Sunteți pe pagina 1din 6

Certificat de performanţă energetică

Cod poştal localitate

7

2

0

2

7

2

Nr. înregistrare la

Consiliul Local

1

Data

înregistrării

0 1

0

6

0

8

Performanţa energetică a clădirii

Notare energetică:

80.55

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

Clădirea certificată

Clădirea de referinţă

Eficienţă energetică ridicată

1

 
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
E
E

F

 
 

G

 

Eficienţă energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m²an]

209.804

60.542

Indice de emisii echivalent CO 2 [kg CO2 /m²an]

 

39.862

11.503

Consum anual specific de energie

 

Clasă energetică

Clădirea certificată

Clădirea de referinţă

[kWh/m²an] pentru:

 

Încălzire:

 

209.804

D

B

Apă caldă de consum:

 

53.80

C

B

Climatizare:

 

0

0

Ventilare mecanică:

 

0

0

Iluminat artificial:

 

8.91

A

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]

0

Date privind clădirea certificată :

 

Adresă:

bdul. Republicii, nr. Iasi

Aria utilă:

269.74

[m

2 ]

Categoria clădirii:

cladire de birouri

Aria construită:

169.06

[m

2 ]

Regimul de înălţime:

P + 1E

Volumul interior:

1,038.96

[m

3 ]

Anul construirii:

1974

Motivul eliberării certificatului energetic:

alt motiv

Programul de calcul utilizat:

 

versiunea:

 

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

 

Specialitatea

Numele şi prenumele

Seria şi

Nr. şi data înregistrării

Semnătura

(c, i, ci)

Nr. certificat

certificatului în registrul

şi ştampila

de atestare

auditorului

auditorului

(ci)

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

q Grile de clasificare energetica a clădirii funcţie de consumul anual de căldura specific:

ÎNCĂLZIRE

D A B C D E F G 70 117 173 245 343 500
D
A
B
C
D
E
F
G
70
117
173
245
343
500

kWh/m²an

TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ DE CONSUM, ILUMINAT

C A B C D E F G 125 201 291 408 566 820
C
A
B
C
D
E
F
G
125
201
291
408
566
820

kWh/m²an

APĂ CALDĂ DE CONSUM

C A B C D E F G 15 35 59 90 132 200
C
A
B
C
D
E
F
G
15
35
59
90
132
200

kWh/m²an

CLIMATIZARE A B C D E F G 20 50 87 134 198 300
CLIMATIZARE
A
B
C
D
E
F
G
20
50
87
134
198
300

kWh/ m² an

ILUMINAT

A A B C D E F G 40 49 59 73 91 120
A
A
B
C
D
E
F
G
40
49
59
73
91
120

kWh/m²an

VENTILARE MECANICĂ A B C D E F G 5 8 11 15 21 30
VENTILARE MECANICĂ
A
B
C
D
E
F
G
5
8
11
15
21
30

kWh/ m² an

q

Performanţa energetică a clădirii de referinţă:

 

Consum anual specific de energie

[kWh/m²an]

pentru:

Notă energetică

Încălzire:

60.542

 

Apă caldă de consum:

53.8

Climatizare:

100

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

8.91

q

Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

 

p 0

p

1

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1.57

-

după cum urmează:

1.00

-

Uscată şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună

1.01

-

Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

1.02

-

Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe

1.05

-

Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale

1.05

-

Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă

1.00

-

Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături se separare şi golire a acestora, funcţionale

1.07

-

Există contor general de căldură pentru încălzire, dar nu există contor general de căldură pentru apă caldă de consum

1.00

-

Stare bună a tencuielii exterioare

1.02

-

Pereţii exteriori prezintă pete de condens (în sezonul rece)

1.10

-

Acoperiş spart / neetanş la acţiunea ploii sau a zăpezii

1.05

-

Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin doi ani

1.10

-

Clădire fără sistem de ventilare organizată

q Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii:

w Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii sunt prezentate în ANEXA 1.

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi energetică a construcţi instalaţiilor aferente. Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei. Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.

ei şi