Sunteți pe pagina 1din 55

CUPRINS

CAPITOLUL II
FALIMENTUL
2.1 Notiunea si caracterul reorganizarii judiciare si a falimentului......
2.2 Conditiile de aplicare a procedurii reorganizarii judiciare si a
falimentului.
CAPITOLUL III
STUDIUL DE CAZ
3.1 Trecerea S.C.Agromec S.A.in faliment...................................

BIBLIOGRAFIE

Scurt istoric al falimentului in Romania


Codul comercial roman de la 1887, consacra in intregime Cartea a III-a,
cu subtitlul. Despre faliment", acestei institutii; continutul juridic si caracterele
conceptului de faliment in acea epoca, au oglindit in primul rand o anumita
conceptie sociala, respectiv o valoare morala a societatii si anume onoarea si
probitatea comerciantului. O declaratie de faliment, o denuntare a acestuia,
atragea in mod inevitabil oprobriul public pe de o parte, precum si reticenta,
suspiciunea sau delimitarea confratilor de breasla.
Aplicarea procedurilor prevazute de lege comerciantului declarat falit,
avea ca unic scop lichidarea averii acestuia si indestularea tuturor creditorilor:
singura optiune a debitorului era intre a (plati) stinge creanta din proprie
initiativa sau a fi executat silit pe cale judecatoreasca.
Modificarile succesive ale Codului comercial au definit si statuat in
perioada interbelica, conceptul de moratoriu1, si procedurile specifice acestuia,
care poate fi considerat colacul de salvare" al comerciantului debitor de buna
credinta.
Mai mult, fixarea unui termen al moratoriului de maximum 6 luni,
inlauntrul caruia debitorul trebuia sa-si plateasca datoriile modurile de
lichidatiune prin buna intelegere", constituie (deschiderea) inceputul de drum
catre actuala conceptie juridica in domeniu.
Legea contemporana - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii
judiciare si a falimentului, republicata - abordeaza problema dintr-un cu totul alt
punct de vedere si cu o optica diferita a legiuitorului. Dupa cum sugereaza chiar
2

titulatura legii, aceasta prevede doua ipostaze diferite ale debitorului aflat in
incetare de plati; una in care are optiunea reorganizarii judiciare si a redresarii
situatiei sale financiare din mers", iar cea de-a doua, sub conditia
insolvabilitatii sau derivata din esuarea reorganizarii judiciare - cea a
falimentului. Despre aceasta din urma procedura ne propunem sa tratam in
continutul prezentei lucrari, incercand a atinge aspectele esentiale si pe cele de
nuanta, izvorate din vointa legiuitorului.

___________________________
1

Codul comercial, Cartea a III-a, Titlul IV-Despre incetarea si suspendarea

falimentului, Cap.II-Despre moratoriu. Articolul 834 prevede posiblitatea


suspendarii sentintei de faliment in favoarea debitorului declarat falit cu
conditia prezentarii de garantii. juridica a conceptului, am putea defini
insolvabilitatea ca fiind raportul matematic negativ dintre activul si pasivul
patrimonial al comerciantului, sau, altfel spus, este situatia de fapt in care
averea comerciantului, fondul sau de comert, nu mai acopera datoriile acumulat.

1.6 Deschiderea procedurii de reorganizare judiciara i a


falimentului
1)Organul de executare este obligat ca pentru creanele fiscale datorate
de comerciani, societi comerciale, cooperative de consum ori cooperative
3

meteugreti sau persoane fizice sa ceara instanelor judectoreti


competente nceperea procedurii reorganizrii judiciare sau a falimentului,
n condiiile Legii,
2)Cererile organelor fiscale privind nceperea procedurii reorganizrii
judiciare i a falimentului se vor nainta instanelor judectoreti i sunt
scutite de consemnarea vreunei cauiuni.
Organele de executare vor solicita nceperea procedurii reorganizrii
si/sau a falimentului prevzut de Legea nr. 64/1995, numai dup ce au
parcurs modalitile de executare silita i numai dac au rmas creane
restante fata de bugetul de stat.
Masurile ntreprinse de organele de executare nu se suspenda ca
urmare a declanrii procedurii reorganizrii judiciare sau a falimentului .In
cazul n care s-a nceput procedura de executare silita asupra bunurilor
debitorului i ulterior, asupra aceluiai debitor s-a declanat procedura de
reorganizare judiciara i a falimentului conform Legii masurile ntreprinse
de organele de executare nu se suspenda. Organele de executare pe baza
ncuviinrii judectorului-sindic, vor putea lua n posesie bunurile pentru
care s-a nceput executarea silita
In cazul n care judectorul-sindic a dispus administratorului sau
lichidatorului, dup caz, predarea bunurilor organelor de executare, acestea
vor fi valorificate, iar eliberarea i distribuirea sumelor realizate prin
executare silita se va face de organul de executare.

CAPITOLUL II FALIMENTUL
4

2.1 Notiunea si caracterele procedurii reorganizarii judiciare si a


falimentului.
1. Scopul procedurii reglementate de legea nr. 64/1995 privind
procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
Scopul Legii nr. 64/l995 este acela de a institui o procedura judiciara unica
- procedura reorganizarii judiciare si a falimentului - prin care sa se asigure
plata pasivului debitorului aflat in incetare de plati 3. Modalitatile de realizare ale
acestui scop sunt cele doua proceduri prevazute de lege, respectiv procedura
reorganizarii judiciare si procedura falimentului.
a) Procedura reorganizarii judiciare porneste de la premisa redresarii din
mers a situatiei de incapacitate de plata a debitorului, fie prin masuri
economico-financiare si organizatorice menite sa asigure plata datoriilor, fie
prin lichidarea unor active din patrimoniu pana la concurenta debitelor datorate
creditorilor. Ambele variante de disponibilizare a lichiditatilor debitorului se
executa pe baza unui plan care este, dupa caz, un plan de reorganizare a
activitatii debitorului sau un plan de lichidare a unor bunuri din patrimoniul
acestuia.
b) Procedura falimentului reprezinta un ansamblu de reguli si masuri care
reglementeaza executarea silita a patrimoniului debitorului, in vederea obtinerii
de lichiditati pentru acoperirea pasivului patrimonial. Operatiunea este
indeplinita de lichidatorul desemnat si are ca finalitate lichidarea intregului
patrimoniu al debitorului si pe cale de consecinta, dizolvarea acestuia, daca este
societate comerciala.
Spre deosebire de procedura reorganizarii judiciare, in cazul aplicarii procedurii
falimentului, de la data declansarii ei, activitatea debitorului inceteaza
ireversibil, iar prerogativele de administrare, conservare si valorificare a
bunurilor patrimoniale revin persoanelor stabilite prin lege: judecator sindic,
lichidator, comitetul creditorilor, etc.
5

Legiuitorul nu a stabilit o ordine de aplicare a celor doua proceduri si nici


criterii precise de optiune in favoarea uneia sau celeilalte; astfel, determinarea
optiunii devine functie de starea patrimoniului debitorului, de sansele redresarii
si de interesele creditorilor si ramane la latitudinea organelor chemate sa aplice
legea4. Aceasta idee este general acceptata de doctrina actuala in materie.
In ce ne priveste, ne raliem acestei opinii, cu propunerea de analiza a
urmatorului aspect:
Un criteriu cert, imediat si eficient il constituie tocmai conditia
solvabilitatii sau, dupa caz, a insolvabilitatii debitorului. Astfel, debitorului
solvabil, care prezinta un plan realist si viabil, i se poate aplica procedura
reorganizari judiciare, dupa cum celui insolvabil i se va aplica procedura
falimentului. Acest criteriu are la baza un calcul matematic pragmatic,
neindoielnic sau chiar o expertiza financiar-contabila, el fiind aplicabil in
majoritatea cazurilor. Exceptiile de la regula acestui criteriu, ar fi debitorii
solvabili, dar al caror activ este doar cu 20-30% mai mare decat pasivul, sau
chiar mai putin. Acestia, desi din punct de vedere economico-financiar prezinta
un diagnostic de activitate sanatoasa, sunt susceptibili de neindeplinirea
planului de reorganizare a activitatii si pot inregistra votul negativ al adunarii
creditorilor. In aceasta situatie, consideram ca se naste o adversitate de interese
intre debitorul care isi doreste reorganizarea activitatii, bazandu-se pe
potentialul sau economic sanatos si real, pe de o parte, si dorinta creditorilor de
a-si recupera creantele rapid, pe de alta parte.
O respingere a planului de reorganizare a activitatii si adoptarea unuia de
lichidare a unor bunuri din patrimoniu, ar putea prejudicia serios activitatea si
interesele debitorului.
____________________________
3

A se vedea in acest sens I. Turcu-Procedura falimentului, intre traditie si

inovatie-Revista de drept comercial nr. 2/1995


4

St. D. Carpenaru-Dreptul comercial roman, Editura All Beck-2000, pagina 538

. Intr-un asemenea impas, legea tace, iar pe buna dreptate consideram ca


factorul de decizie ar trebui sa fie judecatorul-sindic sau instanta de judecata,
avand la baza optiunii criteriul prezentat.
2. Caracterele procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului.
Caracterele procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului se desprind
din analiza anterioara a acestei notiuni si isi structureaza continutul astfel:
a) Caracterul judiciar: este stabilit de chiar dispozitiile Legii 64/1995,
care instituie aceasta procedura judiciara speciala, aplicabila,comerciantilor care
nu mai pot face fata datoriilor lor
comerciale5...". Alaturi de aceasta, legea stabileste si organele competente sa
execute diferitele etape ale procedurii (instanta judecatoreasca, judecatorulsindic,
adunarea creditorilor, administratorul si lichidatorul) precum si atributiile
specifice fiecaruia. Caracterul judiciar al procedurii este garantia legala" a
realizarii intereselor creditorilor si protejarii drepturilor debitorului.
b) Caracterul profesional: este conferit de acelasi articol 1 din Legea nr.
64/1995, republicata, care dispune aplicarea prevederilor acestei legi asupra
comerciantilor - persoane fizice sau juridice, societatilor agricole si a grupurilor
de interes economic. Aceasta delimitare stricta a subiectilor procedurii, continua
gandirea doctrinara traditionala a legiuitorului roman, care a diferentiat
tratamentul legal aplicabil obligatiilor comerciale de cel privitor la obligatiile
civile.
c) Caracterul de remediu sau de executare silita: deriva din aplicarea
procedurii reorganizarii judiciare sau, dupa caz, a procedurii falimentului.
Astfel, in primul caz, comerciantul continua sa-si desfasoare activitatea
comerciala, avand sarcina redresarii situatiei sale financiare precum si cea a
imbunatatirii calitatii operatiunilor comerciale in raport cu tertii.

