Sunteți pe pagina 1din 2

Aritmetic i algebr

Mulimi

Num ere naturale

Divizibilitate

aparine nu aparine inclus include


-mulimea vid (nu are niciun element)
Cardinalul unei mulimi=cte elemente are acea mulime.

N umere consecutive = unul dup altul E x. 4; 5

2 18 (2 divide pe 18)

N umr par ( cu so ) 0,2,4,6,8,10, ; are form a 2k

Divizorii lui 18 : 1,2,3,6,9,18


Multiplii lui 18 : 0,18,36,54,

N umr im par

Mulimi disjuncte = care nu au elemente comune

( fr so )

xy = 10 x + y

1,3,5,7,9,11, ; are form a 2k+1


ab cd = 1000 a + 100 b + 10 c + d

abc = 100 a + 10 b + c

N naturale : 0,1, 2,3,... N * naturale fr 0 (nenule) :1, 2,3,...


Z ntregi: 4, 0, 9, + 12
3
3
Q raionale: ; 4; 3; 6, 2; 3,(4) R reale: 7; ; 4; 3; 3,(4)
5
5
Iraionale: (R Q ) 7; 2; .... N Z Q R

Cub perfect este egal cu cubul unui num r natural : 0, 1, 8, 27,

Operaii cu mulimi A = {2; 4; 7}, B = {7; 9}

Teorem a m pririi cu rest

reuniunea A B = {2; 4; 7; 9}
diferena A B = {2; 4}

P tratul lui 7 este 7 = 49; cubul lui 2 este 2 = 8


P trat perfect este egal cu ptratul unui num r natural : 0,1, 4, 9,16, 25,...
Un ptrat perfect nu poate avea ultima cifr 2, 3, 7 sau 8

D=I C +R ,

R<I

(D=dem parit, I=Im pritor, C=Ct, R =Rest)

intersecia A B = {7}
produs cartezian A B =

sum a lui G auss 1 + 2 + 3 + ....... + n =

{(2;7),(2;9),(4;7),(4;9),(7;7),(7;9)}

Factor comun
3x + 3y = 3(x + y); 7a + 28 = 7(a + 4); 10n 5 = 5(2n 1);

3 ( 5) = 15; (4) ( +2 ) = 8; ( 2) ( 3) = 6; 8: ( 4 ) = 2; ( 5) : ( 1) = 5;

( 3)

( 2n ) = 8n3; ( 3) = 9;
1
0
1
9 = 9; ( 7) = 7; 30 = 1; ( 6) = 1; 07 = 0;

= 27; ( 1) = 1; ( 1) = 1; 15 = 1;

52 =

27 25 = 212 ; 510 : 53 = 57 ; (73 )4 = 712 ;

1
1
1
=
; (3)3 =
(3)3
27
52
5

1 5 2)1 3) 5 17 7 5 35
7 5 7 3 21 2 25
: = = ; =
+ =
+
= ;
= ;
6 4 6
4 12 6 4 24
2 3 2 5 10 3 35
1
3
7
Inversul lui 35 este ; inversul lui este
35
7
3
3 4 3 4 3 5 15
Fracii etajate / = : = =
7 5 7 5 7 4 28

Fracii ordinare

Radicali

49 = 7;

813 813 = 813;

7 5 = 35;

Scoaterea factorilor de sub radical

3742 = 374

63 = 9 7 = 9 7 = 3 7

2)
3+ 2 )
3
3 3 2
4
4 12 + 4 2
=
=
=
=
;
Raionalizarea numitorului
2 3 2 3 2
7
2
2
2
2
2
Calcul algebric 5x + 2x = 7x; 2y 9y = 7y;
3n 5n = 8n ; a + a = 2a;

3n 2n3 = 6n4 ; 3( 2n 7) = 6n 21; ( a + b)( c + d ) = ac + ad + bc + bd;


c c = c2 ;
(x 2 3) ( x 4 ) = x3 4x 2 3x + 12 + ( 5 + x y ) = 5 + x y; ( a b + 3) = a + b 3

C om parri

x, dac x 0
6 = 6; 3 = 3. n general, x =
x, dac x < 0

7
4
9
9
;
;
>
>
5
5
2
7
9 < 7; 5 < 2 ;
2 , 4 > 2 , 3 9 ; 4 ,1 <

1 2 = (1 2) = 2 1, deoarece 1 2 < 0

3 > 1;

