Sunteți pe pagina 1din 13

ROMNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII


Digitally signed by FLOREA
MIHAELA-MIOARA
COMPANIA NAIONAL DE AUTOSTRZI I DRUMURI NAIONALE
DIN ROMNIA
Date: 2012.10.25 08:40:02 +03:00
Reason:
prin D.R.D.P. CLUJ

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE CENTRALE TERMICE


si INSTALATII de INCALZIT SPATII AFERENTE

2012

APROBAT
DIRECTOR REGIONAL
Ing. EUGEN CECAN

Capitolul 1. DENUMIREA ACHIZITIEI


1.1

Obiect si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la furnizarea unor centrale termice cu instalatia de incalzire
aferenta, pentru asigurarea caldurii si a apei calde la unele puncte de lucru aflate in administrarea
DRDP Cluj .
Coduri CPV :
71321200-6
44115220-7
45251200-3
39715210-2

Servicii de proiectare a sistemelor de nclzire


Materiale de nclzire
Lucrri de construcii de centrale termice
Echipament de nclzire central

Capitolul 2. SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE


2.1

Perioada de desfasurare a contractului

Perioada de desfasurare a contractului este de la data intrarii in vigoare a contractului pina la


31.12.2012
2.2

Vizualizarea amplasamentului
Vizualizarea amplasamentului se va face in fiecare zi de luni pina vineri intre orele 8-15 la sediul
locatiilor conform tabelului din anexa .
2.3

Termenul de executie a contractului


Inceperea derularii executiei contractului va fi de 48 de ore de la data transmiterii comenzii prin
fax incadrindu-se intr-un termen de executie de 20 de zile lucratoare.
2.4

Locul de desfasurare a activitatii

Lucrarile de furnizare a produselor si serviciile necesare autorizarii, proiectarii, montarii, punerii


in functiune, a instalatiilor de incalzire se vor desfasura la punctele de lucru, mentionate mai jos, acolo
unde vor fi montate centrale termice, functie de combustibilul utilizat, astfel :
1.
2.
3.
4.
5.

Laboratorul DRDP Cluj situat in localitatea Apahida


Sectia Drumuri Nationale Baia Mare district Borsa
Sectia Drumuri Nationale Oradea district Sinmartin
Sectia Drumuri nationale Baia Mare district Baia Mare
Sectia Drumuri Nationale Alba - district Unirea

2.5 Cantitati servicii (manopera + piese de schimb ) :


Functie de punctele de lucru mentionate la punctul 2.4 si necesitatea efectuarii unor instalatii de
incalzire sau inlocuirea altora existente, vor fi furnizate lucrari cu materialele necesare aferente, lucrari
impartite pe loturi conform tabelului de mai jos :

Nr. crt
1
2
3
4
5

Locatia
Achizitie instalatie incalzire pe gaz cu 2 centrale Laborator DRDP Cluj
Achizitie instalatie incalzire pe gaz pentru districtul Baia Mare
Achzitie instalatie incalzire pe gaz pentru districtul Unirea
Achizitie centrala termica pe lemne cu gazeificare pentru districtul Borsa
Achizitie centrala termica pe lemne cu gazeificare pentru districtul Sinmartin

