Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. ACI CLUJ S.

A
Calea Dorobanilor nr.70
Cluj Napoca 400609

PROCEDURA GENERAL:

EVALUAREA CONFORMRII
cod: PG-ACI-11

Aprobat:
DIRECTOR GENERAL,
ing. Achilean Dorin

Data 01.08.2008

PROCEDURA GENERAL

EVALUAREA CONFORMRII
cod: PG-ACI-11

Ediia
Revizia

1
0

Verificat:
Responsabil SMI:
c.j. Iuliana Banciu
Semntura

Elaborat:
Ec. Cristina Ciobotarenco
Data

Semntura

01.08.2008

Data
01.08.2008

Copie controlat
Exemplar nr.:

Copie necontrolat

S.C. ACI CLUJ S.A.


Acest document este proprietatea intelectual a S.C. ACI CLUJ S.A. Orice utilizare sau multiplicare, parial
sau total, fr acordul scris al proprietarului este interzis.
Ediia 1 revizia 0
S.C. ACI CLUJ S.A.

pagina 1 / 5

F-ACI-001, revizia 5

PROCEDURA GENERAL:

S.C. ACI CLUJ S.A

EVALUAREA CONFORMRII

Calea Dorobanilor nr.70


Cluj Napoca 400609

cod: PG-ACI-11

1. SCOP
1.1. Prezenta procedur are ca scop stabilirea de reguli i definirea de responsabiliti pentru
evaluarea gradului de conformare al S.C. ACI CLUJ S.A. cu cerinele legale aplicabile i cu alte
cerine la care societatea a subscris, referitoare la aspectele de mediu si de securitate si sanatate
in munca identificate.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Procedura se aplic pentru evaluarea gradului de conformare cu cerinele legale
aplicabile i cu alte cerine la care societatea subscrie, referitoare la aspectele de mediu si de
securitate si sanatate in munca asociate activitilor i produselor sale.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. Manualul Sistemului de Management Integrat al S.C. ACI CLUJ S.A., cod MSMI-ACI,
ediia/revizia n vigoare.
3.2. Standardul SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calitii. Cerine.
3.3. Standardul SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu
ghid de utilizare.
3.4. SR OHSAS 18001:2008 -Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.
Cerine.
4. DEFINIII I PRESCUTRI
4.1. Definiii
4.1.1. Conform Manualului Sistemului de Management integrat al S.C. ACI CLUJ S.A., cod
MSMI-ACI, ediia/revizia n vigoare.
4.1.2. Conform Standardului SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calitii.
Cerine.
4.1.3. Conform Standardului SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu.
Cerine cu ghid de utilizare.
4.1.4. Conform standardului SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sntii
i securitii ocupaionale. Cerine.
4.1.5. Performana de mediu : rezultate msurabile ale sistemului de management de mediu
legate de controlul organizaiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica de mediu,
obiectivele i intele de mediu.
4.1.6. Performana OH&S : rezultate msurabile ale managementului OH&S unei organizaii,
privind riscurile OH&S ale acesteia;
4.1.7. Cerine legale : cerine legale referitoare la mediu i SSM: legi , ordonane , hotrri
de guvern, standarde, ordine ministeriale etc., aplicabile n activitile organizatiei;
4.1.8. Partea interesat : Persoana sau grup preocupat sau afectat de perfomana de mediu
i / sau calitate a organizaiei;
4.1.9. Alte cerine : Cerine pe care organizaia le-a adoptat i care pot fi impuse fie din
iniiativa proprie a organiziiei (norme / reglementri departamentale, regulamente/ norme interne),
fie din partea prilor interesate (acorduri ncheiate cu autoritaile publice, convenii, protocoale,
contracte).
4.1.10. Documentaie: totalitatea informaiilor, a documentelor i datelor referitoare la o
anumit problem sau la un anumit domeniu de activitate (un set de documente i date, de exemplu
specificaii, date i nregistrri).
Ediia 1 revizia 0
S.C. ACI CLUJ S.A.

pagina 2 / 5

F-ACI-001, revizia 5

PROCEDURA GENERAL:

S.C. ACI CLUJ S.A

EVALUAREA CONFORMRII

Calea Dorobanilor nr.70


Cluj Napoca 400609

cod: PG-ACI-11

4.2. Prescurtri
4.2.1. Conform Manualului Sistemului de Management integrat al S.C. ACI CLUJ S.A., cod
MSMI-ACI, ediia, revizia n vigoare.
4.2.2. OH&S sanatate si securitate in munca
5.