In al doilea caz, prin aplicarea procedurii falimentului, comerciantul


inceteaza de a mai exercita fapte si acte de comert, finalitatea procedurii fiind
lichidarea averii debitorului, pe calea executarii silite si satisfacerea tuturor
creditorilor cu creante valabil inregistrate.
d) Caracterul colectiv: transpare din vointa legiuitorului de a satisface pe
toti creditorii unui debitor aflat in incetare de plati si asupra caruia s-a hotarat
deschiderea uneia din procedurile prevazute de lege, sub conditia ca creantele
lor sa indeplineasca conditiile legale de inregistrare6.
e) Caracterul general si unitar: reiese din faptul ca procedura
reorganizarii judiciare si a falimentului, in realizarea scopului sau, vizeaza, pe
de o parte, intreg patrimoniul debitorului, fondul sau de comert, iar pe de alta
parte, procedura este susceptibila de aplicare oricarui comerciant aflat in
incetare de plati, o singura data, sub autoritatea instantei de judecata si cu
participarea tuturor partilor interesate.
2.2 Conditiile de aplicare ale procedurii reorganizarii judiciare si a
falimentului.
Din analiza continutului articolului 1 din Legea nr. 64/1995, republicata, se
deduc doua conditi impuse de legiuitor, ce trebuie intrunite cumulativ, in vederea
declansarii procedurii pe care o

reglementeaza legea, si anume:

_____________________________
5

Cu privire la domeniul de aplicare al legii, a se vedea St. D. Carpenaru

-Procedura reorganizarii si lichidarii judiciare-Editura Atlas Lex, Bucuresti


1996.
6

A se vedea dispozitiile articolului 36 din Legea nr. 64/1995 privitoare la

conditiile ce se impun unei creante valabile, coroborat cu articolul 40 din


aceeasi lege, precum si I. Schiau-Regimul juridic al insolventei
comerciale-Editura All Beck, Bucuresti 2001, pag. 260-261
- debitorul sa fie comerciant 7, societate agricola sau grup de interes economic
cu aceasta 7calitate la data introducerii cererii de aplicare a procedurii;
8

- debitorul sa se afle in incetare de plati, in sensul stabilit de lege, respectiv sa


se afle in imposibilitatea de a-si onora datoriile comerciale.
Considerand ca atat conditiile privitoare la statutul de comerciant, societate
agricola, grup de interes economic, cat mai ales cea referitoare la incapacitatea de-a
face fata datoriilor sale exigibile, cu sumele de bani disponibile necesita o analiza
mai amanuntita, vom detalia aceste doua coordonate, in cele ce urmeaza.8
1. Calitatea de comerciant a debitorului.
In ceea ce il priveste pe debitor persoana aflata in insolventa, Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganizarii judiciare si afalimentului, in forma sa initial adoptata,
a instituit 3 categorii de comercianti asupra carora se aplica prevederile legii, si
anume: persoanele fizice care actioneaza individual sau in asociatii familiale,
societatile comerciale, cooperativele de consum si cooperativele mestesugaresti
denumite organizatii cooperatiste precum si asociatiile teritoriale ale cooperativelor
de consum si mestesugaresti. Precizarea care se impune este legata de modalitatile
legale diferite, prin care aceste categorii dobandesc aceeasi calitate de comerciant in
fata legii.
a) Astfel, o persoana fizica, dobandeste statutul de comerciant prin exercitarea
nemijlocita de fapte si acte de comert, in sensul prevazut de articolul 7 Cod
comercial, cu titlu de ocupatie, de profesiune. Formalitatile administrative de obtinere
a autorizatiei si de inregistrare la registrul comertului nu confera persoanei fizice
calitatea de comerciant si nici nu o probeaza, ci doar o constata.
Incetarea calitatii de comerciant opereaza pe aceleasi criterii ca si dobandirea
ei, respectiv prin incetarea savarsirii de fapte de comert cu caracter profesional si in
nume propriu.
Incetarea acestei activitati trebuie insa sa fie efectiva si definitiva, sa aiba
un caracter irevocabil de renuntare la profesiune sau ocupatie, sau sa survina in
urma decesului persoanei.
Probatoriul acestei situatii consta tot dintr-o stare de fapt, din care sa
rezulte incetarea efectiva si irevocabila a savarsirii faptelor de comert.
9

Putem conchide ca procedura reorganizarii judiciare si a falimentului este


aplicabila persoanelor fizice comercianti, daca ei au aceasta calitate dobandita
in conditiile mai sus aratate, la data depunerii cererii introductive. Daca aceasta
calitate a incetat anterior acestei date, si probele administrate confirma aceasta,
debitorul nu mai intruneste conditiile prevazute de articolului 1 si prin urmare
procedura legii nu este aplicabila.
In ceea ce priveste situatia juridica a persoanelor fizice ce desfasoara
activitati economice indiferent de domeniu, meserie sau ocupatie, facem
mentiunea ca din ratiuni administrative si fiscale, ei sunt autorizati sa-si exercite
activitatea si sunt inregistrati ca platitori contribuabili in baza Decretului - Lege
nr. 54/1990, Legii nr. 507/2002 si in prezent conform Legii nr. 300/2004 sau,
dupa caz, poseda certificate de producator individual, eliberate de primarie cu
avizul Directiei Teritoriale pentru Agricultura. In aceste conditii, din moment ce
aceasta categorie de persoane creeaza in activitatea lor o plusvaloare pe care
legiuitorul a inteles sa o impoziteze ca pe o activitate comerciala, ne exprimam
opinia ca aceste persoane pot intra in categoria comerciantilor, tocmai datorita
scopului urmarit in activitatea lor: profitul. Un alt argument l-ar putea constitui
chiar natura activitatii lor si anume aceea de prestari de servicii sau productie si
comercializare de bunuri si produse de orice fel.
____________________________
7

A se vedea dispozitiile articol 7 si articol 3 din Cod comercial, ale Legii nr.

31/1990 si ale Legii nr. 300/2004.


8

Pentru detalii, a se vedea St. D. Carpenaru-conditiile aplicarii procedurii

reorganizarii si lichidarii judiciare-Revista de drept comercial nr. 5/1995.


b) Cea de-a doua categorie de comercianti prevazuta de Legea nr. 64/1995,
o constituie societatile comerciale. Trebuie mentionat de la bun inceput faptul
ca, intr-o economie moderna, libera, activa si intr-o permanenta evolutie,
ponderea in activitatea comerciala este detinuta indiscutabil de societatile
comerciale, cu un procent de peste 85%, dupa cum rezulta din anuarul editat de
centrul national pentru statistica pe anul 2003. Din acest motiv, intalnim in
10

prevederile legii, o serie de masuri si dispozitii care vizeaza si presupun in


persoana debitorului o societate comerciala.
Avand ca punct de plecare tot articolul 7 Codul Comercial, societatile
comerciale au calitate de comerciant: legiuitorul nu a precizat insa si conditiile
legale ce trebuiesc indeplinite pentru a dobandi aceasta calitate. Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale, clarifica aceasta problematica: astfel, o
societate comerciala se constituie cu scopul de a desfasura o activitate
economica, numita obiect de activitate, precum si de a realiza un profit din
aceasta. Ca atare, statutul de comerciant al societatii este conferit de chiar
comercialitatea obiectului de activitate si a obtinerii de plusvaloare. Conform
prevederilor Legii nr. 31/1990, societatile comerciale, se nasc in urma
indeplinirii formalitatilor de constituire. In aceste conditii, proba calitatii de
comerciant o constituie certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului9.
Incetarea calitatii de comerciant a societatii opereaza in temeiul
dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Titlul VI - Cap. I - Dizolvarea societatilor si
Titlul VII - Lichidarea societatilor comerciale. Trebuie facuta precizarea ca,
societatea dizolvata nu isi pierde pe cale de consecinta personalitatea juridica,
pentru ca aceasta face trebuinta in operatiunile si actele necesare lichidarii.
Societatea inceteaza sa existe efectiv doar din momentul incheierii lichidarii ei,
prin urmare si calitatea de comerciant va inceta tot din acest moment10.
Datorita acestui aspect, deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a
falimentului impotriva unei societati aflata in lichidare este oricand posibila; de
altfel, articolul 260 alin. (4) din Legea nr. 3l/1990, republicata, prevede aceasta
posibilitate in mod expres11. Este evident faptul ca, unei societati aflate intr-o
astfel de situatie, ii va fi aplicata procedura falimentului, in vederea stingerii
debitelor sale catre creditori si nicidecum cea a reorganizarii judiciare, care ar fi
improprie si anacronica.
Actuala doctrina a dreptului comercial a acceptat in general ideea conform
careia, procedura reorganizarii judiciare si a falimentului declansata impotriva
11

unei societati comerciale, ramane fara efecte asupra asociatilor acesteia.