Descompunerea expresiilor n factori

x3 + x2 = x2 ( x +1); 4 y 6 y5 = 2 y(2 3y4 )

Transform area fraciilor zecim ale


7
207
345
; 0, 207 =
; 3, 45 =
10
1000
100
73
5 23
; 2, (5) = 2 =
-P eriodice sim ple 0, (73) =
99
9
9
135 13 122
-P eriodice m ixte 0 ,13(5) =
=
900
900

Formule de calcul

( a + b )( a b ) = a 2 b 2
2
( a + b ) = a 2 + 2ab + b 2
2
( a b ) = a 2 2ab + b 2
2
( a + b + c ) = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ac
3
3
a + b = ( a + b ) (a 2 ab + b 2 )
a 3 b 3 = ( a b ) (a 2 + ab + b 2 )
3
( a + b ) = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3
3
( a b ) = a 3 3a 2 b + 3ab 2 b 3

x 5x = x

( x 5) ; (n 4)

+ (n 4) = (n 4 )

( n 4 + 1)

Prin formule
2

y 25= ( y 5 )( y+5 ) ; 9x 6x+1= ( 3x 1)

Prin grupri de termeni


2 n 3 + 2 n 2 + 7 n + 7 = 2 n 2 ( n + 1) + 7 ( n + 1) = ( n + 1) ( 2 n 2 + 7)
x 2 + 6 x + 8 = x 2 + 4 x + 2 x + 8 = x ( x + 4 ) + 2 ( x + 4 ) = ( x + 4 )( x + 2 )

cu 4 : dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4 (ex. 912)


cu 5 : dac are ultima cifr 0 sau 5 (ex. 295; 1330)
cu 9 : dac suma cifrelor se divide cu 9 (ex. 495; 8001)
cu 10 : dac are ultima cifr 0 (ex. 730;1900)
cu 25 : dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25 (ex. 375)

6 >

2
< 1
9
23 < 0
3, 8 2
10

a
a - num rtor , b - nu m itor
b

F racii

2 2013
;
9 2014
7 19
- supraunitare ; au num itorul < num rtorul. E x. ;
4 18
5 341
- echiunitare ; au num itorul = num rtorul. E x . ;
5 341
9 16
- ireductibile , care nu se pot sim plifica. E x.
;
14 25
15 ( 3
5
- reductibile , care se pot sim plifica. E x.
=
18
6
2
8
- echivalente =
; se recunosc astfel: 2 12 = 3 8
3 12
- subunitare ; au num itorul > num rtorul. E x.

7
300 = 21
100
3
Raport raportul numerelor 3 i 5 este
5
Procente 7 % din 300 =

Proporie o egalitate de dou rapoarte (ex.

2 4
= )
3 6

2, 3, 4, 6 se numesc termenii proporiei


3 i 4sunt mezii; 2 i 6 sunt extremii.

Aproximri
-o zecime prin lips=3,1; o zecime prin adaus=3,2
-o sutime prin lips=3,14; o sutime prin adaus=3,15
Partea ntreag a unui numr x este [x], cel mai mare numr
ntreg x. Ex. [3,7] = 3; [6] = 6; [0,25] = 0; [3,1] = 4

   .

Partea fracionar a lui x este definit astfel : {x}


Ex.{3,7} = 0,7; {4} = 0; {0,2} = 0,2; {3,1} = 0,9

Sisteme de ecuaii

Prin factor comun

Dac a = 25 3 72 i b = 26 5 7, atunci a i b au
c.m.m.d.c.=25 7
c.m.m.m.c.=26 3 7 2 5
i

cu 3 : dac suma cifrelor se divide cu 3 (ex. 261;1005)

Fie numrul 3,1476. Aproximat cu:

Modul (valoare absolut)

Ex. 3 2 = 3 2, deoarece 3 2 0

Cel mai mic multiplu comun [8;12] = 24

-F inite 0, 7 =

Numere pozitive : + 12; 3;.... Numere negative : 23; 2,...


