Sunteți pe pagina 1din 131

Ministerul Mediului i Pdurilor

Agenia Naional pentru Protecia Mediului


Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu
3061/.2012

PROIECT
AUTORIZAIE INTEGRAT DE MEDIU
NR. SB din SB 84/30.10.2007
REVIZUIT LA..2012
Titularul activitii/operator: S.C. AZOMURE S.A.
Adresa: Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure
Locaia activitii: Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure
Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Ordonanei de urgen nr. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri de Legea nr. 84/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare:
4.1. Instalaii chimice pentru producerea de substane organice de baz, cum ar fi:
d) hidrocarburi ce conin azot, precum: amine, amide, compui azotoi, azotai sau azotii, nitrili,
cianai, izocianai;
4.2. Instalaii chimice pentru producerea de substane chimice anorganice de baz, cum ar fi:
a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de
carbon, compui ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil;
b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid
sulfuric, oleum, acizi sulfuroi;
4.3 Instalaii chimice pentru producerea ngrmintelor chimice (simple sau complexe) pe baz
de fosfor, azot sau potasiu.
Cod CAEN
2014 Fabricarea ngrmintelor i produselor azotoase;
2015 Fabricarea de produse chimice organice de baz ( melamin)
Emis de: SERVICIUL REGLEMENTRI
Data emiterii: 30.10.2007
Data revizuirii: ..2012
Data expirrii: 31.12.2015
DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Daniela STOICA
CONSILIER JURIDIC,
Jurist Ana THELLMANN

EF SERVICIU REGLEMENTRI,
Ing. Lucia POPOVICI
NTOCMIT,
Ecolog Viorica CERG

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII/OPERATORULUI


S.C. AZOMURE S.A., cu sediul n Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure,
certificat de nregistrare seria B nr. 1533749 din data de 20.06.2008, numr de ordine n registrul
comerului J26/1/14.01.1991, cod unic de nregistrare 1200490 din data de 29.11.1992.
Societate pe aciuni nfiinat conform Legii nr. 15/1990 i a Hotrrii Guvernului nr. 1.200/1990.
Acionarul principal conform certificatului constatator este SC Eurofert Investment LLC New Castle
USA., cu cot de participare la beneficii i pierderi de 56,83 %.
Date de contact ale societii:
- e-mail: office@azomures.ro
- pagina web: www.azomures.com
Informaii privind perioada de tranziie: instalaie existent, beneficiaz de perioad de tranziie pn
n 31.12.2015. pentru activitile principale 4.2 i 4.3.
2. TEMEIUL LEGAL
Ca urmare a cererii adresate de S.C. AZOMURE S.A. cu sediul n Tg. Mure, str. Gh. Doja nr. 300,
judeul Mure, nregistrat la Agenia pentru Protecia Mediului Mure cu nr. 5111/26.07.2010 i a
transmiterii documentaiei ctre Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, nregistrat cu
nr. 3061/20.08.2010,
-

n baza analizrii documentaiei de susinere a cererii de revizuire a autorizaiei integrate,


n baza comentariilor i punctelor de vedere nregistrate n timpul consultrilor cu autoritile
membre ale Colectivului de Analiz Tehnic,
n urma organizrii dezbaterii publice la sediul Universitii Dimitrie Cantemir n data de 30
iunie 2011;
n urma evalurii condiiilor de operare i a respectrii cerinelor O.U.G. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare,
n baza O.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei integrate de
mediu, modificat i completat prin O.M. 1158/2005,
n baza H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i
Pdurilor;
n baza H.G. nr. 918/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ageniei Naionale pentru
Protecia Mediului i a instituiilor publice aflate n subordinea acesteia;
n baza O.U.G. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat prin Legea nr. 265/2006,
modificat i completat prin OUG 114/2007, cu modificrile ulterioare;
n baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmrii directe, a Documentelor
de referin privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea
European,

Cu respectarea cerinelor legale prevzute de:


- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizaiei integrate de mediu;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului;
- STAS 12574/1987 privind condiiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferei;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
2

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

STAS 10009/1988 privind acustica urban limite admisibile ale nivelului de zgomot;
Legea Apelor nr. 107/1996 modificat i completat cu Legea nr. 310/2004 i Legea nr.
112/2006, modificat i completat de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea
unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului;
H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul
acvatic a apelor uzate cu modificrile i completrile aduse de HG nr. 352/2005 i HG nr.
210/2007;
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificat prin Legea nr. 311/2004;
H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor,
emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, cu modificrile i completrile
aduse de H.G. nr. 783/2006 i H.G. nr. 210/2007;
Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calitii apelor
de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a apelor de suprafa;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;
HG nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare i procedurile preliminare de acceptare a
deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate la fiecare clas de depozit de
deeuri;
Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitilor de identificare
a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicrii colectrii selective;
H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje, modificat i
completat prin HG 1872/2006, cu modificrile aduse de H.G. 247/2011;
Ordinul nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i
deeuri de ambalaje;
H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i
acumulatori;
H.G. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i electronice i O.M. nr.
901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor de echipamente
electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea
personalului din punctele de colectare;
H.G. nr.1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul
Romniei;
H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor
chimice periculoase;
H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a
preparatelor periculoase;
HG. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de
gaze cu efect de ser cu modificrile i completrile ulterioare.
Legea nr. 360/2003, privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase,
modificat i completat de Legea nr.265/2005
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum i

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
3

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE


si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Regulament (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de
modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum i de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH)
- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 privind
nfiinarea Registrului European al Poluanilor Emii i Transferai i modificarea directivelor
Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, cu modificrile ulterioare;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul;
- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conveniei privind accesul la informaie, participarea
publicului la luarea deciziei i la accesul n justiie n probleme de mediu, semnat la Aarhus
la 25.01.2000,
- O.U.G. nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- innd seama de recomandrile documentelor de referin BREF:
- IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Manufacture of Large
Volume Inorganic Chemicals Ammonia, Acids and Fertilisers (august 2007);
- IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Waste Water/Waste Gas
Treatment/Management in The Chemical Sector, February 2003,
- IPPC Draft Reference Document on The General Principles of Monitoring, July 2003,
- IPPC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage,
July 2006,
Titularul/operatorul autorizaiei integrate de mediu este obligat s respecte legislaie de mediu n
vigoare, cu toate modificrile/completrile intervenite ulterior emiterii actului de reglementare pn
la expirarea valabilitii acesteia.
n condiiile n care orice emisie rezultat n urma activitii va fi n conformitate i nu va depi
cerinele legislaiei de mediu din Romnia, armonizat legislaiei Uniunii Europene,
se emite:
AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR. SB 84/30.10.2007, revizuit n .2011
pentru: - S.C. AZOMURE S.A. , Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure -

Autorizaia include condiiile necesare pentru asigurarea c:


a) sunt luate toate msurile preventive adecvate mpotriva polurii, n special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;
b) nu este cauzat nici o poluare semnificativ;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
4

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

c) este evitat generarea deeurilor, iar acolo unde deeurile sunt produse ele sunt valorificate
sau n cazul n care recuperarea este imposibil din punct de vedere tehnic i economic,
deeurile sunt eliminate evitnd sau reducnd orice impact asupra mediului;
d) sunt luate msuri necesare pentru a preveni accidentele i a limita consecinele lor;
e) este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiiile de funcionare, n afara
parametrilor normali de operare ai instalaiei;
f) sunt luate msurile necesare pentru ca la ncetarea definitiv a activitii s se evite orice risc
de poluare i s se readuc amplasamentul la o stare satisfctoare pentru a fi utilizat n
circuitul economic;
g) sunt luate msurile necesare pentru utilizarea eficient a energiei;
h) sunt respectate principiile BAT.
Autorizaia integrat de mediu conine cerine de monitorizare adecvate descrcrilor de poluani
care au loc i specific metodologia i frecvena de msurare, procedura de evaluare i obligaia de a
furniza autoritii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformrii cu autorizaia.
Nerespectarea prevederilor autorizaiei integrate de mediu atrage dup sine
suspendarea i/sau anularea acesteia, dup caz.
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Prezenta autorizaie se aplic tuturor activitilor desfurate sub controlul titularului de
activitate/operatorului, de la primirea materialelor pe amplasament pn la expedierea produselor
finite, inclusiv managementul deeurilor de la punctul de colectare pn la punctul de eliminare sau
recuperare.
Denumirea instalaiei IPPC:
- Producerea i comercializarea urmtoarelor produse: ngrminte chimice, melamin,
substane tehnice de baz, azot gazos i lichid, carbonat de calciu uscat i carbonat de calciu
umed Instalaia intr sub incidena HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser cu modificrile i completrile ulterioare i deine
Autorizaia nr. 10 din 25.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de ser.
Autorizaia se refer la o instalaie IPPC format din urmtoarele activiti din anexa nr. 1 a O.U.G.
152/2005:
- activitatea 4.1. d. Instalaii chimice pentru producerea de substane chimice organice de
baz, cum ar fi: hidrocarburi ce conin azot, precum: amine, amide, compui azotoi, azotai
sau azotii, nitrili, cianai, izocianai;
- activitatea 4.2. Instalaii chimice pentru producerea de substane chimice anorganice de
baz, cum ar fi:
a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de
carbon, compui ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil;
b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric,
acid sulfuric, oleum, acizi sulfuroi;
- activitatea 4.3. Instalaii chimice pentru producerea ngrmintelor chimice (simple sau
complexe) pe baz de fosfor, azot sau potasiu.
Activiti direct legate tehnic/conexe fluxului tehnologic:
- instalaie de separare aer;
- instalaie de demineralizare;
- centrale termice CET I i CET II;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
5

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

instalaiile pentru primirea, depozitarea, ambalarea, expedierea produselor solide (ADEX);


secia hidroenergetic;
secia reparaii mecanice;
secia automatizri;
secia electroenergetic;
secia transport feroviar i auto uzinal;
laboratoare de ncercri.

Capaciti de producie:
Nr.
crt.

Denumire instalaie

Capacitate
de producie
(t/an)
300.000
300.000
240.000
240.000
247.000
462.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amoniac III
Amoniac IV
Acid azotic II
Acid azotic III
Acid azotic IV
Azotat de amoniu I+II

7.
8.
9.

Azotat de amoniu III


Uree
ngrminte
complexe
NP/NPK

10.

ngrminte
(URAN 32% N)
Melamin
18.000
MONTEDISON
Instalaie de producere a 700 t/zi, cca. KALTENBACHazotatului de calciu i 3 luni/an
THURING
amoniu (n cadrul seciilor
NPK i Azotat de amoniu)

300.000
300.000
285.000
substan
activ P2O5
lichide 660.000

11.
12.

Licen

Anul punerii n
funciune

KELLOGG
KELLOGG
DIDIER
GRANDE-PAROISSE
GRANDE-PAROISSE
GIAP,
DIDIER
KALTENBACH
THURING
KALTENBACH
STAMICARBON
NORSK HYDRO

1975
1978
1968
1975
1978
1968
(modernizat
2003)
1975
1975
1975
1975
1980
2006

Autorizaia integrat de mediu se refer la instalaia IPPC delimitat conform planului general al
S.C. AZOMURE S.A. 10.139.00, anex la Raportul de amplasament.

4. DOCUMENTAIA DE SOLICITARE
Documentaia de solicitare naintat de S.C. AZOMURE S.A. Trgu Mure pentru obinerea
autorizaiei integrate de mediu nr. SB 84/30.10.2007:
-

Cerere pentru emiterea autorizaiei integrate de mediu, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A.
Bucureti;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
6

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Raport de amplasament, ntocmit de S.C. IRPOCHIM S.A. Bucureti;


Studiu de evaluare a nivelului tehnologiilor, volumul 1, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A.
Bucureti, octombrie 2004;
Studiu de evaluare a nivelului emisiilor n aer, volumul 2, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A.
Bucureti, octombrie 2004;
Studiu de evaluare a nivelului emisiilor n ap, volumul 3, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A.
Bucureti, octombrie 2004;
Deeuri i managementul deeurilor, volumul 4, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti
octombrie 2004 ;
Zgomot i vibraii/riscul industrial, volumul 5, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti,
octombrie 2004;
Substane toxice i periculoase, volumul 6, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti,
octombrie 2004 ;
Evaluarea impactului asupra mediului, volumul 7, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A.
Bucureti, octombrie 2004;
Politici, tehnici i msuri pentru prevenirea i reducerea polurii, volumul 8, ntocmit de S.C.
IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004;
Raport de securitate, volumul principal i 19 anexe, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A.
Bucureti, septembrie 2006;
Notificarea ntocmit conform H.G. 95/2003 privind controlul activitilor care prezint
pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase;
Informaii care trebuie comunicate publicului n cazul pericolelor de accidente majore,
conform anexei nr. 6 din H.G. 95/2003;
Evaluarea strii de siguran n exploatare a iazului batal de 30 ha, evaluare preliminar i
final (depus la A.P.M. Mure), ntocmit de Ing. Horvath Csaba, expert tehnic MLPAT,
2005;
Documentul privind solicitarea perioadei de tranziie;
Autorizaia de mediu nr. 195/2003, emis de Inspectoratul de Protecie a Mediului Mure;
Autorizaia de gospodrire a apelor nr. 171/29.09.2006, emis de Administraia Naional
Apele Romne Bucureti;
Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de ap nr. 403/2007 cu anexele nr. 1, 2, 3,
ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.S i A.N. APELE ROMNE DIRECIA APELOR
MURE, privind utilizarea resurselor de ap de suprafa pentru industrie, contribuii pentru
primirea apelor uzate n resursele de ap;
Contract abonament privind prestarea de servicii de gospodrire a apelor nr. 404/2007
ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i A.N. APELE ROMNE DIRECIA APELOR
MURE, privind asigurarea de nivel Baraj de priz 2;
Contract de furnizare a energiei electrice la consumator eligibil nr. 18/03.12.2002, ncheiat
ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. HIDROELECTRICA S.A., Actul adiional
10/03.12.2002, Actul adiional nr. 1/2002, Convenia la contractul nr. 285/2002 privind
transportul, administrarea pieii agro de energie electric cu C.N. TRANSELECTRICA S.A.
Bucureti;
Contract prestri servicii de gospodrire comunal nr. 5202/1999, Actul adiional nr.
141/2002 i Anexele A, B, D, ncheiate ntre S.C. AZOMURE S.A. i R.A. Aquaserv Tg.
Mure privind furnizarea apei potabile, colectarea apelor uzate i meteorice, desfundarea
canalelor interioare;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
7

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Contract de vnzare cumprare nr. 5184/2006, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C.
REDIVIVUS PRODCOM S.R.L. Bistria, privind valorificarea deeurilor feroase, neferoase,
hrtie i carton;
Contract de vnzare cumprare nr. 416/2002, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C.
REMAT ALBA S.A., privind valorificarea deeurilor de cupru, alam i oel carbon din
dezmembrri ale instalaiilor scoase din uz;
Contract de prestri servicii nr. 91/2007, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. DIMI
TRADE S.R.L. Sighioara privind colectarea, transportul, incinerarea deeurilor provenite
din activiti medicale;
Act adiional nr. 2/2007 la Contractul de prestri servicii nr. 206102/2006 ncheiat ntre S.C.
AZOMURE S.A. i S.C. ECO ROM AMBALAJE S.A. Bucureti privind obligaiile de
valorificare/reciclare a deeurilor de ambalaje i a raportrii datelor;
Contractul de prestri servicii nr. 458B/2000 cu Actul adiional nr. 5/2005 la Contractul de
prestri servicii nr. 458B/2000 ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. SALUBRISERV
S.A. Tg. Mure privind serviciile de salubritate;
Autorizaie CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. VI 301/2006
deinere surse de radiaii i instalaii radiologice;
Autorizaie CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. VI 077/2006
utilizare surse de radiaii i instalaii radiologice;
Autorizaie CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. IO
058/20.03.2007 utilizare instalaii n cadrul laboratorului Roentgen diagnostic;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR7/TIP A/2066/23.03.2007 pentru repararea, reglarea,
verificarea supapelor de siguran;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP F/148/12.07.2006 pentru executarea examinrilor
nedistructive cu ultrasunete;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP E/174/12.07.2006 pentru executarea examinrilor
nedistructive msurtori de grosimi cu ultrasunete;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP D/093/12.07.2006 pentru executarea examinrilor
nedistructive cu radiaii penetrante ;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP C/058/12.07.2006 pentru executarea examinrilor
nedistructive cu radiaii penetrante X;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP B/132/12.07.2006 pentru executarea examinrilor
nedistructive examinri cu pulberi magnetice;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP A/190/12.07.2006 pentru executarea examinrilor
nedistructive cu lichide penetrante;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R3/TIP C/038/15.08.2006 pentru montare i reparare
stivuitoare;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R2/TIP C/037/15.08.2006 pentru montare i reparare
mecanisme de ridicat;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R1/TIP C/036/02.06.2006 pentru montare i reparare
macarale;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R6/TIP C/039/15.08.2006 pentru reparaii, revizii tehnice i
ntreinere ascensoare;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C10/TIP B/1/109/23.11.2006 pentru montarea i repararea
conductelor de abur i ap fierbinte sub presiune;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C6/TIP B/1/108/23.11.2006 pentru montarea i repararea
conductelor sub presiune;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
8

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C5/TIP A/090/01.09.2006 pentru umplere, verificare


periodic, scoatere din uz i casare recipiente transportabile;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C4/TIP B/1/106/23.11.2006 pentru montarea i repararea
recipientelor sub presiune;
Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C1/TIP B/1,2/107/23.11.2006 pentru repararea cazanelor de
abur i ap fierbinte;
Certificat emis de SC ISCIR CERT SA nr. 115-584 pentru ndeplinirea cerinelor de
securitate pentru echipamentele sub presiune;
Certificat de abilitare nr. 25/10.01.2005 pentru efectuarea determinrilor de noxe
profesionale;
Autorizaia laboratorului de metrologie nr. BV 30.06/20.11.2006;
Autorizaie de prevenire i stingere a incendiilor nr. 700035/10.06.2002;
Autorizaie de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii nr. 7394/13.01.2003;
Licen de transport seria LP nr. 0030408/11.12.2006;
Certificat de pregtire profesional a consilierului de siguran pentru transportul de mrfuri
periculoase n trafic rutier seria ACS nr. 0006072/21.05.2005;
Certificat de pregtire profesional a persoanei desemnate s conduc permanent i efectiv
activitatea de transport rutier de mrfuri seria AMM nr. 0149992/29.07.2006;
Declaraia locaiilor pentru substane clasificate din categoria 2 nr. 7/1674077/02.02.2007;
Declaraia locaiilor pentru substane clasificate din categoria 3 nr. 25/1674077/02.02.2007;
Autorizaie pentru manevr feroviar seria AMF nr. 201/09.05.2006;
Certificat de atestare pentru executarea lucrrilor de verificare, reparare i ncrcare a
stingtoarelor i a altor aparate de stins incendii nr. 873233/19.10.2006;
Autorizaie ANPC privind regimul metalelor preioase i a pietrelor preioase nr.
0000797/25.03.2004;
Aviz nr. 1047/14.03.2007 pentru azotat de amoniu ngrmnt;
Aviz nr 1052/14.03.2007 pentru NPK 16-16-16 ngrmnt;
Aviz nr 1053/14.03.2007 pentru NPK 22-22-0 ngrmnt;
Aviz nr 1054/14.03.2007 pentru NPK 27-13,5-0 ngrmnt;
Aviz nr 1051/14.03.2007 pentru NPK 15-15-15 ngrmnt;
Aviz nr 1050/14.03.2007 pentru ngrmnt lichid tip URAN;
Aviz nr 1049/14.03.2007 pentru ngrmnt uree;
Aviz nr 1048/14.03.2007 pentru ngrmnt nitrocalcar;
Autorizaie nr. 347/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NP 20-20-0;
Autorizaie nr. 348/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NP 20-10-10;
Autorizaie provizorie nr. 362/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NPK 27-6-6;
Autorizaie provizorie nr. 363/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NPK 25-5-5;
Autorizaie provizorie nr. 364/16.03.2007 pentru azotat de calciu hidratat;
Lista substanelor chimice periculoase i nepericuloase produse, importate, utilizate sau
distribuite pe pia n anul 2006, raportate la ANSPCP;
Statutul societii comerciale AZOMURE S.A. Trgu Mure, anexa nr. 2 la Hotrrea nr.
1200/1990;
Certificat constatator al S.C. AZOMURE S.A., emis de Oficiul Registrului Comerului de
pe lng Tribunalul Mure;
Certificat de nregistrare al S.C AZOMURE S.A. seria B nr. 0084162, emis de Oficiul
Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Mure;
Documente doveditoare privind mediatizarea repetat a solicitrii de obinere a autorizaiei
integrate de mediu;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
9

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anexe:
-

plan de ncadrare n zon din raportul de amplasament;


plan general Azomure nr. 10.139.00;
plan cadastral platform combinat din 09.97;
plan de situaie staia hidrogeologic Cristeti, plana nr. 1;
plan de situaie profil hidrogeologic transversal;
plan de situaie batal Azomure existent, 1/09.2000;
profil geologic transversal, 4/2000;
plan de amplasare n zon a iazului de 2,5 ha, 3804-2-43381 i 3804-2-43375;
schema general de flux a apelor pe platforma S.C. AZOMURE S.A.;
plan de situaie cu reeaua de canalizare ape meteorice i convenional curate;
scheme de flux tehnologic;
buletine de analiz;
plan surse de emisie;
plan puncte de prelevare probe.

Documentaia naintat de SC AZOMURE SA pentru revizuirea autorizaiei integrate de


mediu nr. SB 84/30.10.2007:
-

formular de solicitare

5. MANAGEMENTUL ACTIVITII
S.C. Azomure S.A. a implementat sistemul de management integrat calitate mediu, deinnd
certificatele de calitate ISO 9001: 2008 nr. 44 100 080946 /29.08.2011, valabil 2014 i mediu ISO
14001:2005 nr. 44 104 080946 /29.08.2011, valabil 2014, emise de ctre TUV Nord Germania.
5.1.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru realizarea
de instruiri adecvate privind protecia mediului pentru toi angajaii a cror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurnd pstrarea documentelor privind instruirile efectuate.
5.1.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie s fie calificat conform specificului
instalaiei, pe baz de studii, instruiri i/sau experien adecvat.
5.1.3. Un exemplar din prezenta autorizaie trebuie s rmn, n orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atribuii n domeniul proteciei mediului.
5.2. Responsabiliti
5.2.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s implementeze msurile stabilite prin Planul de aciuni
din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaie. Implementarea trebuie s includ:
- desemnarea responsabilitilor pentru ndeplinirea obiectivelor;
- modul n care msurile vor fi ndeplinite;
- termenele i perioadele n care obiectivele pot fi atinse;
- identificarea i specificarea resurselor financiare necesare.
La nceputul fiecrui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a msurilor din
Planul de aciuni pentru anul n curs. Modul de implementare va fi inclus n RAM prezentat
anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaii.
5.2.2. Titularul autorizaiei trebuie s asigure cu decizie o persoan responsabil cu probleme de
protecia mediului. n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen nr. 195/2005 privind
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
10

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

protecia mediului (art. 94, lit. e, f, g), aprobat prin Legea nr. 265/2006, S.C. AZOMURE S.A.,
prin persoana cu atribuii n domeniul proteciei mediului, va asista persoanele mputernicite cu
activiti de verificare, inspecie i control, punndu-le la dispoziie evidena msurtorilor proprii
i toate celelalte documente relevante i le va facilita controlul activitii precum i prelevarea de
probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor mputernicite pentru verificare, inspecie i
control la instalaiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele i
instalaiile de depoluare a mediului, precum i n spaiile sau n zonele aferente acestora.
Titularul/operatorul activitii are obligaia de a realiza, n totalitate i la termen, msurile impuse
prin actele de constatare ncheiate de persoanele mputernicite cu activiti de verificare, inspecie
i control.
5.2.2. Contribuia la Registrul European al Poluanilor Emii i Transferai (PRTR) va fi depus la
termenul stabilit conform punctului 14 din prezenta autorizaie. Poluanii care trebuie inclui n
raportul ctre autoritatea competent pentru protecia mediului vor fi cei menionai n Ghidul pentru
Implementarea PRTR la nivel european.
5.2.3. Prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului
n cazul producerii unui prejudiciu, titularul/operatorul activitii suport costul pentru repararea
prejudiciului i nltur urmrile produse de acesta, restabilind condiiile iniiale producerii
prejudiciului, conform principiului poluatorul pltete. Se vor respecta prevederile O.U.G.
68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra
mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
n cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG 68/2007, operatorul are obligaia de a
informa, n maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Mure i Comisariatul Judeean
Mure al Grzii Naionale de Mediu despre:
a) date de identificare ale operatorului;
b) momentul i locul producerii prejudiciului adus mediului;
c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;
d) cauzele care au generat prejudiciul;
e) elementele de mediu afectate;
f) msurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravrii prejudiciului adus mediului;
g) alte informaii considerate relevante de operator.
n cazul unei ameninri iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definit conform OUG 68/2007,
operatorul este obligat s ia imediat msurile preventive necesare, i n termen de 2 ore de la luarea
la cunotin a apariiei ameninrii, s informeze A.P.M. Mure i Comisariatul Judeean Mure al
Grzii Naionale de Mediu.
Informaiile pe care operatorul este obligat s le aduc la cunotin autoritilor se refer la:
a) date de identificare ale operatorului;
b) momentul i locul apariiei ameninrii iminente;
c) elementele de mediu posibil a fi afectate;
d) msurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
e) alte informaii considerate relevante de operator.
n termen de 1 or de la finalizarea msurilor preventive operatorul informeaz autoritile despre
msurile ntreprinse pentru prevenirea prejudiciului i eficiena acestora.
n cazul n care ameninarea iminent persist n ciuda msurilor adoptate, operatorul informeaz, n
termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficiena msurilor luate, APM Mure i
Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu despre:
a) msurile ntreprinse pentru prevenirea prejudiciului;
b) evoluia situaiei n urma aplicrii msurilor preventive;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
11

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

c) alte msuri, dup caz, care se iau pentru prevenirea nrutirii situaiei.
5.3. Aciuni de control
5.3.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia s respecte condiiile impuse prin prezenta
autorizaie i va iniia investigaii i aciuni de remediere n cazul unor neconformiti cu prevederile
acesteia.
5.3.2. Titularul/operatorul activitii va lua toate msurile care s asigure c nici o poluare
important nu va fi cauzat.
5.3.3. Titularul/operatorul activitii va lua toate msurile de prevenire eficient a polurii, n special
prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
5.3.4. Titularul/operatorul activitii trebuie s se asigure c toate operaiunile de pe amplasament
vor fi realizate n aa manier nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativ a mediului din afara limitelor amplasamentului.
5.3.5. Titularul activitii trebuie s stabileasc i s menin un Sistem de Management al
Autorizaiei (SMA) pentru ndeplinirea cerinelor prezentei autorizaii. Acest sistem va evalua toate
operaiunile i va revizui toate opiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a
unei producii mai curate, precum i pentru evitarea producerii i/sau minimizarea cantitilor de
deeuri.
5.4. Raportri
5.4.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze i s pstreze n registre toate punctele de
prelevare a probelor, analizele, msurtorile, examinrile i toate cerinele nscrise n prezenta
autorizaie.
5.4.2.Raportarea emisiilor de CO2 se va face conform Autorizaiei nr. 10/25.02.2008 privind emisiile
de gaze cu efect de ser i a Deciziei 589/2007 cu modificrile i completrile ulterioare.
5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziia autoritii competente pentru protecia mediului i/sau
autoritii de control pentru verificri.
5.4.4. Persoana mputernicit cu atribuii n domeniul proteciei mediului va transmite autoritii
competente pentru protecia mediului raportrile solicitate la datele stabilite, conform prevederilor
capitolului 14 al prezentei autorizaii.
5.4.5. Frecvena i scopul raportrilor prevzute n autorizaie pot fi modificate, prin acceptul scris al
autoritii competente pentru protecia mediului, care va urmri i centraliza datele transmise.
5.5. Notificarea autoritilor
5.5.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia anunrii A.P.M. Mure, G.N.M. Comisariatul
Judeean Mure i Administraia Naional Apele Romne n termen de 24 ore din momentul
producerii:
- oricrei emisii aprute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;
- oricrei funcionri defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricrui sistem de reducere a polurii
de pe amplasament.
Notificrile vor cuprinde: data i ora incidentului, detalii privind natura oricrei emisii i a oricrui
risc creat de incident i msurile luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea repetrii incidentului.
5.5.2. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze orice incident. Aceast nregistrare
trebuie s includ detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum i
circumstanele care au dat natere acestuia. nregistrarea trebuie s includ toate msurile corective
luate pentru protejarea mediului i evitarea repetrii n timp. Dup notificarea incidentului, titularul
trebuie s depun la sediul Ageniei pentru Protecia Mediului Mure i ARPM Sibiu raportul
privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la ARPM Sibiu,
ca parte a RAM.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
12

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

5.5.3. n cazul unor situaii de urgen, definite conform O.U.G. 21/2004, aprobat prin Legea nr.
15/2005, va fi anunat Inspectoratul pentru Situaii de Urgen, care asigur coordonarea unitar i
permanent a activitii de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen.
5.5.4. n cazul oricrei situaii de mai jos, titularul activitii va trimite o notificare scris ctre
A.P.M. Mure, G.N.M. Comisariatul Judeean Mure i A.R.P.M. Sibiu, n termen de 14 zile de la
producere:
- ncetarea permanent a activitii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate;
- ncetarea activitii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate pentru o perioad care
poate depi un an;
- reluarea exploatrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate dup oprire;
- schimbarea titularului activitii/operatorului instalaiei;
- revizuirea autorizaiei de gospodrire a apelor.
5.5.5. n cazul n care titularul de activitate/operatorul urmeaz s deruleze sau s fie supus unei
proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active, fuziune, divizare,
concesionare, ori n alte situaii care implic schimbarea titularului de activitate, precum i n caz de
dizolvare urmat de lichidare, faliment, ncetarea activitii, acesta are obligaia de a notifica
autoritatea competent pentru protecia mediului.
Autoritatea competent pentru protecia mediului informeaz titularul cu privire la obligaiile de
mediu care trebuie asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii
actelor de reglementare existente.
n termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheiere uneia dintre
proceduri, prile implicate transmit n scris autoritii competente pentru protecia mediului
obligaiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu
originalul. Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse n actele ntocmite au un caracter public.
ndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar n cazul procedurilor de: dizolvare urmat de
lichidare, lichidare, faliment, ncetarea activitii.
5.5.6. Operatorul are obligaia s informeze autoritatea competent cu privire la orice modificri
planificate n exploatarea instalaiei. Orice modificare substanial planificat n exploatarea
instalaiei nu va fi realizat fr a avea autorizaie integrat de mediu, potrivit prevederilor legislaiei
n domeniul evalurii impactului asupra mediului i celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006.
6. MATERII PRIME I AUXILIARE
6.1. Prevederi generale privind materiile prime i auxiliare
Titularul/operatorul activitii va folosi materiile prime descrise n documentaie, conforme cu cele
mai bune tehnici disponibile, prezentate n Anexa nr. 3 a prezentei autorizaii Materii prime,
materiale auxiliare.
6.1.1. Operatorul va ine evidena lunar a materiilor prime, materialelor i substanelor chimice
utilizate.
6.1.2. Se vor afla n stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.1.3. Orice modificare a materiilor prime i a substanelor utilizate va fi notificat autoritii
competente pentru protecia mediului.
6.2. Gestiunea substanelor chimice periculoase
6.2.1. Titularul activitii are obligaia realizrii condiiilor specifice de fabricare, stocare, ambalare a
produselor i a normelor de consum.
6.2.2. Operatorul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei n vigoare privind gestionarea
subsantelor i preparatelor chimice periculoase, avnd n vedere urmtoarele aspecte:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
13

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

transportul,
clasificarea, etichetarea, depozitarea n condiii de siguran, utiliznd informaiile din fiele
cu date de securitate specifice fiecrei substane,
- gestionarea adecvat a ambalajelor substanelor i preparatelor chimice periculoase,
- manipularea de ctre personal instruit adecvat i dotat cu echipamente de protecia muncii
specifice,
- evidena gestiunii substanelor i preparatelor chimice periculoase.
6.2.3. Achiziionarea substanelor chimice periculoase, definite conform H.G. 1408/2008 i
Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor i preparatelor
chimice periculoase, se va face numai n condiiile n care productorul, distribuitorul sau
importatorul furnizeaz fia cu date de securitate, care va permite utilizatorului s ia toate msurile
necesare pentru protecia mediului, sntii i pentru asigurarea securitii la locul de munc.
6.2.4. Testarea i evaluarea proprietilor substanelor n vederea clasificrii se efectueaz n
conformitate cu Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind
nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), modificat de
Regulamentul 453/2010, cu modificrile ulterioare.
6.2.5. Este interzis introducerea pe pia a substanelor periculoase dac ambalajul acestora nu
ndeplinete urmtoarele cerine:
- ambalajul trebuie s fie proiectat i realizat astfel nct s mpiedice orice pierdere a
coninutului;
- materialele din care sunt realizate ambalajul i sistemele de nchidere trebuie s fie rezistente
la atacul coninutului i nu trebuie s formeze compui periculoi cu coninutul;
- ambalajul i sistemele de nchidere trebuie s fie rezistente i solide pentru a se evita slbirea
acestora i pentru a ndeplini criteriile de securitate n condiiile unei manipulri normale;
- recipientele prevzute cu sisteme de nchidere care s permit renchiderea sunt astfel
proiectate i realizate astfel nct ambalajul s poat fi nchis n mod repetat fr pierderi de
coninut.
6.2.6. Recipienii sau ambalajele substanelor i preparatelor chimice periculoase trebuie s asigure:
- prevenirea pierderilor de coninut prin manipulare, transport sau depozitare;
- etichetarea s fie n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor.
- respectarea prevederilor H.G. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a
activitii de transport rutier de mrfuri periculoase n Romnia;
- respectarea prevederilor Regulamentului privind Transportul Internaional Feroviar al
Mrfurilor Periculoase R.I.D. Apendice C la Convenia privind transporturile
internaionale feroviare (COTIF), semnat la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost
modificat prin protocolul ratificat prin Ordonana Guvernului nr. 69/2001;
6.2.7. Este interzis introducerea pe pia a substanelor periculoase dac etichetele nu ndeplinesc
cerinele prevzute de Regulamentul 1272/2008.
6.2.8. ngrmintele fabricate la S.C. AZOMURE S.A., prevzute n lista cuprins n anexa nr. 1 a
Ordinului comun al MAPAM i MS nr. 6/22/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea i funcionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ngrmintelor n vederea
nscrierii n lista ngrmintelor autorizate, cu meniunea RO NGRMNT, pentru utilizarea
i comercializarea n Romnia, sunt nscrise n lista ngrmintelor autorizate cu meniunea RO
NGRMNT, pe baza buletinului de analiz eliberat productorului de ctre Institutul de
Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie, a avizului sanitar i a avizului de mediu.
6.2.9. Se vor lua urmtoarele msuri generale:

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
14

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

depozitarea substanelor i preparatelor chimice periculoase se va face innd seama de


compatibilitile chimice i de condiiile impuse de furnizor;
- depozitele vor avea asigurate condiiile privind protecia factorilor de mediu sol, ap, aer.
Gestiunea acestor substane se va realiza de persoane instruite, care vor cunoate msurile ce trebuie
luate n cazul unui accident.
6.3. Depozite de materii prime aferente instalaiilor existente pe platform
6.3.1. Depozitul de sfere de amoniac lichid
2 rezervoare sferice de amoniac S-1 i S-2, cu posibilitatea de izolare ntre ele, avnd urmtoarele
caracteristici:
- volumul 1.000 mc/bucat;
- greutate 250 t/bucat;
- presiune 7 bar;
- capacitate maxim de stocare 250 t/sfer
Amoniacul produs n instalaiile de amoniac (Amoniac III sau IV), este primit la depozitul de
amoniac sub form de amoniac lichid, avnd presiunea de 8 16 bari i temperatura cuprins ntre
(-)50C i (+)200C. Primirea se face prin conducte, iar dirijarea spre una sau cealalt sfer se face prin
distribuitorul de amoniac, amplasat ntre cele dou sfere. Tot prin intermediul distribuitorului de
amoniac, se alimenteaz consumatorii, dup necesitile de moment.
Fabricile de amoniac (Amoniac III i Amoniac IV) i depozitul de amoniac Kellogg, sunt legate de
depozitul de amoniac din cadrul instalaiei Azotat I II, prin traseul 14 (colectorul A).
Traseul 14 (colectorul A) se neap n traseul de amoniac de alimentare a instalaiei de Acid azotic
II, asigurnd acesteia necesarul de amoniac.
Distribuitorul de la sfere se compune din dou pri simetrice, cte una pentru fiecare sfer.
De la distribuitor, pentru fiecare sfer, pleac cte dou trasee: unul care intr n sfere pe la partea
superioar i unul pe la partea inferioar.
Tot din depozitul de amoniac propriu-zis face parte i instalaia de evaporare a amoniacului,
cu evaporatorul W-2. Evaporarea amoniacului se face cu ajutorul apei recirculate care se primete
de la instalaiile de fabricare a azotatului de amoniu.
Din depozitul de amoniac mai face parte i instalaia de pompare a amoniacului lichid spre
consumatori. Ea se compune dintr-un degazor i o pomp i se folosete la ridicarea presiunii
amoniacului n sfere de la 7 8 bari, pn la presiunea de 12 16 bari, necesar la alimentarea
consumatorilor (instalaiile: Acid II, NPK i la ncrcarea cisternelor de amoniac).
Rezervoarele sferice prezint urmtoarele dispozitive de siguran:
- fiecare sfer este prevzut cu dou supape de siguran, cu un sistem de msurare a nivelului
i dou sisteme de msurare a presiunii, legate la tabloul de comand, cu alarmare la valori
maxime i minime;
- sferele sunt prevzute i cu un sistem de msurare a temperaturii, cu indicare la tabloul de
comand;
- presiunea din sfer se regleaz prin posibilitatea de a evacua amoniac gazos, fie n rezervorul
de ap amoniacal, fie la consumatori.
Pentru reducerea riscului de producere a accidentelor chimice se iau o serie ntreag de msuri de
protecie pasive i/sau active.
Msuri pasive:
- efectuarea mecanizat i/sau automatizat a operaiunilor periculoase;
- protejarea contra focului i coroziunii a utilajelor i echipamentelor periculoase;
- proiectarea i realizarea utilajelor, structurilor i fundaiilor n aa fel nct s reziste la cele
mai grele condiii n caz de calamiti naturale;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
15

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

utilizare de echipamente electrice anti-ex unde zona este de aceast natur;


organizarea ntreinerii preventive a tuturor utilajelor i echipamentelor;
colarizarea i instruirea personalului pentru utilizarea procedurilor standard de operare i
ntreinere, stipulate n instruciunile de exploatare;
- implementarea msurilor de securitate a incintei mpotriva actelor de vandalism, terorism,
sabotaj, incendiere deliberat;
- examinarea medical sistematic a personalului;
- verificarea siguranei tuturor modificrilor propuse a fi aduse instalaiilor n cazul unor
modernizri preconizate.
Msuri active:
- sisteme de detecie i alarmare chimic pentru scurgerile de substane periculoase, abaterile
parametrilor de lucru de la situaia normal de lucru (temperatur, presiune etc.);
- sisteme automate/manuale de stingere a incendiilor;
- verificri permanente a echipamentelor de control mpotriva incendiilor ca rspuns n cazul
producerii evenimentului;
- verificri i ntreineri permanente a echipamentelor de intervenie n focar;
- organizarea pazei incintei;
- oprirea automat a proceselor cheie n caz de alarmare;
- verificarea periodic (preventiv) a funcionalitii sistemelor i dispozitivelor automatizate
care detecteaz, msoar i acioneaz n caz de anormalitate.
6.3.2. Depozitul de amoniac lichid Kellogg
Tanc de amoniac de capacitate 22.000 m3 (15.000 t), este amplasat n cuv betonat, iar scurgerile de
la cuv sunt legate la canalizare prin vane. Are urmtoarele caracteristici:
- temperatur: -340C;
- grad de umplere: 0,9;
- presiunea de lucru hidrostatic 1,4 atm; pneumatic 0,03 atm; vid 0,005 atm.
Presiunea de prob hidrostatic cu umplere cu ap la 14 m + pneumatic 0,0375 atm.
Tancul de amoniac prezint urmtoarele dispozitive de siguran:
- este prevzut cu supap de siguran cu dubl aciune (suprapresiune i vacuum) i o
membran de siguran pentru suprapresiune i vacuum pentru a se asigura securitatea
rezervorului mpotriva modificrilor accidentale ale presiunii;
- dou indicatoare de presiune i dou indicatoare de nivel, ambele prevzute cu alarm pe
nivel maxim i minim la tabloul de comand;
- 2 staii de comprimare: una cu dou compresoare: unul cu motor Diesel, iar cellalt cu motor
electric, iar cealalt numai cu un compresor cu motor electric, pentru lichefierea amoniacului
evaporat i meninerea constant a presiunii sub 250 mm H2O. n cazul n care scade
presiunea n rezervor se va porni automat pe nclzitor cu abur, pentru readucerea la normal a
presiunii i prevenirea pericolului de deteriorare a utilajelor.
Msuri tehnice n caz de avarie:
- posibilitatea alimentrii compresorului de amoniac de la o surs de tensiune independent
pentru meninerea unei presiuni constante n cazul unei cderi de tensiune;
- n jurul tancului de amoniac sunt amplasate tunuri de ap pentru stropire (intervenie) n
cazul n care apar scurgeri de amoniac;
- alimentarea cu ap de rcire a instalaiei se face din ciclul de rcire R3 sau R4;
Pentru sigurana n exploatare, depozitul de amoniac este supus periodic urmtoarelor verificri:
- revizia exterioar a depozitului de amoniac;
- controlul calotei i a izolaiei termice;
- verificarea plcii de beton;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
16

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

msurarea rezistenei de izolare de punere la pmnt;


controlul etaneitii la mbinri, vane, ventile;
controlul dispozitivelor de siguran i a aparatelor locale de pe calota tancului;
controlul prizelor de ap i de incendiu aferent;
verificarea metrologic a aparatelor de msur i control.

