
aceasta la una nfloritoare? Dar aceast speran este mpotriva judec ii i a
54

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

naturii, c ci este cu mult mai u or de a p stra ceea ce ai dect de a c tiga


totul. Acum, din cauza r zboiuluinu ne-a mai r mas nimic din bunurile de
mai nainte pe care le p str m, ci totul trebuie rec tigat. Porni i a adar la
ac iune! (Demostene,Olintica a II-a, 26 ,Pagini alese din oratorii greci,
Editura pentru literatur , Bucure ti, 1969, vol.II)
ANTONOMAZ : figur semantic care const n substituirea unui nume comun prin numele
propriu al unui individ considerat reprezentativ pentru clasa respectiv ;figura admite i substituirea
invers .
Un Apollo/Adonis pentru un tn r frumos
O Iud pentru un tr d tor
O frumuse e pentru o persoan (ntr-un anumit context de desemnare).
APOCOP : figur
care exprim tendin a de economie lingvistic i const n scurtarea unui
cuvnt prin ndep rtarea unei vocale sau a unei silabe finale, f r ca n elegerea cuvntului s fie
afectat
cinema[tograf], niciodat
APODIOXIS : figur care const n respingerea unui argument absurd.
S vorbim oare de renumele s u de autor?Ar trebui atunci s facem un curs
ntreg de literatur -furat . (Eminescu)
APOKINU :figur de inversiune n care un segment sintactic intr simultan n rela ie cu doi
termeni.
Pieptul de dor, fruntea de gnduri i-e plin (Eminescu)
APORIE: exprimare a ndoielii (adesea simulat ) prin care in locutor apare nesigur (la nivelul a
ceea ce ar trebui s gndeasc , s spun sau s fac ); dubita ie.
Ispravnicul i-a zis : Ce am s fac dac mi ia st pnul ispr vnicia? S
sap, nu pot, s cer esc, mi-e ru ine (Luca, 16)
APOSIOPEZ : figur care const n ntreruperea brusc a enun ului, restul fiind considerat de
prisos sau omis din cauza grabei, a emo iei (fric , exaltare) sau a modestiei.
Antoniu i ntrerupe discursul:
O, judecat !Omul te-a pierdut.
Iertare.Inima mi-a cobort
n racl , lng Cezar, i-n t cere
A tept acum la mine s se-ntoarc . (Shakespeare, Iulius Cezar).

55

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

APOSTROF
1.Figur retoric prin care autorul/vorbitorul/personajul se adreseaz direct unei persoane (sau unui
obiect personificat).
2 Mustrare sau interpelare (pe un ton dur).
Antoniu:
Iertare- i cer, o lut nsngerat
Prea blnd m-ar t cu-ace ti casapi ai t i!
E ti r m i a celui mai de seam
B rbat ce a trecut cndva prin veacuri. (Shakespeare, Iulius Cezar).
Se poate considera c apostrofa retoricii clasice corespunde ast zi personaliz rii (excesive) din
domeniul publicit ii.
Fiindc Nescafe tu bei, pleci n lume unde vrei!
ARHAISM : cuvnt, form fonetic sau gramatical a unui cuvnt ori construc ie de limb ie it
din uz.
Dar dumneavoastr trebuie s v mul umesc nainte de toate:
dumneavoastr , ranilor, ob tilor (nvechit i popular conform DEX96),
proprietarilor care azi v redobndi i drepturile(Emil Constantinescu,
Discurs cu ocazia promulg rii Legii privind restituirea terenurilor agricole
i p durilor, 10 ianuarie 2000)
ASONAN : procedeu retoric bazat pe identitatea vocalic a silabelor finale tonice dintr-un
vers/fraz , indiferent de consoanele nvecinate; rim vocalic .
Apele plng clar izvornd din fntne. (Eminescu)
ASINDET (ASINDETON): figur retoric bazat
prepozi iilor ) pentru a conferi dinamism textului.

pe suprimarea conjunc iilor (mai rar i a

Veni, vidi, vici


Ai carte, ai parte
Acum se pare c n-a izbutit n ac iunea ei; acest lucru se poate ntmpla
oric rui om, dac a a este voin a zeilor. (Demostene,Pentru coroan , 200
[Pagini alese din oratorii greci, Editura pentru literatur , Bucure ti, 1969,
vol.II)
AUTOIMPRECA IE
angajament.

:blestem autoadresat prin care se

garanteaz

S blesteme pe-oricine de mine-o avea mil ,


S binecuvnteze pe cel ce m mpil ,
56

o afirma ie sau un

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

S-asculte orice gur , ce-ar vrea ca s m rd ,


Puteri s puie-n braul ce-ar sta s m ucid ,
-acela dintre oameni devin cel dinti
Ce mi-ar r pi chiar piatra ce-oi pune-o c p ti. (Eminescu)
AUTOPARODIE :se bazeaz adesea pe interferarea unor tipuri discursive diverse, avnd ca
rezultat intertextualitatea de tip publicitar. Reu ita acestui procedeu este determinat de sesizarea de
c tre destinatar a pasti ei sau a parodiei i de recunoa terea tipului de discurs vizat.
AUTORISM (corec ie): figur care const n rectificarea, retractarea, redefinirea unor judec i
(fie pentru a amenda o fraz pe care cineva tocmai a spus-o, fie pentru a explica de ce o anumit
formulare nu este corect ).
Ei vor aplauda desigur biografia sub ire
Care s-o-ncerca s-arate c n-ai fost vreun lucru mare,
C-ai fost om cum sunt i dn ii (Eminescu)
S se ajung -aici!
Mort doar de dou luni! Nu, nici de dou .(Shakespeare, Hamlet)
BINECUVNTARE/ BENEDICTIO : figur prin care se adreseaz ur ri de prosperitate ori se
laud cineva sau ceva (invocnd adesea numele divinit ii).
Dumnezeu i-a binecuvntat, i Dumnezeu le-a zis: Cre te i, nmul i i-v ,
umple i p mntul, i supune i-l; i st pni i peste pe tii m rii, peste p s rile
cerului, i peste orice vie uitoare care se mi c pe p mnt.(Geneza 1:28 )
BRAHILOGIE 1 : figur care const n scurtarea sau contragerea unit ilor enun ului prin
subn elegere i chiar prin elips . Ca figur de compozi ie brahiologia reflect tendin a spre
economie de expresie.
C-am avut nunta i
Brazi i p ltina i
Preo i, mun ii mari
P s ri, l utari
P s rele mii
i stele f clii (predicatul am avut este subn eles)BRAHILOGIE 2 (gr. brachys = scurt, logos = cuvnt, vorbire): figur de compozi ie prin care se
realizeaz un discurs concis folosindu-se maxime (sentin e) sau proverbe; prin imprimarea unui
caracter obscur discursului datorit conciziei excesive brahilogia poate deveni un viciu de vorbire.

57

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

De vrei s tr ie ti bine i s ai ticn , s te sile ti a fi totdeauna la mijloc de


mas i la col de ar , pentru c e mai bine s fii n fruntea cozii dect coada
frun ii . ezi strmb i gr ie te drept. Nu b ga mna unde nu- i fierbe oala, nici c uta
cai mor i le iei potcoavele, c ci pentru Behehe vei pierde i pe Mihoho. Bate fierul
pn e cald i f tot lucrul la vremea lui. (Negruzzi, P cal )
(antimetatez +epanadiploz =repeti ie n anafora i n epifor ).
BREVILOCVEN
:procedeu sintactic care const n formularea concis a propozi iei/frazei.
Unele construc ii de acest tip un caracter relativ fix
singur cuc; Ce Dumnezeu?
nici cine, nici ogar; nici tu cas , nici tu prieteni;
Gura! (taci din gur )
Ma ina! (aten ie, vine ma ina)
BUTAD : figur care const ntr-un joc de cuvinte prin care vorbitorul realizeaz n finalul unui
enun o glum spiritual , exprimnd regretul, ciuda, decep ia (adesea simulate). Se bazeaz pe
efecte generate de surpriz i pl cere (nu se urm re te n mod special satira).Se realizeaz adesea
prin intermediul unei figuri simple cum ar fi antimetateza :
S-a dus la Carlsbad mai mult mort dect viu, dar din p cate, s-a ntors de
acolo mai mult viu dect mort
CARACTER :figur de compozi ie care const n redarea tr s turilor morale ale unui tip uman.
Atticus, cunosc tor des vr it al limitelr firii omene ti, reu ind a ocoli cu
abilitate i calm capcanele la it ii dar i tenta iile curajului, confident al
tuturor marilor politicieni ai timpului (Gaston Boissier, Cicero i prietenii
s i, Editura Univers, Bucure ti, 1977, p.9)
CATACREZ : figur gramaticalizat sau figur semantic lexicalizat , provenit dintr-o
metonimie/sinecdoc /metafor al c rei sens la origine figurativ s-a pierdut prin uz; catacrezele
se mai numesc i figuri mpietrite, tocite, cristalizate.
Metonimie (proces semantic de contiguitate): Limb (idiom), gr sun (porc)
Sinecdoc (rela ie semantic parte ntreg ): Pnz (corabie); aur, argint
(bani de ); gur (persoan la mas ); cap (persoan , 1000 de lei de cap)
CATEGORIE :figur prin care se scot la iveal anumite defecte/ac iuni ale adversarului .
Po i s negi ? S discut m despre nenum ratele tale minciuni? Despre
afacerile tale necurate?

58

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

CHARIENTISM :replic ironic dat unui interlocutor (orgolios); adesea nu este perceput de
c tre destinatar ca o ironie fin .
Si mai sunt c iva care chiar spun: "da, comunismul este un sistem diabolic,
dar ne permite sa facem progrese economice". Lass'sie nach Berlin en
kommen! Sa vina la Berlin! [Aplauze puternice si strigate de urale.](John F.
Kennedy, Discurs n Berlinul de Vest, 26 iunie 1963)
Orice gnd ai, mp rate, i oricum vei fi sosit,
Ct suntem nc pe pace, eu i zic : Bine-ai venit! (Eminescu)
CHIASM : figur sintactic realizat prin repetarea ncruci at a elementelor cu func ii
corepunz toare din grupul nominal sau verbal (dup schema AB - BA ).
Apoi cu degetele aspre, groase,
Arse de pan i de rugin roase (Arghezi)
Filozofia mizeriei, mizeria filozofiei
Toate-s vechi i nou toate
Cu zmbetul t u dulce tu mngi ochii mei,
Femeie ntre stele i stea ntre femei (Eminescu)
S faci din via a mea un vis, din visul meu o via .
C ci to i se nasc spre a muri/ i mor spre a se na te. (Eminescu)
CLIMAX : figur sintactic , form de enumerare realizat n grada ie ascendent sau intensiv
(cnd ncepe de la cuvintele cele mai slabe la cele mai tari)
Salt baba, fuge, zboar . (Alecsandri)
O, te v d, te-aud, te cuget, tn r i dulce veste
Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu al i zei(Eminescu, redarea
etapelor de percepere a realit ii)
sau n grada ie descendent (anticlimax), atunci cnd imaginea unui obiect evoulueaz de la
dimensiunea ei fireasc la una din ce n ce mai redus
nc un an, o zi, un ceas, i drumuri toate s-au retras / de sub picioare, de
sub pas (Blaga)
Explic - i trecutul, tr ie te- i prezentul cunoscndu- i viitorul! (text publicitar pentru Tarot )
n irnd aceste lucruri i altele de acela i fel, am cobort de la tribun .
Dup ce to i m-au aprobat, i nu s-a mai auzit nici un glas mpotriv , eu
59

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

nu m-am m rginit la aceasta i am f cut o propunere scris . Nu m-am


mul umit nici cu propunerea scris , f r a fi plecat n aceast misiune i
nici s merg ca sol f r a-I convinge pe tebani. Dimpotriv , de la nceput
pn la sfr it am urmat linia mea de conduit i cu toat inima m-am devotat
vou pentru a lupta mpotriva pericolelor care amenin au cetatea noastr .
Demostene,Pentru coroan , 179 [Pagini alese din oratorii greci, Editura
pentru literatur , Bucure ti, 1969, vol.II]
COMINA IE :figur prin care se formuleaz un avertisment la adresa auditorului. Amenin area
poate fi ipotetic i/sau aluziv .
Cum venir se f cur to i o ap

i-un p mnt (Eminescu)

COMPARA IE : figur semantic care const n apropierea a doi termeni -A (comparat) i B


(comparant) prin intermediul unui adverb ce semnific asem narea lor total sau par ial (ca,
precum, cum).
Precum Atlas n vechime sprijinea cerul pe um r
A a el sprijin lumea i vecia ntr-un num r.
S-a dus Pann, finul Pepelei, cel iste ca un proverb . (Eminescu)
COMUNICARE/communicatio: termen generic pentru figurile care se constau n simularea
consult rii auditorului cu privire la aprecierea unor fapte.
Ah! zice unul- spune i c -I omul o lumin
Pe lumea asta plin de-amaruri i de chin? (Eminescu)
Se disting:
Anacoenosis (a cere opinia judec torilor sau a audien ei):
Acum dar- Zice Domnul- locuitori ai Ierusalimului i b rba i ai lui Iuda,
judeca i voi ntre Mine i via Mea!(Isaiia 5:3)
Anthypophora ( figur de gndire n care cineva cere i apoi d imediat r spunsul la propria
ntrebare).
Sunt to i politicienii corup i? Cu siguran , nu.
Apostrof (vezi)
Epitrop (vezi)

60

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

Inter se pugnantia (folosirea adres rii directe pentru a condamna pe cineva n fa a audien ei,
insistnd asupra contradic iilor existente n caracterul persoanei respective; adesea este vorba despre
contradic ii ntre vorbele i faptele unei persoane).
Tu deci, care nve i pe al ii, pe tine nsu i nu te nve i? Tu, care
propov duie ti : S nu furi, furi?(Romani 2:21)
Sermocinatio(dramatizarea dialogului mai multor persoane de c tre una singur ; declamare la
persoana I pentru altcineva; figur legat de narratio,n oratorie)
CONCATENA IE :enun dezvoltat n care termenii-cheie din segmentele ini iale sunt relua i n
cele urm toare.
Plngnd tu ai venit pe-acest p mnt
Amici ce te-a teptau, te-au salutat zmbind;
Dar s tr ie ti astfel, nct, cnd te vei stinge,
S p r se ti zmbind amicii, ce te-or plnge. (Eminescu)
CONGLOBA IE: replic t ioas , cu efect puternic, care se bazeaz pe enumerarea ostentativ a
unor fapte, aspecte, motive etc.
ncorda-voi a mea lir s cnt dragostea?
Un lan ce se-mparte cu fr ie ntre doi sau trei aman i
Ce?s -ngni pe coard dulce, c de voie te-ai adaos
La cel cor ce-n operet e condus de Menelaos? (aluzie)
Azi deseori femeia, ca i lumea, e o coal
Unde.nve i numai durere, njosire i spoial . (Eminescu)
.
CONJUNC IE : figur care combin observa ii rezultate din asocierea unor aspecte contradictorii
ale vie ii.
CRONOGRAFIE : figur de compozi ie care const n descrierea cadrului temporal al unui
eveniment.
DIRIMENS COPULATIO : echilibrare sau opunere a faptelor astfel nct s se prentmpine
argumentare care ar putea acuza de p rtinire.
El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele t u. Dar dac faci r ul, temete, c ci nu degeaba poart sabia.El este n slujba lui Dumnezeu, ca s -L
r zbune i s pedepseasc pe cel ce face r u.
De aceea trebuie s fi i supu i nu numai din frica pedepsei, ci i din
ndemnul cugetului (Romani, 13, 4-5)
DIAFOR : repeti ia unui nume comun n a a fel nct s ndeplineasc 2 func ii logice: s s
desemneze o persoan i calit ile conotate de numele /titlul persoanei.
61

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

Pre edintele nu este pre edinte cnd patroneaz corup ia.


DIASIRM (diasyrmus): ironie caustic
ridicol .

i umilitoare, construit abil n general prin compara ie

A sus ine c putem st vili corup ia e ca i cum am cere unui cine s renun e
la a mai fura ou .
ELIPS : figur care const n contragerea enun ului prin omiterea unui cuvnt sau chiar a unei
propozi ii ce se poate deduce liber din context sau situa ie. Elipsa nu se confund cu subn elegerea,
(n care termenul omis se afl n acela i context). n elips termenul omis poate diferi, n acela i
context, pe cnd n subn elegere termenul omis este unul singur ( i cunoscut).
Apare adesea n unele construc ii stereotipe expresive:
tn r de condi ie (bun )
de cnd lumea (exist , este)
Ciuc. nc una i m duc. (text publicitar)
EPANALEPS :figur care const n repetarea unui cuvnt (grup de cuvinte) n diferite pozi ii
(ini ial , median , final ) ale unit ii sintactice .
Salonul alb, visa cu roze albe/Un vals de voaluri albe (Bacovia)
EPANORTOZ
:figur care se realizeaz prin retractarea sau reluarea a ceea ce s-a spus mai
nainte n acela i enun , cu scopul de a se corecta, prin nlocuire, un cuvnt, o expresie etc. sau a se
reconsidera importan a sa. Corectarea enun ului poate conduce adesea la modificarea sensului.
Este o mare greutate, dlor deputa i, pentru fiecare din noi, cnd este vorba s
ne orient m n via a public : este greutatea c , n n molul, n mul imea de
idei, de principii, de curente par iale mai mici, de cuvinte ce se arunc i,
mai bine zicnd, de necesit i reale ce par a se impune, s alegem pe cea
mai important , pe cea mai urgent i s o deosebim de aceea care mai poate
a tepta (Maiorescu)
Voim ca piesele, de nu vor avea valoare estetic mare, cea etic s fie
absolut , nu numai s plac , ci s i foloseasc , ba, nainte de toate s
foloseasc (G. Ibr ileanu)
Noul ARIEL nu doar curat, ci impecabil de curat (text publicitar)
EPIFOR : figur care const n repetarea aceluia i cuvnt/grup de cuvinte la sfr itul unor fraze
succesive
In 1931, acum 10 ani, Japonia a invadat Manchukuo f r avertizare.
62

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

In 1935, Italia a invadat Etiopia f r avertizare


n 1938, Hitler a ocupat Austria f r avertizare. ( Franklin D. Roosevelt )
Culoarea vine cnd vrei. St ct vrei.Dispare cnd vrei. Teama? De nici o
culoare! (Wella, text publicitar)
EPIGRAM :sintez compozi ional a unor figuri specifice, n versuri (de obicei catrene), cu
caracter u or satiric, care se bazeaz pe exploatarea ambiguit ii, aluziei, paronomazei, antitezei,
metaforei , compara iei etc. prin jocuri de cuvinte cu structur de poant
:
Lui N. Titulescu
Nu fug ca tine dup glorii
Dar n postumele- i memorii
Precum de-att ia ani sus ii
De-o fi talentul s m poarte
Ar fi dovada c i ii
Cuvntul numai dup moarte. (C. Pavelescu)
EUFEMISM3
Procedeu lexical constnd din atenuarea expresiei unei idei prin substituire sau perifraz ; n
retoric , figur de gndire bazat pe acest procedeueufemismul apare : a) pentru evitarea unor
expresii triviale, crude sau impudice; b) n evitarea unor expresii insult toare sau care ar putea fi
interpretate astfel; c) n tab-urile sociale sau religioase, uneori cu valoare onomastic Ca figur ,
eufemismul este de cele mai multe ori utilizat ca rezultat al unui tab, care duce la construc ii
metaforice ori simbolice.[Dic ionarul de tiin e ale limbii].
a da ortul popii (pentru a muri)
Necuratul (pentru diavol)
EXEMPLU nt re te demonstra ia prin procedee literare care urm resc efecte patetice :
El se va ag a de p mntul noastru ct mai mult timp posibil. Dar, a trecut
deja mult timp de cnd nu mai este dect o fiar care d napoi. De la
Stalingrad la Ternopol, de la malurile Nilului la Bizerte, de la Tunis la Roma,
s-a obi nuit cu nfrngerea. (Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)
EXORTARE/EXORTA IE : figur care const n a adresa ncuraj ri, ndemnuri unei persoane
sau unui grup prin formul ri patetice.
Pentru fiii Fran ei, oriunde ar fi ei, orice ar fi ei, datoria simpl i sacr este
s lupte cu toate mijloacele pe care le au. (Charles de Gaulle, Discursul din
6 Iunie 1944)
63

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

HENDIAD : raportul atributiv este transformat ntr-unul de coordonare.


Distinc ia i inuta parlamentarului au impresionat audien a. (n loc de:
inuta distins a parlamentarului au impresionat audien a.)
Perfecti oratoris moderatione et sapientia, Cicero, De oratore
HIPERBOLA :Figur a exager rii care se realizeaz prin m rirea imaginii obiectului peste limitele
sale fire ti.n lexicul hiperbolic predomin adjectivele cu sens de superlativ.
Cola Cao o excelent b utur de cacao
FNI- Un avantaj uria pentru investitori
Hipebola este adesea asociat cu alte figuri care i m resc expresivitatea (metafor , compara ie,
personificare):
Energia Universului n bateriile autoSolite
Noul PUR Universal detergentul cu o mie de fe e
Arctic- noi nghe m i ecuatorul
IDIOMATIC: care apar ine unei limbi, unui dialect. Expresii idiomatice sunt adesea
intraductibile.
Pour la nation qui se bat, les pieds et les poings lis, contre l'oppresseur
arm jusqu'aux dents , le bon ordre dans la bataille exige plusieurs
conditions. /a fi legat de mini i de picioare (Charles de Gaulle,
Discursul din 6 Iunie 1944)
INJONC IUNE/INJONCTIV : ordin precis, formal.
Este vorba despre distrugerea inamicului(Charles de Gaulle, Discursul
din 6 Iunie 1944)
INTERTEXTUALITATE 4: Parametru de caracterizare a unui text literar la nivelul rela iei
( inten ionate sau nu) pe care acesta o stabile te cu texte anterioare.
INTERTEXT
[citate din cntecul Rezisten ei]:n aceast sear , du manulva afla pre ul
sngelui i al lacrimilor (Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)
IRONIE: figur de gndire constnd ntr-o expresie lingvistic care introduce n mod disimulat o
apreciere negativ , dispre uitoare, violent la adresa unui eveniment sau a unei persoane.
(Ea) nalt ct un dop
64

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

Romnia nu poate fi numit totu i o ar bananier pentru singurul motiv c


bananele nu au fost nc aclimatizate, dar poate fi o republic a corcodu elor
(M.Co ea)
IZOCOLON : figur care se bazeaz pe folosirea, n acela i discurs (senten ios), a unor cuvinte (cu
lungimi asem n toare i aflate n rela ii de omofonie .
de combats, de fureurs, de douleurs / at tea lupte, atta furie, attea dureri
(Charles de Gaulle, Discursul din 6 Iunie 1944)
LICEN : figur retoric prin intermediul c reia vorbitorul exprim o idee incomod , ocant
pentru auditoriu; este adesea ncadrat de formule de scuz .
n Ia i, de exemplu, - permite i-mi aceast digresiune, este trist , dar
adev rat ! n Ia i n-avem nici un negustor romn, nici unul!
(Caragiale)
LITOT : figur care const n atenuarea expresiei unei idei (ca efect al modestiei), astfel nct s
se n eleag mai mult dect se spune n enun .
Bucuria p rin ilor n-a fost proast / n loc de a fost mare (Creang )
METAFORA5
Retorica clasic a favorizat defini ia metaforei drept compara ie implicit (compara ie
prescurtat ). Mecansimul semantic al metaforei: dac A1 (cu sensul S1) este termenul metaforizat
(substituit) i A2 (cu sensul S2) termenul metaforic (substituent), nlocuirea lui A1 prin A2 nu va fi
posibil dect unei baze semice comune lui S1 i S2
n constituirea metaforei se stabilesc dou serii de reprezent ri: o serie de asem n ri ntre
realitatea desemnat i cuvntul metaforic dar i o serie de diferen e ntre cele dou p r i ale
metaforei. Impresia de deosebire dintre termenul propriu i metafor nu trebuie tears printr-o prea
mare asem nare, c ci metafora nu rezult niciodat dintr-o unificare total de sens. (DSL)
Metafora cunoa te dou forme principale :
1) coalescen a: metafor explicit (metafor in praesentia) : A1 este A2
O racl mare-i lumea (Eminescu)
2) implica ia: metafor implicit (metafor in absentia) : A2 n locul lui A1
n pia a public-a sim irii noastre (Philippide)
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has
descended across the continent./ De la Stettin din Marea Baltic pn la
Triest n Marea Adriatic , o cortin de fier a cobort peste continent
(Europa). W.Churchill

65

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

METONIMIE: figur retoric de nlocuire a unui termen prin alt termen, bazat pe o rela ie logic
de contiguitate ntre cele dou concepte desemnate de ace tia.
A bea cteva pahare
A tr i din munca cuiva
Are un Picasso
A trece prin foc i sabie Cf. ferro et igni (lat.)
A b ut un Cotnari
A fi n prim vara vie ii

OXIMORON: evocare n aceea i sintagm a unor nsu iri contradictorii.


Festina lente/ Gr be te-te ncet.
Curat murdar (Caragiale)
OPTA IE: enun area exclamativ a unei dorin e care este privit ca solu ie (sau r splat ) a unei
situa ii.
O! de ai fi luat aminte la poruncile mele atunci pacea ta ar fi fost ca un ru i
fericirea ta ca valurile m rii.( Isaiia 48:18 )
PARADOX : figur a ambiguit ii, nrudit cu antiteza i ironia, prin care se enun ca adev rat o
idee ce contrazice opinia general (comun ).
relaxare nu nseamn deconectare. Relaxare nseamn conectare
FLIT mor insectele dup el
Ce-a fost mai nti, Oul sau g ina ? R spunsul corect: Avicola
Buftea.(texte publicitare)
PARIGMENON :figur de repeti ie realizat prin utilizarea n enun a mai multor derivate de la
acela i radical:
A tr i f r-a iubi
M mir ce trai o mai fi!
PARONOMAZ
paronime)

: Repetarea unor cuvinte cu rezonan

apropiat dar cu sens diferit (n general,

Investitur /nvestitur ; prop ire/pr bu ire


Traduttore , traditore

66

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

PERIFRAZ
: figur de stil care const n a exprima n mai multe cuvinte ceea ce s-ar putea
comunica n cuvinte mai pu ine sau ntr-unul singur.
Capitala Fran ei (Paris)
Ora ul etern (Roma); P rintele istoriei (Herodot); Zei a n elepciunii (Atena)
Perifraza eufemistic const n nlocuirea unui nume de obiect/no iune/persoan care, din cauza
unor anumite inerdic ii, tabu-uri, nu poate fi utilizat:
ucig -l crucea/toaca; cel de pe comoar (eufemisme pentru diavol)
compartimentul unde nu intr dect o persoan (Caragiale)
a se s vr i din via
a adormi pe veci
trecerea n via a cea ve nic etc.
PERSONIFICARE : figur de stil prin care se atribuie unui obiect concret sau unui concept
abstract tr s turi ale fiin elor vii.
A a cum m-a nv at Dosia (detergentul Dosia, text publicitar)
Culoarea care te prinde! P rul t u a avut ntotdeauna o culoare frumoas .
Dar, n vara asta e timpul s tr ie ti blondul la maxim! Blondul plin de
via . O var n culoarea care te prinde! (Wellaton, text publicitar)
PLEONASM : figur de stil care const n folosirea mai multor cuvinte sau construc ii dect ar fi
necesar pentru exprimarea unor idei sau imagini; figur de gndire bazat pe repetarea a dou sau
mai multe cuvinte care au acela i sens sau care apar in aceleia i sfere semantice.
Eu i-s frate, tu mi-e ti frate
n noi doi un suflet bate (Alecsandri)
Cobori n jos, luceaf r blnd
Alunecnd pe-o raz (Eminescu)
Este chiar el nsu i n persoan
Vai de mine! Mon erul meu! Mi-l omoar ! (Caragiale)
a cronometra timpul (gr. cronos timp)
caligrafie frumoas (gr. Kalos frumos)
munc laborioas (lat. labor munc )
a avansa nainte (fr. savancer a se apropia de un punct)
a aduce aportul (fr. apporter a aduce)
realizarea acestuia s-a realizat cu
prev zut n prevederea nr.5
67

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

legi ce urmeaz a fi abolite n urma ini iativei parlamentare a


uleiului de ma in i se adaug aditiv
a avea posibilitatea nemijlocit de a lua contact direct cu marfa
mijloace mass media ( Cf. mass media of communication)
s-a sinucis singur
a revenit din nou
a se bifurca n dou
a convie ui laolat /mpreun
a- i tr i via a
a prezice viitorul
a cobor n jos
a nghe a de frig
a vedea cu (proprii) s i ochi
colaborare reciproc
prosper i nfloritoare
liber i independent
PROSOPOPEE : form extins a personific rii care, dep ind limitele unei figuri izolate, are
caracterul unei strategii narative caracteriznd integral un text, cum ar fi Luceaf rul (Eminescu),
Istoria ieroglific (Cantemir).
PROVERBUL : nv tur moral popular , formulat ntr-o expresie concis , eliptic , metaforic ,
rimat . Inserat ca atare (nemodificat) n textul discursului, contribuie la sporirea for ei persuasive a
acestuia, datorit caracterului s u senten ios :
Cum i a terni, a a dormi. Fii n elept, alege AFI
Spune-mi ce mesaje prime ti ca s - i spun cine e ti (Connex- Serviciul de
mesaje secrete)
REPETI IE : figur sintactic (de construc ie) care const n reluarea de dou sau mai mult ori a
unei secven e (sunet, cuvnt, grup de cuvinte).
Este vorba despre distrugerea inamicului, inamicul care ne strive te i ne
ntineaz patria, inamicul detestat, inamicul f r onoare.(Charles de Gaulle,
Discursul din 6 iunie 1944
TABLOUL: figur de compozi ie care se bazeaz pe descrierea detaliat a unor evenimente, ac iuni
etc., a c ror desf urare este ncadrat spa io-temporal.
TAUTOLOGIA6 : figur care const n repetarea cuvntului cu rol de nume predicativ sau a
oric rui alt cuvnt ca termen al propriei sale determin ri : A este A.