Opusul lui 35 este 35; opusul lui 8 este 8.
Puteri

Cel mai mare divizor comun ( 8;12 ) = 4


Numere prime ntre ele au c.m.m.d.c.=1 ( ex.15 i 8)

Criterii de divizibilitate
cu 2 : dac are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8 (ex. 756; 1934)

Fracii zecimale 1,37 + 52,4 = 53,77; 31,2 =1,8; 3,8710 = 38,7 0,02 1000 = 20;
2,3 4,25=9,775; 36,2:10=3,62; 2,7:100=0,027; 3,6:4=0,9;
0,26:0,2=2,6:2=1,3
Numere ntregi 5 8 = 3; 4 3 = 7; 7 + 2 = 5; 7 + 9 = 2; 5 ( 2) = 5 + 2 = 3;

numr prim -se divide doar cu 1 i el nsui: 2, 3, 5, 7, 11,...


numr compus -care nu este prim: 4, 6, 8, 9,10,....

Ci divizori naturali are un numr: dac n = 25 39 72 ,


atunci n are (5 + 1) (9 + 1) (2 + 1) = 180 divizori naturali

n ( n + 1)
2

Reguli de calcul

8 8k = 8(1 k );

http://sorinborodi.ro/
18M 3 (18 este divizibil cu 3)

Proprietatea fundamental a unei proporii:


produsul mezilor este egal cu produsul extremilor

x y z
= =
3 5 9
x y z
Numerele x, y, z sunt invers proporionale cu 2, 4, 7 dac = =
1 1 1
2 4 7
nr.cazuri favorabile
Probabilitatea unui eveniment =
nr.cazuri posibile
Numerele x, y, z sunt direct proporionale cu 3, 5, 9 dac

-Rezolvare prin metoda substituiei


x y = 4
x = 4 + y
x = 4 + y

2 x + y = 11 2(4 + y ) + y = 11 8 + 3 y = 11

x = 4 + y x = 5

3 y = 3
y =1

Armonic mh =

-Rezolvare prin metoda reduceriia b = 4 2
2 a 2b = 8
(se adun ecuaiile)

3a + 2 b = 22
3a + 2 b = 2 2
5a

/ = 30

Medii Aritmetic ma =
2 xy
x+ y

x+ y
; Geometric mg = xy
2

Media aritmetic ponderat a numerelor 10; 12; 9 ,


10 3 + 12 6 + 9 5
3+ 6+ 5
Inegalitatea mediilor mh mg ma
avnd ponderile 3; 6; 5 este map =

a=6 b=4

Ecuaia de gradul doi


Forma general ax 2 + bx + c = 0.

Sistem de axe

Funcii

Rezolvare: calculm ( delta ), = b2 4ac.

Ox- axa absciselor


Oy- axa ordonatelor

Spunem c am definit o funcie pe mulimea A cu valori n mulimea Bdac facem

Dac <0, ecuaia nu are soluii.


Dac >0, soluiile sunt: x1 =

b +
b
, x2 =
2a
2a

Punctul M(5;3)
5 i 3 sunt coordonatele punctului M.
Numrul 5 este abscisa, iar 3 este ordonata lui M.

Lungime

A - domeniul de definiie , B - domeniul de valori


Funcie liniar ( de gradul I) este o funcie de forma f : R R, f ( x ) = ax + b.
Ex. f ( x ) = 3x 5

Uniti de msur
3 m=30 dm
0,7 m=70 cm

ca fiecrui element din A s-i corespund un singur element n B.


f : A B (citim funcia f definit pe A cu valori n B")

Arie
7 m=700 dm
0,05m=500 cm

Volum
5 m=5000 dm
0,03 cm=30 mm

Capacitate
1 l=1 dm
3 l=3000 ml

Mas
4 kg=4000 g
0,5 dag=5 g

Timp
1 or=60 minute
1 minut=60 secunde

2 km=2000 m

2 km=200 hm

0,05 km=50 hm

0,3 dal=3 l

7 cg=70 mg

1 deceniu=10 ani

3,5 cm=35 mm

1 ar=1dam=100 m

1 dm=1000 cm

0,2 hl=20 l

2 hg=200 g

1 secol=100 ani

1 m=109 mm

125 ml=0,125 l

6,23 g=62,3 dg

1 mileniu=1000 ani

1,3 mm=0,13 cm

0,02 ha =2 ari= 200 m 3 mm=0,003 cm

0,07 kl=70 l

3 t=3000 kg

ore=15minute

5,7 hm=570 m

0,04 m=400 cm

3 cl=0,3 dl

34 dg=0,34 g

ore=30 minute

2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1hm=100 ari

0,25 dam=250 m

Reprezentare grafic. Fie f : R R, f ( x ) = 3x 5


Calcularea coordonatelor punctelor de
intersecie a graficului cu axele:
5
5
-cu axa Ox se rezolv ecuaia f ( x ) = 0 ;3x 5 = 0 x = A( ;0)
3
3
-cu axa Oy se calculeaz f ( 0) ; f (0) = 5 B(0; 5)
Calcularea coordonatelor punctului de intersecie a graficelor a dou funcii f i g :
se rezolv ecuaia f ( x ) = g( x)

