Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT INSTITUTIONAL

CURS COMISIA EUROPEANA

Institutia care are cea mai buna vizibilitate, considerata ca fiind un veritabil guvern european.
Alcatuita pentru 2014-2019 din 29 membrii, cate unul din fiecare stat .
Tratatul Lisabona : La inceputul lui 2014 - nr membri 213 din nr statelor membre daca consiliul
european hot. in unanimitate, nu decide altfel.
In urma alegerilor pt. parlamentul Eur, CE propune un candidat la functia de presedinte al CE.
Impreuna cu el este propus si un alt repr. pt pol externa si pol de securitate .
Pe baza nominalizarii formulate de guv statelor, in urma discutiilor cu candidatii propusi,
presedintele desemnat alcatuieste lista cu viitorii comisari si portofoliile pe care le atribuie.
Chiar daca disp tratatelor nu prevad, s-a prevazut ca o pers. poate detine de mai multi ori
calitatea de comisar, dar niciodata aceleasi portofolii .
Propunerea de comisie este inaintata Parlamentului European, iar comisarii propusi sunt audiati
in comisiile de specialitate ale Parlamentului, primind la final un aviz.
Daca avizul este negativ, presedintele desemnat poate sa inlocuiasca persoana sau sa-l mentina in
echipa.
CE este supusa in intregime votului de investitura in plenul Parlam . Europ
Mandatul CE - dureaza 5 ani , calitatea de comisar inceteaza cand :
- inceteaza mandatul
- deces
- demisie voluntara
- demisie la cererea presedintelui
- ca urmare a aprobarii unei motiuni de cenzura indreptata impotriva comisiei
Presedintele CE are atributii sporite in cadrului comisiei. Acesta accepta desemnarile de comisar
din partea statekir stab. si modifica portofoliile comisarilor ; conduce sedintele, reprezinta
interesele comisiei, are dreptul de a solicita comisia unui comisar(devine obligatie pentru
comisar)
In exercitarea mandatului, membrii CE se bucura de privilegii si imunitati. Le este interzis sa
desf. alte activitati cu sau fara scopuri, si sa primeasca dispozitii de la stat.Pe perioada
mandatului comisarul nu reprezinta statul, ci uniunea in ansamblul sau .
Comisia isi desfasoara activitatea intr-o maniera permanenta, la Bruxelles.

DREPT INSTITUTIONAL

Sedintele se desfasoara de regula, saptamanal, pe ordine de zi, prestabilite. Sedintele se desf. pe


baza de consens si pe baza de procedura scrisa.Exista posib. delegarii sau procedura dezbaterii
orale a temelor aflate pe ordinea de zi. Secretariatul general al comisiei este cel care pregateste
sedintele si cel care organiz documentele de dezbatere. Sedintele sunt secrete, iar dezbaterile
confidentiale .Personalul comisiei numara peste 23.000 de persoane care desfasoara activitati in
cadrul unor directii generale, fiecare fiind responsabil pentru un anumit domeniu de activitate .
Directiile generale elaboreaza propunerile de acte legislative care devin oficiale dupa ce colegii
comisarilor le aproba in cadrul sedintelor.
Acestia gestioneaza intitiativele de finantare la nivel european si coordoneaza organele de
finantare structurala, programele de achizitii publice .
Activitatile directiilor generale sunt conduse de directori generali si coordonate de presedinte, 7
vicepresedinti si 20 de comisari
Principale atributii CE
Comisia detine monopolul initiativelor legislative la nivel european . Chiar daca parlamentul
poate interveni in documentele promulgate si poate demara o initiativa legislativa intr-un anumit
domeniu , comisia poate decide daca lanseaza si ce curpinde initiativa
Comisia : propunerea de buget pe care o inainteaza parlamentului si consiliului
Anual comisia prezinta prezinta parlamentului pt aprobare programul legislativ
Pt a creste gradul de transparenta si a eficientiza costurile, au fost introduse politici de
CE vegheaza la respectarea tratatelor de catre state si in cazul in care constata incalcari,
demareaza precedura de infrigement, prin care statele suntr chemate in fata curtii de justitie . Ce
poate sanctiona statele sau operatorii economici pt incalcarea normalor concurentiale . Ce
gestioneaza bugetul uniunii, coordoneaza si disp masuri in privinta gestionarii fond. europene
care pot ajunge pana la suspendarea contractelor operationale sau stabilirea de corectii
financiare.
Anual , CE , solicita descarcarea de gestiune de la parlamentul european. Comisia Europeana ,
nu se suprapune peste pol statelor membre chiar daca se constata o cooperare consolidata pe
multele din domeniile de activitate specifice .