Argumentul juridic este oferit de insasi personalitatea juridica si calitatea de
comerciant a societatii: asociatii intreprind acte si fapte de comert in numele
societatii, pe socoteala acesteia si prevalandu-se de statutul comercial al ei, si nu
in nume propriu. Exceptia in aceasta problema o constituie acei asociati care, la
data constituirii societatii, dobandisera deja calitatea de comerciant si au
participat la incheierea actului constitutiv in aceasta calitate; avem exemplul
clasic in care, o societate comerciala devine asociata sau actionara la o societate
nou constituita. Regula se aplica si comerciantilor persoane fizice, care nu au
renuntat la acest statut anterior, sau care au participat la constituirea unei
societati in aceasta calitate.
c) O situatie juridica aparte o au organizatiile cooperatiste, care, nu sunt
nici societati comerciale nici persoane fizice autorizate conform legii, dar care
desfasoara activitate comerciala in nume propriu, datorita personalitatii juridice
dobandite prin constituire in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si
functionarea cooperatiei.
____________________________
9

A se vedea St. D. Carpenaru, Dreptul comercial roman, Editura All Beck,

Bucuresti 2000, pagina 545


10

Legea nr. 31/1990, republicata, la art. 233 alin. (1) si alin. (4) prevede ca

dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii lichidarii cu pastrarea


personalitatii juridice pana la inchiderea acesteia din urma. Actul final este cel
al radierii din Registrul Comertului.
11

Textul articolului 260 alin. (4) din Legea 31/1990, republicata,

prevede :Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea


procedurii de faliment a societatii.
Articolul 82 lit. (d) din aceasta lege, stabileste si dispune ca, persoanelor
juridice constituite in temeiul ei, se pot dizolva prin procedura speciala
reglementata Legea nr. 64/1995, republicata, daca sunt indeplinite si celelalte
conditii ale acesteia din urma. constituite in temeiul ei, se pot dizolva prin
12

procedura speciala reglementata Legea nr. 64/1995, republicata, daca sunt


indeplinite si celelalte conditii ale acesteia din urma.
Pentru a incheia domeniul persoanelor juridice comercianti, facem
mentiune despre situatia exclusiva pe care o detin regiile autonome. : acestea,
datorita regimului juridic al proprietatii publice, pe care o exploateaza si
administreaza, nu intra sub incidenta rigorilor Legii nr. 64/1995, republicata, ci,
asa dupa cum dispune articolul 149 din aceasta lege, legiuitorul isi rezerva
adoptarea unei reglementari speciale ulterioare.
Prin Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.
64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a
altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, procedura a fost
extinsa si asupra societatilor agricole si a grupurilor de interes economic.
Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in
agricultura, la art. 5, defineste societatea agricola ca fiind o societate de tip
privat, cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati, avind ca
obiect exploatarea agricola a pamintului, uneltelor, animalelor si altor mijloace
aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol.
Exploatarea agricola poate consta in organizarea si efectuarea de lucrari agricole
si imbunatatiri funciare, utilizarea de masini si instalatii, aprovizionarea,
prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole si alte asemenea
activitati. Este important de retinut, in acest context, faptul ca societatea
agricola nu are caracter comercial.
In ceea ce priveste grupul de interes economic, acesta este definit la art.
118 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei, ca o asociere intre doua sau mai multe
persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul
inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al
imbunatatirii rezultatelor activitatii respective. Grupul de interes economic este
persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant
13

sau necomerciant, activitatea acestuia trebuind sa se raporteze la activitatea


economica a membrilor sai si sa aiba doar un caracter accesoriu fata de aceasta.
2. Incetarea platii datoriilor comerciale.
Pentru a analiza a doua conditie ceruta de lege, ce trebuie indeplinita de
comerciant, pentru a fi susceptibil de aplicarea procedurii prevazute de Legea
nr. 64/1995, republicata, vom porni de la prevederea generala, de principiu, a
articolului 32, in temeiul careia debitorul trebuie sa nu mai poata face fata
datoriilor sale exigibile cu sumele de bani disponibile, coroborata cu cele ale
articolului 36, care indreptateste, orice creditor, care are una sau mai multe
creante certe, lichide si exigibile sa introduca la tribunal o cerere impotriva unui
debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a incetat platile.
Starea de fapt a incetarii platilor, in sensul interpretarii textelor de mai sus,
comporta doua aspecte distincte: incapacitatea debitorului de a onora datoriile
exigibile pe de o parte si inexistenta disponibilitatilor lichide, pe de alta parte.
Relatia de cauzalitate intre cele doua elemente este urmatoarea: lipsa
lichiditatilor determina neexecutarea la scadenta a unei datorii exigibile,
complex de imprejurari care, daca se intinde pe o durata mai mare de 30 de zile,
se materializeaza din punct de vedere legal, in incapacitate de plata sau incetare
de plati. Acest cerc vicios, pe care se roteste patrimoniul debitorului, intre lipsa
activelor circulante si nevoia de a onora datorii scadente, poarta in doctrina
numele de insolventa comerciala: ea defineste stadiul de sincopa al
patrimoniului, de incapacitate a acestuia de a genera lichiditati si a incheia un
ciclu comercial prin plata datoriilor scadente contractate.
Insolventa comerciala sau incetarea de plati a debitorului nu se asimileaza
cu insolvabilitatea acestuia datorita urmatorului considerent: pe cand insolventa
este o stare pe care am definit-o anterior, precara, dar posibil efemera a
patrimoniului, cu sanse real - pozitive de redresare, insolvabilitatea reprezinta
un stadiu de dezechilibru cronic al acestuia, concretizat in valori ale pasivului ce
depasesc pe cele ale activului. Din punct de vedere matematic aceasta ar
14

insemna un patrimoniu negativ; economic vorbind, aceasta s-ar numi pierdere,


iar juridic, constatarea falimentului.
Nu poate indeplini conditiile de insolventa comerciala, un simplu refuz de
plata al debitorului, care, cu buna-credinta invoca unele exceptii pe care le
socoteste intemeiate12: facem aceasta observatie cu scopul de a releva protectia
intereselor debitorului pe care legiuitorul le-a avut in vedere si pentru a sublinia
faptul ca procedura reglementata de Legea 64/1995, republicata, nu constituie o
cale de drept comun, de recuperare a creantelor creditorilor prin intermediul
executarii silite asupra bunurilor debitorului.13 Pentru a obtine exclusiv plata
pretului, creditorul are la indemana calea actiunii in instanta impotriva
debitorului - litigiu comercial - obtinerea unui titlu si investirea lui cu formula
executorie in vederea executarii silite.
Practica judiciara actuala se confrunta frecvent cu aceasta uriasa confuzie,
careia daca i s-ar da curs prin aplicarea procedurii, ar produce cel putin doua
efecte dezastruoase:14
- creditorul, nu numai ca risca sa-i fie respinsa cererea introductiva, dar
trecandu-se la deschiderea procedurii si adoptarea unui plan de reorganizare
judiciara, ce include achitarea esalonata a pasivului pe durata de 1-3 ani, acesta
nu mai beneficiaza de celeritatea scontata pentru recuperarea creantelor si nici
de dobanda comerciala legala, pana la stingerea datoriei.
- in cazul in care se declanseaza procedura impotriva debitorului si se
opteaza pentru aplicarea procedurii falimentului, iar in termenul legal de 30 de
zile, creantele valabil inregistrate, nu sunt acoperite de activul patrimonial,
creditorul care a introdus cererea initiala, tendentios si cu rea credinta, se vede
pus in fala faptului implinit de a nu isi putea recupera decat o parte
nesemnificativa a creantei sale. Calea executorii silite dupa dispozitiile Codului
de procedura civila, i-ar fi oferit varianta individualitatii de recuperare a acestei
creante15.
3. Conditii referitoare la datoriile care fac obiectul incetarii de plati.
15

Revenind la dispozitiile articolului 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995


privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata,
observam ca nu orice datorie comerciala a debitorului face obiectul insolventei
comerciale, ci numai acelea care sunt certe, lichide si exigibile si carora
debitorul nu le mai poate face fata cu lichiditatile disponibile. Vom examina
asadar aceste componente ale conditiei de incetare a platilor.
a) Comercialitatea creantei
Luand in considerare caracterul exclusiv profesional al procedurii Legii nr.
64/1995, republicata, precum si dispozitiile articolului 1 din lege, care stabileste
domeniul de aplicare al acesteia asupra comerciantilor, societatilor agricole si a
grupurilor de interes economic si obligatiile acestora izvorate din acte si fapte de
comert, putem afirma ca obiectul incetarii
____________________________
12

A se vedea spre conformitate dispozitiile articolului 29, alineatul (2) din Legea

nr. 64/1995.
13

A se vedea St.D..Carpenaru Procedura reorganizarii si lichidarii judiciare

Editura Atlas Lex, Bucuresti 1996.


14

Aceste aspecte relatate, constituie obiectele Dosarelor nr. 1585/2003 si nr.

143/2004 ale Tribunalului Covasna.


15

Vorbim despre executarea silita asupra debitorului in conditiile existentei unui

titlu definitiv in prealabil.


platilor, in mod obligatoriu, trebuie sa il constituie o obligatie comerciala de
plata: per a

contrario, ar insemna ca orice alta obligatie civila a debitorului

catre un tert,16 neindeplinita la termen, sa constituie motiv al unei cereri de


deschidere a procedurii legii, ceea ce ar fi absurd si impotriva spiritului care l-a
animat pe legiuitor.
b) Certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea creantei
16

O creanta se apreciaza ca certa, in momentul in care creditorul face proba


directa a existentei acesteia in sarcina debitorului, printr-un contract, o factura
acceptata sau orice alt mijloc de proba permis de lege17; certitudinea creantei este
conditionata insa de inexistenta unui litigiu legat de aceasta. In ceea ce priveste
lichiditatea creantei, ne rezumam a prezenta opinia generala conform careia, o
datorie al carei cuantum este precis determinat in bani, sau alta unitate de masura
este lichida; o creanta care are ca obiect plata unei sume de bani, va fi
neindoielnic si intotdeauna lichida.
Exigibilitatea creantei este data de momentul in care aceasta ajunge la
scadenta cand, trebuie indeplinita prin executarea obligatiei si stingerea datoriei.
Creantele afectate de termen, devin exigibile doar din momentul implinirii
acesteia, nu de la data incheierii raportului juridic: in aceasta situatie, termenul
de minimum 30 de zile instituit de articolul 36 alin. (1), curge de la data la care
creanta devine exigibila.
c) Proba incetarii platilor
Creditorul care depune o cerere introductiva, impotriva debitorului, pentru
declansarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, are pe seama sa si
sarcina probei; astfel, el trebuie sa demonstreze ca detine o creanta ce
indeplineste conditiile legii si faptul ca debitorul se afla in incapacitate de plata.
Jurisprudenta in materie a relevat ca, pentru a dovedi starea de incetare de
plati, creditorul trebuie sa prezinte acte sau alte inscrisuri, din care sa rezulte
implinirea scadentei si
a termenului prevazut de lege, de 30 de zile (contracte, facturi, avize de
expeditie) precum si
incapacitatea de plata a debitorului (extrase de cont bancar, corespondenta,
telegrame sau alte inscrisuri transmise prin caile de comunicatie) datorata lipsei
de lichiditati.
17