6.3.3. Instalaii de ambalare, depozitare i expediere a materiilor prime i produselor finite


Materialele care necesit depozitare sau stocare, fie ca materii prime sau produse finite, sunt dirijate
spre unitile ADEX Ambalare Depozitare Expediere. Acestea sunt dotate cu rampe CF i auto.
Pe amplasament exist urmtoarele uniti ADEX:
- ADEX I + II Instalaia de ambalare depozitare expediere a azotatului de amoniu/
nitrocalcarului (CAN)/ azotatului de calciu i amoniu;
- ADEX III Instalaia de ambalare depozitare expediere a azotatului de amoniu i ureei;
- ADEX NPK Instalaia de ambalare depozitare expediere ngrminte complexe.
Liniile noi de ambalare de la ADEX NPK i ADEX II
- Prin montarea liniilor noi de ambalare la ADEX NPK i ADEX II a crescut eficiena
procesului de ambalare/ncarcare. Liniile 50/500/1000 kg sunt identice n ambele instalaii de
ambalare.
- n fiecare locaie s-a montat cte o linie de ambalare n saci de 500/1000kg i cte o linie de
ambalare n saci de 50 kg.
- Linia de ambalare n saci de 500/1000kg are o capacitate de 70 t/h i va fi deservit de un
singur operator iar linia de ambalare n saci de 50kg are capacitatea de 80t/h i va fi desevit
de 3 operatori.
1. Descrierea instalaiei de nscuire n saci de 500/1000kg (mari)
Sistemul de ambalare este automatizat i este deservit de un singur operator care urmrete
funcionarea sistemului, aeaz sacii la gura de umplere i supravgheaz modul de desfurare a
procesului de nscuire, intervenind doar n caz de avarii sau situaii neobinuite.
Din buncrul de stocare ngmintele ajung n buncrul dozator prin intermediul plniei de
dozare. Cantitatea de ngrmnt dorit este cntrit cu exactitate cu un cntar automat, dup care
este dozat n buncrul intermediar, de unde este descrcat n sac.
Sacii, care n prealabil au fost aezai pe masa hidraulic de ridicare a sacilor, sunt preluai de
ctre operator i aezai n poziia corespunztoare la gura de umplere. n acest moment se iniiaz
procesul de umflare a sacului. n momentul cnd sacul este complet umflat, operatorul pornete
umplerea i fixeaz sacul n poziia corect n raport cu dispozitivele de ghidare. Dup umplere se
declanez funcionarea sistemului de desprfuire.
Sistemul de filtrare cu care este dotat linia de ambalare n saci de 1000/500kg este un filtru
JETLINE HF 28 cu elemente de filtrare tip saci cu curare automat cu aer comprimat. Sistemul are
un numr de 4 elemente de filtrare i o suprafa de filtrare de 24 m2 (6m2/element). Debitul de aer
filtrat este de 2400m3/h. Aerul filtrat este evacuat n mediul de lucru.
Curarea elementelor de filtrare se face cu aer comprimat de 4,5 5 bari.
Praful acumulat prin curarea elementelor de filtrare se acumuleaz ntr-un sac confecionat
dintr-un material special i este reintrodus n procesul de fabricaie al ngrmintelor.
n continuare sacii sunt preluai de un transportor i orientai la unitatea de lipire saci.
Dup nchidere, sacii sunt preluai de transportorul de acumulare a sacilor care este dotat cu
senzori de margine i dispozitiv de numrarea sacilor.
De asemenea, sistemul este dotat cu dispozitiv de imprimare a sacilor cu datele de identificare
corespunztoare.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
17

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

De pe band sacii sunt preluai cu stivuitorul i ncrcai n vagoane / autovehicule pentru


livrare.
2. Descrierea instalaiei de nscuire n saci de 50 kg (mici)
Sistemul de ambalare n saci mici este format din 3 uniti de baz:
1. Unitatea de nscuire
2. Unitatea de paletizare
3. Unitatea de nfoliere
Unitatea de nscuire realizeaz dou operaii eseniale: pe de o parte asigur cntrirea i dozarea
exact a cantitii de ngrmnt, iar pe de alt parte asigur confecionarea sacilor din folie.
ngrmntul preluat din buncrul de stocare i cntrit n buncrul dozator ajunge n buncrul
intermediar, de unde urmeaz a fi golit n sac. De pe rola de folie, n mod automat este msurat
lungimea prestabilit pentru execuia sacului, iar un dispozitiv asigur lipirea prii inferioare a
sacului i a colurilor acestuia. Sacul astfel confecionat este aezat la gura de umplere i se pornete
umplerea. Dup umplere sacul este sudat la partea superioar i este preluat de un transportor i
orientat n unitatea de paletizare.
Sistemul de desprfuire asigur desprfuirea gurii de golire i a buncrului dozator.
Pentru desprfuire linia de ambalare n saci de 50kg este dotat cu un filtru cu cartue filtrante
LAMMERS tip LPF 19.
Filtrul este este prevzut cu sistem de curare automat cu aer comprimat i ventilator ataat.
Debitul de aer filtrat este de 1500m3/h. Aerul filtrat este evacuat n mediul de lucru.
Filtrul este dotat cu 6 elemente de filtrare. Suprafaa de filtrare este de 19,2m2.
Filtrul este dotat cu container pentru acumularea prafului care este reintrodus n procesul de
fabricaie al ngrmintelor.
Unitatea de paletizare dispune de un dispozitiv de alimentare automat cu palei goi pe care
sunt aezai n mod automat sacii, dup o schem prestabilit. Numrul de rnduri de saci pe un palet
poate fi reglat n funcie de cerine. Paletul astfel ncrcat este preluat de o band transportoare i
ajunge la unitatea de nfoliat unde are loc nvelirea n folie stretch a ntregului pachet.
Sistemul permite i ambalarea n pachete de saci fr palet.
Depozitarea azotatului de amoniu
n conformitate cu Acordul european privind transportul rutier internaional al materialelor
periculoase, azotatul de amoniu ngrmnt este clasificat UN no. 2067, Clasa 5, Divizia 5.1.
Depozitarea se face numai n saci pe maxim 10 rnduri, sau n cazuri excepionale stivele
putnd ajunge la maxim 1,5 m de plafon; depozitarea pe palei - maxim 3 m cu palei cu tot.
Depozitarea produsului se face n magazii nchise, curate i uscate.
Ambalajele omologate, n conformitate cu Regulamentul CLP 1272/2008 trebuie respectate
cerinele specifice, respectiv s fie proiectate i realizate astfel nct s mpiedice orice pierdere de
coninut prin ambalare, transport i manipulare. Uzual produsul se ambaleaz n saci de 50 kg, dar
poate fi ambalat i n saci de 500 kg sau 1.000 kg sau se transport n vrac, n vagoane CFR; sacii
sunt din polipropilen sau saci dubli (polietilen i polipropilen). Sacii de polietilen se nchid prin
sudur, pliere sau coasere mpreun cu sacii de polipropilen. Marfa va fi ferit de soare.
Depozit de azotat de amoniu n saci cantitatea de ngrminte care va fi depozitat n depozit va
fi de aproximativ 10.200 to. Depozitul va fi utilizat exclusiv pentru depozitarea azotatului de amoniu
ambalat n saci, paletizat i nfoliat. Depozitul va funciona n regim de tranzit, fiind destinat
asigurrii unui stoc tampon pentru livrare.
Depozitul de nitrocalcar cu o capacitate de 10.000 t compus din dou magazii A i B simetrice,
fiecare magazie avnd 5 boxe de depozitare cu 1.000 t capacitate/box, este destinat depozitrii,

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
18

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

respectiv ambalrii, ncrcrii nitrocalcarului spre a fi livrat la beneficiari. Depozitul la mijloc este
prevzut cu spaiu tampon, unde sunt situate utilajele de ambalare i de ncrcare.
Golirea depozitului se realizeaz cu ajutorul a dou sisteme de golire simetrice A i B, prevzute cu
benzi transportoare i buncre mobile.
Banda de distribuie mobil i reversibil, alimenteaz preferenial, instalaia de ambalare cu saci 50
kg, instalaia de ambalare saci mari 500 1.000 kg sau banda de ncrcare n vrac.
Spaiul tampon al depozitului mai este prevzut cu:
- un sistem de transport pentru ncrcarea sacilor n vagoane;
- un sistem de ncrcare saci mari cu conveior gravitaional, cu pat cu role i macara rotitoare.
nclzirea i climatizarea se realizeaz cu aer cald, insuflat prin dou tubulaturi de-a lungul
depozitului. Aerul cald se obine de la dou aeroterme racordate la aceste tubulaturi, situate exterior
la captul magaziei B.
Depozitul n zona spaiului tampon este izolat de exterior cu o perdea de aer cald, realizat cu
4 aeroterme, montate la limita spaiului exterior. Condensul recuperat se trimite la CET cu ajutorul
instalaiei de recuperare condens.
n timpul manipulrii nitrocalcarului trebuie avute n vedere urmtoarele considerente:
- evitarea generrii excesive de praf;
- evitarea contaminrii cu substane combustibile (motorin, lubrifiani) i materiale
incompatibile;
- utilizarea unui sistem adecvat de ventilaie.
Reguli care trebuie respectate la depozitarea nitrocalcarului:
- produsul trebuie depozitat departe de sursele de cldur i foc;
- se va depozita n spaii uscate i bine ventilate;
- se vor asigura standarde ridicate de curenie n spaiile de depozitare;
- se vor limita stivuirile la cifrele stabilite n prescripiile tehnice ale produsului i se va pstra
cel puin 1 m distan ntre stivele cu saci de produs;
- produsul va fi ferit de razele directe ale soarelui.
6.3.4. Depozite de acid azotic
Depozitul de acid azotic II Instalaia de Acid azotic II
Depozitul de acid azotic este format din 6 rezervoare, avnd fiecare un volum de 270 mc.
Capacitatea total a depozitului este de 1620 mc sau 2154 t (acid de 56%) sau 1206 t acid
monohidrat. Este deservit de 4 pompe de acid.
Rezervoarele sunt prevzute cu indicatoare de nivel local i cu semnalizatoare de nivel maxim la
tabloul de comand.
Rezervoarele sunt amplasate ntr-o cuv de retenie cptuit cu crmid antiacid. Exist o pomp
de transvazare a acidului n cazul unor scpri de acid.
Depozitul de acid azotic Instalaia de Acid azotic III
Depozitul de acid azotic este format din 3 rezervoare, avnd fiecare un volum de 270 mc.
Capacitatea total a depozitului este de 810 mc sau 1077 t (acid de 58%) sau 625 t acid monohidrat.
Este deservit de 4 pompe de acid.
Rezervoarele sunt prevzute cu indicatoare de nivel local i cu semnalizatoare de nivel maxim la
tabloul de comand.
Rezervoarele sunt amplasate ntr-o cuv de retenie cptuit cu crmid antiacid. Exist o pomp
de transvazare a acidului n cazul unor scpri de acid.
Depozitul de acid azotic Instalaia de Acid azotic IV
Depozitul de acid azotic este format din dou rezervoare, avnd fiecare un volum de 2.000
mc. Capacitatea total a depozitului este de 4.000 mc sau 5.200 t (acid de 58%) sau 3.000 t acid
monohidrat 100%.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
19

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Depozitul este deservit de 3 pompe de acid pentru livrarea acidului la consumatori i transvazarea
acidului dintr-un rezervor n altul i o pomp de capacitate redus pentru golirea final a rezervorului
i a traseelor. Rezervoarele sunt prevzute cu indicatoare de nivel locale (plutitoare) i indicatoare cu
transmitere la distan i nregistrare la tabloul de comand, prevzute cu semnalizatoare de minim i
maxim.
Rezervoarele sunt amplasate ntr-o cuv de retenie cptuit cu crmid antiacid. Exist o pomp
de transvazare a acidului n cazul unor scpri de acid.
6.3.5. Instalaia Rampe CF Cisterne CF cu amoniac
Societatea deine n proprietate 6 cisterne pentru amoniac lichid, avnd capacitatea de cca. 80
81 mc fiecare. Cisternele sunt autorizate ISCIR i sunt executate s transporte amoniac lichid la
temperatura de +/- 500C i presiunea max. admisibil de 22,7 bar. Numrul de cisterne care pot fi
umplute cu amoniac i sunt n ateptare, n acelai timp, este de 2 buci, iar timpul de staionare
poate fi 3 4 h.
Capacitatea de umplere a unei cisterne este de 40 41,5 t amoniac lichid.
La rampa de amoniac are loc ncrcarea i descrcarea cisternelor de amoniac.
ncrcarea amoniacului n cisterne se poate face n dou feluri:
- fr degazarea recipientului aflat la ncrcare (n acest caz durata de ncrcare este mai
lung);
- cu degazarea recipientului aflat la ncrcare
Cisternele de cale ferat pe toat durata ncrcrii sunt cntrite cu ajutorul a dou poduri bascul.
Reguli obligatorii la rampa de ncrcare descrcare cisterne de CF:
- asigurarea legturii echipoteniale a recipientului ncrcat;
- starea perfect de funcionare a sistemului de nchidere rapid de tip GESTRA;
- existena flanelor oarbe sau a capacelor la capetele libere a robineilor de umplere, rezistente
la presiunea ce se poate crea n cistern i s asigure o bun etanare;
- existena obligatorie a plcii de timbru cu datele inscripionate vizibil i corect;
- este interzis nceperea operaiilor de ncrcare nainte ca:
manevrele s fie terminate i locomotiva desprins;
vagoanele cistern s fie fixate n dreptul gurilor de ncrcare pe podurile bascul;
linia CFU s fie protejat prin nzvorrea macazului de acces spre linia cntarelor;
cisternele s fie cntrite i vor fi nsoite de fie primite CFU;
s fie fcut verificare exterioar a cisternei (defeciuni, loviri, tieturi, coroziuni, lips
echipament).
Se impune respectarea normelor referitoare la Prescripii tehnice nr. C12 din 15 decembrie 2003
privind cerine tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere i recipiente butoaie
metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
Activitatea de control a cisternelor se centralizeaz ntr-un Registru de eviden IMSP (instalaii i
maini sub presiune).
Se vor efectua verificrile necesare, conform crii tehnice a recipientului, ntocmit de productor:
- revizia intern (aspect, verificare cordoane de sudur cu ultrasunete, proba de etaneitate cu azot la
8 bar);
- proba de presiune hidraulic (cu ap la presiunea de 29 bar, timp de 30 min.).
6.3.6. Depozitul mic de ngrminte lichide
Const din 6 cisterne a 100 tone fiecare dintre ele i sunt echipate cu:
- tu i alimentare cu uran 2 buc.;
- tu i conduct de alimentare cu ap demineralizat;
- tu i conduct de barbotare aer pentru omogenizare;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
20

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- indicator de nivel cu indicare la tabloul de comand;


- tu i traseu de golire uran cu tu de luat probe.
Cu fiecare din rezervoare se pot face operaii de umplere, golire i omogenizare.
Cisternele sunt legate prin dou colectoare de ngrmnt lichid pe primire:
a) colectorul de alimentare de la instalaia de preparare a ngrmintelor lichide
b) colectorul de omogenizare
Colectoarele sunt independente i permit efectuarea simultan a operaiei de omogenizare i de
alimentare.
6.3.7. Depozitul mare de ngrminte lichide
Utilaje:
- rezervorul de 6000 tone
- rampa de ncrcare avnd 20 de guri de ncrcare
- baa interioar
- baa exterioar
- pompele
- colectorul de abur
- colector descrcare cisterne
Pompele aspir din rezervor i refuleaz spre recirculare n rezervor sau la ncrcarea cisternelor.
Uranul este curat de depunerile solide n filtre cu material filtrant novotex montate pe refularea
pompelor. Exist posibilitatea de a by-passa aceste filtre.
Din colectorul pentru descrcare cisterne ngrmntul se acumuleaz ntr-un vas aflat n hala
pompelor de unde este refulat cu ajutorul unei pompe n rezervor.
6.3.8. Depozitul NPK Instalaia de ngrminte complexe NPK
Capacitate 60.000 t de ngrminte
Depozitarea ngrmintelor complexe se face n cldiri nchise.
ngrmintele sunt aduse de la condiionare dup cntrire prealabil, pe estacade nchise
nclzit cu dou benzi, care deverseaz pe dou transportoare cu band n depozit la cota +19 m,
prevzute cu crucioare mobile.
ngrmintele sunt descrcate prin fante n cele 4 compartimente ale depozitului i formeaz
grmezi cu un unghi de taluz natural de 250.
6.4. Cerine BAT pentru stocarea substanelor n rezervoare
Titularul activitii/operator are urmtoarele obligaii n vederea conformrii la cerinele privind cele
mai bune tehnici disponibile pentru stocarea substanelor n rezervoare:
- Elaborarea i implementarea unui sistem de inspecie intern: inspecie periodic de rutin i
inspecie periodic detaliat care trebuie s aib n vedere ntreaga structur a rezervoarelor.
Ambele tipuri de inspecii trebuie s ia n considerare construcia rezervoarelor i a cuvelor
de retenie.
- Elaborarea i implementarea unui sistem de inspecie de ctre experi externi;
- Realizarea unui plan de ntreinere periodic a rezervoarelor de stocare ;
- Stabilirea unor proceduri operaionale i instrumente pentru prevenirea supraumplerii;
- Msuri pentru prevenirea i detectarea scurgerilor;
- Inspecie periodic a cuvelor de retenie i meninerea unui program de inspecie;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
21

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

7. RESURSE: AP, ENERGIE, GAZE NATURALE


7.1. Alimentarea cu ap
7.1.1. Alimentarea cu ap potabil
Sursa: reeaua de ap potabil a oraului Trgu Mure, printr-un branament Dn 150 mm, la
conducta de ap potabil de pe str. Gh. Doja i un branament Dn 150 mm la conducta de ap
potabil de pe str. Libertii conform contractului nr. 00245/27.12.2011 ncheiat cu SC Compania
Aquaserv SA Tg. Mures.
Volume de ap prelevate:
- zilnic maxim: 1372 mc/zi = 16,0 l/s;
- zilnic mediu: 1060,0 mc/zi = 12,3 l/s; (la nivelul 2010-2011)
- zilnic minim: 750,0 mc/zi = 8,7 l/s;
- anual: 390,0 mii mc.
Funcionarea unitii este permanent: 365 zile/an, 24 ore/zi.
Nr. angajai: 2600 persoane (la nivelul anuului 2011).
Instalaii de captare:
- branament Dn 150 mm, cu 2 ramificaii Dn 100 mm, la conducta de ap potabil de pe str.
Gh. Doja, n localitatea Tg. Mure;
- branament Dn 150 mm, cu 2 ramificaii Dn 100 mm, la conducta de ap potabil pe str.
Libertii, n localitatea Tg. Mure.
Instalaii de tratare:
Nu exist instalaie de tratare a apei, apa fiind potabil.
Instalaii de distribuie i nmagazinare:
Rezervor de nmagazinare ap potabil din beton, de capacitate V = 300 mc. Distribuia apei potabile
se realizeaz printr-o reea inelar, Dn 100 mm, de lungime L = 7 km.
7.1.2. Alimentarea cu ap tehnologic
Apa captat i tratat n instalaiile de tratare a apei este utilizat n special la sistemele de rcire ale
instalaiilor tehnologice.
Surse:
1. Sursa principal de alimentare: de suprafa, din rul Mure prin barajul de priz nr. 2
administrat de ABA Mure
2. Sursa secundar (de rezerv): de suprafa, canalul Turbin (UHE);
Volume de ap autorizate: - captate din rul Mure
- zilnic maxim: 60.264,0 mc/zi = 700 l/s;
- zilnic mediu: 35.240,0 mc/zi = 408,0 l/s (la nivelul anului 2010-2011);
- zilnic minim: 11.928,0 mc/zi = 138,0 l/s;
- anual: 12.870,0 mii mc.
Instalaii de captare:
Baraj i priz de mal amplasat pe malul stng al rului Mure, aflate n administrarea ABA Mure.
n zona de captare, albia rului Mure este regularizat. Aduciunea apei spre S.C. AZOMURE
S.A. se face gravitaional, prin dou conducte din beton precomprimat tip Bucov, Dn 1400 mm i L
= 4,2 km. Capacitate priz: Q = 3,5 mc/s.
n incinta platformei industriale Azomure pe cele dou conducte sunt montate cte un aparat de
msur a volumelor de ap captate.
Priza de rezerv: priz de mal, amplasat pe malul stng al canalului Turbin aflat n administrarea
UHE, utilizat n cazuri deosebite i pentru perioade scurte de timp. Aduciunea apei se face
gravitaional, printr-o conduct subteran, din beton precomprimat tip Bucov, Dn 1.400 mm i
lungime L = 5,75 km. Capacitate priz: Q = 1,3 mc/s
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
22

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaii de tratare:
- Apa tehnologic captat, destinat producerii apei industriale, este condus gravitaional n dou
bazine subterane, din beton, de capacitate V = 30 mc fiecare, prevzute cu preaplin. Din aceste
bazine, apa este pompat prin intermediul unei staii de pompare (tr. 1) n bazinul de amestec i
respectiv din camera de distribuie spre bazinul de ncrcare al decantorului Sediclar. Staia de
pompare este echipat cu 5 pompe, respectiv 2 pompe verticale tip DV 5 47, de urmtoarele
caracteristici fiecare: Q = 2.200 mc/h, H = 7,5 mCA, N = 75 kW (tr. 1) i 3 pompe de urmtoarele
caracteristici fiecare: Q = 2.200 mc/h, H = 7,5 mCA, N = 90 kW (tr. 1 bis). Bazinele de aspiraie ale
pompelor sunt din beton, de form paralelipipedic i urmtoarele dimensiuni constructive: Lxlxh =
4x3x5 m (tr. 1).
- Bazinul de amestec este o construcie din beton, suprateran, prevzut cu camer de distribuie,
camer de amestec, camer de ncrcare, compartiment de golire i preaplin. n bazinul de amestec
apa brut este tratat cu sulfat de aluminiu.
- Dup tratare, apa este condus n 3 decantoare radiale, construcii betonate, de capacitate V = 3.800
mc fiecare, compuse din : conul central, inel de distribuie, zona de decantare, colector exterior i
camer de nmol.
- Decantoare tip Sediclar, (2 buc.) decantoare acceleratoare circulare, din beton, de capacitate V =
5.000 mc fiecare, avnd D = 34 m.
- Gospodria de reactivi este compus din :
bazin de descrcare dizolvare sulfat de aluminiu: construcie semingropat, din beton, de
urmtoarele dimensiuni: Lxlxh = 17x7x2,7 m i capacitate V = 310 mc. Bazinul servete la
prepararea soluiei concentrate de sulfat de aluminiu.
bazin tampon de capacitate V = 200 mc pentru stocarea soluiei de sulfat de aluminiu.
electropompe pentru vehicularea soluiei concentrate de sulfat de aluminiu
rezervor vertical i pomp de dozare a soluiei de sulfat de aluminiu.
Dup decantare, o parte din apa limpezit este utilizat ca atare, ca ap industrial. O parte din apa
decantat este tratat suplimentar prin filtrare mecanic i demineralizare.
Instalaie de demineralizare i filtrare mecanic:
Apa pretratat chimic n decantoarele Sediclar este pompat ctre instalaia de demineralizare
compus din:
- prenclzire pn la 200C;
- filtrare mecanic (8 filtre cu curgere descendent amplasate n paralel);
- bazine tampon subterane de ap filtrat (2 buc.);
- staie pompare pentru alimentarea liniilor de demineralizare i pentru splare filtre;
- demineralizare prin schimbtoare de ioni (11 linii amplasate n paralel). Regenerarea filtrelor
de schimbtori de ioni se face cu soluii de HCl i NaOH. Apele reziduale de la regenerare
se neutralizeaz i se transfer n canalizarea tehnologic a platformei industriale.
- filtre cu pat mixt;
- rezervoare tampon de ap de mineralizat (3 buc.);
- staie pompare ap demineralizat ctre consumatori;
Instalaii de distribuie i nmagazinare:
Apa tehnologic tratat este nmagazinat astfel:
- ap tehnologic rezultat din decantoarele radiale: 2 bazine deschise de capacitate V = 5.000
mc fiecare;
- apa tehnologic rezultat din decantoarele Sediclar: 2 rezervoare de capacitate V = 500 mc
fiecare;
- castel de ap de capacitate V = 1.000 mc ( H = 50 m).
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
23

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Distribuia apei tehnologice se face prin staia de pompare treapta a II a, echipat cu 6 pompe tip
12 NDS de urmtoarele caracteristici: Q = 1.260 mc/h, H = 54 mCA, N = 250 kW, n = 1.450
rot./min.
Transportul apei spre consumatori se realizeaz printr-o reea de distribuie din oel carbon de
diametre variabile (Dn 800, 400, 250 mm), n sistem inelar.
Platforma industrial dispune de:
- 6 gospodrii de rcire i recirculare (R) a apei tehnologice,
- 1 iaz batal (R10);
- un turn de rcire a apelor agresive (turnul York-R8) n circuit nchis.
Iazul batal de S = 30 ha (R5) i-a ncetat activitatea ncepnd cu data de 01.01.2007. n anul 2011,
proprietatea asupra iayului batal vechi S = 30 ha a fost transferat Primriei municipiului Tg. Mure
conform contractului de donaie imobiliar.
Iazul batal de S = 2,5 ha (R10) are rolul de rcire a apelor agresive provenite din secia NPK, lucrnd
n circuit nchis. Poate prelua i ap agresiv din iazul batal de S = 30 ha asiguzrnd ap agresiv de
completare n tunul York (R8).
S-a pus n funciune traseul de recuperare a condensului pur de la prenclzitoarele de amoniac
lichid i tancul de amoniac, la CET II.
S-a modificat sistemul de alimentare cu ap la staiile de splare aer din instalaiile de producere
Acid azotic III i IV ceea ce a avut efect reducerea consumului de ap brut cu cca. 50 mc/h pentru
fiecare instalaie de acid azotic i eliminarea deversrii de ap uzat.
7.1.3. Ap pentru stingerea incendiilor
Volum intangibil: V = 10.000 mc. Apa este asigurat din bazinele de ap tehnologic (2x5.000 mc)
i rezervorul castelului de ap. Timpul de refacere a rezervei de incendiu: 4 ore.
7.1.4. Volume de ap asigurate din surse:
Volume prelevate din rul Mure
- volum minim: 11.928,0 mc/zi = 138 l/s;
- volum mediu: 35.240,0 mc/zi = 408 l/s;
- volum maxim: 60.264,0 mc/zi = 725 l/s
7.1.5. Modul de folosire
Necesarul total de ap (n scop potabil i tehnologic):
Volume de ap
zilnic maxim (mc/zi)
zilnic mediu (mc/zi)
zilnic minim (mc/zi)
anual mediu (mii mc)

Potabil (mc/zi)
1372,0
15,8 l/s
1060,0
12,3 l/s
750,0
8,7 l/s
390,0 mii mc

Scopul utilizrii
Tehnologic (mc/zi)
1679136,0
19434 l/s
901140,0
10430 l/s
397600,0
4602 l/s
324410,4 mii mc

Total (mc/zi)
1680508,0
19450 l/s
902200,0
10442,3 l/s
398350,0
4610,7
324800,4 mii mc

Cerina total de ap (n scop potabil i tehnologic):


Volume de ap
zilnic maxim (mc/zi)

Scopul utilizrii
potabil
1372,0
15,8 l/s

tehnologic
60264,0
698 l/s

total
61636,0
714 l/s

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
24

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

zilnic mediu (mc/zi)


zilnic minim (mc/zi)
anual mediu (mii mc)

1060,0
12,3 l/s
750,0
8,7 l/s
390,0 mii mc

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

35240,0
408 l/s
11928,0
138 l/s
12870,0 mii mc

36300,0
420,3 l/s
12678,0
146,7 l/s
13260,0 mii mc

Gradul de recirculare intern al apei tehnologice: cca. R = 97%


Pentru asigurarea debitelor de ap tehnologic, societatea dispune de 8 gospodrii de recirculare,
organizate astfel:
- gospodriile/recirculare de ap R1, R3, R4, R6, R7 furnizeaz ap recirculat cu impurificare
redus;
Gospodriile de ap recirculat (R1, R3, R4, R6, R7, R9) se compun fiecare din:
- turnuri de rcire cu tiraj forat;
- tiraj natural (R1);
- staii de pompare ap recirculat;
- staii de filtrare parial;
- staii de tratare ap recirculat;
- reele de ap recirculat tur retur.
Gospodria /recircularea R1 desevete instalaiile de producie: Acid azotic II, Azotat de amoniu
I+II, CET I, separare aer. Instalaia de recirculare ap R1 a fost modernizat.
Gospodria /recirculare R3 deservete instalaiile de producie: CET II, Amoniac III, Acid azotic III,
Azotat III, Uree.
Gospodria /recircularea R4 deservete instalaiile de producie: NPK.
Gospodria /recircularea R6 deservete instalaiile de producie: Amoniac IV.
Gospodria /recircularea R7 deservete instalaiile de producie: Acid azotic IV.
Gospodria /recircularea R9 deservete instalaiile de producie: Melamin.
S-au modernizat toate turnurile de rcire ale instalaiilor de recirculare a apei (22 de celule de rcire
cu un volum total de V=12.000 mc) ceea ce a dus la mbuntirea transferului termic i la scderea
volumelor de ap utilizate.
n cadrul instalaiilor de recirculare se folosesc reactivi Nalco de tratare a apei avnd ca efect
reducerea cantitii de impuriti depuse n instalaiile de recirculare, mbuntirea transferului
termic, scderea consumului de ap de splare i implicit a volumului de ap brut utilizat.
Gospodriile de ap recirculat R8 (turnul York) recircul ap uzat agresiv, n circuit nchis, de la
de la i spre secia NPK;
Gospodria de ap R5-iaz batal S = 30 ha scoas din funciune; ncepnd cu data de 01.01.2007 nu sa mai trimis ap uzat agresiv n iazul batal.
Apa acid remanent din iazul de S = 30 ha se pompeaz spre:
- instalaia de evaporare a apelor fosfoamoniacale din secia NPK unde se concentreaz n
azotat de amoniu i se trimite apoi spre secia Azotat de amoniu pentru concentrare final-granulare;
- spre iazul batal nou de S = 2,5 ha;
Acest lucru concord cu variant tehnic adoptat pentru nchiderea-ecologizarea iazului batal vechi
S=30 ha.
- Gospodria de ap recirculat R10 aferent iaz batal de S = 2,5 ha- poate prelua i ap agresiv din
iazul batal de S = 30 ha i asigur ap agresiv de completare n turnul York;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
25

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

S-a nlocuit utilizarea apei industriale la rcitoarele de la compresoarele de dioxid de carbon din
instalaia Uree cu ap recirculat, avnd ca efect creterea gradului de recirculare i scderea
volumului de ap brut captat.
Volumul total de ap tehnologic recirculat: Qmed = 36100 mc/h= 865.900 mc/zi.
Capacitate maxim proiectat: Q = 67453 mc/h = cca. 1618872 mc/zi
7.1.5. Norme de ap pentru principalele produse:
Produsul
Amoniac III - ap recirculat-R3
- ap demineralizat
Amoniac IV - ap recirculat-R6
- ap demineralizat
Acid azotic II - ap recirculat-R1
- ap demineralizat
Acid azotic III - ap recirculat-R3
- ap demineralizat
Acid azotic IV - ap recirculat-R7
- ap demineralizat
Azotat de amoniu I-II - ap recirculat R1
Azotat de amoniu III - ap recirculat R3
Nitrocalcar, la inst.Azotat I+II - ap recirculat R1
Uree ap recirculat-R3
NP/NPK
- ap tratat chimic;
- ap recirculat R4;
- ap recirculat R8+R10,
Melamin
- ap recirculat R9
- ap demineralizat
ngrminte lichide ap recirculat R3
- ap demineralizat
Azotat de calciu i ampniu-ap recirculat R7

U.M.
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton
mc/ton

mc/ton
mc/ton
mc/ton

Volum de ap
Specific (mc/U.M.)
385,0
3,5
385,0
3,5
140,0
1,15
184,0
0,63
245,0
0,64
31,0
13,0
27,6
150,0
19,0
178,0
210,0
786,0
6,0
18,0
0,1
23,8

7.1.6. Aparate de msur a debitelor i volumelor de ap:


Pentru apa potabil- apometre pe fiecare branament: 2 apometre Dn 150 amplasate pe str. Gh. Doja
i 2 apometre cu Dn 200 pe str. Libertii.
Pentru apa industrial
- 2 debitmetre cu ultrasunete la captare;
- 14 debitmetre cu diafragm la instalaiile de recirculare ap tehnologic;
- 1 debitmetru Ultraflow 2000 la instalaia de demineralizare;
Pentru apa uzat tehnologic evacuat n ru Mure: debitmetru cu ultrasunete.
- Instrumentele de msurare a debitului de ap tehnologic brut influent i a debitului de ap uzat
efluent au fost reechipate iar la ora actual sunt dotate cu faciliti de nregistrare/descrcare
electronic a datelor.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
26

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

7.1.7. Titularul/operatorul activitii are obligaia realizrii unui audit privind utilizarea apei i
eficientizarea consumului de ap n termen de 3 ani de la emiterea prezentei autorizaii.
Metodologia utilizat i rezultatele recomandrilor auditului vor fi prezentate autoritii competente
pentru protecia mediului dup 2 luni de la ncheierea acestuia.
7.2. Alimentarea cu energie electric
S.C. AZOMURE S.A. Trgu Mure este racordat la energie electric din Sistemul Energetic
Naional prin dou staii de racord de 110/6 KV: staia 1, CIC (Azomure 1) i SRA Cristeti, CIC 2
(Azomure 2).
n aceste staii sunt montate 5 transformatoare (trei n staia nr. 1 i dou n SRA) care reduc
nivelul de tensiune de la 110 kV la 6 KV, nivel de tensiune la care sunt alimentate staiile uzinale ale
societii.
n cadrul societii exist 18 staii uzinale de nalt tensiune care folosesc energia la
alimentarea consumatorilor de 6 KV i 101 staii de transformare de 6KV/0,4 KV pentru alimentarea
consumatorilor de 400 V.
n cele dou CET uri din cadrul societii precum i din aburul tehnologic se produce
energie electric n 6 generatoare nsumnd o putere instalat de 28 MW, energie debitat n reeaua
platformei, alturi de energia din SEN.
Societatea dispune de un agregat Diesel de 1.000 KW care intr n funciune la cderea total a
tensiunii. Selectarea consumatorilor de categoria 0 care vor fi alimentai de la agregatul Diesel se
face automat.
Consum specific normat de energie electric:
- amoniac 34,5 kWh/tona
- acid azotic - 34 kWh/tona
- azotat de amoniu 20,5 kWh/tona
- ngrminte complexe - 550 kWh/t P2O5
- uree - 150 kWh/tona
- melamina - 371 kWh/tona
7.2.1. Titularul/operatorul activitii va realiza un audit privind utilizarea eficiena energetic a
instalaiilor de pe platforma Azomure, n termen de 3 ani de la emiterea autorizaiei. Metodologia
utilizat i recomandrile auditului vor fi prezentate autoritii competente pentru protecia mediului
dup 2 luni de la ncheierea acestuia.
7.3. Alimentarea cu abur
Necesarul de energie termic sub form de abur la diferite nivele de presiune i temperatur pentru
seciile tehnologice de pe platforma Azomure, este asigurat la centralele termice CET I i CET II i
de instalaiile de Acid azotic.
Fluxul tehnologic al celor 2 centrale termice CET I i CET II este prezentat la capitolul 8
Descrierea instalaiei i a fluxurilor tehnologice de pe amplasament
7.4. Aer comprimat
Aerul comprimat se obine la instalaiile Staia de aer i Separare aer, iar plecrile ctre consumatorii
de pe platform se prezint astfel:
- Staia de aer AMC cu presiunea de 6 at i temperatura de 250C i se alimenteaz CET I, CET
II, Acid III, Instalaia de termoficare, Azotat III, Adex III, SRA, Acid IV, Hal NPK,
Condiionare NPK, Turn NPK, Depozit ngrminte lichide; din acest traseu lng staia de
aer este un racord de alimentare pentru aer de etanare la Acid III i Acid IV pentru pornire,
de asemenea pentru bazinul de avarie i depozitul de nitrocalcar.
- Separare aer sunt urmtoarele plecri

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
27

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

aer AMC pentru ATM, mbuteliere oxigen i Depozit ulei, la Staia de aer pentru
etanare la repornire compresoare, PSU, CET I alimentare de rezerv, Acid II, Azotat
I, II, Sferele de amoniac;
aer suplimentar are dou plecri: una ctre Staia electric, iar cealalt alimenteaz:
Demi II, Demi III, Azotat I, Azotat II, Depozit dolomit, Acid II, Adex III, Depozit
Kellogg, Condiionare NPK, Ape fosfo Uscare carbonat, Ambalare NPK;
aer cald cu consum la: Azotat I, II, Adex II, Uree, Melamin, Demi III, Descrcare
chimicale, Azotat III, Adex III, Depozit ipsos, Cazangerie Acid IV, Uscare carbonat,
Hal NPK, Ape fosfo, Ventilaie gaze, Turn NPK, Uscare clorur, Ambalare NPK.
7.5. Alimentarea cu gaze naturale (gaz metan)
Alimentarea cu gaz metan a S.C. AZOMURE S.A. se realizeaz prin dou trasee diferite, cu
presiuni diferite n funcie de utilizarea acestuia.
Gazul metan de 6 bar vine de la casa de reglare de lng comuna Cristeti, printr-o conduct de Dn
500, care se alimenteaz instalaiile: Amoniac III, Amoniac IV (gaz de combustie i gaz tehnologic)
i Melamin (gaz de combustie).
Gazul metan de 2 bar vine de la aceeai cas de reglare printr-o conduct de Dn 500 i se distribuie
urmtoarelor instalaii: CET I, CET II, Uscare clorur de potasiu, uscare carbonat de calciu (din
secia NPK).
Exist un traseu de rezerv Dn 400 pentru gazul metan combustie sau tehnologic n cazul n care
unul din cele dou trasee de Dn 600 este n reparaie.
7.6. Cerine privind eficiena energetic:
- Recuperarea cldurii din diferite pri ale proceselor;
- Tehnici de deshidratare de mare eficien pentru minimizarea energiei necesare uscrii;
- Minimizarea consumului de ap i utilizarea sistemelor nchise de circulaie a apei;
- Izolaie bun (cldiri, conducte, instalaii)
- Optimizarea fazelor motoarelor cu comand electronic
- Transportor cu benzi transportoare n locul celui pneumatic (acesta trebuie protejat mpotriva
probabilitii sporite de producere a evacurilor fugitive)
- Msuri optimizate de eficien pentru instalaiile de ardere,
- Valve automate, valve de returnare a condensului
- Utilizarea sistemelor naturale de uscare.
7.7. Obligaii ale titularului / operatorului activitii pentru utilizarea eficient a resurselor:
- Titularul activitii/operatorul trebuie s ia msuri pentru a minimiza consumul de energie de
orice tip;
- Titularul/operatorul activitii va menine i utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru
eficientizarea energetic ;
- Titularul/operatorul de activitate va nregistra anual consumul total pentru energie (electricitate,
gaz) i ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu.