68

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

Ce e al t u e al t u.
Ce e bun e bun. Connex GSM (texte publicitare)
Crima nu e politic Crima e crim (Rebreanu)
Nu-l vnd, drag domnuleUn Cezanne e un Cezanne, l las acolo
(G.C linescu)
Femeia tot femeie, zise L pu neanu zmbind; n loc s se bucure, ea se sperie.(C. Negruzzi)
nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie
a mers ct a mers
vorbe te ca s vorbeasc
ZEUGMA : figur sintactic care const n folosirea unic a unui cuvnt comun mai multor
membri ai frazei; este o form de elips .
El e pre edinte i puternic n loc de El e pre edinte i e puternic
BIBLIGRAFIE I NOTE:
1.Genette face aprecierea acesta ntr-un context diferit dar semnifica ia poate fi extins i la nivel
terminologic. ( G.Genette , Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978, p.93).
2. Francis E. Peters Termenii filozofiei grece ti Editura Humanitas, 1993
3. O strategie discursiv destul de frecvent folosit n discursul politic al propagandei const n
folosirea eufemismelor n scopul lini tirii publicului sau al cosmetiz rii unor fapte, evenimente
etc. nepl cute. Anumite schimb ri de perspectiv asupra unor concepte sau institu ii atrag dup sine
modific ri terminologice care tind spre semnifica ii neutre.
Astfel, Ministerele de R zboi se transform n Ministere ale Ap r rii (prin actualizarea unei
componente a r zboiului care reprezint , cel pu in la nivelul inten iilor, politica guvernelor n
domeniu). Tendin a spre neutralizarea conota iei negative a r zboiului este i un reflex al c derii n
desuetitudine a r zboiului clasic (neinforma ional), de i evenimentele recente din Iugoslavia par a
infirma acest lucru. Francoise Thom sus inea n Limba de lemn c aceea i realitate poate fi
descris semantic, n func ie de ideologia care o promoveaz , n moduri diferite : a cunoa te
spa iul extraterestru implica, n perioada diviz rii lumii n dou blocuri militare, dou fa ete
conceptuale - a explora spa iul cosmic (tendin spre neutralitate lingvistic pentru americani) i
a cuceri spa iul cosmic pentru sovietici (ca expresie a unei ideologii r zboinice).
Datorit conota iilor negative ce nso esc r zboiul pe plan terminologic se manifest o tendin de
mascare a evenimentelor din aceast sfer prin diferite eufemisme, care duc la construc ii
metaforice ori simbolice. Deconectarea de la realit ile nepl cute se realizeaz printr-o
terminologie complex , care cunoa te diferite realiz ri sinonimice. Aaron Delwiche descrie evolu ia
termenului traum provocat de r zboi n acest secol, care, f r s sufere o revolu ie conceptual
a primit diferite desemn ri, de la oc cauzat de explozie (shell shock) n timpul primului r zboi
mondial, la oboseal provocat de lupt (combat fatigue) n cel de-a doua conflagra ie mondial
i, pn la afec iune datorat stressului posttraumatic (post-traumatic stress disorder) n timpul

69

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

R zboiului din Vietnam. Ultimul termen apare ca rezultat al unui tab deoarece n structura sa nu
se mai reg se te nici un element evocator al r zboiului.
Folosirea eufemismelor cu valoare onomastic poate reflecta uneori cinismul prost disimulat al
unui guvern pacificator care denume te o rachet cu mare putere distructiv Peace keeper. Tot n
categoria eufemismelor onomastice intr i desemn rile afective ale bombelor nucleare din al
doilea r zboi mondial - Little Boy i Fat Boy. Inexactit ile terminologice din discursul politic
sunt preluate i r spndite cu generozitate de pres , ceea ce conduce n cele din urm la a considera
c a controla imaginea devine valoarea care calc totul n picioare. Schimbarea perspectivelor
presupune existen a unor pseudosinonime a c ror aplicabilitate ine seama de contextul
extralingvistic i de inten iile de comunicare adecvate acestuia. Astfel, n context de r zboi,
pierderi civile este nlocuit cu pagube colaterale care apar ine jargonului juridic-militar i, n
consecin , are avantajul de a fi mai opac.
4. Titlul operei/programului politic(e) poate fi interpretabil uneori din perspectiva intertextualit ii
- ca aluzie la un tezaur cultural existent n memoria receptorului i care se realizeaz ca intertext
sub diferite forme. Acela i statut l are i titlul jurnalistic care reproduce ca intertext alte titluri cu un
anumit prestigiu n lumea cultural , cum ar fi :Lista lui (lista lui Co ea) sau Cronica une mor i
anun ate Gabriel Garcia Marques.
Ca intertext-imita ie par ial , Contractul cu Romnia, Contractul cu bucure tenii,
Contractul cu Americanii [Newt Gingrich] reprezint aluzii evidente la Contractul social al lui
J.J. Rousseau.
5. Analizele tradi ionale asupra limbajului politic au acordat o mic importan studiului
metaforelor, interpretate, de cele mai multe ori, ca ornamente retorice care reprezint , n fond, o
problem de stil i un aspect superficial al discursului politic.
Noile perspective (Labbe, Dominique, Les metaphores du general de Gaulle, Mots, p.51-61) asupra
discursului politic au ncercat, din contr , s supraevalueze rolul metaforei, n special, din
perspectiva absolutiz rii observa iei potrivit c reia oamenii politici i aleg imaginile din domeniile
care le sunt familiare sau care i obsedeaz ; jucndu-se cu cuvinte, ei se descoper , se dezv luie
Studiul discursului unui actor politic trebuie s stabileasc un inventar al metaforelor folosite
pentru a eviden ia un sistem mai mult sau mai pu in organizat sau mai mult sau mai pu in stabil de
imagini. Astfel, analiza metaforelor dintr-un discurs poate demonstra o preferin a omului politic
pentru unul sau mai multe domenii (care in de registre diverse cum ar fi cel militar, religios etc. sau
care selecteaz cu predilec ie elemente cosmice, ale naturii etc. ) . Registrele care se plaseaz n
prim- planul imagistic se contureaz ca un domeniu coerent al discursului, att ca importan
cantitativ , ct i ca bog ie a semnifica iilor i complexitate a asocia iilor. Uneori se pun n
eviden registre banale dar revelatorii pentru concep ia omului politic despre ac iune i autoritate.
n concluzie, o metafor nu poate fi considerat izolat, ea trebuie integrat i interpretat n sistemul
din care face parte. O analiz sistematic a imaginilor folosite de un om politic dezv luie o re ea
semnificativ de teme, motive, asocia ii stabile etc.
Pornind de la constatarea faptului c discursul politic abund n metafore, retorica clasic propune
trei explica ii posibile ale fenomenului:
1) Imaginile servesc la a deghiza conceptele negative, ideile agresive, dezagreabile, triste sau care
contravin modestiei (Dumarsais, Des tropes ou des different sens (1730), Paris; Flammarion, 1988,
p.77) deci, sunt folosite pentru disimularea propriilor concep ii politice.
Metafora poate suplini lipsurile lexicului, dac limbile nu au destule cuvinte pentru a exprima
bog ia ideilor, conceptelor, sentimentelor etc. Imaginile reprezint deci o necesitate a comunic rii
i o surs a crestivit ii lexicale.
70

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
GLOSAR DE TERMENI RETORICI

Dintr-o anumit perspectiv , retorica este considerat un element esen ial al limbajului i al gndirii.
Metaforele ar reprezenta deci, o manier de a gndi analogic, un mijloc de cunoa tere pe care l
utiliz m constant i care face apel att la imagina ie ct i la ra iune (interpretare echivalent cu
considerarea metaforei epistemologice n discursul tiin ific).
6. mai adaug la acestea nve mntarea i stilul, pe deplin saturat de tautologii, dar din acelea ce
exerseaz puterea de p trundere, deoarece par s spun uneori ceva diferit i totu i spun acela i
lucru i n esen semnific altceva sau pot s semnifice altceva (Ludwig Wittgenstein citndu-l pe
Lessing (despre Biblie), n nsemn ri postume 1914-1915, Editura Humanitas, Bucure ti,
1995,p.28-29).
*G.Genette , Figuri, Editura Univers, Bucure ti, 1978
TEORIA ARGUMENT RII

MOTTO: teoria argument rii trebuie realizat n forma


unei logici informale, deoarece o bun n elegere asupra
chestiunilor teoretice i moral-practice nu poate fi ob inut
nici deductiv, nici prin eviden e empirice..
Jrgen Habermas*
Concepte de baz : argumentare, argument, actorii argument rii, preg tirea auditorului
elaborarea unei argument ri, toposuri i strategii argumentative, logic i limbaj:argument,
concluzie, inferen , ra ionament , propozi ie, induc ie, analogie, deduc ie, silogism, silogism
categoric, silogism ipotetic, silogism alternativ, petitio principii, ipostazierea, tipologia
argumentelor: argumentul autorit ii, argumentul urii, argumentum ad hominem, argumentum ad
personam, insulta, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad verecundiam, argumentum ad
judicium, argumentum ad misericordiam, argumentum a pari, argumentum a tuto, argumentul
btei, argumentum ex concessis, argumentum ex silentio, paralogism de compozi ie, falsa analogie ,
ignoratio entelechi, post hoc ergo propter hoc, epicherema, paralogism, conector argumentativ,
operator argumentativ, tipologia conectorilor argumentativi, efect de persuasiune, discurs
argumentativ, descriptiv, narativ
Glosar: act de limbaj, act locu ionar, act ilocu ionar, act perlocu ionar discurs raportat, strategie

71

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
ARGUMENTAREA - Introducere. Defini ii.

CURSUL VI
ARGUMENTAREA
Introducere. Defini ii.
Introducere
Teoria argument rii poate fi definit ca studiu al tehnicilor discursive ale ra ionamentului practic,
prin care un individ urm re te s determine sau s sporeasc adeziunea celorlal i la anumite idei
sau opinii ale sale.1
Dintr-o perspectiv tradi ional , teoria argument rii este considerat ca parte constitutiv a
sistemului retoric2.
Teoria argument rii s-a dezvoltat ns i n cadrul tiin ific al logicii3.
Pornind de la constatarea c , n limba natural , procesele argumentative sunt impregnate de retoric
i logic , punctul de vedere modern asupra argument rii ncearc s realizeze locul comun al
intersec iei acestor dou direc ii de cercetare4.
Tendin ele recente n studiul argument rii integreaz decoperirile pragmaticii, n special ale teoriei
actelor de limbaj5 i extind aria cercet rii spre surpinderea fenomenului la nivelul cotidianului.6
Defini ii
Termenul argumentare acoper sfera conceptual a unui domeniu aflat la intersec ia retoricii cu
logica i lingvistica.
De aceea, termenul apar ine unui lexic specializat interferent iar defini ia sa depinde de perspectiva
adoptat .
1. Din punctul de vedere al logicii, argumentare reprezint un proces de justificare logic a unei
propozi ii.Altfel spus, argumentarea stabile te o rela ie ntre 1..n argumente i o concluzie.
Defini ia poate fi mbog it prin eviden ierea canalului astfel : argumentarea reprezint o
strategie prin care, folosind o anumit limb , un vorbitor reu e te s extrag concluzii valabile
dintr-un enun .
Argumentarea nu trebuie confundat cu demonstra ia logic a adev rului unui enun sau a
validit ii unui ra ionament deoarece mecanismele procesul de argumentare apar in limbilor
naturale pe cnd cele ale demonstra iei apar in logicii7.
2. Din perspectiva lingvisticii, argumentarea reprezint o activitate verbal , de natur intelectual
i social , prin care se poate realiza justificarea sau respingerea unor opinii.
Aceasta poate fi interpretat i n termenii pragmaticii astfel: prin formularea unui ansamblul
(coerent) de enun uri, emi torul urm re te s ob in acordul unuia sau mai multor colocutori , ceea
ce sugereaz c argumentarea este motivat printr-un dezacord real, probabil sau posibil ntre
colocutori.8
Argumentarea reprezint un de asemenea un ansamblu de tehnici de legitimare a credin elor i a
comportamentelor. Ea caut
s
influen eze, s
transforme sau s
nt reasc
credin ele/comportamentele intelor (colocutori.)
Argumentarea n limbajul natural se sprijin pe paraverbal i pe implicit.

72

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
ARGUMENTAREA - Introducere. Defini ii.

Modalit ile de articulare a premiselor pot fi mai mult sau mai pu in complexe.
n general, o argumentarea este o suit de enun uri [E1,E2deci En] ,astfel nct En se formuleaz
sau este afirmat pe baza enun urilor din jur. 9 Dintr-o perspectiv opus , este suficient s existe un
ansamblu de enun uri adev rate n vecin tatea unui enun fals pentru a transfera asupra enun ului
fals aparen a sau tenta adev rului.10
n elegerea discursului ca ansamblu de strategii prin care emi torul ncearc s - i influen eze
colocutorii confer oric rei forme discursive o for argumentativ inerent .11
Argumentarea reprezint prin excelen marca situa iilor dialogale12, al nl n uirii replicilor, al
dezbaterilor ceea ce nu exclude importan a ei n cadrul contextelor monologale13 (deliberare
interioar ).
Din punctul de vedere al cadrului n care se desf oar , argumentarea poate fi comun , cotidian
sau specializat (n diferite domenii ale ac iunii sau cunoa terii).
ARGUMENT
Termenului argument i pot fi atribuite mai multe defini ii, nu ntotdeauna delimitate cu
precizie:
1. argumentul poate fi interpretat ca variabil independent a unei func ii, sau
2. propozi ie considerat ca adev rat i luat n considerare pentru demonstrarea altei propozi ii14
Argumentul poate fi definit deci ca variabil independent a func iei predicative, care indic
obiectele i indivizii de care depind propriet ile i rela iile (adic predicatele15).
Argument intr i n alc tuirea unor sintagme consacrate de tip termen-martor16 din istoria logicii
i a filozofiei care desemneaz anumite tipuri de ra ionamente17 : argumentul ontologic18,
argumentul moral n favoarea existen ei lui Dumnezeu19,
argumentul gr mezii, argumentul ndoielii20, argumentul decalajului temporal21, argumentul fizicoteologic22, argumentul cazului paradigmatic23, argumentul celui de-al treilea om, argumentul
gradelor de perfec iune, argumentul henologic24, argumentul ntreb rii deschise25, argumentul
teleologic26, argumentul transcendental27.
Argumentarea se supune ntotdeauna legilor adecv rii contextuale. 28
Dincolo de perspectivele teoretice din care este privit argumentarea, cel care i construie te
discursul trebuie s se adapteze la public.Nu exist argumentare-tip pentru un subiect dat, nici
scheme argumentative cu statut de legitimitate capabile s conving pe toat lumea, adresndu-se
unei/unor persoane n particular .Este evident deci c
stilul folosit ntr-o argumenta ie va fi determinant n rela ia orator/auditor sau scriitor/cititori. 29
Actorii argument rii
Actorii situa iei argumentative sunt desemna i diferit n func ie de pozi ia pe care o ocup n cadrul
interac iunii comunicative.
Astfel, din perspectiv lingvistic , enun urile sunt produse de un locutor pentru un interlocutor .
Emi torul i destinatarul sunt termenii de baz n cadrul teoriei ce are ca obiect de studiul actelor
de vorbire.Din punctul de vedere al retoricii, principalul actor al argument rii este oratorul care se
adreseaz publicului (auditoriu) . Adversarii unui duel argumentativ sunt desemna i adesea prin
termeni marca i de imprecizie ca oponent i preopinent30.

73

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
ARGUMENTAREA - Introducere. Defini ii.

n cazul n care schimburile argumentative dep esc cadrul partenerilor direct implica i, se poate
vorbi de prezen a ter ilor .31
Argumentarea legat de structura interac iunii verbale este o confruntare, pe un un mod polemic
sau cooperativ, a unui discurs i a unui contradiscurs orientate de aceea i ntrebare/problem .32
Preg tirea auditorului
n faza de preg tire a auditoriului discursul este dominat de argumentele ncadr rii : apel la
presupozi ii comune33, rencadrarea realului 34 i apelul la autoritate35.
Elaborarea unei argument ri
Pentru ca discursul s fie acceptat i s i se acorde aten ie din partea auditoriului, el trebuie s se
sprijine pe probe (lat. probationes) . O tipologie a probelor distinge: probe naturale /extrinseci ,
evidente (fapte expuse) sau ie ite din context36 i artificiale (intrinseci) sunt create prin i n
discurs.37

74

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
TOPOSURI I STRATEGII ARGUMENTATIVE.

CURSUL VII.
TOPOSURI I STRATEGII ARGUMENTATIVE
TOPICELE (locurile)38
Topicele reprezint puncte de vedere generale sau comune39 mai multor subiecte de
ra ionament.Ele pot constitui argumente40 de-a gata pe care oratorul le poate plasa n diferite
secven e ale discursului s u.
Toposul se caracterizeaz prin generalitate i admisibilitate41 i gradualitate.
n cadrul inven iei retorice, topicele sau topoi sunt categorii de baz ale rela iei dintre idei care pot
servi ca model ( ablon, tipar, pattern) pentru a g si ntotedauna anumite lucruri de spus despre un
subiect. "Topoi" nseamn ad litteram "locuri pentru a g si lucruri". Aristotel le-a mp r it pe
acestea n subiecte de inven ie "obi nuite, comune" i "speciale", primele avnd un aspect general,
iar celelalte fiind specifice celor trei ramuri ale oratoriei.
Topicele comune42 se refer la: defini ie43, categorie;genul i speciile sale44, compara ie, rela ie
(cauz /efect45,antecedent/consecin 46, contrarii,contradic ia), circumstan e, m rturii(declara ii),
maxime sau proverbe47 etc.
Desi topicele de inventie au reprezentat elemente esen iale pentru generarea discursului in traditia
retoricii ele au suferit n anumite perioade (din antichitatea clasica pana in secolul al 17-lea) o
concuren serioas din partea imitatiei (imitatio) 48
Locurile cele mai frecventat utilizate se se numesc locuri comune, poncife, cli ee i pot deveni mai
pu in percutante dac folosirea lor este sistematic i stereotip 49.
Principalele topice folosite n argumentare sunt:
-regula de justi ie : a trata la fel lucrurile asem n toare;
-argument a fortiori cu cea mai mare dreptate
- argument a contrario (enantioz ): proba este nlocuit de o aser iune invers 50
- argument ad ignoratiam : I se las adversarului grija de a dovedi contrariul Dovedi i-mi
c
- argument ab utilitate : const n a face s se cread c opinia interlocutorului i-ar d una acestui
dac ar fi pus n practic
-ter ul exclus : acolo unde cale de mijloc nu este posibil 51
-leg tur ntre act i persoan prin definire, etichetare: cel care omoar este un asasin
-leg tur ntre antecedent i consecin : pune n discu ie legile cauzalit ii
- leg tur ntre tot i p r i : grup i individ52
- indiferen a celor interesa i 53
- -argumentul continuit ii 54
-argumentul direc iei55 n care imaginea angrenajului este asociat acestui loc;
-corax n care se consider c un argument este falacios fiindc este prea probabil;
-amalgam: se consider ca apar innd aceleia i categorii no iuni, fenomene, obiecte diferite;
-martor fictiv : se face apel la un arbitru obiectiv/impar ial imaginar;
-subterfugiu : se vorbe te despre lucruri f r leg tur cu problema n cauz ;
-apodioxis/apodictic: se respinge un argument f r a fi discutat, declarndu-l prea naiv sau prea
lung pentru a fi dezvoltat;
75

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
TOPOSURI I STRATEGII ARGUMENTATIVE.

-suspendare: dac punctul discutat este delicat se trimite napoi sau se respinge pentru mai trziu56;
-descalificare : se refuz argumentul pe motivul josniciei, al violen ei, al condi iei joase a
adversarului;
-replicare: se ntoarce argumentul interlocutorului mpotriva lui;
-antanaclaz sau reflec ie: se reiau cuvintele interlocutorului dndu-le o alt semnifica ie, care
poate oferi un punct de sprijin important, profitabil;
-m rturie : propozi ia nu se bazeaz pe o observa ie ci pe creditul unei persoane care m rturise te ;
propozi ia poate fi validat ntr-un argument silogistic ca propozi ie adev rat , constitund una
dinte premise.
Argumentele
Un argument este deci o aser iune care are ca func ie, ntr-un ra ionament s justifice
sau s explice o alt aser iune.
Realiz rile argumentative folosesc pe scar larg deduc ia57 i analogia58.
n anumite clasific ri, argumentele sunt mp r ite n trei subcategorii sau familii59:
Argumentele legate de ethos sunt argumente de ordin afectiv i moral ( atitudinile pe care
trebuie s le ia un orator pentru a inspira ncredere auditoriului s u). El poate selecta diverse
strategii cum ar fi cea a bunului sim 60, a sincerit ii61, bun voin ei 62etc.
Argumentele legate de pathos sunt argumente de ordin pur afectiv, sunt destinate s
trezeasc emo ii, pasiuni i sentimente, s fie deci adaptate profilului psihologic publicului vizat.63
Argumentele legate de logos se adreseaz ra iunii i pot fi:
- deductive care se bazeaz pe implica ia logic 64 , regula reciprocit ii,rela iile cauz -efect;
- analogice65,etimologice, cauzale, opozitive etc.66
Tipologia metodelor de argumenta ie distinge .
forma exhaustiv ca metod algoritmic care vizeaz epuizarea argumentelor; toate
argumentele converg spre aceea i concluzie 67
schema radiar n care tema tratat este supus analizei multiple pe diferite axe, din
diferite perspective sau puncte de vedere.68

76

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

CURSUL VIII
LOGIC

I LIMBAJ

Argument, concluzie, inferen


Cei trei termeni se caracterizeaz prin diferen e de statut lingvistic i cognitiv, din punctul de vedere
al modului de ac iune.
Argumentul are statutul de credin (prezentat ca) mp rt it , de dat factual (prezentat ca)
incontestabil pe care, destinatarul argument rii poate, evident, s l resping .69
Defini ia concluziei70 ca ncheiere a unui ir de judec i sau caultima parte a unei expuneri sau a
unei opere, care cuprinde rezultatele finale cuprinde tr s tura comun de plasare la sfr it ceea
ce nu are un corespondent general n realitatea cotidian .71
Inferen a72 poate fi definit ca
-proces de trecere de la premise la concluzie
-rela ie ntre premise i concluzie73
Inferen a presupune ntotdeauna un salt, o diferen de nivel ntre enun ul argument i enun ul
concluzie i atribuie datelor ini iale un sens argumentativ pe care nu l aveau nainte74 Inferen a
poate fi pus n rela ie adesea cu expresia unui adev r general, adesea de tip proverbial, atribuit unui
emi tor colectiv : se tie c 75
Rela ia respingere76- obiec ie n cadrul ac iunii argumentative poate fi privit din perspectiva
men inerii sau nchiderii acesteia. Astfel, n timp ce respingerea nchide dialogul, obiec ia solicit
un r spuns, deci continuarea dialogului.
RA IONAMENT
Ra ionamentul poate fi definit ca proces de trecere de la unele propozi ii, numit epremise la o
propozi ie numit concluzie, astfel nct dac premisele sunt adev rate concluzia este adev rat sau
cu mare probabilitate adev rat i ca form logic corespunz toare procesului de trecere de la
premise la concluzie77.
Ra ionamentul reprezint de fapt asamblarea argumentelor ntr-o structur coerent . El permite ca
acestea s fie prezentate sub forma propozi iilor nl n uite innd cont de reguli stabilite, i n acord
cu planul de ansamlu al discursului .
Modurile de ra ionament cel mai frecvent folosite n argumenta ie sunt : induc ia78, deduc ia,
silogismul79 i entimema.
Logica i dialectica sprijin ra ionamentul n procesul argumentativ.80

77

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

PROPOZI IA
Este o aser iune care poate fi afirmat sau negat .
Toate propozi iile sunt fraze, dar nu toate frazele sunt propozi ii.81
O propozi ie cuprinde trei p r i: termenul subiect, verbul de leg tur (copula) i termenul predicat.
Politicienii sunt corup i.
Politicienii= termenul subiect, despre care se face o aser iune
Sunt = verb
corup i= predicat, care reprezint de fapt aser iunea ns i
Politicienii sunt corup i este o propozi ie c reia i lipse te precizia, ar trebui introdus o specificare.
To i Politicienii sunt corup i sau unii Politicienii sunt corup i.
TO I i UNII caracterizeaz aspectul cantitativ al propozi iei.
Propozi iile care privesc aspecte generale, de ansamblu sunt universale.
Propozi iile care privesc o parte a unui ansamblu sunt particulare.
O propozi ie afirm sau neag ceva. Ea poate fi deci afirmativ sau negativ .
TO I Politicienii sunt corup i = p u a
NICIUN Politicienii nu este corupt= pun
UNII Politicienii sunt corup i : ppa
UNII Politicieni nu sunt corup i= ppn
i 4) sunt contradictorii
i 2) sunt contrare
i 4) sunt subcontrare i subalterne (ele sunt deduse din alte propozi ii)
Reguli:
-dac o propozi ie este adev rat , propozi ia sa contradictorie trebuie s fie fals ;
-din dou propozi ii contrare, una trebuie s fie fals i cealalt adev rat , dar ambele pot fi false;
-dac o propozi ie universal este adev rat , atunci subalterna particular care e dedus din aceasta
este i ea adev rat
INDUC IA
Anumite propozi ii sunt intuitive i se situeaz n afara logicii. Un adev r intuitiv nu cere nici o
prob . Acele propozi ii care sunt sub observa ie direct sunt dovedite prin induc ie. Tot ceea ce
pleac de la o observa ie particular , de la un exemplu, este o induc ie. Se trece, cu ajutorul
induc iei, de la particular la general (tot cei care ncep cu bere, vor bea ntr-o zi b uturi mai tari) sau
de la particular la particular (dac nu e ti tu, este deci fratele t u)
n orice exemplu de induc ie (generalizare), avem o aser iune general bazat pe un grup de
exemple particulare. Num rul exemplelor, faptele observate sau adeverite, poate varia, dar trebuie
s fie cel pu in egal cu dou .