BUCATI
1
2
2

2.5.1 Laboratorul DRDP Cluj situat in localitatea Apahida

In prezent in aceasta unitate nu exista instalatie de incalzire cu centrala termica, pentru efectuarea
unei instalatii de incalzire fiind necesare urmatoarele :
- Intocmirea si avizarea proiectului de gaz privind bransamentul la reteaua principala de gaz
aflata in zona ,cu avizele aferente suportate de catre contractant ;
- Efectuarea bransamentului la reteaua de furnizare agazului din zona,functie de conditiile
existente in zona si puse la distozitie de catre furnizorul de gaze naturale ,precum si efectuarea
contorizarii individuale separare de gaz prin montarea unui contor de gaz ;
- Intocmirea si avizarea proiectului instalatie termice interioare ;
- Montarea unei conducte de furnizare a gazului in incinta laboratorului, respective existenta a 3
consumatori situati astfel : unul la parterul cladirii in sala mare, unul la etejul claditii in sala
mare si unul in hala laterala a cladirii laboratorului( arzatoare necesare desfasuatrii activitatii de
laborator ).
- Furnizarea si montarea a 2 centrale termice murale cu tiraj fortat, avand puterea nominala de
minim 28 KW, aceste centrale trebuie sa fie autorizate ISCIR ;
- Locatia unde vor fi amplasate cele 2 centrale este la etajul cladirii respective in vestiar
conform ANEXA 1
- Efectuarea bransamentului centralelor termice la reteaua de apa rece existenta in cladire;
- Instalatia de incalzire va fi prevazuta cu termostat de camera electronic pentru reglarea
temperaturii dorite ;
- Randamentul centralelor sa fie de minim 92 % ;
- Centralele se vor echipa cu regulator de presiune pe conducta de alimentare cu gaz metan, cu
filtru de impuritati pe conducta de retur inainte de intrarea in cazan, cu filtru anticalcar
magnetic pe conducta de admisie apa potabila si alte elemente de protectie si functionare
impuse de catre legislatia in vigoare .
- Efectuarea calculului termic prin dimensionarea corecta a caloriferelor necesare incalzirii
fiecarei incaperi din cadrul laboratorului functie de suprafata utila ;
- Montarea caloriferelor necesare in toate incaperile din cladirea laboratorului, a conductelor de
legatura de tip henco cu insertie (rezistent la temperatura agentului termic de minm 95 ) sau
cupru, robineti la fiecare calorifer pe tur si retur, nipluri legatura, coturi, aerisitoare, etc.
- Centralele vor fi prevazute fiecare cu un cos de fum pentru evacuarea gazelor arse, conform
instructiunilor date de producatorul centralei ;
- Se va efectua instalatia de incalzire si in cladirea situata la circa 30 m de cladirea laboratorului,
in aceasta cladire fiind montate 3 calorifere de o putere minima de 2300 W .
- Necesarul de calorifere in cladirea laboratorului dupa efectuarea calcului termic este de :
- Calorifer de putere minima de 2400 W 6 buc
- Calorifer de putere minima de 2000 W 6 buc
- Efectuarea instalatiei de furnizare a apei calde menajere de la centrala termica pina la bateriile
de la chiuveta si dus aflate in incinta laboratorului .
In ANEXA 1 este prezentat planul cladirii laboratorului, cu cele 2 etaje, iar in ANEXA 2 este
prezentat planul cladirii anexa a laboratorului unde vor fi montate cele 3 calorifere de minim
2300 W .
Vor fi luate masurile necesare astfel incat sa nu fie afectata respectiv deteriorata aparatura de
laborator existenta, necesara desfasurarii activitatii personalului de laborator .
Pentru dimensionarea instalatiei de incalzire respective ,furnizare agent termic, calorifere , apa
calda menajera cu legaturile intre centrala termica, chiuveta si dus, etc. in ANEXA nr.1 este prezentat

in sectiune planul cladirii pentru cele 2 nivele respective locatia unde se va instala cele 2 centrale
termice .
2.5.2 Districtul Baia Mare, apartinand SDN Baia Mare
Districtul Baia Mare dispune de bransament la reteaua de furnizare a gazului, existand contor de
gaz si conducta de gaz situata pe peretele lateral al districtului, ANEXA 3 .
La acest punct de lucru sunt necesare urmatoarele lucrari :
- Executie proiect pentru instalatia de incalzire
- Furnizarea si montarea unei centrale termice murale cu tiraj fortat, avand puterea nominala de
minim 28 KW .
- Efectuarea bransamentului centralei termice, prin montarea unei retele de conducte pentru
alimentare gaz de la reteaua existent in prezent pana in incaperea unde se va monta centrala
termica;
- Efectuarea retelei de furnizare agent termic de la centrala termica pana la caloriferele montate
in incaperile districtului , conform planului de constructie prezentat in ANEXA 3
- Necesarul de calorifere in cladirea districtului este de :
- Calorifer de putere minima de 2400 W
3 buc
- Calorifer de putere minima de 2000 W
3 buc
- Efectuarea instalatiei de furnizare a apei calde menajere de la centrala termica pana la bateriile
de la chiuveta si dusul aflat in incinta districtului ;
Penteu dimensionarea instalatiei de incalzire respectiv conducte furnizare agent termic ,calorifere
,apa calda menajera cu legaturile intrecentrala termica ,chiuveta si dus ,etc., in ANEXA nr. 3 este
prezentat in sectiune planul cladirii respectiv locatia unde se va instala centrala termica .