8. DESCRIEREA INSTALAIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE


AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului
Platforma chimic i sediul central al S.C. AZOMURE S.A. ocup o suprafa total de
955.764 mp de teren i sunt amplasate n extremitatea de vest a zonei industriale a municipiului
Trgu Mure, la o distan de 4 km de centrul oraului.
Vecintile platformei sunt:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
28

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

NV zon industrial (TMUCB, TCCH), rul Mure; localitatea Nazna la distana de 1.200
m;
NE zon industrial, Mureeni; municipiul Trgu Mure;
SE Drumul Naional DN 60, supermarket-uri;
SV terenuri agricole, comuna Cristeti; cartier Mureeni la distana de 300 m;

8.2. Descrierea principalelor activiti i procese


8.2.1. INSTALAIILE DE AMONIAC III I IV
Capacitate de producie 300.000 t/an; 907 t/zi instalaia de amoniac III; 907 t/zi instalaia de
amoniac IV
Anul punerii n funciune: instalaia de amoniac III 1975; instalaia de amoniac IV 1978.
Tehnologie: Kellogg
Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia amoniac
Denumire instalaie

Materie prim

Instalaiile de Amoniac III i IV

Instalaia de
hidrogenului

recuperare

gaz metan de proces


aer de proces
abur de proces
abur pentru striparea
condensatelor
amoniacale
condens de proces
combustibil (gaz metan
combustie, aer
combustie)
gaz de purj din bucla
de sintez a instalaiilor
de amoniac III i IV
ap demineralizat

Produse finite/subproduse
-

amoniac lichid 99,5%


bioxid de carbon
condens
de
proces
stripat
gaz de purj (se
prelucreaz n vederea
recuperrii
hidrogenului)
hidrogen
ap amoniacal (ctre
instalaia azotat I i II)
gaz rezidual

Fazele principale ale procesului tehnologic sunt :


I. Prepararea i purificarea gazului de sintez
1. Comprimarea gazului metan tehnologic;
2. Dozarea hidrogenului n gazul metan tehnologic;
3. Prenclzirea gazului metan tehnologic pentru desulfurare;
4. Desulfurarea gazului metan tehnologic;
5. Amestecarea gazului metan tehnologic cu abur tehnologic i prencalzirea amestecului
abur/gaz;
6. Reformarea primar;
7. Reformarea secundar;
8. Rcirea gazului cracat II;
9. Conversia CO-ului la nalt temperatur;
10. Rcirea gazului convertit I;
11. Conversia CO-ului la joas temperatur;
12. Rcirea gazului convertit II;
13. Eliminarea CO2-ului din gazul de sintez (prin splare cu soluie Carsol);
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
29

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

14. Prencalzirea gazului splat de CO2 naintea metanizrii;


15. Metanarea;
16. Rcirea gazului de sintez dup metanare.
II. Sinteza amoniacului
1. Comprimarea i recircularea gazului de sintez;
2. Degazarea i refrigerarea amoniacului produs.
Fluxul tehnologic
I. Prepararea i purificarea gazului de sintez
1. Comprimarea gazului metan tehnologic
Gazul metan cu o presiune de 5 kgf/cm2 intr n partea de sud a fabricii de Amoniac. Debitul
total se msoar i se nregistreaz. Trece apoi printr-un separator unde se separ picturile de ap,
gazolin sau praf coninut n el. Lichidul separat este drenat la analizare. Separatorul este prevzut
cu alarm i blocaj (oprete 102 - J) la nivel maxim.
Dup separator fluxul de gaz metan se mparte n dou:
- gaz metan de combustie;
- gaz metan tehnologic (G.M.T.).
Gazul metan tehnologic, cu ajutorul turbocompresorului 102 J este comprimat n dou trepte la
cca. 40 41 kgf/cm2 ntre treptele T.C. gazul este rcit n rcitorul 131 C, iar condensul format se
separ n separatorul 125 F.
Turbocompresorul este prevzut cu un by-pass cu ventil pneumatic de reglare, care asigur
debitul minim de pe refulare (protecie antipompaj), G.M.T. recirculat este rcit n rcitorul 130 C
i este retrimis n separator.
2. Dozarea hidrogenului n gazul metan tehnologic
Pentru fiecare Nm3 de G.M.T. se dozeaz aproximativ 0,067 Nm3 de gaz de sintez. Gazul de
sintez dozat n G.M.T. se poate lua:
- de la refularea treptei I al TC 103 J (n condiii normale);
- din circuitul de sintez (se folosete n caz de urgen, pn la depresurizarea circuitului de
sintez)
3. Prenclzirea G.M.T. pentru desulfurare
De la refularea TC-ului, 102 j i dup amestecarea cu gazul de sintez, G.M.T. trece prin
serpentinele prenclzitorului de desulfurare 103 B i este nclzit pn la 3900C. nczirea se face
cu gazul metan de combustie, cuptorul avnd 4 arztoare. Temperatura G.M.T. se menine prin
reglarea presiunii de gaz de combustie. Presiunea se regleaz cu ajutorul lui TRC 105 a crui ventil
de execuie se gsete pe intrarea n distribuitorul de gaz metan de combustie ctre arztoarele
cuptorului.
4. Desulfurarea G.M.T.
Operaia se face n vederea eliminrii sulfului din G.M.T. Desulfurarea se face la 3900C n
dou desulfuratoare (101-D i 102-D). Desulfuratoarele sunt astfel montate ca s poat funciona n
serie, n paralel sau numai unul dintre ele. Desulfuratoarele au dou straturi, primul constnd dintrun catalizator pe baz de Co-Mo i servete pentru transformarea compuilor organici ai sulfului n
prezena hidrogenului, n hidrogen sulfurat, iar al doilea strat este din ZnO i servete pentru
reinerea H2S-ului sub form de ZnS. Catalizatorul Co-Mo este dezactivat prin depuneri de carbon.
Pentru a evita depunerea de carbon se va evita depirea temperaturii maxime admise (4050C) i n
mod continuu se asigur dozarea hidrogenului.
5. Amestecarea G.M.T. cu abur tehnologic i prenclzirea amestecului abur/gaz
G.M.T. desulfurat se amestec cu aburul tehnologic n raport de (2,7 - 3) : (1) kg/abur/Nm3
G.M.T.. Acest amestec se prenclzete de la 360 3700C la maxim 5100C.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
30

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

6. Reformare primar
Amestecul abur/gaz prenclzit la cca. 5100C prin intermediul a 8 distribuitoare se repartizeaz la
cele 352 de tuburi de cracare suspendate n zona de radiaie a cuptorului de cracare. Parcurge
tuburile de sus n jos, iar prin intermediul a 8 colectoare inferioare i a 8 conducte urctoare ajunge
n colectorul nzidit (legtura ntre reformerul primar i reformerul secundar), cu o temperatur de
cca. 830-8400C.
Tuburile de cracare sunt umplute cu un catalizator pe baz de Ni. n tuburi are loc descompunerea
catalitic a metanului n prezena vaporilor de ap. Procesul global fiind endoterm necesit aport de
cldur. Cldura necesar reaciilor se asigur cu ajutorul gazului metan de combustie. Acesta este
ars n 180 arztoare de bolt aezate n 9 rnduri.
Conducta de legtur nzidit (ntre reformerul primar i reformerul secundar) se rcete n mod
continuu cu condens sau ap demineralizat prin intermediul unei mantale de rcire.
n funcionarea normal a fabricii, n metanul de combustie pentru reformerul primar se introduc
i gazele de purj rezultate din sintez.
Gazele arse din zona de radiaie prin intermediul tunelelor de la baza cuptorului ajung n zona de
convecie. Tunelele sunt prevzute cu cte un arztor folosite n cazul cnd cldura gazelor arse
ieite din zona de radiaie nu este suficient pentru nclzirea serpentinelor din zona de convecie.
n seciunea I a zonei de convecie se gsesc urmtoarele serpentine recuperatoare de cldur:
- prenclzitoare amestec abur/gaz;
- prenclzire aer tehnologic;
- supranclzire abur 105kgf/cm2, seciunea cald.
n seciunea II a zonei de convecie se gsesc urmtoarele serpentine:
- supranclzire abur 105 kgf/cm2, seciunea rece;
- prenclzire ap alimentare cazan, seciunea cald;
- prenclzire ap alimentare cazan, seciunea rece;
- prenclzire gaz metan combustie prevzut i cu by-pass.
Podul de legtur dintre cele dou seciuni ale zonei de convecie este prevzut cu 16 arztoare prin
care se asigur cldura suplimentar necesar supranclzirii aburului de 105 kgf/cm2 de la 3170C la
cca. 3700C (max. 4000C) n seciunea rece a serpentinei de supranclzire.
Gazele arse dup ce au trecut prin zona de convecie a cuptorului de cracare sunt alimentate n
atmosfer prin intermediul unui ventilator i co de fum.
Instalaia de splare a gazelor de tanc de la instalaiile de Amoniac III, IV - Montarea unei coloane
cu umplutur de inele Pal pentru splarea amoniacului din ,,gazele de tanc (gaze desorbite din gazul
brut de sintez n timpul detentei acestuia de la 120 la 15 bar), nainte de procesul de ardere a
acestora n reformerul primar (prin arderea amoniacului se formeaz NOx). Se obin cca 1,5 t/h ap
amoniacal 13 14%, care se trimite la epurare la Azotat I+II. Efectul const n reducerea
coninutului de NOx n gazele de ardere cu cca 100 ppm, respectiv reducerea practic complet a
amoniacului din gazele de tanc; recuperarea amoniacului i reintroducerea acestuia n proces.
7. Reformare secundar
Gazul cracat I, cu coninut de cca. 9,5 10,5% CH4 rezidual, temperatura de 780 8200C i
presiunea de 29 32 kgf/cm2 prin intermediul conductei nzidite intr n reformerul secundar i n
amestector arztor, se amestec cu aerul tehnologic introdus i prenclzit la 4550C.
Azotul introdus n reformerul secundar cu aerul tehnologic rezultat n urma reaciilor de
cracare constituie elemente de sintez a amoniacului. Debitul de aer tehnologic introdus n
reformerul secundar se regleaz astfel ca raportul de H2/N2 din gazul de sintez la intrare n coloana
de sintez s fie 3 : 1.
8. Rcirea gazului cracat II
Rcirea gazului cracat II de la 9900C se face n dou trepte:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
31

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

prin dou generatoare de abur de 105 kgf/cm2 tip baionet montate n paralel n care gazul se
rcete pn la cca. 390 4800C;
- prin generatorul de abur unde se rcete pn la 3700C.
Pereii de rezisten a reformerului secundar a conductei nzidite, a generatorului de abur i a
conductelor de legtur sunt prevzui cu mantale de rcire pentru a evita supranclzirea lor.
-

9. Conversia la nalt temperatur a CO


Gazul cracat II rcit la 3700C intr la prima treapt de conversie. n aceast faz, concentraia
oxidului de carbon scade de la 10-12%, ct are la intrare, la 2,8-3,1%.
Conversia se face cu vapori de ap n prezena catalizatorului de fier; n reactor sunt dou
straturi de catalizator. La ieire gazul are o temperatur de 400 4200C.
10. Rcirea gazului convertit I
Gazul convertit I se rcete n 3 trepte:
- prin generatorul de abur de la 400-4200C la 325-3350C;
- prin schimbtorul de gaz-gaz pn la 2390C;
- prin schimbtorul de cldur care rcete gazul convertit I de la 2390C la 2050C.
11. Conversia de joas temperatur (CJT)
Gazul convertit I, cu temperatura de 2390C, presiunea de cca. 28 kgf/cm2 i cu coninut de 2,8-3,1%
CO intr n CJT. Trece prin stratul de catalizator, unde CO-ul din gaz, n prezena vaporilor de ap i
a catalizatorului de oxid de cupru i zinc redus se convertete n CO2 i H2, astfel c la ieirea din
CJT coninutul de CO al gazului va fi de cca. 0,5%, iar temperatura crete la cca. 2540C.
12. Eliminarea CO2-ului (prin splare cu soluie Carsol)
- rcirea gazului convertit II;
- absorbia bioxidului de carbon;
- regenerarea leiei Carsol;
- rcirea CO2-ului;
- recircularea i rcirea leiei Carsol;
- prepararea i stocarea leiei Carsol.
Rcirea gazului convertit II de la 2540C la 820C (temperatura cu care intr n absorber) se face n
trei trepte: prin stropirea cu condens de proces sau ap de alimentare cazan, folosit n cazul cnd nu
exist condens de proces; prin reboilere de soluie Carsol; prin nclzitorul de ap demi+condens de
abur.
Absorbia bioxidului de carbon reinerea CO2-ului din gazul convertit II se realizeaz ntr-o
coloan de absorbie, umplut cu umplutur mecanic, cu soluie de carbonat de potasiu care conine
dietanolamin (DEA) i pentaoxid de vanadiu (V2O5), numit i soluie Carsol.
Coloana de absorbie are dou seciuni:
- seciunea superioar cu trei straturi de inele metalice;
- seciunea inferioar cu patru straturi de inele metalice.
n seciunea superioar se produce definitivarea procesului de reinere a CO2-ului din gaz cu leia
regenerat. Coninutul de CO2 n gaz la baza seciunii superioare este de 0,6-08%, iar la vrful
coloanei este de 0,1%.
Gazul ce iese din absorber trece prin separatorul de picturi i este trimis ctre metanator.
Regenerarea leiei Carsol leia semiregenerat distribuit uniform pe stratul superior de umplutur
a seciunii inferioare a coloanei mpreun cu leia regenerat coboar pn la cele 4 straturi de
umplutur a seciunii inferioare a coloanei i ajunge la baza absorberului. Gazul la intrarea n
coloan barboteaz n leie i deja la baza aborberului se reine o parte din CO2
Rcirea CO2-ului CO2 saturat cu vapori de ap la 1020C mpreun cu picturile de leie antrenate
se rcete n dou trepte
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
32

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Recircularea i rcirea leiei Carsol leia regenerat, prin intermediul unui colector, se distribuie la
pompele de leie regenerat, de unde este dirijat ctre dou rcitoare cu ap, montate n paralel i
prevzute cu by-pass pentru reglarea temperaturii leiei. n condiii normale unul din rcitoare
funcioneaz, cellalt se menine n rezerv. Soluia se rcete de la 1190C la cca. 70-750C,
temperatura cu care intr la vrful absorberului.
Prepararea i stocarea leiei Carsol se face n vase de preparare; n vasul de stocaj se menine
soluie preparat i concentrat care se folosete la completarea pierderilor din circuitul de splare.
nainte de a se introduce n circuitul de splare, condensul adunat i soluia proaspt se trec printrun filtru mecanic pentru reinerea impuritilor mecanice.
13. Prenclzirea gazului splat de CO2 naintea metanizrii
Se face n dou trepte: prin schimbtorul de cldur gaz-gaz care rcete gazul de sintez de pe
refularea treptei I a turbocompresorului i nclzete gazul splat de CO2 de la cca. 700C la cca.
1120C sau prin schimbtorul de cldur gaz/gaz n care se nclzete de la 1120C la 280-3200C pe
seama gazului convertit I.
14. Metanarea
Gazul de sintez, splat de CO2 i prenclzit la 280-3200C trece de sus n jos prin stratul catalizator
de nichel.
Reaciile de metanare sunt reacii exoterme. Pentru fiecare proces de CO transformat n metanator
temperatura catalizatorului crete cu cca. 740C, iar pentru fiecare procent de CO2 cu cca. 600C.
n urma reaciilor de metanare, oxidul i bioxidul de carbon din gaz se reduce cca. 5-10 ppm, iar
temperatura gazului crete la 365-4000C.
Metanatorul este prevzut cu posibiliti de admisie gaz de sintez rece peste stratul de catalizator,
folosit la rcirea gazului n cazul creterii excesive a temperaturii (450-4600C).
Temperatura maxim continu de lucru a catalizatorului de metanare este de 400 4250C. n mod
continuu se msoar i cderea de presiune pe stratul catalizator care nu trebuie s depeasc 0,15
kgf/cm2 .
15. Rcirea gazului de sintez de metanare
Rcirea gazului dup metanare se face n trei trepte, prin:
- apa de alimentare cazan;
- ap demineralizat;
- ap de rcire recirculat.
Condensul rezultat n urma rcirii gazului se adun n separatorul de picturi.
Gazul de sintez rcit cu o presiune de cca. 25,6 kgf/cm2 este dirijat la aspiraia TC-ului de gaz de
sintez.
II. Sinteza i separarea amoniacului
1. Comprimarea i recircularea gazului de sintez
Comprimarea i recircularea gazului de sintez se realizeaz cu un turbocompresor, cu dou
trepte de comprimare, antrenat cu dou turbine (nalt i medie presiune).
n prima treapt de comprimare presiunea gazului crete la 67,5 kgf/cm2, iar temperatura la 1730C.
Rcirea gazului refulat de prima treapt se realizeaz n trei trepte:
- prin schimbtorul gaz/gaz pn la 1300C;
- prin rcitorul cu ap pn la 410C;
- prin rcitorul cu amoniac lichid pn la 80C.
Apa rezultat n urma rcirii se separ i se trimite la coloana de stripare.
n treapta a II a de comprimare gazul proaspt de sintez se amestec cu gazul de sintez
recirculat.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
33

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Gazul de sintez se rcete n rcitorul cu ap recirculat pn la 410C i apoi n trei rcitoare


cu amoniac lichid i un schimbtor de cldur gaz/gaz pn la 230C, temperatur cu care intr n
separatorul de amoniac lichid. Dup separarea amoniacului lichid, gazul de sintez recirculat (cu un
coninut de cca. 2% NH3) se prenclzete n dou trepte pn la 240C n schimbtorul gaz/gaz.
Gazul astfel prenclzit intr n spaiul intertubular al schimbtorului de cldur gaz/gaz din vrful
coloanei de sintez i intr n primul strat de catalizator din coloana de sintez.
Gazul parcurge succesiv (de sus n jos) cele patru straturi de catalizatori. Dup ce iese din
ultimul strat de catalizator ajunge n spaiul tubular al schimbtorului unde se rcete de la cca.
4600C la cca. 2800C. n continuare se rcete pe seama apei de alimentare tambur pn la 1650C i
cu aceast temperatur reintr n coloana de sintez parcurge de sus n jos spaiul dintre mantaua de
rezisten i coul de catalizator cu cca. 1690C i cu un coninut de amoniac de 12%.
Amoniacul lichid condensat se separ. Gazul de purj cu un coninut redus de NH3 (sub
2,5%) se amestec cu gazele de tanc rezultat din vasul de destindere i dup ce se prenclzete la
cca. 210C, se trimite n colectorul de gaz de combustie pentru cuptorul de cracare.
2. Separarea i refrigerarea amoniacului produs
Amoniacul lichid din gazul de sintez recirculat i rcit la 230C se separ i se trimite n
vasul de destindere. Tot aici se trimite i amoniacul lichid separat din purja continu a circuitului de
sintez. Gazele rezultate din vas se trimit n traseul gazelor de purj.
Amoniacul lichid ajunge n instalaia de refrigerare care asigur:
- rcirea amoniacului pn la 330C prin destindere pn la o presiune de 0,015-0,024 kgf/cm2
(totodat i o degazare aproape complet);
- alimentarea cu amoniac lichid a rcitoarelor de gaz/gaz;
- comprimarea i condensarea amoniacului gazos n urma destinderii amoniacului lichid.
Comprimarea amoniacului gazos se realizeaz cu un turbocompresor cu trei trepte antrenat de o
turbin cu condensare.
Rcitoarele de amoniac lichid sunt legate de trei vase de rcire. Alimentarea rcitoarelor cu amoniac
lichid se face prin termosifonare.
Amoniacul gazos, rezultat n urma evaporrii n rcitoarele cu amoniac lichid, se separ din
emulsie lichid gaz n vasele de rcire i se dirijeaz ctre treptele de presiune corespunztoare a
TC-ului. Amoniacul gazos comprimat de TC-ul la cca. 15 16 kgf/cm2 se rcete i se condenseaz
n trei rcitoare cu ap i se adun ntr-un vas tampon. n acest vas tampon se poate admite amoniac
lichid din exteriorul instalaiei de amoniac din reeaua combinatului.
Amoniacul produs, rcit la 330C, se trimite n depozitul de amoniac lichid cu ajutorul
pompelor.
Utilizarea aburului excedentar de proces de 3,5 bar din instalaiile Amoniac III i IV, n
instalaia de hidroliz stripare Uree prin montarea unor noi trasee, a avut ca efect reducerea
consumului de abur viu, reducnd poluarea cu amoniu a apelor uzate.
8.2.2. INSTALATIILE DE ACID AZOTIC II, III SI IV
Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia acid azotic
Denumire instalaie
Instalaiile de Acid Azotic II,
III i IV

Materie prim
amoniac lichid 99,5%
aer
ap de proces

Produse finite/subproduse
- acid azotic 58%
- gaze reziduale (evacuate
n atmosfer)

Instalaia de Acid azotic II


Capacitate de producie 725 t/24 ore
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
34

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anul punerii n funciune 1968


Tehnologie realizat de firma DIDIER dup licena STAMICARBON
Produsul finit al instalaiei este acidul azotic care este un semifabricat utilizat pentru producerea de
ngrminte chimice de tipul azotat de amoniu, nitrocalcar, azotat de calciu, NPK.
Fluxul tehnologic
Procesul tehnologic comport urmtoarele faze:
1. Pregtirea amestecului amoniac - aer
- Evaporarea amoniacului lichid, purificarea NH3 gaz
- Purificarea i comprimarea aerului
2. Oxidarea amoniacului cu oxigen din aer
3. Oxidarea i absorbia oxizilor de azot
Procesul tehnologic are la baz oxidarea catalitic a amoniacului la presiunea de 4 bar, n
prezena catalizatorului de Pt-Rh i absorbia oxizilor de azot n ap la presiunea de 4 bar. Materiile
prime folosite sunt amoniacul i aerul.
Aerul comprimat la presiunea de 4 bar se amestec cu amoniacul gazos, obinut prin evaporarea
amoniacului lichid la presiunea de 5 5,6 bar. Amestecul aer+amoniac, avnd temperatura de
1550C, se filtreaz pentru reinerea impuritilor mecanice, dup care se distribuie n trei aparate de
contact, n care are loc oxidarea amoniacului la temperatura de cca. 8500C, pe 5 site catalizatoare de
platin rhodiu. Gazele nitroase trec prin cazane recuperatoare, unde o parte din cldura de reacie
este recuperat prin producerea aburului supranclzit (39 bar i 4400C), dup care se rcesc pn la
temperatura de 550C. Prin rcire, o parte din vaporii de ap condenseaz, obinndu-se, prin
absorbia bioxidului de azot existent n gaze, un acid azotic diluat de 27 35%
Gazele nitroase rcite la 550C se amestec cu aerul suplimentar i intr pe rnd n 4 coloane de
absorbie, unde are loc oxidarea monoxidului de azot la bioxid de azot i absorbia acestuia n ap,
acidul azotic obinut fiind recirculat prin rcitoare cu plci stropite cu ap.
Gazele reziduale care ies din ultima coloan de absorbie cu temperatura de 300C intr n
prenclzitorul de gaze reziduale, unde se prenclzesc la 125 1300C, n urma schimbului de
cldur cu aerul comprimat, respectiv cu gazele nitroase evacuate din cazanele recuperate.
Dup o nclzire suplimentar la 1800C i cu presiunea de 2,4 bar, gazele reziduale avnd
concentraia de 0,18 0,20% oxizi de azot intr n instalaia de distrugere NOx, apoi trec prin turbina
de expansie, recuperndu-se o parte din energia de comprimare, i sunt evacuate n atmosfer printro duz de evacuare.
Acidul azotic de concentraie 55-58% se degazeaz n vederea eliminrii oxizilor de azot
dizolvai, se rcete, dup care se trimite n depozitul de acid azotic.
Schimbarea stratului de umplutur nr.1, 2, 3 si 4 din coloana de oxidare i absorbie K01 a
constat n nlocuirea umpluturii de inele Raschig din ceramic cu inele Raschig din inox, pentru
mbuntirea procesului de absorbie, respectiv reducerea cantitii de oxizi de azot din gazele
evacuate n atmosfer.
Instalaia de Acid azotic III i IV
Capacitate de producie 240.000 t/an; 725 t/zi pentru instalaia de Acid azotic III; 247.500 t/an;
750 t/zi pentru instalaia de Acid azotic IV
Anul punerii n funciune 1974 Acid azotic III; 1978 Acid azotic IV
Tehnologie GRANDE PAROISSE
Produsul finit al instalaiei este acidul azotic cu concentraia de 58%, care este un
semifabricat utilizat pentru producerea de ngrminte chimice de tipul azotat de amoniu,
nitrocalcar, azotat de calciu.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
35

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Fluxul tehnologic
Fazele procesului tehnologic sunt urmtoarele:
3. Pregtirea amestecului aer amoniac;
4. Oxidarea amoniacului cu oxigenul din aer;
5. Oxidarea i absorbia oxizilor de azot n ap
Procesul tehnologic are la baz procedeul mixt, respectiv oxidarea amoniacului la presiune medie
de 2,5 - 3 bar, urmat de oxidarea i absorbia oxizilor de azot la presiune nalt de 9 10 bar.
Aerul necesar oxidrii amoniacului este aspirat de compresorul de aer printr-o staie de splare,
filtrare i reglare a temperaturii i umiditii.
Amoniacul lichid se primete de la depozitul de amoniac. Amoniacul lichid se evapor n
evaporatorul de amoniac la 4 5 bar, se prenclzete la 500C i se amestec cu aerul purificat i
comprimat la 2,5 - 3 bar n amestectorul amoniac aer. Amestecul se filtreaz prin filtre poral
inox, dup care se repartizeaz n reactoarele de oxidare, unde la temperatura de cca. 8500C, n
prezena catalizatorului de Pt Rh, are loc oxidarea amoniacului.
Gazele nitroase rezultate n urma oxidrii, trec prin cazane recuperatoare, cednd o parte din
cldura lor, obinndu-se abur supranclzit de 40 bar i 4400C.
Dup rcire pn la 45 500C, gazele nitroase intr n coloana de oxidare de joas presiune,
unde NO se oxideaz la NO2, dup care se comprim de la 2,1 la 8-9 bar. Dup rcire la cca. 700C,
gazele nitroase intr n coloana de oxidare de nalt presiune, unde se desvrete oxidarea NO la
NO2, n prezena acidului azotic recirculat.
Gazele nitroase cu temperatura de 450C intr n coloana de absorbie unde se absorb n acid
azotic i ap demineralizat, care circul n contracurent. Gazele neabsorbite cu un coninut de max.
0,06% oxizi de azot se prenclzesc la 230-2650C, trec prin reactorul R30 (Denox instalaia de
distrugere catalitic a oxizilor de azot) i intr n turbina de expansie, recuperndu-se energia de
comprimare, dup care se elimin n atmosfer printr-o duz de evcuare.
Distrugerea catalitic a oxizilor de azot (Denox)
n instalaiile de acid azotic II, III i IV s-a adugat cte un sistem de distrugere catalitic a
gazelor reziduale. Procesul se bazeaz pe reducerea catalitic, selectiv a oxizilor de azot cu amoniac
din care rezult azot i ap.
Gazele reziduale ieite din coloana de absorbie se nclzesc pe baza cldurii gazelor nitroase
fierbini ieite din reactoare, n schimbtoarele de cldur situate nainte de faza de absorbie, la
1802650C. Gazele reziduale intr n reactorul amplasat amonte de turbina de expansie a gazelor
reziduale. Amoniacul lichid este evaporat, filtrat i supranclzit la peste 1300C, dup care se
amestec cu gazele nitroase ntr-un amestector, nainte de a intra n reactor. Debitul de amoniac se
regleaz n funcie de coninutul de oxizi de azot. Produii de reacie sunt azotul i apa. Temperatura
gazului crete datorit reaciei exoterme, dar se recupereaz n turbina de expansie. Gazele reziduale
trec prin turbin i sunt evacuate la duz.
Instalaii de distrugere catalitic selectiv a protoxidului de azot
Instalaiile de distrugere selectiv catalitic a protoxidului de azot din gazele evacuate n
atmosfer din cele 3 instalaii de acid azotic constau din montarea unui strat de cca. 150 - 250 mm de
catalizator specific BASF O3-85, cu coninut de oxid de cupru i oxid de zinc pe suport de alumin
(Al2O3), n reactorul de oxidare a amoniacului, peste care sunt trecute gazele nitroase. Efectul:
reducerea concentraiei de protoxid de azot (gaz cu efect de ser) din gazele reziduale evacuate n
atmosfer. Concentraia protoxidului de azot este msurat continuu automat, cu analizoarele MIR.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
36

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

8.2.3. INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU


Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia azotat de amoniu
Denumire instalaie
Instalaia de Azotat de
Amoniu I
Neutralizare
Instalaia de Azotat de
Amoniu I
Concentrare faza I+II

Instalaia de Azotat de
Amoniu II
Concentrare faza I

Instalaia de Azotat de
Amoniu II
Concentrare final

Instalaia de Azotat de
Amoniu II
Granulare prill

Instalaia
Azotat
de
Amoniu II
Granulare n tambur n
strat fluidizat (FDG)
Instalaia de Azotat de
Amoniu II
Condiionare

Materie prim
amoniac lichid 99,5%
acid azotic 55%
ap demineralizat
soluie azotat de amoniu
60%, respectiv 90%
soluie azotat de amoniu 90%
de la instalaia azotat III
soluie azotat de amoniu 80%
de la instalaia NPK
abur 13 bar
abur secundar
amoniac gaz pentru corecie
soluie azotat 20% de la
ARIONEX
soluie azotat 40% de la
scruber
abur 5 bar
soluie azotat de amoniu de
96%
dolomit (pentru nitrocalcar)
sulfat de aluminiu sau sulfat
de amoniu
abur 16 bar
topitur azotat de amoniu
99,7%
sulfat de aluminiu
dolomita
aer de rcire
topitur azotat de amoniu
99,7%
sulfat de aluminiu
dolomita
aer de rcire
granule azotat de amoniu
Prill sau nitrocalcar
agent tensioactiv

Produse finite/subproduse
- soluie de azotat de
amoniu aprox. 60%
- condens impur
- gaze
aerisiri
vase
stocare
- soluie azotat de amoniu
80%, respectiv 96%
- condens impur (spre
ARIONEX)
- gaze necondensate n
aer
- condens pur 13 bar
-

Instalaia de Azotat de
Amoniu I

ap amoniacal 10 % de la
instalaia azotat III

soluie azotat de amoniu


aprox. 60-80%
condens impur spre
ARIONEX
gaze
aerisiri
vase
stocare n atmosfer
condens pur 5 bar
azotat
de
amoniu
topitur 60-80%
topitur nitrocalcar

granule Prill de azotat


de
amoniu
sau
nitrocalcar prill
aer cald cu coninut de
praf
evacuat
dup
desprfuire
granule de azotat de
amoniu sau nitrocalcar
aer cald cu coninut de
praf
evacuat
dup
desprfuire
granule
azotat
de
amoniu sau nitrocalcar
condiionate
praf de azotat de
amoniu la scruber
ap demineralizat la
consum

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
37

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Staia de tratare ape uzate


impurificate cu amoniac i
azotat
de
amoniu
(ARIONEX)

Instalaia de Azotat de
Amoniu III
Neutralizare
Instalaia de Azotat de
Amoniu III
Concentrare faza I+II

Instalaia de Azotat de
Amoniu III
Granulare i condiionare
Instalaia de Azotat de
Amoniu III
Hidroliza uree/Stripare ion
amoniu
Col. Stripare 9/1, 9/2

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

ap amoniacal 10 - 15% de
la instalaia Uree
apa amoniacala 10 - 15 % de
la Sectia Amoniac
condensuri impure de la
instalaii (Azotat I-II-III ,
NPK)
ape pluviale
ap splare platform
rini schimbtoare de ioni
acid azotic 55%
amoniac lichid
hidroxid de sodiu 50%
ap de rcire
ap demineralizat
amoniac lichid conc. 99,5%
acid azotic conc. 58%
soluie de carbamat de
amoniu de la melamin
soluie azotat de amoniu
75%, respectiv 90%
soluie de azotat de amoniu
80% de la instalaia NPK
abur 5 bar, respectiv 16 bar
abur secundar
topitur azotat de amoniu
99,7%
agent tensioactiv
aer de rcire
azotat de magneziu
condensuri din bazinul de
avarie provenite de la
Instalatia Melamin;
acid sulfuric 98%
ap de rcire
abur 5 bar
abur 40 bar

amoniac gaz 75% spre


azotat I
soluie azotat de amoniu
20% spre azotat II sau
NPK

soluie de azotat de
amoniu 75%
abur secundar
soluie azotat de amoniu
88%, respectiv 99,7%
condens
impur-spre
ARIONEX
condens pur 5 bar,
respectiv 16 bar
granule de azotat de
amoniu min. 33,5% azot
aer cald cu coninut de
praf
ap amoniacal (la
ARIONEX)
condens epurat spre
canalizare

Instalaia de Azotat de amoniu I + II


Capacitate de producie: Instalaia de Azotat de amoniu I+II 1.400 t/zi (462.000 t/an)
Anul punerii n funciune: 1964 Azotat de amoniu I i modernizare n 2003 Azotat de amoniu
II
Instalaia de Azotat de amoniu I+II fabric azotatul de amoniu prin procedeul GIAP (instalaia de
azotat de amoniu I), respectiv Instalaia de Azotat de amoniu II produce azotat de amoniu i
nitrocalcar cu tehnologie KALTENBACH THRING.
Fluxul tehnologic
Procesul tehnologic de fabricare cuprinde urmtoarele faze:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
38

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

neutralizarea acidului azotic cu amoniac gaz, n instalaia Azotat I;


concentrarea faza I-a a soluiilor de la neutralizare i a soluiei de la NPK, n instalaia de
Azotat I;
- concentrarea faza a II-a a soluiilor de la faza I-a, n instalaia Azotat I;
- concentrarea final i granularea soluiilor n turnurile de granulare, n instalaia Azotat II;
- activitatea la baza turnurilor de granulare, n instalaia Azotat II;
- granularea n granulatorul FDG, n instalaia Azotat II;
- rcirea i tratarea produsului finit;
- recuperarea amoniacului din apele amoniacale, n instalaia Azotat I;
- neutralizarea apelor de proces, n instalaia Azotat I;
- evaporarea amoniacului lichid, n instalaia Azotat I, din cadrul depozitului de amoniac;
- evaporarea amoniacului lichid, n instalaia Azotat II;
- descrcarea i depozitarea reactivilor chimici, n instalaia Azotat II;
- descrcarea i depozitarea materialului pudrant, n instalaia Azotat II;
- concentrarea soluiilor diluate de azotat de amoniu, n instalaia Azotat II.
n instalaia de azotat de amoniu I, amoniacul gazos se obine fie prin desorbia amoniacului din apa
amoniacal, fie direct din colectorul de amoniac gaz. Dup separarea amoniacului lichid antrenat,
amoniacul gazos se prenclzete la 800C, i intr n neutralizatorul tip ITN, n care se dozeaz i
acid azotic diluat (55%). Reacia de neutralizare fiind exoterm, o parte din apa coninut n acidul
azotic se evapor, obinndu-se o soluie de azotat de amoniu de concentraie 67%. Dup
neutralizarea final, soluia se concentreaz n dou trepte, pn la 97,5 98,5%, fiind trimis n
vasele colectoare de soluie de la instalaia azotat de amoniu II, prelucrndu-se pe flux tehnologic
comun cu soluia obinut n aceast instalaie.
Instalaia poate prelucra soluia de azotat de amoniu provenit de la secia NPK.
n instalaia azotat de amoniu II, soluiile de la instalaia Arionex (cca. 20%) i de la scruberul de
splare a gazelor reziduale (cca. 40%) se trimit la o prim faz de concentrare.
Soluiile de azotat de amoniu se concentreaz n baterii de concentrare n turnul de granulare,
obinndu-se o topitur de azotat de amoniu 99,8%, care se trimite la granulare sau la omogenizare,
unde se amestec cu dolomit mcinat, dup care se dirijeaz la granulare. Granulele prill colectate
la baza turnului se trimit la granularea n FDG, se rcesc, se trateaz cu substane tensioactive (STA,
antiaglomerant), dup care se ambaleaz.
Aceste instalaii se mai folosesc pentru fabricarea azotatului de calciu i concentrarea soluiilor
diluate de azotat de amoniu provenite din instalaia de tratarea apelor amoniacale (ARIONEX) i de
la instalaia de splare aerului cu praf, captat din utilajele din instalaie (instalaia Scruberului).
Fabricarea azotatului de calciu cuprinde faze asemntoare celor de la fabricarea azotatului de
amoniu, folosind n mare parte utilajele instalaiilor de la Azotat II, precum i utilaje specifice
azotatului de calciu.
Instalaii anexe:
- Instalaia de stocare i degazare a apelor amoniacale
- Instalaia de epurare a apelor uzate prin stripare i tratare prin schimb ionic.
Instalaia de Azotat de amoniu III
Capacitate de producie 300.000 t/an
Anul punerii n funciune 1975
Tehnologie: KALTENBACH
Fluxul tehnologic
Fazele procesului tehnologic sunt:
- evaporarea amoniacului lichid
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
39

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- neutralizarea amoniacului gazos i a carbamatului de amoniu cu acid azotic 58%