78

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

Num rul de induc ii perfecte pe care le facem este relativ redus. O induc ie este perfect doar cnd
este posibil de verificat c ceea ce propozi ia afirm este valid n toate cazurile de observa ie. Am
putea deci s ne sprijini pe aceast defini ie pentru a dovedi c generaliazrea unui exemplu nu este
valid .
TO I Politicienii sunt corup i este un exemplu de induc ie imperfect . Chiar i propozi ia legea
gravita iei este universal este o induc ie imperfect (ea nu e nici falacioas nici inexact , dar
validitatea sa nu a fost examinat n toate cazurile; din punct de vedere strict logic, nu suntem
absolut siguri de universalitatea ei).
ANALOGIA
Reprezint o varietate a induc ei. Se bazeaz pe o compara ie sau o asem nare.
Cea mai obi nuit form de analogie este aser iunea c un lucru sau altul este adev rat pentru c
este asem n tor cu un alt lucru recunoscut ca adev rat.
Analogia se bazeaz pe teoria conform c reia un anumit grad de asem nare ntre dou lucruri
implic un grad mai mare de asem nare. Ea nu furnizeaz niciodat probe n sensul strict, doar o
probabilitate : comparaison nest pas raison(asem narea nu este argument).
DEDUC IA
Este o metod de ra ionament prin care propozi iile sunt stabilite nu printr-o observa ie direct a
faptelor ci prin referire la alte propozi ii deja stabilite.
Lassie e un cine.
To i cinii sunt animale.
Deci, Lassie este un animal.
Deduc ia pleac deci de la general (citat n prima propozi ie) pentru a merge spre particular.
SILOGISME
Silogism categoric
Este un sistem logic constituit din trei propozi ii astfel nct una dintre ele s fie implicat de
celelalte dou . n func ie de ordinea n care acestea apar n mod obi nuit, cele trei p r i sunt:
-premisa major
-premisa minor
-conscluzia
1.To i oamenii sunt fiin e ra ionale. (premisa major )
2. Socrate este un om. (premisa minor )
Deci Socrate este o fiin ra ional . (concluzie)

79

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

Cele trei propozi ii con in ntotdeauna , n total, trei termeni (oamenii, fiin e ra ionale, Socrate), n
exemplul nostru :
-un termen major(fiin e ra ionale)
-un termen minor(Socrate)
-un termen mediu(oamenii)
Termenul mediu poate fi identificat tiindu-se c este prezent n cele dou premise i nu n
concluzie (oamenii, n exemplul nostru).
Regulile formale ale silogismului
Un silogism este compus din trei i numai trei termeni. Prezen a termenului median este ra iunea
acestei reguli.
Toate persoanele care studiaz sunt elevi.
Ion este o persoan care frecventez liceul.
Deci Ion este elev.
Avem aici patru termeni : persoanele care studiaz /elevi/
Ion/ persoan care frecventeaz liceul.
Nu exist nici un termen care s lege Ion i elevi.
Pentru a face un silogism valid, num rul de termeni ar trebui redus la trei:
Toate persoanele care frecventez liceul sunt elevi.
Ion este o persoan care frecventeaz liceul.
Deci Ion este elev.
Termenul median trebuie s fie prezent n cel pu in una dintre premize, n particular n aceea n
care se afirm sau se neag ceva asupra ansamblului de care depinde termenul median Este vorba n
acest caz despre termen distribuit.
To i romnii sunt ospitalieri : se tie c ntreaga clasa a romnilor este alc tuit din oameni
ospitalieri
Unii oameni sunt fiin e ra ionale nu are termen distribuit, nu tim nimic n ceea ce prive te to i
oamnii sau toate fiin ele ra ionale.
Atta timp ct termenul median nu este distribuit ntr-una dintre premise, este imposibil de a stabili
o rela ie ntre ceilal i doi termeni:
UNII dintre prietenii mei sunt politicieni.
UNII politicieni sunt oameni celebri.
Deci unii dintre prietenii mei sunt oameni celebri.
Termenul mediu este politicieni, dar nici o premis a acestui teremn nu este distribuit sau
utilizat de toat lumea, c ci nici o premis nu spune orice ar fi n leg tur cu to i politicienii.
80

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

Eroarea provocat de un termen nedistribuit este responsabil de multe gre eli de ra ionament care
genereaz alte forme de erori formale.
Nici un termen nu poate ap rea n concluzie dac nu a fost distribuit cel pu in o dat ntr-una dintre
premise. Un silogism nu poate afirma nimic n concluzie care s nu fie implicat ntr-una dintre
premise.
To i mincino ii sunt la i
Niciun gentleman nu este mincinos.
Deci nici un gentleman nu este la .
Eroarea provine din faptul c termenul la apare n concluzie dar nu este distribuit n premiza
unde ap rea.
Patru reguli de mai mic nsemn tate ale silogismului:
1Plecnd de la dou premise particulare, nu este posibil nici o concluzie.
2Plecnd de la dou premise negative, nu este posibil nici o concluzie .
3 Dac una dintre premise este negativ , concluzia trebuie s fie negativ
4Dac una dintre premize este particular , concluia trebuie s fie particular
Silogismul ipotetic
Silogismul ipotetic are ca premiz major o propozi ie con innd o aser iune ipotetic
condi ional ). Formula sa este dat de expresia:

(sau

Dac P , atunci Q
Structura complet a silogismului este deci:
Dac P, atunci Q
P
Atunci Q
Dac nu plou , ies afar
Nu plou
Atunci ies afar
Premiza major con ine dou aser iuni, antecedenta i consecin a, iar propozi ia n ansamblul ei
realizeaz o rela ie de implica ie ntre ele dou . Pentru un rezultat corect, premiza minor trebuie s
confirme antecedenta sau s nege consecin a. Atunci, concluzia va afirma consecin a sau, n cel deal doilea caz, va nega antecedenta.
Dac nu plou , voi ie i afar
Nu ies afar
Deci plou .

81

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

Toria silogismului ipotetic const n a spune c adev rul exprimat de antecedent implic adev rul
exprimat prin consecin , i la fel pentru nega ie.
Construcu ia invers va genera un argument falacios :
Dac nu plou , voi ie i afar
Plou
Deci nu ies afar
Rela ia de implica ie nu este n mod necesar simetric .Cu toate c o cauz dat implic ntotdeauna
un anumit efect, un efect dat nu implic ntotdeauna o anumit cauz , tiindu-se c pot fi mai multe
cauze pentru un singur efect.
Silogismul alternativ
Premiza major este o propozi ie alternativ . Premiza minor este o propozi ie categoric care
accept sau respinge una dintre alternative. Dac premiza minor accept un adintre alternative,
concluzia trebuie s o resping pe cealalt ; dac ea respinge o alternativ , concluzia trebuie s o
accepte pe cealalt .
Donkey e ori un cal ori un m gar
Donkey e un m gar.
Donkey nu este un cal
1) este sigur c alternativele propuse se exclud reciproc, astfel c afirmarea uneia implic negarea
celeilalte (nici cal, nici m gar)
2) a fi sigur c toate alternativele posibile au fost luate n calcul. Dac se ntmpl ca Donkey s nu
fie nici cal, nici m gar, cele dou posibilit i se exclud una pe alta. Totu i , dac ar fi posibil ca
Donkey s fie un hibrid cal-m gar, silogismul ar nc lca a doua regul , pentru c nu au fost
enumerate toate posibilit ile. Un silogism de acest tip, n care alegerea nu se bazeaz pe
excluderea uneia dintre posibilit i, trimite la o eroare numit disjunc ie imperfect ; un silogism
n care nu sunt date toate alegerile posibile trimite la o eroare numit enumerare incomplet .
ARGUMENTE FALACIOASE COMUNE
PETITIO PRINCIPII
Petitio principii reprezint un ra ionament vicios care const n a considera ca adev rat obiectul
nsu i al problemei. A afirma ntr-una dintre premize ceea ce este de presupus a fi dovedit n
concluzie. Se ajunge la concluzie f r a trece printr-un proces de argumentare.
Biblia ne spune c Dumnezeu exist .
Biblia a fost dictat de Dumnezeu.
Deci, Dumnezeu exist .
POST HOC, ERGO PROPTER HOC 82

82

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


LOGIC I LIMBAJ

Acest argument falacios este postulatul conform c ruia un eveniment care survine n urma altuia
este n mod necesar rezultatul primului. Supersti iile83 n marea lor majoritate se bazeaz pe acest
sofism:
O pisic neagr mi-a t iat drumul n momentul n care voiam s trec strada.
Imediat dup aceea m-a lovit o ma in .
Deci, cnd i taie drumul o pisic neagr nseamn c vei avea un accident.
A dovedi fenomenul cauz -efect este mult mai complicat i necesit o utilizare precaut a regulilor
de investigare inductiv . Stabilirea unei secven e temporale nu este suficient ; trebuie de asemenea
s fie vorba despre o leg tur cauzal care s poat fi demonstrat .
IPOSTAZIEREA
Este o eroare care const n a considera un obiect care are o existen conceptual sau imaginar ca
o realitate concret . Aceast eroare apare n multe argumente care ncep cu :
Istoria ne nva c
tiin a spune
Medicina a descoperit
Ipoteza prezent n aceste expuneri este c istoria, medicina, tiin a sunt entit i ai c ror
reprezentan i vorbesc accea i limb 84. n realitate, sunt mul i speciali ti ai domeniilor respective
care nu sunt ntotdeauna de acord asupra anumitor probleme, direc ii de cercetare, terminologii
etc.85. De aceea, ar fi mult mai adecvat formularea :
Anumi i istorici consider c
Mul i oameni de tiin cred c
Cercet torii n medicin au descoperit c
Printre tehnicile de c utare i organizare a argumentelor se num r i cele care vizeaz schema cine,
ce, unde, cnd,cum , de ce iar figurile de gndire i figurile de stil sunt frecvent utilizate pentru a
elabora o argumenta ie, pentru a asigura leg tura ntre probleme, idei. O argumentare eficient va
acorda o mare aten ie stilului, formei, intona iei care trebuie s sus in firesc logosul .

83

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

CURSUL IX
TIPOLOGIA ARGUMENTELOR
argumentum ab auctoritate[argumentul autorit ii]
mod de argumentare care const n invocarea, n sprijinul unei pozi ii, afirma ii etc., a unei
instan e investite cu autoritate, prestigiu n opinia comun ; implicit, oponentul recunoa te aceast
autoritate
Argumentul autorit ii86 este un argument de confirmare avnd urm toarea form canonic :
P, fiindc A sus ine P, iar A este o autoritate n materie.
Autoritatea reprezint fie un punct de sprijin, fie un refugiu pentru cel ce argumenteaz . 87
Un tip aparte de argument al autorit ii l constituie autoritatea citat 88.
Respingerea argumentelor autorit ii se poate face din perspectiva atacului mpotriva autorit ii ( n
cele mai multe cazuri se suprapune cu atacul contra persoanei).
Autorit ile n diferite domenii beneficiaz de existen a unui sistem de norme de evaluare i de
control a activit ii lor (control reciproc n cadrul unei colectivit i de exper i, excelen n
cercetare). 89
Unii autori 90consider c Critica tinde a aduce autoritatea la surse umane, institu ionale,
tiin ifice, reperabile i controlabile.
Domeniul de validitate a acestui argument [dogmatic] a constituit i constituie nc n zilele
noastre o miz social i cultural major .
argumentum ab invidia [argumentul urii]
demonstra ie fals care, sub pretextul ap r rii adev rului, urm re te s provoace ur mpotriva
p rerilor altora sau s -I compromit pe nedrept
argumentum a contrario
mod de argumentare analogic care se bazeaz pe transferul de la contrariu la contrariu, avnd
schema : dac lui A i corespunde B, lui non-A este probabil s -I convin non-B
argumentum ad hominem[privitor la om(ul) (cu care se discut )]91
mod de argumentare care const n a-i opune adversarului consecin ele care rezult din tezele cele
mai pu in probabile admise de acesta;
n sens larg, atac cu referire strict , precis la individualitatea, doctrina adversarului;
Se poate vorbi despre argumentum ad hominem ntotdeauna cnd este vorba despre adev rul unei
aser iuni sau despre legitimitatea unei conduite care se resping prin referire la caracteristicile
negative ale persoanei care le sus ine. Mecanismul organiz rii acestui argument se bazeaz pe
deplasarea accentului de la problem la persoan .

84

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

Respingerea argumentum ad hominem este foarte productiv . Unii cercet tori92 arat c cel mai
important mecanism al respingerii este reprezentat de punerea adversarului n contradic ie cu el
nsu i, ceea ce echivaleaz cu a argumenta n sistemul de credin e i valori al adversarului , a
degaja contradic ii i a crea disonan e.
Se disting mai multe c i de realizare:
-contradic ia la nivelul cuvintelor93 (oponentul pune n contradic ie afirma iile locutorului emise, n
general, n momente diferite).
-contradic ie la nivelul cuvintelor i a convingerilor/credin elor94
-contradic ie la nivelul cuvintelor i al actelor
- contradic ie ntre norm i realitate95
Tem : construi i o argumentare i o contraargumentare pe tema necesit ii clon rii fiin elor n
scopul prelev rii de organe pentru vindecarea (prin transplant) a unor maladii incurabile.
argumentum ad personam [atac(ul) la persoan /atac personal ]
Reprezint o variant a argument rii ad hominem i const ntr-un atac personal asupra
adversarului (ad personam vs. ad hominem).
Mecanismul acestei argument ri se bazeaz pe ironizarea adversarului n leg tur cu aspecte ce nu
in de problema n discu ie (hors de propos), formularea unor aluzii n termeni negativi, transferul
discursului din planul general al argument rii n plan personal.
Efectele acestui tip de argumentare pot declan a o reac ie simetric (adeversarul i pierde calmul
recurgnd i el la atac personal).
insulta
De i deontologia interac iunilor sociale, regulile de polite e, sunt prescriptiv-normative ( se
interzice insulta adresat interlocutorului/ adversarului) se constat c insulta este adesea prezent
n dezbaterea public . Insulta care la prima vedere nu pare s fie o problem de argumentare
invalideaz adesea interlocutorul iar atacul la persoan influen eaz dezbaterea.
Dezbaterea electoral reprezint cadrul predilect pentru manifestarea atacului la persoan .96
argumentum ad ignorantiam[argumentare asupra ignoran ei]
mod de argumentare care const n folosirea dovezilor scoase din unul dintre fundamentele
cunoa terii sau probabilit ii .(Locke)
Acest tip de argumentare este strns legat de administrarea sau demonstrarea prin probe.Strategia se
bazeaz pe a cere adversarului s admit ca prob ceea ce li se prezint sau, dac nu, la rndul lui s
furnizeze o prob (mai bun ).97
argumentum ad verecundiam[argument care face apel la respect]
mod de argumentare n care se recurge la respectul adversarului pentru opinia unui om sau a unor
oameni care au dobndit o bun reputa ie n ochii opiniei comune (Locke)
Acest tip de argument se organizeaz pe o schem argumentativ
inadecvat care se bazeaz pe a
sus ine c un punct de vedere este valabil doar pentru c este sus inut de o autoritate ( a c rei
reputa ie nu este de obicei ob inut n domeniul n discu ie).98
argumentum a fortiori [dintr-un motiv mai puternic, cu att mai mult]
85

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

mod de argumentare prin care ceea ce este demonstrat printr-un caz se extinde i asupra altui caz,
care prezint , fa de primul motive mai puternice de a fi cu att mai adev rat.99
argumentum ad judicium [se bazeaz pe judecata asupra naturii
lucrurilor]
mod de argumentare constnd n folosirea dovezilor scoase din unul dintre fundamentele
cunoa terii sau probabilit ii (Locke)
Acest tip de argument reprezint din perspectiva lui Locke singura form valid de argumentare ,
spre deosebire de argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam i argumentum ad
verecundiam deorece bazndu-se pe judecata asupra naturii lucrurilor este singurul care poate
conduce la cunoa tere.
argumentum ad misericordiam
mod de argumentare care se bazeaz pe presiunea exercitat asupra adversarului prin apelul
constant la sentimentele i interesele sale
Acest tip de argumentare este frecvent folosit n discursurile politice, electorale i
publicitare i se axeaz pe manipularea sentimentelor de compasiune ale adversarului sau pe
strategia amenin rii acestuia.100
argumentum a pari [argument dintr-un motiv egal ]
mod de argumentare care se bazeaz pe transferul unei demonstra ii specifice unui caz la un alt caz,
din ra iuni de identitate sau analogie ntre cele dou cazuri
argumentum a tuto
mod de argumentare analogic bazat pe transferul de certitudine de la ceea ce e sigur la ceea ce nu
are acela i grad de certitudine
argumentum baculinum/ argumentul ad baculum [argumentul btei]
mod de argumentare bazat pe folosirea for ei n locul oric rui argument ; ini ial, desemna
posibilitatea dovedirii lumii exterioare prin lovirea p mntului cu o bt .101
argumentum ex concessis[prin concesie]
mod de argumentare indirect prin acceptarea provizorie a atezei adversarului pentru a-l pune n
contradic ie cu sine nsu i sau a-l determina s accepte ceea ce ini ial respinsese
argumentum ex silentio [prin t cere]
mod de argumentare bazat pe t cerea adversarului, care nu neag afirma ia enun at
paralogism de compozi ie
se bazeaz pe confuzia legat de sistemul parte/ntreg prin atribuirea ntregului- a unei propriet i
a unei p r i referitoare la structura acesteia.
falsa analogie
const n a folosi incorect schema argumentativ a analogiei, f r a fi ndeplinite condi iile unei
compara ii corecte.

86

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

Ignoratio entelechi[ignorarea subiectului/argumenta ie nepertinent ]


sofism care const n neluarea n considera ie tocmai a problemei care trebuie dovedit mpotriva
unui adversar; se bazeaz pe demonstrarea sau respingerea altei probleme dect a celei care face
subiectul discu iei
petitio principii [ntoarcerea la enun ul ini ial]
Eroare logic care folose te n vederea demonstra iei, un echivalent sau un sinonim a ceea ce se
urm re te a fi demonstrat; ceea ce este echivalent cu a considera admis ns i teza de demonstrat,
cu precizarea c aceasta se afl ntr-o form u or diferit .102
post hoc ergo propter hoc [simultan cu un lucru, deci din cauza acelui
lucru]
sofism prin falsitatea cauzei care const n confuzia dintre concomiten i cauzalitate
ecundum quid [generalizare pripit ]
folosirea incorect a schemei argumentative a simultaneit ii producerii unor evenimente prin
generaliz ri bazate pe observa ii disparate, nereprezentative, insuficiente
argumentum ad consequantiam
se bazeaz pe folosirea unei scheme argumentative cauzale neadecvate care conduce la respingerea
unui perspective descrise datorit consecin elor sale indezirabile
paralogismul ambiguit ii
se bazeaz pe exploatarea ambiguit ii referen iale, sintactice, semantice i pragmatice.103
paralogismul sperietoarei
const n a atribui un punct de vedere fictiv celeilalte p r i sau a deforma neadecvat propriul punct
de vedere; contravine regulei de a organiza atacul asupra punctului de vedere al adversarului
respectnd condi iile enun rii sale
afirmarea consecin ei
paralogism care se bazeaz pe confuzia condi iilor necesare i suficiente, considernd c o condi ie
necesar este i suficient
sorit104
este o nl n uire de argumente a c rei concluzie reia un termen din primul i din ultimul argument.
Internetul ne face mai liberi.
Or libertatea este ceva care ne este datorat din na tere.
Dac nu o tim este pentru c suntem pro ti.
Internetul este bun deci pentru pro ti
sofism
Numit i paralogism, este o form de silogism care pare logic n aparen , dar care este n el tor de
fapt deoarece se bazeaz pe diferitele sensuri ale unui cuv. Se ajunge astfel a demonstra un lucru i
contariul s u.

87

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

To i oamenii mi sunt fra i.


Un frate nu se tr deaz niciodat .
Deci nu pot s tr dez pe nimeni.
Sofismul este adesea folosit n manipulare (se ncearc deci inducrea unei erori).
falaccia este un sinonim pentru sofism .Termenul apare i n expresiile:
1-falaccia dictionis/sofism in dictionem [=sofisme lingvistice]-n limbaj echivoc, stil prolix,parataxa
2-falaccia/sofism extra dictionem [sofisme extralingvistice] ; se pleac de la premise false : error
fundametalis, petitio principii, ignoratio elenchi (argumentul la persoan , apelul la autoritate,
argumentul baculinic etc.)
dilema
silogism cu premise ipotetice disjunctive105.
Exist dou moduri de a respinge o dilem :
-a fi cucerit de una dintre alternative ceea ce nseamn a accepta una dintre alternative dar a nega
ra ionamentul cauzal pe care l implic ..
-a evita alternativele : se ncearc s se arate c toate alternativele nu au fost num rate/expuse.
Trebuie s fie o a treia cale, o solu ie intermediar , acre nu ar avea consecin ele nepl cute ale
celorlalte dou .
O dilem la care nu se poate r spunde printr-unul dintre aceste ra ionamente este o fals dilem .
entimema
Argumentele apar adesea cu una dintre cele trei propozi ii omise sau suprimate pentru a evita un
silogism greoi. Un argument deductiv de acest tip l reprezint entimema .Propozi ia care lipse te
poate fi premisa major , minor sau concluzia. n fiecare exemplu, cel c ruia i s eadreseaz un
argument se presupune c poate furniza propozi ia lips .
Gndesc, deci sunt.
X va fi un bun pre edinte fiindc este originar din Moldova.
Avem premiza minor i concluzia. Premiza major To i politicienii din Moldova sunt buni
pre edin i a fost omis .
Entimema : Numai pro tii folosesc un calculator i tu folose ti un calculator, lipse te premiza
minor : Tu e ti un prost.
Diferen a ntre adev r i validitate
Cei mai mul i dintre logicieni folosesc termenii valid i invalid pt a indica dac argumenta ia se
prezint sub o form corect . Ace ti termeni se aplic la argumentare n ansamblul s u i nu la
fiecare dintre propozi iile sale.
Argumenta ia:
1.Toate animalele sunt carnivore
2Vaca este un animal
3.Deci vaca este carnivor
88

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TIPOLOGIA ARGUMENTELOR

este valid pe plan formal. Totu i oricine tie ca prima premiz este fals .
To i oamenii sunt muritori
Pre edintele este un om.
Deci pre edintele este muritor.
Aceast argumneta ie nu numai c ne convinge ci i ne persuadeaz . O argumentare complet , mai
mult dect a se supune legilor reflec iei trebuie s con in ceva recunoscut unanim. Se consider c
influen a argument rii depinde esen ial de felul n care consider m adev rul aser iunii.
Epicherema este o prob , un exemplu, nso ind o argumentare, a priori o premiz .
paralogism sofism s vr it f r inten ia de a induce n eroare, se datoreaz mai ales folosirii
improprii a limbajului. Studiul paralogismelor a stimulat cunoa terea i definirea mai exacta a
sensurilor diferite ale acleluia i cuvnt sau a unor cuvinte diferite. n teoria argument rii
paralogismele pot fi reduse la un singur principiu organizator: ele in de prezen a omului n limb ,
de prezen a argumentatorilor n argumentare.Aceste paralogisme se organizeaz n jurul unei zone
interzise legate n special de exigen ele metodei tiin ifice : circumstan ele enun rii enun ului nu
trebuie s intervin asupra valorii de adev r a enun ului.

89

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

CURSUL X
CONECTORI106 ARGUMENTATIVI
Motto: Ipoteza corel rii conectorilor argumentativi de problematica orient rii pe de
o parte i de toposuri pe de alt parte este sus inut de faptul c argumentarea este
reglat de ni te reguli foarte generale a c ror proprietate esen ial este de a fi
distincte de ra ionamentul logic107
Termenul conector apar ine lexicului specializat i are sensuri diferite n func ie de domeniul n
care este folosit.
n logic formal 108, este definit drept func ie care are ca argumente o pereche ordonat de
propozi ii (P, Q) i are rolul de legare a propozi iilor (P, Q) ntr-o propozi ie compus S.
Clasificarea conectorilor din logica formal
n tabelul de mai jos:
tip de conectori

coresponden

i coresponden a acestora n limbajul natural sunt redate


n LN simbol structura lui S

cu 2 argumente
conectori de conjunc ie
conectori de disjunc ie
conectori de implica ie*
conectori de echivalen

i
sau
dac atunci
dac i numai dac

cu un argument

P
P
P
P

nu

Q
Q
Q
Q

P sau Q

[n teoria textului, termenul conector textual (sau pragmatic) desemneaz un


cuvnt sau un grup de cuvinte din clasa adverbului sau a conjunc iei care au func ia s asigure
leg tura formal i semantic dintre elementele unui discurs , contribuind la realizarea coeziunii 109
textuale .
TOPOSURI ARGUMENTATIVE
Toposul (loc comun la Aristotel) este o regul foarte general care face posibil o argumentare
particular .
Toposul difer de silogism i deduc ie (elemente ale ra ionamentului logic.)
Silogism :
1.To i oamenii sunt fiin e ra ionale.
2. Socrate este un om. (premisa minor )
Deci Socrate este o fiin ra ional . (concluzie)
90

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Deduc ie:
Lassie e un cine.
To i cinii sunt animale.
Deci, Lassie este un animal.
Argumentare:
Stofa aceasta este la reducere(ieftin ). Ar trebui s o cumperi.
Concluzia ar treui s o cumperi nu este obligatorie, toposul ieftin t ii putnd fi repsins printrun topos invers
sunt prea s rac s cump r lucruri ieftine
sau e ieftin dar nu e stilul meu
aceeptare pe un plan general: lucrurile la reducere/ieftine sunt un avantaj
respingerea ntr-un caz particular: dac iau n considerare raportul calitate/pre , aceast stof nu e
ieftin
O.Ducrot110stabile te coresponden a ntre dou paliere argumentative : scara argumentelor (de la
mare la mic pe o scar ascendent ) i scara concluziei (de la j-n la j+n , trecnd prin j, pe o scar
ascendent , n care j marcheaz intensitatea ac iunii).
O(biectul) este p (ieftin)
Scara
Argumentelor

+ cump rare

1500
2000

j+n
j

2500

j-n
+ trziu

Deja 7
Scara
Nu te gr bi)
Argumentelor

+precipitare

j+n (gr be te-te)


7 fix
aproape 7

(dup

(gr be te-te/

j-n

(nu te gr bi)

D.Roven a-Frumu ani)

Conectorii orientez interpretarea n cadrul lecturii enun urilor i nu depinde de con inutul
informativ al acestora.
Enun ul este argumentativ nu doar prin ceea ce spune despre lume, ci i prin ceea ce este
111
sensul profund al enun ului nu este att descrierea unei st ri de lucruri , ct posibilitatea unei
anumite continu ri a discursului n detrimentul alteia ceea ce este acopeirt de conceptul de
poten ialitate argumentativ din perspectiva Ducrot i Anscombre.
Ansamblul argumentelor formeaz schema argumentativ ce confer coeren discursului.
91

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Operator argumentativ
Termenul este atribuit conceptului de morfem care, aplicat la un con inut, transform
poten ialitatea argumentativ a acelui con inut .112Operatorul argumentativ este cel ce confer
enun ului n care este inserat, indiferent de valoarea informativ
a acestuia, o
pertinen /direc ie/orientare argumentativ .
Orientarea enun ului este deci efectul conectorului argumentativ.
Este aproape ora 7.(orientarea enun ului spre polul trziu al continuum-ului devreme trziu,
concluzia fiind gr be te-te )
Este ora 7 (fix). (comunic o informa ie referitoare la timp )
Este deja ora 7(s-a f cut deja ora7) (trimite la epuizarea timpului pentru o anumit ac iune) 113
Nu este dect apte.(orientare spre rezerva de timp, echivalent cu mai este timp) 114
Un operator argumentativ limiteaz posibilit ile de folosire n scopuri argumentative a enun urilor
pe care le modific .
Conectori argumentativi
Conectorul argumentativ este un morfem (de tipul conjunc iei, adverbului, locu iunii adverbiale,
grupului prepozi ional, interjec iei etc.) care articulaeaz dou sau mai multe enun uri ntr-o
strategie argumentativ unitar .
Spre deosebire de operatorii argumentativi, conectorul argumentativ articuleaz enun uri care
intervin n realizarea argument rii.
Spre deosebire de conectorii logici, conectorii lingvistici pot corela entit i eterogene: un enun i o
enun are, un element implicit i un element explicit .115
Conectorii argumentativi reprezint elemente pragmatice a c ror func ie este de a exprima adecvat
valori pragmatice adic seturi de supozi ii, inten ii, presupozi ii, atitudini i credin e mp rt ite de
locutor i auditorul s u 116
Conectorii argumentativi sau mots du discours n terminologia impus de Oswald Ducrot
117
impun discursului un comportament inferen ial, semnifica iile lor func ionnd ca instruc iuni
privitoare la strategiile de urmat.Aceste Instruc iuni se refer la un ansamblu de rela ii ntre
enun uri i cmpul discursiv pe care l creeaz . Rolul lor este de a impune constrngeri semantice
interpret rii pragmatice a enun urilor.
Principalele probleme legate de comportamentul concetorilor n discurs privesc:
1.Modul n care conectorii argumentativi se insereaz n discurs pentru a forma scheme
argumentative 118
2.Analiza rela iilor de compatiblitate i de excludere stabilite ntre aceste morfeme precum i
paradigmele lor tipologice.
Astfel, conectorii atunci, ei bine, deci, astfel se caracterizeaz prin afinit i de natur
pragmasemantic .119
Tipologia conectorilor argumentativi
1. J. MOESCHLER (1995) a propus o tipologie a conectorilor argumentativi bazat pe distinc ia
dintre predicat cu dou locuri [
92

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

-Un conector argumentativ este un predicat cu dou locuri dac segmentele X i Y pe care le
articuleaz n structura de suprafa pot ndeplini o func ie argumentativ i nu este nevoie de
interven ia unui al treilea constituent implicit (cu func ia de argument sau de concluzie; ex. C ci,
pentru c , deci, atunci)
- Un conector argumentativ este predicat cu trei locuri dac este nevoie s se intervin cu o a treia
variabil implicit cu
func ia de argument sau de concluzie ntre dou varibile asociate
argumentativ la X i Y; ex. totu i, dar, de altfel, chiar]
n cazul n care conectorul este un predicat cu trei locuri , se disting conectori ale c ror argumente
sunt
-orientate n acela i sens (Chiar, precis, de altfel)
-orientate n sens contrar : Totu i, dar, dac nu, altfel, n caz contrar, cu toate acestea
2.O alt clasificare se poate realiza dup func ia argumentativ a enun ului introdus de conector:
-conectori care introduc argumentele/introductivi : c ci, de altfel, or, dar, chiar, din moment
ce, pentru c
n cazul n care conectorul este un predicat cu trei locuri , se disting conectori introductivi ale c ror
argumente sunt
-orientate n acela i sens (Chiar, precis, de altfel)
orientate n sens contrar : dar
-conectori care introduc concluzia/concluzivi : deci, totu i,sigur, (n mod) hot rt, (ei) bine,
n cele din urm , a adar.
n cazul n care conectorul este un predicat cu trei locuri , se disting conectori concluzivi ale c ror
argumente sunt
-orientate n acela i sens : n definitiv
-orientate n sens contrar : totu i, cu toate acestea, la urma urmei
n continuare vom prezenta cteva exemple pentru modul n care ac ioneaz conectorii n cadrul
discursului argumentativ.
DAR
Marcheaz n general contradic ia argumentativ
Structura tip de leg tur a dou enun uri : P dar Q
O.Ducrot (1972, 1980) i E.Eggs (1994, 17) sunt dou tipuri de dar:
anti-implicativ : Concet enii no tri muncesc mult, dar ntotdeauna n scopul de a se
mbog i
P
C

dar

Q
non C

P(Concet enii no tri muncesc mult) conduce la C (este bine)


n timp ce Q introdus prin dar (dar ntotdeauna n scopul de a se mbog i) conduce la non C (nu
este bine).
compensatoriu:
Non multa, sed multum 120