In mod legal, judecatorul sindic trebuie sa analizeze temeinic probatoriul


si sa se pronunte prin sentinta in ceea ce priveste admiterea sau respingerea
cererii creditorului.18
Independent de aceasta, debitorul este in drept sa conteste incetarea de
plati, in termen de 5 zile de la comunicarea cererii creditorului sau, avand
obtiunea de a ataca sau nu aceasta cerere.19
In situatia in care debitorul insusi depune cerere introductiva 20, cerand
deschiderea procedurii asupra sa, are obligatia legala de a depune odata cu
cererea actele prevazute de art. 33, lit. a) g), sub sanctiunea respingerii cererii
sale ca nemotivata si neintemeiata21.
Creditorii, la randul lor, in urma notificarii judecatorului sindic, au
posibilitatea de a formula opozitie de la emiterea notificarii, in termen de 25 de
zile, si de a prezenta motivele pentru care se opun, administrand si probele
adecvate. Toate opozitiile creditorilor vor fi
____________________________
16

Exemplificam cu plata salariilor, plata chiriilor pentru spatii comerciale,

servicii edilitare, etc.


17

Articolul 46 Cod Comercial, se refera la actele si registrele comerciale ce pot fi

acceptate ca mijloc de proba.


18

Atat cererea introductiva a debitorului cat si contestatia acestuia privind starea

de incetare de plati, se solutioneaza printr-o incheiere a judecatorului sindic articolul 38, alin. (1). Respingerea cererii creditorului, precum si deschiderea
procedurii se pronunta prin sentinta - articolul 38, alin. (5) si (7).
19

Contestatia debitorului este optionala deoarece textul articolului 38 alineatul

(3) spune : Daca in termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca


ar fi in stare de insolventa......
20
21

A se vedea dispozitiile articolului 32 alin. (1) si alin. (2).


In acest caz, declaratia debitorului ca se afla in incetare de plati, este

considerata proba
CAPITOLUL III STUDIUL DE CAZ
18

3.1 Trecerea S.C.Agromec S.A. in faliment


Datorita faptului ca S.C.Agromec S.A. figureaza in evidentele
Administratiei financiare cu datorii la bugetul general consolidat in suma totala
de 500 500 000 lei Ron,dupa ce au fost parcurse toate procedurile de executare
silita in conformitate cu prevederile O.G.92/2003 s-a trecut la declansarea
procedurii de faliment in conformitate cu prevederile Legii 64/1995,republicata
si ulterior modificata prin O.G.39/2002.
Dupa depunerea cererii de deschidere a falimentului socetatii de catre
creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice jud.Covasna, prin incheierea
de sedinta din data de 11.06.2004 a Tribunalului Covasna s-a dispus intrarea in
faliment a societatii S.C.Agromec S.A. si desemneaza ca lichidator pe S.C.
EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. cu sediul in Miercurea Ciuc,
str.Petofi Sandor nr.38, judetul Harghita care prin adresa nr.725/17.06.2004
notifica Directia Generala a Finantelor Publice jud.Covasna ca, in baza art.58
din OG.38/2002, sa inregistreze cererea de admitere a creantelor asupra averii
debitorului.
Prin adresa nr 9369/01.06.2004 Directia Generala a Finantelor Publice
jud.Covasna se inscrie in Tabelul creditorilor cu o creanta in suma de
500.500.000 lei.
Dupa preluarea in administrare a patrimoniului societatii lichidatorul a
trecut la evaluarea acestuia si valorificarea lui prin licitatie publica, realizanduse astfel lichiditatile necesare stingerii tuturur creantelor fiscale In urma
realizarii procedurii de lichidare lichidatorul prezinta raportul privind activitatea
desfasurata pe intreaga perioada finalizand cu planul de distribuire a creantelor
creditorilor, dupa care prin incheierea de sedinta din data de 18.11.2005
judecatorul sindic hotaraste,aprobarea raportului final intocmit de S.C. EURO
CONSULTING ROMANIA S.R.L. inchide procedura falimentului debitoarei.

19

S.C.Agromec S.A. si dispune radierea acesteia de la Oficiul Registrului


Comertului .

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUDETUL COVASNA
Nr 6791 din 16.aprilie 2004
Catre,
TRIBUNALUL COVASNA
Directia Generala a Finantelor Publice jud.Covasna, cu sediul in
municipiul Sfantu Gheorghe, str.Bem Iozef, nr.9, reprezentata prin director
executiv

Balint

Bela,

avand

codul

fiscal

nr.4404648,

cont

bancar

237201384404648,in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din


cadrul Ministerului Finantelor Publice, in temeiul prevederilor art.19 alin.2
pct.40

din H.G.1574/2003, cu rugamintea ca procedura de citare sa fie

indeplinita cu aceasta la sediul din str. Apolodor,nr.17.sector 5,Bucuresti,


formuleaza prezenta

CERERE
de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare
si a falimentului

20

impotriva paratei SC "AGROMEC" SA, cu sediul in localitatea Zabala,


judetul Covasna, avand codul fiscal 3003003, si numarul de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului J/14/300/2003, reprezentata legal prin Damian
Forin, in calitate de administrator, pentru a fi obligata la plata sumei de
787.190.100 lei, reprezentand: impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume
ce reprezinta resurse financiare publice, potrivit legii.
Prezenta cerere este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar
in conformitate cu prevederile art.189 din Codul de Procedura Fiscala.
MOTIVELE ACTIUNII:
In fapt, SC "AGROMEC SA. figureaza la data de 24.03.2004 cu debite
la bugetul de stat consolidat in suma de 787.190.100 lei, conform adresei
Administratiei Finantelor Publice oras Covasna nr.7274 din 13.04.2004.
Desi au fost parcurse modalitatile de executare silita, prevazute de O.G.
nr.92/20003 privind Codul de Procedura Fiscala, conform anexelor, creanta
bugetara datorata de debitor nu a fost incasata, astfel societatea fiind in
incapacitate de plata.
Avand in vedere ca suma solicitata este in cuantum de peste 3.000 Euro in
echivalent lei la data introducerii actiunii si ca parata nu a onorat platile datorate
bugetului de stat, cumuland un numar de peste 30 zile intarziere, rugam ca in
conformitate cu prevederile art.36, 38, 46, 75, si 111 din Legea nr.64/1995R, sa
dispuneti deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului.
Precizam ca Directia Generala a Finantelor Publice jud.Covasna are
creanta garantata prin inscrierea la Arhiva Electronica de Garantii Reale
Mobiliare a sumelor datorate de SC "AGROMEC" SA..
Dovada actiunii intelegem sa o facem cu acte, astfel:
1.) Somatiile

nr.6635/25.01.2004 si titlurile executorii

nr:374,389,391,393,394 din data de 25.01.2004

21

2}. Adresa de infiintare popriri cont bancare nr. 12.983/10.02.2004;


18.938/ 19.02.2004; 500/20.02.2004;
3.) Proces -Verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.
18.096/12.02.2004;
4.)Informatii generale despre inscriere in Arhiva Electronica de Garantii
Reale Mobiliare
5.)Fisa sintetica a societatii editata la data de 25.01.2004.
Depunem prezenta cerere in 5(cinci) exemplare, pentru comunicare.catre
debitor,Camera de Comert si Industrie si un exemplar pentru instanta.

DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIER

JURIDIC,
NISTOR TIBERIU

BIRO ZOLTAN

Dosar nr.563/S/2004
ROMANIA
TRIBUNALUL COVASNA
INCHEIERE
Sedinta publica din 11 06.2004
JUDECATOR SINDIC : DERMISEK MIROSLAVA
GREFIER : GHEORGHE MELORA DIANA

22

Pe rol fiind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului prevazuta de


Legea nr.64/1995, republicata si ulterior modificata, deschisa fata de debitoarei
S.C. AGROMEC S.A., cu sediul in Zabala, judetul Covasna.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi se prezinta pentru
creditoarea Directiei Generala a Finantelor Publice Covasna consilier juridic
Briciu Loredana, lipsa fiind debitoarea S.C. AGROMEC S.A. si administratorul
acesteia, Damian Florin.
Procedura de citare indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care :
Se constata ca s-a depus la dosar de catre Societatea profesionala de
reorganizare si lichidare judiciara Info-Dip S.R.L. o oferta pentru numirea in
cauza in calitate de administrator judiciar/ lichidator judiciar. De asemenea, s-au
depus la dosar de catre debitoarea S.C. AGROMEC S.A. un set de documente
contabile si o declaratie prin care se arata ca are intentia de a vinde bunurile
mobile si imobile ale societatii, in vederea achitarii datoriilor.
Reprezentanta creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Covasna
solicita ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, trecerea la procedura
falimentului si numirea unui lichidator judiciar, sens in care propune pe S.C.
EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc.
JUDECATORUL SINDIC
Fata de cererea formulata de creditoarea Directie Generala a Finantelor
Publice Covasna pentru ridicarea dreptului de administrare al debitoarei si
intrarea in faliment, cu numirea unui lichidator, de fapt ca reprezentantul
debitoarei nu si-a declarat intentia de reorganizare, ci si-a manifestat intentia de
vanzare a bunurilor mobile si imobile ale societatii si nici unul dintre celelalte
subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare in conditiile prevazute
de lege,
23