- concentrarea soluiei de azotat de amoniu
- pulverizare granulare n turnul de granulare
- condiionare i tratare granule prin adaos de agent tensioactiv
- ambalare
Materiile prime folosite sunt amoniacul i acidul azotic, concentraie 56 59%. Aceast
instalaie prelucreaz i soluia de carbamat de amoniu cu coninut de 38 40% NH3 i 35 37%
CO2, rezultat de la instalaia de fabricare a melaminei, precum soluia de azotat de amoniu de la
secia NPK.
Instalaia de neutralizare este alimentat cu amoniac gaz la presiunea de 6 7 bar, obinut prin
evaporarea amoniacului lichid sau cu soluie de carbamat de amoniu provenit din tehnologia
fabricrii melaminei. Acidul azotic de concentraie 56 59% se alimenteaz n instalaie cu
presiunea de 9 10 bar i temperatura de 25 400C.
n urma neutralizrii acidului azotic cu amoniac gaz la 3,5 3,7 bar, se obine o soluie de azotat
de amoniu de concentraie 78 85%, cu temperatura de 180 1840C, care se destinde ntr-un
detentor, dup care se concentreaz sub vid.
Soluia obinut (conc. 95%) se introduce n treapta a II-a de concentrare, dup care topitura se
deshidrateaz prin insuflare de aer cald. Topitura se granuleaz prin pulverizare static, granulele
obinute se rcesc n pat fluidizat, se sorteaz, se trateaz cu antiaglomerant i se trimit la ambalare.
Soluia obtinuta dupa prima sau a doua faza de concentrare se poate trimite la fabricarea
ingrasamintelor lichide (URAN).
Instalaia poate prelucra soluia de azotat de amoniu provenit de la secia NPK.
Linie de granulare prin pastilare la Azotat III Rotoformer instalatie pilot de solidificare utiliznd
tehnologia Sandvik / Rotoformer.
8.2.4. INSTALAIA DE NGRMINTE LICHIDE (URAN 32%)
Capacitate de producie 660.000 t/an (92 t/h)
Anul punerii n funciune 1975
Tehnologie: Azomure
ngrmintele lichide se obin prin amestecarea a patru componeni i anume:
- soluia de azotat de amoniu 75 95%
- soluia de uree 75 94%
- ap demineralizat
- inhibitori de coroziune.
Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia azotat de amoniu

Denumire instalaie
Instalaia de
ngrminte
(URAN)

producere
lichide

Materie prim
-

azotat de amoniu soluie 95%


uree soluie 70%
inhibitori de coroziune
ap demineralizat

Produse finite/subproduse
-

ngrmnt
32% N

URAN

Fluxul tehnologic
Fazele procesului tehnologic sunt:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
40

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- amestecare
- omogenizare
- adaos inhibitori de coroziune
- rcire
- depozitare
Se obin soluii de ngrminte lichide URAN de 28, 30 sau 32% azot. Soluia se rcete i apoi se
trimite la rezervoarele de depozitare. Livrarea ctre beneficiari interni sau externi se face prin
cisternele CF ale ntreprinderii sau prin mijloacele proprii de transport ale beneficiarului.
Utilajele i instalaia aferente lor sunt grupate fizic n trei zone:
- hala de producie
- depozitul mic
- depozitul mare
Prepararea ngrmintelor lichide se face n hala de fabricaie, este un proces continuu i const
din amestecarea componenilor, rcirea i filtrarea lui. Soluia de uree se primete de la instalaia de
Uree printr-un traseu de Dn 80 mm, manonat, ntr-un vas de stocaj.
Se utilizeaz dou tipuri de soluie de uree:
a) topitur de uree de 98%, cnd se prelucreaz soluie de 78% de azotat de amoniu,
care rezult n neutralizator,
b) topitur de uree de 80% cnd nu se prelucreaz soluie de la NPK i se poate folosi
azotat de amoniu 94% provenit dup faza de concentrare
Soluia de azotat de amoniu se primete din instalaia de neutralizare concentrare a seciei de
Azotat III, pe conduct manonat.
Apa demineralizat se primete de la cota +7m printr-o conduct prevzut cu ventil de izolare
debitmetru i ventil automat de reglare a debitului i o purj.
Amestectorul realizeaz amestecarea celor trei componeni de baz. Uranul format curge prin
preaplin n vasul omogenizator prevzut agitator i serpentin de rcire cu ap unde se adaug
inhibitorul de coroziune.
8.2.5. INSTALAIA UREE
Capacitate de producie: 300.000 t/an (37,9 t/h)
Anul punerii n funciune: 1975
Tehnologie: Stamicarbon Olanda
Proces tehnologic
Ureea se obine prin procedeul Stamicarbon, cu recirculare total a amoniacului i dioxidului de
carbon nereacionai.
Reacia de sintez are loc n doua trepte succesive:
I.
Reacia la presiune nalt a amoniacului lichid i a dioxidului de carbon, avnd ca
rezultat formarea carbamatului de amoniu;
II.
Reacia de deshidratare a carbamatului de amoniu.
Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia uree
Denumire instalaie
Instalaia de Uree

Materie prim
-

amoniac lichid
bioxid de carbon
aer
abur

Produse finite/subproduse
-

uree conc. 99,65%


condens pur recuperat
se trimite la CET
pulberi din instalaia de
granulare emise n

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
41

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de epurare a
apelor cu coninut de uree
i amoniu

ape impure din procesul


tehnologic de fabricare a
ureei
abur de 24 ata
abur de 6 ata i 3,5 bar

atmosfer
gaze
reziduale
cu
amoniac evacuate n
atmosfer
ape impure se trmit la
instalaia de hidroliz
stripare
ap
amoniacal
concentrat recuperat
se trimite la instalaia
azotat I+II
ape epurate (evacuate n
traseul de retur al apei
recirculate sau la canal)

Fazele procesului tehnologic sunt:


- compresie amoniac i dioxid de carbon;
- recirculare treapta I-a;
- recirculare treapta II-a;
- evaporare treapta I;
- evaporare treapta II;
- granulare, sortare, rcire granule;
- depozitare.
Bioxidul de carbon se supune fazei de compresie ntr-un compresor cu piston n 5 trepte.
Sistemul de filtrare de ape cu coninut de ulei, provenit de la compresoarele de CO2 const n
separarea avansat a uleiurilor uzate printr-un filtru coalescent, cu scopul mbuntirii calitii
apelor uzate evacuate n rul Mure.
Separarea propriu-zis are loc n 2 faze:
- separare gravitaional a apei din ulei;
- separarea particulelor microscopice de ulei.
Amoniacul lichid de la depozitul de amoniac este trecut printr-un vas tampon i este trimis ctre
coloana de splare i la pompa de nalt presiune, unde este este comprimat.
Amoniacul comprimat este prenclzit i trimis spre coloana de sintez, unde n amestec cu
bioxidul de carbon (de asemenea comprimat) are loc reacia de sintez a ureei.
n treapta I de reciculare, prin destinderea i rcirea carbamatului are loc o descompunere
parial a acestuia n amoniac, dioxid de carbon. Se separ produii gazoi de lichid. Lichidul este
nclzit, pentru a descompune restul de carbamat netransformat n uree. Cldura gazelor este utilizat
la concentrarea soluiei de uree, apoi sunt condensate n coloana de splare. Deci CO2 netransformat
i excesul de amoniac se vor gsi sub forma unei soluii de carbamat de amoniu care se recircul n
coloana de sintez.
n coloana de splare gazele inerte i o cantitate de amoniac, corespunztoare temperaturii i
presiunii din coloan, circul n contracurent cu un reflux de amoniac lichid i ap amoniacal.
Vaporii de amoniac sunt condensai, iar gazele reziduale prsesc sistemul dup ce urmele de
amoniac sunt splate n scruber.
n a doua treapt de recirculare, gazele disociate (NH3 i CO2) trec prin coloana de rectificare n
contracurent cu soluia de uree. Dup coloana de rectificare faza gazoas trece n sistemul de
absorbie, format dintr-un condensator de carbamat i un absorber de amoniac. Carbamatul format
se recircul n coloana de splare, iar soluia amoniacal se trimite la scruberul spltor.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
42

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Soluia de uree este destins n vid, urmnd a fi concentrat n dou trepte succesive de
evaporare. Dup treapta a II-a de concentrare soluia ajunge la 99,7%. Topitura de uree se trimite la
granulare, n turnul de granulare, unde este pulverizat cu ajutorul unui vibrogranulator perforat, i
se solidific sub form de granule, n contracurent cu aerul proaspt, care circul ascendent prin turn.
Instalaia este prevzut cu un analizor pentru monitorizarea continu a poluanilor amoniac i
pulberi pe refularea ventilatorului din cele 6 couri de evacuare a gazelor din turnurile de granulare.
Sistemul de transport preia granulele de la baza turnului i le conduce la sitare unde acestea sunt
separate pe fracii granulometrice. Produsul finit este constituit din fracia de 1 3,15 mm. Fraciile
cu granulaie n afara acestui domeniu sunt recirculate n proces.
Instalaia de absorbie sistem colectare puncte emisii de amoniac i splarea gazelor ntr-o coloan
de splare.
Aceast instalaie const n colectarea surselor de emisii de gaze cu coninut de amoniac i
eliminarea n atmosfer dup o splare prealabil cu ap ntr-o coloan de splare. Gazele colectate
de la toate punctele de emisie sunt aspirate de un ventilator, care asigur circulaia acestora printr-o
coloan de splare, n contracurent cu agentul absorbant (ap epurat de la inatalaia de epurare ape
reziduale, rcit n prealabil). Efectul a constat n reducerea emisiilor continue / fugitive de amoniac
n atmosfer. Concentraia gazelor evacuate n atmosfer este monitorizat continuu, printr-un
analizor de amoniac nontat pe refularea ventilatorului ctre atmosfer.
Produsul finit este livrat n vrac n cadrul instalaiei ADEX III, unde poate fi ambalat n saci.
8.2.6. INSTALAIILE DE NGRMINTE COMPLEXE - NPK
Capacitate de producie: 285.000 t/an (36 t/h)
Anul punerii n funciune: 1975
Tehnologie: NORSK HYDRO Norvegia
Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia ngrminte complexe
Denumire instalaie
Fabricarea ngrmintelor
complexe

Materie prim
-

roc fosfatic 33,9%


acid azotic 58-60%
amoniac lichid 98%
bioxid de carbon 98%
ap de proces pentru splarea
carbonatului de calciu
sruri de potasiu (clorur,
sulfat, azotat), sruri de
amoniu (sulfat), sruri de
zinc (sulfat), sruri de calciu
i magneziu (carbonat), oxizi
de calciu, magneziu, zinc
etc., sruri de bor
antiaglomerant

Produse finite/subproduse
-

ngrminte complexe
min. 11% P2O5
carbonat de calciu umed
conc. 80%
azotat de amoniu conc.
80% - se prelucreaz la
secia azotat de amoniu
acid
azotic
diluat
recuperat conc. 40% se recircul la faza de
atac
reziduu insolubil P2O5
i azot urme, umiditate
30-40% (amendament
n agricultur)
gaze reziduale rezultate
de la faza de atac se
trimit la instalaia de
splare a gazelor acide
gaze acide de la faza de

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
43

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de splare a
gazelor acide

Instalaia de splare a
gazelor amoniacale

Instalaia de uscare
clorurii de potasiu

Instalaia de uscare
carbonatului de calciu

gaze acide evacuate de la


faza de atac
gaze acide de la faza de
cristalizare i filtrare
aer aspirat prin sistemul de
exhaustare a gazelor acide
ap de iaz
gaze amoniacale evacuate de
la faza de carbonatare
conversie
vapori amoniacali de la
fazele de neutralizare i
evaporare
aer aspirat prin sistemul de
exhaustare
a
gazelor
amoniacale
ap de iaz
acid azotic conc. 58%
clorur de potasiu umiditate
4%
gaz metan de combustie
aer combustie
aer aspirat prin sistemul de
ventilaie i rcire produs
finit
carbonat de calciu umed,
umiditate 15%
gaz de combustie
aer de combustie

cristalizare se trimit la
instalaia de splare a
gazelor acide
gaze cu coninut de
amoniac de la faza de
carbonatare i conversie
se trimit la instalaia
de splare a gazelor
amoniacale
vapori amoniacali de la
faza de neutralizare se
trimit la instalaia de
splare
a
gazelor
amoniacale
gazele reziduale de la
evaporare azotat de
amoniu
se
condenseaz i se trimit
la ARIONEX
gaze reziduale evacuate
n atmosfer
ape impure recirculate
n ciclul R10

azotat de amoniu conc.


60%
gaze reziduale evacuate
n atmosfer
ape impure recirculate
n ciclul R10

clorur
de
potasiu
uscat 99,8%
gaze reziduale evacuate
n atmosfer

carbonat de calciu uscat,


umiditate 0,8%
gaze reziduale evacuate
n atmosfer

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
44

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Instalaia de evaporare a
apelor fosfoamoniacale

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

ap de iaz pentru splarea


gazelor evacuate
ap de iaz

ap de iaz reintrodus n
circuitul apelor impure
soluie de azotat de
amoniu conc. 35% - se
refolosete n proces la
faza de neutralizare
condens
rezidual
evacuat la ARIONEX

Proces tehnologic
Principalele faze ale procesului tehnologic de fabricaie NPK sunt:
- Alimentarea cu roc fosfatic;
- Atacul rocii fosfatice cu acid azotic i decantarea insolubilelor;
- Cristalizarea azotatului de calciu;
- Filtrarea azotatului de calciu;
- Neutralizarea soluiei N/P cu amoniac;
- Carbonatare i conversia azotatului de calciu;
- Filtrarea carbonatului de calciu;
- Evaporarea azotatului de amoniu;
- Evaporare final n turnul de granulare;
- Amestecare cu KCl;
- Granulare, condiionare;
- Ambalare.
Tehnologia NORSK HYDRO de fabricaie a ngrmintelor complexe se bazeaz, n principal pe
atacul nitric al fosfailor obinui prin calcinarea rocilor fosfatice naturale.
Fosfaii reacioneaz cu acidul azotic pentru a transforma fosforul insolubil n forme solubile,
asimilabile de ctre plante.
Dup ndeprtarea celei mai mari pri de calciu din roc, prin cristalizare i neutralizare cu
amoniac, cea mai mare parte din fosfor rmne sub form solubil, n ap. Restul de fosfor este
precipitat sub form de fosfat dicalcic, solubil, cu ajutorul acidului citric.
Azotul din acidul azotic i din amoniac rmne, de asemenea n produsul finit, ca element
nutritiv pentru plante.
Reglarea raportului N/P2O5 se realizeaz prin adugarea la faza de neutralizare a azotatului de
amoniu. Apa este ndeprtat prin evaporare i produsului obinut i se adaug sare de potasiu pentru
obinerea ngrmintelor ternare.
Produsul finit se obine prin granulare. Produsele secundare din proces se valorific astfel:
calciu este ndeprtat prin cristalizare ca azotat de calciu, este transformat apoi n azotat de amoniu i
carbonat de calciu, prin conversie cu carbonat de amoniu.
O parte din azotatul de amoniu rezultat este recirculat n proces pentru obinerea raportului
optim N/P2O5 n produsul finit i restul este trimis spre concentrare.
Din instalaie rezult, ca produse secundare, carbonat de calciu i soluie de azotat de amoniu.
Carbonatul de calciu este utilizat ca amendament agricol sau n industrie (sub form uscat). Soluia
de azotat de amoniu se trimite n instalaiile de azotat de amoniu spre prelucrare pn la produs finit.
Fabricaia NPK are mai multe instalaii anex, respectiv:
-Instalaia de uscare a clorurii de potasiu;
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
45

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

-Instalaia de uscare a carbonatului de calciu;


-2 instalaii de evaporare a apelor fosfoamoniacale din care se recupereaz soluie de azotat de
amoniu, refolosit n faza de neutralizare;
-Instalaia de splare a gazelor acide, evacuate din faza de atac nitric;
-Instalaia de splare a gazelor amoniacale evacuate n faza de carbonatare conversie i
neutralizare din care se recupereaz azotat de amoniu 60%
Ambalarea i expedierea NPK ngrmintele sunt transportate pe benzi de estacade i apoi
descrcate n buncre tampon :
- doua buncare deservesc doua linii de ambalare in saci dublii de 5oo-1000 de kg-un buncar
deserveste o linie automata de ambalare, paletizare si infoliere saci de polietilena de 50 kg
-alte doua buncare deservesc 4 linii de ambalare compuse din cntar dublu, post de ncrcare n
saci de polietilen si polipropilena, transportor cu ipci, maina de sudat (lipit) saci, main de cusut
saci, jgheaburi i maini de nvagonat. Alimentarea cu saci goli, se face cu ajutorul unui crucior, iar
vagoanele la ncrcare se deplaseaz cu o instalaie de tractat vagoane.
Linie de granulare prin pastilare la NPK Rotoformer instalatie pilot de solidificare utiliznd
tehnologia Sandvik / Rotoformer (o linie)
Investiii realizate cuprinse n Planul de aciuni din Autorizaia integrat de mediu:
- Reamenajarea platformei de carbonat de calciu din secia NPK :
- Eliminarea evacurii n atmosfer a aburului secundar de la evaporatorul 2338 secia NPK
hala de fabricaie :
- Monitorizarea conductivitii condensului pur rezultat din instalaia NPK
- Folosirea condensului impur rezultat din aburul secundar de la evaporatorul de azotat de amoniu
poz.2338, la splarea filtrelor de carbonat de calciu
- Sisteme de desprfuire transport pneumatic secia NPK
- Montarea unor echipamente n punctele de emisie ,,desprfuire general (poz. 1324) i
,,aspiraie usctor (poz. 1322 sau 1317) din instalaia NPK - Uscare KCl
- Optimizarea sistemului de splare a gazelor evacuate de la desprfuire usctor (poz. V14 A +
V14 B) din instalaia NPK Uscare CaCO3
- Dublarea msurtorii de nivel din evaporatorul poz. 2338 secia NPK
Investiii realizate, necuprinse n Planul de aciuni din Autorizaia integrat de mediu:
- Refacerea condiiilor de proiect pentru eaparea gazelor reziduale din instalaia NPK, pentru
realizarea condiiilor de dispersie prevzute n proiectul iniial - colectare gaze de evacuare n
atmosfer printr-o conduct comun nou montat cu nalimea de 30m
- montarea unui analizor continuu automat pe co ul comun de evacuare a gazelor reziduale
-

linii noi de ambalare ADEX NPK

8.2.7. Instalaia de azotat de calciu i amoniu total solubil i instalaia de evaporare ap de iaz
Capacitate de producie:
A. Azotat de calciu i amoniu total solubil 700 t/zi, cca. 3 luni capacitate final; 420 t/zi
capacitate intermediar
B. Concentrare ap de iaz 33,8 m3/h apa de iaz ce se concentreaz de la 21% la 49,3%, exprimat
n azotat de amoniu
Anul punerii n funciune 2006
Regimul de lucru 24 ore/zi, 330 zile/an din care:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
46

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

A. 100 zile/an (2400 ore/an) pentru producerea azotatului de calciu total solubil granulat;
B. 230 zile/an (5520 ore/an) pentru concentrare ap de iaz
Regimul zilnic este de 3 schimburi de cte 8 ore/schimb.
Procesul tehnologic
Din punct de vedere tehnologic se disting dou situaii de operare a instalaiei i anume:
- Pentru producerea de azotat de calciu i amoniu total solubil
n fluxul tehnologic de fabricaie a ngrmintelor complexe NPK prin procedeul nitrofosfai,
rezult ca produs intermediar azotat de calciu cristalizat. n fluxul normal, acesta se supune operaiei
de conversie, de unde se obine ca produs rezidual carbonat de calciu.
Din cantitatea de azotat de calciu rezultat se preia o cantitate determinat, necesar pentru producia
de azotat de calciu i amoniu total solubil i se prelucreaz pentru eliminarea impuritilor, n special
solide, i obinerea unui produs de calitatea necesar unui ngrmnt (CNgg).
Faze de proces:
- carbonatare;
- neutralizare;
- decantare;
- centrifugare;
Soluia de azotat de calciu i amoniu purificat se concentreaz ntr-o instalaie de evaporare,
proiectat i realizat astfel nct s poat funciona i pentru concentrarea soluiei de azotat de
calciu i amoniu, dar i pentru evaporarea apei de iaz. Echipamentele aferente sunt montate n Hala
de procese umede de la NPK.
Cea de-a treia i ultima faz de fabricare a azotatului de calciu i amoniu total solubil granulat
produs finit const n prelucrarea final a soluiei concentrate i are loc n instalaia de azotat de
amoniu/nitrocalcar retehnologizat.
Fazele importante ale acestui proces:
- granulare;
- sortare;
- rcire i condiionare;
- splare gaze de praf i eflueni gazoi;
- evaporarea apei de splare gaze i returnare n circuitul instalaiei de granulare.
- Pentru concentrare apa de iaz batal conform descrierii din AGA revizuita:
Apa din iazul batal de 30 ha, cu o concentraie n azotat de amoniu de cca 21%, este pompat din
compartimentul mic al iazului (partea de est a acestuia), printr-o conduct care traverseaz rul
Mure, spre iazul batal nou (de 2,5 ha). Cnd este necesar, apa din iazul batal de 2,5 ha servete ca
ap de completare n turnul de rcire ape agresive (York). O parte a apei din circuitul York este
trimis n instalaia de evaporare. Soluia este prenclzit i apoi este concentrat prin evaporare n 3
evaporatoare n film descendent, pn la cca 50% azotat de amoniu. Aceast soluie se utilizeaz n
cadrul procesului tehnologic al instalaiei de producere a ngrmintelor chimice complexe tip NP/
NPK.
Pentru concentrarea soluiei prin evaporare, agentul termic este aburul secundar rezultat dintr-una
din fazele de evaporare ale instalaiei NPK.
Condensurile rezultate din evaporarea apei de iaz se trimit n instalaia de tratare a apei cu
schimbtori de ioni (ARIONEX).
Reglarea parametrilor tehnologici din instalaie se face printr-un sistem centralizat, cu ajutorul unui
calculator de proces.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
47

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

8.2.8. INSTALAIA DE MELAMIN


Capacitate de producie: 18.000 t/an
Anul punerii n funciune: 1981
Tehnologie: MONTEDISON Italia
Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia melamin
Denumire instalaie
Materie prim
Produse finite/subproduse
Instalaia de Melamin
- uree topitur conc. 97 99%
- melamin
umiditate
sau granule
0,07%
- amoniac lichid conc. 99,6%
- soluie de carbamat de
- hidroxid de sodiu soluie
amoniu se trimite la
conc. 30%
instalaia de uree i/sau
- ap demineralizat
azotat III
- aer pentru instalaia de
- ape uzate, provenite de
uscare
la
tratarea
soluiei
- ap industrial
mum de la faza de
- dioxid de carbon
filtrare a melaminei se
epureaz n instalaia de
stripare de la azotat III
- aer de la instalaia de
uscare se evacueaz n
atmosfer
Instalaia de nclzire
- gaz de combustie
- gaze
evacuate
n
topire agent purttor de
- aer combustie
atmosfer
cldur
Proces tehnologic
Melamina se obine prin sinteza ureei topite n prezena amoniacului la 70 bar i 3800C.
Sinteza melaminei are loc ntr-un reactor nclzit cu vapori de DOWTHERM (amestec de difenil i
difenil-eter), care circul n mantaua reactorului i cu sruri topite (amestec de azotat de sodiu, azotit
de sodiu i azotat de potasiu) la 4200C, care circul prin evile fasciculului tubular din interiorul
reactorului de sintez.
Produii de reacie se destind de la 70 bar la 24 bar, dup care se rcesc de la 3800C la 1600C,
melamina solubilizndu-se n soluie carboamoniacal, iar gazele (amoniac i bioxid de carbon) sunt
splate i, sub form de carbamat de amoniu, se export n instalaia de azotat de amoniu III i/sau n
instalaia de uree.
Soluia de melamin este trecut la faza de finisare unde produii de policondensare hidrolizeaz
la 1600C i 24 bar. Soluia este destins de la 24 bar la 5 bar ntr-o coloan de stripare.
n vederea salefierii produilor secundari ai reaciei de sintez i transformrii acestora n
amelinat de sodiu, soluia se trateaz cu hidroxid de sodiu, dup care acetia se filtreaz i se purific
prin absorbie pe crbune activ. Soluia purificat se trece la cristalizare, suspensia de cristale se
filtreaz, iar cristalele de melamin se usuc prin antrenare cu aer nclzit la 1800C.
Apele uzate rezultate n urma filtrrii suspensiei cu cristale de melamin sunt carbonatate cu
dioxid de carbon n vederea formrii suspensiei cu oxiaminotriazine, suspensie ce e reinut de ctre
un filtru pres i reintrodus npoi n fluxul de fabricaie.
Melamina se ambaleaz n saci de hrtie cu supap i n saci de polipropilen cerat.
Agenii termici purttori de cldur DOWTHERM i srurile topite se nclzesc n cuptoare
speciale.
Fazele procesului tehnologic de fabricaie a melaminei sunt:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
48

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

topire i concentrare uree;


comprimare reactani i sintez melamin;
nclzirea agenilor termici;
expandare i condensare;
stripare i splare gaze;
cristalizare, filtrare, uscare
tratarea apelor uzate.

8.2.9. CENTRALE TERMOELECTRICE CET I I CET II


Capacitate:
- CET I: 1 cazan CR 5 cu capacitate de 20 t/h abur i 2 cazane CR 12 de 50 t/h abur;
- CET II: 5 cazane CR 12B de 50 t/h abur
Anul punerii n funciune: CET I 1968; CET II 1975
Proces tehnologic
Centralele termice CET I i CET II asigur necesarul de abur, ap cald menajer i ap termoficat
al platformei Azomure.
Centrala electric i de termoficare produce n principal, abur supranclzit de 36 ata i 4500C
obinut n cazane de radiaie tip CR 5 i CR 12 i CR 12B. Combustibulul utilizat este gazul metan.
Ca produse ale funcionrii centralei mai sunt: abur tehnologic de 24 at, 13 at, 16 at, 5 at
pentru consumatorii tehnologici, apa cald i energia electric produs de turboagregate.
Principalele procese care au loc sunt:
- alimentare cu ap demineralizat; prenclzirea i degazarea apei demineralizate;
- recuperarea i degazarea condensurilor preluate de la seciile tehnologice;
- alimentare combustibil i ardere gaz metan n focarele cazanelor;
- producerea aburului i energiei electrice;
- producere ap termoficat i ap cald menajer;
- livrare de energie sub form de abur tehnologic, ap termoficat, ap cald menajer/energie
electric la consumatori.
Apa demineralizat care alimenteaz instalaia CET este prenclzit cu ajutorul aburului de 2,5 ata
i 1400C, pn la 80 850C. n continuare, apa demineralizat prenclzit intr n coloana de
degazare, unde se ntlnete cu aburul de 1,25 ata i 1050C i are loc degazarea termic eliminarea
oxigenului, dioxidului de carbon. Urmeaz o degazare chimic a apei, prin tratare cu hidrat de
hidrazin, pentru ndeprtarea urmelor de oxigen i dioxid de carbon. Dup degazare, apa ntrunete
condiiile de a fi trimis la cazan, ca ap de alimentare.
Din degazor apa de alimentare este aspirat de pompele de alimentare cazane i refulat n trei bare
astfel:
- bara rece din care se face alimentarea cazanelor direct n capul de alimentare al economizorului;
- bara cald merge la prenclzitorii de nalt presiune unde apa se prenclzete pn la 1500C
folosind abur de 13 at, 5 at (CET I) i 5 at (CET II), dup care trece spre cazane prin blocul de
reglare a nivelului apei a fiecrui cazan;
- recirculare apa este trimis ctre degazare.
Cazanul CR 5 este un cazan de radiaie acvatubular cu circulaie normal i tiraj forat.
Cazanele CR 12 i CR 12B pentru producerea aburului sunt cazane de radiaie cu evi de nclinare
mare, cu circulaie natural, funcionnd cu depresiune pe partea gazelor.
Principalii parametri funcionali ai cazanelor sunt:
CET I
Cazan CR 5:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
49

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- producie de abur: 20 t/h presiune 36 bar temperatur 4500C


- consum de gaz metan 2200 Nmc/h
- temperatura gazelor de ardere la evacuare 1500C
Cazanele CR 12 (2 buc.)
- producie de abur: 50 t/h presiune 36 bar temperatur 4500C;
- consum de gaz metan 4350 Nmc/h;
- temperatura gazelor de ardere la evacuare 1500C
La cazanul CR 12 nr. 3, pe coul de evacuare exist montat un recuperator de cldur care furnizeaz
ap cald menajer, micornd temperatura gazelor evacuate n atmosfer la cca. 100 1100C.
CET II
Cazane CR 12 B (5 buc.)
- producie de abur: 50 t/h presiune 40 bar temperatur 4500C;
- consum de gaz metan 4175 Nmc/h;
- temperatura gazelor de ardere la evacuare 1580C
La cazanele CR 12B nr. 1, 2, 3 i 4, pe coul de evacuare a gazelor s-au montat recuperatoare de
cldur care furnizeaz ap termoficat, micornd temperatura gazelor evacuate n atmosfer la cca.
100 1100C.
8.2.10. INSTALAII DE DEMINERALIZARE
Proces tehnologic
Apa pretratat chimic n decantoarele sediclar este pompat spre instalaia de demineralizare cu
pompele de la GAR 3 sau de la GAR 6.
Pentru realizarea temeperaturii de minim 20oC apa pretratat trebuie prenclzit n perioada rece
(trim. IV i I).
n mod normal prenclzirea este asigurat prin aport de condens de proces de la fabricile de
amoniac. n situaii deosebite, prenclzirea apei se asigur cu abur 6 bari prin intermediul
prenclzitoarelor. Condensul rezultat de la prenclzitoare este colectat n bazinul de ap filtrat
mecanic.
Dup prencalzire apa pretratat trece la filtrare mecanic, prin intermediul unui colector de
distribuie. Bateria de filtre mecanice este format din 8 filtre, care lucreaz n paralel.
Filtrele mecanice sunt parcurse de un flux descendent de ap, care prin intermediul unui colector este
dirijat spre rezervoarele tampon.
Pentru resplarea filtrelor, instalaia este prevzut cu reeaua de conducte i claviatura de robinei,
care asigur dirijarea fluxurilor de ap i aer comprimat i un grup propriu de suflante pentru aer.
Prin intermediul unui colector, apa filtrat mecanic este dirijat spre cele dou bazine tampon, unul
subteran i altul suprateran.
Din aceste bazine aspir grupurile de pompare alimentare linii demi i resplare filtre. Pompele
refuleaz ntr-un colector pentru alimentarea celor 11 linii de demineralizare.
Apa filtrat mecanic este demineralizat prin schimb ionic n 11 linii cuplate n paralel.
Cea mai mare parte a apei demineralizate (cu excepia consumului CET 2) este finisat n filtre cu
pat mixt (PA/PB).
Apa produs este trecut n rezervoarele tampon (1 i 2 pentru apa finisat, respectiv 3 pentru apa
nefinisat), de unde se pompeaz la consumatori. Dup epuizarea liniilor, respectiv a filtrelor cu pat
mixt se face regenerarea lor cu ajutorul instalaiei de regenerare.
Din colectorul de ap filtrat mecanic sunt alimentate cele 11 linii de demineralizare formate prin
inserierea a cte patru filtre ionice, dou filtre cationice i dou filtre anionice.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
50

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Apa demineralizat din liniile aflate n flux trece n colectorul de ap demineralizat din care se
alimenteaz cele ase filtre de finisare cu pat mixt, cinci n flux i unul n regenerare.
Din filtrele cu pat mixt, apa trece n colectorul de ap finisat i apoi n rezervoarele de ap
demineralizat.
La rezervoarele de ap demineralizat sunt racordate aspiraiile pompelor care trimit apa
demineralizat n reeaua exterioar, ctre consumatori.
Liniile de demineralizare se consider epuizate i se scot din flux dac indicii de calitate ai apei
produse nu corespund prescripiilor.
Afnarea filtrelor ionice se face cu flux ascendent de ap furnizat de filtrul precedent din cadrul
liniei. Filtrele se afneaz n ordine invers dispunerii lor n linia de demineralizare, debitul de ap
asigurnd o expandare de 75 % a stratului de schimbtori de ioni.
Regenerarea filtrelor ionice se face prin recuperare (C2 C1 si A2 A1), cu acid clorhidric soluie
7%, respectiv leie de sod caustic 4 % la 40 50o C.
Apele reziduale sunt colectate printr-o reea de canalizare antiacid i transportate gravitaional la
instalaia de omogenizare neutralizare, dup care apele sunt descrcate n reeaua de canalizare.
Pentru a asigura n permanen indicii calitativi prescrii pentru apa demineralizat cu care sunt
alimentate fabricile de amoniac, ap este suprafinisat.
Suprafinisarea se realizeaz ntr-un ansamblu format din trei filtre cu pat mixt.
Instalaia de suprafinisare este alimentat cu ap din colectorul de distribuie a apei demineralizate
finisate. Efluentul filtrelor de suprafinisare este transportat cu presiunea remanent la rezervoarele
de la fabricile Amoniac III i IV .
8.2.11. ALTE ACTIVITI
S.C. AZOMURE S.A. este autorizat de ctre C.N.C.A.N. pentru desfurarea de activiti n
domeniul nuclear pentru deinere de surse de radiaii i instalaii radiologice, utilizarea surselor de
radiaii i a instalaiilor radiologice n cadrul Laboratorului de CND Gamma i n cadrul
Laboratorului de Roentgendiagnostic, categoria de risc radiologic 3.
Laborator CND Gamma
- instalaie de gammadefectoscopie tip GDP U5 surs nchis de Ir 192 cu activitatea maxim:
1,85 TBq;
Laborator de Roentgendiagnostic
- instalaie de roentgendiagnostic tip Sirescop CX II, cu dou posturi, scopie i grafie.
- 2 containere de lucru tip GDP U5, conin uraniu srcit aflat sub control de garanii nucleare.

9. INSTALAII PENTRU REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA POLUANILOR N


MEDIU
9.1. Instalaii pentru reinere, evacuarea i dispersia poluanilor n aer
Sisteme de purificare gaze evacuate din instalaiile tehnologice
Instalaia de acid azotic II instalaii de distrugere catalitic a oxizilor de azot din gazele reziduale
pus n funciune n 2003; instalaie de distrugere catalitic a protoxidului de azot din gazele
reziduale pus n funciune n 2010
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
51

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de acid azotic III - instalaii de distrugere catalitic a oxizilor de azot din gazele reziduale
pus n funciune n 2004; instalaie de distrugere catalitic a protoxidului de azot din gazele
reziduale pus n funciune n 2010
Instalaia de acid azotic IV - instalaii de distrugere catalitic a oxizilor de azot din gazele reziduale
pus n funciune n 2004; instalaie de distrugere catalitic a protoxidului de azot din gazele
reziduale pus n funciune n 2010
Instalaia de azotat de amoniu II hala de fabricaie: 1 sistem de desprfuire tip scruber n zona de
fabricaie n care se vehiculeaz material uscat;
Instalaia de azotat de amoniu III hala de fabricaie: 2 sisteme de desprfuire de la condiionare,
Instalaia de ngrminte NPK un sistem de aspiraie a gazelor cu coninut de amoniac; un sistem
de aspiraie a gazelor cu coninut de fluor i oxizi de azot; cte un sistem de aspiraie pentru fiecare
linie tehnologic din instalaia de uscare carbonat de calciu; 3 sisteme de desprfuire la uscare cu
clorur de potasiu; 4 sisteme de aspiraie n hala de fabricaie; 4 sisteme de aspiraie la turnurile de
granulare; 2 sisteme de desprfuire n hala de condiionare NPK.
Instalaii de reinere a poluanilor din gazele reziduale
Sisteme de splare a gazelor reziduale
Din instalaia NPK hala de fabricaie, rezult gaze cu coninut de amoniac, oxizi de azot i fluor.
Reinerea poluanilor din gaze se realizeaz n dou sisteme finale de splare.
a) Sistemul de splare a gazelor alcaline (cu coninut de amoniac);
b) Sistemul de splare a gazelor acide (cu coninut de fluor i oxizi de azot).
a) Sistemul de splare a gazelor alcaline
Gazele de la neutralizare sunt trimise la un turn cu umplutur unde sunt splate n contracurent cu o
soluie recirculat de azotat de amoniu (AN) 60%. Fluorul va fi absorbit n soluia de AN 60%.
La soluia recirculat de AN se adaug acid azotic pentru a reaciona cu amoniacul liber absorbit din
gaze, iar excesul de soluie de azotat de amoniu acumulat este trimis, printr-un element de control de
nivel automat, la rezervorul de soluie AN.
Gazul aspirat este rcit i vaporii sunt condensai cu ap de la turnurile de rcire tip York, ntr-o
camer cu stropire deasupra turnului cu umplutur.
Gazul aspirat din scruberul de la neutralizare se unete cu alte gaze care conin amoniac i trec prin
scruberul suplimentar de la neutralizare.
n final gazul aspirat este splat cu ap, care circul n echicurent cu gazul, prin scruber, fiind apoi
dirijat spre coul comun de gaze montat pe turnul de granulare.
Gazele cu amoniac de la secia de evaporare, de la partea superioar a turnurilor de granulare, sunt
splate cu ap, n scruberul turnului de granulare i apoi sunt trimise n atmosfer prin coul comun
de pe turn.
b) Sistemul de splare a gazelor acide
Gazele degajate n timpul descompunerii acide a rocii fosfatice sunt aspirate, mpreun cu aerul
atmosferic, la sistemul de splare i apoi dirijate spre coul comun de gaze montat pe turnul de
granulare.
Gazele ventilate de la reactoare conin cca. 6% NOx, 1,6%F i vapori de ap. Fluorul este coninut n
special sub form de SiF4.
Gazul aspirat de la reactoare, plus alte gaze acide aspirate din proces, intr ntr-un scruber de splare
unde se ndeprteaz SiF4 i HNO3.
Gazul intr apoi n prima camer de oxidare unde are loc oxidarea NO la NO2. Camera de oxidare
este stropit cu ap, pentru meninerea condiiilor izoterme, favorabile reaciei de oxidare. n aceast
camer sunt absorbite i cantiti mici de NO2.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
52

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Urmeaz un scruber cu umplutur, unde are loc o absorbie suplimentar, apoi o alt camer de
oxidare i n final gazul intr ntr-un ultim scruber cu umplutur. Gazele prsesc scruberul final i
sunt evacuate n atmosfer prin coul comun de pe turn.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
53

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Centralizarea emisiilor n atmosfer


Instalaia

Proces tehnologic/faz
de proces

Amoniac III

Reformer primar

Amoniac IV

Prenclzire
gaz
tehnologic
Coloan stripare condens
de proces
Reformer primar
Prenclzire
gaz
tehnologic
Coloan
de
stripare
condens de proces

Poziia din
plan
amplasament
1

Cod sursa
de emisie
101 B

Poluant
NOx, CO,
SO2, pulberi

Caracteristici fizice
emisie/co de dispersie
CO2,

103

NOx, SO2, CO,CO2,


pulberi
NH3

103 E

101B

NOx,
SO2

CO,

CO2,

103 B

SO2,

CO,

103 E

NOx,
CO2
NH3

ale

sursei

de

Echipamente de
depoluare

t = 2150C, v = 8 m/s, Q = 435380 Nmc/h;


H = 35,5 m, D = 3,75 m
t = 4000C; Q = 16.625 Nmc/h; H = 25,5 m,
D = 0,76; v = 8 m/s,
t = 1000C, v = 8 m/s, Q = 10.937 Nmc/h;
H = 22 m, D = 0,25 m
t = 2150C, v = 8 m/s, Q = 435380 Nmc/h;
H = 35,5 m, D = 3,75 m
t = 4000C; Q = 16.625 Nmc/h; H = 25,5 m,
D = 0,76; v = 8 m/s,
t = 1000C, v = 8 m/s, Q = 10.937 Nmc/h;
H = 22 m, D = 0,25 m

Acid azotic II

Duza de evacuare gaze


reziduale

27

NOx

t = 1000C, v = 18 m/s, Q = 116.784 Nmc/h;


H = 106 m, D = 1,5 m

Acid azotic III

Duza de evacuare gaze


reziduale

LO1

NOx

t = 800C, v = 56 m/s, Q = 129.758 Nmc/h;


H = 78 m, D = 0,9 m

Acid azotic IV

Duza de evacuare gaze


reziduale

TO1

NOx

t = 900C, v = 65 m/s, Q = 156.253 Nmc/h;


H = 88 m, D = 0,9 m

Coloana
stripare

de

Coloana
stripare

de

DENOX
i
reducere
protoxid de azot
DENOX
i
reducere
protoxid de azot
DENOX
i
reducere
protoxid de azot

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
54

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Proces tehnologic/faz
de proces

Azotat
de
amoniu I+II

Turn de granulare (10


couri)

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Poziia din
plan
amplasament
10

Cod sursa
de emisie

Poluant

Caracteristici fizice
emisie/co de dispersie

ale

sursei

de

NH3, pulberi, NOx

t = 400C, v = 11 m/s, Q = 520.000 Nmc/h;


H = 55 m, D = 3x1,4/ 3x1,7m/ 4x 3,0 m.

