Sunteți pe pagina 1din 2

SC..

CUI ONRC ....


Sediul social...tel:
mail:..
Adresa de livrare
BANCA:..
Persoana de contact ..tel. contact
Data
Catre
NEOKEM ROMANIA ,
In atentia depatrtamentului VANZARI
Prin prezenta solicitam informatii privind pretul , termenul de livrare si detalii privind plata pentru urmatoarele
produse:
Nr. crt

Produs

Unitatea de Cantitatea
masura
comandata

Termen de
livrare
solicitat

Observatii

1.
2.
3.
4.

SC..
.
LS

Neokem Romania
Data :.
Catre ,

Urmare a analizei solicitarii primite va inaintam oferta de pret pentru produsul/ produsele solicitate:
Nr. crt

1.
2.
3.
4.

Produs

Unitatea de Cantitatea
masura
comandata

Termen de
livrare

Modalitate de Pret/kg
plata

Nota :
Preturile sunt exprimate in euro/kg ( fara TVA)
Transportul este asigurat la sediul dumneavoastra , gratuit
Pentru fractiile de 5 kg se percepe o taxa de reambalare de 1 euro/kg
Pentru fractiile de 10 sau 15 kg se percepe o taxa de reambalare de 0.5 euro/kg

Neokem Romania
Director Comercial ,
Ursache Marius
LS