2.5.3 Districtul Unirea, apartinand SDN Alba


Districtul Unirea dispune de bransament la reteaua de furnizare a gazului, existand contor de gaz
si conducta de gaz situata pe peretele lateral al districtului, ANEXA 4 .
La acest punct de lucru sunt necesare urmatoarele lucrari :
- Executie proiect pentru instalatia de incalzire
- Furnizarea si montare centrala termica murala cu tiraj fortat, avand puterea nominala de minim
28 KW .
- Efectuarea bransamentului centralei termice, prin montarea unei retele de conducte pentru
alimentare gaz de la reteaua existenta in prezent pana in incaperea unde se va monta centrala
termica;
- Efectuarea retelei de furnizare agent termic de la centrala termica pana la caloriferele montate
in incaperile districtului, conform planului de constructie prezentat in ANEXA 4
- Necesarul de calorifere in cladirea districtului este de :
- Calorifer de putere minima de 2400 W
4 buc
- Efectuarea instalatiei de furnizare a apei calde menajere de la centrala termica pana la bateriile
de la chiuveta si dusul aflat in incinta districtului ;
Penteu dimensionarea instalatiei de incalzire respective conducte furnizare agent termic,
calerifere, apa calda menajera ,etc.,in ANEXA nr. 4 este prezentat in sectiune planul cladirii respective
locatia unde se va instala centrala termica .

2.5.4 Districtul Borsa, apartinand SDN Baia Mare


In prezent districtul Borsa dispune de o instalatie de incalzire a bazei, fiind utilizate cazane
termice pe combustibil lichid . Pentru modernizarea instalatiei de incalzire si reducerea costurilor cu

combustibilul utilizat, se doreste achizitionarea a unei centrale termice pe lemne cu gazeificare, care sa
fie instalata si bransata la reteaua existenta ANEXA 5.
La acest punct de lucru sunt necesare urmatoarele lucrari
- Modificare proiect pentru instalatia de incalzire urmare inlocuirii centralei termice
- Furnizarea si montare centrala termica pe lemne cu gazeificare, avand puterea nominala de
minim 60 KW .
- Efectuarea bransamentului retelei de furnizare agent termic de la centrala termica pana la
reteaua existenta in prezent, prin care circula agentul termic la
caloriferele montate in
incaperile districtului,
- Efectuarea bransamentului instalatiei de furnizare a apei calde menajere de la centrala termica
la instalatia sanitara existenta ;
- Legarea centralei termice la cosul de fum existent ;
- Pachet complet pentru recircularea apei in instalatia de incalzire (Supapa de siguranta cazan
ventil de descarcare la supratemperatura, ventil recirculare, pompa circuit incalzire, inclusiv
olandezi, vas de expansiune circuit incalzire, manometru, filtru, etc )
- Sistem de protectie a centralei in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice .
Pentu dimensionarea instalatiei de incalzire respective conducte furnizare agent termic ,calorifere
,apa calda menajera, etc., in ANEXA nr. 5 este prezentat in sectiune planul cladirii respective locatia
unde se va instala centrala termica .

2.5.5 Districtul Sinmartin, apartinand SDN Oradea


In prezent districtul Sinmartin dispune de o instalatie de incalzire a bazei pentru o parte din baza.
Pentru modernizarea instalatiei de incalzire si reducerea costurilor cu combustibilul utilizat, se doreste
achizitionarea a unei centrale termice cu gazeificare pe lemne care sa fie instalata, bransata la reteaua
existent si extinsa in incaperile unde nu exista . ANEXA 6
La acest punct de lucru sunt necesare urmatoarele lucrari :
- Proiect pentru instalatia de incalzire ;
- Furnizarea si montare centrala termica pe lemne cu gazeificare, avand puterea nominala de
minim 40 KW .
- Efectuarea bransamentului retelei de furnizare agent termic de la centrala termica, la reteaua
existenta in prezent, respectiv efectuarea unei instalatii noi de incalzire si de apa calda
menajera in a doua cladire a districtului, prin montarea unor calorifere in salile acestei cladiri ;
- Necesarul de calorifere in cladirea districtului ce urmeaza a fi montat este de :
- Calorifer de putere minima de 2000 W
2 buc
- Calorifer de putere minima de 2400 W
3 buc
- Dimensionarea circuitului hidraulic al agentului termic pentru cele doua cladiri ;
- Efectuarea bransamentului instalatiei de furnizare a apei calde menajere de la centrala termica
la instalatia sanitara existenta ;
- Montarea unui cos de fum si legarea centralei termice la acest cos de fum ;
- Pachet complet pentru recircularea apei in instalatia de incalzire (Supapa de siguranta cazan
ventil de descarcare la supratemperatura, ventil recirculare, pompa circuit incalzire, inclusiv
olandezi, vas de expansiune circuit incalzire, manometru, filtru )
- Sistem de protectie a centralei in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice
Pentru dimensionarea instalatiei de incalzire rospectiv conducte furnizare agent termic, calorifere,
apa calda menajera , etc., in ANEXA nr.6 este prezentat in sectiune planul cladirii respectiv locatia
unde se va instala centrala termica .

