Sunteți pe pagina 1din 51

M.Ed.C.

MINISTERUL
EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII
Strategia M.Ed.C.
pentru perioada
2006-2008
M.Ed.C. Descentralizare
Resurse Calitate
umane Priorităţi ale
politicii
Învăţare educaţionale Ofertă
continuă educaţională
M.Ed.C.

Accesibilitate
2005-2008
Diversitate
la educaţie culturală
Standarde europene
M.Ed.C.

Estimări
2005
M.Ed.C.

Sume alocate EDUCAŢIEI


• Bugetul de Stat pentru M.Ed.C. şi unităţile
subordonate - 2.099.717 mii RON din care:
administraţie centrală, finanţarea învăţământului superior,
programe naţionale ş.a. – 1.619.823 mii RON
• Bugetul Consiliilor Locale - cheltuieli de personal,
programe sociale – 5.287.895 mii RON
(cote defalcate din TVA)
• Alte surse: venituri proprii – 986.706 mii RON
credite externe rambursabile – 209.821 mii RON
finanţări nerambursabile – 62.213 mii RON

* Veniturile alocate de consiliile locale /consiliile judeţene pentru


activităţile de învăţământ pot fi evidenţiate după 15 februarie 2006
M.Ed.C.

Recapitulaţie – finanţare educaţie


2005
Buget total alocat educaţiei:
- 11.160.609 mii RON
Guvern: - 9.500.509 mii RON
Credite externe: - 209.820 mii RON
Venituri proprii: - 1.450.280 mii RON
M.Ed.C.
Contribuţia Guvernului României la
proiectele în derulare - 2005
• PHARE RO - Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu
focalizare pe romi - 7.863 mii RON (20% din valoarea totală)
Finanţator: UE

• PHARE TVET – Dezvoltarea şi modernizarea învăţământului


profesional şi tehnic - 3.898.474 EUR (20% din valoarea totală)
Finanţator: UE

• Programul pentru Învăţământ Rural (PIR)


- 18.473 mii RON (30% din valoarea totală)
Finanţator: Banca Mondială

• Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Sistemului (PRIS)


- 22.683 mii RON (20% din valoarea totală)
Finanţator: BDCE, BEI
M.Ed.C.

Ritmul de realizare a
proiectelor pe parcursul
anului 2005
M.Ed.C.
Formarea personalului prin grade didactice
Valoare: 335.013 EUR

Participanţi: 25.126

16000 13.755
14000
12000
10000 7.868
8000
6000
4000
2000 379 432 378 394 387 396 376 356 405 0
0
Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
M.Ed.C.
Valoarea dotărilor prin PHARE - TVET
15.593.897 EUR
Eşalonarea dotărilor
(birotică, tehnică de calcul, echipamente specifice
6000000 5.633.164 calificărilor)
5000000

4000000

3000000
2.039.508
1.688.953 1.876.501
2000000 1.349.737
1.024.862
1000000 741.357 488.210
408.173 343.429
0 0
0

Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
M.Ed.C.
Acţiuni de formare prin PHARE-TVET
Valoare - 403.000 EUR

3.031 participanţi

1000
772
800 629
572
600 432 457
400
200 122 69
0 0 0 0 0
0
Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
M.Ed.C.
Proiectul pentru Învăţământ Rural
Dotări echipamente – Valoare: 9.904.164 EUR
6.191.827

2.316.930

946.253

404.195
0 0 0 44.959 0 0 0 0

Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
M.Ed.C. Valoare 1.537.114 EUR
Unităţi şcolare reabilitate prin PIR - 273
(vizează asigurarea de facilităţi minime – alimentări
cu apă, grupuri sanitare, instalaţii electrice şi
de încălzire)

90 84
80
70 57
60
50
40
34
30 21 21 23
17 15
20
10 0 0 0 1
0
l.
ai

g.

.
.

r.

n.
.
n.

ct.
.

.
ec
ar
br

pt

ov
Iu
Ap

Au
Iu
Ia

O
M

D
Fe

Se

N
M.Ed.C.
Valoare – 1.101.386 EUR

Unităţi şcolare dotate cu mobilier prin


47 PIR - 107
50
40
24 29
30
20
7
10 0 0 0 0 0 0 0 0
0

.
l.
.