11

M 1004
M 1005
M 1006
M 1007
M 1008
M 1009
M 1010
M 1011
M 1012
M 1013
M 3201

NH3, pulberi, NOx

12

V 1201

NH3, pulberi, NOx

Evacuare pat fluidizat

13

KO305

NH3, pulberi, NOx

ngrminte
lichide - URAN

Vas URAN + vas uree


(evacuare comun)

14

LV4+LV5

NH3

t = 400C, v = 13,44 m/s, Q = 276.732 Nmc/h;


H = 36 m, D = 2,7 m.
t = 400C, v = 11 m/s, Q = 516.000 Nmc/h;
H = 64 m, D = 4 m.
t = 550C, Q = 108.000 Nmc/h; H = 38 m, D =
1,1 m, v = 37,9 m/s
t = 900C, Q = 720 Nmc/h; H = 15 m, D = 0,4
m, v = 1,59 m/s

Uree

Turn de granulare (6
couri)
Coloana de splare gaze
reziduale

15

401 A,
B,C,D,E,F
2C0502M

NH3, pulberi

Azotat
amoniu III

NPK

de

Evacuare
gaze
scruber
Turn de granulare

dup

Hala de fabricaie
Refulare ventilator filtre
CN- 1301 A-F
Hala de fabricaie
Aspiraie de la filtrele de
CaCO3

16

NH3

19

1301 A,
B,C,D,E,F

NOx, pulberi

22

1327

NH3, pulberi

t = 400C, v = 10 m/s, Q = 900.000 Nmc/h =


150.000 x 6 Nmc/h; H = 48 m, D = 1,4 m
t = 400C, v = 11 m/s, H = 7,4 m, D = 1,4 m.
Qventilator = 100 Nmc/h; Qcoloana de
splare = 4841 kg/s
t = 250C, Q = 17.600x2 = 35.200 Nmc/h sau
17.600x6 Nmc/h;
H = 65 m, D = 1,2 m
t = 300C, Q = 45.500 mc/h; H = 65 m, D =
1,4 m, v=8,1m/s

Echipamente de
depoluare

scruber

Neutralizare
amoniac cu acid
azotic
i
condensare
Monitorizare
continu
Coloana
de
splare

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
55

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Proces tehnologic/faz
de proces
Turn de granulare co
comun de evacuare a
gazelor provenite de la:
splare gaze cu F- i NOx
(1309), splare gaze cu
NH3 (1310), aspiraie vase
(V1320)
Turnuri de granulare
Evacuare (10 ventilatoare)
1A-10A

NPK

Melamin

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Poziia din
plan
amplasament
20

Cod sursa
de emisie
2401

Poluant

Caracteristici fizice
emisie/co de dispersie

ale

sursei

de

NOx, F , NH3,

Q = 58.573 Nmc/h; t = 450C; H = 112 m,


D = 1 m, v = 20,7 m/s,

Pulberi, NH3, NOx

Q1 turn = 5x117.000 Nmc/h, = 585.000


Nmc/h sau 2turnuri=10x117.000 Nmc/h=
1.117.000 Nmc/h, t = 500C; H = 77 m,
D = 2,5 m, v = 18 m/s,
t = 500C, v = 12,8 m/s, Q = 14.000 mc/h; H =
27 m, D = 0,55 m
t = 400C, v = 7,4 m/s, Q=6.700 mc/h; H = 27
m, D = 0,6 m

Filtre cu saci

Coloan
de
splare cu ap de
iaz

25

1307/
1A-10A

Uscare KCl - Aspiraie


usctor -1317/1322
Uscare KCl - Desprfuire
general - 1324

29

1317 sau
1322
1324

Pulberi

Uscare CaCO3 - Splare


gaze V14A+V14B

31

V14A
+V14B

Pulberi

Q1ventilator=25.000 Nmc/h; 2 ventilatoare =


50.000 Nmc/h, t=400C, H=44m; D=1,2 m

Staie
ape
fosfoamoniacale

evacuare n atmosfer
BO4
nclzire sruri topite n
cuptor (B1)
Cuptor
agent
termic
Dowtherm (B2)
(co comun)
Uscare melamin, filtrare
M500+F 4000

31bis

BO4

NH3

Q = 100 Nmc/h, t = 1000C, H=7 m; D=0,15


m

32

B1+B2 in
B4

Pulberi, SO2, Nox,


CO,CO2,

t = 2900C, Q = 13.223 Nmc/h; H = 50 m, D =


0,6 m

33

M 500+ F
4000

pulberi

t=1000C,Q=16.564 Nmc/h; H = 15 m, D =
0,3 m

30

Pulberi

Echipamente de
depoluare
Monitorizare
continu

Filtre cu saci

Filtru cu saci

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
56

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

CET I

CET II

Proces tehnologic/faz
de proces
Buncr
melamin
P20+P25
Ejector
faza
concentrare topitur
P2E
Cazan 1 CR 5
MW- A1
Cazan 2 CR 12 A
MW- A2
Cazan 3 CR 12 A
MW A3
Cazan 1 CR 12B
MW A4
Cazan 2 CR 12B
MW A5
Cazan 3 CR 12B
MW A6
Cazan 4 CR 12B
MW A7
Cazan 5 CR 12B
MW A8

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Poziia din
plan
amplasament
34

Cod sursa
de emisie
P20+P25

de
uree

35

PE2

18,5

43

A1

46,2

44

A2

46,2

45

A3

46,2

46

A4

46,2

47

A5

46,2

48

A6

46,2

49

A7

46,2

50

A8

Poluant

Caracteristici fizice
emisie/co de dispersie

ale

sursei

de

pulberi
Pulberi, NH3

t=500C, Q= 550 Nmc/h; H = 18 m, D = 0,15


m
t=600C; H=30m; D=0,1 m; Q=659 Nmc/h

Pulberi, SO2, NOx,


CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV
Pulberi, SO2, NOx,
CO, CO2, COV

t = 1500C, v = 9 m/s; Q = 50.000 Nmc/h; H =


18 m, D = 1,4 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m
t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h;
H = 22 m, D = 1,3 m

Echipamente de
depoluare
Filtru cu saci
Coloan de
splare

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
57

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.1.3. Minimizarea emisiilor fugitive n atmosfer


Sursa
Acid azotic

Sfere de amoniac

Azotat
de
ngrmnt
NPK
Uree

Poluani
Amoniac
NOx
Acid azotic gaz de la
operaiile de prelevare
probe
Emisii de NH3 de la
flane, ventile pompe.

Msuri de reducere
Manipulare corect a operaiilor de
ncrcare descrcare a rezervoarelor de
amoniac i acid azotic
Eliminarea neetaneitilor la echipamente;

NH3

Pentru sigurana n exploatare, depozitul de


amoniac este supus periodic urmtoarelor
verificri:
- revizia exterioar a depozitului;
- controlul calotei i a izolaiei
termice;
- verificarea plcii de beton;
- msurarea rezistenei de izolare de
punere la pmnt;
- controlul etaneitii la mbinri,
vane, ventile;
- controlul dispozitivelor de siguran
i a aparatelor locale de pe calota
tancului;
- controlul prizelor de ap i de
incendiu aferent;
- verificarea metrologic a aparatelor
de msur i control;
- Etanarea utilajelor;
- Eliminarea tuturor posibilitilor de
mprtiere a materiilor prime i materia

Amoniacul lichid trebuie recuperat i trimis


la rezervoarele de depozitare;
se vor reduce emisiile provenite de la
neetaneitile compresoarelor de amoniac;
Manipulare corect a operaiilor de
ncrcare descrcare a rezervoarelor de
amoniac i acid azotic
Eliminarea neetaneitilor la echipamente;
amoniu NH3, Pulbere de azotat de Verificarea etaneitilor la fazele de uscare,
amoniu
condiionare, transport, ambalare;
pulberi
Verificarea etaneitilor la fazele de uscare,
condiionare, transport, ambalare;
NH3, pulberi
Etanarea utilajelor;
Eliminarea tuturor posibilitilor de
mprtiere a materiilor prime i
materialelor pulverulente pe sol, ci de
acces, platforme i eliminarea posibilitilor
de antrenare a pulberilor de ctre vnt;

Depozitul de amoniac
lichid KELLOGG

Emisii provenite de la
Pulberi totale
diversele faze de pregtire
a materiilor prime din

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
58

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

fluxul de fabricare

Emisii de la mijloacele de CO2, CO , NOx, SOx,


transport
COV

pulverulente pe sol, ci de acces, platform


eliminarea posibilitilor de antrenare a
pulberilor de ctre vnt;
- Meninerea permanent a strii de curenie
n halele de producie i n incinta societii;
Pentru reducerea cantitii de noxe evacuate
se va urmri ca autovehiculele i utilajele
s-i menin parametrii nscrii n cartea
tehnic, prin efectuarea la timp a reviz
tehnice i a reparaiilor;

9.1.3.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia evalurii i identificrii tuturor surselor posibile
de emisii fugitive din cadrul platformei industriale pe fiecare instalaie de producie n parte,
colectarea, dirijarea i tratarea acestora n sisteme de depoluare.
Se vor lua toate msurile de minimizare/reducere ce se impun bazate pe cele mai bune tehnici
disponibile, pentru instalaiile de producie, conform termenelor de mai jos:
Secie

NPK,
Uree,
Azotat de amoniu III
Instalaia de URAN
Azotat de amoniu I+II
Amoniac III i IV
Acid azotic II, III, IV

Termen evaluare, identificare


surse emisii fugitive i identificare
msuri necesar a fi aplicate.
Elaborare proiecte conform
rezultatului evalurii.
Iunie 2012

Decembrie 2012

Studiile de evaluare pentru identificarea surselor de emisii fugitive, precum i proiectele elaborate
conform rezultatului evalurii, vor fi naintate la ARPM Sibiu la termenele menionate i vor include
recomandri privind msurile necesar a fi aplicate. Termenele de finalizare a lucrrilor pentru
reducerea emisiilor fugitive, conform proiectelor elaborate i a msurilor identificate, se vor stabili
de ctre ARPM Sibiu mpreun cu SC AZOMURE SA, fr a se depi perioada de tranziie
aprobat pentru instalaii.
9.1.3.2. Titularul/operatorul activitii are obligaia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din
surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodrire i control privind: manipularea
i depozitarea materialelor, controlul proceselor, ntreinerea echipamentelor de depoluare,
ntreinerea n stare de curenie a cilor de acces a perimetrului SC AZOMURE SA.
9.1.3.3. Titularul activitii are obligaia de a lua toate msurile care se impun n vederea limitrii
emisiilor de poluani n atmosfer, inclusiv prin colectarea i dirijarea emisiilor fugitive i utilizarea
unor echipamente de reinere a poluanilor la surs.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
59

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.2. Instalaii de colectare, tratare i evacuarea apelor uzate


9.2.1. Evacuarea apelor uzate tehnologice i pluviale
Apele uzate tehnologice epurate, rezultate din instalaiile de epurare locale precum i apele pluviale
colectate de pe platforma societii sunt transportate gravitaional printr-o reea subteran de
canalizare i sunt conduse spre colectoarele magistrale astfel:
Colectorul magistral C1:
n colectorul magistral C1 sunt evacuate apele uzate rezultate de la urmtoarele secii:
- Separare aer;
- CET 1;
- Azotat de amoniu I+II;
- Acid azotic II;
- Recirculare R1;
- Instalaie aer instrumental
- Staia de pompare tr.II;
Colectorul magistral C2:
n colectorul magistral C2 sunt evacuate apele uzate rezultate de la urmtoarele secii:
- Stripare Azotat de amoniu III;
- Amoniac III;
- Uree;
- Filtrare mecanic;
- Amoniac IV;
- Recirculare R6;
- Recirculare R3;
- Recirculare R9;
- Demineralizare - neutralizare;
- NPK
Colectorul magistral C3:
n colectorul magistral C3 sunt evacuate apele uzate rezultate de la urmtoarele secii:
- Decantare ap brut;
- Hidroliz+Stripare+Uree;
- Recirculare R7;
- Recirculare R4;
- Amoniac III+IV;
- Acid IV;
- Azotat III;
- NPK+Uree;
Apele uzate din cele trei colectoare ajung n camera de distribuie a bazinului final de omogenizare
de unde pot fi dirijate prin intermediul unor stvilare fie n bazinul final de omogenizare sau pot fi
descrcate direct n emisar- ru Mure. Evacuarea se efectueaz controlat, n funcie de calitatea
efluentului. Din bazinul final de omogenizare apele uzate sunt evacuate tot n rul Mure.
Calitatea apelor uzate evacuate n emisar precum i debitele evacuate sunt permanent monitorizate
(monitorizare on-line pentru: pH, conductivitate, amoniu, azotai uree cloruri).
Pe fiecare din cele trei canale C1, C2, C3 de transport a apelor uzate ctre camera de distribuie sunt
instalate aparate de msur on-line pentru: pH, amoniu. i NO3Apele uzate fecaloid-menajere rezultate din cadrul grupurilor sanitare existente n cadrul platformei
industriale sunt colectate separat, n reeaua de canalizare menajer fiind descrcate gravitaional i
prin pompare prin intermediul a dou staii de pompare n canalizarea oraului Tg. Mure cu preluare
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
60

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

n staia de epurare a oraului conform contractului ncheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. prin
5 racorduri.
Staia de pompare ape menajere SP1:
Are rolul de a colecta apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare de la seciile: Acid
azotic II, Azotat de amoniu I+II, Staia CFU, Serviciul Transporturi auto, atelier Cazangerie. Staia
de pompare este echipat cu grtar amplasat n faa vanei de admisie, bazin i pomp tip ACV de Q
= 90 mc/h i P = 18 mCA precum i co metalic pentru reinerea reziduurilor solide.
Staia de pompare ape menajere SP2:
Are rolul de a colecta apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare de la seciile: acid azotic
III+IV, amoniac III, IV, melamin, uree i azotat de amoniu III. Staia de pompare este echipat cu:
van plat tip stvilar, grtar lamelar mobil, bazin de capacitate V = 108 mc, pomp tip EPEG 80-30
de Q = 100 mc/h i P = 25 mCA, co metalic pentru reinerea reziduurilor solide.
Categoria apei

Receptori
autorizai

Ape
uzate Canalizarea
fecaloid-menajere oraului
Mure
Ape
uzate ru Mure
tehnologice

Volum total evacuat (mc/zi)


zilnic maxim zilnic mediu
mc/zi
mc/zi
1372,0 mc/zi 1060,0 mc/zi
Tg. 16,0 l/s
12,3 l/s
58056,0
mc/zi
672,0 l/s

24960,0 mc/zi
289,0 l/s

nivelul 2010-2011
zilnic minim anual mediu
mc/zi
mii mc/an
750,0 mc/zi 390 mii mc
8,7 l/s
9192,0 mc/zi
106,3 l/s

21190 mii mc

9.2.2. Staii de epurare


Epurarea apelor uzate tehnologice se realizeaz n instalaii i staii locale de epurare cu funcionare
n cadrul instalaiilor tehnologice, astfel:
- Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a
azotatului de amoniu (instalaiile azotat de amoniu I+II i III) i din secia NPK.
- Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a
azotatului de amoniu (instalaia III) i a melaminei.
- Instalaia de desorbie-hidroliz i stripare a apelor uzate rezultate de la fabricarea ureei.
- Staia de neutralizare a apelor uzate acide colectate de pe platforma instalaiei de acid azotic
IV.
- Staia de neutralizare a apelor uzate reziduale rezultate de la instalaia de demineralizare III.
- Instalaie de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu ARIONEX.
Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a
azotatului de amoniu NH4NO3 (instalaiile azotat de amoniu I+II i III) i din secia NPK.
Din procesul de obinere a azotatului de amoniu rezult abur secundar care, dup ce este utilizat la
nclzirea traseelor condenseaz, rezultnd un condens impurificat cu amoniac i azotat de amoniu.
Condensul impur este colectat ntr-un rezervor de capacitate V = 160 mc. Condensurile impure sunt
tratate cu hidroxid de sodiu, sunt prenclzite (schimbtor de cldur tip HE1) i sunt trecute prin
coloana de stripare condens impur A25 (I). n coloana de stripare (V = 46 mc), condensul circul
descendent.
- Pe la partea inferioar a coloanei de stripare se evacueaz ape uzate cu un coninut de max. 30 mg/l
amoniu. Aceste ape sunt trimise spre o purificare superioar n instalaia de purificare ARIONEX.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
61

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- La partea superioar a coloanei de stripare I, rezult un amestec de abur mbogit cu ioni amoniu.
Amestecul este trecut prin dou schimbtoare de cldur pentru a fi rcit. Amestecul gaz-lichid este
trecut printr-un deflegmator unde se separ apa amoniacal de gazele mbogite cu amoniac.
- apa amoniacal concentrat rezultat, de conc. 12-15 %, este colectat ntr-un rezervor V =
160 mc ( TK1) aparinnd instalaiei de stripare II; n acest rezervor sunt stocate i apele
amoniacale rezultate din instalaiile amoniac III +IV i uree;
- apele amoniacale colectate n TK1 sunt stripate cu abur de 3,5 bar n coloana A34;
- La partea superioar a coloanei de stripare ap amoniacal A34 (II) rezult un amestec de vapori
de ap i ammoniac, conc. 75 % n amoniu. Acest amestec se reintroduce n procesul tehnologic de
obinere a azotatului de amoniu, la faza de neutralizare cu acid azotic.
- La partea inferioar sunt evacuate ape amoniacale cu un coninut redus de amoniac dar cu pH
bazic.
Aceste ape cu impurificare redus, sunt conduse ntr-un bazin de capacitate V = 100 mc, din beton
armat, cptuit antiacid, unde sunt neutralizate cu soluie de acid sulfuric (H2SO4).
Apele uzate neutralizate sunt conduse n bazinul final de retenie i omogenizare prin canalul C1.
Calitatea apelor uzate evacuate u emisar este verificat prin determinarea automat (M41) a
urmtorilor parametrii: pH, NH4+, NO3-.
Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a
azotatului de amoniu NH4NO3 instalaia III i melamin.
a. Apele uzate provenite din instalaiile de fabricare a ureei (accidental) i melaminei, ncrcate cu
ioni amoniu, impuriti mecanice i ulei sunt colectate n bazinul de avarie de capacitate V = 1000
mc.
n cadrul instalaiei de producere a melaminei s-a montat suplimentar un cristalizor (n anul 2007)
ceea cea dus la reducerea numrului de opriri /porniri ale instalaiei i reducerea acumulrilor de ape
uzate.
b. Apele pluviale i apele uzate rezultate din instalaia de fabricare a azotatului de amoniu secia III
sunt colectate ntr-un bazin subteran de capacitate V = 100 mc. Ape uzate impurificate pot fi: ape de
rcire a pompelor, ape de splare, ape meteorice, condens impur.
c. Condensul rezultat din instalaia de melamin, condens ce conine urme de substane organice i
NaOH (1-50 mg/l) este trimis n alcalinizator, unde se amestec cu celelalte condensuri.
d. Dup filtrare, condensul i apele uzate sunt trecute ntr-o instalaie de hidroliz-stripare.
n coloana de stripare condensul circul descendent, n contracurent cu abur la presiunea de 5 bar. La
partea superioar a coloanei de stripare I, rezult un amestec de abur mbogit cu ioni amoniu.
Amestecul este trecut prin dou schimbtoare de cldur pentru a fi rcit. Amestecul gaz-lichid este
trecut printr-un deflegmator i respectiv printr-un condensator unde se separ apa amoniacal de
gazele mbogite cu amoniac. Apa amoniacal concentrat (20%) este colectat ntr-un rezervorul
de ap amoniacal i sunt trimise la instalaia ARIONEX.
Apele uzate cu impurificare redus rezultate de la partea inferioar a coloanei de stripare sunt
neutralizate n bazinele de neutralizare, subterane, izolate antiacid, de urmtoarele dimensiuni
constructive fiecare: Lxlxh = 3x3x3 m.
Dup neutralizare i decantare apele uzate sunt evacuate n colectorul magistral C2.
Calitatea apelor uzate evacuate este verificat prin determinarea automat (M41) a urmtorilor
parametrii: pH, NH4+, NO3- .
Instalaia de desorbie - hidroliz i stripare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare
a ureei.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
62

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Aceast instalaie are rolul de a reduce coninutul de amoniac din apele uzate rezultate din procesul
tehnologic, cu recuperarea acestuia.
Condensul amoniacal format n condensatoarele de suprafa de la treapta I evaporare este colectat n
rezervorul V2 de unde este preluat de pompa de desorbie i trimis n coloana de prelucrare 2C0501
n care se barboteaz abur.
n aceast instalaie se realizeaz:
- absorbia amoniacului i a bioxidului de carbon prin hidroliza cu vapori de ap.
- desorbia fazelor gazoase ( NH3 i CO2) i a vaporilor de ap;
- striparea cu abur de 6 atm a urmelor de amoniac;
Rezult ap amoniacal de 15-20% amoniac care se trimite la instalaia Arionex.
Faza gazoas rezultat, format din (NH3 i CO2) i vaporii de ap sunt supuse procesului de
condensare n urma cruia rezult carbamat de amoniu.
Carbamatul de amoniu se colecteaz n rezervorul de ap amoniacal (conc.20 %) al instalaiei de
stripare de la seciile azotat de amoniu I+II descris la punctele anterioare.
Apele uzate rezultate n urma neutralizrii apelor amoniacale sunt evacuate prin canalul magistral
C3 n bazinul final de omogenizare.
Calitatea apelor uzate evacuate este verificat prin determinarea automat (M731) a urmtorilor
parametrii: pH, NH4+.
Instalaia de neutralizare a apelor acide colectate de pe platforma instalaiei de acid azotic IV.
n aceast instalaie sunt neutralizate apele uzate provenite de la:
- instalaiile de acid azotic- ape rezultate din splri sau poluri accidentale datorate
neetaneitilor traseelor;
- ape uzate rezultate de la depozitele de acid azotic;
Apele uzate sunt colectate n dou bazine de capacitate V = 30 mc fiecare unde sunt tratate cu
NaOH.
Dup neutralizare, apele uzate sunt evacuate spre bazinul final de omogenizare prin canalul
magistral C3.
Calitatea apelor uzate evacuate este verificat prin determinarea automat (M316) a urmtorilor
parametrii: pH, NH4+,NO3-.
Instalaia de neutralizare a apelor reziduale de la instalaia de demineralizare III.
n aceast instalaie sunt tratate apele uzate rezultate de la regenerarea i splarea filtrelor ionice i
de la rampa de descrcare. Pentru separarea eventualelor substane solide insolubile apele uzate sunt
trecute printr-un deznisipator. Din desnisipator, apele uzate sunt colectate ntr-un bazin tampon de
caracteristici: Lxlxh = 2,8x5x5,4 m. Din bazinul tampon, apele sunt trecute n 4 bazine de
omogenizare supraterane, protejate antiacid, de caracteristici: Lxlxh = 20x12,8x2,9 m fiecare unde se
neutralizeaz.. Dup neutralizare, apele uzate sunt evacuate n canalizarea pluvial cu racord la
colectorul magistral C2.
Staia de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu ARIONEX.
Instalaia de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu realizeaz tratarea
(epurarea) apelor uzate provenite din urmtoarele sectoare/instalaii:
- azotat de amoniu I+II+III;
- ape de pe platforma instalaiei Azotat de amoniu I+II stocate n bazinul de avarie;
- condensurile de la secia NPK;
Staia de tratare ARIONEX:
Instalaia de epurare a apelor uzate amoniacale ARIONEX a fost pus n funciune n anul 2006
avnd ca efect reducerea coninutului de amoniu i azotai n apele uzate evacuate n rul Mure,

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
63

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

reducerea cantitii de condens i recuperarea unei cantiti importante de azotat de amoniu. Msura
a fost cuprins n Programul de etapizare pct.nr.1.
Staia de tratare ARIONEX cuprinde urmtoarele instalaii:
a. Instalaii de stripare amoniac nr.1 i instalaie de schimb ionic nr.1 de capacitate max = 70 mc/h
pentru tratarea apelor uzate concentrate de la seciile azotat de amoniu.
b. Instalaii de stripare amoniac nr. 2 i instalaie de schimb ionic nr.2 de capacitate max = 25 mc/h
pentru tratarea apelor uzate conc. de la seciile de amoniac i uree;
c. Instalaie de regenerare a rinilor schimbtoare de ioni;
Fluxul tehnologic cuprinde urmtoarele faze:
-

striparea apelor uzate pentru recuperarea amoniacului instalaie descris


anterior.
- reinerea i recuperarea amoniacului i a azotatului de amoniu din condensuri
prin trecerea printr-o instalaie de schimb ionic procedeul FERTAREX.
Prin procedeul FERTAREX realizeaz demineralizarea prin schimb ionic n dou trepte astfel:
reinerea pe un filtru cationic puternic acid a NH3 liber i a ionilor NH4+ din
azotatul de amoniu;
- reinerea pe un filtru anionic slab bazic a HNO3.
Produsul rezultat din fazele de regenerare (soluie de azotat de amoniu 20%) este recirculat n
instalaia de producie. Din staia Arionex rezult ap demineralizat introdus n circuitul apei
demineralizate. Instalaia a fost avizat prin emiterea Avizului de gospodrire a apelor
nr.3/13.01.2004.
-

Bazinul final de retenie i omogenizare:


n bazinul final de retenie sunt colectate urmtoarele categorii de ape:
- ape uzate epurate n instalaiile locale de epurare;
- ape rezultate din circuitul de rcire, accidental impurificate cu amoniac;
- ape meteorice impurificate;
Bazinul este destinat pentru:
- omogenizarea tuturor apelor uzate rezultate de pe ntreaga platform;
- atenuarea variaiilor de concentraii i debit;
- verificarea final a calitii apelor uzate evacuate i a debitului de ap evacuat;
- retenia temporar a restituiilor n cazul depirii concentraiei unor indicatori;
Bazinul final de retenie-omogenizare este constituit din:
a. Camera de distribuie-bazin paralelipipedic, neacoperit, din beton armat, de urmtoarele
dimensiuni constructive: Lxlxh = 20x10x5 m. Aici se recepioneaz totalitatea apelor uzate ce
provin din cele trei colectoare principale(C1,C2,C3) fiind apoi dirijate spre cele 2 compartimente
ale bazinului final de retenie fie spre colectorul final C.
b. Bazinul final de retenie-omogenizare bazin semingropat, neacoperit, bicompartimentat. Cele
dou compartimente sunt desprite printr-un perete central. Volumul util total al bazinului: V =
56.000 mc din care volumul util al compartimentului nr.1 V1= 31.500 mc iar volumul util al
compartimentului nr.2 V2= 24.500 mc.
c. Conduct de descrcare- L = 400 m, din beton, cu seciune clopot 260x165 cm.
d. 3 stavile plane.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
64

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Bazinul poate funciona n urmtoarele variante:


1. Funcionare normal:
n condiiile n care ncrcarea cu poluani specifici ai apelor uzate colectate n camera de distribuie
permite deversarea apei uzate din camera de distribuie n emisar, dup trecerea printre icanele
camerei de distribuie sunt dirijate direct spre emisar- ru Mure prin canalul final de evacuare -C.
2. Funcionare cu retenie total:
Dac ncrcarea cu poluani a efluentului nu se ncadreaz n limitele admise , apele uzate sunt
dirijate n totalitate ntr-unul din compartimentele bazinului de retenie, stvilarul canalului de
evacure C fiind nchis. Dup revenirea parametrilor n limite normale, apa reinut va fi evacuat n
emisar.
3. Funcionare cu retenie parial:
Dac ncrcarea cu poluani a efluentului este puin mai mare dect limita maxim admis, o parte
din debitul de ap uzat va fi dirijat ntr-unul din compartimentele bazinului final de retenieomogenizare.
9.2.3. Capaciti de depozitare a reziduurilor
Iaz-batal vechi Nu mai este utilizat n flux din anul 2007; la ora actual este donat Primriei
Municipiului Tg.Mure:
Caracteristicile constructive ale iazului sunt:
Are o suprafa de S = 30 ha. Este amplasat pe malul drept al rului Mure i a avut rolul de rcire a
apelor uzate calde provenite din procesul tehnologic de fabricaie a ngrmintelor complexe (
NPK) ct i de stocare a suspensiilor transportate i a srurilor insolubile.
Titularul activitii/operator este obligat s ia msurile necesare pentru conformarea n ceea ce
privete nchiderea iazului batal de 30 ha, n conformitate cu legislaia n vigoare care transpune
Directivele U.E.
Iaz batal nou
Iazul batal nou este amplasat pe malul stng al rului Mure i a fost dat n folosin n anul 2004.
Are o suprafa S = 2,5 ha.
Soluiile constructive aplicate la execuia batalului au fost:
- s-a executat prin sptur pn la nivelul stratului de argil marnoas ( 294,5
mdMN) peste care este un strat de egalizare de argil de grosime h= 20 cm;
- peste acest strat s-a aezat un strat de geomembran impermeabil ( HDPE de h =
1,5 mm grosime);
- pentru protejarea zonei de amplasare a iazului, s-a realizat un ecran perimetral
din noroi bentonitic autontritor, de la nivelul apelor freatice pn la stratul de
argil;
- taluzul interior al iazului este protejat cu folie HDPE peste care este aezat un
strat de balast de 40 cm grosime;
- apele pluviale sunt colectate de o reea de rigole situat la baza a trei laturi ale
batalului i sunt dirijate n reeaua de canalizare existent pe platform;
Iazul are rol de rcire a apelor calde i agresive rezultate din cadrul seciei NPK i
repomparea lor ctre consumatori.
Este prevzut s funcioneze n 2 moduri:
a. apa pompat de la iazul batal de 30 ha este descrcat n batalul nou S = 2,5 ha;
b. apa cald agresiv din secia NPK este trimis integral n batalul nou, este rcit i
apoi este pompat ctre consumatori (NPK)-circuit nchis;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
65

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Caracteristicile constructive ale iazului sunt:


- volum de depozitare : 105 mii mc;
- suprafa iaz - 2,5 ha;
- cot coronamet : + 302,7 mdMN
- adncime maxim : 7,55 m;
- dimensiuni: 250x85 m;
- pant taluz: 1:3
n zona amplasamentului iazului exist 2 foraje de control-observaie.
Din iaz nu se evacueaz ape uzate n rul Mure.
Traversri cursuri de ap:
Conductele de transport ap de iaz supratraverseaz rul Mure i digul de aprare (mal stng). Cot
coronament dig : 301,3 mdM. Conductele sunt amplasate pe estacade din beton. Stlpii de susinere
sunt amplasai la cca. 10 m distan unul de altul.
n prezent este activ doar conducta de retur prin care se transport ap uzat din iazul batal de S =
30 ha spre instalaia de evaporare din cadrul NPK
n zona traversrii rului Mure cu conductele de hidrotranport cota inferioar a conductelor s-a
proiectat la cota 304,1 mdMN, fa de nivelul de 1% al rului respectiv 299,28 mdMN.
Foraje de control ale apelor subterane:
Pentru urmrirea calitii apelor subterane i a influenei infiltraiilor asupra acestora, au fost
executate foraje de monitorizare astfel:
- n jurul iazului (batalului) de suprafa S = 30 ha, sau executat 25 foraje de control din care sunt
active 12 foraje;
- n zona iazului batal nou S = 2,5 ha s-au executat 2 forajede control.
9.2.4. Msuri obligatorii
Titularul activitii/operator are urmtoarele obligaii :
9.2.4.1.S exploateze construciile i instalaiile de captare, aduciune, folosire, epurare i evacuare a
apelor uzate, precum i dispozitivele de msurare a debitelor i volumelor de ap, n conformitate cu
prevederile regulamentului de exploatare, care face parte integrant din documentaia tehnica pentru
fundamentarea autorizatiei;
9.2.4.2.S intretin constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare si epurare a
apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa si implicit
de evacuare a substantelor poluante ;
9.2.4.3.S determine prin msurtori datele tehnice privind folosirea, epurarea i evacuarea apei, s
organizeze i s ntrein evidena acestora i s transmit datele respective autoritilor de
gospodrire a apelor conform prevederilor legale;
9.2.4.4.n cazul n care, n urma unor incidente tehnice, valorile parametrilor poluanilor n efluent
ajung la valori care ar putea cauza o poluare major a emisarului (ru Mure), titularul activitii are
urmtoarele obligaii:
- s realizeze imediat o investigaie pentru a identifica i izola sursa de
contaminare;
- s ia msuri pentru prevenirea extinderii contaminrii i s minimizeze efectele
oricrei contaminri asupra mediului, ct mai curnd posibil;
9.2.4.5.Sa solicite anual necesarul de apa si sa incheie anual abonamentul pentru pentru utilizarea
resursei de apa in vederea asigurarii functionarii folosintei;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
66

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.2.4.6.Sa plateasca contributia de gospodarire a apelor la termenul stabilit prin abonamentul de


utilizare/exploatare a resursei de apa;
9.2.4.7.In cazul modificarii proceselor tehnologice, schimbarii materiilor prime folosite sau alte
tehnologii ce pot conduce la modificarea parametrilor cantitativi si calitativi reglementati, inclusiv
poluanti noi, s anune Administraia Bazinal de Ap Mure a Administratiei Nationale Apele
Romane, in vederea reconsiderarii unor noi indicatori de calitate pe efluent ;
9.2.4.8.S efectueze automonitoringul apelor uzate evacuate, n conformitate cu prevederile art.7 din
H.G. nr.351/2005, art. 12 din H.G. 352 / 2005.
9.2.4.9.S reactualizeze, ori de cte ori este necesar, Planul de prevenire i combatere a polurilor
accidentale; s detina mijloacele i materialele necesare de interventie, operative, in caz de poluare
accidentala, (spill sorb, etc ) i s acioneze n conformitate cu prevederile planului menionat mai
sus;
9.2.4.10.n cazul provocrii unor poluari in receptor, prin depasirea indicatorilor de calitate autorizati
s anune imediat telefonic sau prin alte mijloace (FAX) dispeceratul Administratiei Bazinale de Apa
Mures.
9.3. Emisii n sol
9.3.1. Surse posibile de poluare a solului
Principalele cauze care pot conduce la prezena poluanilor n sol i subsol sunt:
manipularea neglijent a materiilor prime, materialelor i produselor finite;
ntreinerea necorespunztoare a conductelor de transport produse lichide n incint;
pierderea de produse din instalaii tehnologice i rezervoare datorat accidentelor tehnice i
mecanice;
scurgeri de produse de la:
- rezervoarele de depozitare a produselor lichide (ngrmintele lichide, ulei etc.). Scurgerile
pot apare ca urmare a coroziunii sau fisurrii fundului sau virolei rezervoarelor, a coroziunii,
fisurrii, neetaneitii anexelor rezervoarelor (pompe, conducte, armturi, fitinguri) i a unor
erori de manevrare n controlul i supravegherea rezervoarelor: deversri, manevrri greite.
- rampele Auto sau CF de ncrcare/descrcare produse;
- instalaiile i staiile locale de preepurare ape uzate;
- staiile de pompare ape menajere
stocarea n bataluri a apelor acide provenite din procesul tehnologic de fabricaie a
ngrmintelor complexe peste capacitatea proiectat;
exfiltraii din iazul batal, din bazinul final de omogenizare, din rezervoarele ngropate ale
staiilor locale de preepurare ape uzate i din conductele de canalizare a apelor uzate
degajarea n aer a gazelor reziduale i a pulberilor provenite din procesele de fabricaie.
9.3.2. Controlul emisiilor pe sol
9.3.2.1. Se vor evita deversrile accidentale de produse care pot polua solul. n cazul n care se
produc, se impune eliminarea deversrilor accidentale, prin ndeprtarea urmrilor acestora i
restabilirea condiiilor anterioare producerii deversrilor.
9.3.2.2. ncrcrile i descrcrile de materiale, materii prime i auxiliare, deeuri trebuie s aib loc
n zone desemnate, protejate mpotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi sau mirosuri.
n cazul n care n zona depozitelor de materii prime/produse finite exist riscul contaminrii solului,
se impune refacerea zonelor betonate sau betonarea anumitor suprafee cu risc.
9.3.2.3. Toate bazinele subterane trebuie etanate i izolate corespunztor, dup caz, pentru a preveni
contaminarea solului.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
67

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.3.2.4. Titularul activitii/operator are obligaia s dein n depozite/magazii o cantitate


corespunztoare de substane absorbante, potrivit pentru controlul oricrei deversri accidentale de
produse.
9.3.2.5. Titularul activitii/operator trebuie s realizeze permanent verificarea integritii i
remedierea reelei subterane de canalizare. Verificarea integritii reelei de canalizare se va realiza
n baza unui program de ntreinere, o dat la 3 ani.
9.3.2.6. Planificarea lucrrilor de ntreinere periodic a instalaiilor de pe platform se face anual,
planificarea pe secii va fi transmis ctre ARPM Sibiu ca parte a Raportului Anual de Mediu.
9.3.2.7. Titularul activitii/operator trebuie s realizeze instruirea personalului care execut lucrri
de reparaii i ntreinere n vederea evitrii polurii solului.
9.3.2.8. Titularul activitii/operator trebuie s realizeze reducerea aportului de poluani n sol din
emisii, prin buna funcionare a instalaiilor de depoluare a aerului, remedierea prompt pentru orice
avarie aprut la instalaiile de splare i evacuare a gazelor, prevenind n acest fel o poluare
accidental a atmosferei, dar i din depozitarea direct pe sol a unor deeuri.
9.3.2.9. Titularul activitii/operator trebuie s asigure evitarea avariilor prin respectarea proceselor
tehnologice, a volumului de material prelucrat, reparaia la timp a utilajelor.
9.4. Managementul mirosului
Surse de mirosuri emisii dirijate sau fugitive generate din urmtoarele operaii:
- instalaiile tehnologice ;
- zona de depozitare materii prime, materiale i produse finite;
9.4.1. Titularul activitii/operatorul se va asigura c toate operaiile de pe amplasament s fie
realizate n aa fel nct mirosurile s nu determine o deteriorare semnificativ a calitii aerului,
dincolo de limitele amplasamentului.
9.4.2. Se va urmri prevenirea generrii mirosurilor la surs prin luarea msurilor necesare pentru
reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.
9.4.3. Se va asigura ntreinerea corespunztoare a echipamentelor montate n exteriorul halelor de
producie pentru a preveni emisiile de miros n aer.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
68

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT


10.1. AER
10.1.1. Limite admisibile la emisii i monitorizarea emisiilor n atmosfer
Valorile limit de emisie pentru poluanii specifici activitii desfurate sunt stabilite innd cont de cele mai bune tehnici disponibile aplicabile n
domeniu, caracteristicile instalaiei precum i de nivelul calitii aerului nconjurtor la nivel local.
Instalaia