Capitolul 3. CERINTELE TEHNICE ALE ACHIZITORULUI


- Furnizarea, montajul, asigurarea functionarii la parametrii nominali a instalatiilor de alimentare
cu agent termic, incalzire, sanitare si electrice aferente instalatiilor de incalzit si alimentare cu apa
aflate in dotarea punctelor de lucru ale DRDP Cluj mentionate la punctul 2.4;
- Dupa caz, pentru executarea si fuctionarea instalatiilor de incalzire vor fi intocmite urmatoarele
tipuri de proiecte : proiect instalatie bransament, proiect de instalatie utilizare interioara, proiect
instalatie incalzire
- Proiectarea insalatiilor de separare de gaz, de incalzire si montaj se va face cu respectarea
legislatiei in vigoare .
Realizarea lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectelor si detaliilor de executie
cu respectarea urmatoarelor faze tehnologice :
- studierea proiectului si a specificatiilor de materiale, aparate si echipamente;
- procurarea si utilizarea materialelor omologate ;
- executarea in atelier a subansamblelor si ansamblelor de instalatii (conducte si canale de
distributie, coloane si legaturi, corpuri de incalzire, suporti si elemente de fixare, etc.);
- pregatirea materialelor si aparatelor pentru montaj ;
- trasarea lucrarilor ;
- montarea instalatiilor corelat cu fazele de executie a constructiei si ale celorlalte categorii de
instalatii ;
- efectuarea verificarilor si probelor tehnologice necesare.
- La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale care corespund standardelor de stat si
indeplinesc conditiile impuse prin proiect si prin prescriptiile tehnice ale fumizorilor de echipamente.
- Pentru materiale si aparate din import sunt necesare certificatele de omologare precum si
agrementele tehnice emise de laboratoare autorizate, pe baza verificarilor impuse de legislatia in
vigoare.
- Legatura centralei termice la instalatiile de incalzire ce se vor realiza in cladire, se va face prin
ramurile principale ale retelei interioare de distributie iar la boilerul montat (dupa caz) in incinta unde
este montata central termica, printr-un sistem de conducte tur-retur si apa calda - apa rece, montate
aparent in aceeasi incapere.
- Conductele instalatiei de incalzire se vor monta aparent pe peretii incaperilor deservite sau in
goluri din pereti si pardoseli, dupa caz. La traversarea elementelor de constructie (pereti si plansee)
conductele se vor introduce in tuburi de protectie adecvate, montate conform prescriptiilor tehnice ;
- Prestatorul trebuie sa detina personal calificat si autorizat pentru operatiunile ce vor fi efectuate
in perioada derularii contractului.
- Perioada de garantie pentru lucrarile efectuate trebuie sa fie conform legislatiei in vigoare dar nu
mai mica de 2 ani, atat pentru manopera cat si pentru piesele utilizate.
- In cazul aparitiei unor defectiuni in perioada de garantie, interventia trebuie efectuata in maxim
12 ore, iar reperele defecte ( piesele aflate in garantie ) vor fi inlocuite pe cheltuiala prestatorului,
lucrarea va primi o noua garantie .
- Eventualele pagube produse datorita, proiectelor gresit efectuate de catre operatorul economic,
montarea gresita, utilizarea unor materiale slab calitativ, vor fi suportate in totalitate de catre acesta .
- Revizia tehnica pentru cazanele de incalzit, a instalatiilor de alimentare combustibil, respectiv
instalatiile de incalzit se vor efectua la perioade impuse de catre legislatia in vigoare respectiv de catre
prescriptiile tehnice .
- Prestatorul trebuie sa respecte normele de protectia muncii si PSI, iar in cazul producerii unor
evenimente din vina lui, prestatorul este responsabil de producerea acestora ;
- Se admit tolerantele prevazute de STAS-urile si normativele in vigoare ;
-Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii de executie lucrari instalatii de
incalzire si punere in functiune ;
- Operatorul economic trebuie sa detina un numar minim de una echipe mobila, format din
personal calificat, autoturism dotat cu scule necesare (specifice interventiilor in teren ) pentru
efectuarea lucrarilor instalatiilor de incalzit spatii respectiv instalatii sanitare ;
- operatorul economic va indica acele piese care necesita o intretinere curenta sau o inlocuire
dupa o anumita perioada.