93

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

dar de respingere121 care marcheaz un act de rectificare, de corectare:


Tranzi ia nu este u oar , dar sunt ntotdeauna oamenii care o sus in.
Voi merge oriunde, dar numai nainte [Livingstone, text publicitar pentru whisky-ul Johnny
Walker]
dar argumentativ:
Reforma este un fenomen necesar. Dar trebuie s ad ug m c ea se bazeaz pe o cunoa tere a
realit ilor economice din ar .
TOCMAI (Pe cnd)/Pe drept 122
Conector argumentativ care poate fi parafrazat prin just, cu dreptate:
ex.
Pagubele au fost pe drept evaluate.
Ex.
X : Nu vei ie i seara asta.Sora ta a a teptat s mplineasc 16 ani ca sa mearg la discotec .
Y: Tocmai, s-au v zut rezultatele.
Schema argumenatativ a exemplului de mai sus este urm toarea:
Argument: sora ta a a teptat s mplineasc 16 ani ca sa mearg la discotec .
Concluzie: Tu nu vei ie i n seara asta.
Implicit factual : X nu are 16 ani.
Implicit argumentativ: o lege general de tipul : copiii aceleia i familii trebuie s beneficieze de un
tratamnet egal.
Y respinge r st lm cirea argument rii prin schema urm toare:
-este de acord asupra faptului prezentat ca argument.
-din acela i fapt trage concluzia implicit opus :
Trebuie s m la i s ies n seara asta.
Implicit factual : povestea trist a sorei a c rei dorin de libertate a fost prea mult n bu it .
Implicit argumentativ: o form de argumentare prin consecin e:
O m sur ale c rei consecin e sunt dezastruoase trebuie schimbat
CHIAR123
Marcheaz o supracre tere a aprecierii.
Se bazeaz pe ideea de surpriz : cnd te a tep i mai pu in, se produce calitatea x 124
A elimina durerea prin ac iune direct
cerebrali

asupra circuitului nervos,

Schema tip : R: P de altfel Q125

94

i chiar asupra centrilor

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

DE ALTFEL
Ducrot (1980) n ilustrarea conceptului de polifonie, precizeaz statutul argumentativ al acestui
conector, insistnd asupra efectului de dedublare introdus prin de altfel Q.
De altfel articuleaz dou elemente de sens P i Q i ndepline te dou acte argumentative A1 i A2.
n A1 se folose te P n favoarea concluziei R, apoi, n A2 se folose te Q pentru a sus ine aceea i
concluzie.
Presupunnd c enun ul X de altfel Y ar fi destinat unui singur alocutor, textul construie te dou
imagini succesive ale acestuia. n prima, legat de faptul c el este destinatarul actului A1
(considerat ca suficient) , apare ca satisf cut d eargumentul P, ceea ce conduce la a-I aribui
dispozi iile psihologicepentru aceasta. A doau imagine, innd de faptul c se adauga A2 la A1, este
legat de o lege a discursului care impune a spune doar ceea ce este considerat util de a fi spus (de
dire seulement ce quon croit utile de dire ). 126
Datorit efectului de dedublare, care se bazez pe apari ia imaginar i imaginat prin discurs a unei
a doua imagini a interlocutorului, actul de argumentare A2 apare ca necesar127.
OR
Conjunc ia neologic or (cf.fr. or )marcheaz un moment special al ra ionamentului sau o secven
temporal a unei nara iuni.
Exprim o opozi ie atenuat ( i nu un raport contradictoriu ntre dou alternative) i nu trebuie
confundat cu ori disjunctiv (echivalent cu sau). 128
Exemplu urm tor pune n eviden modul de articulare argumentativ la nivelul lui or:
Prima serie de probleme corespunde n mare unei analitici a imagina iei, ca putere pozitiv de a
transforma timpul linear al reprezent rii n spa iu simultan de elemente virtuale; a doua corespunde
n mare analizei naturii, cu lacunele ei, cu dezordinile care ncurc tabloul fiin elor i l risipesc ntro suit de reprezent ri care, vag i de departe, se aseam n .
Or, aceste dou momente opuse (unul, negativ, al dezordinii naturii n impresii, cel lalt pozitiv, al
puterii de a reconstitui ordinea pornind de la acele impresii) i g sesc unitatea n ideea unei
geneze 129
DAC NU; ALTFEL; N CAZ CONTRAR
Conjunc ie cu voca ie discursivo-argumentativ , este un articulator logic care d seam de rela ia
semantic ntre ipotez i nega ie 130
CEL PU IN
Operator modal care marcheaz o strategie discursiv a consol rii, a compens rii. 131
Aspectul argumentativ al lui CEL PU IN se bazeaz pe tipul de consolare descoperit n lumea
imaginar M, n scut din aser iunea prealabil legat de enun ul asupra c ruia ac ioneaz CEL
95

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

PU IN. Iat de ce un enun , ce con ine CEL PU IN va fi ntotdeauna orientata spre concluzii
prezenatte ca favorabile.132
Acest conector pare s fie carcaterizat de inducerea a trei efecte specifice :
1- efectul argumentativ elogiator :
El, cel pu in, a fost la coal .
2-orientare calitativ , cel pu in n contextul unei afirma ii presupune caracterul favorabil al
lucrurilor afirmate :
Mergi pe jos la facultate, este poluare, dar cel pu in , nu mergi mult, este n centru.
3- aspectul comparativ inerent semantismului lui cel pu in
La acestea se mai poate ad uga i inducerea unei orient ri argumentative n sensul negativ n
propozi iile interogative :
Cel pu in , deputa ii au votat legea?
TII/ TI I
Caracteristica acestui tip de conector argumentativ este de a face apel la un univers de cunoa tere al
locutorului presupus n rela ie (de identitate, intersec ie) cu cel al destinatarului.133
Al i autori 134consider

TII/ TI I drept un conector de cooperare.

Caracterul s discursiv, argumentativ este dat de imposibilitatea de a parafraza : TII/ TI I c +P


Dup J.-P. Davoine , 1981135 se disting trei tipuri de TII/ TI I
TII/ TI I cognitiv de emfaz , articuleaz o secven asupra unui cuvnt pe care locutorul l
consider insuficient pentru a asigura o decodare optim din partea destinatarului.
Nici pe el, s ti i, nu pot spune c l cunosc. Dar, oricum, trebuie s ne ajut m ntre
noi. [Camus, Ciuma]
TII/ TI I operator de identificare, folosit dup anumite secven e considerate ca
insuficiente de c tre locutor.
Este adesea folosit ca autocorec ie i apare ca urmare la o reac ie de nen elegere din partea
destinatarului ;
reac ia poate fi verbal coerent : ntrebare,
neclar : murmurat, mrit,
-A, ba da, totu i, dou cazuri cu ganglionii foarte inflama i.
-Anormal?
-He, spune Richard, normalul, tii [Camus, Ciuma]
sau nonverbal (ridicarea sprncenelor, gesturi etc.).
TII/ TI I136 n interiorul unei replici sus ine o justificare, o explica ie.
ti i dumneavoastr
VEZI (tu)/VEDE I (dumneavoastr )
Conector argumentativ care vizeaz captarea adeziunii interlocutorului la ceea ce se spune sau ceea
ce se va spune.
96

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Verbul a vedea are valori care in de domeniul perceptivului


(a) concret:
Mi-am pus ochelari ca s v d mai bine i,
b) abstract:
v d c m-ai uitat, 137
i de domeniul modalit ii de identificare, de certitudine, de evaluare etc.
Uite, ct e de prost nac, zise ea c tre Amaranta. Pretinde c moare din pricina mea, de
parc a fi o cramp intestinal .Cnd l g sir mort de-a binelea n apropierea ferestrei ei, frumoasa
Remedios i confirm prima impresie.
-Vede i, zise ea. Era tare prost nac. [Gabriel Garcia Marquez, Un veac de
singur tate]
VEZI (tu)/VEDE I reprezint uneori un act de reac ie la o interven ie anterioar .
SPUNE / SPUNE I (mai ales n conversa iile telefonice)
ASCULT / ASCULTA I
Articuleaz
i delimiteaz un enun n cadrul unei enun ri i reprezint indicatori ai for ei
interactive a limbajului
Asculta i, spune acesta, trebuie izolat i ncercat un tratament special. [Camus, Ciuma]
A TEPTA I/ ( i) asta nu e tot/n plus/Mai mult
Se ncadreaz n categoria conectorilor specifici argumentului direc iei care
trimit la ordinea nestorian 138 a argument rii. Sunt conectori specifici anchetelor, pledoariilor
juridice, textelor politice.
EFECTELE ARGUMENT RII
Eficien a discursului argumentativ se poate aprecia i n func ie de persuasiune. Efectele
persuasive consecutive unei argument ri se pot clasifica n :
efecte demonstrative 139, de competen 140, efect de rezolvare/solu ie 141, efect de metod 142 , efect
de eviden 143 , efect de bun -credin , efect de principiu144 , efect purt tor de cuvnt145, efect de
ndoial 146 , efect de intimidare 147, efect de implicare
efect de exemplu 148, efect de complicitate/coniven 149, efect de insisten
inducerea unei idei se
150
face prin repeti ie obsesiv , cli ee, stereotipuri etc.
efect de bun voin 151, efect emo ional 152, efect comic 153 etc.
DISCURS ARGUMENTATIV
O taxonomie154 a discursului din punctul de vedere al tipului textual155 relev existen a a trei tipuri
majore: narativ, descriptiv i argumentativ.

97

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Tipul narativ desemneaz att un mod de enu are, ct i rezultatul acesteia. Ca modalitate de
enun are se refer la un ansamblu de procedee de redare a evenimentelor156.
Tipul descriptiv se deosebe te de tipul narativ prin faptul c este reprezentat de enun uri statice,
ncadrate i determinate spa ial157.
Tipul argumentativ desemneaz un text cu urm toarele caracteristici:
-se organizeaz n conformitate cu un plan158 ce cuprinde premisele, argumentele, concluzia 159
- vizeaz adeziunea la anumite idei
- actualizeaz procedee ca justificarea, probatoriu, valorizare, opozi ie, disput
Concluzii:
Motto: Gndirea nu preexist limbajului, ea se na te n tavaliul limbajului i a
nv a s te exprimi nseamn , de fapt, a nv a s gnde ti (O. Reboul)
Studiul retoricii i al teoriei argument rii este esen ial pentru decriptarea, n elegerea i compunerea
discursiv ntr-o er care, dep ind stadiul informa ional tinde, n pragul mileniului trei, spre
instituirea unei ere a comunic rii.
Revirimentul acestei discipline n secolul XX se datoreaz n mare parte caracterului s u inter-,
multi- i transdisciplinar i noii perspective asupra recuper rii tradi iei domeniului ntr-o structur
coerent a interac iunii n comunicare.
Prezentarea unor probleme dintr-un domeniu cu o istorie i complexitate remarcabile se dore te a fi
un ndemn pentru viitorii speciali ti n comunicare de a se deprinde cu reflec ia, critica i analiza
unui fenomen care ne prive te pe to i.
GLOSAR:
Act de limbaj utilizarea limbii n situa ii concrete de comunicare. Dup Austin, orice act de limbaj
este alc tuit din trei componente :
act locu ionar (transmiterea unor anumite semnifica ii lexicale i gramaticale prin rostirea unui
enun )
act ilocu ionar (exprimarea unei anumite inten ii comunicative: deschide cartea!)
act perlocu ionar (inten ia de realizare a unui efect asupra interlocutorului: a convinge, a flata, a
consola, a lini ti etc.)
Actele de limbaj se deosebesc i dup poten ialul lor agresiv intrinsec
(a se compara de exemplu solicit rile, ordinele cu promisiunile, mul umirile, complimentele)
putnd s pun n pericol imaginea individual reciproc a interlocutorilor i implicit s afecteze
rela iile dintre ace tia.
strategie Termenul nu trebuie n eles , la acest nivel, drept activitate de comunicare disimulat sau
manipulare.
Transparen a pentru receptor a strategiilor folosite de emi tor este pus n eviden de existen a
unor strategii corespunz toare acestora la nivelul recept rii, deci a unor strategii interpretative.
Ambele tipuri de strategii sunt recunoscute ca atare de participan ii la interac iunea comunicativ ,
ceea ce dovede te conven ionalitatea comportamentului strategic al membrilor unei comunit i.
Se consider c O descriere complet i n detaliu a strategiilor comunicative este practic
imposibil , pentru c n acest domeniu se manifest cu prec dere creativitatea indivizilor. [DSL]

98

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Prezen a unui comportament strategic al emi torului este, de obicei, semnalat de lipsa de
concordan ntre structura interac ional de adncime (care reflect competen a comunica ional a
individului) i secven ele de acte comunicative actualizate n structura de suprafa (care reflect
competen a social ).
discurs raportat : modul de a reprezenta ntr-un discurs vorbele atribuite unor surse diferite de cea a
emi torului. Problema se refer att la clasificarea clasic -vorbire direct , vorbire indirect i stil
indirect liber-, ct i la modalit ile de redare prin ghilimele, italice, trimiterea la alt discurs (dup
spusele lui A), i la strategii de validare a con inutului unei aser iuni (Vom avea alegeri
anticipate, dac ar fi s -l credem pe A) sau a folosirii unui termen (Sunt pe tu , cum se
spune/dac pot spune a a/dac pot s m exprim astfel etc. ).

Locu iuni:
Circulus vitiosus ( lat) [cerc vicios]
demonstra ie n care premisele con in deja concluzia de demonstrat, astfel nct se demonstreaz
afirma ia A cu ajutorul afirma iei B i apoi B cu ajutorul lui A, printr-o ntoarcere n punctul ini ial
de pornire.
Defini ie circular care are un definiens [( lat) ceea ce define te]presupus/integrat n
definiendum[( lat) ceea ce trebuie definit].
Contradictio in adiecto ( lat)
contradic ie n atribuirea unei calit i; contradic ie intrinsec
Contradictio in subiecto/in re ( lat)
contradic ie n interiorul subiectului cnd acesta are elemnete incompatibile
Contradictio in terminis ( lat) [contradic ie n termeni]
contradic ie care se manifest la nivelul expresiei lingvistice a termenilor

SIMBOLURI i ABREVIERI
provine din (limba din care provine un termen este indicat n deschiderea unghiului)
ANEX
1.Regulile de polite e n comunicare
Sensul uzual al polite ii se refer la respectarea unor norme de comportament ntr-o comunitate
dat .
Pragmatica define te polite ea n rela ie cu sentimentul responsabilit ii fa de locutor (fa cel lalt)
n tot cursul interac iunii verbale.
Principiul polite ii reprezint un principiu de baz n pragmatic , complementar cu principiul
cooper rii.
Ac iunea acestui principiu se manifest la nivelul reglement rii comunic rii n sensul men inerii
echilibrului social i a unor rela ii de bun voin ntre colocutori.
99

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Aplicarea principiului polite ii n comunicare determin alegerea strategic a modalit ilor de


expresie lingvistic (n func ie de datele concrete ale situa iei de comunicare).
Pragmatica dispune de o teorie coerent a polite ii, propus de P. Brown i S. Levinson (1987) care
se bazeaz pe conceptul de face,reprezentnd o preluare i adecvare a aceleia i no iuni propuse de
Goffman (1967).
Liliana Ionescu-Rux ndoiu, [ 1999:107] citndu-l pe Green (1989, 144)consider c acest concept ,
dificil de tradus acceptabil n limba romn ) desemneaz imaginea public a eului individual,
configurat n termenii unor atribute sociale accepttae de al ii; men inerea imaginii fiec ruia dintre
noi presupune cooperarea, pentru c acest fapt este strict dependent de ac iunile i de sistemele de
valori ale celor cu care venim n contact.
Conceptul de imagine /face n pragmatic
preluat din cercet rile de sociologie a comunic rii ale
lui E. Goffman, paote fi n eles n termenii unui conflict implicit ntre dorin a fiec ruia de a se
bucura de aprecierea i de acordul semenilor s i (positive face) i dorin a de a ac iona conform
propriilor principii i inten ii (negative face). Vezi Liliana Ionescu-Rux ndoiu, [ 1999:107].
Contextul comunica ional concret poate determina recurgerea la forme directe sau indirecte de
transmitere a inten iilor comunicative, la ac iuni redresive implicite sau explicite etc.
Aprecierea m surii n care un act de limbaj afecteaz eul interlocutorului se realizeaz n func ie de
trei variabile extralingvistice:
distan a social (rela ie simetric , determinat de atribute sociale stabile i de frecven a
schimburilor verbale i de domeniile n care aceasta se realizeaz )
puterea (rela ie asimetric , exprimnd direc ie exercit rii controlului comunic rii; dinspre emi tor
spre receptor)
gradul de interferen al actului comunicativ (n raport cu dorin a de autonomie sau de aprobare a
colocutorului)
Ca ntr-o opera ie vectorial , rezultanta acestor variabile i permite E s decid asupra nivelului
optim de polite e pentru performarea unui act verbal i s aleag strategia adecvat (polite e
pozitiv /negativ ).
Strategia comunicativ reprezint o form de comportament comunicativ bazat pe manipularea
structurilor interac ionale i a mijloacelor verbale de concretizare a acestora n vederea atingerii
obiectivelor urm rite.
Dup clasificarea propus n DSL ,
cea mai mare parte a strategiilor comunicative sunt
1. de tip anticipativ, bazate pe predic ii asupra atitudinii i a reac iei colocutorului.
Din aceast categorie fac parte
-schimburile preliminare
-diversele tipuri de mi c ri de sprijinire a actului interac ioanl de baz (mi c rile de motivare a
ofertei emi torului; de amplificare a informa iei despre ofert i de dezarmare a receptorului)
-procedurile care exprim ezitarea, tatonarea (de ex.n limba romn , aceste proceduri implic
apelul la elemente ca : p i, a a, n fine, adic , vreau s spun, tii (ce), uite ce)
2. de tip aditiv, constnd n multiplicarea actelor care compun mi carea de baz ntr-o interven ie
comunicativ
100

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Principiul polite ii are un num r de maxime subordonate, centrate asupra emi torului
receptorului, formulate de G.N. Leech : 1983 :

Maxima tactului cere diminuarea expresiei neajunsurilor unei ac iuni din perspectiva receptorului,
prin formul ri indirecte ale solicit rilor, n forme interogative introduse cu verbe modale : (vrei s
nchizi u a? / fa de nchide u a)
Maxima generozit ii care reprezint una din strategiile impersonaliz rii emi torului (Se poate
face ceva pentru sinistra i/Pot s fac ceva pentru sinsitra i)
Maxima aprob rii;
Maxima modestiei care const n minimalizarea gesturilor proprii de generozitate (Nu e mare
lucru; nu am f cut mai nimic pentru el)
Maxima acordului;
Maxima simpatiei.
n timp ce maximele 1 i 3 sunt centrate asupra receptorului, maximele 2 i 4 se resfrng asupra
emi torului. Maximele 5 i 6 sunt centrate asupra receptorului.
Din perspectiva efectului unei inten ii de comunicare asupra rela iilor sociale, se poate aprecia c
ac iunea principiului polite ii este n mod necesar legat de un comportament strategic.
Asemenea efecte pot fi prevenite i/sau atenuate printr-o alegere strategic a mijloacelor i formelor
de comunicare
Strategiile polite ii pozitive i negative se caracterizeaz prin exprimarea f r echivoc a inten iilor
de comunicare
n acest sens, polite ea pozitiv are un sens integrativ, iar strategiile sale se caracterizeaz prin
sublinierea puternic a aprob rii i interesului fa de tot ceea ce este legat de persoana receptorului,
a punctelor comune cu acesta, a raporturilor de cooperare.
Polite ea negativ va ac iona ca o a men inerii distan elor, care frneaz rela iile sociale ,
constituind cadrul comport rii deferente.
DSL consider c cele mai importante strategii ale polite ii pozitive sunt :
-folosirea unor m rci de identitate care subliniaz apartenen a colocutorului la acela i grup (noi)
-abordarea unor subiecte de discu ie sigure (conversa ia fatic )
-reluarea (integral sau par ial) a replicilor interlocutorului
-evitarea exprim rii directe a dezacordului
-gluma .
Strategiile polite ii negative presupun apelul la mecanisme specifice de atenuare a prejudiciului
adus interlocutorului, cum ar fi:
-formularea direct de scuze
-diminuarea propriei personalit i, n contrast cu exagerarea valorii interlocutorului
-impersonalizarea enun urilor
-reducerea gradului de interfern prin folosirea unor construc ii restrictive sau a litotei
-exprimarea indirect a inten iilor comunicative care se realizeaz n special prin folosirea figurilor
de stil. Avantajul acestora const n ambiguitatea pe care o creeaz . n acest fel emi torul are pe
de o parte posibilitatea de a- i declina responsabilitatea pentru anumite afirma ii i , pe d elat parte,
s adecveze permanent semnifica iile n func ie de atitudinea receptorului.

101

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

2.Maximele conversa ionale ale lui Grice (1975).


Maxim este termenul atribuit, n pragmatic , unei cerin e particulare ce decurge dintr-un anumit
principiu.
Cele dou principii fundamentale ale interac iunii verbale : principiul cooperativ i principiul
polite ii, subsumeaz un num r de maxime specifice.
n opinia lui Grice (1975), Gazdar, Levinson, condi iile de baz ale folosirii eficiente i efective a
limbajului n comunicarea uman sunt determinate de un principiu al cooper rii care poate fi
definit :
Contribu ia ta, n cadrul n care ea are loc, s fie a a cum se cere de c tre scopul convenit sau
direc ia discu iei la care participi, la momentul la care are loc
Maximele principiului cooper rii descriu mijloacele ra ionale care asigur eficien a conversa iei
Aceste maxime sunt :
Maxima cantit ii : reglementeaz cantitatea de informa ie furnizat de fiecare participant la un
schimb verbal. Aceasta trebuie s se ncadreze strict n limitele impuse de obiectivele schimbului
respectiv (s nu fie nici insuficient , nici excesiv )
Maxima cantit ii poate fi definit astfel:
-interven ia ta s fie att de informativ pe ct necesar
-nu face interven ia ta mai informativ dect este nevoie
Principala cale prin care aceast maxim este nc lcat
-se refer prima dintre cerin e la lipsa informativit ii (cli ee politice, redundan )
-repetarea conceptelor cu sfere referen iale de aplicare identice (vorbitorul s fie scurt)
-enumerarea tuturor membrilor unei totalit i i, n acela i timp, prin numirea i a ntregului
prepunerea adjectivelor, ordinea neemfatic
-cuvinte-cheie dpdv ideologic folosite excesiv
Maxima calit ii : cere ca interlocutorii s spun numai ceea ce cred c este adev rat. Aceasta
exclude furnizarea unor informa ii false sau pentru care emi torul nu are dovezi adecvate.
Maxima cantit ii poate fi definit astfel:
-ncearc s faci astfel nct contribu ia ta s fie una adev rat i anume:
-s nu spui ceea ce crezi c este fals
-s nu spui ceva despre care nu ai date adecvate
Maxima relevan ei cere ca orice interven ie ntr-un schimbul verbal s se coreleze cu celelalte i s
fie strict legat de tema n discu ie.
Maxima relevan ei este adesea nc lcat prin ad ugarea unor propozi ii generalizatoare inutile la
ceea ce ar trebui s fie doar o indica ie specific .
Orice gril lingvistic reprezint nu numai un rezultat al experien ei sociale ci, pe parcurs, un mod
n care o comunitate vede lumea.
Repetarea formelor lipsite de sens diminueaz capacitatea receptorilor de a- i ndrepta aten ia spre
realitate, ceea ce determin o degradare a mijloacelor de recep ie i, n consecin , o reducere a
capacit ii de reac ie imediat i adecvat , fie la nivel individual , fie la nivel social.
102

RETORIC
I TEORIA ARGUMENT RII
CONECTORI ARGUMENTATIVI

Aceasta nseamn o deformare a dou dintre cele mai importante componente ale comportamentului
uman : grilele cognitive i mijloacele de reac ie prin folosirea vorb riei goale
Maxima manierei : se refer la modul n care trebuie formulate interven iile n cadrul unui schimb
verbal, reclamnd claritate (manifestat prin evitarea obscurit ii expresiei, a ambiguit ii i a
prolixit ii) -, precum i structurarea logic a enun urilor.
H. P.Grice ne previne asupra n elegerii tale quale a acestor maxime, subliniind c esen ial nu este
faptul c emi torul ar respecta ntocmai aceste maxime, ci faptul c receptorul interpreteaz
ntotdeauna enun urile interlocutorilor drept conformndu-se maximelor la un nivel de profunzime
(implicatur ); altfel comunicarea nu ar fi
posibil .

103

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

TEMA1
Comenta i textele* urm toare ncercnd s
perspectiva retoricii i a teoriei argument rii.

realiza i un eseu asupra limbajului politic din

Obiectivele pe care i le propune aceast tem constau att n aplicarea cuno tin elor dobndite n
cadrul cursului, ct i n surprinderea unor aspecte cu caracter de relativ generalitate n limbajul
politic romnesc i din punctul de vedere al cultiv rii limbii.
Preciz ri de principiu
Textele nu sunt nso ite de precizarea numelui emi torului, ceea ce poate avea consecin e prin
desprinderea de context n eles ntr-un sens mai larg.
Absen a atribuirii este motivat ns de dorin a de a nu influen a analiza i de a ne situa pe o pozi ie
de impar ialitate (absolut necesar ca punct de referin al viitorul specialist n comunicare i rela ii
publice). n unele cazuri a fost imposibil de evitat apari ia unor elemente contextuale sau referiri
explicite dar obiectivele temei nu privesc situarea comentariului pe pozi ii partizane.
Studentul este liber s - i aleag textele de comentat, neimpunndu-se restric ii de ordin cantitativ
sau de alt natur .
Am avut dosar prost inainte de '89, ma pregatesc sa am dosar prost si dupa.
...netul cetateanului devine mai mare.
Vreau sa precizez in primul rind faptul ca toata filosofia vietii se rezuma la schimbul de substante
dintre om si mediu si ca din generatie in generatie s-au transmis legaturi neurofiziologice care i-au
adus pe oameni in criza actuala, care, dupa parerea mea, este in fond o criza morala ce le genereaza
si pe celelalte." Or, era destul de firesc ca eu sa nu ramin izolat, pentru ca exista o unitate a
materiei vii care duce la concluzia ca exista o corelatie intre toate elementele care alcatuiesc materia
si ca orice sincopa informationala deregleaza mecanismul si, mai devreme sau mai tirziu,
problemele cu finalitate negativa ne afecteaza pe toti. De exemplu, daca la Constanta un copil e
omorit, si noi care sintem aici, in Vale, sintem afectati.
Succesul acestei guvernari este posibila.
Pai, cum ati crede dumnevoastra ca as fi putut sa-mi arat altfel muiuta pe sticla?
Romano Prodi a realizat un dialog intre toate fortele politice, pe care actuala putere nu a fost
capabila sa-l realizeze. In alta ordine de idei, sintem impotriva subventiilor in agricultura."
Agricultura Romaniei va arata in zona de cimpie cum arata in SUA sau in cimpiile Frantei, va
arata in zona de deal asa cum este in Italia si va arata in zona de deal-munte asa cum se prezinta in
Elvetia."
Se va lua o decizie a BPC, afara de cazul in care dinsul isi da demisia sau afara de cazul ca-si va
continua activitatea."
Sintem o formatiune care uraste politica, dar aceasta este singura cale de a avea Puterea."
Nici eu nu am depusa demisia in alb. Astea sint promisiuni electorale."
In ceea ce priveste decizia de la Helsinki, in mod clar este un succes al Uniunii Europene, si nu al
Romaniei."
Sindicatele ridica problema existentei cetatenilor."