RESPONSABILITI

5.1. Directorul General


5.1.1. Aprob raportul privind evaluarea periodic a conformrii n domeniul mediului si
securitatii si sanatatii in munca cu cerinele legale i alte cerine la care societatea subscrie.
5.1.2. Dispune asigurarea resurselor materiale, financiare i umane necesare pentru
asigurarea conformrii cu cerinele legale i alte cerine aplicabile;
5.1.3. Este responsabil cu asigurarea respectarii cerinelor legale i altor cerine aplicabile.
5.2. Responsabilul pentru SMI
5.2.1. Avizeaz raportul privind evaluarea periodic a conformrii n domeniul mediului si
securitatii si sanatatii in munca cu cerinele legale i alte cerine la care societatea subscrie.
5.3. Responsabilul cu Protecia Mediului
5.3.1. Efectueaz analiza periodic (semestrial) a gradului de conformare cu cerinele legale
i alte cerine la care societatea subscrie, referitoare la aspectele de mediu identificate.
5.3.2. ntocmete raportul privind rezultatele evalurii nivelului de conformare cu cerinele
legale i alte cerine n domeniul proteciei mediului.
5.3.3. Reprezint societatea n raport cu autoritile abilitate care solicit informaii privind
nivelul de conformare cu cerinele legale i de alt natur aplicabile la care societatea a subscris.
5.3.4. Urmreste asigurarea conformrii cu cerinele legale i alte cerine aplicabile;
5.3.5. Aduce la cunotina Directorului General, informaii despre necesarul de resurse pentru
asigurarea conformrii cu cerinele legale i alte cerine ;
5.3.6. Coopereaz cu efii de compartimente la stabilirea aciunilor corective/preventive;
5.3.7. nregistreaz toate neconformitile, actuale i poteniale;
5.3.8. Conduce i monitorizez auditurile interne pentru a verifica conformitatea;
5.3.9. Raporteaz conformarea de mediu;
5.4. Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca
5.4.1 Efectueaz analiza periodic (semestrial) a gradului de conformare cu cerinele legale
i alte cerine la care societatea subscrie, referitoare la aspectele de SSM identificate.
5.4.2 ntocmete raportul privind rezultatele evalurii nivelului de conformare cu cerinele
legale i alte cerine n domeniul SSM.
5.4.3 Reprezint societatea n raport cu autoritile abilitate care solicit informaii privind
nivelul de conformare cu cerinele legale i de alt natur aplicabile la care societatea
a subscris.
5.4.4 Urmreste asigurarea conformrii cu cerinele legale i alte cerine aplicabile;
5.4.5 Aduce la cunotina Directorului General, informaii despre necesarul de resurse
pentru asigurarea conformrii cu cerinele legale i alte cerine ;
5.4.6 Coopereaz cu efii de compartimente la stabilirea aciunilor corective/preventive;
5.4.7 nregistreaz toate neconformitile, actuale i poteniale;
5.4.8 Conduce i monitorizez auditurile interne pentru a verifica conformitatea;
5.4.9 Raporteaz conformarea de SSM;
Ediia 1 revizia 0
S.C. ACI CLUJ S.A.

pagina 3 / 5

F-ACI-001, revizia 5

S.C. ACI CLUJ S.A


Calea Dorobanilor nr.70
Cluj Napoca 400609

PROCEDURA GENERAL:

EVALUAREA CONFORMRII
cod: PG-ACI-11

5.5. Sefii compartimentelor functionale


5.5.1. Implementeaz i controleaz respectarea cerinelor legale i altor cerine aplicabile;
5.5.2. Implementeaz actiunile corective i preventive pentru asigurarea conformrii.
6. DESCRIEREA ACTIVITILOR
6.1.
n cadrul S.C. ACI CLUJ S.A. gradul de conformare cu cerinele legale aplicabile i
cu alte cerine este evaluat periodic, pentru a se asigura realizarea angajamentului din Declaraia
de politic a Directorului S.C. ACI CLUJ S.A. n domeniul managementului de mediu si al
securitatii si sanatatii in munca.
6.2.
Evaluarea conformrii se realizeaz semestrial de ctre Responsabilul cu Protecia
Mediului si de Responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, pe baza datelor rezultate din
activitile de monitorizare i msurare i a evalurilor proprii, prin ntocmirea unui Raport ce
include rezultatele evalurii conformrii, utiliznd formularul cod F-ACI-026.
6.3.
La baza Raportului privind evaluarea periodica a gradului de conformare, sta Lista
de verificare a conformrii cu cerinele legale, cod F-ACI-122, intocmita pe baza listei cerintelor
legale si a altor cerinte aplicabile, listei standardelor si normativelor aplicabile si listei de autorizatii
ale societatii. Lista se poate completa cu noi criterii de evaluare a conformarii pe masura ce apar
noi reglementari.
6.4.
La realizarea raportului se iau n considerare urmtoarele informaii:
A.Pentru mediu:
a)buletinele de analize i ncercri privind calitatea factorilor de mediu pentru identificarea unor
depiri a limitelor admise de reglementrile n vigoare;
b)problemele deosebite semnalate de la ultima analiza (poluari accidentale, penalitati de
mediu);
c)situaia gestiunii deeurilor;
d)situaia utilizrii i depozitrii substanelor periculoase;
e)stadiul obinerii autorizaiei de mediu i nivelul de conformitate cu cerinele acesteia;
f)stadiul de realizare a lucrrilor de mediu prevzute n Programul de conformare de mediu;
g)situaia cheltuielilor pentru protecia mediului;
h)alte informaii considerate utile pentru evaluarea conformrii.
B. Pentru Securitate si sanatate in munca:
a) situatia accidentelor de munca- Registrul unic de evidenta a accidentelor in munca;
b) situatia incidentelor periculoase- Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) situatia accidentelor usoare- Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
6.5.
Pentru situaiile de neconformare evideniate se stabilesc cauzele i modalitile de
soluionare si se aplica prevederile procedurilor Controlul produsului neconform PG-ACI-15,
Actiuni corective PG-ACI-17 si Actiuni preventive PG-ACI-18, .
6.6.
Raportul se avizeaz de Responsabilul SMM si de Responsabilul SSM i se aprob
de Directorul General i constituie element de intrare pentru analiza efectuat de conducere a SMI.
6.7.
nregistrrile referitoare la evaluarea gradului de conformare n domeniul proteciei
mediului se pstreaz la Responsabilul cu Protecia Mediului, iar cele in domeniul SSM se
pastreaza la Responsabilul SSM.
6.8.
Aceste nregistrri sunt puse la dispoziia autoritilor de control abilitate, ori de cte
ori sunt solicitate, prin grija Responsabilului cu Protecia Mediului si Responsabilului SSM.