- instruirea personalului beneficiarului pentru exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor


furnizate
- prezentarea in oferta tehnica a documentatiei de calificare a cataloagelor si fiselor tehnice complete, in
limba romana, pentru fiecare central termica ofertata

- operatorul economic va furniza la punerea in functiune, confirmarea performantelor tehnice


anuntate (randamente functionale si energetice, elemente de poluare, tolerante,etc.), confirmate
prin documente atestate de institutiile abilitate
- Furnizarea, la data intocmirii procesului verbal de receptie de manuale-instructiuni, in limba
romana, cu precizarea clara a conditiilor de montare, intretinere, exploatare, depanare a
echipamentului si masuri specifice de protectie a muncii.
- Daca este cazul furnizarea de unelte speciale , necesare asamblarii si intretinerii echipamentelor
furnizate.
3.1 CORPURI DE INCALZIRE SI ACCESORII
Toate lucrarile trebuie sa fie executate in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare
din Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire central I 13.
In functie de solicitarile autoritatii contractante mentionate la punctual 2.5 functie de fiecare locatie
si lucrare, vor fi utilizate si montate corpuri de incalzire si accesorii astfel :
Calorifere :
Caloriferele de inclzire vor fi achizitionate, la puterile minime solicitate in caietul de sarcini si
care trebuie sa fie construite din table de otel sau aluminiu.
Dup niplare dar inainte de a fi montate la pozitie, caloriferele vor fi probate la presiune cu ap in
atelier sau pe santier . In timpul acestei probari obligatorii se verific etanseitatea, eventualele
deficiente remediindu-se dup care corpul de calorifer se probeaz din nou.
Racordarea corpurilor de inclzire se va face prin imbinri demontabile, iar consolele si sustinerile
vor fi fixate asfel incat corpul de inclzire sa fie paralel cu prtile finite ale elementelor de constructie
finisat, respectindu-se distantele minime, respectiv 5 cm.
Pin la montarea armturilor si a gaturilor, toate corpurile de inclzire vor fi prevzute cu capace
sau dopuri..
Adincimea de incastrare in zidaria a consolelor si sustinerilor va fi de minim 12 cm.
Corpurile de inclzire montate ling peretii usori se vor fixa pe suporti metalici, sprijiniti pe
pardoseal, executati din profile usoare.
Robinetii de trecere si de echilibrare hidraulica se vor monta pe conducte prin filetare atat pe tur
cat si pe retur ..
CONDUCTE
In functie de fiecare caz, vor fi utilizate conducte pentru circulatia agentului termic din cupru, henco
cu insertie si otel (conducte pentru instalatii termice)
Montarea conductelor se va face in conformitate cu prevederile normativului I 13/2002.
Pe traseele comune, conductele instalatiilor se vor grupa in plase, in asa fel incat sa poata folosi
suporturi comune. Se va lasa suficient spatiu intre randurile de conducte, precum si intre conducte si
elementele de constructie, pentru plecarile derivatiilor, manevrarea robinetelor, precum si pentru
intretinere, revizii, reparatii.
Distanta minima intre conductele paralele neizolate termic, sau intre acestea si fetele finite ale
elementelor de constructie adiacente va fi de 3 cm. Pentru conductele izolate termic, distanta intre
fetele exterioare ale izolatiei finite sau intre acestea si suprafata finita a elementelor de constructie
vecine va fi de minim 4 cm. Distantele intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate va fi de cel
putin 3 cm. Armaturile pot fi montate si decalate, astfel incat distanta minima intre flansa armaturii si
conducta apropiata sa nu fie mai mica de 3 cm.
Inainte de executarea diverselor operatiuni, conductele vor fi verificate daca nu au in interior
corpuri straine. Verificarea se face vizual, conducta trebuie sa prezinte o sectiune constanta.
Dupa montarea unei portiuni dintr-o conducta, capetele respective trebuie astupate cu dopuri de
lemn, pentru a impiedeca patrunderea oricaror corpuri straine in interiorul tevii, Se atrage atentia ca

aceste capete nu vor fi astupate cu dopuri de hartie sau cu ciocalai, care pot fi usor uitate sau chiar
introduse din neatentie in conducte.
Plecarea coloanelor din conductele principale orizontale se va face prin cot simplu sau
dublu, pentru a inlesni dilatarea conductelor. Pozitia teului de derivatie va fi stabilita tinandu-se
seama de panta de scurgere pe care trebuie sa o aiba conducta.
Coloanele vor fi montate paralel cu peretii, spatial liber minim intre conducte si fetele finisate ale
peretilor va fi de 3 cm.
Coloanele se fixeaza pe elementele de constructie prin bratari montate de regula cate una
pe etaj, insa nu la mai mult de 3.5 m. una de alta .
La trecerea prin plansee, conductele aparente se monteaza in tuburi de protectie din
teava de otel. Spatiul dintre tuburile de protectie si conducte se va umple cu materiale izolante termice
necombustibile (vata minerala sau produse de azbest).
Pe portiunile de conducte care traverseaza alte conducte nu se vor face imbinari.
Coloanele se vor prevedea cu suporturi fixe la mijlocul inaltimii lor.
Bratarile de fixare ale racordurilor se monteaza langa robinetul coltar si respectiv langa cotul
olandez. Daca lungimea conductelor este mai mare 1,50 m., se monteaza bratari suplimentare, dar nu
la distante mai mici de coloana decat cele din tabelul 14-3, din Normativul I 13-94.