.
.
ai
.

g.

.
r.

.
.

ov
pt
n

ct
ar

ec
br

Iu
Ap

Au
Ia

Iu

O
M

Se

N
Fe

D
M.Ed.C.
Reabilitarea unităţilor şcolare prin PRIS
Valoare – 31.192.866 EUR

Unităţi şcolare - 304

8000000 7.485.252
7000000
5.721.808
6000000
4.680.974
5000000 4.396.011
4000000
3.003.204 2.556.202
3000000
2.737.540
2000000
611.873
1000000
0 0 0 0
0
Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
M.Ed.C.
Resurse umane în învăţământul preuniversitar
Elevi - 3.420.775 Cadre didactice – 262.186
Ponderea elevilor în învăţământul preuniversitar

616,028
991,259 Liceu şi SAM
18%
29% Gimnaziu

Primar
896,425 Preşcolar
26%
917,063
27%

Ponderea cadrelor didactice


titulari
66.909 suplinitori
(26%)
195.277
(74%)
M.Ed.C.
Resurse umane în învăţământul universitar
Studenţi – 872.954 Posturi – 40.301
Situaţia posturilor didactice în
învăţământul universitar
24.793 ocupate
(61%) neocupate

15.508
(39%)
Ponderea studenţilor în universităţi
714.842 universităţi de stat
(82%)
universităţi
particulare

158.112
(18%)
M.Ed.C
.Resurse umane în unităţi de învăţământ
• Număr total de posturi didactice – 302.487
- din care în:
învăţământul universitar – 40.301 (24.793 ocupate)
învăţământul preuniversitar – 262.186
din care: titulari – 195.277
suplinitori – 66.909
• Număr total studenţi – 872.954
- din care la: universităţi de stat – 714.842
universităţi particulare – 158.112
• Număr total copii/elevi cuprinşi în învăţământul preuniversitar
- 3.420.775
- din care: învăţământ liceal şi SAM– 262.343 elevi
învăţământ preşcolar – 616.028 copii
M.Ed.C.

Unităţi de învăţământ
Învăţământ preuniversitar - 14690
1630
Liceal şi SAM
5618 11%
38% Gimnazial
5585 Primar
1857 38%
Preşcolar
13%

Superior - 78 de stat

particulare
acreditate
29 49
37% 63%
M.Ed.C.
Unităţi de învăţământ
• Universitar - 78
din care: de stat - 49
particulare - 29

• Preuniversitar - 14.690
din care: liceal şi SAM - 1.630
gimnazial - 5.585
preşcolar - 5.618

particulare autorizate - 612

Locuri de cazare
331 cămine studenţeşti cu 104.978 locuri
M.Ed.C.
Câştiguri salariale în septembrie 2006 (RON)
În Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Vechime Câştig Câştig
Funcţia Studii
(ani) minim maxim
Consilier/expert superior S 20-25 1.544 1.776
Consilier/expert principal S 10-15 1.145 1.316
Debutant S - 530 530
În unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar
Vechime Câştig Câştig
Funcţia Studii
(ani) minim maxim
Profesor grad I S 22-25 1.590 2.260
Profesor grad II S 22-25 1.358 1.900
Profesor definitiv S 10-14 1.062 1.709
Profesor debutant S 725 870
M.Ed.C.
Câştiguri salariale în septembrie 2006 (RON)

În învăţământul universitar
Vechime Câştig Câştig
Funcţia Studii
(ani) minim maxim

Profesor universitar S 20-25 3.294 3.950


Conferenţiar S 20-25 1.904 2.285
Lector S 10-15 1.431 1.585
Preparator debutant S 782 782
M.Ed.C.
Absolvenţi ai învăţământului superior
2005
• Tehnic - 15.842
• Agricol - 2.415
• Economic - 20.751
• Medical - 4.980
• Universitar şi drept - 33.165
• Artistic - 1.270

Total 78.423
M.Ed.C.
Proiecte continuate în 2006

• PHARE RO - Accesul la educaţie al grupurilor


dezavantajate, cu focalizare pe romi - 605 mii EUR
• PHARE TVET – Dezvoltarea şi modernizarea
învăţământului profesional şi tehnic - 330 mii EUR
• Programul pentru Învăţământ Rural (PIR)
- 9.470 mii EUR
• Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Sistemului
(PRIS) - 29.355 mii EUR
M.Ed.C.

