Sunteți pe pagina 1din 2

Numele i prenumele: .............................................

Data: ...................
Clasa a VIII-a
TEST DE EVALUARE Ecosistemul
I.Alegeti raspunsul corect:

30 puncte

1. Ecologia este stiinta care studiaza:


a) Zonele geografice de pe glob;
c) Ecosistemele;
b) Conexiunile dintre vietuitoare si mediul lor de viata.
2. Biotopul este:
a)Componenta fara viata a tuturor ecosistemelor; c)Componenta cu viata a tuturor ecosistemelor;
b)Totalitatea populatiilor care ocupa un teritoriu;
d)Grupare de indivizi inruditi.
3. Padurile de fag le intalnim la o altitudine de:
a)100-600 m;
c)600-1300 m;
b)800-1200m;
d)1200-1500 m.
4. Pesterile sunt ecosisteme:
a)Naturale subterane;
c)Artificiale subterane;
b)De munte;
d)De campie.
5. Nuferii ii intalnim in:
a)Zona stufului;
c)Zona plantelor plutitoare;
b)Zona plantelor submerse;
d)Zona pelagica.
6. Marea Neagra reprezinta:
a)Un ecosistem acvatic;
c)un biotop;
b)un ecosistem terestru;
d)un biom
7. Biocenoza este:
a)zon geografic;
b. o comunitate de populaii caracteristice unui biotop;
c. o sum de factori abiotici i biotici.
8. Lacul este:
a. un biotop;
b. o biocenoz;
c. un ecosistem.
9. Unde triete floarea de col?
a. lng izvoarele de munte;

b. pe stncrii;

c. n pdurile de conifere

10. Zooplanctonul este reprezentat de:


a. algele microscopice; b. plantele de la marginea apei; c. animalele microscopice
II. Definiti ecosistemul.
III. Clasificati ecosistemele in functie de interventia sau nu a omului.
IV. Dati 4 exemple de ecosisteme naturale studiate si clasificati-le.
V. Enumerati componentele biocenozei unei paduri la alegere.
VI. Descrieti impactul negativ pe care il au defrisarile masive de la noi din tara.
Se acorda 20 puncte din oficiu.

10 puncte
5 puncte
10 puncte
15 puncte
10 puncte

Barem de evaluare si notare


Unitate de invatare Ecosistemul
Clasa a VIII-a

Se acorda 20 puncte din oficiu.


I. Se acorda cate 3p pentru fiecare raspuns corect:
1.b; 2.a; 3.c; 4.a; 5.c; 6.c; 7.b; 8.c; 9.b; 10.c

3puncte x 10 = 30puncte

II. Se acorda 10 puncte pentru definirea corecta a ecosistemului.

10 puncte

III. Se acorda 5 puncte pentru clasificare corecta a ecosistemelor:


ecosisteme naturale 2.5 puncte
ecosisteme artificiale- 2.5 puncte

5 puncte

IV. Se acorda:
- 6 puncte pentru clasificarea corecta a ecosistemelor naturale (terestre, acvatice)
- 4 puncte pentru exemplificarea corecta a ecosistemelor naturale studiate
V. Se acorda 15 puncte pentru enumerarea corecta a componentelor biocenozei

10 puncte
15 puncte

VI.Se acorda 10 puncte pentru descrierea efectelor negative pe care-l au


defirsarile de la noi din tara

10 puncte

Total 100 puncte.