ARMATURI SI ACCESORII
Montarea armaturilor si accesoriilor utilizate se va face in conformitate cu prevederile
Normativului
I 13.
Pe robinet vor fi prevazute semne care sa permita asezarea fara dificultati a piesei de reglare in
urmatoarele pozitii corespunzatoare gradului de deschidere a orificiului de iesire:
- complet deschis
- jumatate deschis
- complet inchis.
Armaturile de inchidere prevazute pentru separarea echipamentelor si utilajelor sau a unor portiuni
din instalatii se vor monta in locuri accesibile, astfel incit sa permita manevrarea, demontarea partiala
sau totala pentru intretinere si reparatii.
Supapa de siguranta va fi reglata, prin stabilirea pozitiei arcului, corespunzator presiunii
de asigurare prescrise.
Se vor utiliza numai armaturi de foarte buna calitate cu garantie data de producator.
Robinetii sa fie executati din alama nichelata . Prinderea de conducte se face prin intermediul unor
piese de trecere filetare, avand filete interioare sau exterioare. Sunt actionate cu parghie de manevra
confectionate din otel si vopsite in general, in rosu.
Inaintea punerii in opera, toate armaturile se vor supune unui control functional, pentru a se
constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ.
Armaturile se vor monta in pozitii corespunzatoare functionarii normale, respectandu-se intocmai
sensul de scurgere indicat printr-o sageata pe corpul armaturii.
Armaturile nu vor fi montate cu tija in jos.
Dupa montarea armaturilor sudate se va proceda la curatarea excesului de material.
Inainte de montare ,flansele armaturilor si contraflanselor vor fi curatate cu peria de sirma.
Suprafetele de imbinare ale flanselor se aseaza intotdeauna in pozitie perfect orizontala sau
verticala, perpendicular pe axa tevii respective. Pentru respectarea acestei conditii, atunci cind sunt de
sudat coturi la flanse se intercaleaza intre cot si flansa o bucata de teava dreapta.
Marimea garniturilor la imbinarile cu flanse trebuie astfel aleasa incit partea centrala sa nu acopere
golul tevii, iar marginele sa ajunga pina la gaurile suruburilor de stringere. Intre flanse nu este permis
sa se puna mai multe garnituri. Suruburile planseelor nu pot depasi piulitele de stringere cu cel mult
0,5 din diametrul lor. Capetele suruburilor de stringere trebuie asezate toate pe aceeasi parte a
imbinarii.
Aceasta parte se alege totdeauna astfel ca sa permita stringerea cu usurinta a piulitelor.

Capitolul 4. NORMATIVE SI STANDARDE SPECIFICE CE TREBUIESC RESPECTATE


Realizarea lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice :
- Norme tehnice ISCIR
- STAS 7132-86 - Instalatii de incalzire centrala. Masuri de siguranta la instalatia de incalzire
centrala cu apa avand temperatura maxima de 115 C
- I 13- 2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala ;
- I 13/1-2002 - Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala
- I 37 - 1981 - Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor si
retelelor termice cu apa calda si fierbinte;
- C 142 - 85 - Instructiuni pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de
instalatii.
- Legea 10-1995 Legea privind calitatea in constructii
- NRPM - 75 - Norme republicane de protectia muncii;
- P 118 - 1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului ;
- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;
- STAS 1676-90 - Elemente de radiator din fonta conditii tehnice generale de calitate; Conducte
multistrat cu insertie de alumuniu Fitinguri pentru teava multistrat.
- in executie se vor respecta : "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii"
voI. 5/93, cap.34, 35 si 36, precum si "Normele republicane de protectia muncii NRPM - 75".
Capitolul 5. DOCUMENTE DE CALIFICARE SOLICITATE
Pentru calificare, functie de tipul combustibilului utilizat de cazan pentru incalzirea agentului
termic, operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele tipuri de autorizatii valabile, eliberate de
catre organele autorizate :
- autorizatie pentru executarea lucrarilor de ,,SERVICE SI REPARARE, pentru aparate
consumatoare de combustibili gazosi si lemn
- autorizatie pentru executarea lucrarilor de ,, PUNERE IN FUNCTIUNE pentru aparate
consumatoare de combustibili gazosi si lemn
- autorizatie pentru executarea lucrarilor de ,, MONTARE / INSTALARE a aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi si lemn
- autorizatie de proiectare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale sau sa detina un contract cu
o societate autorizata;
- prestatorul trebuie sa fie autorizat ISCIR sau sa detina un contract cu o societate autorizata
ISCIR, conform Prescriptiilor tehnice PT A1-2002, pentru efectuarea verificarii tehnice periodice
ISCIR respectiv sa detina autorizatie pentru executarea lucrarilor de ,,VERIFICARI TEHNICE
PERIODICE SI AUTORIZAREA FUNCTIONARII aparatelor consumatoare de combustibili gazosi ;
6. IZOLAREA TERMICA
Prezentul capitol se refera la lucrarile de izolare termica si protectia instalatiilor de incalzire
centrala -conducte si aparate.
Toate lucrarile de acest fel trebuie sa fie executate in conformitate cu prevederile "Normativului
pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii, ind. C 142/85.
Izolarea termica a conductelor si aparatelor se va aplica numai dupa executarea protectiilor
anticorozive si efectuarea probelor de presiuni si etanseitate.
Protectia termoizolatiei se va face cu tabla lis iar izolatiile prevazute vor fi din saltele de vata
minerala, avand conductibilitate termica max. 0,04 W/m 0C, densitate max. 35 kg/mc ;
Acolo unde este necesar, executia lucrarilor de termoizolatii la elementele de instalatii se face in
conformitate cu Catalog de detalii, elemente si subansambluri tip de instalatii pentru constructiivolumul DE - DC 5Izolari cu urmatoarele precizari privind continuitatea si realizarea izolatiilor.