104

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Eminescu este un perpetuum mobile al destinului etern al culturii romanesti!" Eminescu este al
nostru asa cum sint plaiurile si codrii acestei tari." Eminescu este (si) plin de capcane, pentru
ca in spatele versurilor frumoase se ascunde un barbat cu o energie cu totul remarcabila."
Noi, romanii, avem mare nevoie de Eminescu: sigur ca poeti ca el nu ne ajuta sa intram in NATO,
dar, fara indoiala, ne ajuta sa fim luati in seama."
Basescu e aproape vesnic, Berceanu e aproape vesnic, Babiuc e aproape vesnic, presedintele
partidului, sigur, el e unic."
Nu imi e frica ca imi pierd viata, ci ca pierd casa si tot ce am agonisit o viata."
Problema principala este ca oamenii cu o moralitate absoluta, cu competente deosebite, nu vor sa
faca politica. Daca nu vor sa faca politica astia, atunci politica trebuie sa o faca cineva si astia sint
oamenii pe care ii avem."
Sa tinem un moment de reculegere si in memoria domnului Ion Ratiu, pentru ca pot chiar si acum
sa-l numesc asa."
Pedeapsa cu moartea ar trebui mentinuta vreo cinci ani, desi este anti-ecologica."
Cruzimea fata de animale, plante si gize sporesc agresivitatea umana, fac ca sufletul sa devina
aspru
Dinel isi exprimase dorinta de a sprijini partidul nostru. Ca prieten am incercat sa-l ajut. La
Bucuresti nu am reusit deoarece Ion Diaconescu nu l-a primit. Am facut anticamera mai mult de o
ora. Normal ca si Dinel s-a suparat."
Unora le-as reprosa lipsa de simt al umorului, dar, repet, nu am nimic sa le reprosez."
Noi recurgem la greva, care este o forma de protest."
Nu ne facem probleme pentru viitoarele alegeri generale, deoarece avem un electorat fidel si
putem conta pe voturile a 2 pina la 11% din acest electorat."
Alegerile locale ar trebui organizate in luna mai, deoarece luna iunie va fi importanta, pentru ca se
va desfasura Campionatul European de Fotbal!"
Partidul National Liberal este Luceafarul politicii romanesti!"
Mai intii, este necesar sa realizam toate etapele care privesc actualul Executiv, adica bugetul pe
anul acesta, pe anul 2001 si chiar pe anul 2002."
In principiu, este greu de imaginat o campanie electorala in luna februarie, ceea ce inseamna de
fapt luna ianuarie"
Cum n-au facut nimic pentru partid Nicolae Ionescu-Galbeni si Gabriel Tepelea? Au facut

105

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

puscarie."
UFD nu poate fi decit radical, asa cum un mesaj: Suna-ma, sint caliie nu ar a
trage nici un client al liniilor erotice."
Ultima intilnire dintre PDSR si UDMR a avut loc la Atlanta, in urma cu citiva ani."
In acest an dramatic pentru Romania, sa ne lase sa continuam ceea ce avem de inceput!"
Visul nostru, al ApR, este ca societatea romaneasca sa arate ca un urias cremsnit, in care blaturile cel de jos sa fi extrem de subtire, adica patura saraca - si partea de sus - foarte-foarte bogatii, dar sa
fie babana crema, clasa de mijloc."
Lupta pentru coruptie a ramas o vorba goala."
Si acuma, mie, daca mie imi iese acuma joi decizia de subprefect, vineri ii retragem sprijinul la
papagal. Dupa ce ii retragem sprijinul politic, il dam afara." Pai, ce sa facem, sa stam ca el, mai
stam doi ani si raminem saraci ca prostii, sa nu ne alegem cu nimic, ca el?"
Noi incercam sa gasim un punct de intersectie intre dreapta stingii si stinga dreptei."
Noi vorbim aici, palavragim, dar nu votam organul."
Este o prea mare inghesuiala pe scena politica, de inocenti si virgini."
Nu am avut niciodata apucatura de a ma comporta altfel decit atunci cind nu eram ministru. Sint un
om care a crescut pe nave si prin porturi."
Semnarea scrisorii de intentie catre FMI inseamna prelungirea unui nou acord
Problema unui ministru al Tineretului este: de unde-i ia pe tineri...?"
Oricum, in orice partid m-as fi inscris, acelasi post l-as fi obtinut."
proprietatea este sfinta, aproape mistica."
nu e vorba de PSDR, ci de PDSR, nu e vorba de grupul Nastase, ci de grupul Melescanu, nu e
vorba de plecari din PDSR, ci de veniri in partid. In rest, totul e adevarat."
In ultimul deceniu, liderii sindicali au ramas neschimbati, iar acestia incep sa semene tot mai mult
cu membrii Sfintului Sinod."
Vom disponibiliza soferii de pe masinile Ministerului Agriculturii, astfel incit banii sa ajunga la
studenti."
Este vorba de a respecta statutul PNTCD, care prevede ca este un partid moral. Or, presedintele
organizatiei, domnul Sirbu, sa nu uitam ca a divortat o data!"
106

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Agentul electoral cel mai bun pentru noi este PNTCD."


...ori noi sintem la putere si credem, ca prostii, ca am trecut in opozitie, ori ei sint in opozitie si
cred, ca si noi, ca ar fi la putere."
...aparitia lui Isus Cristos a fost esentiala, cea a lui Victor Ciorbea este providentiala."
Minerii ma cred prost. Cind au venit saptamina trecuta la mine aveau miinile impregnate de
carbune. Au muncit pina in ultima zi si ma mint pe mine ca nu au ce minca. Muncesc la negru.
Daca erau de un an si jumatate in somaj, ar fi trebuit sa aiba miinile ca ale mele."
A existat, dintr-un anumit punct de vedere, o intilnire cu domnul Constantinescu."
Ceea ce acuz eu este ca nu incercam sa fim mai destepti decit publicul nostru, ci ne coborim mai
jos decit el."
De aceea au ramas grajdurile goale: ca s-au mutat in Senat ocupantii lor."
Noi stim ca este griu, dar problema e ca nu este. Am inteles ca problema e rezolvata."
Datele ghicitoarelor sint mult mai reale decit cele din sondajele institutelor, care de multe ori
ajusteaza rezultatele in functie de rezultatele politice
Degeaba ai scula, daca nu stii s-o folosesti."
Exista o astfel de hirtie cu un fel de testament al lui Coposu. In hirtia respectiva, vazuta nu doar
de mine, Corneliu Coposu m-a desemnat pe mine presedinte al PNTCD, dar hirtia nu a fost luata in
considerare."
Victor Ciorbea este un nou Cezar pentru poporul roman!"
Raspunzator este domnul Decebal Traian Remes, aceasta vietuitoare hibernala care nu are ce cauta
la Finante!"
Eu cu Ion Iliescu sigur nu sint contemporan!"
In fond, Ion Iliescu se pregateste sa devina presedintele tuturor romanilor, deci si al tuturor
microbistilor, asa ca e musai sa trateze in mod egal toate echipele."
In cazul consumului de apa poluata, consecintele sint cam nefaste. E mortal."
De fapt, noi sintem in Europa de 2-3000 de ani, daca ma gindesc la daci."
Nu am luat nici un leu imprumut de la Bancorex, daramite o marca sau un dolar."

107

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Opozitia mea fata de darimarea locaselor de cult nu a lipsit, insa despre acest lucru nu m-a intrebat
nimeni."
La prima intilnire protocolara cu Ion Dinca - fiindca la cuplul dictatorial nu am avut niciodata
audiente - am avut o opozitie ferma, fiind pus in situatia de a ceda."
Nu exista organism care sa verifice ca am avut sau nu cvorum, asa ca treceti la vot!"
Nu CFSN-ul i-a chemat pe rusi sa intre in Romnia, ci tocmai americanii. Numai ca rusii le-au
raspuns ca le-au transferat lor doctrina Brejnev."
Desi in cazul Stanculescu este o culpa a Justitiei, ea nu poate fi imputata nimanui."
Soarta viitorului guvern va fi in functie de alegeri."
Cineva ori e, ori nu e ministru"
Si voturile puscariasilor conteaza, ca si ale celor care sint in ospiciu si legea nu le-a interzis
dreptul de vot!"
Singurul vapor linga Titanic, capabil sa preia supravietuitori, este PDSR!"
El a uitat ca Boda si cu mine, impreuna cu ceilalti care ne-am desprins din PDSR, am facut-o din
motive de imoralitate politica, fata de care am vrut sa ne detasam!"
Cred ca lucrurile au avansat in cadrul intilnirii de ieri si pot sa spun ca azi e mai bine ca ieri si
mai prost ca miine."
Romania este in momentul de fata pe un vulcan de prioritati." Eu am fost cercetat pe drept
cuvint, pentru a se vedea daca am cunostinte asupra semanticii, de catre colegul meu de supliciu, dl.
general Badalan." Trebuie sa combatem anonimatul autoimpus, aceste umbre care nu lasa nici un
fel de urma, bagajele anatomice neproductive."
Da, i-am santajat sa ia presedintia Senatului, la care nu aveau dreptul, Secretariatul Guvernului, la
care nu aveau dreptul, i-am santajat sa-si numeasca vicepresedinti la diferite agentii, ca sa
controleze si acolo, l-am santajat pe Stoica sa faca o reforma in Justitie, in asa fel incit nimeni sa nu
mai aiba acces la justitie."
Luna Curateniei a inceput acum citiva ani, doi-trei ani, si sper sa continue si dupa ce nu voi mai fi
la Primarie."
Cind PD are febra, domnul ministru Basescu delireaza; cind domnul Basescu are febra, se crede
tren si deraiaza. Astept cu interes o febra viitoare care sa-l cuprinda pe domnul Basescu si sa se
creada vapor."
nu telefonul rosu este problema, ci Iliescu rosu este problema."
108

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Eu am spus ca nu este posibila o asemenea colaborare, dar nici imposibila." Tot noi, Conventia,
vom fi la guvernare, deoarece vechea putere a nimicit mediul inconjurator!"
Spaga deschide chiar usi interzise de lege..."
Mi-am anuntat deja familia ca, din momentul investirii, m-a pierdut. Vreau sa mor pe strazile
Ploiestiului!"
In cazul in care tiganii din Marea Britanie au patat onoarea comunitatii noastre, voi avea grija sa
fie aspru pedepsiti. In primul rind, vor fi exclusi din rindurile noastre!"
am cistigat pariul cu viitorul, acum trebuie cistigat pariul cu prezentul."
as scrie despre partea mai putin stiuta din activitatea unui presedinte, si anume presedintele
vazut ca paznic la lada de gunoi a societatii."
Statul este hotul invizibil. In fiecare luna, statul se strecoara pe gaura cheii la mine in casa si-i fura
sotiei din poseta o suma variabila de bani!"
Partidul cu care am dori sa facem aliante postelectorale este totusi PDSR."
Politica devine tot mai mult o stiinta, iar inginerii sint cei mai apti sa se integreze in aceasta
activitate."
Sintagma telefonul rosu reprezinta, de fapt, o optiune politica. In traducere, ca sa spun asa,
inseamna ca mergem cu Vestul, mergem cu Estul sau mergem cu Vestul si cochetam cu Estul."
Exemplul meu favorit este acela ca Romania are acum o piata valutara, care functioneaza
ireprosabil, in schimb nu avem o piata a rosiilor"
Omul tranzitiei este ca o clepsidra. I se scurge mintea-n picioare, insa daca il intorci cu picioarele
in sus, ii vine mintea la cap."
Eu cred ca Magureanu are in mina o quinta la doua capete, intr-unul situindu-se PNR, in celalalt
ApR. Pe scurt, capul mare este ApR, iar cel mic PNR."
Eu, personal, ma simt mai terorizat astazi de Securitatea lui Ceausescu decit eram inainte de '90."
Astazi, sub regimul Constantinescu, sint o victima a Securitatii lui Ceausescu. "
Este victoria Dunarii asupra recesiunii financiare Acesta este simbolul acestei nave."
Cianura de potasiu este perfect solubila. Asa ca cine moare, moare; si cine scapa, scapa."

109

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Acum sint independent si sint hotarit sa nu mai dau case pe pile."


Dl. Basescu isi va explica public explicatiile sale." Anton Parlogi (membru PD): Functia de
primar al Bucurestiului i-ar putea aduce lui Ion Tiriac un spor de credibilitate internationala."
Am intors istoria Romaniei. Acum, toata lumea vrea sa vina la Bucuresti."
Domnul Ioan Muresan a devenit moralist de cind sta in preajma dlui Lupu."
In general, problema unor asemenea actiuni ridica chestiunea hazardului moral."
Noi trebuie sa ne ocupam in primul rind de problemele pe care le-am avea ca parlamentari si deabia apoi sa rezolvam si alte probleme care, desigur, sint la fel de importante."
In fata lui Adrian Nastase, ca si in spatele lui, sta presedintele Iliescu."
Dl. Iliescu nu are nevoie sa fie infectat cu tot felul de bacterii, intrucit domnia sa, inca din frageda
tinerete, a fost infectat cu puternicul bacil al comunismului."
Fiecare asociatie este alcatuita din medici specializati in tratamentul anumitor boli. Nu stiam pina
acum nimic despre existenta asociatiei medicilor PNTCD. Prin generalizarea celor de mai sus sa
tragem concluzia ca PNTCD este o noua maladie descoperita pe plaiurile carpato-danubiene?"
Este penibil ca ministrul Justitiei a cerut ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Mera, care
este un reputat profesor de matematica."
...trebuie sa transformam exodul de creiere intr-o circulatie a creierelor."
Dupa ce ni l-a propus pe Mihai presedinte regal si a fost externat din politica, domnul Cmpeanu
ni-l propune pe Iliescu monarh prezidential si va fi, firesc, internat in PDSR."
Domnul prezentator are si el antecedenti in Ardeal."
Nu prea m-am pregatit pentru discutie, sint semipregatit, ceea ce fac de fiecare data, chiar daca
unora nu le convine."
Daca nu credeti in acest guvern inseamna ca nu intelegeti democratia."
Ceea ce domnul Ionel Vasile declara, si asta am vazut ca este tratata ca o stire de senzatie, care
vine in contradictie cu ce am spus eu, nu vine in contradictie cu ce am spus eu."
Mugurel Vintila a declarat ca eu incerc sa execut o partitura simfonica cu un instrument
dezacordat, deci astept sa vina sa-mi acordeze instrumentul."

110

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Cum doreste domnul Pruteanu sa protejeze prin lege limba romna, cita vreme cuvintul
Pruteanu insusi avea un sens in 1996 si are cu totul alt sens in anul 2000?"
Luni, la buget, o sa-mi intreb colegii: dumneata vrei sa pleci in Asia? Du-te linistit! Iar eu va spun
voua sa ramineti aici, nu sa plecati in Asia si America."
Eu nu am nimic impotriva sa impart paternitatea si cu primul-ministru si cu presedintele."
Vreau sa apuc Bucurestiul din maruntaiele lui, adica de jos in sus"
Barbat destoinic poate fi foarte bine si o femeie. Pentru ca, pina la urma, barbatul este o forma
degenerata de femeie."
Un om care a reusit sa faca un film poate sa fie presedinte si in Bangladesh."
Mai avem sa facem o lege despre sexul ingerilor."
Daca mi se cere sa semnez o lista ca nu sint borfas, n-o semnez."
Pamintul este o perpetua incintare a sufletului si o provocare a mintii.
Dom primar, ce tinar esti, / De data asta voi fi cu tine, / Nu te las sa pleci, / Vreau un mandat
alaturi de tine.
Legea lobby-ului ar fi prima caramida pentru transparentizarea unor activitati, a unor jocuri de
interese.
Eu zic sa ne comportam ca deputati, nu ca ultima batrina, pentru care am tot respectul, pentru
virsta. Eu zic sa ne comportam ca similar.
Lumea inundabila de aceea se numeste inundabila, pentru ca e inundata.
In 2004 vom cistiga alegerile. Pina atunci vom fi pregatiti sa preluam puterea.
Ca vecin de bloc cu dl. Remes, stiu ca aprobarile de pe lista reesalonarilor la plata datoriilor nu le-a
dat ministrul.
La Partidul Noua Generatie tinerii nu mai trebuie sa vina si sa astepte in anticamera ca sa moara
cineva ca sa ii ia locul.
Sa stiti ca oaia, in timp ce paste, slabeste rezistenta digurilor. Ea, cu picioarele, tot da asa, din
labute, mai maninca si atunci se slabeste rezistenta digului de pamint.
Prin formatiunea noastra politica deschidem PDSR-ului portile strainatatii.

111

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Mi-as dori ca Bucurestiul sa nu mai aiba prostituate atit de ieftine si aurolaci atit de tentanti pentru
pedofili.
Sint doua posibilitati: sa fie subiectiv sau incompetent, dar este inadmisibil ca un politist sa faca
politica, iar incompetent daca ar fi, este tot inadmisibil.
Statul este cel mai important lucru. Statul este stat.
Cea mai importanta calitate a mea este ca ma scol cu noaptea-n cap, ca un taran si ma culc noaptea
foarte tirziu, ca un intelectual.
Banii pe care ii iau ii donez oricum nevestii-mii, asa ca nu ma mai intrebati nimic despre acest
aspect.
Din partid voi pleca atunci cind ma voi duce la groapa, chiar si acolo voi lua trandafirul dupa
mine.
Prin lege, detinatorii de functii de pe o lista nesfirsita devin automat transparenti.
Decizia parlamentarilor de a nu relua votul este o infringere a jigodiei de presa... Nu e vorba de
toata presa, ci de presa care nu e cu noi.
Putin inseamna mai mult decit nimic.
...daca PDSR imi ofera un loc de ministru in cabinet, evident ca ma duc, fara discutie, ca sa pot
munci, sa fac ceva.
Eu nu am fost securist, eu am fost capitan de nava.
Populatia a facut revolutia pentru ca nu gasea de mincare.
De-abia acum mi-am dat seama ca nu trebuia sa impart cu nimeni puterea, pe vremea cind eram
prim-ministru.
Negocierile cu FMI merg crestineste.
PRM nu este un partid extremist, ci doar are probleme de imagine.
Eu doresc populatiei Romaniei sa sarbatoreasca in aceste zile cu bucurie interioara
Protocolul ar trebui sa fie cam cit cele patru volume ale DEX-ului. Cred ca ar fi suficient.
Cetateanul nici nu va indrazni sa scuipe pe jos. Iar daca o va face, un om de-al meu il va bate pe
umar: Domnu, v-a cazut ceva din gura... Aveti sa-mi dati 30.000... Castrati sau nu, ciinii se
intorc si musca din nou, cu alta parte a corpului, nu cu cea de care au fost saraciti, asa cum s-a
observat asupra domnului George Padure.

112

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Primaria Generala a Capitalei ar fi mers mai bine, pina acum, daca nu avea primari.
Dorim ca, in aceasta campanie electorala, bucurestenii sa aleaga oameni, si nu numai.
Eu sint un barbat si-mi voi mentine standardul. Nu trebuie sa fac insa exces.
Doresc succes limitat celorlalti candidati participanti la cursa pentru primarie... pentru ca mie mi-l
doresc deplin.
Ii urez vint din pupa capitanului de Titanic Basescu, cu ocazia lansarii la apa. Semnat
Aisberg.
Obiectivul partidului nostru nu il reprezinta alegerile din toamna, ci anticipatele din 2002.
Daca un aurolac se ofera sa imi spele contra cost parbrizul, primul lucru pe care il fac este sa il urc
in masina. Apoi il duc la o firma specializata, care are autorizatie sa faca asa ceva, il imbrac pe banii
mei, ii ofer echipament asa cum am vazut in Vest si ii fac un instructaj de doua zile.
Traian Basescu este un pericol public, el iese ca paduchele pe frunte si se bitiie in vazul public.
As vrea sa fac din Soseaua de Centura prima carte de vizita a Capitalei.
Am trecut pe linga un cimitir si mi s-a facut dor de tara, cind am mirosit o balega.
Concetatenilor le urez sa aiba parte de miros de trandafiri.
Nu stiu unde am fost vineri pentru ca am amnezie, sint incult.
A fost prima cale reprezentata de PDSR, a doua a fost oferita de CDR, iar cea de a treia cale ar fi a
celor care au venit de pe alte planete si care ne ofera cu generozitate o varianta virgina.
Pe candidata noastra am lansat-o cind i-am dat o sticla de sampanie dupa ceafa si a rezistat.
Nu am colaborat cu Securitatea ca politie politica.
Asemenea constructii nu se pot ridica, pentru ca in Bucuresti e seism.
Mugur Isarescu este un bun politician, pentru ca e prieten atit cu Ion Iliescu cit si cu Emil
Constantinescu si Petre Roman.
Daca UFD cistiga primaria Bucurestiului, PDSR pierde alegerile.
Voi construi mai multe teatre pentru ca Iasi-ul are nevoie de mai mult circ!
Cei care au condus Bucurestiul in ultimii zece ani de zile ar trebui spinzurati.
113

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Afirmatiile contracandidatilor ca pot fi niste buni primari mi se par aberante.


Pot spune ca am fost provocati, iar reactia oamenilor mei, care au aruncat si ei cu pietre in
autobuzele electorale ale PDSR, a fost una normala.
Veniti in ALIANTA cu Melescanu-n frunte, Veniti ca sa juram poporului credinta Caci EL ealesul tarii sa-i fie presedinte Sa-i poarte azi cirma cu spor si iscusinta.
Eu din principiu nu refuz invitatiile in strainatate. Fiecare partid are o mama si mai multi tati. Eu
nu am avut niciodata curajul sa spun ca sint mama sau unul din tati.
Ion Iliescu se pare ca nu va muri sarac si cinstit, ci doar sarac.
Securitatea nu a fost politie politica in ansamblul ei si nu cu aceeasi intensitate in toate timpurile.
Ioan Ghise a fost informator doar pentru oamenii cinstiti din Securitate, care nu se ocupau cu
represiunea.
In anul 2000 e posibila o crestere economica de 10%, dar nu e probabila si nu va fi, pe cind o
crestere economica de 3% este si posibila, si probabila, si exista, si va fi!
Dl. Isarescu a fost la padure in vinerea Pastilor. O sa ma intrebati ce a cautat acolo: va spun ca a
cautat cresterea economica!
Parteneriatul are loc intotdeauna intre mai multi si nu de unul singur.
Cea mai fair-play campanie electorala mi se pare cea a partidului lui Radu Vasile, care mi-a
acordat tot sprijinul retragindu-se din campanie.
*Textele apar in arhivei Internet a publica iei Academia Ca avencu.

TEMA 2
Comenta i textele urm toare ncercnd s realiza i un eseu asupra limbajului i discursului politic
din perspectiva retoricii i a teoriei argument rii.
Obiectivele pe care i le propune aceast tem constau aplicarea cuno tin elor dobndite n cadrul
cursului, n special cele referitoare la compunerea i argumentarea specifice discusului politic f r
a neglija nici surprinderea func ionalit ii figurilor retorice.
Au fost selectate pentru analiz
Patton2).

discursuri1 celebre (T.Roosevelt, J.F.Kennedy, R.Kennedy,


114

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Discursul politic francez este reprezentat de dou discursuri (Charles de Gaulle i V. Giscard
dEstaing) .
Din spa iul politic romnesc3 ne-am oprit la dicursul de renun are la candidatura pentru alegerile
preziden iale ale lui Emil Constantinescu.
I.

Preciz ri de principiu

Studentul este liber s - i aleag textele de comentat, neimpunndu-se restric ii de ordin cantitativ
sau de alt natur .
Charles de Gaulle, Discursul rostit la BBC, 6 iunie 1944
B t lia suprem a nceput!
Dup at tea lupte, atta furie, attea dureri, iat momentul ncle t rii decisive, att de a teptate.
Binen eles, este b t lia pentru Fran a i este b t lia Fran ei .
Uria e mijloace de atac care ne vin n ajutor au nceput s vin spre rm plecnd de pe rmurile
b trnei Anglii. n fa a acestui bastion al Europei de Vest fu oprit cndva mareea invaziei
germane. Ast zi el este baza de plecare a ofensivei libert ii. Fran a, invadat de patru ani, dar
nengenuncheat , nici nvins , Fran a este gata pentru a lua parte la aceast ofensiv .
Pentru fiii Fran ei, oriunde ar fi ei, orice ar fi ei, datoria simpl i sacr este s lupte cu toate
mijloacele pe care le au. Este vorba despre distrugerea inamicului, inamicul care ne strive te i ne
ntineaz patria, inamicul detestat, inamicul f r onoare.
Inamicul va face totul pentru a sc pa de mna destinului. El se va ag a de p mntul noastru ct mai
mult timp posibil. Dar, a trecut deja mult timp de cnd nu mai este dect o fiar care d napoi. De
la Stalingrad la Ternopol, de la malurule Nilului la Bizerte, de la Tunis la Roma, s-a obi nuit cu
nfrngerea. Aceast b t lie, Fran a o va duce cu furie. O va duce cu ordine. Astfel am c tigat, de
1500 de ani ncoace, fiecare din b t liile noastre. Astfel o vom c tiga i pe aceasta. n bun ordine
(cu o bun organizare)[]
Pentru na iunea care se bate, redus la o neputin total (a fi legat de mini i de picioare), buna
organizare n lupt cere ndeplinirea mai multor condi ii.
Prima este respectarea exact a consemnelor date de Guvernul francez i de efii francezi desemna i
pentru a le face pe plan local
A doua
A treia
B t lia Fran ei a nceput!n na iune, n Imperiu, n armate nu mai este dect una i aceea i voin ,
una i aceea i speran . n spatele norului att de greu de snge i de lacrimile noastre iat reap ru
soarele m re iei noastre.

115

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Discursul lui Valery Giscard dEstaing- 27 ianuarie 1978,


Dar nimic nu ar fi putut fi ndeplinit f r voi/ f r voi care a i sus inut redresarea prin disciplina i
efortul vostru.
Aceste rezultate/reprezint bunurile voastre c p tate cu mult dificultate//
Este oare momentul s le (rezultatele )repunem n discu ie?
Nu ar fi mai bine s continu m efortul//
S ajungem n sfr it ntr-o situa ie asanat / cu o economie restabilit / cu bune condi ii de via ?///
Gndi i-v la situa ia unei persoane c zut n ap ///care noat // care noat contra curentuluipentru
a- i salva via a///curentul este puternic/ dar notnd cu efort// ea s-a apropiat de mal//e aproape
demal/aproape l atinge// atunci/ o voce i spune la ureche/ De ce s te for ezi astfel?//ncepi s
obose ti//Nu ai dect s te la i dus de curent///Persoana ezit //este foarte tentant// de ce s nu se
lase dus de val?//dar/ cnd te la i dus de curent/ te neci/ da/// apaluze 7 secunde///da/ trebuie s
termin m redresarea economiei.
Discursul prin care Franklin D. Roosevelt declar
Washington, D.C., 8 decembrie 1941.

"stare de r zboi" mpotriva Japoniei,

Ieri, 7 decembrie 1941 - o dat acoperit de ru ine pe vecie - Statele Unite ale Americii au fost
atacate brusc i deliberat de for ele navale i aeriene ale imperiului Japoniei.
Statele Unite se aflau n rela ii de pace cu acea na iune i, la solicitarea Japoniei, purtau discu ii cu
guvernul i mp ratul acestei na iuni cu privire la men inerea p cii n Pacific.
ntr-adev r, la o or dup ce escadroanele aeriene japoneze i-au nceput bombardamentul asupra
insulei americane Oahu, ambasadorul Japoniei n Statele Unite mpreun cu colegul s u, au
transmis Secretarului nostru de Stat un r spuns oficial la un mesaj adresat anterior. Acest r spuns
considera inutil continuarea negocierilor diplomatice existente, dar nu con inea nici o amenin are
sau m car vreo aluzie/ vreun indiciu cu privire la un posibil r zboi sau atac n for .
Trebuie s lu m act de faptul c distan a ce separ insula Hawaii de Japonia indic evident c
atacul a fost n mod deliberat planificat cu multe zile sau chiar s pt mni n urm . n tot acest
timp, guvernul japonez a indus n eroare n mod deliberat Statele Unite prin declara ii false prin
care i exprimau speran a pentru men inerea p cii.
Atacul de ieri asupra insulelor hawaiiene a produs numeroase pagube for elor navale i militare
americane. Cu durere v aduc la cuno tin c mul i americani i-au pierdut via a. Mai mult, vasele
americane au fost atacate cu torpile i n largul m rii, ntre San Francisco i Honolulu.
Tot ieri, Japonia a lansat un nou atac i asupra Malaieziei.
Azi noapte for ele japoneze au atacat Hong Kong-ul.
Azi noapte for ele japoneze au atacat Guam-ul.
Azi noapte for ele japoneze au atacat insulele Filipine.
Azi noapte japonezii au atacat Insula Wake.
Iar n aceast diminea japonezii au atacat Insula Midway.
Precum se vede, Japonia a declan at o ofensiv surprinz toare pe tot cuprinsul zonei Pacificului.
Evenimentele de ieri i de ast zi vorbesc de la sine. Poporul american i-a format deja o opinie i
n elege foarte bine care sunt implica iile asupra existen ei i siguran ei na iunii noastre.

