Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.

Declaraie privind sumele rezultate din


ajustarea/corecia ajustrilor/
regularizarea taxei pe valoarea adugat

Perioada de raportare

Luna

307
Nr. de nregistrare ca operator de
date cu caracter personal 759

Anul

I. FELUL DECLARAIEI
Declaraie rectificativ
Temeiul legal pentru depunerea formularului 307 dup anularea rezervei verificrii ulterioare:
- art. 105 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare
- art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE


DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCAL
DOMICILIUL FISCAL
JUDE

SECTOR

STRADA
ET.

LOCALITATE
NR.

AP.

COD POTAL

BLOC

SC.

TELEFON

FAX

E-MAIL

III.
DATE
PRIVIND
SUMELE
AJUSTRII/REGULARIZAREA TVA

REZULTATE

DIN

AJUSTAREA/CORECIA

n temeiul art. 270 alin. (7), art. 324 alin. (8) i (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, al pct. 7 alin. (9), pct. 23 alin. (2) , pct. 25 alin. (4), pct. 67 alin. (12), pct.
79 alin. (14) i pct. 83 alin. (8), (9) i (10) din titlul VII Taxa pe valoarea adugat din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1/2016, ca urmare a:
transferului de active,
transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziionate printr-un contract de leasing,
anulrii codului de nregistrare n scopuri de TVA conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul
fiscal,
declar c, din ajustarea/corecia ajustrilor/regularizrile taxei pe valoarea adugat, rezult urmtoarele sume:
Denumire/ Nume, prenume
cedent/ finanator/ beneficiar

Codul de nregistrare n
scopuri de TVA al cedentului/
finanatorului/beneficiarului/

Total

Operaiune
A/L/C *)

TVA
(lei)

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt
corecte i complete

Numele persoanei care face declaraia


Funcia

Semntura

Se completeaz de personalul organului fiscal


Organ fiscal
Numr nregistrare

Dat nregistrare

Numele persoanei care a verificat


*) se completeaz :
A - n cazul transferului de active;
L - n cazul transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziionate printr-un contract de leasing;
C - n cazul anulrii codului de nregistrare n scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul
fiscal
Cod: 14.13.01.02/t.a.

Anexa nr. 2

Instruciuni de completare a formularului (307)


Declaraie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecia
ajustrilor/regularizarea taxei pe valoarea adugat
Declaraia privind sumele rezultate din ajustarea/corecia ajustrilor/regularizarea taxei pe
valoarea adugat, denumit n continuare declaraie, se completeaz i se depune de ctre:
- persoana impozabil, beneficiar a transferului de active prevzut la art. 270 alin. (7) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n
continuare Codul fiscal, n calitate de succesor al cedentului n ceea ce privete ajustarea dreptului de
deducere, dac nu este nregistrat n scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal i nici nu se
nregistreaz n scopuri de TVA ca urmare a transferului;
- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziionate printr-un contract de leasing, dac
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dup scoaterea din evidena persoanelor
nregistrate n scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului n baza prevederilor art. 310 alin. (7) din
Codul fiscal;
- persoana impozabil pentru care nregistrarea n scopuri de TVA a fost anulat conform art.
316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustri incorecte sau nu a efectuat
ajustrile de tax aferent bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII Taxa pe
valoarea adugat din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1/2016, denumite n continuare norme metodologice;
- persoana impozabil pentru care nregistrarea n scopuri de TVA a fost anulat conform art.
316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:
- nu a efectuat ajustrile de tax prevzute de lege n ultimul decont depus nainte de
scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA sau a efectuat ajustri incorecte,
conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
- trebuie s efectueze regularizrile/ajustrile prevzute la art. 280 alin. (6) din Codul
fiscal i pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal i pct. 25 alin. (4) din
normele metodologice, precum i la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaiuni
realizate nainte de anularea nregistrrii.
Declaraia se depune astfel:
- pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care are loc transferul de active;
- pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care are loc transferul dreptului de
proprietate asupra activelor corporale fixe achiziionate printr-un contract de leasing;
- pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a intervenit obligaia sau, dup caz,
dreptul de ajustare/corecie a ajustrilor/regularizare a taxei pe valoarea adugat privind sumele
rezultate ca urmare a acestor ajustri/corecii ale ajustrilor/regularizri efectuate.
Declaraia se depune la organul fiscal n a crui eviden persoana impozabil este nregistrat
ca pltitor de impozite i taxe, astfel:
- direct sau prin mputernicit, la registratur; sau,
- la pot, prin scrisoare recomandat.
n situaia n care din declaraie rezult taxa pe valoarea adugat de plat la bugetul de stat,
aceasta se achit, pn la data prevzut de lege pentru depunerea declaraiei, potrivit prevederilor art.
326 din Codul fiscal, n lei, n numerar, prin decontare bancar sau prin mandat potal, n contul
20.A.10.01.05 TVA de plat la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a
ajustrilor deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu
codul de identificare fiscal al pltitorului.
Declaraia se completeaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicit, nscriind cu
majuscule, cite i corect, toate datele prevzute de formular.

