Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

10
Model 2016 ITL 010
Nr. de nregistrare .............................../.........................

CERERE
PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL PENTRU PERSOANE FIZICE
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE I ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
D-le./D-n DIRECTOR,

Subsemnata CURELARU CECILIA domiciliat n TULCEA, strada ISACCEI, nr. 45, bl. B3, sc. A, et. 4, ap.
14, n calitate de proprietar/coproprietar legitimat prin C.I. Seria TC nr. 305913, C.N.P. 2520306364223, adresa de e-mail
- solicit eliberarea unui certificat3) privind situaia obligaiilor de plat la bugetul local, pentru rolul nominal unic nr.4)
..
fiindu-mi necesar pentru:
a) nstrinare bunuri
pentru bunurile imobile situate la adresele: .....
.............................................................................................................................................................. ......
..........................................................................................................................................................
pentru mijloacele de transport nregistrate la adresa:
....................................................................................................................................................... ......
..............................................................................................................................................................
b) Alte destinaii NOTAR in legatura cu bunurile
pentru bunurile imobile situate la adresele:
- IMOBIL CU ADRESA ALEEA PELINULUI, NUMARUL 4, BL. H1, ET. II, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDET
BOTOSANI
- SUPRAFATA DE 10.000 M.P. ( ZECE MII M.P.) TEREN SITUATA IN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI
DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI, REPREZENTAND PARCELA NR. 286/22.
pentru mijloacele de transport nregistrate la adresa:
.......................................................................................................................................................
c) Alte destinaii
NOTAR - DEZBATERE SUCCESORALA DUPA DEFUNCTUL CURELARU MARCEL
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Not: n cazul unor bunuri aflate n coproprietate, coproprietarul poate solicita distinct situa ia fiscal doar pentru cota de
proprietate sau pentru ntreg bunul cu evidenierea tuturor coproprietarilor, respectiv a tuturor obliga iilor de plat aferente bunului
respectiv.

Solicit ca n certificatul de atestare fiscal s fie trecute doar informa iile de natur fiscal care privesc doar cota
parte aflat n proprietatea mea.
Solicit ca n certificatul de atestare fiscal s fie trecute toate informa iile de natur fiscal care privesc bunurile
aflate n coproprietate.
Semntura .............................................
Data 30.05.2016
_________________________________

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judectoreti/bancari.


2) Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
3) Certificatul de atestare fiscal se elibereaz solicitantului la sediul organul fiscal.
4) Dac se cunoate.

S-ar putea să vă placă și