Amoniac III

Sursa

Co de
dispersie

Co de
dispersie

Coordonate
puncte de emisie

Cod
surs

101 B

Coordonate GPS:
N 46grd 31min
2.3s
E 24grd 30min
32.4s
103 B

Prenclzire
gaz tehnologic

103 E

Coloan
stripare
condens
proces

Coordonate GPS:
N 46grd 31min 3s
E 24grd 30min
33.4s
Amoniac IV

Co de
dispersie

4
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
10.9s
E 24grd 30min 39s

101B

Parametrul

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare
pn la 31.12.2015

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare
01.01.2016

NOx

450 mg/Nmc

230 mg/Nmc
0,32 kg/tNH3

SO2

35 mg/Nmc

35 mg/Nmc

Pulberi

5 mg/Nmc

5 mg/Nmc

NH3

pn la 31.12.2015

01.01.2016

30 mg/Nmc

Dup realizarea
msurii 2.13. din
planul de aciuni
se elimin sursa
01.01.2016

Reformer
primar

2
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
1.9s
E 24grd 30min
32.6s

Evacuare

Denumirea
punctului de
msura

de

Reformer
primar

pn la 31.12.2015
NOx

450 mg/Nmc

Timp de
mediere

Observaii

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

230 mg/Nmc
0,32 kg/tNH3

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
69

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Sursa

Co de
dispersie

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Coordonate
puncte de emisie

Cod
surs

103 B

Coordonate GPS:
N 46grd 31min
11.2s
E 24grd 30min
39.3s

Evacuare

103 E

Coordonate GPS:
N 46grd 31min
12.4s
E 24grd 30min
37.7s
Acid azotic II

Acid azotic
III

Acid azotic IV

Duz de
evacuare

Duz de
evacuare

Duz de
evacuare

27

Coordonate GPS:
N 46grd 30min
43.5s
E 24grd 30min
27.7s
8

LO1

Coordonate GPS:
N 46grd 30min
55.6s
E 24grd 30min
25.8s
9
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
54.4s
E 24grd 30min 6.5s

TO1

Denumirea
punctului de
msura
Prenclzire
gaz tehnologic

Coloan
stripare
condens
proces

de

Parametrul

SO2

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare
35 mg/Nmc

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare
35 mg/Nmc

Pulberi

5 mg/Nmc

5 mg/Nmc

NH3

pn la 31.12.2015

01.01.2016

30 mg/Nmc

Dup realizarea
msurii 2.13. din
planul de aciuni
se elimin sursa
01.01.2016
90 ppmv
(184,5 mg/Nmc)

de

Turn
de
evacuare gaze
reziduale

Turn
de
evacuare gaze
reziduale

Turn
de
evacuare gaze
reziduale

NOx

pn la 31.12.2015
500 mg/Nmc

NH3

5 mg/Nmc

5 mg/Nmc

NOx

pn la 31.12.2015
500 mg/Nmc

01.01.2016
90 ppmv
(184,5 mg/Nmc)

NH3

5 mg/Nmc

5 mg/Nmc

NOx

pn la 31.12.2015
500 mg/Nmc

01.01.2016
90 ppmv
(184,5 mg/Nmc)

NH3

5 mg/Nmc

5 mg/Nmc

Timp de
mediere

Observaii

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Medie
orar
Medie
zilnic
Medie
orar
Medie
zilnic
Medie
orar
Medie
zilnic

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
70

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Azotat de
amoniu I+II

Azotat de
amoniu III

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Sursa

Coordonate
puncte de emisie

Cod
surs

Denumirea
punctului de
msura

Co de
dispersie

10
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
56.9s
E 24grd 30min
26.5s

M 1004
M1005
M 1006
M 1007
M 1008
M 1009
M 1010
M 1011
M 1012
M 1013
M 3201

Turnuri
de
granulare (10
couri)
M
1004,
M 1005, M
1006, M 1007,
M 1008, M
1009, M1010,
M 1011, M
1012, M 1013
Evacuare gaze
dup scruber

Co de
dispersie

11
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
56.7s
E 24grd 30min
26.7s

Co de
dispersie

12
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
56.5s
E 24grd 30min
24.2s

V 1201

Parametrul

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare
31.12.2015

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare
01.01.2016

Timp de
mediere

NH3
pulberi

30
100

30
50

Medii
zilnice

NH3
pulberi

30
50

NH3

30

Observaii

Corelat cu
masura 2.1. din
planul de actiuni

Medii
zilnice

Corelat cum asura


2.2. din planul de
actiuni incepnd
cu trim. II 2013 se
va reduce debitul
de gaze de la
scruber cu pn la
50%,

Turn de
granulare

Medii

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
71

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Sursa

Coordonate
puncte de emisie

Cod
surs

Co de
dispersie

13
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
57.1s
E 24grd 30min
24.7s
14
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
58.1s
E 24grd 30min
26.2s

KO305

Evacuare
fluidizat

LV4+L
V5

Vas URAN +
vas
uree
(evacuare
comun)

ngrminte
lichide
URAN

evacuare

Uree

Couri de
dispersie

Co de
dispersie

15
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
0.8s
E 24grd 30min
27.8s
16/1,16/2
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
1.8/3.7s
E 24grd 30min
29.6/28.8s

Denumirea
punctului de
msura
pat

401 A,
B,C,D,E
,F

Turn
granulare
couri)

2C 0502
M

Coloana
de
absorbtie
(cumulat mai
multe surse de
emisie)

Parametrul

pulberi

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare
50

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare

Timp de
mediere

zilnice

Medii
zilnice
NH3

de
(6
NH3
pulberi

NH3

30

pn la 31.12.2014

01.01.2015

30
100

30
50

pn la 31.03.2013

01.01.2015

350

30

perioada
01.04.201331.12.2014
NH3

Observaii

Medii
orare

Medie
orar

Valoarea limit
la emisie intr n
vigoare ncepnd
cu 01.07.2012,
dup finalizarea
integrala a
msurii 2.6. din
planul de aciuni
Corelat cu
masura 2.3. din
planul de actiuni

Corelat cu
msurile 2.4 i
2.5. din planul de
actiuni

150

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
72

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

NPK

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Sursa

Coordonate
puncte de emisie

Cod
surs

Denumirea
punctului de
msura

Evacuare
ventilaie

19
Coordonate GPS:
N 46grd 30min 47s
E 24grd 30min 8.5s

1301 A,
B,C,D,E
,F

Co de
dispersie

20
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
50.2s
E 24grd 30min 5.1s

2401
Cos
comun

Evacuare

22
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
50.3s
E 24grd 30min 5,3s
25
Coordonate GPS:
N 46grd 30min 48s
E 24grd 30min 4.3s

1327/
V0

Hala
de
fabricaie
Refulare
ventilator filtre
CN
Turn
de
granulare co
comun
de
evacuare
a
gazelor
provenite de
la:
splare
gaze cu F- i
NOx (1309),
splare gaze cu
NH3 (1310),
aspiraie vase
(V1320)
Hala
de
fabricaie
Aspiraie de la
filtrele
de
CaCO3
Turnuri
de
granulare

Evacuare
(10
ventilatoar
e)

1A-10A

Parametrul

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare
pn la 31.12.2015

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare
01.01.2016

NOx

500

425

NOx
FNH3

31.12.2013
500
5
50

01.01.2014
425
5
30

Medii
orare

Corelat cu
masurile 2.8.,
2.9, 2.10 si 2.12.
din planul de
actiuni

pn la 31.12.2013

01.01.2014

Medii
zilnice

50
50

25
30

Corelat cu
masura 2.11. din
planul de actiuni

Medii
zilnice

Corelat cu
masura 2.7 din
planul de actiuni

Pulberi
NH3

pn
2015
Pulberi
NH3

50
30

la

30.06.

01.07.2015

Timp de
mediere

Observaii

Medie
zilnic

25
30

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
73

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Sursa

Coordonate
puncte de emisie

29
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
44.9s
E 24grd 30min 5.5s

1317
sau
1322

Uscare KCl
Aspiraie
usctor

30
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
44.7s
E 24grd 30min 7.9s
31
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
45.6s
E 24grd 30min 5.4s

1324

Uscare KCl
Desprfuire
general

Evacuare

NPK

Co de
dispersie

Melamin

Co de
dispersie

31 bis
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
44.7s
E 24grd 30min 7.9s
32
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
5.7s
E 24grd 30min
24.5s

Cod
surs

V14A
+V14B

Denumirea
punctului de
msura

Parametrul

Pulberi

Pulberi

Uscare CaCO3
Splare gaze
Pulberi

BO4

B1+B2
in B4

Staia de ape
fosfo
amoniacale
Evacuare
n
atmosfer
nclzire sruri
topite n cuptor
(B1)
Cuptor agent
termic
Dowtherm
(B2)
(co comun)

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare
pn la 31.12.2015

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare
01.01.2016

50

25

pn la 31.12.2015

01.01.2016

50

25

pn la 31.12.2015

01.01.2016

50

25

Timp de
mediere

Observaii

Medie
zilnic

Medie
zilnic

Medie
zilnic

NH3

30

Medie
zilnic

Pulberi
SO2
NOx

5
35
350

Medii
zilnice

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
74

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

Sursa

Coordonate
puncte de emisie

Cod
surs

Co de
dispersie

33
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
6.2s
E 24grd 30min 27s

M 500+
F4000

Uscare
melamin,
filtrare

Pulberi

Valoare limit la
Valoare limit
emisie/
la emisie/
Data intrrii n
Data intrrii n
vigoare
vigoare
50

Evacuare

34
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
6.4s
E 24grd 30min
27.4s
35
Coordonate GPS:
N 46grd 31min
6.1s
E 24grd 30min
25.8s
43
Coordonate GPS:
N 46grd 30min 39s
E 24grd 30min 23s

P20+P2
5

Buncr
melamin

pulberi

50

Medie
zilnic

PE2

Ejector faza de
concentrare
topitur uree

NH3

30

Medii
zilnice

A1

Cazan 1 CR 5
18,5 MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

44
Coordonate GPS:
N 46grd 30min 40s
E 24grd 30min 25s

A2

Cazan 2 CR 12
A 46,2 MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Co de
dispersie

CET I

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Co de
dispersie

Co de
dispersie

Denumirea
punctului de
msura

Parametrul

Timp de
mediere

Observaii

Medie
zilnic

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
75

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Instalaia

CET II

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Sursa

Coordonate
puncte de emisie

Co de
dispersie

45
Coordonate GPS:
N 46grd 30min 41s
E 24grd 30min 24s

A3

Cazan 3 CR 12
A 46,2 MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

Co de
dispersie

46
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
59.9s
E 24grd 30min 2s
47
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
59.8s
E 24grd 30min 1.9s
48
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
59.7s
E 24grd 30min 1.8s
49
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
59.6s
E 24grd 30min 1.7s
50
Coordonate GPS:
N 46grd 30min
59.5s
E 24grd 30min 1.6s

A4

Cazan 1 CR
12B 46,2
MW

A5

Co de
dispersie

Co de
dispersie

Co de
dispersie

Co de
dispersie

Cod
surs

Denumirea
punctului de
msura

Parametrul

Valoare limit la
emisie/
Data intrrii n
vigoare

Valoare limit
la emisie/
Data intrrii n
vigoare

Timp de
mediere

Observaii

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

Cazan 2 CR
12B 46,2
MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

A6

Cazan 3 CR
12B 46,2
MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

A7

Cazan 4 CR
12B 46,2
MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

A8

Cazan 5 CR
12B 46,2
MW

Pulberi
SO2
NOx
CO

5
35
350
100

Medii
zilnice

3% coninut de
oxigen (%
volum)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
76

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Not
1. Valorile limit la emisie pentru aer se consider respectate dac n decursul unui an
calendaristic pentru msurtorile discontinue - se respect valorile limit impuse. Pentru
msurtorile discontinue: valorile medii zilnice se determin prin media valorilor orare
determinate prin cel puin 3 exerciii de msurare/zi, n timpul de lucru efectiv (excluznd
perioadele de pornire i oprire).
2. Valorile limit la emisie pentru msuratorile continue se consider respectate dac n
decursul unui an calendaristic:
-

nici una din valorile medii zilnice nu depete limita impus, cu excepia perioadelor de
pornire-oprire ale instalaiilor;
- 97 % din totalul mediilor orare nu depesc de 1,2 ori valoarea limit;
- nici una din valorile medii orare nu depete dublul valorii limit;
3. Valorile limit de emisie de la centrala termic se raporteaz la un coninut n oxigen al
efluenilor gazoi de 3% vol. i condiiile standard T = 273 K si p = 101,3 kPa, gaze uscate.
4. Rezultatele msurtorilor fcute pentru a verifica respectarea valorilor limit de emisie trebuie
raportate la condiii standard: T= 273 K, p=101,3 kPa, gaz uscat.
5. Pornirea sau oprirea instalaiilor va fi notificat n scris autoritilor competente pentru
protecia mediului : ARPM Sibiu, APM Mure, CJ Mure al GNM
10.1.2. Nici o emisie n aer nu trebuie s depeasc valoarea limit de emisie stabilit n prezenta
autorizaie. Este obligatoriu s nu existe alte emisii n aer, semnificative pentru mediu, cu excepia
celor acceptate legal.
10.1.3. Toate echipamentele de reducere, control i monitorizare trebuie calibrate i ntreinute,
conform standardelor n vigoare i a regulamentelor interne.
10.1.4. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form
adecvat pentru a permite autoritilor competente pentru protecia mediului s verifice
conformitatea cu condiiile de funcionare autorizate i valorile limit de emisie stabilite.
10.1.5. Respectarea dispoziiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor este
obligatorie.
10.1.6. Titularul de activitate are urmtoarele atribuii i responsabiliti:
- aplic i respect dispoziiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor;
- anun, de ndat, ARPM Sibiu, APM Mure i Comisariatul Judeean Mure al GNM la
producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc;
- particip la elaborarea planurilor de calitate a aerului i a planurilor de aciune pe termen scurt;
- aplic msurile de reducere a emisiilor de poluani n aer, cuprinse n planurile de calitate a
aerului;
- la declanarea de ctre autoritatea public teritorial pentru protecia mediului a planului de
aciune pe termen scurt, ia msuri urgente i eficace de reducere a emisiilor de poluani n aer n
conformitate cu planul, astfel nct concentraia acestora n aerul nconjurtor s fie redus pn
la atingerea nivelului valorii-limit, inclusiv prin oprirea temporar a activitii, dac este cazul;
- monitorizeaz emisiile de poluani n aerul nconjurtor i transmite rezultatele autoritilor
competente pentru protecia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaie;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
77

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

transmite autoritii publice teritoriale pentru protecia mediului toate informaiile solicitate n
vederea realizrii inventarelor de emisii, n conformitate cu metodologia recomandat de
Comisia European i de Agenia European de Mediu;
- asigur puncte de prelevare i control al emisiilor de poluani n aer, n conformitate cu
prevederile prezentei autorizaii;
- informeaz autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului n cazul nregistrrii depirii
valorilor-limit de emisie impuse prin actele de reglementare.
10.1.7. n cazul depirii valorilor-limit de emisie pentru unul sau mai muli poluani, autoritatea
competent decide s ia toate msurile necesare pentru nlturarea cauzelor i consecinelor asupra
calitii aerului nconjurtor ale acestor depiri, inclusiv ntreruperea temporar a activitii
instalaiei care a generat aceast situaie.
-

10.1.8. Imisii
10.1.8.1. SA AZOMURES SA va exploata instalaiile innd seama de condiiile de dispersie a
noxelor n atmosfer, astfel nct emisiile din instalaie s asigure respectarea valorilor limit ale
poluanilor specifici n imisie conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
nconjurtor i dispoziiile STAS 12574/87.
10.1.8.2. Concentraii maxim admise pentru amoniac n aerul nconjurtor
Substana
CMA conform STAS CMA conform 12574/87 Metoda de analiz
poluant
12574/87 la 30 min
zilnic (mg/mc)
(mg/mc)
NH3

0,3

0,1

STAS 10812/76
Puritatea aerului
determinarea
amoniacului

10.1.8.3. SC AZOMURES SA va ncheia un contract de prestri sevicii-furnizare de date meteo, cu


instituiile abilitate termen 24.02.2012.
10.1.8.4. n cazul apariiei condiiilor meteorologice defavorabile dispersiei noxelor n atmosfer,
pentru a se evita creterea concentraiei de amoniac n zonele locuite, SC AZOMURES SA are
obligaia aplicrii procedurii operaionale privind modul de aciune n instalaii, n cazul unor
condiii meteo defavorabile dispersiei noxelor n atmosfer aa dup cum sunt stipulate la pct. 17.
din prezenta autorizaie.
10.1.8.5. Titularul/operatorul activitii are obligaia monitorizrii imisiilor de amoniac n
urmtoarele puncte:
- sat Cristeti (la Punctul termic) lat. N 46 grd, 30 min, 0.68s, long. E24grd 29min 31.2s
- cartier Mureeni (Liceul de chimie) lat. N 46 grd 31min 0.47s i long. E 24 grd. 31 min
23.8s
10.2. APA
Se vor respecta indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate prevzui n autorizaia de gospodrire
a apelor nr. 255 din 31.10.2011, emis de Administraia Naional Apele Romne Bucureti.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
78

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

n conformitate cu prevederile normativului privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a


apelor industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturali i n reele de canalizare/staii de
epurare H.G. 188/2002 cu modificrile i completrile ulterioare, valorile substanelor poluante nu
vor depi urmtoarele limite:
Categoria apei
Ape uzate fecaloid
menajere
evacuate n
canalizarea
oraului Tg.
Mure
Ape uzate
tehnologice
epurate i ape
pluviale evacuate
n rul Mure

Indicatori
de calitate

Valori
admise

Conform contractului ncheiat cu


S.C. Compania
Aquaserv S.A. Tg.Mure

pH

6,5-8,5

Suspensii totale

200,0 mg/l

Amoniu (NH4+)

30,0 mg/l

Reziduu filtrat la
1050C
NO3-(azotai)

2000 mg/l

NO2- (azotii)

120,0
mg/l*
2,0 mg/l

Azot total

58,0 mg/l*

Fosfor total (P)


Fluoruri
CBO5
CCO-Cr
Cloruri
Sulfai
Substane
extractibile
Produse petroliere
Uree

Frecvena de
monitorizare
Cea impus de
operatorul
canalizrii/staiei
de epurare
On line i zilnic prob medie zilnic
zilnic-prob medie
zilnic
On line i zilnicprob medie zilnic
Sptmnal, din
prob medie zilnic
On line i zilnic prob medie zilnic
zilnic-prob medie
zilnic

Punct de
recoltare
al probei
Stabilite prin
contractul cu S.C.
Compania
Aquaserv S.A.
Din colectorul
final de evacuare
C evacuare n
ru Mure

zilnic-prob medie
zilnic
2,0 mg/l
zilnic-prob medie
zilnic
5,0 mg/l
zilnic-prob medie
zilnic
25,0 mg/l
lunar, din prob
medie zilnic
125,0 mg/l
lunar, din prob
medie zilnic
500,0 mg/l
On line
600,0 mg/l
Sptmnal, din
prob medie zilnic
20,0 mg/l trimestrial, din prob
medie zilnic
5,0 mg/l Semestrial, din prob
medie zilnic
On line i zilnic prob medie zilnic

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
79

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

* Valorile marcate sunt valabile pn la data de 01.09.2012 conform adresei nr.


4509/VNP/02.09.2011 prin care s-a aprobat depirea de la limitele de ncrcare cu poluani
pentru apele uzate epurate evacuate n receptorul natural rul Mure;
Indicatorii de calitate pentru care nu s-au nominalizat valori limit de autorizare, nu vor depi
limitele de evacuare impuse de HG nr. 352/ 2005- NTPA 001.
n plus, se vor determina nainte de evacuarea n efluent, n conformitate cu prevederile H.G.
351/2005 cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele substane prioritare i prioritarpericuloase:
Categoria
apei

Indicatori
de calitate

Valori admise

Frecvena de
monitorizare

Ape uzate
tehnologice
epurate i ape
pluviale
evacuate n
rul Mure

Arsen
Substan cuprins n lista
II (H.G. 351/2005)
Cupru
Substan cuprins n lista
II (H.G. 351/2005)
Cadmiu
Substan cuprins n lista I
(H.G. 351/2005)
Mercur
Substan cuprins n lista I
(H.G. 351/2005)
Plumb
Substan cuprins n lista
II (H.G. 351/2005)
1,2 dicloretan
Substan cuprins n lista I
(H.G. 351/2005)
Triclorbenzen
Substan cuprins n lista I
(H.G. 351/2005)

0,1 mg/l

zilnic-prob medie
zilnic

0,1 mg/l

lunar-prob medie
zilnic

0,2 mg/l

lunar-prob medie
zilnic

0,05 mg/l

lunar-prob medie
zilnic

0,2 mg/l

lunar-prob medie
zilnic

2,0 mg/l

lunar-prob medie
zilnic

0,05 mg/l

lunar-prob medie
zilnic

Punct de
recoltare
al probei
Din
colectorul
final de
evacuare C
evacuare
n ru
Mure

Foraje de control ale apelor subterane


Categoria apei

Indicatori de calitate

Apa subteran

pH
Flour
Amoniu ( NH4+)
Azotai ( NO3-)
Azotii ( NO2-)
Fosfai (PO43-)

Frecvena de
monitorizare **
trimestrial, din
prob momentan
(4 probe/an)

Punct de recoltare al probei


Din cele 12 foraje de control
active din zona batalului
vechi
(30 ha) i din cele 2 foraje
amplasate n zona iazului nou
(2,5 ha)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
80

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Fier total ionic


(Fe2++Fe3+)
Reziduu fix
Mangan
Cupru
Plumb
Cadmiu
Calciu
Cloruri
Sulfai
Uree
Arsen
Suspensii totale ( MTS)

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

anual, din prob


momentan
Din cele 12 foraje de control
active din zona batalului
vechi (30 ha) i din cele 2
foraje amplasate n zona
iazului nou (2,5 ha)

**dup finalizarea lucrrilor de nchidere a batalului vechi S=30ha, indicatorii i freceventa de


monitorizare vor fi stabilii prin Autorizaia de monitorizare postnchidere avnd la baz
prevederile Avizului de gospodrire a apelor nr. 273/29.10.2010 emis pentruLucrri de nchidereecologizare a iazului batal S=30 ha de la SC AZOMURE SA Tg.Mure
Revizuirea limitelor de emisie de ctre autoritatea de gospodrirea apelor, operatorul staiei de
epurare va conduce la modificarea limitelor precizate n autorizaia integrat de mediu, conform
prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protecia mediului.
10.2.4. Nici o emisie nu trebuie s depeasc valorile limit de emisie stabilite n Autorizaia de
gospodrire a apelor nr. 255/2011. Este interzis existena altor emisii n ap, semnificative pentru
mediu.
10.2.5. Operatorul trebuie s ia toate msurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de
poluani n ap. Se interzic deversrile neautorizate a oricror substane poluante pe sol, n apele de
suprafa sau freatice.
10.2.6. Titularul activitii are obligaia s dein planul de amplasament n care sunt prevzute toate
construciile i conductele subterane.
10.2.7. n cazul provocrii unor poluri n receptor, prin depirea indicatorilor de calitate autorizai,
operatorul trebuie s anune imediat telefonic sau prin alte mijloace (fax) dispeceratul Administraia
Bazinal de Ap Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu.
10.3.Zgomot i vibraii
Receptori: unitile industriale din vecintate
Surse generatoare de zgomot:
- funcionarea agregatelor, mainilor, utilajelor n procesele de producie;
- compresoare i ventilatoare;
- turbogeneratoare;
- pompe, dozatoare
Aciuni ntreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:
- amplasarea utilajelor n hale, dup caz;
- n hale sunt fcute lucrri de nsonorizare a pereilor laterali i a plafoanelor, iar personalul
este dotat cu dispozitive individuale de protecie;
- msuri de ntreinere a utilajelor (schimbarea pieselor uzate) n cel mai scurt timp posibil;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
81

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

la seciile care au turbocompresoare sau compresoare, sunt amenajate tablouri de comand


pentru supraveghere, n cabine fonice, iar personalul de intervenie poart cti antifoane.
10.3.1. Valoarea admis a zgomotului echivalent continuu la limita incintei industriale conform
STAS 10009/88: 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.
10.3.2. Activitile de pe amplasament nu trebuie s produc zgomote care depesc limitele de
presiune (Leq), prevzute de STAS 10009/88, de 50 dB (A), Cz 45, n timpul zilei i 40 dB (A), Cz
35, n timpul nopii, conform O.M.S. 563/97, n afara amplasamentului, n locaii sensibile, zone
rezideniale, de recreere, coli i spitale, cu excepia cazului n care zgomotul de fond depete
aceste valori. Instalaia autorizat nu trebuie s contribuie, n nici un caz, la creterea valorii
zgomotului de fond.
10.3.3. Msurtorile i calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectnd
prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 i STAS 6161/3-82.
10.3.4. Se va asigura ntreinerea corespunztoare a echipamentelor montate n exteriorul halelor de
producie pentru a preveni creterea nivelului de zgomot ambiental.
10.3.5. Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai n timpul zilei, cu avertizarea populaiei
din localitile vecine.
10.3.6 Titularul activitii va realiza msurtori de zgomot n patru puncte:
- punctul nr. 1 (poarta de acces nr.1);
- punctul nr.18 (ctre secia NPK);
- punctul nr.11 (ctre instalaia Acid Azotic II)
- punctul nr.27 (poarta de acces nr.6).
Frecvena de monitorizare va fi trimestrial.
10.3.7. Pentru reducerea nivelului de zgomot la anumite surse, pn la sfritul anului 2012 titularul
de activitate va realiza urmtoarele msuri:
- Montare amortizoare de zgomot la instalaia de Acid Azotic II, n punctele: eapate abur 40,
aerisire abur 40, i evacuarea gazelor reziduale prin by-pass-ul turbinei de expansie.
- Cldire de antifonare a turbosuflantelor de transport pneumatic din instalaia Melamin.
10.4. SOL
Titularul activitii/operator va realiza analize asupra solului, n puncte stabilite n cadrul raportului
de amplasament.
Valorile msurate ale indicatorilor de calitate vor fi prezentate comparativ cu datele din 2007.
Valorile de referin pentru urme de elemente chimice n sol sunt exprimate n mg/kg substan
uscat. Metodele de analiz sunt cele corespunztoare standardelor n vigoare.
Se vor respecta prevederile O.M. 756/1997, pentru tipul de folosin pentru soluri mai puin
sensibile. Rezultatele msuratorilor vor fi incluse n Raportul Anual de Mediu.
Indicatori
de calitate

Valori
msurate
conform
Raportului de
amplasament

Prag de alert/tipuri de
folosine
(mg/kg substan uscat)

Sensibile

Mai puin
sensibile

Prag de intervenie/tipuri
de folosine
(mg/kg substan uscat)

Sensibile

Mai puin
sensibile

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
82

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Sulfai

31,61 379,83

Arsen (As)
Cadmiu
Cupru
Nichel
Zinc

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

2.000

5.000

10.000

50.000

0,1

15

25

25

50

4,2/6,3
72/2
60/4,7
225/215

3
100
75
300

5
250
200
700

5
200
150
600

10
500
500
1500

Puncte de prelevare, conform Raportului de Amplasament, marcate pe planul de situaie:


S1 mijloc NV n dreptul tancului de amoniac
S2 mijloc SV splare vagoane NPK
S3 mijloc NE n dreptul Amoniac III
S4 mijloc SE n dreptul Acid II
S5 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Mure)
S6 perimetru iaz batal 30 ha (col S spre Mure)
S7 perimetru iaz batal 30 ha (col treime stnga NV)
S8 perimetru iaz batal 30 ha (col mijloc SV)
S9 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Nazna)
S10 mijloc dig iaz nou spre bazinele de omogenizare - retenie
S11 mijloc dig iaz nou spre Mure
S12 zon instalaie Amoniac II
S13 zona tancului de amoniac
S14 zona NPK
S15 zona instalaiei Acid II
Valorile nscrise n tabelul de mai sus constituie valori de referin msurate.
10.5. Radioactivitate
Se vor respecta autorizaiile CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. IO
119/2010, SM 266/2011, DC 653/2011, VI 201/2009 i altele obinute ulterior.
10.5.1. Titularul autorizaiei are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru asigurarea i
meninerea:
- securitii nucleare, proteciei mpotriva radiaiilor ionizate, proteciei fizice, planurilor
proprii de intervenie n caz de accident nuclear i asigurrii calitii pentru activitile
desfurate sau a surselor asociate acestora;
- evidenei stricte a materialelor nucleare i radioactive, precum i a tuturor surselor utilizate
sau produse n activitatea proprie;
- respectarea limitelor i condiiilor tehnice prevzute n autorizaia emis de CNCAN;
- limitarea numai la activitile pentru care a fost autorizat;
- dezvoltarea propriului sistem de cerine, regulamente i instruciuni care asigur desfurarea
activitilor autorizate fr riscuri inacceptabile de orice natur.
10.5.2. Titularul autorizaiei pentru desfurarea unei activiti nucleare care genereaz sau a
generat deeuri radioactive este obligat:
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
83

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

a) s rspund pentru gospodrirea deeurilor radioactive generate de activitatea proprie;


b) s suporte cheltuielile aferente colectrii, manipulrii, tratrii, condiionrii i depozitrii
temporare sau definitive a acestor deeuri;
c) s achite contribuia legal la constituirea surselor financiare pentru gospodrirea i depozitarea
definitiv a deeurilor radioactive i a combustibilului nuclear uzat i dezafectarea instalaiilor
nucleare.
11. GESTIUNEA DEEURILOR
11.1. Prevederi generale
11.1.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia evitrii producerii deeurilor. n cazul n care
aceasta nu poate fi evitat, valorificarea deeurilor, iar n caz de imposibilitate tehnic i economic,
neutralizarea i eliminarea acestora, evitndu-se sau reducndu-se impactul asupra mediului. Se va
realiza un audit privind minimizarea deeurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia vor fi
prezentate autoritii de mediu n cadrul RAM.
11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deeurilor trebuie s se desfoare aa cum s-a precizat la
punctul 11.2. din prezenta autorizaie i n conformitate cu legislaia naional n domeniu. Nu
trebuie eliminate sau valorificate alte deeuri nici pe amplasament, nici n afara amplasamentului,
fr a informa n prealabil autoritatea competent pentru protecia mediului i fr acordul scris al
acesteia.
11.1.4. Transportul deeurilor
Deeurile expediate n afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate
numai de ctre ageni economici autorizai, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008.
Deeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitii la amplasamentul de
recuperare/eliminare fr a afecta n sens negativ mediul i n conformitate cu reglementrile legale
n vigoare.
11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deeuri se va realiza cu respectarea strict a prevederilor
Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor.
11.1.6. Titularul de activitate/operatorul are obligaia s desemneze o persoan din rndul angajailor
proprii care s urmreasc i s asigure ndeplinirea obligaiilor prevzute de Legea nr. 211/2011
privind regimul deeurilor sau s delege aceast obligaie unei tere persoane. Persoanele desemnate
trebuie s fie instruite n domeniul gestiunii deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase, ca urmare a
absolvirii unor cursuri de specialitate.
11.1.7. Gestionarea deeurilor trebuie s se realizeze fr a pune n pericol sntatea uman i fr a
duna mediului, n special:
a) fr a genera riscuri pentru aer, ap, sol, faun sau flor;
b) fr a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fr a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
11.1.8. Titularul activitii are obligaia s s colecteze separat cel puin urmtoarele categorii de
deeuri: hrtie, metal, plastic i sticl.
11.1.9. Deeurile vor fi colectate i depozitate temporar pe tipuri i categorii, fr a se amesteca.
11.1.10. Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind
stabilirea modalitilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul
aplicrii colectrii selective.
11.1.11. Abandonarea deeurilor este interzis.
11.1.12. Eliminarea deeurilor n afara spaiilor autorizate n acest scop este interzis.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
84

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

11.1.13. Zonele de depozitare temporar a deeurilor vor fi marcate i semnalizate. Recipienii vor fi
inscripionai, verificai periodic, asigurndu-se proceduri pentru containerele avariate.
11.1.15. Deeuri periculoase
Titularul activitii are obligaia s efectueze i s dein o caracterizare a deeurilor periculoase
generate din propria activitate i a deeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii
sau compoziiei, n scopul determinrii posibilitilor de amestecare, a metodelor de tratare i
eliminare a acestora.
Productorii/deintorii de deeuri periculoase, precum i operatorii economici autorizai din
punctul de vedere al proteciei mediului s desfoare activiti de colectare, transport, stocare,
tratare sau valorificare a deeurilor periculoase sunt obligai s colecteze, s transporte i s stocheze
separat diferitele categorii de deeuri periculoase, n funcie de proprietile fizico-chimice, de
compatibiliti i de natura substanelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de
deeuri n caz de incendiu, astfel nct s se poat asigura un grad ridicat de protecie a mediului i a
sntii populaiei, incluznd asigurarea trasabilitii de la locul de generare la destinaia final.
Productorii i deintorii de deeuri periculoase au obligaia s nu amestece diferitele categorii
de deeuri periculoase cu alte categorii de deeuri periculoase sau cu alte deeuri, substane ori
materiale. Amestecarea include diluarea substanelor periculoase.
Productorii de deeuri sunt obligai s se asigure c pe durata efecturii operaiunilor de
colectare, transport i stocare a deeurilor periculoase acestea sunt ambalate i etichetate potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de
modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotrrii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea,
ambalarea i etichetarea substanelor periculoase i ale Hotrrii Guvernului nr. 937/2010 privind
clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor periculoase.
Transferul deeurilor periculoase pe teritoriul naional trebuie s fie nsoit de documentul de
identificare prevzut n anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.
11.1.16. Evidena gestiunii deeurilor
Titularul activitii/operatorul are obligaia s asigure evidena gestiunii deeurilor pentru fiecare
tip de deeu, n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr.
856/2002, cu completrile ulterioare, i s transmit anual centralizarea gestiunii deeurilor la
A.R.P.M. Sibiu. Titularul activitii/operatorul are obligaia s pstreze evidena gestiunii deeurilor
cel puin 3 ani.
Productorii i deintorii de deeuri persoane juridice trebuie s pstreze buletinele de analiz
care caracterizeaz deeurile periculoase generate din propria activitate i s le transmit, la cerere,
autoritilor competente pentru protecia mediului.
Titularul activitii/operatorul are obligaia s in pentru deeurile periculoase o eviden
cronologic a cantitii, naturii, originii i, dup caz, a destinaiei, a frecvenei, a mijlocului de
transport, a metodei de tratare, precum i a operaiunilor prevzute n anexele nr. 2 i 3 din Legea nr.
211/2011i s o pun la dispoziia autoritilor competente, la cererea acestora.
11.1.17. Uleiuri uzate
Se vor respecta dispoziiile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
11.1.18. Deeuri de echipamente electrice i electronice
Se vor respecta dispoziiile H.G. nr. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i
electronice i O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
85

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

de echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i
sntatea personalului din punctele de colectare.
11.1.19. Baterii i acumulatori i deeuri de baterii i acumulatori
Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al
deeurilor de baterii i acumulatori.
11.1.20. Transferul deeurilor
Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deeuri.
11.2. Deeuri produse, colectate, stocate temporar
Denumire deeu

Periculozitate
conform
anexei
nr. 4 din
Legea
nr.
211/2011

Cod deeu
conform
Catalogului
European
Deeurilor,
O.M.
856/2002
12 01 01

12 01 03

15 01 01

Baterii i
acumulatori uzai
cu plumb

Deeu uleiuri
minerale hidraulice
neclorinate, uleiuri
minerale neclorurate
de motor, de
transmisie i de
ungere deeu ulei
uzat cat. 1
Deeu uleiuri
minerale hidraulice

Pilitur i pan feros


pan OL, pan inox

Deeuri de la
modelarea, tratarea
mecanic i fizic a
suprafeelor metalice
Pilitur i pan
neferos
pan bronz, pan
alam, pan aluminiu
Ambalaje de hrtie i
carton

Gestiunea deeurilor
Stocare
temporar
unitate

Valorificare

Boxe
compartimentate
pe suprafee
betonate,
arc
MEA
Containere
metalice
Suprafee
Betonate,
arc
MEA

Valorificare
prin uniti
autorizate

Magazii nchise,
betonate

16 06 01*

H6, H14

13 02 05*

periculos

Containere
metalice
Suprafee
Betonate,
magazia
electroenergetic
Colectare
n
containere
speciale
pe
categorie de ulei,
depozit de ulei
uzat

Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate

13 01 10*

periculos

Colectare
containere

Eliminare

Valorificare
prin uniti
autorizate

Valorificare
prin uniti
autorizate

Valorificare
prin uniti

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
86

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Denumire deeu

neclorinate, uleiuri
minerale neclorurate
de motor, de
transmisie i de
ungere deeu ulei
uzat cat. 1
Catalizatori uzai cu
coninut de metale
tranziionale sau
compui ai metalelor
tranziionale, fr alte
specificaii
Catalizatori uzai
nichel 17%, fier,
cupru, zinc
Catalizatori uzai cu
coninut de metale
tranziionale sau
compui ai metalelor
tranziionale, fr alte
specificaii
Catalizatori uzai
pentaoxid de
vanadiu
Catalizatori uzai cu
coninut de aur,
argint, reniu, rodiu,
paladiu, iridiu sau
platin
Deeuri de la
obinerea apei pentru
uz industrial-rini
schimbtoare de ioni
saturate sau epuizate
Deeuri municipale
amestecate
Hrtie - fraciuni
colectate separat

Cod deeu
conform
Catalogului
European
Deeurilor,
O.M.
856/2002

Periculozitate
conform
anexei
nr. 4 din
Legea
nr.
211/2011

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Gestiunea deeurilor
Stocare
temporar
unitate

Valorificare

Eliminare

speciale
pe
categorie de ulei,
depozit de ulei
uzat

autorizate

Valorificare
prin uniti
autorizate

16 08 03

nepericulos

Containere
metalice,
amplasate
suprafee
betonate, n
cadrul seciei
Amoniac

16 08 02*

periculos

Valorificare
Containere
prin uniti
metalice,
autorizate
amplasate
suprafee
betonate, special
dedicate acestui
scop

16 08 01

nepericulos

Magazii
speciale, sigilate,
n cadrul seciei
Acid azotic

19 09 05

nepericulos

Colectare la loc
de
generare,
instalaia
ARIONEX

Eliminare prin
uniti autorizate

20 03 01

Eliminare prin
uniti autorizate

20 01 01

Nepericulos

Plastic - fraciuni
colectate separat

20 01 39

Nepericulos

Metal - fraciuni
colectate separat

20 01 40

Nepericulos

Containere
metalice
Containere pe
suprafaa
betonat
Containere pe
suprafaa
betonat
Containere pe
suprafaa

Se recupereaz
integral i se
returneaz
productorului

Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
87

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Cod deeu
conform
Catalogului
European
Deeurilor,
O.M.
856/2002

Periculozitate
conform
anexei
nr. 4 din
Legea
nr.
211/2011

Sticl - fraciuni
colectate separat

20 01 02

Nepericulos

Film sau hrtie


fotografic cu
coninut de argint sau
compui cu argintdeeu filme
radiografice i filme
gamma
Deeuri din
construcii i
demolri deeu
lemn din demolri
Deeuri din
construcii i
demolri deeu
plac PAFS
Deeuri din
construcii i
demolri cupru,
bronz, alam deeu
alam
Deeuri din
construcii i
demolri cabluri
deeu cablu, srm
cupru
Deeuri a cror
colectare i
eliminare fac
obiectul unor
msuri speciale
privind prevenirea
infeciilor deeuri
ocrotirea sntii
Tuburi fluorescente i
alte deeuri cu
coninut de mercur
deeu lmpi cu vapori
de mercur
Deeuri de ambalaje
de lemn

09 01 07

nepericulos

17 02 01

Denumire deeu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Gestiunea deeurilor
Stocare
temporar
unitate

Valorificare

Eliminare

betonat
Containere pe
suprafaa
betonat
Colectare la loc
de generare

autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate

nepericulos

Colectare la loc
de generare

Valorificare
prin uniti
autorizate

17 02 03

nepericulos

Colectare la loc
de generare

Valorificare
prin uniti
autorizate

17 04 01

nepericulos

Colectare la loc
de
generare,
magazie Electro

Valorificare
prin uniti
autorizate

17 04 11

nepericulos

Colectare la loc
de
generare,
magazie Electro

Valorificare
prin uniti
autorizate

18 01 03*

H9, H6

Ambalaje
speciale aprobate
de Ministerul
Sntii

20 01 21*

periculos

Magazie Electro

Valorificare
prin uniti
autorizate

15 01 03

Suprafee
Betonate,

Valorificare
prin uniti

arc

Eliminare prin
uniti
autorizate

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
88

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Cod deeu
conform
Catalogului
European
Deeurilor,
O.M.
856/2002