DISPUNE
In baza art.77 alin.(1) si (2) din Legea nr.64/2995, republicata si ulterior
modificata, admite cererea formulata de creditoarea urmaritoare Directia
Generala a Finantelor Publice Covasna si in consecinta :
- decide intrarea in faliment a S.C. AGROMEC S.A., cu sediul in Zabala,
judetul Covasna, inmatriculata la ORC sub nr.J 14/448/1996, cod fiscal nr.R
9484664 si pronunta dizolvarea acesteia;
- ridica dreptul de administrare al debitoarei;
Desemneaza ca lichidator S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.
cu sediul in Miercurea ciuc, str.Petofi sandor nr.38, judetul Harghita.
Lichidatorul judiciar va face dovada asigurarii de raspundere profesionala
si va indeplinii atributiile prevazute in art.23 din lege si anume :
- examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si
intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la
insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, raport ce va fi
supus judecatorului - sindic in termen de 60 de zile.
- conducerea activitatii debitoarei;
- aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor
corespunzatoare pentru conservarea lor;
- examinarea creantelor si atunci cand este cazul formularea de obiectiuni
la acestea;
- urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultatele din
transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta inaintea deschiderii
procedurii;
- primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea in contul averii
debitorului;
- deschiderea contului special;

24

- termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor catre


lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea
procedurii va fi de 60 de zile;
- lichidatorul va intocmi si preda in termen de maxim 10 zile de la intrarea
in faliment lista cu numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora la
data intrarii in falimnet, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii;
- lichidatorul va notifica intrarea in faliment in conditiile prevazute de
art.77^1.
Potrivit art.77^1 alin.1 se stabilesc urmatoarele termene :
- 45 zile de la data intrarii in faliment pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor;
- 30 zile de la expirarea termenului de 45 de zile de mai sus pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar
al acestora;
- 10 zile pentru depunerea contestatiilor inainte de data stabilita pentru
definitivarea tabelului suplimnetar;
- 30 zile pentru definitivarea tabelului suplimentar al creantelor, calculat
de la expirarea termenului de 30 zile mai sus stabilit;
- lichidatorul va notifica ridicarea dreptului de administrare al debitoarei,
cat mai curand posibil, oficiilor postale, statiilor de cale ferata, locurilor de
inmagazinare, antreprizelor, depozitelor portuale si va cere sa ii fie predata
corespondenta comerciala a debitorului si orice comunicari trimise acestuia;
- se vor da dispozitii tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in
conturi sa nu dispuna de acesta fara orginul judecatorului- sindic sau al
lichidatorului.
Dupa intrarea in faliment, actele si corespondenta debitorului vor purta
mentiunea in faliment in limbile romane, engleza si franceza.
Fixeaza termen la data de 9 iulie 2004, orele 1000.
Prezenta se va comunica debitoarei, administratorului acesteia, creditoarei,
Oficiul Registrului Comertului si lichidatorului.
25

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.


Pronuntata azi 11 iunie 2004 in sedinta publica.

JUDECATORUL SINDIC

GREFIER

DERMISEK MIROSLAVA

GHEORGHE

MELORA

DIANA

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizare si lichidari - membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor nr.38, cod.530210, jud.Hargita, Tel/fax:0266-372570,0212117706
CUI.R12163656,Nr.ORC.J19/264/1999, Capital social varsat 800.000.000 lei
Cod.IBAN: RO71RZBR0000060003161509,RAIFFEISEN BANK Miercurea
Ciuc
Nr. 725 din data de 17.06.2004.
Lichidator judiciar al
S.C. AGROMEC S.A. Zabala
DOSAR : 563/S/2004 Tribunalul Covasna

CATRE,
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE - COVASNA
26

NOTIFICARE

Subscrisa S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L., societate


profesionala de lichidari si reorganizari, cu sediul in Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor nr.38, in calitate de administrator judiciar al S.C. AGROMEC S.A.
Zabala, numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 al Tribunalului
Covasna in dosarul nr.563/S/2004, va notificam :
- Prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004, data in Sedinta publica
al Tribunalului Covasna, in dosarul nr.563/S/2004, pe baza Legii nr.65/1995,
republicata si modificata, a fost declansata procedura falimentului si lichidarii
societatii S.C. AGROMEC

S.A. cu sediul in Zabala, jud. Covasna,

inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J14/448/1996, CUI nr. R 9484664;


- Ca, in baza art.58 din OG.38/2002, sa va inregistrati cererea de admitere
a creantelor Dvs. asupra averii debitorului S.C. AGROMEC S.A. Creantele vor
fi prezentate cu o cerere la grefa Tribunalului Covasna. Cererile trebuie sa
contina datele prevazute de art.58^5 din OG. 38/2002;
- La calculul creantelor Va rugam sa aveti in vedere prevederile art.37 din
Legea 64/1995, republicata si modificata, astfel : nici o dobanda, majorare sau
penalitate de orice fel, ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor nascute
anterior deschiderii procedurii si negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie
reala mobiliara, ori drept de retinere, de orice fel, sau partilor negarantate din
creante garantate cu astfel de garantii, de la deschiderii procedurii...;
- Urmatorul termen de judecata in dosarul 563/S/2004 va fi la data de
09.07.2004, ora 10 la Tribunalul Covasna.

Miercurea Ciuc, la data de 17.06.2004.


27

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.


Prin TAMAS LASZLO, director general

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUDETUL COVASNA
NR.9369 din 01 iulie 2004

CATRE,
TRIBUNALUL COVASNA

Dosar nr.563/S/2004
Termen : 09.07.2004

Directia Generala a Finantelor Publice jud. Covasna, cu sediul in


municipiul Sfantu Gheorghe, str.Bem Iozef nr.9, reprezentata prin director
executiv Nistor Tiberiu, in cauza Dosar nr.563/S/2004 privind lichidarea
judiciara a S.C. AGROMEC S.A. cu sediul in Zabala.
Prin prezenta solicitam sa dispuneti inscrierea in Tabelul creantelor a
obligatiilor bugetare recalculate conform adresei nr.10.979 din 29.06.2004 a
Administratiei Finantelor Publice oras Covasna (anexa1), valoarea totala a
28

creantelor Directiei Generale a Finantelor Publice jud. Covasna fiind in suma de


787.190.100 lei.
Precizam ca organele de executare din cadrul Administratiei Finantelor
Publice oras Covasna

au aplicat sechestru asupra bunurilor mobile a

debotorului S.C. AGROMEC S.A., pentru suma de 787.190.100 lei creanta


garantata prin inscrierea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
(anexa 2).

DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIER

NISTOR TIBERIU

BIRO ZOLTAN

JURIDIC

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizare si lichidari - membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor nr.38, cod.530210, jud.Hargita, Tel/fax:0266-372570,0212117706
CUI.R12163656,Nr.ORC.J19/264/1999, Capital social varsat 800.000.000 lei
Cod.IBAN: RO71RZBR0000060003161509,RAIFFEISEN BANK Miercurea
Ciuc
Nr. 830 din data de 09.07.2004
DEBITOR : S.C. AGROMEC S.A.
DOSAR : 563/S/2004
TERMEN : 09.07.2003.

29

CATRE,
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic : Dermisek Miroslava
Raport al lichidatorului judiciar pentru perioada 16.06.2004-09.07.2004
Subscrisa S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L., societate
profesionala delichidari si reorganizari, cu sediul in Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor nr.38, in calitate de administrator judiciar al S.C. AGROMEC S.A.
Zabala, numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.07.2004 al Tribunalului
Covasna in dosarul nr.563/S/2004, in perioada 9.07.2004-24.09.2004, cu privire
la dosarul in cauza am avut urmatoarea.
ACTIVITATE :
- La data de 16.06.2004 am primit Incheierea de sedinta din data de
11.07.2004 data in Sedinta publica al Tribunalului Covasna in dosarul
nr.563/S/2004, prin care am fost numiti lichidatori judiciari ai debitoarei.
- In data de 17.06.2004 am trimis o adresa administratorului societatii,
prin care l-am notificat asupra deschiderii procedurii falimentului si lichidarii,
solicitand sa ne contacteze in vederea preluarii conducerii societatii si predarii
documentelor solicitate. Aceasta adresa la data de 23.06.2004 s-a intors la sediul
societatii noastre ca nepreluata.
- Am notificat institutiile bugetare si creditorii sociatatii asupra declansarii
procedurii lichidarii si falimentului, solicitand verificarea creantelor fata de
debitoare si depunerea declaratiilor de creante. Depunem centralizatorul cu
notificarea creditorilor.

30

- Am notificat Primaria Zabala asupra declansarii procedurii de


reorganizare si faliment, solicitand ca fara acordul lichidatorului judiciar sau al
judecatorului sindic sa nu elibereze adeverinta de plata a impozitelor si taxelor
locale, pentru a preintampina instrainarile ilegale de bunuri mobile si imobile.
- Am luat legatura cu Dl.Damian Florin, actionar majoritar al debitoarei,
care detine toate documentele societatii. Dl.Damian Florin in prezent locuieste
in Bucuresti, dar ne-a comunicat ca in curand va veni la Covasna, ocazie cu care
ne va preda toate documentele solicitate.
- Ne-am deplasat la sediul societatii, unde am inspectat bunurile din
patrimoniul societatii si am constatat urmatoarele :
1. societatea nu desfasoara nici o activitate de peste trei ani,
2. societatea nu are nici un angajat care ar putea efectua activitatea de
paza si conservare,
3. toate bunurile din patrimoniul debitoarei sunt depozitate la baza din
Zabala, unde nici un spatiu nu poate fi inchis si sigilat astfel incat sa nu se
poate patrunde in ele.
4. unele dintre bunurile mobile sunt depozitate sub cerul liber, din cauza
marimii acestora neexistand posibilitatea de a le depozita in spatii inchise, ele
fiind expuse pericolului de furt a subansamblelor si de continua deterioare.
5. toate bunurile mobile ale societatii prezinta un grad avansata de
uzura, majoritatea dintre ele putand fi valorificate doar ca deseuri.
6. multe din bunurile din lista depusa la dosar de catre fostul administrator
nu se mai regaseste pe teren.
CONCLUZII :
- Pentru a preveni furtul si deteriorarea bunurilor mobile ale societatii, se
impune valorificarea cat mai urgenta a acestora.
PROPUNERI :

31

- Solicitam incuviintarea lichidatorului judiciar pentru intocmirea unui


Raport de evaluare a bunurilor din patrimoniul societatii si valorificarea ca
deseuri pe baza de oferte a acelor bunuri mobile care prezinta un grad de
uzura mai mare de 85%,
- Solicitam un nou termen pentru continuarea activitatii, pentru preluarea
documentelor necesare intocmirii Raportului de deschidere a lichidarii si pentru
intocmirea Tabelului preliminar al creditorilor.

