Sunteți pe pagina 1din 6

Intreprinderea de

constructie ca sistem
A realizat : Moldovan I. si Meica V.
Grupa: IMC-1405

Notiuni introductive privind pregatirea


pentru realizarea lucrarilor de
constructii.
Conditiile necesare pentru inceperea constructiilor:
1.Proiectul sa fie complet si explicit si supus expertizei
2. Sa se elimine toate inezactitatile din partea grafica si din
memoriu explicativ al lucrartilor
3.Incadrarile in devizurile de cheltuieli sa fie corecte in
concordanta cu preturile reale pe piata
4. Cheltuielile de organizare a santierului sa se incadreze in
cota de organizare

Proiectul tehnic reprezinta documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza


la solicitarea proprietarului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de
specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii). Proiectul
contine toate informatiile necesare executiei unei constructii de acesta trebuie
fie complet si explicit si supus verificarii.
Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati (acestia nu
pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta
in exploatare).
Verificatorul de proiecte atestat va semna si va stampila piesele scrise si
desenate, numai in conditiile in care documentatia transmisa de investitor este
corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege.

ROLUL SI NECESITATEA INTREPRINDERILOR


DE CONSTRUCTII
Activitatea de constructiiin sectorul de
proiectare se desfasoara in cadrul colectivelor de proiectanti si a atelierelor de
proiectare.
Pentru buna desfasurare a acestei activitati
sunt necesare organizatii care:
sa asigure baza materiala necesara

Pentru buna desfasurare a acestei activitati sunt necesare


organizatii care:
sa realizeze si sa distribuie materialele,forta de munca si
mijloacele de munca;
sa gestioneze mijloacele de productie ;
sa redistribuie,ori de cate ori este necesar de munca si
mijloacele de munca;
sa asigure mijloacele financiare si baza materiala necesara;
sa asigure relatiile cu beneficiarii,proiectantii,subantreprenorii si
alte organizatii de stat;
sa coordoneze,indrume si controleze activitatea de la santiere si
baze de productie.

STRUCTURA ORGANIZATORIC A RAMURII


CONSTRUCTIILOR
In tara noastra,ramura constructiilor cupride o serie de
activitati care,in ansamblu, concura la realizarea
investitilor.Aceste activitati sunt grupate astfel:
Cercetari si studii initiale necesare proiectarii si executiei
lucrarilor de investitii
Proiectarea lucrarilor de constructii-montaj
Executarea lucrarilor de constructii-montaj