Periculozitate
conform
anexei
nr. 4 din
Legea
nr.
211/2011

Deeuri de ambalaje
de
materiale plastice

15 01 02

Deeuri ambalaje
metalice

15 01 04

nepericulos

Absorbani, materiale
filtrante, materiale de
lustruire,
mbrcminte de
protecie contaminate
cu substane
periculoase deeu
de material textil
contaminat cu
substane periculoase
Deeu ambalaje
contaminate cu
produse periculoase
Deeuri din procese
chimice anorganice
cu coninut de arsen
deeu soluii cu
coninut de trioxid de
arsen

15 02 02*

periculos

15 01 10*

periculos

Suprafee
Betonate, secii

06 04 03*

H6

Deeuri din procese


chimice anorganice
cu coninut de arsen
inele Rashig cu
coninut de trioxid de
arsen

06 04 03*

H6

Soluia este
stocat ntr-un
bazin betonat,
impermeabilizat,
securizat,
semnalizat, secia
Amoniac II
Stocate ntr-un
fost vas de avarie
dezafectat,
provenite din
instalatia
Amoniac II

Deseuri din industria


fotografica Developani pe baz de
ap i soluii de
activare (deeu soluie
revelator)
Deseuri din industria
fotografica - Solutii de
fixare

09 01 01*

H6

Locul de generare +
magazia de
chimicale

09 01 04*

periculos

Magazii special
amenajate
magazia de
chimicale

Denumire deeu

Gestiunea deeurilor
Stocare
temporar
unitate

Valorificare

Eliminare

ADEX II
Magazii special
amenajate sau
suprafee
Betonate, secii
Magazii special
amenajate sau
suprafee
betonate, secii
Colectare la loc
de generare, secii

autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate
Eliminare prin
uniti
autorizate

Eliminare prin
uniti
autorizate
Eliminare prin
uniti
autorizate

Eliminare prin
uniti
autorizate

Eliminare prin
uniti autorizate

Valorificare
prin uniti
autorizate

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
89

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Denumire deeu

Cod deeu
conform
Catalogului
European
Deeurilor,
O.M.
856/2002
16 02 14

Echipamente
electrice i
electronice casate,
altele dect cele
specificate de
la 16 02 09 la
16 02 13
Echipamente electrice 20 01 36
i electronice casate
altele dect cele
specificate la 20 01
21, 20 01 23, 20 01
35 - deeu tuburi
uzate neon, becuri
08 03 18
Echipamente casate
altele dect cele
specificate de la 16
02 09 la 16 02 13
deeu tonere
imprimante

Periculozitate
conform
anexei
nr. 4 din
Legea
nr.
211/2011

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Gestiunea deeurilor
Stocare
temporar
unitate

Valorificare

Magazii special
amenajate

Valorificare
prin uniti
autorizate

nepericulos

Magazii special
amenajate,
magazie Electro

Valorificare
prin uniti
autorizate

nepericulos

Magazii special
amenajate

Valorificare
prin uniti
autorizate

Deseuri tonere
imprimante cu continut
de substante periculoase
tonere cu cerneala

08 03 17*

periculos

Magazia electro

Anvelope uzate

16 01 03

nepericulos

Deeuri nespecificate
n alt parte deeu
cauciuc

16 01 99

nepericulos

Componente
demontate din
echipamente casate
nepericuloase deeu
argint, platina din
termocuple
Substane chimice
expirate, altele dect
la 16 05 06* - deeu
substane chimice de
laborator

16 02 16

nepericulos

Magazii special
amenajate sau
suprafee
betonate, magazie
aprovizionare
Magazii special
amenajate sau
suprafee
betonate
Magazii special
amenajate

16 05 09

nepericulos

Magazii
laboratoare

Eliminare

Eliminare prin
uniti autorizate

Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate
Valorificare
prin uniti
autorizate

Valorificare
prin uniti
autorizate

Eliminare prin
uniti autorizate

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
90

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Cod deeu
conform
Catalogului
European
Deeurilor,
O.M.
856/2002

Periculozitate
conform
anexei
nr. 4 din
Legea
nr.
211/2011

Substane chimice de
laborator constnd
din sau coninnd
substane periculoase,
inclusiv amestecurile
de substane de
laborator expirate

16 05 06*

periculos

Deeurile sunt
depozitate
n magazii
special
amenajate,
ambalaje etane,
rezistente la
coroziune,
laborator de
ncercare

Deseu cu continut de
mercur (mercur metalic)

06 04 04*

periculos

Deseu din constructii si


demolarii fier si otel

17 04 05

nepericulos

Deseu din constructii si


demolarii aluminiu

17 04 02

nepericulos

Loc de generare +
Valorificare
magazia de chimicale prin uniti
autorizate
Colectare la loc
Valorificare
de generare, stocare prin uniti
platforma
zona autorizate
NPK
Colectare la loc
Valorificare
de generare, stocare prin uniti
magazia electro
autorizate

Deseuri materiale
plastice nespecificate
in alta parte
(umplutura turn
racire)
Deseu din constructii
si demolarii - Deseuri
de azbest

06 10 99

nepericulos

Colectare la loc
de generare

17 06 05*

periculos

Colectare la loc
de generare

Denumire deeu

Gestiunea deeurilor
Stocare
temporar
unitate

Valorificare

Eliminare

Eliminare prin
uniti autorizate

nepericuloase,
expirate, namol cu
continut de argint

Valorificare
prin uniti
autorizate
Eliminare prin
uniti autorizate

Condiii privind stocarea temporar a deeurilor:


Deeurile generate vor fi depozitate temporar ntr-un spaiu distinct (betonat, mprejmuit i
acoperit) n vederea valorificrii/eliminrii.
Deeurile menajere vor fi colectate selectiv i depozitate n containere speciale
Deeurile rezultate din procesul de producie se colecteaz separat i fie se recircul n procesul
propriu de producie, fie se valorific/elimin prin firme autorizate. Stocarea temporar a
acestora se va face n condiii de siguran, n spaii special amenajate n cadrul instalaiei.
Uleiurile uzate, vor fi stocate n containere metalice rezistente la ocuri mecanice, nchise, amplasate
pe suprafee betonate, acoperite, avnd posibilitatea colectrii eventualelor scurgeri accidentale.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
91

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

12. INTERVENIA RAPID, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE


URGEN
Unitatea intr sub incidena H.G. 804/2007 privind controlul pericolelor de accident major n
care sunt implicate substane periculoase, conform art. 10.
n baza notificrii i solicitrii depuse i nregistrat la Agenia pentru Protecia Mediului Mure i n
baza concluziilor evalurii i verificrii Raportului de securitate, titularul de activitate are obligaia
respectrii prevederilor legale n vigoare. Raportul de securitate face parte integrant din solicitare.
Titularul activitii/operator are obligaia realizrii unui audit al managementului de securitate
al amplasamentului o dat la 2 ani. Auditul va fi realizat de experi externi autorizai pe domeniu
specific. Titularul trebuie s prezinte metodologia utilizat i rezultatele recomandrilor auditului
autoritilor competente pentru protecia mediului i autoritii de protecie civil.
12.1. n conformitate cu H.G. nr. 804/2007, titularul/operatorul activitii n care sunt prezente
substane periculoase are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a preveni producerea
accidentelor majore i pentru a limita consecinele acestora asupra sntii populaiei i asupra
calitii mediului, pentru asigurarea unui nivel nalt de protecie, ntr-un mod coerent i eficient.
12.2. Titularul/operatorul activitii va face dovada ctre autoritile competente de control c a luat
toate msurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore n care sunt implicate substane
periculoase.
12.3.Titularul/operatorul activitii are obligaia de a informa imediat autoritatea publica teritorial
pentru protecia mediului i autoritatea teritorial pentru protecie civil, respectiv Secretariatul de
Risc al APM Mure i ISU Mure, n urmtoarele situaii:
a) n cazul creterii semnificative a cantitii sau al schimbrii semnificative a naturii ori a strii
fizice a substanei periculoase prezente, n raport cu notificarea transmis de operator, ntocmit cu
respectarea prevederilor H.G. 804/2007, sau apariia oricrei modificri n procesele n care este
utilizat aceast substan periculoas;
b) n cazul modificrii unui amplasament sau a unei instalaii care ar putea duce la creterea
pericolelor de a provoca un accident major;
c) n cazul nchiderii definitive a instalaiei/amplasamentului.
12.4. Titularul activitii va ntiina societile din imediata vecintate, care intr sub incidena
efectului Domino, asupra naturii i pericolului global de accident major. Se vor indica locul unde
sunt afiate informaiile cu privire la accidentele majore n care sunt implicate substane periculoase.
n cazul modificrilor aduse instalaiilor se vor specifica locul unde se pot consulta informaiile
asupra consecinelor accidentelor majore.
n conformitate cu art. 9 din HG 804/2007 avei urmtoarele obligaii:
a) s demonstrai c exist un schimb reciproc adecvat de informaii, astfel nct s fie avute n
vedere natura i amploarea pericolului global de accident major;
b) s furnizai informaiile necesare ISU n vederea ntocmirii planului de urgen extern;
c) s asigurai cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de
amplasamente.
12.5. n cazul n care are loc modificarea unei instalaii, unui amplasament, unei uniti de stocare
sau unui proces ori modificri ale naturii sau cantitii de substane periculoase utilizate, care ar

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
92

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

putea avea consecine semnificative n cazul producerii unui accident major, titularul/operatorul
activitii are obligaia s reexamineze i, unde este necesar, s revizuiasc:
- raportul de securitate i s informeze Secretariatul de Risc din APM Mure asupra detaliilor
revizuirii nainte de a efectua orice modificare i/sau completare.
12.6. Planul de urgen intern se actualizeaz , revizuiete, testeaz i evalueaz periodic de ctre
titularul activitii. Actualizarea planului de urgen intern se realizeaz anual sau ori de cte ori
apar modificri. Revizuirea planului de urgen intern se realizeaz la intervale de cel mult 3 ani
sau la solicitarea autoritilor teritoriale de protecie civil, pe baza modificrilor produse n
caracteristicile surselor de risc, structura economic a obiectivului, realizarea cooperrii sau n
concepia aplicrii planului. Planul de urgen intern va fi testat i evaluat prin exerciii organizate
de titularul activitii. Anual se va executa cel puin cte un exerciiu pentru fiecare tip de eveniment
n care sunt implicate substane periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic,
emisie de substane periculoase. Exerciiile i antrenamentele cu scenarii care presupun efecte n
afara amplasamentului se vor organiza i desfura cel putin o dat la 3 ani. Evaluarea planului de
urgen intern se realizeaz dup executarea exerciiilor, pe baza concluziilor i rapoartelor
prezentate de personalul special angrenat n acest scop.
n cadrul procedurii de evaluare se iau n considerare schimbrile care au loc pe amplasament,noile
cunotine tehnice precum i noile cunotine privind rspunsul la accidentele majore.
12.7. Msurile prevzute n planurile de urgen se pun n aplicare imediat de ctre operator i, dac
este necesar, de ctre ISU, n urmtoarele situaii:
a) cnd survine un accident major, sau
b) cnd survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, s conduc la un accident
major.
12.8. Operatorul amplasamentului furnizeaz, din oficiu, periodic i n forma cea mai adecvat,
informaii privind msurile de securitate n exploatare i comportamentul n caz de accident tuturor
persoanelor, precum i factorilor de decizie din cadrul unitilor care deservesc publicul, care ar
putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.
12.9. Titularul/operatorul activitii are obligaia de a pune la dispoziia publicului raportul de
securitate.
Raportul de securitate se revizuiete cel puin o dat la 5 ani sau la iniiativa operatorului sau la
cererea autoritilor competente, dac se justific prin apariia unor noi circumstane n funcionarea
amplasamentului sau innd seama de noile tehnologii din domeniul securitii rezultate din analiza
accidentelor, a disfuncionalitilor aprute n activitatea de operare, precum i de progresele
tiinifice n domeniu.
12.10. n cazul producerii unui accident major, titularul/operatorul activitii are obligaia s
informeze n maximum 2 ore autoritile teritoriale pentru protecie civil i autoritile publice
teritoriale pentru protecia mediului, cu privire la:
a) circumstanele accidentului, substanele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea
efectelor accidentului asupra sntii populaiei i mediului i msurile de urgen luate;
b) aciuni pe care intenioneaz s le ntreprind pentru atenuarea efectelor pe termen mediu i lung
ale accidentului i pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;
c) actualizri ale informaiilor furnizate, dac investigaiile ulterioare dezvluie elemente
suplimentare, care modific informaiile iniiale sau concluziile formulate anterior.
12.11. Titularul/operatorul activitii are obligaia s avertizeze imediat populaia asupra riscurilor de
poluare i contaminare a zonelor limitrofe amplasamentului i s intervin cu forele i mijloacele de
care dispune pentru protecia populaiei i nlturarea efectelor polurii.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
93

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

12.12. n cazul producerii unui accident major se vor respecta prevederile Ordinului comun al
MMGA i MAI nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore n
care sunt implicate substane periculoase.
12.13. Titularul de activitate va institui proceduri n cadrul Sistemului de Management al Securitii
n vederea atribuirii unor responsabiliti pentru colectarea, analiza i nregistrarea evenimentelor,
monitorizarea performanei proceselor n scopul de a identifica cauzele i posibilele intervenii.
12.14. Secretariatele de risc din cadrul autoritilor de protecie a mediului vor urmri realizarea
msurilor dispuse n urma inspeciilor n colaborare cu conducerea obiectivului. n situaiile n care
raportul de inspecie specific necesitatea realizrii unor msuri suplimentare sau a unor msuri de
remediere, este obligatorie urmrirea realizrii acestor msuri n limitele de timp prevzute n raport.
12.15. Operatorul are obligaia s numeasc la nivelul amplasamentului un responsabil n domeniul
managementului securitii, conform art. 22 din HG 804/2007.
12.16. Se vor respecta, pe lng Planul de Urgen intern, urmtoarele programe de msuri sau
planuri de aciuni, avizate sau aprobate de ctre autoritile competente:
- Plan de alarmare chimic general document intern;
- Plan de evacuare n cazul producerii unei situaii de urgen.
Operatorul va ntiina autoritatea competent pentru protecia mediului ori de cte ori se vor
actualiza, revizui aceste programe de msuri sau planuri de aciune.

13. MONITORIZAREA ACTIVITII


13.1. Prevederi generale privind monitorizarea
13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin dou tipuri de aciuni:
- supraveghere din partea organelor abilitate i cu atribuii de control
- automonitorizarea
13.1.2. Automonitorizarea este obligaia societii i are urmtoarele componente:
- monitorizarea emisiilor i calitii factorilor de mediu
- monitorizarea tehnologic/monitorizarea variabilelor de proces
- monitorizarea post nchidere.
13.1.3. Automonitoringul emisiilor n faza de exploatare are ca scop verificarea conformrii cu
condiiile impuse de autoritile competente. Automonitorizarea emisiilor const n urmrirea
poluanilor emii i este obligaia titularului.
13.1.4. Titularul/operatorul autorizaiei trebuie s realizeze prelevrile, analizele, msurtorile,
prevzute n prezenta autorizaie.
13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va face de ctre laboratoare care dein acreditarea cerut de
legislaia naional. n cazul n care titularul/operatorul activitii realizeaz monitorizarea emisiilor
prin laboratorul propriu, o dat pe an va realiza monitorizarea/msurarea emisiilor n paralel cu un
laborator acreditat pentru ncercrile prevzute n prezenta autorizaie.Standardele utilizate pentru
toate ncercrile, vor fi cele utilizate n U.E. (EN, ISO).
13.1.6. Frecvena, metodele i scopul monitorizrii, prelevrii i analizelor, aa cum sunt prevzute
n prezenta autorizaie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritii competente pentru
protecie a mediului.
13.1.7. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form
adecvat pentru a permite autoritrilor competente pentru protecia mediului s verifice
conformitatea cu condiiile de funcionare autorizate i valorile limit de emisie stabilite.
13.1.8. Titularul/operatorul de activitate este obligat s informeze cu regularitate autoritatea
competent pentru protecia mediului despre rezultatul monitorizrii emisiilor (anual n cadrul
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
94

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

RAM) i n termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afecteaz semnificativ
mediul.
13.1.9. Echipamentele de monitorizare i analiz trebuie exploatate, ntreinute i verificate astfel
nct monitorizarea s reflecte cu precizie emisiile sau evacurile. Calibrarea acestora se va face
conform legislaiei n vigoare.
13.1.10. Titularul/operatorul activitii trebuie s asigure persoanelor mputernicite pentru verificare,
inspecie i control accesul sigur i permanent la urmtoarele puncte de prelevare i monitorizare:
punctele de prelevare a emisiilor n aer
punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor n canalizare, evacuare n emisar, foraje
de control a apelor subterane
zonele de depozitare a deeurilor pe amplasament
accesul la orice alte puncte de prelevare i monitorizare cerute de autoritatea de mediu.
13.1.11. Titularul/operatorul are obligaia monitorizrii emisiilor i factorilor de mediu i a raportrii
ctre autoritatea competent conform celor precizate n autorizaie.
13.2. Monitorizarea emisiilor n aer
Titularul/operatorul activitii are obligaia realizrii trimestriale a unui raport de msurare
al emisiilor n aer n vederea respectrii cerinelor prezentei autorizaii.

Instalaia

Sursa

Amoniac III

Sursa de emisie

Co de dispersie Reformer primar

101 B

Co de dispersie Prenclzire gaz


tehnologic

103 B

Evacuare

Amoniac IV

Coloan stripare
condens
de
proces
Co de dispersie Reformer primar

103E

Co de dispersie Prenclzire gaz


tehnologic

103B

Evacuare
Acid azotic II

Cod surs

Duz de
evacuare

Coloan
de
stripare condens
de proces
Turn de evacuare
gaze reziduale

101B

Parametrul
NOx
SOx
Pulberi
CO2*
NOx
SOx
pulberi
NH3
NOx
SOx
Pulberi
CO2*
NOx
SOx
pulberi

103E
NH3
27

NOx
NH3

Timp de
mediere

Frecvena de
monitorizare

Medii
zilnice

Trimestrial

Medii
zilnice

Trimestrial

Medii
zilnice

trimestrial

Medii
zilnice

Trimestrial

Medii
zilnice

trimestrial

Medii
zilnice

trimestrial

Medie
orar
Medie
zilnic

Continuu
trimestrial

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
95

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia

Sursa

Sursa de emisie

Acid azotic III

Duz de
evacuare

Turn de evacuare
gaze reziduale

Cod surs
LO1

Parametrul
NOx
NH3

Acid azotic IV

Duz de
evacuare

Turn de evacuare
gaze reziduale

TO1

NOx
NH3

Azotat de
amoniu I+II

Co de dispersie Turnuri
granulare
couri)

de
(10

Co de dispersie Evacuare gaze


dup scruber
Azotat de
amoniu III

Co de dispersie Turn de
granulare
Co de dispersie Evacuare
fluidizat

Ingrminte
lichide UAN
Uree

NPK

pat

Evacuare

Vas URAN +
vas
uree
(evacuare
comun)
Couri de
Turn
de
dispersie
granulare
(6
couri)
Co de dispersie Scruber spltor
Evacuare
ventilaie

Hala
fabricaie
Refulare
ventilator
CN

de

M 1004
M 1005,
M 1006,
M 1007,
M 1008,
M 1009,
M 1010,
M 1011,
M 1012,
M 1013
M 3201

Pulberi

pulberi

V1201

NH3
pulberi

KO305

NH3
pulberi

LV4+LV5

NH3
NH3

Timp de
mediere
Medie
orar
Medie
zilnic
Medie
orar
Medie
zilnic
Medii
zilnice

NH3

Frecvena de
monitorizare
Continuu
trimestrial
Continuu
trimestrial
Semestrial
trimestrial

Medii
zilnice
Medii
zilnice
Medii
zilnice
Medii
zilnice

Semestrial
trimestrial
Semestrial
trimestrial
Semestrial
trimestrial
trimestrial

401 A, B, C, NH3
D, E, F
pulberi

Medii
orare

Continuu
Continuu

2C 0502M

Medie
orara
Medie
zilnic

Continuu

NH3

1301 A, B, C, NOx
D, E, F

semestrial

filtre

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
96

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Instalaia

NPK

Melamin

CET II

Sursa

Sursa de emisie

Co de dispersie Turn
de
comun
granulare co
comun
de
evacuare
a
gazelor provenite
de la: splare
gaze cu F- i
NOx
(1309),
splare gaze cu
NH3
(1310),
aspiraie
vase
(V1320)
Evacuare
Hala
de
fabricaie
Aspiraie de la
filtrele de CaCO3
Evacuare
Turnuri
de
ventilaie
granulare
Evacuare
(10
ventilatoare)
Uscare KCl
Aspiraie usctor
Evacuare
Uscare KCl
Desprfuire
general
Co de dispersie Uscare CaCO3
Splare gaze
Co de dispersie Staia de ape
fosfo-amoniacale
- Evacuare n
atmosfer
Co de dispersie nclzire sruri
topite n cuptor
(B1)
Cuptor
agent
termic
Dowtherm (B2)
(co comun)
Co de dispersie Uscare
melamin,
filtrare
evacuare
Buncr
melamin
Co de dispersie Ejector faza de
concentrare
topitur uree
Co de dispersie Cazan 1 CR 5
18,5 MW

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Cod surs

Parametrul

Timp de
mediere

Frecvena de
monitorizare

2401

NH3
NOx
F-

Medii
orare

Continuu
Continuu
Continuu

1327

Pulberi
NH3

Medie
zilnic

trimestrial

1A 10A

Pulberi
NH3

Medii
zilnice

trimestrial

1317 sau
1322
1324

Pulberi

Medie
zilnic
Medie
zilnic

trimestrial

Medie
zilnic
Medie
zilnic

trimestrial

V14A
V14B
BO4

pulberi
+ pulberi
NH3

trimestrial

trimestrial

B1+B2 n b4

Pulberi
SOx
NOx

Medii
zilnice

semestrial

M 500 +
F4000

Pulberi

Medie
zilnic

semestrial

P20+P25

pulberi

semestrial

PE2

NH3

Medie
zilnic
Medii
zilnice

A1

Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*

Medii
zilnice

trimestrial
Anual

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
97

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Instalaia

CET II

Sursa

Sursa de emisie

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Cod surs

Co de dispersie Cazan 2 CR 12
A 46,2 MW

A2

Co de dispersie Cazan 3 CR 12
A 46,2 MW

A3

Co de dispersie Cazan 1 CR 12B


46,2 MW

A4

Co de dispersie Cazan 2 CR 12B


46,2 MW

A5

Co de dispersie Cazan 3 CR 12B


46,2 MW

A6

Co de dispersie Cazan 4 CR 12B


46,2 MW

A7

Co de dispersie Cazan 5 CR 12B


46,2 MW

A8

Parametrul

Timp de
mediere

Frecvena de
monitorizare

Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*
Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*
Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*
Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*

Medii
zilnice

Anual

Medii
zilnice

Anual

Medii
zilnice

Anual

Medii
zilnice

Anual

Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*
Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*
Pulberi
SOx
NOx
CO
CO2*

Medii
zilnice

Anual

Medii
zilnice

Anual

Medii
zilnice

Anual

* Monitorizarea emisiilor de CO2 se face conform Deciziei 589/2007 cu completrile i modificrile


ulterioare i a Autorizaiei nr. 10/25.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de ser
Note:
- Metodele de analiz pentru monitorizarea emisiilor n aer sunt anexate prezentei autorizaii
integrate
- La fiecare msurtoare de emisie este necesar s se msoare viteza efluentului n seciunea de
msur, parametrii auxiliari necesari calculului emisiilor i s se nregistreze toate
informaiile privind condiiile de explotare a instalaiei (debit, O2, umiditate, parametrii
specifici de proces).
Msurarea indicatorilor de calitate a aerului - imisii
Titularul activitii/operator va efectua determinri ale indicatorilor de calitatea aerului n puncte fixe
de automonitorizare amplasate n zona de influe a AZOMURE, sat Cristeti i cartier Mureeni.
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
98

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Frecvena de msurare: continu. Concentraia maxim admisibil pentru amoniac este prevzut la
punctul 10.1.8.
Coordonatele punctelor extrauzinale de msurare sunt:
- sat Cristeti (la Punctul termic) lat. N 46 grd, 30 min, 0.68s, long. E24grd 29min 31.2s
- cartier Mureeni (Liceul de chimie) lat. N 46 grd 31min 0.47s i long. E 24 grd. 31 min
23.8s
Msurtorile vor fi efectuate utiliznd metode de referin actualizate.
Rezultatele vor fi transmise lunar la ARPM Sibiu i APM Mure. Se vor stoca ntr-o form adecvat
care s permit i afiarea pe pagina de internet a titularului/operatorul activitii. Se vor transmite i
ca parte a Raportului Anual de Mediu.
n cazul nregistrrii unor concentraii de amoniac mai mari dect concentraiile maxime admise,
titularul/operatorul activitii are obligaia s informeze ARPM Sibiu i APM Mure n ziua imediat
urmtoare pn la ora 12.
13.3. MONITORIZAREA EMISIILOR N AP
13.3.1.Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate vor fi cele prevazute in
tabelul urmator:
Categoria apei
Ape uzate
fecaloid
menajere
evacuate n
canalizarea
oraului Tg.
Mure
Ape uzate
tehnologice
epurate i ape
pluviale
evacuate n rul
Mure

Indicatori
de calitate
Conform
contractului
ncheiat cu S.C.
Compania
Aquaserv S.A.
Tg.Mure
pH
Suspensii totale
Amoniu (NH4+)
Reziduu filtrat la
1050C
NO3-(azotai)
NO2- (azotii)
Azot total
Fosfor total (P)

Frecvena de
monitorizare
Cea impus de
operatorul
canalizrii/staiei
de epurare

Punct de recoltare
al probei
Stabilite prin
contractul cu S.C.
Compania
Aquaserv S.A.

Metoda de
analiza

On line i zilnic prob medie


zilnic
zilnic-prob medie
zilnic
On line i zilnicprob medie
zilnic
Sptmnal, din
prob medie
zilnic
On line i zilnic prob medie
zilnic
zilnic-prob medie
zilnic
zilnic-prob medie
zilnic
zilnic-prob medie

Din colectorul final


de evacuare C
evacuare n ru
Mure

SR ISO
10523/1997
1
STAS 6953/81
SR ISO 7150-1
/2001
STAS 9187-84
SR ISO 78903/2000
SR EN
26777:2002
SR EN
25663:2000
SR EN ISO

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
99

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

zilnic
zilnic-prob medie
zilnic
lunar, din prob
medie zilnic
lunar, din prob
medie zilnic
On line

Fluoruri
CBO5
CCO-Cr
Cloruri
Sulfai
Substane
extractibile
Produse petroliere
Uree

Sptmnal, din
prob medie
zilnic
trimestrial, din
prob medie
zilnic
Semestrial, din
prob medie
zilnic
On line i zilnic prob medie
zilnic

6878:2005
SR ISO 103591:2001
SR EN 18991:2003
SR ISO 606096
SR ISO
9297:2001
STAS 8601-70
SR 7587-96
SR 7877/1-95
SR 13252:1995

Not: Metoda de analiz corespunztoare standardului indicat n tabel are caracter orientativ, alte
metode alternative putnd fi folosite dac se demonstreaz c acestea au aceeai sensibilitate i
limit de detecie.
Substane prioritar periculoase
Categoria apei

Indicatori
de calitate

Frecvena de
monitorizare

Ape uzate
tehnologice
epurate i ape
pluviale
evacuate n rul
Mure

Arsen
Substan cuprins
n lista II (H.G.
351/2005)
Cupru
Substan cuprins
n lista II (H.G.
351/2005)
Cadmiu
Substan cuprins
n lista I
(H.G. 351/2005)
Mercur
Substan cuprins
n lista I

zilnic-prob medie
zilnic

Punct de
recoltare
al probei
Din colectorul
final de evacuare
C evacuare n
ru Mure

lunar-prob medie
zilnic
lunar-prob medie
zilnic
lunar-prob medie
zilnic

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
100

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

(H.G. 351/2005)
Plumb
Substan cuprins
n lista II (H.G.
351/2005)
1,2 dicloretan
Substan cuprins
n lista I
(H.G. 351/2005)
Triclorbenzen
Substan cuprins
n lista I
(H.G. 351/2005)

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

lunar-prob medie
zilnic
lunar-prob medie
zilnic
lunar-prob medie
zilnic

13.3.2. Titularul activitii/operatorul trebuie s ia toate msurile necesare pentru a preveni sau
minimaliza emisiile n ap, n special prin structurile subterane.
13.3.3. Titularul activitii/operator are obligaia s asigure ntreinerea forajelor hidrogeologice
astfel nct s poat fi prelevate probe de ape freatice.
13.3.4. Titularul activitii are obligaia de a respecta Programul de msuri privind asigurarea
calitii rului Mure pe perioade de debite mici ale rului.
13.3.5. Se vor respecta prevederile HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare
treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase i Planul de
implementare pentru Directiva nr. 76/464/CEE i a directivelor fiice referitoare la poluarea
cauzat de substanele periculoase evacuate n mediul acvatic al comunitii.
Foraje de control ale apelor subterane:
Categoria apei

Indicatori de calitate

Apa subteran

pH
Flour
Amoniu ( NH4+)
Azotai ( NO3-)
Azotii ( NO2-)
Fosfai (PO43-)
Fier total ionic
(Fe2++Fe3+)
Reziduu fix
Mangan
Cupru
Plumb
Cadmiu
Calciu
Cloruri
Sulfai
Uree

Frecvena de
monitorizare **
trimestrial, din
prob momentan
(4 probe/an)

Punct de recoltare al probei


Din cele 12 foraje de control
active din zona batalului
vechi
(30 ha) i din cele 2 foraje
amplasate n zona iazului nou
(2,5 ha)

anual, din prob


momentan
Din cele 12 foraje de control
active din zona batalului
vechi (30 ha) i din cele 2
foraje amplasate n zona
iazului nou (2,5 ha)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
101

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Arsen
Suspensii totale ( MTS)
13.3.7. Rezultatele analizelor monitorizrilor pentru apele subterane se vor compara cu analizele
efectuate n raportul de amplasament. Orice cretere semnificativ a concentraiilor de poluani
specifici urmnd a fi raportat autoritilor competente pentru protecia mediului i autoritii pentru
gospodrirea apelor. n cazul unor depiri semnificative se va anuna autoritatea de gospodrire a
apelor i de mediu i se vor lua msurile necesare de stopare/remediere dup caz.
Rezultatul msurtorilor va fi inclus n RAM.
13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR N SOL
13.4.1. Frecvena de monitorizare a poluanilor n sol i standardele aplicate vor fi cele prevzute n
tabelul urmtor:
Indicatori
de Frecvena
Metode de analiz
calitate
Sulfai
Rezultatele
analizelor SR ISO 11048/1999
monitorizrilor pentru sol
Arsen (As)
SAA cu generator de hidruri
se
vor
compara
cu
SR EN ISO 11885:2005
analizele
efectuate
n
SR EN 26595 :2002
raportul de amplasament
SR ISO 11466/1999
Analizele se vor efectua n
Cupru
SR ISO 11047/1999
anul 2015 pentru aceeai
SR ISO 11466/1999
poluani determinai
SR EN ISO 11885:2005
Cadmiu
SR ISO 11047/1999
SR ISO 11466/1999
SR EN ISO 11885:2005
Zinc
SR ISO 11047/1999
SR ISO 11466/1999
SR EN ISO 11885:2005
Nichel
SR ISO 11047/1999
SR ISO 11466/1999
SR EN ISO 11885:2005

Not: Metoda de analiz va fi cea corespunztoare standardului n vigoare. Se pot utiliza i alte
standarde care asigur o calitate tiinific echivalent
Puncte de prelevare, conform Raportului de Amplasament
S1 mijloc NV n dreptul tancului de amoniac
S2 mijloc SV splare vagoane NPK
S3 mijloc NE n dreptul Amoniac III
S4 mijloc SE n dreptul Acid II
S5 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Mure)
S6 perimetru iaz batal 30 ha (col S spre Mure)
S7 perimetru iaz batal 30 ha (col treime stnga NV)
S8 perimetru iaz batal 30 ha (col mijloc SV)
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
102

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

S9 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Nazna)


S10 mijloc dig iaz nou spre bazinele de omogenizare - retenie
S11 mijloc dig iaz nou spre Mure
S12 zon instalaie Amoniac II
S13 zona tancului de amoniac
S14 zona NPK
S15 zona instalaiei Acid II
Orice cretere semnificativ a concentraiilor de poluani specifici urmnd a fi raportat
autoritilor competente pentru protecia mediului. n cazul unor depiri semnificative se va
anuna autoritatea de gospodrire a apelor i de mediu i se vor lua msurile necesare de
stopare/remediere dup caz.
Rezultatul msurtorilor va fi inclus n RAM.
13.5. Monitorizare zgomot i vibraii
13.5.1. Titularul activitii va realiza msurtori de zgomot n patru puncte, avnd frecvena de
monitorizare trimestrial. Datele vor fi incluse n Raportul Anual de Mediu.
13.6. Monitorizarea deeurilor
Evidena gestiunii deeurilor se va realiza conform prevederilor H.G. 856/2002, Anexa nr. 1.
Evidena gestiunii deeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate i eliminate se
raporteaz autoritilor competente la solicitarea acestora.
13.7. Monitorizarea tehnologic/monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea
periodic a strii i funcionrii instalaiilor n care se desfoar activitatea autorizat.
Materiile prime vor fi achiziionate numai de la furnizori autorizai i sunt nsoite obligatoriu de
declaraii/certificate de conformitate sau fie tehnice de securitate.
Operatorul are obligaia s asigure respectarea regimului tehnologic i a regulamentelor de fabricaie
la fiecare instalaie de pe amplasament.
Se vor urmri indicatorii de performan pentru fiecare instalaie, realizndu-se controlul i
msurarea parametrilor de proces, dup caz: debit, temperatur, presiune, compoziie i cantitate.
Monitorizarea parametrilor cheie de performan:
- realizarea bilanului pentru azot: materii prime, produse, emisii NH3, soluii de splare;
- realizarea bilanului pentru P2O5: materii prime, produse, emisii de praf;
-

realizarea bilanului pentru abur (cu presiune i temperatur)


realizarea bilanului pentru ap
realizarea bilanului pentru CO2

Monitorizarea parametrilor cheie la instalaia de Uree: materii prime, consum utiliti, utiliti
generate, produse, conform celor mai bune tehnici disponibile.
Titularul activitii are obligaia transmiterii unui raport sintetic privind opririle i pornirile din
instalaii, cu urmtoarele date: instalaie, data opririi/data pornirii, cauza.
13.8. Monitorizarea post nchidere
n cazul ncetrii definitive a activitii vor fi realizate i urmrite urmtoarele aciuni:
- golirea bazinelor i conductelor, splarea lor;
- demolarea construciilor, colectarea separat a deeurilor din construcii, valorificarea lor sau
depozitarea pe o hald ecologic, funcie de categoria deeului;
- refacerea analizelor pentru sol n vederea stabilirii condiiilor amplasamentului la ncetarea
activitii.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
103

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

14. RAPORTRI LA AUTORITATEA COMPETENT PENTRU PROTECIA MEDIULUI


I PERIODICITATEA ACESTORA
14.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze toate prelevrile, analizele, msurtorile i
ntreinerile realizate conform cerinelor prezentei autorizaii.
14.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie s nregistreze toate incidentele care afecteaz
exploatarea normal a activitii i care pot crea un risc pentru mediul nconjurator. Aceast
nregistrare trebuie s includ detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum i
circumstanele care au dat natere incidentului. nregistrarea trebuie s includ toate msurile
corective luate pentru gestionarea incidentului i evitarea reapariiei.
14.3. nregistrrile incidentelor vor fi puse la dispoziia autoritii de mediu i/sau autoritii de
control pentru verificri n timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in RAM.
14.4. Titularul/operatorul de activitate trebuie s nregistreze toate reclamaiile legate de mediul
nconjurator care au legatur cu operaiile, sau care ar putea fi generate de operaiile ce au loc n
activitatea sa. Fiecare nregistrare de acest tip trebuie s ofere detalii n legatur cu datele i timpul
n care au fost fcute aceste reclamaii, numele reclamantului i alte detalii legate de natura plngerii.
nregistrrea trebuie de asemenea s conina i rspunsul dat n cazul fiecrui reclamant.
Titularul/operatorul de activitate va nainta un raport cu toate reclamaiile de acest tip n timpul
urmtoarei luni ctre autoritatea competent pentru protecia mediului, nsoit de toate amnuntele
legate de reclamaiile existente.
14.5. nregistrrile i raportrile vor fi transmise autoritii competente pentru proteciea mediului, la
datele stabilite.
14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborrii autorizaiei trebuie s fie disponibile i puse
la dispoziia inspectorilor autorizai n timp util.
14.7. Titularul/operatorul autorizaiei trebuie s menin un dosar pentru informarea public, care s
fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s conin urmtoarele: autorizaia,
solicitarea, raportarea anual privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul
autorizaiei le consider adecvate.
14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de ctre managerul agentului economic titular al
autorizaiei sau de ctre alt persoan desemnat de managerul instalaiei.
14.9. Frecvena i scopul raportrii, aa cum sunt prevzute n prezenta autorizaie, pot fi modificate
cu acordul scris al autoritii competente pentru protecia mediului, care urmrete i centralizeaz
datele transmise.
14.10. Titularul/operatorul de activitate trebuie s se informeze la nceputul fiecrui an calendaristic
despre coninutul raportrilor i datele limit de predare la autoritatea competent pentru protecia
mediului.
14.11. n scopul diseminrii active a informaiei privind mediul, operatorii au obligaia de a informa
trimestrial publicul, prin afiare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare,
despre consecinele activitilor i/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind
accesul publicului la informaia de mediu, art. 26).