Miercurea Ciuc, la data de 09.07.2004.


S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.
Prin TAMAS LASZLO, director general

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizare si lichidari - membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor nr.38, cod.530210, jud.Hargita, Tel/fax:0266-372570,0212117706
CUI.R12163656,Nr.ORC.J19/264/1999, Capital social varsat 800.000.000 lei
Cod.IBAN: RO71RZBR0000060003161509,RAIFFEISEN BANK Miercurea
Ciuc
Nr. 1506 din data de 24.09.2004
DEBITOR : S.C. AGROMEC S.A. Zabala
DOSAR : 563/S/2004
TERMEN : 24.09.2003.
32

CATRE,
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic : Dermisek Miroslava
Raport al lichidatorului judiciar pentru perioada 10.07.2004-24.09.2004
Subscrisa S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L., societate
profesionala de lichidari si reorganizari, cu sediul in Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor nr.38, in calitate de administrator judiciar al S.C. AGROMEC S.A.
Zabala, numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 al Tribunalului
Covasna in dosarul nr.563/S/2004, in perioada 9.07.2004-24.09.2004, cu privire
la dosarul in cauza am avut urmatoarea
ACTIVITATE :
- Pe baza declaratiilor de creante depuse la dosarul cauzei am intocmit
Tabelul preliminar al creditorilor, pe care il depunem la dosar in doua
exemplare. Am costatat ca S.C. ORANGE ROMANIA S.A. Bucuresti nu si-a
timbrat declaratia de creante si nici nu a depus documente justificative
referitoare la creanta sa fata de debitoare, motive pentru care am refuzat
admiterea sa pe Tabelul preliminar al creditorilor.
- Am preluat de la administratorul societatii o serie de documente
contabile, astfel : Bilanturile contabile si Raportarile contabile semestriale in
perioada 1998-2003, Blantele analitice din anul 2003.

33

- Am efectuat inventarierea si evaluarea bunurilor din patrimoniul


societatii. Depunem la dosar Raportul de evaluare a bunurilor din patrimoniul
societatii.
- In perioada 09.07.2004-24.09.2004 ne-am deplasat de mai multe ori la
sediul societatii din Zabala si de fiecare data am constatat ca mai multe lacate de
la poarta si de la usile de acces au fost sparte si cateva din bunurile societatii au
fost descomplectate.
- Am intocmit Raportul de deschidere a procedurii falimnetului si
lichidarii, pe care depunem la dosar si comunicam creditorilor prezenti. Bilantul
de deschidere a lichidarii va putea fi intocmit doar dupa ce fostul administrator
al societatii ne va preda ultima Balanta analitica intocmita.
CONCLUZII :
- Pentru a preveni furtul si deteriorarea bunurilor mobile ale societatii, se
impune valorificarea cat mai urgenta a acestora. Ca modalitate de valorificare
propunem licitatia publica cu strigare.
PROPUNERI :
- Solicitam afisarea Tabelului preliminar al creditorilor si stabilirea
termenului pentru depunerea contestatiilor la tabel;
- Solicitam incuviintarea lichidatorului judiciar pentru valorificarea
bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societatii prin licitatie publica cu
strigare, conform prevederilor Codului de procedura civila, cu preturile de
pornire din Raportul de evaluare;
- solicitam acordarea unui nou termen de judecata pentru continuarea
procedurii de lichidare.

Miercurea Ciuc, la data de 24.09.2004

34

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.


Prin TAMAS LASZLO, director general

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizare si lichidari - membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor nr.38, cod.530210, jud.Hargita, Tel/fax:0266-372570,0212117706
CUI.R12163656,Nr.ORC.J19/264/1999, Capital social varsat 800.000.000 lei
Cod.IBAN: RO71RZBR0000060003161509,RAIFFEISEN BANK Miercurea
Ciuc
Nr. 1625 din data de 7.10.2004
DEBITOR : S.C. AGROMEC S.A. Zabala
DOSAR : 563/S/2004
TERMEN : 08.10.2003

CATRE,
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic : Dermisek Miroslava
Raport al lichidatorului judiciar pentru perioada 25.09.2004-08.10.2004
Subscrisa S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L., societate
profesionala de lichidari si reorganizari, cu sediul in Miercurea Ciuc, str.Petofi
35

Sandor nr.38, in calitate de administrator judiciar al S.C. AGROMEC S.A.


Zabala, numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 al Tribunalului
Covasna in dosarul nr.563/S/2004, in perioada 24.09.2004-08.10.2004, cu
privire la dosarul in cauza am avut urmatoarea
ACTIVITATE :
- Am notificat creditorii carora nu le-am insusit creanta declarata, si
Raportul de evaluare a patrimoniului debitoarei. Depunem la dosar confirmarile
de primire cu notificariel creditorilor.
- Avand in vedere ca nu s-au depus contestatii la Tabelul preliminar al
creditorilor, am finalizat Tabelul creditorilor, pe care il depunem la dosar si il
comunicam creditorilor prezenti.
PROPUNERI :
- Solicitam incuviintarea lichidatorului judiciar pentru valorificarea
bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societatii prin licitatie publica cu
strangere, conform prevederilor Codului de procedura civila, cu preturile de
pornire din Raportul de evaluare;
- Solicitam acordarea unui nou termen de judecata pentru continuarea
procedurii de lichidare.

Miercurea Ciuc, la data de 08.10.2004.


S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.
Prin TAMAS LASZLO, director general

36

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizare si lichidari - membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor nr.38, cod.530210, jud.Hargita, Tel/fax:0266-372570,0212117706
CUI.R12163656,Nr.ORC.J19/264/1999, Capital social varsat 800.000.000 lei
Cod.IBAN: RO71RZBR0000060003161509,RAIFFEISEN BANK Miercurea
Ciuc
TRIBUNALUL COVASNA
DOSAR Nr. 563/S/2004

PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI IMOBILE NR.2/2004


Afisata astazi 17 noiembrie 2004
Reprezentantul legal al S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.
cu sediul in Miercurea Ciuc, str.Petofi Sandor nr.38, jud. Harghita, in calitate de
lichidator judiciar, numit prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004, in
dosarul 563/S/2004 la Tribunalul Covasna, privind pe debitoarea S.C.
AGROMEC S.A. Zabala - societate in faliment, in temeiul art.100 alin.1 din
Legea nr.64/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin
prezenta publicatie de vanzare aduce la cunostinta generala faptul ca, la data de
13 aprilie 2005, orele 1200 la cu sediul lichidatorului judiciar din Miercurea
Ciuc, str.Petofi Sandor nr.38, va avea loc vanzarea prin licitatie publica cu
strigare a imobilului situat in com. Zabala, FN, jud. Covasna, inregistrat in CF.
nr. 4015, Zabala, nr.top1934/1/2, imobil care cuprinde teren aratura in
suprafata de 10.896 mp si birouri, ateler, hala metalica, sopron metalic,
magazie metalica.
37

Pretul la care a fost evaluat imobilul este 824.260.000 lei (TVA inclus).
Bunurile supuse vanzarii sunt libere de orice sarcini.
Toti cei care pretind un drept asupra imobilului scos la vanzare sunt
invitati sa faca cunoscute pretentiile la lichidator inainte de data stabilita pentru
vanzare, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare dupa aceea.
Persoanele care doresc sa cumpere imobilul sunt invitate sa achizitioneze
Caietul de sarcini al licitatiei de la lichidatorul judiciar la adresa str.Petofi
sandor nr.38, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, sa prezinte lichidatorului oferte de
cumparare cu cel putin 24 ore inainte de termenul stabilit si sa se prezinte la
data si locul tinerii licitatiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna la BCR Sucursala Sfantu Gheorghe, in
contul colector al debitorului nr.RO74RNCB2400000209150001, o garantie de
10% din pretul la care a fost evaluat imobilul, anexand dovada depunerii
garantiei in oferta prezentata.
Prezenta publicatie de vanzre a fost emisa in 6 exemplare, se va comunica
creditorilor urmaritori, debitorului, Primariei comuniei Zabala, Tribunalului
Covasna si afisata astazi 17.11.2004 in conditiile si in locurile prevazute de
art.504 alin.3 Cod.procedura civila.
LICHIDATOR
S.C. EURO CONSULTING ROMANIA
S.R.L.
ing. TAMAS LASZLO
director general

38

S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L. Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizare si lichidari - membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor nr.38, cod.530210, jud.Hargita, Tel/fax:0266-372570,0212117706
CUI.R12163656,Nr.ORC.J19/264/1999, Capital social varsat 800.000.000 lei
Cod.IBAN: RO71RZBR0000060003161509,RAIFFEISEN BANK Miercurea
Ciuc
Nr. 755 din data de 14.04.2005
DEBITOR : S.C. AGROMEC S.A. Zabala
DOSAR : 563/S/2004
TERMEN 15.04.2004

CATRE
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic : Dermisek Miroslava
Raport al lichidatorului judiciar pentru perioada 09.10.2005 14.04.2005
Subscrisa S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L., societate
profesionala de lichidari si reorganizari, cu sediul in Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor nr.38, in calitate de administrator judiciar al S.C. AGROMEC S.A,
numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 al Tribunalului
39

Covasna in dosarul nr.563/S/2004, in perioada 9.10.2004-14.04.2005, cu privire


la dosarul in cauza am avut urmatoarea
ACTIVITATI,CONCLUZII:
1. In conformitate cu publicatia de vanzare nr.7/2005 din 04.03.2005 la
data de 13 aprilie 2004, orele 1200

la sediul lichidatorului judiciar din

Miercurea Ciuc, str.Petofi Sandor nr.38,jud.Harghita a avut loc vanzarea prin


licitatie publica cu strigare a imobilului apartinind S.C. AGROMEC SA situat in
com.Zabala

jud

Covasna

inregistrat

in

C.F.nr.4015,Zabala,

nr

top,

1934/1/2,imobil care cuprinde teren aratura in suprafata de 10.896 mp si


birouri,atelier,casa de camp.
2. Caietul de sarcini a fost cumparat de doua societati comerciale,respectiv
S.C.EUTEC S.R.L.,si S.C.MEGATOP INVEST S.R.L.
3. Pana la termenul prevazut in publicatia de vanzare si caietul de sarcini
s-a prezentat un singur ofertant,si anume S.C.MEGATOP INVEST S.R.L In
cadrul licitatiei bunul a fost adjudecat catre ofertantul, S.C.MEGATOP INVEST
S.R.L. in temeiul art 509,ind.3,alin.5 din Codul de procedura civila la pretul de
1.000.000.000 lei in care este inclus T.V.A.