- la nivelul pieselor speciale (flanse,armaturi,izolatia se intrerupe pe o lungime care sa permita


demontarea lor ,si se inchide pe contur cu elemrnte adecvate din tabla.
- in cazul termoizolatiilor din mai multe straturi ,se va urmari decalarea rosturilor pe ambele
directii cu cel putin 10 cm.
- la trecerile prin pereti si plansee rezistenta la foc ,se vor respecta detaliile tip IPCT nr. 5313/4.
Capitolul 6. INSPECTII, TESTE, VERIFICARI
La finalizarea fiecare lucrari, comisia mixta compusa din reprezentanti ai DRDP Cluj si ai
operatorului economic vor efectua :
Controlul in executie va avea in vedere verificarea calitatii materialelor, realizarea instalatiilor in
conformitate cu standardele, normativele tehnice in vigoare si proiectul fiecarei instalatii de incalzire.
Controlul lucrarilor se efectueaza pe faze de lucrari consemnindu-se in proces-verbal. Controlul
lucrarilor se efectueaza in conformitate cu prevederile Normativului C 56.
Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatele se supun unui control vizual pentru a
constata ca nu au suferit degradari in timpul transportului si montajului.
La trasare si montaj se verifica pozitia corecta a :
- coloanelor verticale
- corpurilor de incalzire
- traseele conductelor si canalelor de distributie
Se verifica :
- cotele de montaj
- pantele
- punctele de imbinare
- suportii
- punctele fixe
- realizarea termoizolatiilor (daca sunt)
Dupa realizarea lucrarilor se vor efectua testele functionale prin urmatoarele probe :
- la rece
- la cald
- de eficacitate.
Proba la rece -se va executa in perioada de timp cu temperaturi ambiante mai mari
de +5 C, inaintea efectuarii operatiunilor de vopsire si izolare termica a elementelor instalatiei,
inaintea mascarii sau inzidirii conductelor, se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si
etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umpletrea cu apa a instalatiei si incercarea la
presiune.
- presiunea de proba va fi in cazul de fata, egala cu dublul presiunii maxime de
regim, insa cel putin 5 bar.
- rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare daca, pe durata punerii instalatiei
sub presiune manometrul nu inregistreaza variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri
si pierderi de apa la imbinari
- masurarea presiunii se va face cu manometre cu clasa de precizie1,6 prin citiri la intervale de 10
min.
- in cazul unor pierderi de presiune sau la aparitia defectiunilor enumerate se va
proceda la remedieri si apoi la repetarea probei.
- in mod obligatoriu dupa efectuarea probei la rece, instalatia se va goli
Proba la cald - are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei
la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic si se va efectua numai in cazul cind instalatia s-a
comportat corespunzator la proba de presiune la rece.
- proba la cald se va efectua inaintea vopsirii si incalzirii termice a elementelor instalatiei
- instalatia va fi alimentata de la centrala termica, cu asigurarea presiunii, debitului si temperaturii
agentului termic conform prevederilor proiectului
- odata cu proba la cald se va efectua reglajul instalatiei.