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
104

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Raportri
Raportul Anual de Mediu (RAM)

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Frecvena
Data limit a
raportrilor raportrii
anual
30 martie

Autoritatea la care se face


raportarea
APM Mure
ARPM Sibiu
CJ Mure al GNM
APM Mure
ARPM Sibiu - n cadrul
RAM

Raportul anual pentru Registrul


anual
european al poluanilor emisi i
transferai, conform H.G. nr.
140/20038 (EPRTR)
Raportarea inventarului emisiilor in
atmosfera, conform OMAPM nr.
524/2000
Raportarea situaiei gestiunii
anual
deeurilor conform HG nr. 856/2002

La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului

La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului

APM Mure
ARPM Sibiu n cadrul
RAM

Raportarea situaiei gestiunii


anual
ambalajelor i a deeurilor de
ambalaje, conform H.G. nr.
621/2005 i Ordinului nr. 927/2005.
Reclamaii (dac ele exista)
cnd exist

La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului
n luna urmtoare
primirii acesteia

APM Mure
ARPM Sibiu n cadrul
RAM

Raportarea incidentelor
semnificative

cnd se
produc

La data producerii

Raportarea investiiilor i
cheltuielilor de mediu

periodic

n luna urmtoare
realizrii acestora

Raportarea situaiei colectrii i


valorificrii acumulatorilor,
bateriilor i anvelopelor scoase din
uz, precum i a uleiurilor uzate
conform legislaiei n vigoare: HG
nr. 1132/2008, HG 235/2007, HG
nr.170/2004
Lista substanelor chimice,
importate i utilizate, potrivit H.G.
nr. 1408/2008 i Regulamentului
CLP nr. 1272/2008
Verificarea strii tehnice a
construciilor subterane
Notificrile n caz de pornire/oprire

periodic

La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului

anual

APM Mure
ARPM Sibiu

La solicitarea
autoritilor
competente pentru
protecia mediului
O dat la 3 La o lun dup
ani
realizare
Cu 48 de ore Cu 48 de ore nainte

APM Mure
CJ Mure - GNM
ARPM Sibiu
APM Mure
CJ Mure GNM
Comisariatul
Regional
Sibiu al GNM
ARPM Sibiu
APM Mure
CJ Mure - GNM
ARPM Sibiu
APM Mure
ARPM Sibiu n cadrul
RAM

APM Mure
ARPM Sibiu
APM Mure
ARPM Sibiu
APM Mure

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
105

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

programat a instalaiei

nainte

Auditul energetic

3 ani

Audit privind minimizarea


deeurilor
Audit privind utilizarea apei

2 ani

Audit al managementului de
securitate al amplasamentului

3 ani
2 ani

Raport sintetic privind opriri/porniri Anual


ale instalaiilor

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

La 2 luni dup
realizare
La 2 luni dup
realizare
La 2 luni dup
realizare
La 2 luni dup
realizare
n cadrul RAM

ARPM Sibiu
CJ Mure - GNM
APM Mure
ARPM Sibiu
APM Mure
ARPM Sibiu
APM Mure
ARPM Sibiu
APM Mure
ARPM Sibiu
CJ Mure GNM
APM Mure
ARPM Sibiu
CJ Mure GNM

NOTA: RAM va fi ntocmit n conformitate cu ghidul ntocmit de autoritatea competent pentru


protecia mediului. Cte un exemplar al RAM va fi depus att pe suport electronic ct i pe hrtie la
Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, Agenia pentru Protecia Mediului Mure i CJ
Mure al GNM i Comisariatul Regional Sibiu al Grzii Naionale de Mediu.
15. OBLIGAIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE/OPERATORULUI
15.1.Exploatarea instalaiei se poate efectua numai n baza autorizaiei integrate de mediu.
15.2.Titularul/operatorul activitii va respecta condiiile din autorizaia integrat de mediu privind
modul de exploatare a instalaiei.
15.3. Autorizaia impune condiiile de desfurare a activitii instalaiei din punct de vedere al
proteciei mediului.
15.4. Autorizaia este emis n scopul respectrii normelor privind prevenirea, controlul integrat al
polurii, definite prin O.U.G. nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006 inclusiv msurile
privind gestiunea deeurilor, astfel nct s se ating un nivel ridicat de protecie a mediului,
considerat n ntregul su, n acord cu legislaia n vigoare i cu obligaiile din conveniile
internaionale n domeniu, la care Romnia este parte.
15.5. Titularul/operatorul activitii este obligat s informeze autoritile competente pentru protecia
mediului despre orice schimbare pe care dorete s o aduc instalaiei sau procesului tehnologic i
asupra modificrilor planificate n exploatarea instalaiei.
Autoritatea competent pentru protecia mediului va reanaliza dup caz condiiile de funcionare
stabilite n autorizaia de mediu.
15.6. Orice modificare substanial planificat n exploatarea instalaiei va fi realizat potrivit
legislaiei n domeniul evalurii impactului asupra mediului i prevederilor din Ordonana de
Urgen nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006.
15.7. Conform Ordonanei de Urgen nr. 152/2005 art. 25: Autoritatea competent evalueaz
periodic condiiile din autorizaia integrat de mediu i acolo unde este necesar le revizuiete.
Revizuirea autorizaiei integrate de mediu este obligatorie n toate situaiile n care:
- poluarea cauzat de instalaie este semnificativ nct necesit revizuirea valorilor limit de
emisie sau includerea de noi astfel de valori n autorizaia integrat de mediu

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
106

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

schimbrile substaniale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibil reducerea
semnificativ a emisiilor fr a impune costuri excesive
- sigurana n exploatare a proceselor sau activitilor impune utilizarea altor tehnici
- prevederile unor noi reglementri legale o impun.
15.8. Autorizaia integrat de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea
competent n domeniul apelor. Revizuirea acestuia implic i revizuirea condiiilor din prezenta
autorizatie. Titularul/operatorul activitii este obligat s prezinte la autoritatea competent pentru
protecia mediului orice revizuire a autorizaiei de gospodrire a apelor pentru instalaia IPPC n
termen de 14 zile de la primire.
15.9. Orice referire la amplasament va nsemna zona marcat pe Planul de delimitare a instalaiei i
pe Planul de ncadrare n zona, anexe la solicitare.
15.10. Titularul/operatorul asigur reprezentanilor autoritii competente pentru protecia mediului
ntreaga asisten necesar pentru a le permite s desfaoare orice inspecie a instalaiei, prelevare de
probe, culegerea oricaror informaii necesare pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu.
15.11. Titularul/operatorul activitii are obligaia furnizrii de informaii, la cerere, autoritilor
competente pentru protecia mediului n vederea ntocmirii programelor de reducere a emisiilor la
nivel local.
15.12. Conform H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul, n
scopul diseminrii active a informaiei privind mediul, titularul are obligaia de a informa trimestrial
publicul, prin afiare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre
consecinele activitilor i/sau ale produselor lor asupra mediului.
15.13. Prezenta autorizaie este emis n scopul proteciei integrate a mediului i nimic din prezenta
autorizaie nu va fi interpretat ca negnd obligaiile statutare ale titularului autorizaiei sau cerinele
altor acte juridice sau reglementari.
15.14. Titularul/operatorul activitii are obligaia achitrii sumelor la Fondul pentru mediu, n
conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobat prin Legea nr.105/2006 i a legislaiei subsecvente n
vigoare.
15.15. n caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de ncetare
provizorie sau definitiva a activitatii, titularul/operatorul de activitate este obligat sa efectueze
notificrile care se impun ctre autoritatea de mediu i autoritatea de gospodrirea apelor.
15.16. La transpunerea Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale avei obligaia de a
solicita revizuirea prezentei autorizaii integrate de mediu.
15.17. Propunerile pentru Programul de modernizare al instalaiilor sunt prevzute n Anexa nr. 2 a
prezentei autorizaii.
16.MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI I AL REZIDUURILOR
16.1. n cazul n care titularul de activitate/operatorul urmeaz s deruleze sau s fie supus unei
proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active, fuziune, divizare,
concesionare, ori n alte situaii care implic schimbarea titularului de activitate, precum i n caz de
dizolvare urmat de lichidare, faliment, ncetarea activitii, acesta are obligaia de a notifica
autoritatea competent pentru protecia mediului.
Autoritatea competent pentru protecia mediului informeaz titularul cu privire la obligaiile de
mediu care trebuie asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii
actelor de reglementare existente.
n termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheiere uneia dintre
proceduri, prile implicate transmit n scris autoritii competente pentru protecia mediului
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
107

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

obligaiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu
originalul.
Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse n actele ntocmite au un caracter public.
ndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar n cazul procedurilor de: dizolvare urmat de
lichidare, lichidare, faliment, ncetarea activitii.
16.2. n cazul ncetrii temporare sau definitive a activitii ntregii instalaii, sau a unor pri din
instalaie se vor respecta prevederile din Planul de nchidere a amplasamentului ntocmit de S.C.
AZOMURE S.A. anex la documentaia de solicitare.
Se vor lua toate msurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective, innd
seama de urmtoarele :
- oprirea n condiii de siguran a procesului tehnologic i a funcionrii instalaiilor ;
- golirea instalaiilor tehnologice i de stocare cu recuperarea coninututlui, gestionarea
produselor rezultate ;
- splarea/curarea instalaiilor tehnologice i de stocare ;
- gestionarea corespunztoare a deeurilor existente pe amplasament ;
- investigaii iniiale privind calitatea solului i subsolului pe amplasament ;
- dezafectarea i demolarea construciilor i reelelor existente, cu refacerea amplasamentului.
16.3. Planul de nchidere trebuie s identifice resursele necesare pentru punerea lui n practic i s
declare mijloacele de asigurare a disponibilitii acestor resurse, indiferent de situaia financiar a
titularului autorizaiei.
16.4. Titularul/operatorul activitii are obligaia ca n cazul ncetrii definitive a activitii s ia
msurile necesare pentru evitarea oricrui risc de poluare i de aducere a amplasamentului i a
zonelor afectate ntr-o stare care s permit reutilizarea lor.
16.5. La ncetarea activitii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitii sau a
destinaiei terenului, operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s realizeze
investigarea i evaluarea polurii mediului geologic.
16.7. n cazul demolrii construciilor, instalaia de verificare, cu surs radioactiv, trebuie
demontat de ctre o firm de service acreditat de CNCAN. Operaiunea se va face anterior
activitii de demolare propriu-zis. n cazul RK, instalaia se va depozita ntr-un depozit realizat
conform cerinelor CNCAN. Instalaia va fi deinut n condiiile de depozitare conform autorizaiei
de deinere, n vigoare, emis de CNCAN. Firma de service va da un buletin de verificare a
contaminrii nefixate i a dozimetriei mediului ambiant. In cazul n care se dorete ncetarea
practicii, sursele se vor preda prin transfer autorizat de CNCAN ctre staia de tratare deeuri de
joas activitate din cadrul INFIN HH.

17. FUNCIONAREA N AFARA CONDIIILOR NORMALE DE LUCRU


17.1. Titularul/operatorul activitii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor
responsabile cu parametrii de performan ai instalaiei, incluznd alarmarea rapid i eficient a
operatorilor instalaiei privind abaterile de la funcionarea normal a instalaiei.
17.2. n caz de producere a unei poluri accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la
poluare iminent se vor anuna persoanele cu atribuiuni prestabilite pentru combaterea avariilor, n
vederea trecerii imediate la msurile i aciunile necesare eliminrii cauzelor i pentru diminuarea
efectelor avariei (eliminarea cauzelor care au provocat poluarea, limitarea i reducerea ariei de
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
108

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

rspndire a substanelor poluante implicate, ndeprtarea lor prin mijloace adecvate, colectarea,
transportul i depozitarea intermediar n condiii de securitate corespunztoare pentru mediu, n
vederea recuperrii, neutralizrii, distrugerii substanelor poluante).
17.3. Bazinul final de retenie i omogenizare poate funciona n urmtoarele variante:
Funcionare normal:
n condiiile n care ncrcarea cu poluani specifici ai apelor uzate colectate n camera de distribuie
permite deversarea apei uzate din camera de distribuie n emisar, dup trecerea printre icanele
camerei de distribuie sunt dirijate n emisar ru Mure prin canalul final de evacuare.
Funcionare cu retenie total:
Dac ncrcarea cu poluani a eflunetului nu se ncadreaz n limitele admise, apele uzate sunt
dirijate n totalitate ntr-unul din compartimentele bazinului de retenie, stvilarul canalului de
evacuare C, fiind nchis. Dup revenirea parametrilor n limitele normale, apa reinut va fi evacuat
n emisar.
Funcionare cu retenie parial:
Dac ncrcarea cu poluani a efluentului este puin mai mare dect limita maxim admis, o parte
din debitul de ap uzat va fi dirijat ntr-unul din compartimentele bazinului final de retenie
omogenizare.
17.4. n cazul avariilor aparute pe traseele care vehiculeaza cu substante periculoase se impune in
cel mai scurt timp remedierea defectiunii, spalarea si aerisirea locului.
17.5. n cazul avariilor datorate scprilor de substane toxice(la instalaii tehnologice sau la
rezervoarele de stocare materii prime) se vor lua imediat msuri de remediere a defeciunilor.
17.6. Orice avarie trebuie comunicat dispecerului de serviciu.
17.7. Emisii n perioada de pornire i oprire a instalaiei de amoniac;
Instalaia de amoniac se pune n funcie n etape. Se pornete reformerul, gazul de alimentare este
trecut prin desulfurator i apoi n reformer. Gazele rezultate sunt evacuate n atmosfer apoi sunt
pornite fazele urmtoare ale procesului de producie; pn la introducerea n circuit a seciunii
urmtoare, gazele sunt de fiecare dat eliminate n aer. Reactorul din bucl de sintez este adus la
temperatura de funcionare, folosind un nclzitor de pornire. Pornirea integral (normal) poate
dura una pn la dou zile. Oprirea se desfoar n sensul invers al pornirii. Aceste procedee
presupun eliminarea n atmosfer a unor volume mari de gaze ce conin hidrogen, oxid de carbon,
metan i amoniac.
17.8. Porniri-opriri ale instalaiei de acid azotic:
Procesul de obinere a acidului azotic este instabil n timpul pornirilor i opririlor. La pornire
emisiile de NOx sunt mai mari (600 2000 ppm/1230 4100 mg NOx/m3) n primele 10 45
minute, rezultnd o emisie suplimentar de 100 1000 kg NOx/an. Concentraia NOx din emisii n
timpul opririlor se afl n aceleai domenii de concentraii (600 2000 ppm/1230 4100 mg
NOx/m3) timp de 10 30 minute, rezultnd o emisie suplimentar de maxim 500 kg NOx/an.
n timpul funcionrii normale a instalaiei, procentul de NO2 n NOx variaz ntre 50 75%. n
special n timpul pornirii, emisia de NO2 este mai mare dect emisia de NO (70% NO2 i 30% NO),
colornd gazele reziduale evacuate n brun - rocat sau galben. Impactul vizual al gazelor evacuate
provoac adeseori plngeri ale populaiei din zon.
Pentru reducerea emisiilor de NOx n timpul pornirilor i opririlor sunt disponibile mai multe tehnici,
ns investiiile sunt adeseori mari comparativ cu cantitatea de NOx care s-ar putea reduce. Emisiile

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
109

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

suplimentare de NOx datorate pornirilor i opririlor reprezint mai puin de 1% din cantitatea total
de NOx emis n decursul unui an.
17.9. Se vor respecta urmtoarele programe de msuri, ntocmite de titularul activitii i avizate de
autoritile competente:
- Programul de msuri privind funcionarea Combinatului de ngrminte chimice al SC
AZOMURE SA pe perioadele de debite mici ale rului Mure;
- Programul de msuri privind funcionarea Combinatului de ngrminte chimice al SC
AZOMURE SA pe perioade de calm atmosferic i cea n Trgu Mure;
Operatorul va ntiina autoritatea competent pentru protecia mediului ori de cte ori se vor actualiza,
revizui aceste programe de msuri sau planuri de aciune.

Verificarea conformrii cu prevederile autorizaiei integrate de mediu se face de ctre Agenia


Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, Comisariatul Regional Sibiu al Grzii Naionale de
Mediu, Agenia pentru Protecia Mediului Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii
Naionale de Mediu

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
110

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Anexa nr. 1 PLAN DE ACIUNI


Not:
Planul de aciuni a fost ntocmit pe baza proiectului de plan de aciuni al SC AZOMURE S.A., a programului de etapizare anex la autorizaia de
gospodrire a apelor.
Msurile din planul de aciuni se consider ndeplinite dac se constat fizic existena echipamentelor i prin analize se demonstreaz ncadrarea n
limitele din autorizaie

OBIECTIVE / INTE

MSURI

1.Reducerea
1.1. Eliminarea eaprilor de
emisiilor de poluani
vapori din instalaia Azotat
n apele de suprafa
de amoniu III (cu coninut de
n vederea ncadrrii
abur + CO2 + azotat de
n limitele admise
amoniu)

1.2. Sistem de stripare de nalt


presiune condensuri de proces
instalaiile Amoniac III, IV

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]
(300.000)

31.12.2012

31.12. 2014

200.000

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR
Reducerea polurii
apelor uzate cu NH4+ i
NO3- prin reducerea
eaprilor de vapori cu
coninut de azotat de
amoniu care se fac n
prezent (cca 3,5 t/h).
Reducerea emisiilor de
CO2 i azotat de
amoniu n aer.
Reducerea polurii cu
ioni amoniu a apelor,
datorit antrenrii (cu
precipitaiile) a cca 48
kg /h NH3 eapat n aer;
reducerea consumului
de abur viu; reducerea
emisiei de NH3 n aer
pe sursa 103 E

COD
SURS
-

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
111

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE / INTE

OBIECTIVE /
INTE
2. Prevenirea
polurii aerului
/ reducerea
impactului
negativ produs
de emisiilor de
gaze rezultate
din activiti /
instalaii i
ncadrarea n
valorile limit
de emisie

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

MSURI

TERMEN

1.3. Implementarea unui sistem


de epurare a apelor uzate,
nainte de evacuarea n rul
Mure

- etapa I identificarea solutiei


tehnice: 31.03.2013
- etapa II implementarea
solutiei identificate:
31.12.2015

MSURI

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]
Se va estima dup
finalizarea cercetarii
pe staia pilot i
dimensionrii
proiectului la scar
industrial

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

MENIUNI
SUPLIMENTARE
-

EFECTELE
MSURILOR
Reducerea emisiilor de
poluani n apele uzate
evacuate, n vederea
ncadrrii n limitele
legale

MENIUNI
SUPLIMENTARE

COD
SURS
-

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

Reducerea cantitii
de pulberi emise n
atmosfer.
Reducerea cantitii
de praf de
ngrmnt antrenat
n caz de precipitaii
(cantitate
necuantificabil).

M 1004 M 1013

AZOTAT DE AMONIU I+II


2.1. Instalarea unor sisteme de
reducere a emisiilor n aer la
turnurile de granulare

-etapa I- identificarea
soluiei tehnice pentru
sisteme de
desprfuire la
turnurile de
granulare: 31.12.2012
-etapa II- instalarea
de sisteme de
desprfuire la
turnurile de
granulare: 31.12.2015

Valoarea va fi
estimat dup
identificarea
soluiei tehnice

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
112

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE
conform
legislaiei n
vigoare

MSURI
2.2. Montare de echipamente
pentru reducerea cantitii de
pulberi la faza de granulare

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN
- elaborarea proiect i
obinere avize,
acorduri i autorizaii:
Trim. II 2012
- achizitie utilaje:
Trim. IV 2012
- finalizare lucrri de
construcii-montaj i
desfurarea probelor
tehnologice: Trim. I
2013
- PIF: Trim. II 2013

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]
800.000

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

Reducerea debitului
de gaze de la scruber
cu pn la 50%,
implicit reducerea
cantittii de pulberi
emise; reducerea
consumului de
energie

M3201

Reducerea emisiei de
praf si amoniac de la
faza de solidificarea a
topiturii de uree.
401A-F

UREE
2.3. Reducerea suplimentar a
emisiilor de amoniac i pulberi
n vederea ncadrrii n
limitele BAT

-etapa I- identificarea
soluiei tehnice pentru
reducerea cantitatii de 1.000.000
praf si amoniac emise
la turnurile de

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
113

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

Reducerea emisiei de
amoniac in aer

2C0502M

granulare: 31.03.2013

-etapa IIimplementarea
solutiei tehnice
identificate :
Trim.IV 2014
2.4. Reducerea suplimentar a
emisiilor de amoniac de la
Expansiile treptei I recirculare
de la cele dou linii de
producie (2H1207 +2H2207)

Implementarea
soluiei tehnice :
31. 12.2014

2.5. Implementarea solutiei


tehnice de reducere
suplimentara a emisiilor de

Implementarea
soluiei tehnice :
31.03.2013

150.000

50.000

Reducerea emisiilor
de amoniac

2C0502M

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
114

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

ncadrarea n limite
legale a concentraiei
amoniacului provenit
din gazele de aerisire
a vasului de uree +
URAN din instalaia
Azotat de amoniu III
ngrminte
lichide

LV4+LV5

amoniac la coloana de spalare


2C0502M

URAN
2.6. Instalarea de echipamente
pentru ncadrarea n limite
legale a concentraiei
amoniacului provenit din
gazele de aerisire a vasului de
uree (poz LV4 + LV5) din
instalaia Azotat de amoniu III
ngrminte lichide

Finalizarea
20.000
implementrii soluiei
tehnice identificate :
30.06. 2012

NPK
AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU
Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
115

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI
2.7.
Reducerea
emisiilor de
pulberi i
amoniac la
faza de
solidificare
(granulare)
prin:

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

2.7.1.
Modificarea
tehnologiei de
solidificare
prin
introducerea
granulrii pe
Rotoformer

- testare instalaie
pilot: 30.04.2012
- elaborare proiect
inginerie de baz :
Trim. III 2012
- elaborare proiect
tehnic de detaliu :
Trim IV 2012
- obinere avize,
autorizaii pentru
realizare lucrri :
Trim IV 2012
- aprovizionare utlaje,
echipamente,
materiale : Trim. II
2013
- lucrri de
construcii-montaj :
Trim. III 2013
- efectuarea testelor
de performan :
Trim IV 2013
- PIF : Trim IV 2013

2.7.2.
Instalarea unui
sistem de

- etapa I
identificarea soluiei
tehnice : Trim. IV

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]
15.000.000

Valoarea se va
estima dup
realizarea

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

Implementarea
masurii 2.7.1
este
conditionata de
succesul testelor
pe noua
instalatie pilot
de solidificare
utilizand
tehnologia
Sandvik /
Rotoformer

Reducerea debitelor
de gaze emise cu
pn la 90%, implicit
reducerea cantitilor
de amoniac i pulberi
emise.

Msura 2.7.2 va
fi implementat
n situaia n

Reducerea emisiilor
de amoniac i pulberi
la turnurile de

COD
SURS
1A-10A

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
116

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

MSURI
desprfuire la
turnurile de
granulare

2.8. Montarea de sisteme de


msurare i control automat a
pH-ului la dozarea excesului
de amoniac la neutralizarea
soluiei NP

2.9. Optimizarea proceselor


tehnologice de splare acid i
splare amoniacal la
condensarea aburului secundar

TERMEN
2012
- etapa II
implementarea
soluiei tehnice
identificate : Trim II
2015
Implementare
gradual pn la
01.05.2013, conform
urmtoarelor etape :
- 4 sisteme pn la
31.12.2012
- 4 sisteme pn la
01.05.2013

Implementarea
soluiei tehnice :
31.12.2013

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]
proiectului tehnic

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

care testele pilot granulare


pentru msura
2.7.1. nu vor
prezenta
rezultate
satisfctoare.

100.000

Valoarea va fi
estimat dup
identificarea
soluiei tehnice

Reducerea excesului
de amoniac din
soluia de NP i astfel
reducerea
concentraiei
amoniacului n
ventilaia amoniacal
prin mbuntirea
controlului pHului n
vasele de neutralizare
(controlul continuu i
automat a pHului n
vasele de neutralizare
n locul controlului
discontinuu)
Reducerea polurii
aerului cu amoniac i
oxizi de azot.
mbuntirea

2401 (co
comun)

2401 (co
comun)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
117

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

MENIUNI
SUPLIMENTARE

provenit din aceste faze prin


modernizarea scruberului cu
splare n ap 1705

2.10. Optimizarea proceselor


tehnologice de splare acid i
splare amoniacal la
condensarea aburului secundar
provenit din aceste faze prin
modernizarea scruberului cu
splare n acid azotic 1716

Implementarea
soluiei tehnice :
31.12.2013

Valoarea va fi
estimat dup
identificarea
soluiei tehnice

2.11.1.
Introducerea a
3 sisteme de
msurare i
control
automat a pHului la dozarea
excesului de
amoniac de la
conversia

Implementarea
soluiei tehnice :
30.06.2012

35.000

2.11.
Montarea de
echipamente
pentru
ncadrarea n
limite legale
a
concentraiei
amoniacului
provenit de

EFECTELE
MSURILOR
transferului de mas
i absorbiei
amoniacului i
implicit scderea
emisiilor de amoniac
la coul comun.
Reducerea polurii
aerului cu amoniac i
oxizi de azot.
mbuntirea
transferului de mas
i absorbiei
amoniacului i
implicit scderea
emisiilor de amoniac
la coul comun
ncadrarea n limite
legale a concentraiei
amoniacului provenit
de la aspiraia
filtrelor de carbonat
de calciu din
instalaia NPK hala
de fabricaie.

COD
SURS

2401 (co
comun)

2316 A
2316 B
2319

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
118

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI
la aspiraia
filtrelor de
carbonat de
calciu (poz.
1327/VO)
prin:

Ca(NO3)2, n
vasele de
reacie poz.
2316A, 2316B
i n rezervorul
de stocare a
soluiei de
NH4NO3 poz.
2319
2.11.2.
Identificarea i
implementarea
unei soluii
tehnice pentru
reducerea
emisiilor
gazoase de
amoniac de la
filtrele de
CaCO3, poz.
1402 A, B, C
legat tehnic
de msurile 2.9
i 2.10

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

Implementarea
soluiei tehnice :
31.12.2013

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

Valoarea va fi
estimat dup
realizarea
proiectului tehnic

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

Reducerea excesului V0
de amoniac n
suspensia de
alimentare a filtrelor
de carbonat de calciu
prin mbuntirea
controlului pHului n
vasele de reacie i
stocare azotat de
amoniu (control
continuu i automat
de pH n locul
controlului
discontinuu)
Incadrarea in limitele
legale a concentratiei
amoniacului la
ventilatia acestor

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
119

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

filtre

2.12. Implementarea soluiei


tehnice pentru ncadrarea n
limite legale a concentraiei
amoniacului provenit din
aspiraia vaselor (poz. V1320)
turnuri de granulare, prin
modernizarea splrii gazelor
n scruberul poz. 1710

Implementarea
soluiei tehnice:
31.12.2012

Valoarea va fi
estimat dup
realizarea
proiectului tehnic

ncadrarea n limite
legale a concentraiei
amoniacului la coul
comun de
evacuare.Imbuntir
ea eficienei
absorbtiei
amoniacului la
nivelul scruberului
1710

2401
(co
comun)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
120

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

MSURI

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

TERMEN

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

COD
SURS

AZOTAT DE AMONIU III


2.13. Modernizarea fazei de
solidificare/granulare prin
introducerea tehnologiei
Rotoformer

- testare instalaie
10.000.000
pilot : Trim I 2012
- elaborare ingineria
de baz : Trim II
2012
- elaborare proiect de
detaliu : Trim. III
2012
- obinere avize,
autorizaii pentru
lucrri : Trim III
2012
- lucrri de demontare
utilaje existente :
Trim IV 2012
- aprovizionare

Implementarea Reducerea emisiilor


msurii este
de amoniac i pulberi
condiionat de
succesul testelor
pe instalaia
pilot de
solidificare,
utiliznd
tehnologia
Sandvik /
Rotoformer

K0305
V1201

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
121

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

OBIECTIVE /
INTE

3.
Managementul
deeurilor

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

MSURI

TERMEN

3.1.Dezafectarea instalaiei de
splare CO2 de la Amoniac II

utilaje, echipamente,
materiale: Trim I
2013
- lucrri de
construcii-montaj:
Trim. II 2013
- test de performan:
Trim III 2013
- PIF : Trim III 2013
Implementare:
31.12.2012

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]

190.000

MENIUNI
SUPLIMENTARE

EFECTELE
MSURILOR

Eliminare deeuri
periculoase
(decontaminare
arsen).

COD
SURS

Nu este
cazul

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
122

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Anexa nr. 2 - PROGRAM DE MODERNIZARE


Not: Azomure S.A. are n vedere urmatoarele proiecte majore de mbuntire a eficienei energetice, a cror implementare vor avea i un impact
pozitiv indirect asupra mediului prin: reducerea consumului specific de gaz metan ( combustibil fosil ) n instalaiile de producie amoniac i
reducerea emisiilor de CO2 i NOx.
DESCRIERE

AMONIAC III + IV
1.Reducerea
consumului specific
de gaz metan

PROPUNERE

DAT
ESTIMAT
PENTRU
IMPLEMENTARE

Modernizarea Trim.IV 2015


instalaiilor

VALOAREA
INVESTIIEI
[EURO]
(APROX.)

71.000.000

EFECTELE PRECONIZATE ALE PROPUNERII

Mrirea capacitii de producie a instalaiilor


Amoniac III i IV ; mbuntirea eficienei de
generare abur; scderea cantitii de dioxid de
carbon i amoniac emise n aer pe tona de amoniac
produs

COD
SURS

103E

UREE
2. Mrirea produciei
Modernizarea
i reducerea consumului fazei umede
Trim.IV 2015
specific de abur
a procesului

46.000.000

Reducerea cantitii de CO2 emise n aer


Reducerea cantitii de amoniac emise n aer

3. mbuntirea
calitii produsului
finit

24.000.000

Granulaie mai uniform, coninut de praf mai mic i


rezisten mecanic mai bun a produsului finit
401A-F
Reducerea cantitilor de praf i amoniac emise n aer

Modernizarea Trim. III 2015


fazei de
solidificare

2C0502M

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
123

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anexa nr. 3 Materii prime i auxiliare, produse finite


Denumirea
material
auxiliar/substan

Natura
chimic

Gaz metan
Amoniac

NH3

Acid azotic
Hidroxid de sodiu

HNO3
Soda
caustic
Acid
clorhidric
tehnic

Acid clorhidric
Acid sulfuric tehnic
Hipoclorit de sodiu
Hidrazina
Formaldehida
Motorin
Acetilen
Azotit de sodiu

Dietanolamina
Oxigen
Petrol

Hipoclorit de
sodiu tehnic
Hidrat de
hidrazin
Formol
tehnic
Component
al
amestecului
de sruri
topite
Oxigen
tehnic
-

Lubricating oils
ulei
(petroleum), C24-50,
solvent-extd.,
dewaxed,
hydrogenated
Lubricating oils
ulei
(petroleum), C17-32,
solvent-extd.,
dewaxed,

Periculozitate i fraze
de risc

Mod de depozitare

F+; R12
R10; TR32;
C R34; NR50
O-R8; C-R35;
C-R35

Nu se depoziteaz
Tanc / sfere de
amoniac
Rezervoare
Rezervoare

T-R23; C-R35

Rezervor

C-R35
C-R34

Rezervor
Rezervoare

R10; T-R23/24/25; CR34; N-R50/53; R43,


Carc. Cat. 2 R45
R43; T23/24/25; CR34: Carc. Cat. 3-R40;
Carc. Cat. 3-R40

Butoaie

R5; R6; F+ R12


Xn-R22; O-R8; T-R25;
N-R50

Rezervor
Rezervor
subteran
tuburi
Saci

Xn-R22 -22/48; XiR38-41


O-R8

Butoaie

Carc. Cat. 2-R45; TR45


Carc. Cat. 2-R45; TR45

Butoaie
Rezervoare
depozit ulei

Carc. Cat. 2-R45; TR45

Rezervoare - depozit
ulei

tuburi

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
124

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

hydrogenated
Lubricating oils
(petroleum), C20-35,
solvent-extd.,
dewaxed,
hydrogenated
Inhibitor coroziune
NALCO 7359
Acid fosforic

IWC Corrogard MC
1007 A;
Lichid antigel;
reactiv laborator
Diluant 5O6
Diluant 5 O 6
Azotat de amoniu /
Nitrocalcar
ngrmnt lichid
(URAN)
ngrminte
complexe tip
NP/NPK
Uree

Melamina
Azot
Dioxid de carbon
Dolomita
Sulfat de aluminiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

ulei

Carc. Cat. 2-R45; TR45

Rezervoare - depozit
ulei

Clorur de
zinc
Inhibitor
coroziv
NALCO
7359
Acid fosforic
tehnic
etilenglicol

C-R34; N-R50-53

butoaie

C-R34

Butoaie

Xn: R22

Butoaie

Butanol

Xn:R22; Xi: R37/3841; R67; R10


R10, R66, R67

Butoaie

Depozite - Azotat de
amoniu / Nitrocalcar
ngrmnt
Depozite URAN

Acetat de
butil
Amestec
soluii uree +
azotat de
amoniu

Butoaie

Depozit NPK
-

Azot lichid
CO2 tehnic
CO2
alimentar
Roc
Sulfat de
aluminiu
17% pentru
secia Hidro

Depozite - Uree
ngrmnt
Uree tehnic
Uree pentru melamin
Depozite
Rezervor
Tuburi
Buncre
Magazii aferente
instalaiilor

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
125

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Carbonat de potasiu

i sulfat de
aluminiu
tehnic pentru
secia
Azotat de
amoniu
-

Clorura de potasiu
Carbonat de calciu

Sulfat de potasiu

Sulfat de calciu
Azotat de calciu i
amoniu
Crbune activ
Agent de tratare ap
NALCO 73204
Antiaglomerant

Ipsos natural
-

Magazii aferente
instalaiilor
Depozite
Depozitat n cadrul
instalaiei de
ngrminte NPK
Depozitat n cadrul
instalaiei de
ngrminte NPK
Buncare
Depozit

Saci n depozit
Butoaie

Rezervoare

Inhibitor de
coroziune IWC
Corrogard MC
1007A

Bentonita
Site catalitice
ngrminte
complexe tip
NP/NPK
Roca fosfatic

carbon
Benzotriazol
id de sodiu
Grsime
hidrogenat
alchil
aminic
Trietanolami
na;
Sruri de Na
ale acizilor
sulfonici
C13-17;
Laurat de
sodiu
Platin;
Rhodiu;
Paladiu
-

nepericulos

Depozite
Magazie

nepericulos

Depozit instalaia NPK

nepericulos

Depozit

Butoaie

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
126

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anexa nr. 4 - Lista metodelor de msurare recomandate pentru determinarea emisiilor n


atmosfer
Nr.
crt.
1

Parametrul
Prelevare

NOx

Metoda de analiz
SR EN 15259-2009 Msurarea emisiilor surselor fixe.
Cerine referitoare la seciuni si amplasamente de
msurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de
msurare
SR EN 14181:2004 Emisii de la surse fixe Asigurarea
calitii sistemelor automate de msurare (SAM)
SR ISO 10396:2008 emisii de la suse fixe Prelevarea
pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze
emise pentru sisteme fixe de monitorizare
EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi
anorganici si organici prin metoda extractive
spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR
SR EN 14792:2006 Emisii de la surse fixe. Determinarea
concentratiei masice de oxizi de azot(Nox). Metoda de
referinta:Chemiluminiscenta

SO2

SR ISO 10849:2006 Determinarea comcentratiei masice de


oxizi de azot. Caracteristicile de performanta ale
sistemelor de masurare automate
SR ISO 11564:2005 ver. Eng. Emisii de la surse
fixe.Determinarea concentratiei masice de oxizi de azot.
Metoda fotometrica cu naftiletilendiamina
SR ISO 10396:2008 emisii de la suse fixe Prelevarea
pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze
emise pentru sisteme fixe de monitorizare
EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi
anorganici si organici prin metoda extractive
spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR)
SR EN 14791:2006 Emisii de la surse fixe . Determinarea
concentratiei masice de dioxid de sulf . Metoda de
referinta
SR ISO 7935:2005 Emisii de lasurse fixe. Determinarea
concentratiei masice de dioxid de sulf . Caracteristici de
performanta ale metodelor automate de masurare
EPA Method 6 C Metoda de determinare cu senzor
electrochimic U.S.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
127

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Pulberi

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

SR ISO 9096 :2005 Emisii de la surse fixe. Determinarea


manuala a concentratiei masice de pulberi in efluenti
gazosi
SR EN 13284-1 Emisii de la surse fixe Determinarea
concentratiei masice scazute de pulberi,

NH3

Fluoruri

CO

SR EN 13284-2 Emisii de la surse fixe Determinarea


concentratiei masice scazute de pulberi,Sisteme automate
de masurare
SR ISO 10396:2008 emisii de la suse fixe Prelevarea
pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze
emise pentru sisteme fixe de monitorizare
EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi
anorganici si organici prin metoda extractive
spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR)
SR ISO 15713:2008Emisii ale surselor fixe. Prelevarea si
determinarea continutului de floruri in stare gazoasa
EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi
anorganici si organici prin metoda extractive
spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR)
Determinarea fluorului metoda spectrofotometrica cu
zirconiu-alizarin sulfonat de sodiu;Metode de analiza
toxicologice Centrul de Protectie si Igiena a Muncii MICh
1981;Industrial & Engineering Chemistry Analytical
Edition ,1945,17 (3),pp 148-149
SR EN 15058:2006 Emisii de la surse fixe.Determinarea
concentratiei masice de monixid de carbon(CO). Metoda
de referinta :spectrometrie in infrarosu nedispersiv
EPA Method 10 Metoda de determinare cu senzor
electrochimic U.S.

Not: Metoda de analiz corespunztoare standardului indicat n tabel are caracter orientativ, alte
metode alternative putnd fi folosite dac se demonstreaz c acestea au aceeai sensibilitate i
limit de detecie.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
128

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Glosar de termeni
Autoritatea competent
pentru protecia
1.
mediului
Autoritatea cu atribuii
de control, inspecie i
sancionare n domeniul
2.
proteciei mediului
3.

4.

Autoritatea central de
protecie a mediului

Titularul/operatorul
activitii

5. BAT

6. CAT

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu,


Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, cod 550360 ;
Agenia pentru Protecia Mediului Mures,
Tg. Mures, str. Podeni nr. 10, judetul Mures
Comisariatul Regional Sibiu al Grzii Naionale de Mediu,
Sibiu, Str. Hipodromului, nr. 2A;
Comisariatul Judeean Mures al Grzii Naionale de Mediu
Tg. Mures, str. Podeni nr. 10, judetul Mures
Ministerul Mediului i Pdurilor
B-dul Libertii, nr. 2, Sector 5, Bucureti
Agenia Naional pentru Protecia Mediului
Bucureti, Splaiul Independenei, nr. 294, sector 6
Persoana juridic care opereaz ori deine controlul instalaiei, aa
cum este prevzut n legislaia naional, sau care a fost investit cu
putere economic decisiv asupra funcionrii instalaiei, respectiv
S.C. AZOMURE S.A.
Stadiul de dezvoltare cel mai avansat i eficient nregistrat n
dezvoltarea unei activiti i a modurilor de exploatare, care
demonstreaz posibilitatea practic a tehnicilor specifice de a
constitui referin pentru stabilirea valorilor limit de emisie n
scopul prevenirii polurii, iar n cazul n care acest fapt nu este
posibil, pentru a reduce n ansamblu emisiile i impactul asupra
mediului, n ntregul su.
Colectiv de Analiz Tehnic
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile.

7. CBO5
8. CCOCr
9. dB(A)

Consumul chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu.


Decibeli (curba de zgomot A)
Prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii.

10. IPPC

11. Instalaie IPPC


12. RAM
13. EPRTR

Orice instalaie tehnic staionar, n care se desfoar una sau mai


multe activiti prevzute n anexa 1 din OUG nr. 152/2005, precum
i orice alt activitate direct legat, sub aspect tehnic, de activitile
desfurate pe acelai amplasament, susceptibil de a avea efecte
asupra emisiilor i polurii.
Raport anual de mediu
H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al
Consiliului nr. 166/2006 privind nfiinarea Registrului European al

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
129

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Poluanilor Emii i Transferai i modificarea directivelor


Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE;
Cod de de clasificare a activitilor din economia naional
14. Cod CAEN
O schimbare negativ msurabil a unei resurse naturale sau o
deteriorare msurabil a unui serviciu legat de resursele naturale,
15. Prejudiciu
care poate surveni direct sau indirect
Ameninare iminent cu O probabilitate suficient de producere a unui prejudiciu asupra
16.
mediului n viitorul apropriat
un prejudiciu
a) prejudiciul asupra speciilor i habitatelor naturale protejate orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra
atingerii sau meninerii unei stri favorabile de conservare a unor
astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte
se evalueaz n raport cu starea iniial, innd cont de criteriile
prevzute n anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor i habitatelor
naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior,
care rezult din aciunile unui operator care a fost autorizat n mod
expres de autoritile competente n concordan cu prevederile
legale n vigoare;
b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte
Prejudiciul asupra
adverse semnificative asupra strii ecologice chimice i/sau
17.
mediului
cantitative i/sau potenialului ecologic al apelor n cauz, astfel cum
au fost definite n Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, cu excepia efectelor negative pentru care se
aplic art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care
reprezint un risc semnificativ pentru sntatea uman, care este
afectat negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a
unor substane, preparate, organisme sau microorganisme n sol sau
n subsol.

18. Emisii fugitive

Emisii nedirijate, eliberate n aerul nconjurtor prin ferestre, ui i


alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intr n mod
normal n categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr.
104/2011

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
130

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu


revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Cuprins

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU


Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758
email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
131