Depunem lista

participantilor,Procesul Verbal de licitatie nr.5 si copia la oferta S.C.EUTEC


S.R.L.,
PROPUNERI:
4. Solicitam validarea vanzarii efectuate;
5. Solicitam acordarea unui nou termen de judecata pentru intocmirea
planului de distribuire si continuarea procedurii de lichidare.
Miercurea Ciuc, la data de 14.04.2005.
S.C. EURO CONSULTING ROMANIA S.R.L.
40

Prin TAMAS LASZLO, director general

SC EURO CONSULTING GROUP SRL Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizari si lichidari membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor, nr.38, cod:530210, jud. Hargita, Tel/Fax:0266-372.570, 021211.77.06, 0723-53.920
CUI:R12163656, Nr. ORC:J19/264/1999, Capital social varsat:800.000.000 lei
Cod IBAN: RO71RZBR0000060003161509, RAIFFEISEN BANK Mirecurea
Ciuc

Nr.2414 din data de 17.11.2005


DEBITOR: SC AGROMEC SA Zabala
DOSAR Nr. 563/S/2004
TERMEN: 18.11.2005
Catre,
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic: Dermisek Miroslava
Raport al lichidatorului judiciar pentru perioada 15.04.2005
18.11.2005

Subscrisa, SC EURO CONSULTING GROUP SRL, societate


profesioanala de lichidari si reorganizari, cu sediul Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor, nr.38, in calitate de administrator judiciar al SC AGROMEC SA Zabala,
41

numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 a Tribunalului


Covasna in dosarul nr.563/2004, de termenul de judecata din data de
21.10.2005, cu privire la dosarul in cauza a avut urmatoarea
ACTIVITATE, CONCLUZII:
1. Lichidatorul judiciar depune la dosarul cauzei dovezile privind
distribuirea sumelor conform planului.
2. Lichidatorul judiciar a intocmit Raportului final de lichidare si a depus
la dosarul cauzei spre inregistrare si afisare la data de 26.10.2005.
3. La data de 04.11.2005 lichidatorul judiciar a comunicat creditorilor
societatii debitoare Raportul final. Depunem la dosar dovada comunicarii
Raportului final catre creditorii societatii debitoare.

Miercurea Ciuc, la data de 17.11.2005


SC EURO CONSULTIN GROUP SRL
Prin TAMAS LASZLO, director general

SC EURO CONSULTING GROUP SRL Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizari si lichidari membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor, nr.38, cod:530210, jud. Hargita, Tel/Fax:0266-372.570, 021211.77.06, 0723-53.920
CUI:R12163656, Nr. ORC:J19/264/1999, Capital social varsat:800.000.000 lei
Cod IBAN: RO71RZBR0000060003161509, RAIFFEISEN BANK Mirecurea
Ciuc

42

Nr.1666 din data de 20.10.2005


DEBITOR: SC AGROMEC SA Zabala
DOSAR Nr. 563/S/2004
TERMEN: 20.10.2005

Catre,
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic: Dermisek Miroslava
Subscrisa, SC EURO CONSULTING GROUP SRL, societate
profesioanala de lichidari si reorganizari, cu sediul Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor, nr.38, in calitate de administrator judiciar al SC AGROMEC SA Zabala,
numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 a Tribunalului
Covasna in dosarul nr.563/2004, in baza art.120,121 si 122, depune prezentul
RAPORT
asupra fondurilor obtinute din lichidare
precum si
PLANUL DE DISTRIBUTIE
intre creditori a sumelor obtinute din valorificarea bunurilor societatii in
lichidare
1. Veniturile obtinute din vanzarea bunurilor mobile si imobile din
patrimoniul debitoarei.
In perioada 18.11.2004 04.05.2005 SC EURO CONSULTING GROUP
SRL, in calitate de lichidator judiciar, in conformitate cu:
43

Incheierea de sedinta din data de 08.10.2004, prin care s-a


incuviintat vanzarea prin licitatie a bunurilor mobile si imobile din
petrimoniul debitoarei;a valorificat bunurile mobile si imobile
apartinand debitoarei si a obtinut veniturile conform tabelului
centralizat urmator:
Nr.crt. Data vanzarii

Suma incasata cu Suma


TVA

incasata

fara TVA

Licitatia

din

data

de

7.667,20

6.443,03

18.11.2004
Licitatia din

data

de

7.722,00

6.489,08

02.03.2005
Licitatia din

data

de

100.000,00

84.033.61

115.389.20

96.965,72

13.04.2005
TOTAL
TOTAL sume incasate cu TVA 115.389,20
2. Planul de distibutie

In baza prevederilor art.117, art.120 art.122, lichidatorul judiciar SC


EURO CONSULTING GROUP SRL, propune spre aprobare urmatorul plan de
distributie
SC EURO CONSULTING GROUP SRL Miercurea Ciuc
Societate profesionala de reorganizari si lichidari membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor, nr.38, cod:530210, jud. Hargita, Tel/Fax:0266-372.570, 021211.77.06, 0723-53.920
CUI:R12163656, Nr. ORC:J19/264/1999, Capital social varsat:800.000.000 lei
Cod IBAN: RO71RZBR0000060003161509, RAIFFEISEN BANK Mirecurea
Ciuc

44

In conformitate cu prevederile art.120, pct.2, art.122, pct.1, din Legea


64/1995, republicata, din suma obtinuta prin vanzarea bunurilor mobile de
propune distribuirea sumelor conform tabelului de mai jos.
In tabelul de mai jos prezentam Planul de distributie pentru creditorii din
categoria cheltuielilor de lichidare, creditori cu gararantii reale, creditori
bugetari, respectiv creditori chirografari conform tabelului de creante definitiv.
Creditori

Creanta

Suma

Categoria de

recunoscuta

distribuita

creante

Directia Generala a
Finantelor Publice Covasna

-1.237,92

-1.237,92

2.800,00

2.380,00

TVA de plata
SC EURO CONSULTING
GROUP SRL M CIUC
Raport de evaluare
(cheltuielile lichidatorului

Art.122, pct.1, din


Legea 64/1995

Art.122, pct.1, din


Legea 64/1995

cu procedura)
SC EURO CONSULTING
GROUP SRL M CIUC
Comision 8% lichidator
judiciar
SUBTOTAL CAT.1
cheltuieli de lichidare
Directia Generala a
Finantelor Publice Covasna
SUBTOTAL CAT.3
creante garantate
Directia Generala a
Finantelor Publice Covasna
Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor
Statului
Inspectoratul Teritorial de
Munaca Covasna

5.231,14

5.231,14

6.373,22

6.373,22

77.287,68

77.287,68

77.287,68

77.287.68

1.431,33

1.431,33

5.173,92

5.173,92

151,93

151,93

45

Art.122, pct.1, din


Legea 64/1995

Art.122, pct.2, din


Legea 64/1995

Art.122, pct.4, din


Legea 64/1995
Art.122, pct.4, din
Legea 64/1995
Art.122, pct.4, din
Legea 64/1995

SUBTOTAL CAT.2
creante bugetare
SC FARAGO SRL
Covasna
SC ORANGE
ROMANAIA SA
SUBTOTAL CAT.4
creante chirografare
TOTAL SUME propuse

6.757,18

6.757,18

333,20

333,20

493,40

493,40

826,60

826,60

Art.122, pct.7, din


Legea 64/1995
Art.122, pct.7, din
Legea 64/1995

91.244,68
91.244,68
spre distribuire
Asa cum rezulta si din calculele prezentate mai sus, dupa distributia a

sumelor conform planului propus, in contul colector si in casa debitoarei va


ramane suma de 5.721,04 lei. Suma care urmeaza a fi folosit pentru acoperirea
cheltuielilor procedurale (comisoane bancare pentru virarea sumelor prevazute
in planul de distributie), respectiv cheltuielile de paza a bunurilor.
Miercurea Ciuc, la data de 07.07.2005
SC EURO CONSULTIN GROUP SRL
Prin TAMAS LASZLO, director general

SC EURO CONSULTING GROUP SRL Miercurea Ciuc


Societate profesionala de reorganizari si lichidari membra U.N.P.R.L.
Str.Petofi Sandor, nr.38, cod:530210, jud. Hargita, Tel/Fax:0266-372.570, 021211.77.06, 0723-53.920
CUI:R12163656, Nr. ORC:J19/264/1999, Capital social varsat:800.000.000 lei
Cod IBAN: RO71RZBR0000060003161509, RAIFFEISEN BANK Mirecurea
Ciuc

46

Nr.2414 din data de 17.11.2005


DEBITOR: SC AGROMEC ZABALA SA Zabala
DOSAR Nr. 563/S/2004
TERMEN: 18.11.2005
Catre,
TRIBUNALUL COVASNA
Judecator sindic: Dermisek Miroslava
Raport al lichidatorului judiciar pentru perioada 15.04.2005
18.11.2005

Subscrisa, SC EURO CONSULTING GROUP SRL, societate


profesioanala de lichidari si reorganizari, cu sediul Miercurea Ciuc, str.Petofi
Sandor, nr.38, in calitate de administrator judiciar al SC AGROMEC ZABALA
SA Zabala, numita prin Incheierea de sedinta din data de 11.06.2004 a
Tribunalului Covasna in dosarul nr.563/2004, de termenul de judecata din data
de 21.10.2005, cu privire la dosarul in cauza a avut urmatoarea
ACTIVITATE, CONCLUZII:
1.Lichidatorul judiciar depune la dosarul cauzei dovezile privind distribuirea
sumelor

conform planului.