116

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

n calitate de comandant suprem al Armatei i al Marinei, am ordonat s se ia toate m surile


necesare pentru securitatea noastr .
Ne vom aminti mereu de acest atac crncen ndreptat mpotriva noastr . Nu conteaz ct timp va
dura pn vom birui aceast invazie premeditat ; poporul american, n m re ia lui, va lupta pn la
izbnda final . Am credin a c exprim voin a Congresului i a poporului cnd afirm nu doar c ne
vom ap ra pn la cap t dar ne vom ncredin a c acest fel de tr dare nu ne va mai amenin a
niciodat .
Animozit i exist . Nu exist nici o ndoial c poporul nostru, teritoriul nostru i interesele noastre
se afl n mare primejdie.
Avnd deplin ncredere n for ele noastre armate i mpreun cu voin a de neclintit a poporului
nostru vom triumfa, inevitabil, a a s ne ajute Dumnezeu.
Ca urmare a atacului neprovocat i tic los al Japoniei din data de duminic , 7 Decembrie 1941, am
cerut Congresului s declare instituirea st rii de r zboi ntre Statele Unite i imperiul Japoniei.
Discursul Generalului George S. Patton, Jr. care adreseaz trupelor sale un ultim mesaj
mobilizator nainte de invazia din Normandia, Enniskillen Manor Grounds, Anglia, 17 Mai, 1944.
Solda i, chestiile astea pe care le vntur unii, cum c America n-ar vrea s intre n r zboi i s
lupte, sunt ni te prostii ! Prin tradi ie, americanii iubesc lupta. To i americanii adev ra i iubesc
provocarea i z ng nitul armelor n lupt . America iube te nving torii. America nu va tolera
nvin ii. Americanii i dispre uiesc pe cei la i; americanii lupt ca s nving . Din aceste motive
America nu a pierdut i nu va pierde nici un r zboi.
Nu to i ve i pieri n lupt . Doar doi la sut dintre voi, chiar ast zi, n acest loc, ve i pieri ntr-o
b t lie important .
Nu trebuie s v teme i de moarte. Cu timpul, moartea ne va lua pe to i. Fiec rui soldat i este team
la prima misiune. Cel care nu recunoa te acest lucru este un blestemat de mincinos. Da, e drept, unii
solda i sunt la i, dar ei trebuie s lupte la fel de aprig c de nu, i ia naiba!
Un erou adev rat este acel soldat care se lupt chiar dac moare de fric . La unii, frica dispare
imediat ce au intrat n focul luptei; altora dup un ceas; iar altora dup mai multe zile; dar un soldat
adev rat nu va permite ca frica de moarte s -i ntineze onoarea, sim ul datoriei patriotice i al
b rb iei. Pe tot parcursul carierei voastre militare a i njurat ceea ce voi numi i "g ina ul de
exerci ii". Dar i aceste exerci ii au un scop precis, ca orice alt lucru din armat . Acest scop este
supunerea necondi ionat la ordine, crearea i men inerea unei st ri de alert continu !
Acest lucru trebuie insuflat fiec rui soldat. Dac vrea s r mn n via , un soldat trebuie s fie
ntr-o alert permanent . ! Pe undeva prin Sicilia sunt 400 de morminte frumos s pate, i asta din
cauza unui singur soldat care a adormit n post - dar acolo sunt ngropa i nem i fiindc noi i-am
prins pe nemernicii ia dormind!
Armata este o echip , tr ie te, doarme, m nnc , lupt ca echip . Chestia cu eroul individual este o
baleg de cal! Tmpi ii ia nevroza i care scriu din-astea pentru Saturday Evening Post habar n-au
ce e aia s te lup i cu adev rat sub gloan e a a cum nu tiu Fiecare soldat dintr-o armat are un
rol esen ial. Fiecare soldat are o sarcin pe care trebuie s o fac . Ce-ar fi dac fiecare ofer de
camion s-ar hot r c nu-i place uieratul glon ului ce-i trece pe deasupra capului, s-ar ng lbeni i
ar s ri n an ? Ce-ar fi dac fiecare soldat ar gndi: " Nu-mi vor duce dorul, sunt doar unul din ia
mul i?". Unde dracu' am ajunge atunci ? Unde ar ajunge atunci ara noastr , cei pe care i iubim,
casele noastre i chiar lumea?
117

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Mul umesc Celui din Ceruri c americanii nu gndesc a a. Fiecare soldat care i face treaba lui
contribuie la ntreg. Solda ii de la artilerie duc i ntre in armele i vasta ma in ria a acestui r zboi,
pentru ca noi s putem lupta. Intenden ii se ocup de echipament i de alimente, c pe unde mergem
noi nu-s prea multe de furat. Pn la ultimul soldat de la poli ia de buc t rie,(KP - Kitchen Police)
fiecare are o treab de f cut i chiar i tipul ala care fierbe apa ne fere te s nu (G.I. gastrointestinal).
Solda i, nu uita i, voi nu ti i c eu m aflu aici. S nu pomeni i nimic despre mine n scrisorile
voastre. SUA trebuie s se ntrebe ce dracu' s-a ntmplat cu mine. Nu eu ar trebui s conduc
aceast armat , de fapt eu nici n-ar trebui s fiu n Anglia. L sa i-i pe blestema ii ia de nem i s
afle primii. Vreau s m vad i s zbiere: " Ah, iar -i blestemata aia de Armata a Treia i ' la de
Patton!"
Vrem s termin m repede cu chestia asta i s ne c r m dracului de aici, s ajungem i la mpu i ii
ia de japonezi.
Cel mai scurt drum spre cas trece prin Berlin i prin Tokio! O s c tig m r zboiul sta, dar l vom
c tiga dac le ar t m du manilor c avem mai mult curaj dect au ei sau o s aib ei vreodat !
Va fi un lucru m re pe care voi, oameni buni, l ve i putea spune cnd totul se va sfr i i ve i fi din
nou la casele voastre. i pute i mul umi Celui de Sus c , peste 20 de ani, cnd ve i sta la gura sobei
cu nepotul pe genunchi i o s v ntrebe ce-a i f cut n r zboi, nu va trebui s -l muta i pe cel lalt
genunchi, s v drege i glasul i s -i spune i: "Am c rat rcu lopata n Louisiana."

Discursul inaugural al lui John F. Kennedy Washington D.C., 20 ianuarie 1961


Suntem ast zi martori nu la victoria unui partid, ci la s rb torirea libert ii, care simbolizeaz n
acela i timp un sfr it i un nceput, o nnoire precum i o schimbare. Am jurat n fa a voastr i a
Celui Atotputernic acela i solemn jur mnt pe care l-au depus i nainta ii no tri acum un secol i
trei sferturi n urm .
Lumea s-a schimbat mult de atunci. Pentru c , acum, omul de ine n minile sale de muritor puterea
de a nl tura toat s r cia uman precum i toate formele de via uman . i totu i, aceea i credin
revolu ionar pentru care au luptat nainta ii no tri ne anim i ast zi, credin a c drepturile omului
sunt date nu de generozitatea statului ci de mna lui Dumnezeu.
Nu putem ndr zni s uit m c noi suntem mo tenitorii acelei dinti revolu ii. S l s m cuvntul s
mearg nainte i s spunem, prietenilor i semenilor no tri, c tor a a fost predat noii genera ii de
americani, n scu i n acest secol, domoli i de r zboi, disciplina i de o pace grea i amar , mndri de
mo tenirea trecutului i f r dorin a de a fi martori sau a permite dispari ia acestor drepturi ale
omului c rora na iunea noastr le-a fost mereu credincioas i pentru care i noi, ast zi, lupt m
acas i pretutindeni n aceast lume.
Poporul trebuie s tie, fie c ne vrea binele sau r ul, c vom pl ti orice pre , vom suporta orice
povar , vom face fa tuturor greut ilor, ne vom ajuta prietenii, ne vom opune oric rui du man
pentru a asigura supravie uirea i victoria libert ii. Pentru aceasta i multe altele ne angaj m
solemn.
Vechilor no tri alia i, cu care mp rt im tradi ii culturale i spirituale comune, le promitem
loialitatea prietenilor fideli. Dac suntem uni i, pu ine sunt faptele pe care s nu le putem realiza
mpreun . Dac suntem dezbina i, pu ine sunt faptele pe care le putem realiza, pentru c nu vom
putea face fa grelelor provoc ri dac , la nevoie, nu suntem uni i.
118

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Salut m cu bucurie acele state care i-au dobndit libertatea i le ncredin m c eliberarea lor de
sub jugul colonial nu va fi nlocuit de o alt tiranie de o el. Nu ne a tept m ca ele s ne sus in
ideile. Dar ntotdeauna vom avea speran a c i vor sprijini libertatea i nu vor uita c , n trecut, cei
care s-au crezut, proste te, puternici c l rind pe spinarea unui tigru, au sfr it-o n stomacul
acestuia.
Celor mul i care locuiesc pe aceast lume n colibe sau sate i se chinuie s ias din mizerie, le
f g duim c i vom ajuta, att ct este nevoie, i asta nu pentru c i comuni tii ar face acest lucru
sau pentru c am avea nevoie de voturile lor, ci pentru c a a este drept s fie. Dac o societate
liber nu i poate ajuta pe cei mul i i nevoia i, nu-i va putea salva nici pe cei pu ini i boga i/avu i.
Republicilor surori cu noi, aflate la sud de grani a noastr , le facem o promisiune special : vom
transforma vorbele noastre n fapte bune, ntr-o nou alian ntru progres, pentru a ajuta oamenii
liberi i guvernele libere s se desc tu eze de s r cie. Dar aceast revolu ie pa nic a speran ei nu
trebuie s devin o prad pentru puterile ostile. To i vecinii no tri s tie c noi le vom fi al turi
mpotriva agresiunii i a subversiunilor, oriunde s-ar afla n America. i toate puterile s afle c
aceast emisfer dore te s r mn st pn n casa ei.
Iar adun rii mondiale a statelor suverane, Na iunile Unite, ultima noastr speran ntr-un veac n
care instrumentele p cii au fost demult cople ite de armele r zboiului, i rennoim promisiunea
noastr de sprijin:
Discursul lui John F. Kennedy, care, la Zidul Berlinului, condamna comunismul si reafirma
solidaritatea americana, declarand "Ich bin ein Berliner", Berlinul de Vest, Germania, 26 iunie
1963.
[ Multimea aclama ritmic "Ke-nne-dy; Ke-nne-dy]
Cu 2000 de ani in urma--[ Kennedy este intrerupt de aplauze.]-- Cu doua mii de ani in urma, cea
mai de pret lauda era "civis Romanus sum!". Astazi, in aceasta lume libera, cea mai mandra lauda
este "Ich bin ein Berliner!" [ Multimea striga puternic].
Sunt multi oameni in lume care nu inteleg - sau spun ca nu inteleg - care este cea mai importanta
deosebire dintre lumea libera si lumea comunista. Sa vina la Berlin!
[Aplauze.]
Sunt unii, in Europa, sau altundeva, care spun " noi ne putem intelege cu comunistii".
Sa vina la Berlin ! [Aplauze si urale.]
Si mai sunt c iva care chiar spun: "da, comunismul este un sistem diabolic, dar ne permite sa facem
progrese economice". Lass'sie nach Berlin en kommen! Sa vina la Berlin! [Aplauze puternice si
strigate de urale.]
Libertatea presupune multe dificultati iar democratia nu e perfecta. Dar noi nu am fost niciodata
nevoiti sa ridicam un zid pentru a impiedica oamenii sa plece ! [Multimea striga, Kennedy face o
pauza, nu poate continua discursul de zgomotul produs de multime.]
In numele compatriotilor mei care locuiesc la mii de mile departare, dincolo de Atlantic si care se
afla la mare distanta de voi, vreau sa va spun ca pentru ei este cea mai mare mandrie sa imparta cu
voi, chiar daca de la distanta, istoria ultimilor optsprezece ani.
Nu cunosc un alt oras care sa fie sub asediu de optsprezece ani si care sa aiba dorinta de viata si
forta, speranta si hotararea acestui oras care este Berlinul de Vest !
Intreaga lume poate sa vada ca acest zid este cea mai vie si graitoare dovada a esecului sistemului
comunist, dar noi nu avem nici o multumire din acest fapt. Deoarece este o ofensa adusa umanitatii
sa separi familiile, sa desparti soti si sotii si frati si surori, sa desparti oameni care doresc sa traiasca
impreuna ! [Urale si aplauze.]
119

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Ce e adevarat pentru acest oras, e adevarat si pentru Germania: pacea adevarata si durabila din
Europa nu poate fi asigurata niciodata atata vreme cat unui german din patru ii este refuzat dreptul
elementar de a fi un om liber, si aceasta inseamna sa poti face liber o alegere [Urale]
In optsprezece ani de pace si buna credinta, aceasta generatie de germani si-a castigat dreptul de a fi
libera, inclusiv dreptul de a-si reuni familiile si natiunea printr-o pace durabila si dorinta de
bunastare pentru toti cetatenii. [Urale si aplauze prelungite.]
Voi traiti intr-o insula aparata a libertatii dar viata voastra face parte din cea a tuturora. Asadar,
permiteti-mi sa va cer sa inchideti ochii, asa cum o fac si eu, si sa treceti peste pericolele din ziua de
azi si sa va ganditi la speranta de maine, sa treceti peste libertatea acestui oras si a intregii Germanii
si sa va ganditi la libertatea de pretutindeni, sa treceti dincolo de acest zid spre ziua pacii si a
dreptatii, dincolo de persoana voastra spre intreaga umanitate.
Libertatea e indivizibila si daca un om este sclav, nimeni nu e liber. Privim inainte spre acea zi in
care acest oras se va reintregi, la fel si aceasta tara si acest maret continent al Europei, cand toti vom
fi. liberi intr-o lume a pacii si a sperantei.
Cand acea zi va sosi intr-un sfarsit, precum se va si intampla, locuitorii Berlinului de Vest vor avea
satisfactia de a se fi aflat in prima linie timp de aproape doua decenii.
Toti oamenii liberi, oriunde ar locui ei, sunt cetateni ai Berlinului si, prin urmare, ca om liber, cu
mandrie rostesc: "Ich bin ein Berliner!" [Aplauze prelungite, scandari si urale.]
Discursul lui Robert F. Kennedy care anunta vestea asasinarii lui Martin Luther King, Jr,
Indianapolis, 4 aprilie 1968.
Kennedy:
Au aflat despre Martin Luther King ? [intreband un organizator al mitingului]
Unul dintre ei:
Nu. V-am lasat pe dvs. sa hotarati.
Kennedy:
Puteti cobori putin pancartele acelea ? [Multimea coboara pancartele cu
RFK - presedinte.]
Am o veste proasta pentru voi, pentru toti concetatenii vostri si pentru toti cei din lumea aceasta
care iubesc pacea, si anume ca Martin Luther King a fost impuscat si ucis in aceasta seara. Martin
Luther King si-a dedicat viata dragostei si dreptatii pentru semenii sai, si a murit din aceasta cauza.
In aceasta zi grea, cand SUA trece printr-o perioada dificila, ar fi bine sa ne intrebam ce fel de
popor suntem si ce cale vrem sa urmam. Pentru cei dintre voi care sunteti negri - tinem seama de un
fapt care e evident si anume ca responsabilitatea a fost a unor oameni albi - puteti fi coplesiti de
amaraciune, ura si dorinta de a va razbuna. Ca tara, putem lua acea cale de a ne polariza - negri
contra negri, albi contra albi, plini de ura unii fata de altii.
Sau, putem face un efort, ca cel facut de Martin Luther King, pentru a ne intelege, pentru a inlocui
acel act de violenta, acea pata de sange care s-a intins pe tot cuprinsul tarii noastre, printr-un efort
de intelegere, in compasiune si dragoste.
Celor care sunt negri si in aceste momente sunt tentati sa se lase cuprinsi de ura si neincredere fata
de nedreptatea acestui act impotriva tuturor albilor, le pot spune doar ca si inima mea este cuprinsa
de aceleasi sentimente ca si ale voastre. Si un membru al familiei mele a fost ucis, dar el a fost ucis
120

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

de un alb. Dar noi trebuie sa facem un efort aici, in SUA, trebuie sa facem efortul de a ne intelege si
a trece peste aceste vremuri grele.
Poetul meu favorit, Eschil, scria: In somn, durerea care nu poate aduce uitarea se scurge pic cu pic
in inima pana cand, in disperarea noastra si impotriva vointei noastre, intelepciunea vine prin gratia
ingrozitoare a lui Dumnezeu."
Noi aici in SUA nu de dezbinare avem nevoie, noi aici in SUA nu de ura avem nevoie, noi aici in
SUA nu de violenta si de faradelegi avem nevoie; ci de dragoste si intelepciune, si de compasiune
unii fata de altii, si de un sentiment de dreptate pentru acei din tara noastra care inca mai sufera, fie
ei albi sau negri.
Asadar, in aceasta seara va rog sa va intoarceti la casele voastre, sa va rugati pentru familia lui
Martin Luther King dar, ce e mai important, sa va rugati pentru tara noastra pe care cu totii o iubim
- sa va rugati pentru intelegerea si compasiunea despre care v-am vorbit.
Putem trai bine in aceasta tara. Vom trece prin vremuri grele; am trecut prin vremuri grele si vom
trece si in viitor prin vremuri grele. Violenta nu se va sfarsi aici, faradelegea nu se va sfarsi aici,
haosul nu se va sfarsi aici.
Dar marea majoritate a albilor si marea majoritate a negrilor din aceasta tara doresc sa traiasca
impreuna, sa traiasca in conditii mai bune si vor dreptate pentru toti oamenii care traiesc in tara
noastra.
Haideti sa ne dedicam la ceea ce vechii greci au spus cu multa vreme in urma: sa imblanzim
salbaticia omului si sa facem frumoasa viata pe acest pamant.
Haideti sa ne dedicam acestui lucru si sa rostim o rugaciune pentru tara noastra si pentru poporul
nostru.

MESAJUL
Pre edintelui Romniei, Emil Constantinescu,
Bucure ti, Palatul Cotroceni, 17 iulie 2000
Dragi compatrio i,
M adresez ast zi dumneavoastr cet eni ai Romniei, pentru a v aduce la cuno tin decizia mea
de a nu candida pentru un nou mandat de Pre edinte al Romniei n alegerile din noiembrie 2000.
Sunt dator s v fac cunoscute argumentele care m-au determinat s iau aceast decizie:
n urm cu patru ani, am promis cet enilor Romniei c voi lupta mpotriva corup iei i a ho iei.
Cnd am nceput aceast campanie, am descoperit c n Romnia se crease un sistem mafiot n care
caracati a firmelor-paravan era beneficiara unui sprijin de nalt nivel din institu ii de stat. A a au
fost posibile devalizarea b ncilor, distrugerea flotei, pagubele imense produse de mafia petrolului, a
ngr mintelor chimice, cre terea nengr dit a corup iei.
Un num r mic de profesioni ti din Poli ie, Parchet, Justi ie i Curtea de conturi a reu it, n ciuda
unor presiuni enorme, s adune dovezi i s conduc investiga iile pn la inculparea i, n unele
cazuri, condamnarea f ptuitorilor direc i, permi nd dezvl luirea ntregului sistem. Acum se
ncearc prezentarea continu rii ac iunilor din justi ie ca o campanie electoral negativ la adresa
adversarilor politici. Ca i cum a a s-ar schimba fondul problemei: mboga irea nem surat prin
ac iuni ilegale a unora pe seama popula iei furate i min ite.
Neangajndu-m n campania electoral , voi putea continua impar ial i ferm lupta cu cei ce fur
sau n al , pn n ultima zi a mandatului de Pre edinte al Romniei. Indiferent c printre vinova i
sunt fo ti sau actuali parlamentari, participan i la guvernare, magistra i sau reprezentan i ai altor
121

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

nalte institu ii publice. A a cum am spus i cum am procedat i pn acum, nu accept nici un fel de
interven ii i nici un fel de presiuni din partea vreunei persoane sau a oric rui grup de interese.
Eu am considerat i consider c , n Romnia, marea majoritate a oamenilor sunt cinsti i i corec i.
Am intrat n politic pentru a-i reprezenta pe ace ti oameni. M-am str duit s lupt n numele lor cu
minciuna, n el ciunea i jaful care ne-au s r cit ara. Ca simplu cet ean, m va interesa n
continuare, n ce ar voi tr i eu, copiii mei, prietenii i to i semenii mei. V rog ca, n aceast sear ,
s privim fiecare n sufletul i cugetul s u. Si s r spundem fiecare, la ntrebarea: "Doresc s tr iesc
ntr-o lume a ho iei i a minciunii sau ntr-o ar a cinstei i a adev rului?" V-a fi recunosc tor dac
mi-a i putea transmite r spunsul dumneavoastr la aceast ntrebare. R spunsul meu l cunoa te i.
Al doilea motiv care m determin s renun s candidez este efectul negativ pe care campania
electoral l-ar putea avea asupra reformei economice.
Acesta poate veni din dou direc ii, fie prin amnarea unor m suri absolut necesare dar nepopulare,
ceea ce ar bloca reforma cu consecin e grave asupra tuturor , fie prin catalogarea unor efecte sociale
pozitive ale reformei ca m suri populiste, ceea ce ar afecta ncrederea oamenilor n programul de
reform .
n acela i sens, hot rrea mea de a nu participa la alegeri pentru un nou mandat nu trebuie asociat
cu evitarea r spunderilor ce mi revin ci dimpotriv cu hot rrea de a m dedica cu i mai mult
energie ndeplinirii pn la cap t a sarcinilor actualului mandat. Voi sprijini cu toat puterea
realizarea programului Guvernului Is rescu. Mine voi prezida o edin de guvern n care vom
analiza modul n care sunt folosi i, n beneficiul cet enilor, banii veni i din str in tate pentru
diferite programe i cauzele nendeplinirii unor vechi contracte garantate de stat pentru nerealizarea
c rora contribuabilul romn pl te te acum.
Voi propune sanc ionarea drastic a celor vinova i. Voi propune impreun cu primul ministru
m suri substan iale de m rire a pensiilor. Ridicarea pragului minim al pensiilor pentru vechime
complet de munc la 250.000 de lei pentru rani i la 1 milion de lei pentru pensionarii de
asigur ri sociale de stat. De aceast m sur vor beneficia o jum tate de milion de rani i un milion
i jum tate de pensionari de asigur ri sociale de stat.
Al treilea motiv pentru care renun s candidez este degradarea competi iei politice transformat nto lupt oarb pentru interesele personale sau de grup. Tr im o vreme a oamenilor care vnd i
cump r principii, ideologii, locuri n Parlament i Guvern folosind minciuna, antajul, vulgaritatea,
manipularea oamenilor prin orice metode. n aceast lume nu am ce c uta. Nu vreau s particip la
tranzac ii i manipul ri de nici un fel. Nu vreau s fiu implicat n sciziunea unor partide i n diferite
jocuri de culise.
n alegerile din 1992 i 1996 nici un grup financiar romnesc sau str in nu mi-a acordat sprijin
considerndu-se c nu am nici o ans nici n cursa preziden ial i nici pentru coagularea unor for e
politice care s preia guvernarea. Aceasta mi-a permis s nu am nici un fel de obliga ii care s -mi
influen eze deciziile. Nu vreau nici acum s -mi creez obliga ii sau servitu i .
Prea mul i v d func iile politice doar ca aduc toare de putere i avere. Am ncercat prin
comportarea mea s infirm aceast opinie dar nu cred c am reu it. Iat de ce cred c se simte
nevoia unui gest care s ne elibereze de aceast prejudecat . Sper ca, prin acest precedent,oamenii
cinsti i i de valoare vor fi mai motiva i s candideze, iar electoratul va avea mai mult ncredere n
posibilitatea de a alege oameni valoro i i corec i.
Doresc ca, n ultimele patru luni ale mandatului meu, s pot fi mai direct i mai firesc al turi de
oameni. Vreau s cunosc mai bine problemele lor, s le ascult necazurile f r a fi b nuit c vreau s
m folosesc de ei n campania electoral . Am umblat prin ar i pn acum, f r publicitate, dar din
p cate prea rar. Voi circula mai mult n ar mai ales n zonele s race, izolate, de unde oamenii
lovi i de nedreptate, nevoi i indiferen e pot veni mai greu s se plng la institu iile statului.
122

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Pentru a face fa , voi aduce n aceste ultime patru luni al turi de mine mul i oameni noi n special
tineri forma i n ar i str in tate pentru a le mp rt i ceea ce tiu i pentru a primi de la ei puncte
de vedere proaspete, solu ii noi i dorin de ac iune.
n ncheiere, pentru a evita orice nen elegere, vreau s declar c nu voi candida pentru a ocupa un
loc n Parlament, nici acum i nici vreodat de acum nainte. Nu am nevoie s m protejez n spatele
unei imunit i parlamentare.
De asemenea, vreau s precizez c nu voi accepta s conduc nici un partid politic existent sau care
s-ar forma n viitor. Voi continua ns s -mi slujesc cu devotament patria i voi fi gata s-o fac ori de
cte ori va fi nevoie ca interesele poporului romn s fie ap rate n ar sau n str in tate.
Cred cu fermitate c i po i sluji ara i ca Pre edinte i ca simplu cet ean i sper c astfel voi da
ncredere i altora c pot lucra dup puterile lor pentru binele rii. N-a vrea s se n eleag aceast
renun are la a candida pentru un nou mandat ca o nemul umire a mea fa de cei care m-au ales, fa
de cei care m-au sus inut sau fa de cei pe care i-am reprezentat. Le mul umesc tuturor pentru c
mi-au d ruit imensul privilegiu de a-mi sluji ara n cea mai nalt demnitate a statului. Mandatul
meu, desf urat n momente de mare cump n ale istoriei Romniei i Europei a avut reu ite i
nereu ite. Istoria i oamenii le vor judeca. Am f cut gre eli personale pe care mi le recunosc. Am
crezut c pot face mai mult pentru oameni dect mi-au permis prerogativele preziden iale Am f cut
promisiuni i n numele unor oameni politici care apoi n-au n eles s le respecte i de multe ori nici
s se respecte pe ei n i i. Am avut mult ncredere n oameni care apoi au dovedit c nu o meritau.
Intr-o societate n care fiecare vorbe te doar despre gre elile celorlal i n eleg s -mi asum
r spunderea pentru toate aceste lucruri. Mai presus de toate, sunt profund afectat de suferin ele pe
care schimb rile necesare le-au adus celor mai nevoia i.
Cer iertare tuturor celor care au sperat c vor tr i mai bine dar suferin ele lor au continuat.
Dragi compatrio i!
Am c tigat ncrederea Europei i lumii n noi, cu greu, nu definitiv, cu rezerve, dar am c tigat-o.
Avem acum de c tigat ncrederea n noi n ine, n ceea ce am reu it cu attea sacrificii s facem,
pn acum, n ceea ce vom putea face mpreun n viitor.
Dumnezeu s ocroteasc Romnia!
V mul umesc pentru c m-a i ascultat.

1.Traducerea din engleza american i apar ine Romanei Tulbure.