- dupa minimum doua ore de functionare, se va verifica, daca toate elementele corpurilor de
incalzire nu prezinta diferente sensibile.
In timpul probei se verifica:
- imbinarile corpurilor de incalzire .
- armaturile, spre a constata eventuale pierderi .
- se controleaza daca dilatarile se produc in sensul recomandarilor proiectului si daca se reiau in
bune conditiuni.
- se verifica daca punctele fixe nu au deplasari.
- se va urmari realizarea unei bune aerisiri a instalatiei
- dupa ce s-a terminat examinarea descrisa mai sus se lasa instalatia sa se raceasca, apoi se va
proceda la noua incalzire urmata de un control tehnic.
- daca la aceasta a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitate sau incalzire neuniforma ,si
functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare .
Proba de eficacitate se va face prin masuratori efectuate in incaperi indicate de beneficiar
(5% din totalul incaperilor).
- Proba de eficacitate a intalatiei se efectueaza pentru a verifica daca instalatia realizeaza gradul de
incalzire prevazut in proiect. si se face cu intreaga instalatie in functiunme, in conditii normale
de exploatare, la temperaturi exterioare minime apropiate celor considerate in calcul ;
- Termometrele de masurare au sensibilitatea de 1/100 C.
- In paralel se vor masura temperatura exterioara si temperatura pe tur -retur,si se vor corela acesti
parametri conform graficului de reglaj.
- Durata probei 24 ore.
- Rezultatele probei de eficacitate sint satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund
celor prevazute in proiect,
Dupa probe si verificari, operatorul economic va emite Proces Verbal de Receptie, avizat si de catre
comisia mixta care a participat la receptia lucrarilor .
La decontare, alaturat facturii fiscale vor fi anexate :
- devizul de lucrari, procesul verbal de receptie, certificatul de garantie pentru lucrare, Declaratie de
conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR, Certificat de
garantie pentru centrala termica, manual de utilizare pentru centrala termica in limba romana, raportul
de prima punere in functiune centrala termica (PIF), aviz import ISCIR pentru centrala termica
Capitolul 7. OFERTA FINANCIARA
Se va oferta pretul pentru fiecare lucrare de executare instalatie incalzire, exprimat in lei fara
TVA, cu incadrarea in fondurile alocate.
Se depune oferta de pret completa pentru toate locatiile mentionate la punctul 2.4 .
In pretul vor fi incluse toate costurile privind avizarea, proiectarea, aprovizionarea cu centrale si
materiale necesare efectuarii instalatiilor de incalzire, transport la punctele de lucru, personal, utilaje
folosite, cazare, etc..
Pretul locatiei:
Ofertantul va intocmi un deviz pe baza caruia se va determina pretul si care va cuprinde totalul
cheltuielilor aferente procurarii si montajului centralelor termice.
CENTRALIZATOR - PRETURI
Nr.

LOCATIA

crt
1
2
3
4
5

Laborator DRDP Cluj - Apahida


District Baia Mare
District Unirea
District Sinmartin
District Borsa

PROIECTARE
+ AVIZARE
LEI

ACHIZITII
CENTRALE
MATERIALE
LEI

MANOPERA
SI ALTE
CHELTUIELI
LEI

2480
1850
1130
750
1390

17120
7406
5960
11267
13020

11400
3740
3914
6982
5591

VALOARE
ESTIMATA
LEI

31000
24000
39000

Capitolul 8. CRITERIU DE ATRIBUIRE


1 Pretul total cel mai scazut pentru toate locatiile .
NOTA
Operatorul economic este direct raspunzator pentru corectitudinea documentelor de
calificare depuse, a ofertei tehnice depuse precum si a documentelor emise in timpul derularii
contractului .
Cerinele impuse n prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. n acest
sens orice ofert de baz prezentat, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi
luat n considerare, dar numai n msura n care propunerea tehnic presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerinelor minimale din Caietul de Sarcini .
DIRECTOR ADJUNCT INTRETINERE
Ing. IOAN CRISAN

SEF SERV. MECANIZARE


Ing. MARCEL SULEA

ANEXA 7
VIZUALIZAREA AMPLASAMENTULUI

NR.
CRT.

LOCATIA

1
2
3
4
5

Laborator DRDP Cluj loc. Apahida


District Baia Mare loc. Baia Mare
District Unirea loc Unirea jud. Alba
District Sinmartim jud Bihor
District Borsa jud. Baia Mare

PERSOANA
DE
CONTACT
Pop Mariana
Pop Cristian
Botezan Radu
Suteu Filip
Mihali Vasile

NUMAR
DE
TELEFON
0264-596187 ,188
0745-126588
0745-124727
0745-126584
0745-124722

ORE
CONTACT
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 15

SEF SERV. MECANIZARE


Ing. MARCEL SULEA