Propuneri legislative aprobate în 2005

2744 Ordine ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării


79 Hotărâri de Guvern
2 Ordonanţe de Urgenţă
M.Ed.C. Relaţia M.Ed.C. cu
Parlamentul României
187 răspunsuri la întrebări şi interpelări formulate
de senatori şi deputaţi

Relaţia M.Ed.C. cu sindicatele din


învăţământ
13 întâlniri în care au fost avizate:
9 26 acte normative pe probleme de învăţământ
9 32 acte normative pe probleme de cercetare
M.Ed.C.
Direcţii strategice M.Ed.C. pentru
2006 - 2008
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie
II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului
naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi
formare profesională
III. Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului
educativ, la nivelul unităţilor / instituţiilor de învăţământ
IV. Stimularea educaţiei permanente
V. Reforma educaţiei timpurii
VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi
gestionarea proiectelor
VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi
inovării
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie

1. Construire/amenajare prin reabilitare a campusurilor şcolare


• Argument – Necesitatea concentrării elevilor în spaţii
educaţionale performante, pentru optimizarea folosirii
resurselor umane, materiale şi financiare
• Perioadă de derulare: 2006 - 2008
• Estimare valoare totală: 360 mil EUR (1,296 mild RON)
• Estimare valoare 2006: 200 mil EUR (720 mil RON)
• Beneficiari: minimum 10% din totalul elevilor
• Număr campusuri amenajate: 80
• Rezultat – Acces nediferenţiat la educaţie, scăderea ratei de
abandon, stimularea dezvoltării personale individuale, crearea
unei culturi sociale de tip european
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie

2. Optimizarea transportului elevilor prin achiziţionarea de


microbuze şcolare
• Argument - Asigurarea echităţii în educaţie prin facilitarea
accesului elevilor din zone izolate la unităţile şcolare având
resurse umane şi materiale adecvate
• Perioadă de derulare: 2006
• Estimare valoare 2006: 1,3 mil EUR (4,7 mil RON)
• Beneficiari: elevi şi cadre didactice din zonele rurale
• Număr estimativ de microbuze: 60
• Rezultat - Eficientizarea reţelei şcolare
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie
3. Continuarea procesului de informatizare a unităţilor / instituţiilor de
învăţământ şi cercetare
• Argument – Atenuarea decalajului existent la nivelul accesului la
informaţie şi la metodele moderne de învăţare
• Perioadă de derulare: 2006 - 2008
• Estimare valoare totală: 160 mil EUR (576 mil RON)
din care:
a) 56 mil EUR (201 mil RON) pentru învăţământul preuniversitar
b) 52 mil EUR (187,2 mil RON) pentru învăţământul universitar
c) 52 mil EUR (187,2 mil RON) pentru unităţile de cercetare
• Estimare valoare 2006: 34 mil EUR (122,4 mil RON)
• Beneficiari: circa 2000 unităţi şcolare – centre de comună, toate
universităţile şi unităţile de cercetare
• Număr calculatoare / Conectări Internet pentru şcoli: 30.000
• Rezultat - Sporirea şanselor de acces la educaţia continuă şi a şanselor de
ocupare profesională şi stimularea motivaţiei pentru învăţare
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie

4. Crearea unor Şcoli de Arte şi Meserii - pilot, pentru o


paletă extinsă de specializări
• Argument – Necesitatea pregătirii forţei de muncă
adecvate unor cerinţe sectoriale şi regionale
• Perioadă de derulare: 2006 – 2008
• Estimare valoare totală: 200 mil EUR (720 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 80 mil EUR (288 mil RON)
• Beneficiari: 24 şcoli din 8 Regiuni de Dezvoltare
• Rezultat – Stimularea spiritului antreprenorial în
sistem descentralizat, dezvoltarea economică şi
stabilizarea forţei de muncă
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie

5. Asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie


pentru sănătate în mediul rural
• Argument – Necesitatea realizării standardelor de
igienă şi sănătate prin amenajarea de grupuri sociale
complexe (vestiare, duşuri etc.)
• Perioadă de derulare: 2006 – 2008
• Estimare valoare totală: 72,2 mil EUR (260 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 15,2 mil EUR (55 mil RON)
• Beneficiari: 500 unităţi şcolare din mediul rural
• Rezultat – Îmbunătăţirea calităţii vieţii, educaţie
pentru sănătate
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie

6. Alocarea de fond de carte şi material didactic


• Argument – Optimizarea procesului educativ
• Perioadă de derulare: 2006 - 2007
• Valoare anuală: 5,5 mil EUR (20 mil RON)
• Beneficiari: bibliotecile şcolare, întreg sistemul de învăţământ
• Rezultat – Facilitarea achiziţiilor cognitive şi a abilităţilor
profesionale
I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea
accesului la educaţie
7. Construire/ amenajare (prin reabilitare) de cămine şi cantine studenţeşti
• Argument - Reducerea deficitului de spaţii de cazare şi îmbunătăţirea
condiţiilor de locuit în căminele existente
• Perioadă de derulare: 2006 – 2008
• Estimare valoare totală: 169,9 mil EUR (611,7 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 40% - 67,9 mil EUR (244,6 mil RON) +
4,9 mil EUR (17,64 mil RON) pentru dotări
• Natura obiectivelor:
a) 10 cămine noi (8.100 locuri de cazare).
Valoare estimată: 97 mil EUR (350 mil RON)
b) 176 cămine reabilitate.
Valoare estimată: 39,4 mil EUR (142 mil RON)
c) 64 obiective reparaţii capitale.
Valoare estimată: 28,25 mil EUR (101,7 mil RON)
• Beneficiari: studenţii de la universităţile de stat
• Rezultat: creşterea numărului de studenţi cazaţi în cămine, îmbunătăţirea
gradului de confort şi crearea de condiţii mai bune de studiu
II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul
european de educaţie şi formare profesională
1. Asigurarea calităţii educaţiei
• Argument – Necesitatea pregătirii continue a resurselor
umane specifice sistemului de învăţământ şi realizarea
ghidurilor de proceduri de bune practici
• Perioadă de derulare: 2006 - 2007
• Estimare valoare totală: 250.000 EUR (900.000 RON)
• Estimare valoare 2006: 100.000 EUR (360.000 RON)
• Beneficiari: cadre didactice, manageri şcolari şi reprezentanţi
ai comunităţii educaţionale
• Rezultate:
a) constituirea structurilor instituţionale ARACIS şi ARACIP
b) profesionalism, previzibilitate, rigurozitate şi transparenţă
c) elaborarea unor standarde şi indicatori de performanţă
pentru acreditarea unităţilor şcolare
II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul
european de educaţie şi formare profesională

2. Revizuirea sistemului naţional de evaluare şi examinare a elevilor


din învăţământul preuniversitar, în context european

Argument – Compatibilizarea competenţelor profesionale şi


personale dobândite prin sistemul educaţional naţional cu cele
cerute pe piaţa muncii europene
• Perioadă de derulare: 2006 – 2007
• Estimare valoare totală: 110.000 EUR (396.000 RON)
• Estimare valoare 2006: 60.000 EUR (216.000 RON)
• Rezultat – Sporirea şanselor de mobilitate profesională şi
diminuarea şomajului timpuriu
II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul
european de educaţie şi formare profesională

3. Educaţia pentru carieră


• Argument – Necesitatea dobândirii competenţelor de
valorizare personală pentru integrarea în viaţa activă
• Perioadă de derulare: 2006 – 2007
• Estimare valoare totală: 120.000 EUR (432.000 RON)
• Estimare valoare 2006: 40.000 EUR (144.000 RON)
• Beneficiari: elevii claselor a XI-a şi a XII-a
• Rezultat – Îmbunătăţirea şanselor de integrare pe piaţa
muncii
II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul
european de educaţie şi formare profesională