Ediia 1 revizia 0
S.C. ACI CLUJ S.A.

pagina 4 / 5

F-ACI-001, revizia 5

PROCEDURA GENERAL:

S.C. ACI CLUJ S.A

EVALUAREA CONFORMRII

Calea Dorobanilor nr.70


Cluj Napoca 400609

6.9.

cod: PG-ACI-11

Diagrama flux a procesului Evaluarea conformarii cu cerintele legale


Alocare resurse necesare
conformrii cu cerinele legale

Lista de verificare a
conformrii cu cerinele
legale, cod F-ACI-026

Implementare i monitorizare
conformare cu cerinele legale

Evaluarea conformrii cu
cerinele legale

NU

Tratare
neconformiti

Conformare fa
de cerinele
legale

Raportare evaluare
conformare

7.

INREGISTRARI

7.1.
Raportul privind evaluarea periodic a gradului de conformare cu cerinele legale i
de alt natur se pstreaz la Responsabilul cu Protecia Mediului si la Responsabilul SSM pe o
perioad de 3 ani.
8.

ANEXE

8.1.
Raport privind evaluarea periodic a conformrii cu cerinele legale i de alt natur,
formular cod F-ACI-026.
8.2.
Lista cerintelor legale-F-ACI-122;
8.3.
Lista reviziilor pentru procedura PG-ACI-012.

Ediia 1 revizia 0
S.C. ACI CLUJ S.A.

pagina 5 / 5

F-ACI-001, revizia 5

S.C. ACI CLUJ S.A.


Calea Dorobanilor nr. 70
400609 Cluj Napoca

RAPORT PRIVIND EVALUAREA PERIODIC


A GRADULUI DE CONFORMARE
CU CERINELE LEGALE I DE ALT NATUR

Nr. ....................../......................
Aprobat:
DIRECTOR GENERAL,
ing. Achilean Dorin

1. Perioada evaluat:
2. Criterii de referin:

Rezultatul evalurii
Conformitate Neconformitate

3. Identificarea cauzelor neconformitii:

4. Msuri ntreprinse pentru eliminarea neconformitilor:


Msura ntreprins

Termen

Responsabil de
soluionare

Corecii

Aciuni corective

Aciuni preventive

5. Data elaborrii:
Responsabil pentru SMI:

Responsabil Protecia Mediului:

Responsabil SSM:
F-ACI-026, revizia 1

pagina 6 / 7

S.C. ACI CLUJ S.A.

LISTA REVIZIILOR

Calea Dorobanilor nr. 70


400609 Cluj Napoca

DOCUMENT: Procedura General: Evaluarea conformrii


Cod: PG-ACI-12
Nr. Pagina/paragraful
revizuite
crt.

Ediie: 1 Revizie: 0
Coninutul modificrii

Autorul reviziei

Data
Semntura

06.2006
1

Toate
capitolele

Ediia iniial

ing. Mihalcea Dorel

Prezenta procedura a fost revizuita deoarece


s-a modificat unul dintre documentele de
referinta, si anume SR OHSAS 18001:2008.

Ec. Cristina
Ciobotarenco

01.08.2008

F-ACI-003, revizia 1

pagina 7 / 7