2.F r a fi vorba despre cenzur , discursul lui Patton este prezentat fragmentar, n special din cauza
limbajului excesiv de colorat.
3. Urm toarele lucr ri dedicate discursului politic romnesc constituie bibliografie obligatorie :
-Roven a-Frumu ani, Daniela, Argumentarea. Modele i strategii, Editura All, 2000
-S l v stru, constantin, Discursul puterii, Institutul european, Ia i, 1999
-Alexandrescu, Sorin, Paradoxul romn, Editura Humanitas, 1998
-Mihai, Gheorghe, Retorica tradi ional i retorici moderne, Editura All, 1998

123

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

TEMA 3
Motto: Cunosc puterea cuvintelor
Guizot

Comenta i din perspectiva retoricii i a teoriei argument rii urm toarele vorbe memorabile.
Obiectivele temei vizeaz fixarea cuno tin elor de retoric i teoria argument rii, n special cele
referitoare la statutul i rolul figurilor retorice n impunerea -istoric i cultural a unor texte.
Deoarece contextul* n care au fost formulate aceste texte este foarte important pentru n elegerea
lor studen ii sunt ruga i s - i argumenteze comentariile innd seama de acesta.
Nu se impun nici un fel de restric ii cantitative sau de alt natur n alegerea
textelor care vor constitui tema de analiz a referatului.
Regele a murit, tr iasc regele!
O pace narmat
Orict de rea ar fi o Camer este preferabil unei anticamere orict de bune
A murit ast zi un om care aducea cinstire omenirii.
Acela a fost cntecul de lebed al marelui om
A fost una din cele ami mari regine ale noastre-nu, unul dntre regii no tri cei mai mari
Aici odihne te Marcelin Berthelot.Este singurul loc pe care nu l-a solicitat.
Aici odihne te un principe plin de inten ii bune, dar care a avut nenorocul s nu ndeplineasc
nimic.
Aici i ast zi ncepe o epoc nou n istoria lumii. Ve i putea spune: am fost acolo!
Am crezut c voi avea de-a face cu un general i am dat de un jandarm
Am fost al turi de voi n zilele de glorie. V voi fi al turi n zilele ntunecate!
Avem nevoie de lan uri, de c l i, de torturi
Banii n-au miros
B t lia de la MarnaNu tiu cine a c tigat-o, tiu ns foarte bine cine a pierdut-o
Bunicul meu i iubea pe hugheno i i nu se temea de ei;
124

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Tat l meu nu-I iubea i se temea de ei;


Eu nici nu-I iubesc, nici nu m tem de ei.
Ce am scris, r mne scris
Ce este starea a treia? Totul. Ce a fost ea pn acum n ornduirea politic ? Nimic.Ce anume cere
ea? S devin ceva.
Ce frumoas e Fran a, ct de mare, ct de generoas .
Ce vremuri! Ce moravuri!
Cei care nu pot fi guverna i prin justi ie trebuie guverna i prin sabie.
Cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
Ct o s ne mai pui r bdarea la ncercare, Catilina?
Clericalismul, acesta e du manul!
Comunismul nseamn puterea sovietelor plus electrificarea ntregii Rusii.
Comunismul, acesta e du manul!
Cred pentru c este de necrezut
Creznd n Fran a cred ntr-o minune
Cu dar nu se poate guverna
Cu ct se schimb , cu att r mne la fel
Dac naintez, urma i-m ; dac dau napoi, omor i-m ; dac mor, r zbuna i-m !
Dac n-a fi Alexandru a vrea s fiu Diogene.
Dac nu am harul Domnului, voiasc Dumnezeu s mi-l dea.
Iar dac l am, deie Domnul s -l p strez
Da i Cezarului ce este al Cezarului
De vrei pace, fii gata de r zboi
Democra ia e fat bun , dar, ca s nu te-n ele, trebuie s faci zilnic dragoste cu ea.
De vreme ce episcopii au inimi slabe de fete, fetele trebuie s aib mndre inimi de episcopi.
Dr cia asta care se nume te ONU
125

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

Dumnezeule, ce eveniment!
-Nu este un eveniment, doamn , este doar o tire!
Du-te, du-te, i ntmple-se ce s-o ntmpla!
Este mai mare mort dect viu.
Este o r zmeri ?-nu, Sire, o revolu ie!
Eu m duc, dar statul va d inui mereu.
Forma de guvern mnt a Fran ei este o monarhie absolut temperat de cntece
Fran a e o persoan
Fran a, numai Fran a
Fran a a pierdut o b t lie, ea nu a pierdut ns r zboiul!
Istoria va judeca judecata voastr
n Anglia Camerele au inut seama de Rege, la noi Regele a inut seama de camere.
nc o victorie ca aceasta i sunt pierdut!
n Statele Unite sunt treizeci i dou de religii i un singur fel de mncare
Lupt m ntre noi, romani cu romani. nving tori sau nvin i, ne vitregim patria!
Mai bine primul aici dect al doilea la Roma.
Meseria de rege e o meserie de cine
N-au uitat nimic i nici n-au nv at nimic.
Nenfricare i iar nenfricare, mereu nenfricare
Niciodat nu trebuie s spunem :niciodat !
Nu v pot oferi dect snge, trud , lacrimi i sudoare.
Ori Cezar, ori nimic!
Pacifi tii se afl n Vest, eurorachetele n Est
Pute i n ela o vreme ntregul popor; pute i n ela mereu o parte a lui; dar nu pute i n ela tot timpul
tot poporul
126

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

R zboiul acesta este r zboiul meu


Regele domne te (dar) nu guverneaz
S r mn cum sunt sau s nu mai fie deloc
Secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc.
Statul sunt eu!
St locului i totu i simt c i urmeaz drumul
T cerea popoarelor este mustrarea regilor
Un cal!Un Cal! Regatul meu pentru un cal!
V-a l uda mai mult dac m-a i fi l udat mai pu in
*Vezi Francois Bluche, De la Cezar la Churchill. Vorbe memorabile explicate n contextul lor
istoric, Edi ia a II-a, Editura Humanitas, Bucure ti, 2000 (Colec ia Top H-Cele mai citite c r i
Humanitas)
TEMA 4
Pornind de la fragmentele excerptate din romanul postmodernist Insula din ziua de ieri *de
Umberto Eco:
a) redacta i un eseu asupra schemei argumentative din aceste texte;
b) construi i o contraargumentare;
c) explica i modul n care retorica sus ine latura argumentativ a textului.
<<Dac acum tu vrei, te r suce ti, chiar i zisese la un moment dat Caspar.Tu cobori bra ul
drept, ca i cum ar atrna sub corpul t u, ridici u or um rul stng, i iat c te afli cu burta n jos!
Nu specificase c n timpul acestei mi c ri trebuia s - i ii respira ia, dat fiind c te pomene ti cu
fa a sub ap i anume sub o ap care atta a teapt ca s exploreze n rile Intrusului. n c r ile de
Mechanic Hydraulico-Pneumatic nu scria asta. A a c , printr-o ignoratio entelechi de-a p rintelui
Caspar, Roberto mai nghi ise nc o g leat de ap s rat .>>[ p. 311-312]
ncepuser iar s vorbeasc despre mi carea p mntului i p rintele Caspar i d duse de gndit cu
Argumentul Eclipsei.Lund p mntul din centrul lumii i punnd n centrul ei soarele, trebuie s pui
ori sub lun , ori deasupra lunii. Dac -l punem dedesupt, n-o s mai fie niciodat eclips d esoare
pentru c , luna fiind deasupra soarelui sau mai jos dect p mntul, n-o s mai poat nicodat s se
vre ntre p mnt i soare. Dac -l punem deasupra, nu va mai fi niciodat eclips de lun ,
deoarece, p mntul fiind deasupra ei, n-o s se mai poat vr nicodat ntre ea i soare. i n plus
astronomia n-ar mai putea s prezic , a a cum a f cut-o ntotdeauna foarte bine, elipsele, pentru c
127

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

ea i rostuie te calculele dup mi c rile soarelui, iar dac soarele nu s-ar mi ca, toat munca ei ar fi
n zadar.
S lu m apoi argumentul Arca ului. Dac p mntul s-ar nvrti la fiecare douzeci i patru de ore,
cnd se trage o s geat drept n sus, acesat ar c dea la apus, la multe mile distan de cel ce a
tras-o. Asta ar fi ca i cu Argumentul Turnului. Dca s-ar l sa s cad o greutate de pe latura
occidental a unui turn, ea n-ar tebui s cad la poalele construc iei, ci mult mai ncolo, i deci nar tebui s cad vertical, ci n diagonal , pentru c ntre timp turnul (odat cu p mntul s-ar fi
mi cat spre r s rit. ns cum toat lumea tie din experien c greutatea aceea cade
perpendicular, iat c mi carea terestr se dovede te a fi vorb goal .
Ca s nu mia spunem de Argumentul P s rilor, care, dac p mntul s-ar roti n cuprinsul
unie zile, n-ar putea niciodat , atunci cnd zboar , s se mpotriveasc rotirii lui, nici dac ar fi
obosite.Pe cnd noi vedem foarte bine c , chiar dac mergem c lare n direc ia soarelui, orice pas re
ne ajunege din urm i ne las . )
P rintele Caspar l l s s se leneveasc i profita de asta ca s -i spun de-a fir a p r
celelalte argumente ale lui mpotriva mi c rii p mntului. In primis, Argumentul Soarelui. Acesta,
dac ar sta nemi cat, iar noi, exact la jum tatea zilei l-am privi din centrul unei camere printr-o
fereastr i p mntul s-ar nvrti cu iu eala cu care se spune i-I cale lung de f cut ca s realizeze
o rotire complet n douzeci i patru d eore- ntr-o clipit soarela ar disp rea din vederea noastr .
Venea apoi Argumentul Grindinei. Aceasta cade cteodat timp de o or ncheiat , dar, chit
c norii se duc spre r s rit sau spre apus, spre miaz noapte sau spre miaz zi, nu acoper niciodat
cmpia pe mai mult de dou zeci i patru sau treizeci de mile. ns dac p mntul s-ar nvrti, atunci
norii cu grindin ar fi du i de vnt mpotriva mi c rii acestuia, ar trebui s dea grindin pe cel pu in
trei-patru sute de mile de cmpie.
Urma Argumentul Norilor Albi, care plutesc n v zduh cnd vremea-I lini tit , i par s
mearg pururea cu aceea i ncetineal ; pe cnd, dac s-ar nvrti p mntul, cei ce s educ spre apus
ar trebui s mearg cu o iu eal nemaipomenit .
Se ncheia cu Argumentul Animalelor Terestre, care din instinct ar trebui s se mi te
totdeauna c tre orient, ca s urmeze mi carea p mntului care le guverneaz ; i-ar trebui s arate
mare aversiune ca s se mi te c tre occident, fiindc ar sim i c asta-I o mi care contra naturii.
Roberto accepta pentru pu in timp toate argumentele acelea, ns pe urm nu le mai putea nghi i i
se mpotrivea la toat tiin a aceea cu al s u Argument al Dorin ei. [p.318]
*Umberto Eco, Insula din ziua de ieri, Editura Pontica, Constan a, 1995

128

RETORIC

129

I TEORIA ARGUMENT RII


TEME

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

BIBLIOGRAFIE I NOTE

Argumentarea reprezint o opera ie care se sprijin pe un enun acceptat (argumentul), pentru a


atinge un enun situat pe o anumit scal a acceptabilit ii (concluzia).
1

A argumenta se reduce n ultim instan la a adresa unui interlocutor un argument (un ra ionament
bun) pentru a-l face s admit o concluzie i pentru a-l determina s adopte comportamente
adecvate acesteia.
2

Perspectiv privilegiat de Aristotel n Retoric

i nuan at n Ad Herennium de Cicero.

Pe direc ia ini iat de Aristotel (Topice, Analitice), cercetarea secolului XX va aduce contribu ii
importante la studierea argument rii n cadrul privelegiat al logicii prin contribu iile lui C.L.
Hamblin, Fallacies, 1970, J.A. Blair i R.H.Johnson, Informal Logic, 1980 (promotorii conceptului
de logic non formal ).
4
Semiotica- studiul sistemelor de semne i al transmiterii semnifica iei (semiotica semnific rii i
semiotica comunic rii) armonizeaz trei direc ii de cercetare :
-semantica- avnd drept obiect controversata problem a sensului, a rela iilor dintre semne i
referen i (realitatea extralingvistic );
-sintaxa- care studiaz rela iile dintre semne, adic modul de inserare a semnelor pe axa
sintagmatic a combin rii ;
-pragmatica centrat pe studiul utiliz rii sistemului limbii n diferite situa ii de comunicare
3

Argumentarea ca macro-act de limbaj


reprezint o orientare pragmatic ce acoper n lingvistic o diversitate de probleme studiate n
cadrul urm toarelor discipline:
-pragmatica conversa ional centrat pe studiul unui caz aparte de interac iune comunicativ conversa ia.
-pragmatica enun iativ sau lingvistica enun rii axat pe caracteristicile enun ului i analiza rela iei
emi tor/ receptor/ situa ie de comunicare) (Emile Benveniste);
-pragmatica ilocu ionar sau teoria actelor de vorbire care studiaz preferen ial tipologia actelor
ilocu ionare i efectele lor asupra interlocutorului; ( speech-acts theory n terminologia lui John
Austin, John Searle)
5

(vezi i nota urm toare)

Principalele direc ii de cercetare sunt :


-pragma-dialectica, aplicat n special dialogurilor cu carcater normativ-prescriptiv
-argumentarea i analiza conversa iei
-pragmatica lingvistic integrat n limb (J.C.Anscombre, O.Ducrot)
-pragmatica sociologic i filozofic a ac iunii comunica ionale (J.Habermas)
-logica pragmatic (G.Vignaux, J.-B.Grize)
7
Principalele niveluri de opozi ie care se pot distinge sunt urm toarele:
- argumentarea las receptorului libertatea de alegere, lucru care nu este valabil n cazul
demonstra iei ;
6

130

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

-demonstra ia se ncadreaz n obiectivitate, concluzia ei este definitiv : vezi quod erat


demonstrandum (qed) ceea ce era de demonstrat i quod erat demonstrantum ceea ce s-a de
demonstrat
- argumentarea poate deveni conving toare prin utilizarea unor figuri retorice (repeti ie, insisten
etc.)
8
Este important de subliniat c prin argumentare dezacordul anticipat (intuit) de emi tor i poate
fi prevenit sau eliminat.
Aceast defini ie acoper sfera conceptual a termneului inferen a silogistic . De exemplu: dac
m ntreb dac to i A sunt C i dac g sesc n baza de enun uri [E1,E2] c to i A sunt B i c to i
B sunt C, atunci pot trage concluzia c to i A sunt C.
9

Pe aceast situa ie se bazeaz constatarea c , n general, pentru ca o calomnie n via a politic , de


exemplu s fie crezut ea trebuie s fie nconjurat de un pic de adev r.

10

11

Exist ns

i discursuri pur informative.

Din punctul de vedere al dialogului, argumentarea eset specific orice discurs produs ntr-un
context de dezbatere orientat de o ntrebare/problem .
12

Din punctul de vedere al monologului argumentarea reprezint orice discurs analizabil dup
termenii schemei argumentative minimale : date-concluzie prin intermediul inferen ei (sau a legii
de trecere)

13

14

De ex., pentru a demonstra c X este om, se invoc popozi ii (re)cunoscute ca adev rate de tipul X gnde te, X
vorbe t etc.

Predicatele pot fi:


1.cu un argument : Socrate este filozof ; f(x)
2. dou argumente : Platon este discipolul lui Socrate; f(x,y)

15

Caz n care ndepline te rolul de termen-martor al form rii sau al evolu iei conceptului desemnat.
Unele pot avea caracater sofistic, cvasiparadoxal etc.
18
Argument dezvoltat pentru prima dat de filozoful scolastic Sfntul Anselm. Acest argument reprezenta o ncercare de
a dovedi c existen a conceptului de Dumnezeu implic cu necesitate existen a lui Dumnezeu. c ci poate fi conceput
c exist ceva ce nu poate fi gndit ca neexistent, care este mai mare dect ceea ce poate fi gndit ca neexistent.
Problema a fost reluat din diverse perspective de Descartes, Kant, Frege.
16
17

19

Argument care ncerca s sus in ideea potrivit c reia din punctul de vedere al lui Kant binele
suprem este o stare de lucruri n care fericirea e distribuit riguros propor ional cu virtutea moral
[Antony Flew, Dic ionar de filozofie i logic , Editura Humanitas, Bucure ti, 1999].
20

Ra ionament formulat de Descartes :


1.Dubito, ergo cogit.
2. Cogito, ergo sum.
3. Sum, ergo Deus est.
21
Argument care se refer la credibilitatea percep iei obiectelor fizice reale. Vezi formularea propus de B.Russell n

Antony Flew, Dic ionar de filozofie i logic , Editura Humanitas, Bucure ti, 1999 .
22

unul dintre cei termeni ai clasific rii tripartite (propuse de Kant) n problema ncerc rilor posibile de dovedire a
existen iei lui Dumnezeu.
23
Ra ionament prin care, din faptul c sensul unui cuvnt este dat prin referire la cazuri pardigmatice se conchide c
este imposibil s nu existe exemple de lucruri desemnate de cuvntul respectiv
131

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

24

Denumire alternativ atrubuit argumentului gradelor de perfec iune n favoarea existen ei lui Dumnezeu
test introdus de G.E.Moore pentru a dovedi c orice defini ie propus pentru bun conduce la e ec deoarece este
nedefinibil prin faptul c toate ntreb rile de forma este Y bun?sunt deschise n acela i sens (n condi iile n care
defini ia are forma X este Y).
26
unul dintre cele mai populare argumente tradi ionale n favoarea existen ei lui Dumnezeu care porne te de la
observa ii privind integrarea i regularitatea, i ajunge la concluzia c acestea nu pot fi dect opera unui Proiectant (vezi
Antony Flew, Dic ionar de filozofie i logic , Editura Humanitas, Bucure ti, 1999 )
27
argument folosit n argumentarea folosit n a afla care este sensul propozi iei despre care se tie c e adev rat
28
Inclusiv adecvare fa de auditoriu
25

29

30

(vezi i Eco, Limitele interpret rii)


oponent: opozant
preopinent : persoan care emite o p rere, afirm ceva naintea alteia; antevorbitor; p.ext. adversar de opinii.

31

to i membrii unui public martor interesat de schimbul verbal dintre adversari.

32

ceea ce pune n discu ie ce n elege un actor al argument rii din discursul celuilalt.

apelul la presupozi ii comune const n a activa o valoare prezent la auditor (respectul pentru
calori, pentru cel lalt, non violen a etc.) O argumentare presupune de altfel c cel pu in un acord s-a
stabilit ntre orator i public asupra unei opinii, asupra unui principiu (altfel ne afl m n fa a unui
veritabil dialog al surzilor).
Oratorul poate afi a certitudinea de a mp r i acelea i opinii cu publicul ( a-l avea la degetul mic).
Stabilirea complicit ii cu interlocutorul, adesea detectabil prin expresii lingvistice ca ti i ca i
mine c , sunte i de acord asupra faptului c
33

recadrajul /rencadrarea realului const n a modifica situa ia argumentativ pentru a o apropia


de opinia care se dore te a fi mp rt it , chiar cu pre ul redefinirii cuvintelor prin diverse strategii
(prin cuvntul x n eleg )

34

apelul/recursul la autoritate este folosit mai ales n situa iile n care se vorbe te de experien a
perosnal (crede i-m , am tr it asta, v-o spun din experien ), sau cnd se recurge la o m rturie
direct (ave i ncredere n el, cunoa te bine acest gen de probleme) sau la strategii politicoase (nu
am experien a dvs, dar crede i-m c )

35

. Retorica clasic (Aristotel) furnizeaz ca exemple n acest sens: legile, conven iile, tortura,
jur mntul.

36

Acestea in din arta oratorului, de st pnirea tehnicii, de creativitatea, de metoda i, nu n ultimul


rnd de talentul personal .
37

Cf. grec. Topoi (sg. topos), lat. loci (sg. Locus communis). Ace ti termeni trimit la no iunea de
plasare, de localizare la nivelul memoriei individuale i colective- a unor idei admise n mod
general, a conceptelor, a citatelor , a asocia iilor conscrate (alb pentru puritate, balan a justi ie,
crucea pentru sfin enie etc.)

38

Printre locurile obi nuite reg sim pe cele ale :


-modestiei
-timpul care lipse te sau care nu trebuie irosit (este timp pt toate)

39

132

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

-banii care lipsesc sau care nu trebuie irosit


-cantit ii, calit ii, unicit ii (nu tr im dect o dat )
-a ceea ce este preferabil fa de ceea ce nu este
-a copil riei mefericite care explic un act violent
-a realismului (s r mnem cu picioarele pe p mnt)
-ale lipsei de strategie
-ale promisiunii ne inute
-a respectului pt persoana uman (nu suntem ma ini, animale etc)
a libert ii de expresie (pot s spun ce vreaueste democra ie nu?)
-a muncii care justific ac iuni (eu muncesc, nu gndesc)
Locurile pot fi comparabile scenariilor culturale care permit protagoni tilor unei interac iuni
comunicative s se repereze, s se plaseze ntr-un anumit orizont de a teptare, s accepte
provoc rile.

40

Toposul este o regul ndeob te admis datorit realiz rii unor asocieri la nivelul sim ului comun.
Aceasta nu nseamn c argumentarea nu poate beneficia de creativitatea subiectului vorbitor().
Nimeni nu mpiedic un locutor s afirme : Plou , am s ies s m plimb- comportament non
conform doxei (J.Moeschler , 1985: 68 n D, Roven a-Frumu ani, Argumentarea, p. 92)
42
Ini ial, "comun" era opus la origine lui "specific", tip de argument folosit n discursurile
specializate : juridic, epidictic, deliberativ .
41

Procedeu general prin care se expliciteaz valoarea unui concept


Orice defini ie se bazeaz pe postulatul c este posibil s se g seasc o expresie semantic
echivalent cu unitatea respectiv (cuvnt, sintagm , parafraz ).
Defini ia n Logica lui Aristotel este o expresie care exprim esen a unui lucru (Topica, I, 5,101b)
Lar.definitio delimitare
Procedeul prin care se ob ine defini ia unui lucru, adic esen a lui, este urm torul : pentru a ob ine
expresia esen ei trebuie s diviz m genul n speciile lui, speciile n subspecii, pn cnd diviziunea
nu mai poate fi continuat , fiindc se ajunge la indivizi
Defini ia const din gen i diferen e.
Aristotel enun regulile defini iei:
1) aceasta trebuie s convin numai definitului ;
2)regula reciprocit ii defini iei, subiectul i predicatul trebuie s aib aceea i extensiune i deci s
poat fi substitui i unul altuia (condi ia pascalian a defini iei)
3)Prin accident nu se poate defini.
Cele 10 categorii aristotelice reprezint esen ele universale ale lucrurilor, exprim modul cel
mai general de a fi al lucrurilor, categoriile sunt universale pretutindeni i ntotdeauna : esen a,
cantitatea, calitatea, rela ia, locul, timpul, situa ia, posesia, ac iunea, pasiunea
Defini ia arat ce anume este un lucru.
Cinci categorii de predicate : quinque voces
1.Genul este conceptul, nchiznd n el cea mai mare generalitate, cuprinznd un num r foarte de
specii diferite n unitatea lui. Genul arat ce este un lucru, el este primul r spuns, cel mai general la
ntrebarea ce este , este cel mai pu in determinat, adic cel mai s rac n con inut
2. Specia este determinat de genul c ruia i apar ine i de diferen a care o caracterizeaz
3.diferen a specific , caractere distinctive om : animal (gen) +ra ional (diferen a)
43

133

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

4. propriul lingvist este propriu omului dar f r s fie element esen ial al no iunii de om
5 accidentul :om alb, nu orice om este alb i nu este nici un carcater propriu al omului
Defini ia corespunde unei opera ii metalingvistice sau este rezultatul ei, pornind fie de la un termen
spre defini ia sa (n expansiune) fie de la o sintagm (sau de la o unitate textual ) la denunirea sa
Defini ia este o rela ie de identitate ntre definit i definitor, al c rei rezultat este un autonim
(autonimie= rela ia dintre un semn i propria lui defini ie; dom catedral impun toare;
subst.fem.sg.)
Exist mai multe tipuri de defini ii: defini ia tiin ific , pentru care parafraza cere o identitate
total (matematic , logic , terminologii), defini ia lexicografic reprezint echivalentul
(autonimul) cuvntului-intrare sau cuvntului titlu , formulat n parafraze mai mult sau mai pu in
complexe, defini ia ostensiv sau referen ial , posibil numai pentru concepte care permit
indicarea lucrului pe care semnul l denot etc.
44

Un topic de inventie in care anumite calitati ale unui lucru sunt evidentiate prin apartenenta sa la o
anumita clasa mai cuprinzatoare.
Exemplu: Ca si in cazul altor delicte impotriva societatii, murdaria (dezordinea) ar trebui aspru
pedepsita.
Topic de inven ie. in care se iau in considerare efectele unei cauze date sau cauzele care au
contribuit la un efect dat.

45

Foarte asemanator cu cauza/efect, acest loc de inven ie arata evenimente sau consecinte care
urmeaza actiuni sau conditii date. Diferenta este ca ceea ce urmeaza poate sa nu fie cauzat de ceea
ce l-a precedat, dar va avea cu siguranta legatura cu aceste conditii de dinainte. Fiind data o anumita
situatie (antecedentul), ce este posibil sa ii urmeze acesteia (consecinta)? Aceasta ia deseori forma
unei propozitii de tipul dacaatunci si este asociata co forma de argumentatie tipica- entimema.

46

Folosirea unei zicale binecunoscute, a unui precept sau a unei generalizari pline de miez, continut
(concisa) pentru a oferi credibilitate spuselor (afirmatiilor) cuiva.

47

De fapt, se discuta pe seama faptului ca practica (obiceiul) si pedagogia imitarii justifica mai bine
din punct de vedere istoric structura retoricii decat o fac categoriile abstracte ale subiectelor
(topicelor) de inventie.
48

Este lesne de n eles pericolul de a folosi frecvent aceste locuri comune. Ansamblul constituit din
acest tip de cuvinte este supus unui proces intens de uzur . Topicele trebuie s fac deci obiectul
unei alegeri judicioase dublat de inventivitate pentru elabora un discurs eficient.
Discursul politic actual folose te cu predilec ie locurile care trimit la ideea de complot, manevr ,
ma ina iune, conspira ie, cenzur , machiavelism etc. sau pe cele care sus in valori general
acceptate: democra ie, interes na ional etc.
50
mai bine s rdem dect s plngem
49

51

Ou

trebuie s fie ori deschis ori nchis

134

RETORIC

52

: nu po i face omlet f r a sparge ou

53

nu trebuie s fii mai catolic dect papa

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

ce am nceput trebuie continuat pentru a nu fi fost zadarnice sacrificiile f cute


dac cedezi o dat , cedezi ntotdeauna
56
vom discuta mai pe larg alt dat
54
55

57

Ra ionament n care se trece de la judec i de un anumit grad de generalitate la judec i de acela i grad de generalitate
sau la judec i de un grad mai mic de generalitate
a >c
b >c
a> c
58
ra ionament care const n a infera din faptul c dou lucruri (fenomene, procese etc.) se aseam n n anumite
privin e, c este posibil ca ele s prezinte asem n ri i n alte privin e
59
Se poate stabili astfel o paralel cu func iile lui R.Jakobson : ethos - emi tor, pathos-receptor, logos-mesaj
60

adic s fie capabil s dea sfaturi ra ionale i pertinente

trebuie s disimuleze ceea ce gnde te sau ceea ce tie


trebuie s arate c este gata s - i ajute auditorul
63
trebuie s suscite mnia, ura, frica, starea de siguran , mila
61
62

64

cine are drepturi are i datorii

se bazeaz pe asem nare, i utilizeaz metafora, compara ia, exemplul


66
progresul trebuie s fie mondial sau s nu fie deloc
67
Dialaga reprezint discursul tipic care se desf oar dup aceast metod . n acest caz se face
apel la urm toarele locuri comune :
-cele care in de persoan ( vrst , sex, origine, ras , educa ie, mod de via , condi ii de via ,
caracter, gusturi etc.)
-cele care privesc problema n discu ie privit n ansamblu i fragmentar, cu referiri la nceputuri,
dezvoltare, scopuri, antecedente etc,
-cele care se refer la circumstan e : cauz , moment, loc, manier , mijloace, defini ie, compara ie,
ipoteze etc.
68
fa etele pot ine de domeniul istoric, economic, politic, cultural, social, psihologic, etic, filozofic,
religios, tiin ific etc.
65

69

caz n care, n mod normal, el trebuie atunci s justifice acest refuz ( i s aduc probe de
sus inere a refuzului)
Concluziile apar n urma unei opera ii argumentative ce permite transferul unor comportamente
verificate asupra unor situa ii, cuno tin e, credin e etc.noi.Ea joac un rol important , cel pu in
formal, n luarea deciziilor i contribuie la construirea unui r spuns la trei tipuri fundamentale de
ntreb ri organizate pe axele gndire-ac iune-credin :
Ce trebuie s credem?
Ce trebuie s facem?
Ce trebuie s gndim?

70

n consecin , enun urile care reprezint concluzii se prezint sub dou forme lingvistice principale.
- enun la indicativ prezent Lucrurile sunt cu siguran astfel,concluzie de tip constatativ
- enun injonctiv : S facem deci asta!
135

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

enun la viitor indicativ exprim un fapt aleatoriu dar a c rui realizare este foarte probabil ( innd seama de
ambiguitatea enun urilor).

concluzia desprins dintr-un text este adesea plasat la nceput, precednd sistemul argumentelor
(caz frecvent n articolele de pres )

71

72
73

74

Termenul inferen este folosit adesea i ca sinonim pentru ra ionament


implica ie inferen ial : rela ie de implica ie ntre judec i

postulat fundamental al argument rii discursive

Fiind adesea implicit , ea permite apelul la principii, la conven ii admise ntr-o comunitate
lingvistic : locuri comune (topoi)

75

Respingere este un termen care se aplic urm toarelor situa ii:


-un discurs este respins cnd se demonstreaz c este fals;
-un discurs este respins cnd este abandonat de emi tor ( i astfel, dispare din interac iunea
discursiv ).

76

77

Se reprezint ca o succesiune d e propozi ii pe vertical , n care bara delimiteaz premisele de concluzie.


metod de ra ionament prin care se infer o lege general sau un principiu din cazuri particulare observate; altfel
spus: ra ionament prin care se trece de la constat ri despre cazurile singulare dintr-o mul ime de obiecte la aser iuni
despre toate cazurile; exist mai multe tipuri de induc ie : induc ie descendent , induc ie transfinit ; induc ie
matematic
79
n formularea lui Aristotel: un discurs n care, anumite lucruri fiind enun ate,altceva dect ceea ce s-a enun at
decurge cu necesitate din cele enun ate .
Silogismul poate fi considerat o schem deductiv , n acre se aserteaz premisele i se formuleaz prin conjunc ia deci
concluzia.
Judec ile poart denumirile de premis major , premis minor , concluzie, iar termenii sunt determina i de adjectivele
major, minor, mediu.
78

Modul de dispunere a termenilor n premise determin figura silogismului.


Exist patru posibilit i reprezentate de diagrama urm toare:
1

M-P
S- M
----S-P

P-M
S-M
----S-P

M-P
M- S
----S-P

P-M
M-S
----S-P

n care, S i P sunt termeni, iar M este termenul mediu (care figureaz n ambele premise , dar nu i n concluzie)
Silogismul categoric reprezint silogismul cu judec i categorice.
Propozi iile categorice avnd pe S ca subiect sunt :
To i S sunt P
Nici un S nu e P
Unii S sunt P
136

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

Unii S nu sunt P

Absen a ra ionamentului nu implic absen a sensului. Astfel, anumite texte pot fi generate dup o
anumit logic i pot c p ta un sens.