Perioada de raportare se completeaz cu:


- anul i luna n care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de
proprietate asupra activelor activelor corporale fixe achiziionate printr-un contract de
leasing, n condiiile art. 270 alin. (7) din Codul fiscal i ale pct. 93 alin. (9) din normele
metodologice;
- anul i luna n care a intervenit obligaia, sau dup caz, dreptul de ajustare/corecie a
ajustrilor/regularizare a taxei pe valoarea adugat, n condiiile prevzute de Codul fiscal
i de normele metodologice.
I. FELUL DECLARAIEI
Declaraia depus iniial se rectific prin depunerea unei noi declaraii, pe acelai format,
bifnd csua corespunztoare de pe formular.
n situaia n care persoana impozabil depune declaraia dup anularea rezervei verificrii
ulterioare, n condiiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, se bifeaz, n csua corespunztore, temeiul legal pentru
depunerea declaraiei.
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
1. Denumire/Nume i prenume - se nscrie, dup caz, denumirea persoanei juridice, asociaiei
sau a entitii fr personalitate juridic ori numele i prenumele persoanei fizice, dup caz,
beneficiare a transferului de active, al locatarulului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziionate
printr-un contract de leasing, respectiv al persoanei impozabile a crei nregistrare n scopuri de TVA
a fost anulat n condiiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul fiscal i care nu a efectuat
ajustrile/a efectuat ajustri incorecte/efectueaz regularizarea taxei pe valoarea adugat, potrivit
prevederilor Codului fiscal i ale normelor metodologice.
2. Cod de identificare fiscal se completeaz astfel:
- contribuabilii persoane juridice, asocierile i alte entiti fr personalitate juridic, cu
excepia comercianilor, nscriu codul de nregistrare fiscal;
- comercianii, persoane fizice i juridice, precum i alte entiti care se nregistreaz potrivit
legii speciale la registrul comerului, nscriu codul unic de nregistrare atribuit potrivit legii speciale;
- contribuabilii persoane fizice, care desfoar activiti economice n mod independent sau
exercit profesii libere, cu excepia comercianilor, nscriu codul de nregistrare fiscal;
- persoanele fizice nscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
- persoanele fizice care nu dein cod numeric personal nscriu numrul de identificare fiscal
atribuit de organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
nscrierea cifrelor n caset se face cu aliniere la dreapta.
3. Domiciliul fiscal - se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei
impozabile.
III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECIA
AJUSTRII/REGULARIZAREA TVA
Se completeaz cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente, de la care au fost
preluate total sau parial activele, a finanatorului activelor corporale fixe achiziionate printr-un
contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele i codul de
nregistrare n scopuri de tax pe valoarea adugat (dac este cazul).
Se declar, de asemenea, suma n lei, reprezentnd taxa pe valoarea adugat de plat rezultat
din transferul de active prevzut la art. 270 alin. (7) din Codul fiscal sau din transferul dreptului de
proprietate asupra activelor corporale fixe achiziionate printr-un contract de leasing, n condiiile
prevzute de pct. 83 alin.(9) din normele metodologice.
Se declar, dup caz, suma n lei, reprezentnd tax pe valoarea adugat rezultat ca urmare a
ajustrilor taxei aferente bunurilor de capital, de persoanele impozabile pentru care nregistrarea n
scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11 ) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, conform
pct. 79 alin. (14) din normele metodologice.

Se declar, dup caz, suma n lei, reprezentnd tax pe valoarea adugat rezultat ca urmare a
ajustrilor/coreciilor ajustrilor/regularizrilor, pozitiv sau negativ, n funcie de rezultatul acestora,
efectuate de persoanele impozabile pentru care nregistrarea n scopuri de TVA a fost anulat conform
art. 316 alin. (11 ) lit. g) din Codul fiscal i care:
- nu au efectuat ajustrile de tax prevzute de lege n ultimul decont depus nainte de
scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA sau au efectuat ajustri incorecte,
conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
- trebuie s efectueze regularizrile/ajustrile prevzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal i
pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal i pct. 25 alin. (4) din Normele
metodologice, precum i pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaiuni realizate
nainte de anularea nregistrrii.