4. Construire/amenajare (prin reabilitare) a infrasctructurii


educaţionale a învăţământului superior
• Argument – Continuarea procesului de modernizare a bazei
materiale a uiversităţilor, dotarea bibliotecilor conform
standardelor internaţionale şi crearea unor laboratoare
integrate pentru învăţământ şi cercetare, precum şi prin
contruirea unor imobile care să compenseze spaţiile de
învăţământ retrocedate
• Perioadă de derulare: 2006 – 2008
• Estimare valoare totală: 361 mil EUR (1.300 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 111,1 mil EUR (400 mil RON)
II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea
sistemului naţional de învăţământ cu sistemul
european de educaţie şi formare profesională

Natura obiectivelor:
a) imobile de învăţământ : 48 obiective noi, 88 de obiective
consolidate, 10 obiective reabilitate şi 156 reparaţii capitale
Valoare totală estimată: 295 mil EUR (1.065 mil RON)
Valoare estimată 2006: 88,6 mil EUR (319 mil RON)
b) biblioteci centrale universitare
Valoare totală estimată: 12,8 mil EUR (46,08 mil RON)
c) laboratoare interdisciplinare (120 în fiecare an)
Valoare totală estimată: 200 mil EUR (720 mil RON)
III. Descentralizarea şi autonomia sistemului
educativ, la nivelul unităţilor / instituţiilor de
învăţământ
1. Managementul administrativ şi financiar al şcolii într-un mediu
descentralizat
• Argument – Necesitatea dezvoltării capacităţii de a răspunde
mai bine nevoilor locale, gestionarea eficientă a tuturor
resurselor şi responsabilizarea actorilor locali prin transferul
deciziei de la nivel central la nivel local
• Perioadă de derulare: 2006 - 2007
• Estimare valoare totală: 800.000 EUR (2,88 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 300.000 EUR (1,08 mil RON)
• Beneficiari: 50 şcoli din judeţele Dolj, Harghita şi Iaşi
• Rezultat – Crearea formulei de finanţare necesare proiecţiei
bugetului pentru 2007. Exersarea finanţării pe elev.
IV. Dezvoltarea formării profesionale şi
educaţia permanentă
Încurajarea participării sectorului privat în sectorul de cercetare-dezvoltare
• Argument - Activităţile de cercetare-dezvoltare continuă să se desfăşoare,
în proporţie de peste 60%, în sectorul public
• Mijloace – Pentru a implica sectorul privat într-o măsură cât mai mare în
finanţarea programelor şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare, se vor
aplica următoarele măsuri:
a) Fixarea mecanismelor de cooperare între centrele de transfer tehnologic,
centrele regionale de transfer tehnologic, cu centrele de management
antreprenorial sau incubatoarele de afaceri, pentru a afacilita
diseminarea informaţiei privind cercetarea-inovarea şi transferul
tehnologic în economie, cu precădere în întrepriderile mici şi mijlocii
b) Identificarea clară a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
ale agenţilor economici în raportările financiare ale acestora (bilanţ)
c) Evaluarea nevoilor sectorului privat în domeniul cercetării-dezvoltării,
inovării, pentru a facilita planificarea tematică la nivel naţional
d) Considerarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare-inovare drept bază
pentru acordarea de facilităţi fiscale
• Beneficiari: sectorul cercetării, învăţământul tehnic
• Rezultat – Stimularea formării profesionale continue la nivelul personalului
implicat în învăţământul inovativ
* Formarea profesională se regăseşte în mod implicit în proiectele din actuala
strategie
V. Reforma educaţiei timpurii