80

doar frazele declarative sunt propozi ii; nu sunt propozi ii frazele interogative, imperative sau
volitive
82
Dup aceasta, deci din cauza aceasta
81

Acest tip de argument falacios este determinat ns de presiunea unor norme culturale,
semnifica ia num rului 13, a pisicii negre, a oglinzii sparte etc. nu este echivalent n spa ii
culturale diferite

83

84

adic la unison f r referire la o lingua franca


Vezi, de exemplu, urm torul citat dintr-o lucrare de specialitate care pune n eviden deosebiri de terminologie i de
abordare asupra aceluia i subiect (Ionescu-Rux ndoiu, Liliana (1999) , Conversa ia. Structuri i strategii,
Editura All Educa ional, Bucure ti)
Levinson consider reprezentative pentru analiza discursului cercet ri foarte diferite ca
85

fundamentare teoretic i ca metodologie, cum ar fi cercet rile europene de gramatic a textului


(van Dijk, 1972, 1977; s-ar putea ad uga i Petofi(ed.), 1979; de Beaugrande, Dressler, 1981 etc.) i
cele de orientare interac ionist , referitoare la analiza structurii schimburilor verbale (Coulthard,
Brazil, Sinclair, Montgomery, n Coulthard, Montgomery(eds.), 1981; Labov, Fanshel, 1977 etc.), i
desemneaz prin analiz conversa ional orientarea ini iat de un grup de etnometodologi
americani (Sacks, Schelgoff, Jefferson, Pomeranz; vezi Schenkein(ed.), 1978). Singurul punct
comun ntre direc iile de investigare grupate sub denumirea de "analiz a discursului" l constituie
recunoa terea validit ii de discurs coerent i incoerent, dar modul practic de abordare a
problemelor coeren ei prezint mari deosebiri.
Plantin [1996: 88] consider c :Motivul de a crede (sau a face) P nu mai este c utat n
exactitatea lui P, n adecvarea sa la realitate a a cum este sau ar trebui s fie , ci n faptul c este
admis de o persoan care are rolul de garant al exactit ii sale.
86

Perelman analizeaz urm toarele forme ale argumentului autorit ii:


-opinia comun : dup cum se tie , se tie c
-opinia autorit ii (n materie) ; se pun n valoare personalit i/surse a c ror cuno tin e n domeniul
ce prive te subiectul n chestiune sunt considerate ca reper definitiv : dup cum a afirmat laureatul
premiului Nobel; dup cum se prezint teoria lui Einstein;
-tezele filozofiei, ale religiei (dac sus in i completeaz alte argumente).
Plantin [1996: 88 i urm.] distinge argumentele autorit ii manifestate direct de interlocutor [1] i
autoritate citat de interlocutor pentru a spusele sale.
Recursul la autoritate este folosit i atunci cnd se vorbe te de experien a personal (aceste lucruri
le-am tr it, crede i-m ) sau cnd se face apel la o m rturie direct (Acorda i-i ncrederea, el tie
bine acest gen de probleme) sau la inocen a presupus a auditorului (nu am experien a dvs, dar mi
se pare c ).

87

137

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

Acest tip de argument reflect supozi ia c ar fi un semn de arogan s te mpotrive ti autorit ii/
(dac profesorul a zis)
include sursele credibile, ex. mass media ( nu discut m aici diferen ele de credibilitate ce par a fi
ntre televiziune, pres , radio etc.) i admite postulatul interlocutorul este veridic (exemplificnd
cu o situa ie interac ional banal : la ntrebarea ct e ceasul? Interlocutorul este crezut pe cuvnt,
nu se solicit ar tarea cadranului ).
Autoritatea citat poate fi raportat la :
a.locutori infailibili uneori
-autoritatea pur lingvistic care se refer la faptul c orice vorbitor al limbii este investit cu aceast
form de autoritate (prin posibilitatea de a formula enun uri performative de tipul v promit c
vin).
-autoritatea de drept: dac pre edintele parlamentului declar edin a deschis , prin chiar acest
fapt edin a este deschis . Cuvintele creeaz starea de lucruri ; avem de-a face cu un enun
performativ institu ional;
-accesul privilegiat la informa ii : locutorul se bucur de autoritate n ceea ce prive te starea sa
interioar ; dac locutorul afirm c l doare ceva nimeni nu tie mai bine dect el acest lucru.
m rturii : martorul cere s fie crezut datorit raport rii sale speciale la eveniment; condi iile de
acceptare a m rturiilor sunt reglementate de norme juridice, istorice etc.
surse autorizate
-oameni obi nui i :n aceast calitate fiecare dispune de o autoritate condi ionat att de rolul s u
social, ct i de carisma personal ;
-exper i, speciali ti;
-actori autoritari anonimi : n elepciunea, Cutuma, Timpul, tiin a, Opinia ( ex. Majoritatea
romnilor cred c reforma face progrese. Deci situa ia se amelioreaz ).
ceea ce autoritatea a zis cu adev rat
n acest caz se pune problema autorit ii se pune din perspectiva r spunsului la ntrebarea: cu ce
condi ii A spune/a spus c P este adev rat?
88

n suita de enun uri:


FPS a restructurat uzina x.
FPS a trimis n omaj o parte din lucr torii uzinei x.
enun ul 2 ar putea reda mai exact semnifica ia enun ului 1, ceea ce se ntmpl deobicei n stilul
jurnalistic care folose te trecerea de la stilul direct la stilul indirect i discursul raportat.
conota ia autoritar
Folosirea unor termeni poate indica o anumit apartenen ideologic , permit s se observe zona
spectrului politic, i dac acest lucru impresioneaz audien a, se poate vorbi de o manifestare a
autorit ii (de la termeni neutri interes na ional la economie liberal , stat rezidual, stat al
bun st rii etc.).
tiin a ns i poate fi invocat n dispute ca argument de autoritate.
n cazul unei dispute privind , de exemplu, vrsta p mntului se poate invoca argumentul tiin ific
(Geologia apreciaz formarea universului acum circa 4,5 miliarde de ani), care poate fi respins cu
argumentul (Dogma ne spune c lumea s-a format acum 12350m ani).

89

138

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

Din acest punct de vedere, n domeniul tiin ei i tehnicii, argumentul de autoritate constituie o
prob extern (nu se parcurg toate probele care conduc la o concluzie ci se face trimitere la probele
existente n lucr ri de specialitate).
Exist autorit i n materie (doctori, critici de art , mecanici etc.) dar exist i o autoritate
dogmatic incontestabil n domeniul religios
(n numele divinit ii, revela iei, textelor sacre, dogmei, textelor fondatoare etc.).
Plantin [1996: 93]
Locke (1632-1704) opune argument rii tiin ifice 3 tipuri de argumentare n care oamenii sunt
obi nui i s se serveasc n procesul de n elegere cu ceilal i, pentru a-I antrena n propriile
sentimente sau , cel pu in, pentru a-I ine ntr-un soi de respect care s -I mpiedice s -I contrazic
[Eseu filozofic privind n elegerea uman , 1690]
Locke opune argumentarea ad hominem , ad verecundiam, ad ignorantiam argument rii ad
rem, care se refer la lucrurile n sine, asupra obiectului, asupra fondului dezbaterii, independent de
participan ii la dezbatere Aceasta ar pune n joc doar capacit ile de cunoa tere; s-ar adresa judec ii
(argument ad judicium). Locke arat c aceast form de argumentare este singura capabil de a
influen a n sens pozitiv cunoa terea. Argumentarea ad hominem , ad verecundiam, ad
ignorantiam au ca punct comun faptul c ele nu sunt analizabile n afara interac iunii i, pe cale de
consecin , n afara intereselor celor care particip la interac iunea verbal .

90
91

92

Plantin [84 i urm.]

93

De exemplu, n cazul problemei privind reducerea mandatului preziden ial de la 7 la 5 ani,


locutorul (fost pre edinte) se declar de acord cu reducerea la 5 ani.
Oponentul i atrage aten ia c ntr-o declara ie anterioar , atunci cnd era pre edinte a sus inut c
durata de 7 ani este necesar pentru consolidarea institu iilor statului.
Punerea n contradic ie apeleaz ntotdeauna la un montaj f cut de oponent care reia termenii,
expresiile, frazele locutorului pentru a produce un efect de corectitudine i respect al adev rului
spuselui adversarului.
De exemplu, n cazul problemei privind interven ia interna ional ntr-o ar aflat n stare de
r zboi civil, locutorul declar c nu este de acord cu aceast ac iune (p).
Obiec ia oponentului se bazeaz pe argumentul unei posibile extinderi a conflictului n regiune (a),
apoi, schema argumentativ va pune n rela ie direct extinderea conflictului cu amenin area pe
care o reprezint pentru securitatea rii (b), i , pe faptul unanim admis c interven ia este necesar
n asemenea cazuri (c).Deci, locutorul ar trebui s aprobe (de pe acum) interven ia.

94

Astfel, oponentul a demonstrat c locutorul, neputnd s sus in i propozi iile (a, b,c) i concluzia
sa (p) trebuie sau s le reformuleze sau s treac la o clarificare a sistemului s u de convingeri.
Este un tip de ilustrare a expresiei romne ti : faci ce zice popa , nu ce face popa.
De exemplu, contradic ia ntre a cere altora s nu fumeze (din perspectiva unei norme medicale ce
s-a impus n urma evalu rii efectelor tabagimului ), n condi iile n care fumezi tu nsu i (chiar dac
se interiorizeaz contradic ia, i se exprim prin enun uri de tipul nu face i ca mine).
95

139

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

n cazul unei probleme de tipul : competen a n gestionarea de eurilor menajere , adversarii se


pot folosi de replici insult toare (termina i cu prostiile, sunte i un incapabil manipulat de pres ,
de anumite cercuri interesate etc.) dar i de un atac de invalidare a interlocutorului care imprim un
sens argumentativ dezbaterii (nici nu ti i sensul cuvntului gestionarea de eurilor urbane ).

96

Dup Fr. Van Eemeren i G. Grotendorst, (vezi Mariana Tu escu, Largumentation. Introduction
a letude du discours, Editura Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 1998), aceste argumente au
urm toarele forme :
transfer a sarcinii de a proba ceva prin solicitarea ca oponentul s demonstreze c punctul de vedere
propus este gre it: (Dovedi i existen a divinit ii. Nu se poate dovedi existen a/inexisten a
divinit ii. Deci, divinitatea exist /nu exist )
radicalizarea e ecului ap r rii concluzionnd c un punct de vedere este adev rat doar n virtutea
faptului c punctul de vedere opus nu a fost sus inut n mod conving tor.

97

- V va fi greu s demonstra i c nu a i f cut acest lucru cu inten ie.


n multe cazuri, acest tip de argumentare ia forma unei argument ri prin absen a probei ceea ce
echivaleaz cu o argumentare asupra unei non-cunoa teri : se respinge argumentul advers pentru c
nu exist nici un fapt care s demonstreze valabilitatea sa.
A i f cut acest lucru anume pentru a m enerva!
Este grav s acuza i astfel n stnga i n dreapta.M sura i-v cuvintele!
(Argumentarea prin absen a probei este redat n special n stilul jurnalistic n urm torii termenii :
Se produce o fapt grav
n ciuda cercet rilor, vinova ii sunt liberi.
De fapt, vinova ii apar in serviciilor secrete, unor for e oculte etc. care nu las urme).
Fr. Van Eemeren i G. Grotendorst (1996:236) consider c se pot distinge dou variante ale
acestui argument :
eschivarea de la constrngerile impuse de probarea unui punct de vedere prin impunerea propriei
persoane drept garant al acestuia;
ap rarea punctului de vedere prin mijloace persuasive care nu in de domeniul argument rii ci de
cel al punerii n valoare a calit ilor personale (reputa ie, cultur , execelen n activitate etc.).
Acest tip de argument este considerat un paralogism datorit faptului c ncalc regulile dezbaterii
prin impunerea unei scheme care nu are leg tur cu subiectul n discu ie.
98

Acest tip de argument poate fi pus n leg tur cu toposul gradual (O.Ducrot) i cu toate
fenomenele discursive care prezint scheme ierarhice . (De aceea se mai nume te i argumentul
dublei ierarhii, Perelman)
99

La baza organiz rii sale st silogismul :


-dac toate diamantele nobile sunt foarte scumpe, atunci a fortiori, briliantele, o subclas a
diamantelor, trebuie s fie foarte scumpe.
140

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

-Dac Dumnezeu are grij de toate p s rile cerului, cu att mai mult va avea grij de oameni
(Leibniz)
-nu este o ru ine faptul c alt dat unul singur dintre noi salva un ntreg ora , iar ast zi ntreg
poporul este incapabil i nici nu ncearc m car s - i salveze patria? (Isocrate)
Din perspectiva paralogismului etic, argumentum ad misericordiam reprezint o strategie
populist , prin care locutorul se prezint ca un om obi nuit.

100

Acest termen desemneaz orice form de amenin are care tinde s ob in avantaje prin
constrngerea interlocutorului.
O soma ie de tipul :
Banii sau via a!
are o semnifica ie argumentativ care este evident discutabil .Singura ra iune pe care cineva
se poate baza n acest caz este c dac nu se r spunde afirmativ la o astfel de solicitare amenin area
implicit poate fi pus n aplicare.
101

Structura argumentului btei este deci urm toarea:


o amenin are i sugerearea unei c i posibile de a evita punerea n practic a amenin rii sunt emise
simultan;
- cel amenin at i face rapid un calcul al intereselor i decide de a accepta un r u mai mic
(pierderea bunurilor materiale, banii), pentru a evita producerea unui r u mai mare, iremediabil
(pierderea vie ii).
(Caracteristica acestui tip de interac iune pare a fi faptul c amenin area nu trebuie s fie anterioar
interac iunii adversarilor. Aceast situa ie nu poate fi asimilat celei referitoare la (schimbul de)
servicii (datorit unei boli, trebuie pl tit consulta ia, ngrijirea etc.).
Distinc ia ntre petitio principii i circulus vitiosus (cerc vicios) const n faptul c , n timp ce
n petitio principii , circularitatea se stabile te ntre variantele de expresie ale uneia i aceleia i
propozi ii, n circulus vitiosus este vorba despre dou propozi ii care se deduc fiecare una din
cealalt .

102

Acest paralogism se afl n rela ie strns cu folosirea procedeelor de obscurizare a textului care
contravin regulii de interzicere , n argumentare, a formul rilor neclare, susceptibile de a conduce la
confuzii (Fr. Van Eemeren, R. Grootendorst :1996)

103

104
105

a)
b)
c)
d)

sau polisilogism
Se disting urm toarele tipuri :
dilema simpl constructiv
dilema simpl distructiv
dilema complex constructiv
dilema complex distructiv

Exemplu:

dilema de tipul dac critic serviciul care mi s-a oferit mi pierd job-ul. Dac nu fac nici o critic l
pierd de asemenea fiindc nu suport s muncesc a a i voi sfr i prin a m izola
Premisa major este alc tuit din dou propozi ii ipotetice (ncepnd cu dac , numite
alternative), n timp ce premisa minor i concluzia sunt propozi ii disjunctive. Cele dou
141

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

alternative antreneaz consecin e nepl cute. Dac este o adev rat dilem , vom fi n mod
obligatoriu atin i d euna dintre alternative, pentru c va trebui s alegem una dintre ele.
106

sau conectiv argumentativ

107

D.Roven a-Frumu ani, Argumentarea. Modele i strategii, Editura All, Bucure ti, 2000, p.92

108

este sinonim cu termenii operator logic, conectiv propozi ional

Trebuie f cut distinc ia ntre coeren


i coeziune textual .
Coeren a reprezint o component esen ial n definirea textului; se refer la un ansamblu de
tr s turi care asigur unitatea semantic a unui ir depropozi ii/fraze , astfel nct acestea s
formeze o unitate din punctul de vedere al semnifica iei.
Condi iile pentru ca un set de propozi ii/fraze s aib coeren semantic (s constituie astfel un
text), sunt(T.van Dijk, 1972, E. Vasiliu, 1990 DSL) :
- propozi iile/frazele trebuie s desemneze aceea i realitate lingvistic .
M-am ntlnit cu Ion. El era pe strad .
Este coerent semantic numai dac Ion i el sunt coreferen iali, deci dac propozi iile presupun o
secven intermediar de tipul : M-am ntlnit cu Ion. El, adic Ion, era pe strad .
-Sensul global al textului nu reprezint exclusiv suma asemnifica iilor frazelor constituente, ci
trebuie s aduc un plus de semnifica ie a a-numitul plus semantic.
Coeziunea reprezint un element definitoriu al conceptului de text ; se refer la un ansamblu de
tr s turi care asigur unitatea sintactic a textului prin marcarea leg turii n secven a de unit i
lingvistice (propozi ii, fraze);
A analiza coeziunea unui text presupune n elegerea acestuia ca o textur [Halliday i Hasan, 1976:
2] n care fenomene lingvistice diferite asigur simultan continuitatea i progresia textului.
Factorii de unitate care confer n diferite grade-coeziunea textului sunt:
- repetarea, n mod obligatoriu cu acela i sens, a elementelor lexicale n propozi ii diferite ale
aceleia i secven e. S-a constituit un nou guvern. Guvernul i propune un program de redresare
economic .
-repeti ia elementelor constitutive:
IonIon
-elipse : Guvernul dore te reforma. Sindicatul, de asemenea. (elipsa verbului dore te)
-conectorii ntre fraze :
de opozi ie (totu i -)
de cauz /consecin (deci, pentru c )
de ad ugare (n plus, mai mult)
de timp (apoi)
-m rci care segmenteaz textul, revelnd configura ia acestuia :
n primul rnd,
primo, secundo, tertio
pe de alt parte
De o parte, g sim analiza care d seama de r sturnarea seriei reprezent rilor ntr-un tablou
inactual, dar simultan de compara ii, analiza a impresiilor, a reminiscen ei, a a imagina iei, a
memoriei, a acestui ntreg fond involuntar care este ca o mecanic a imaginii n timp. De cealalt ,
exist analiza care d seama de asem narea lucurilor (vezi Mariana Tu escu, Largumentation.
Introduction a letude du discours, Editura Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 1998p.112-113)
-inferen e* care pot fi nscrise n structura lingvistic sau se pot baza pe o cunoa tere enciclopedic .
109

142

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

Unitate a sistemului pronominal, apari ia unor paralelisme n schema sintactic , corelate cu


nlocuirea elementelor lexicale (cu respectarea compatibilit ii semantice).
El este purt tor de cuvnt la guvern.
Ea editeaz revista presei.
Amndoi lucreaz la departamentul de comunicare.
(dar nu i Amndoi sunt n vacan )]
pro-formele, adic substituirea unor elemente lexicale prin altele, care le pot nlocui
-deicticelor* : Ziari tii au notat informa iile. Acestea au fost prelucrate i date publicit ii.
-verbe (E. Vasiliu, 1990) : Ion dezinformeaz presa, dar nu o face cu pl cere.
unitate (relativ ) a sistemului timpurilor verbale
forme de reitera ie la toate nivelurile (paralelisme i anaforele)
-conjunc ii (copulative, conclusive, cauzale)
Guvernul l-a anun at pe liderul de sindicat cu privire la m surile de restructurare a fabricii i/iar el a
transmis mesajul muncitorilor . Deci ne preg tim pentru o perioad de disponibiliz ri.
-demonstrative care iau un pronume/substantiv deja exprimat
Am c tigat o mare experien i pentru asta mul umesc celor care m-au ajutat.
Afar e frig. De aceea ne mbr c m cu haine groase.
-cuvinte la c ror sens trimite la o fraz anterioar
Un text poate prezenta calit ile unei coeziuni perfecte f r a fi ns i coerent.[Domnique
Maingueneau, Les termes de lanalyse du discours, Seuil, 1996, Collection Memo:17].
Coeren a textului depinde de :
-adecvarea textului la o inten ie global , la o int ilocutorie ata at tipului s u de discurs
(coeren a textului va fi realizat diferit n cazul unui poem suprarealist, a unui text publicitar, a unui
discurs politic)
-identificarea temei textului n cadrul unui anumit univers (fic iune, istorie, teorie )
Pentru destinatar , etapele de determinare a intei unui discurs sunt [Brown et Yule, 1983, vezi
Mariana Tu escu, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii din
Bucure ti, Bucure ti, 1998)]:
-reperarea tipului de act de limbaj * (textul va fi evaluat drept coerent n func ie de clasificarea sa n
obiec ie, comentariu, amenin are )
-mobilizarea cuno tin elor enciclopedice deoarece la connaissance des genres de discours et des
scripts* resulte de notre experience du monde
Coeren a nu este n text , ea este reconstruit de destinatar : La besoin de coeherence est une sorte
de forme a priori de la reception discursive (Charolles 1988: 55).
Adesea, judec ile care evalueaz un text n seria coerent/incoerent poate diferi n func ie de :
-destinatar
-cunoa terea contextului
-de autoritatea cu care este nvestit emi torul.
110

1983
143

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

vezi D.Roven a-Frumu ani, op.cit., p.93


vezi J. MOESCHLER, 1985: 62, citat de Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a
letude du discours, Editura Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 1998

111
112

deja indic momentul final, ncheierea, orientnd ac iunea spre ce a fost, spre trecut : tie deja
totul, (vezi Valeria Gu u Romalo, Corectitudine i gre eal , Editura Humanitas, Bucure ti, 2000, p.
105)

113

[adverbele numai i dect exprim restric ia i se exclud n anumite condi ii sintactice:


construc iile afirmative se construiesc cu adverbul numai Au fost numai ei/ Au participat dect
c iva incorect , n cele negative , cu acela i rol i aceea i func ie se folose te dect Nu au fost dect
ei]
114

115

vezi D.Roven a-Frumu ani, op.cit., p.93

vezi Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura


Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 1998
p.295
116

117
118

119

Les mots du discours, Seuil, Paris, 1990


J.-M. ADAM, 1984b propune termenul Carre de largumentation
i carcaterizeaz o rela ie orientat P atunci Q

Quintilian, De institutione oratoria, X, 1, 59, Pliniu cel Tn r, Epistolae 7. Trebuie s spui


mult dar n cuvinte pu ine

120

J.-M.Adam (1984)
Tocmai este conectorul argumentativ predilect pentru orice r st lm cire, fiind un instrument
argumentativ redutabil. Adesea apare un r spuns cli eu : tocmai, tocmai care las s se
subn eleag c faptele invocate de adversar pledeaz nu pentru concluzia sa ci, dimpotriv , pentru
concluzia opus
121
122

chiar este foarte des nlocuit prin pronumele nsu i, ceea ce are ca urmare utilizarea abuziv i
adeseori incorect a acestuia sunt i cazuri inverse , ciudate, incorecte : Acum cu greu ar putea
cineva, n afar , evident, de reprezentan ii chiar ai rilor NATO, s nege c n Congo pacea ar
fi triumfat demult (vezi Valeria Gu u Romalo, Corectitudine i gre eal , Editura Humanitas,
Bucure ti, 2000)

123

Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii


din Bucure ti, Bucure ti, 1998, p.305
124

125

Nu vreau s votez (R): este prea dificil (P), de altfel nu m intereseaz (Q)

Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii


din Bucure ti, Bucure ti, 1998, p. 309 :
126

144

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

O.Ducrot [1980, 235]arat c acest argument secund al primei este ceea ce permite
vnztorului ambulant, n momentul n care anun c va face cadou un stilou cump r torilor de
creioane, de a se preface dezam git d eclien ii s i : el se gndea la nceput c are de-a face cu
cunosc tori care vor n elege ct de avantajos este nsine pre ul creioanelor; i, din contr , el
simuleaz surpriza ferict de a constata c are de a face cu clien i mai economi i mai exigen i
dect crezuse

127

Valeria Gu u Romalo, Corectitudine i gre eal , Editura Humanitas, Bucure ti, 2000 arat c
aceast confuzie reprezint o gre eal de mult semnalat , dar care persist i n limba actual .

128

129

Michel Foucault, Cuvintele i lucrurile, editura Univers, Bucure ti, 1996, p.113.

Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii


din Bucure ti, Bucure ti, 1998, p.311
130

Anscombre i Ducrot(1989 : 139-162)


Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii
din Bucure ti, Bucure ti, 1998p. 313
133
R.Martin , 1983:36 define te universul de credin : ansamblul nedefinit al propozi iilor pe
care un locutor, n momentul n care se exprim , le consider adev rate sau le sus ine ca adev rate
sau vrea s le acrediteze ca adev rate
(n Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii
din Bucure ti, Bucure ti, 1998)
131
132

134

J.-P. Davoine , 1981(citat n Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura
Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 1998)
135
vezi Mariana Tu escu n, Largumentation. Introduction a letude du discours, Editura Universit ii din Bucure ti,
Bucure ti, 1998)
136

folosirea repetat

i nejustificat conduce la apari ia ticurilor, discursul fiind punctat de tii

cu sensul de constat)
138
Dispozi ia argumentelor se poate face n:
- ordinea descresc toare a for ei argumentelor,
- ordinea cresc toare a for ei argumentelor,
- ordinea nestorian la nceput i la sfr it argumentele cele mai puternice(aluzie la tactica
generalului Nestor care punea la mijloc trupele pe care se baza cel mai pu in
Inconvenientul ordinii cresc toare , este c prezentarea are la nceput, argumente mediocre, care
pot s -l indispun pe auditor i s -l fac greu de st pnit(nd r tnic,refractar). Inconvenientul
ordinii descresc toare este c las auditorul asupra unei ultime impresii, adesea singura care rmne
n con tiin a lor i care poate s fie defavorabil . Pentru a evita aceste dou piedici se recomand
ordinea nestorian , menit a pune n valoare a celor mai puternice argumente, prin plasarea lor la
nceput i la sfr it, toate celelalte fiind grupate n mijlocul argument rii. (C.Perelman, L.OlbrectsTyteca, Trait de largumentation, 1958, p.661)
137

145

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

se refer la modul de a prezenta problemele (sublinierea interesului i/sau a importan ei pe care o


prezint ), de a nl n ui argumentele prin leg turi logice, raporturi de cauzalitate, silogisme,
entimeme etc.
139

140

141

se refer la stabilirea cadrului de credibilitate prin prezentare de exemple, fapte, m rturii


ansele unei solu ii de a fi re inut cresc dac ea este nea teptat sau original

142

se refer la modul de organizare a opiniilor, la sinteza i/sau la analiza argumentelor

143

ob inut ca urmare a strategiei de a se baza n argumentare pe idei sau valori incontestabile

argumentele sus in o idee, f r a se pune problema alternativei


se refer la tendin profesional de a vorbi n numele tuturor sau n numele interesului general
(interesul na ional) pentru a sus ine o idee

144
145

146

se bazeaz pe strategia punerii n discu ie a contraargumentelor pentru a le prentmpina

147

dramatizarea situa iei prin mijloace violente, amenin ri, antaj etc.

148

prin exprimarea unor formule ncurajatoare ( i eu am f cut asta)

se bazeaz pe strategia dezamors rii st rii de nencredere prin eviden ierea lipsei unor diferen e
semnificative ntre opinii ; aparen a conciliant este sus inut formule lingvistice (nu am spus
altceva, folosim o terminologie diferit etc.),

149

se bazeaz pe strategia dezamors rii st rii de nencredere prin eviden ierea lipsei unor diferen e
semnificative ntre opinii ; aparen a conciliant este sus inut formule lingvistice (nu am spus
altceva, folosim o terminologie diferit etc.),

150

strategie prin care se recunoa tere eficien a argument rii adversarului simultan cu respingerea
acesteia

151

152

se bazeaz pe manipularea abil a afectelor

153

se apeleaz la o argumentare serioas ntr-o form hazlie, glumea

154

Este vorba despre clasific ri realizate din perspective teoretice, n realitate, actualizarea discursurilor face de cele
mai multe ori imposibil clasarea univoc f r rest ntr-unul sau altul din cele trei tipuri
155
n func ie de caracterul func ional al unei dominante textuale
156
Aceste elemente privesc schema care cuprinde
-procedee de realizare la nivelul incipit-ului narativ;
organizarea informa iei narative, n rela ie cu timpul (timpul istoriei povestite este n mod necesar mai cuprinz tor dect
timpul narativ; gradul zero ar fi abstarc iunea teoretic a suprapunerii exacte a acestora) i vocea (autorul, naratorul
,suprapunerea i/sau disocierea acestora)
157
Discurs ancilar (de escort ) descrierea actualizeaz n egal m sur o competen enciclopedic (descrierea n
literatura realist , discursul tiin ific i cotidian), o competen retoric (paralela, antiteza, descrierea recapitulativ sau
prospectiv ) i o competen intertestual (descroierea ironic , pasti sau rewriting al unor texte anterioare) . vezi

D.Roven a-Frumu ani, Argumentarea. Modele i strategii, Editura All, Bucure ti, 2000, p.162

146

RETORIC

I TEORIA ARGUMENT RII


BIBLIOGRAFIE I NOTE

pattern global n terminologia lui W.Dresler i R. de Beaugrande, 1981,citat n D.Roven a-Frumu ani,
Argumentarea. Modele i strategii, Editura All, Bucure ti, 2000, p.162

158

159

are deci o direc ie, o orientare

BIBLIOGRAFIE special :
Ionescu-Rux ndoiu, Liliana (1999) , Conversa ia. Structuri i strategii, Editura All Educa ional,
Bucure ti
Goffman E. (1967).Interaction Ritual. Essays on Face-to-face Behavior, Garden City, N.Y.,
Doubleday / Co., Inc.
Searle, J. (1970) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press
Brown, P., Levinson, S., (1987) Politeness. Some Universals in Language Usage, Cambridge
University Press
Leech, G.N. : 1983 Principles of Pragmatics, Londra Nee York, Longman
SURSE:
DSL
DF, Dic ionar de filozofie, Editura Politic , Bucure ti, 1978
LF, Graf, A.; Le Bihan, C. , Lexic de Filosofie, Institutul European, 2000 (colec ia Memo)
Antony Flew, Dic ionar de filozofie i logic , Editura Humanitas, Bucure ti, 1999
Gheorghe Enescu, Dic ionar de logic , Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1995
*Jrgen Habermas, Con tiin

moral

i ac iune comunicativ , Editura All, Bucure ti, 2000, p.65

147