Geometrie
Unghiuri

Puncte i drepte

Figuri geometrice

puncte coliniare: sunt situate pe o dreapt

Triunghi

congruente : au msuri egale


adiacente : au acelai vrf i
o latur comun

drepte concurente: drepte care se intersecteaz


punct de concuren: punctul n care se
intersecteaz dou drepte

opuse la vrf : au acelai vrf i laturile


unuia sunt n prelungirea laturilor celuilalt
Dou unghiuri opuse la vrf sunt congruente
complementare : dou unghiuri care au suma 90
x. complementul unghiului de 20 este unghiul de 70

http://sorinborodi.ro/

isoscel: are dou laturi congruente


echilateral: are toate laturile congruente
oarecare: are laturi de lungimi diferite
ascuitunghic: toate unghiurile ascuite

semidreapta deschis: (OA O (


semidreapta nchis: [OA O [

dreptunghic: are un unghi drept


catete: laturile care formeaz unghiul drept
ipotenuza: latura opus unghiului drept
obtuzunghic: are un unghi obtuz

unghi ascuit < 90 ; drept = 90 ; obtuz > 90

segmente congruente: au lungimi egale [AB] [CD]


drepte perpendiculare: formeaz
un unghi drept
ab

unghiuri n jurul unui punct

drepte paralele: sunt n acelai


 plan i nu
se intersecteaz
a b

suplementare : dou unghiuri care au suma 180


x. suplementul unghiului de 20 este unghiul de 160
unghi alungit : care are 180; unghi nul care are 0
unghi propriu : care nu este nici alungit, nici nul

Suma unghiurilor n jurul


unui punct este 360
alterne interne : 1 i 7; 2 i 8
alterne externe : 3 i 5; 4 i 6
corespondente : 1 i 5; 2 i 6;
3 i 7; 4 i 8

diagonalele au acelai mijloc


Dreptunghiul: paralelogramul care are
un unghi drept
diagonalele dreptunghiului sunt congruente
Rombul: paralelogramul care are dou
laturi alturate congruente

Bisectoarea: mparte un unghi


n dou unghiuri congruente.
Bisectoarele sunt concurente

de unghiuri sunt congruente i reciproc.

Teoreme importante

diagonalele rombului sunt perpendiculare i


sunt bisectoare ale unghiurilor

n I - centrul cercului nscris

suma unghiurilor unui triunghi este 180


suma unghiurilor unui patrulater este 360

Ptratul: are toate proprietile


dreptunghiului i rombului

Mediatoarea: perpendicular pe
mijlocul unei laturi.
Mediatoarele sunt concurente

unghiurile de la baza unui triunghi


isoscel sunt congruente

Trapezul: are dou laturi paralele i


celelalte dou neparalele
rapez isoscel: are laturile neparalele
congruente

n O - centrul cercului circumscris.


La triunghiul obtuzunghic, O este
situat n exterior.
La triunghiul dreptunghic, O este n mijlocul ipotenuzei.

ntr-un triunghi isoscel, bisectoarea


unghiului de la vrf este i median,
nlime, mediatoare.
ntr-un triunghi dreptunghic,
mediana din vrful unghiului
drept este jumtate din ipotenuz.
ntr-un triunghi dreptunghic
care are un unghi de 30, cateta
opus acestui unghi este
jumtate din ipotenuz.

rapez dreptunghic: are un unghi drept

nlimea: perpendiculara
dintr-un vrf pe latura opus.

P o lied re

nlimile sunt concurente n H - ortocentrul.


La triunghiul obtuzunghic, H este n exterior.