• Argument – Necesitatea intervenţiei precoce în învăţământul


preşcolar şi modernizarea serviciilor oferite
• Perioadă de derulare: 2006 - 2008
• Estimare valoare totală: 126 mil USD (360 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 30 mil USD (85 mil RON)
• Beneficiari: 1000 unităţi preşcolare şi creşe
• Rezultate – Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii;
formarea resurselor umane; crearea de servicii integrate şi
alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie, creşterea
gradului de cuprindere şi menţinere în sistem a copiilor
VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru
elaborarea şi gestionarea proiectelor
• Argument - Necesitatea creării premiselor pentru asigurarea
unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor europene
• Perioadă de derulare: 2006 -2007
• Estimare valoare totală: 10,2 mil EUR (36,72 mil RON)
• Estimare valoare 2006: 8 mil EUR (28,8 mil RON)
• Beneficiar: personalul din 8 regiuni de dezvoltare implicat
direct în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor
• Rezultate - Formarea cadrelor în domeniul managementului
de proiect, pregătirea şi pilotarea intervenţiilor în domeniul
dezvoltării resurselor umane pentru creşterea capacităţii de
absorbţie a fondurilor comunitare
VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei,
cercetării şi inovării
1. Asigurarea transferului tehnologic în economie
• Mijloace
a) Corelarea activităţii de cercetare-inovare cu politica
industrială a României
b) Continuarea programului INFRATEH – extinderea reţelei
naţionale pentru diseminarea rezultatelor cercetării-inovării şi
asigurarea transferului tehnologic
c) Aplicarea unui program de tehnologii avansate pentru a
încuraja cercetarea care contribuie la dezvoltarea şi transferul
în economie a tehnologiilor avansate şi asigurarea unor
sectoare cu rol competitiv pe plan internaţional (CEEX -
modulul 1)
d) Înfiinţarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în centrele
universitare cu tradiţie care dispun de o infrastructură în
sectorul de cercetare-dezvoltare
VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei,
cercetării şi inovării
2. Majorarea cheltuielilor publice destinate sectorului de
cercetare-dezvoltare la 1% din PIB până în 2007

Evoluţia domeniului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice


şi inovării este marcată de schimbări de referinţă, datorate
Contextului politic generat de perspectiva apropiată a aderării la
Uniunea Europeană.
Sunt de evidenţiat:
• Angajamentul asumat prin Documentul de poziţie pentru
capitolul “Ştiinţă şi Cercetare” de realizarea unei finanţări
adecvate a sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare
• Eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii
Uniunii Europene, prin care, conform strategiei stabilite la
Consiliul European de la Lisabona din 2000, este recunoscut
rolul esenţial al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice
pentru creşterea competitrivităţii economice
VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei,
cercetării şi inovării
3. Întărirea capacităţii instituţionale a Ariei Româneşti a Cercetării
• Argument – Perspectiva dezvoltării economice bazate pe cunoaştere
solicită eforturi sporite pentru a amplifica şi diversifica activităţile din
domeniul ştiinţific şi tehnic şi mai ales pentru a creşte semnificativ
impactul economic şi social al acestora
• Element de referinţă – Planul Naţional pentru cercetare-dezvoltare şi
inovare (PNCDI)
• Măsuri 2006:
a) Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei (condus de
Primul Ministru), care va avea rolul de a aproba priorităţile strategice în
domeniul cercetării şi inovării
b) Fixarea mecanismelor de cooperare şi colaborare cu autorităţile publice
care elaborează şi aplică politici industriale şi de dezvoltare a sectorului
privat, politici educaţionale, politici regionale, pentru a facilita
transferul tehnologic în economie
c) Coordonarea, corelarea tematică şi unificarea procedurală a programelor
de granturi pentru cercetarea ştiinţifică şi a celor de cercetare cu cele de
pregătire universitară şi post-universitară
d) Instituirea unui sistem unic de evaluare a unităţilor de cercetare-
dezvoltare, activităţilor şi personalului din acest domeniu
M.Ed.C.
Estimare buget 2006
15.733.739 mii RON

139.770 1.374.990
9% Guvern
1%
Credite
externe
Venituri
14.218.979 proprii
90%
M.Ed.C.
Estimare buget 2006

Buget total alocat – 15.733.739 mii RON


educaţiei
Guvern – 14.218.979 mii RON
Credite externe – 139.770 mii RON
Venituri proprii – 1.374.990 mii RON
M.Ed.C.

Buget estimat pentru proiectele iniţiate


în 2006

Valoare totală 2006-2008: 5.184.128 mii RON

Valoare 2006: 1.968.400 mii RON


M.Ed.C.
Buget estimat pentru proiectele iniţiate
în 2006

Valoare totală 2006 -2008


5.184.128 mii RON

Valoare 2006
1.968.400 mii RON
M.Ed.C.

AN NOU CU
ÎMPLINIRI!
Ministru
Mihai Hărdău