2.Lichidatorul judiciar a intocmit Raportului final de lichidare si a depus la


dosarul cauzei spre inregistrare si afisare la data de 26.10.2005.
3.La data de 04.11.2005 lichidatorul judiciar a comunicat creditorilor
societatii debitoare Raportul final. Depunem la dosar dovada comunicarii
Raportului final catre creditorii societatii debitoare.

47

Miercurea Ciuc, la data de 17.11.2005


SC EURO CONSULTIN GROUP SRL
Prin TAMAS LASZLO, director general
Dosar nr.563/S/2004

R O MAN I A
TRIBUNALUL COVASNA
SENTINTA CIVILA NR.1146
Sedinta publica din 18 noiembrie 2005
JUDECATOR SINDIC: DERMISEK MIROSLAVA
GREFIER: GHEORGHE MELORA DIANA
Pe rol fiind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului debitoarei SC
AGROMEC SA cu sediul in loc. Zabala, jud.Covasna, la cererea creditoarei
Directia Generela a Finantelor Publice Covasna cu sediul in Sf.Gheorghe,
str.Bem Jozsef, nr.9, jud.Covasna, in conformitate cu prevederile Legii
nr.64/1995, republicata.
La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi se prezinta pentru
creditoarea Directia Generela a Finantelor Publice Covasna consilier juridic
Vieru Carmen, pentru creditorul Inspectoratul Teritorial de Munaca Covasna
consilier juridic Bularca Simona, iar pentru lichidatorul judiciar SC Euro
Consulting Group SRL consilier juridic Domokos Rajmond, lipsa fiind
creditoarele Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti, SC
Orange Romania SA Bucuresti, SC Farago SRL Covasna, debitoarea SC
Agromec SA si administratorul acesteia, Damian Florian.
Procedura de citare indeplinita.
48

S-a facut referatul cauzei, dupa care:


Reprezentatntul lichidatorului judiciar SC Euro Consulting Group SRL depune
dosarul cauzei raportul asupra activitatii desfasurate in perioada 21.10.2005
18.11.2005, copia modelului de notificare a creditorilor cu raportul final,
dovezile de comunicare catre creditoare si copiile ordinelor de plata nr.7, 9, 10
si 11/14.10.2005, 12 si 13/19.10.2005.
Se comunica reprezentantrelor creditoarelor Directia Generela a Finantelor
Publice Covasna si Inspectoratul Teritorial de Munaca Covasna cate un
exemplar din raportul asupra activitatii lichidatorului judiciar.
Reprezentantul lichidatorului judiciar sustine ca toate creditoarele si-au
recuperat creantele, motiv pentru care solicita inchiderea procedurii falimentului
societatii SC Agromec Zabala SA, descarcarea participantilor la procedura de
responsabilitati si indatoriri si radierea debitoarei dinregistrul comertului.
Reprezentantele creditoarelor Directia Generela a Finantelor Publice
Covasna si Inspectoratul Teritorial de Munaca Covasna sustin ca nu au inteles
sa formuleze obiectiuni la raportul final, motiv pentru care sunt de acord cu
inchiderea procedurii falimentului debitoarei SC Agromec Zabala SA.
JUDECATORUL SINDIC
Asupra prezentei cauze.
Prin sentinta civila nr.439 din 17 mai 2004, pronuntata de judecatorul
sindic, s-a deschis procedura prevazuta de Legea nr.64/1995, republicata, fata de
SC Agromec Zabala SA, cu sediul in Zabala, jud.Covasna, iregistrata la ORC la
nr.J.14/448/1996.
Prin incheierea din 11 iunie 2004 s-a decis intrarea in faliment a
debitoarei, fiind numita ca lichidator juducuar SC Euro Consulting Group SRL,
cu sediul in Miercurea Ciuc.

49

Asa cum rezulta din raportul final intocmit de lichidatorul judiciar (filele
47-52) acesta a valorifcat toate bunurile mobile si imobile ale debitoarei,
obtinand suma de 115.389,20 RON cu TVA, iar fara TVA 96.965,72 ROL..
Pe baza planului de distriburie partiala modificat (fila 16) s-a distribuit
creditorilor suma de 91.244,68 RON, in aceasta fiinf inclusa si retributia
lichidatorului judiciar.
Toate creditoarele au fost indestulate integral. Astfel cheltuielile de
lichidare au reprezentat 6.373,22 RON, Directia Generela a Finantelor Publice
Covasna a primit 77.287,68 RON pentru creanta garantata si 1.431,33 RON
pentru restul creantelor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
5.173,92 RON, I.T.M. 151,93 RON, SC Farago SRL Covasna 333,20 RON, SC
Orange Romania SA Bucuresti 493,40 RON.
Aceste sume au si fost distribuite conform ordinelor de plata nr.7, 9 si 10
din octombrie 2005, respectiv nr.11, 12, 13, din 19 octombrie 2005 (filele 5355).
Suma de 5.721,04 RON ramasa in contul de lichidare, a fost destinata
acoperirii cheltuielilor procedurale reprezentand comisioane bancare pentru
virarea sumelor prevazute in planul de distributie, respectiv cheltuielile depaza a
bunurilor.
Impotriva raportului final nu s-a formulat obiectiuni, astfel ca potrivit
art.128 din Legea nr.64/1995, republicata, urmeaza a aproba raportul final.
Intrucat toate fondurile obtinute in urma valorificarii bunurilor din averea
debitoarei au fost distribuite, creditoarele fiind indestulate integral, in temeiul
art.131 alin.2 din aceeasi lege, se va dispune inchiderea procedurii falimentului
si radierea debitoarei.
Descarcarea de obligatii si indatoriri a participantilor la procedura va avea
loc potrivit art.135 din lege.
JUDECATORUL SINDIC
IN NUMELE LEGII
50

H O TAR AS T E
Aproba raportul final intocmit de lichidatorul judiciar SC Euro Consulting
Group SRL Miercurea Ciuc.
Inchide procedura falimentului debitoarei SC AGROMEC SA cu sediul in
loc. Zabala, jud.Covasna, inmatriculat la O.R.C. Covasna la nr.J.14/448/1996
cod fiscal R 9484664. dispune radierea acesteia din registrul comertului.
Participantii la procedura vor fi descarcai de indatoriri si responsabilitati
in conditiile prevazute de art.135 din Legea nr.64/1995, rebuplicata, iar prezena
sentinta va fi notificata celor prevazuti in art.134 din lege.
Definitiva si executorie.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata azi, 18 noiembrie 2005, in sedinta publica.

JUDECATOR

GREFIER

Dermisek Miroslava

Gheorghe Melora Diana

BIBLIOGRAFIE

1.

Botea P. Ionel

- Metode i tehnici fiscale Tipografia

Someul
.

SA, Satu Mare,1999

51

2.

Peres I.,Popovici. D

- Control financiar i expertiza

contabil.
Ed. Miron, Timioara, 1996
3.

Rada D

- Control financiar. Control fiscal.


Ed. Dacia Europa Nova

Lugoj, 2003
4.

Rada. D

- Politica Fiscala i echilibrul economic

general
Ed. Signum Reia, 2003
5.

Ioan Schiau

- Regimul juridic al insolventei

comerciale,
Ed. ALL BECK, Bucuresti 2001
6.

St. D. Carpenaru

- Procedura reorganizarii si lichidarii

judiciare,
Ed. Atlas, Bucuresti, 1996.
7.

I. Turcu

- Reorganizarea si lichidarea judiciara.


Editura Lumina - Lex, Bucuresti

1996
8..

M. N. Costin, I. Schiau,

- Reorganizarea si lichidarea judiciara,

Editura
Lumina - Lex, Bucuresti 1996
9.

M. N. Costin, Angela Miff

- Institutia juridica a falimentului.

Evolutie si
52

Actualitate, Revista de drept


comercial 3/1996.
10.

I. Turcu

- Procedura falimentului, intre traditie si


inovatie,
Revista de drept comercial nr.
2/1995.

11.

St. D. Carpenaru

- Conditiile aplicarii procedurii


reorganizarii si
lichidarii judiciare, Revista de drept
comercial
nr. 5.1995

12.

V. Ros

- Judecatorul sindic - pozitia in

raport cu
instanta si partile, Revista de
drept
comercial nr. 5/1997
13.

O. Capatana

- Faza stabilirii masei pasive in


procedura
insolventei comerciale, Revista de
drept

14.

I. Schiau

- Situatia unor acte juridice ale


debitorului in cadrul
procedurii eorganizarii si lichidarii
judiciare,

53

Revista de drept comercial nr.


5/1997.
15.

St. D. Carpenaru

- Drept comercial roman,

Editura ALL

BECK,

16..

XXX

- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,publicat n

Monitorul Oficial
al Romniei,Partea l, nr. 927 din 23 decembrie
2003
17..

XXX

- Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizrii i

lichidrii judiciare
publicat n Monitorul Oficial ,nr.130 din 29
mai 1995.
18..

XXX

- Legea nr 31/1990privind societatile comerciale publicat n

Monitorul
Oficial nr. 121 din 17 noiembrie 1990.
19..

XXX

- Legea nr 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a

asociatiilor
familiale care desfasoara activitati economice in
mod ind.
publicata in Monitorul Oficial,nr 576 din 29 iunie
2004
20..

XXX Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur

54

fiscal,publicata n Monitorul Oficial partea


l,nr.941 din 29
decembrie 2003
21..

XXX

Ordonana Guvernului nr.1785/2002 privind Normele de

aplicare a
Ordonanei Guvernului nr.61/2002 publicat n
Monitorul
Oficial nr. 973/22.10.2002.

55