P rism a V = A B h
A L = sum a ariilo r feelor laterale
A ria total A T = A L + 2 A B

Mediana: unete un vrf


cu mijlocul laturii opuse.

teorema lui Thales :AE AF
EF BC
=
EB FC

D iagonala paralelip iped d =

dac EF BC, atunci AEF ~ ABC (sunt asemenea), adic


AE AF EF
=
=
AB AC BC

Centrul de greutate este la

bh
ab sin u
; A =
; A = p ( p a )( p b )( p c ) , unde p este
2
2
a+b+c
sem iperim etrul, p =
( formula lui Heron )
2
a 3
a2 3
Triunghi echilateral: nlimea h =
; aria A ech . =
2
4
c c
c c
Triun ghi dreptunghic: nlim ea h = 1 2 ; aria A dr . = 1 2
ip
2

ntr-un dreptunghic:
teorema nlimii: AD = BD DC
teorema catetei: AB = BD BC

Linia mijlocie n triunghi

teorema lui Pitagora: AB 2 + AC 2 = BC 2

A ria total A T = A L + A B + A b

Corpuri rotunde

raza este perpendicular pe tangent


unghiul format de o tangent cu o coard
este jumtate din arcul subntins de coard

Paralelogram A = b h

diametrul perpendicular pe o coard


njumtete i coarda i arcul.

( B + b) h
Trapez A =
2
Linia mijlocie n trapez

A
p

Dreptunghi A = L l Romb A =

Conul
D d
( sau b h )
2

Ptrat diagonala d = l 2 , aria A = l

teorema celor trei perpendiculare :


AM , MB d AB d

-unete m ijloacele laturilor nepara lele;

Trigonometrie

30 45 60
sin

1
2

3
cos
2
3
tg
3

2
2

3
2

2
2

1
2

Este paralel cu bazele i


B+b
este egal cu m edia lor aritm etic: lm =
2
180
180
; latura ln = 2 R sin
n
n
( n 2 ) 180 ; Nr. diagonalelor = n ( n 3 )
M sura unghiului u n =
n
2
Cerc Lun gimea (circum ferina ) L = 2 R , Aria A = R , 3,14159265...
Poligon regulat : apotem a a n = R cos

R
......

G=h

V = Rh

este jumtate din aceasta.


Raza cercului nscris n triunghi r =

AL = 2 RG
AT = AL + 2 AB

Este paralel cu a treia latur i

unghiul nscris <AMB are msura


jumtate din a arcului cuprins ntre laturi

cat.op.
cat.al.
tangenta=
; ctangenta=
cat.al.
cat.op.
sin u
sin 2 u + cos 2 u = 1
tg u =
cos u

T ru n ch iu l d e piram id
h
V = ( A B + A b + A B Ab )
3
A L = sum a ariilo r feelor laterale

Cilindrul

-unete m ijloacele a dou laturi;

unghiul la centru < AOB are msura


egal cu a arcului cuprins ntre laturi

cat.al.
ip

AB h
3
A L = sum a ariilo r feelor laterale

P ira m id a V =

A r ia total A T = A L + A B
apo tem = nlim ea un ei fee laterale

Triunghi A =

teorema bisectoarei: dac AD


AB AC
este bisectoare,
=
BD DC

csinus=

1
2
1
2
de baz i de vrf: GM = AM , GA = AM
3
3
3
3

Arii i alte formule

raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu


ptratul raportului de asemnare

a2 + b2 + c2

D iagonala cubu lui d = l 3

Medianele sunt concurente n G - centrul de greutate.

teoremafundamental a asemnrii :

cat.op.
;
ip

unghiurile opuse sunt congruente, iar


unghiurile alturate sunt suplementare

Linii importante n triunghi

Dac dreptele sunt paralele, aceste perechi

sinus=

laturile opuse sunt congruente

Axioma lui Euclid:


printr-un punct exterior unei drepte se poate
duce o singur paralel la dreapta dat.

Unghiuri formate de dou drepte cu o secant

Patrulater
Paralelogram: are laturile opuse paralele
Proprietile paralelogramului:

AL = RG
AT = AL + AB
V =

R2 h

R
......

3
360 R
unghiul secto rului desfurrii u =
G
Trunchi de con
AL = G ( R + r )
AT = AL + AB + Ab
h 2
V =
( R + r 2 + Rr )
3
Sfera A = 4 R 2
4 R 3
V =
3

r
......
h
G=h G
R
......

R
......

S-ar putea să vă placă și