Sunteți pe pagina 1din 10

INCETAREA REGIMULUI MATRIMONIAL

Incetarea regimului matrimonial este, similar


inceputului acestuia, o reflectare a caracterului accesoriu al
regimului matrimonial fata de casatoriei. Pentru ca, asa cum
nu este de imaginat existenta unei casatorii in lipsa unui regim
matrimonial aplicabil, tot asa nu este cu putinta continuarea
producerii efectelor pecuniare ale casatoriei atunci cand
aceasta a fost desfacuta prin divort, a incetat ca urmare a
decesului unuia dintre soti sau a fost desfiintata ca urmare a
constatarii/declararii nulitatii sale.
Vom supune analizei, simetric cu inceputul regimului
matrimonial, doua variante de lucru : cea a incetarii
regimului matrimonial ca urmare a
nulitatii/anularii/desfacerii/incetarii casatoriei si cea a
incetarii regimului matrimonial ca urmare a modificarii sale
in timpul casatoriei. In prima ipoteza, regimul matrimonial
inceteaza prin efectul legii, fiind o consecinta a faptului ca
respectiva casatorie nu mai exista, indiferent de motiv, deci
indiferent daca a fost desfacuta, a fost desfiintata sau a incetat.
In cea de-a doua ipoteza regimul matrimonial inceteaza ca
urmare a vointei partilor manifestata in aceea ca sotii doresc
incetarea regimului matrimonial existent si inlocuirea lui cu
un altul, singura conditie fiind ca totusi casatoria sa se afle
inca in fiinta.
Noul cod civil reglementeaza expres cazurile legate de
prima ipoteza de lucru, art. 319 stipuland ca regimul
matrimonial "inceteaza prin constatarea nulitatii,
anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei". Pentru
ipoteza secunda, incetarea regimului matrimonial este doar o
deductie logica rezultata din interpretarea aliniatului 2 al
aceluiasi art. 319, care spune ca "in timpul casatoriei regimul

matrimonial poate fi modificat in conditiile legii" coroborat


cu prevederile art. 320 care spune ca "in caz de incetare sau
schimbare regimul matrimonial se lichideaza potrivit legii".
Ori, neexistand posibilitatea legala a coexistentei a doua
regimuri matrimoniale, concomitent , in cadrul aceluiasi cuplu
marital, concluzia fireasca este ca , pentru a se produce o
modificare, o schimbare, o inlocuire a regimului matrimonial
este obligatorie incetarea celui vechi.
Pentru o analiza coerenta, in cadrul acestui
capitol vom dezbate numai situatia incetarii
regimului matrimonial ca urmare a
constatarii/declararii nulitatii casatoriei, desfacerii
acesteia prin divort si incetarii sale prin decesul
unuia dintre soti. Incetera regimului matrimonial in cazul
modificarii sau schimbarii sale in timpul casatoriei va face
obiectul analizei in capitolul destinat modificarii regimului
matrimonial .
Din analiza textelor legale distingem deci regula
incetarii regimului matrimonial : odata cu
declararea/constatarea nulitatii casatoriei, la
desfacerea casatoriei prin divort sau la incetarea
acesteia prin decesul unuia dintre soti . Care este, insa,
momentul efectiv al incetarii regimului matrimonial ?
Distingem si in aceasta situatie doua cazuri :
incetarea casatoriei prin decesul unuia dintre soti
constatarea / declararea nulitatii casatoriei si
desfacerea casatoriei prin divort.
In cazul incetarii casatoriei prin decesul unuia
dintre soti, data incetarii regimului matrimonial va
coincide cu data decesului persoanei. Aceasta este si
data deschiderii mostenirii, conform prevederilor art. 954 alin
1 NCC. Trebuie sa facem, insa, in mod corect distinctia intre
incetarea regimului matrimonial si lichidarea

acestuia.Incetarea opereaza de drept, in temeiul legii,


chiar daca nu a intervenit inca lichidarea regimului
matrimonial . Aceasta din urma este numai o operatiune
juridica, un act juridic a carui incheiere nu are nici o influenta
asupra existentei ca atare a regimului matrimonial.
Bineinteles ca dupa incetarea regimului matrimonial va
trebui obligatoriu sa se incheie un act de lichidare a acestuia
sau va fi investita instanta sa hotarasca in acest sens, dar
incetarea regimului matrimonial nu va fi niciodata dependenta
de incheierea actului de lichidare, care se va putea incheia
oricand, fara ca legea sa ceara respectarea unui termen.
Asadar, vom considera incetarea regimului matrimonial drept
incetarea efectelor juridice patrimoniale ale casatoriei notiune care tine de notiunea de raport juridic si de regim
juridic aplicabil - iar actul de lichidare ca si acel negotium iure
care consfinteste aceasta incetare.
Este insa pe deplin adevarat ca, dupa deschiderea unei
mosteniri, succesibilii trebuie sa-si manifeste dreptul de
optiune succesorala in termen de un an de la decesul
autorului. Dar nici acest termen nu prezinta interes in
materia incetarii regimului matrimonial si al incheierii actului
de lichidare intrucat odata ce si-au manifestat optiunea in
sensul acceptarii sau renuntarii la succesiune, mostenitorii
pot parcurge procedura succesorala si pot incheia actul de
lichidare oricand doresc, termenul de un an nefiind
obligatoriu nici pentru emiterea certificatului de mostenitor si
nici pentru incheierea actului juridic al lichidarii.
Dupa incetarea regimului matrimonial la decesul
unuia dintre soti, celalalt sot - indiferent daca a acceptat
sau nu mostenirea defunctului - va incheia actul de
lichidare cu mostenitorii sotului decedat, in baza
prevederilor art 355 NCC, aplicabil atat in cazul
regimului comunitatii legale cat si al comunitatii

conventionale .
Prevederile art. 355 alin. 2 NCC sunt de natura a
crea anumite confuzii intrucat dispun ca "pana la
finalizarea lichidarii, comunitatea subzista atat in privinta
bunurilor cat si in privinta obligatiilor". Analizand sumar, sar putea intelege ca prin folosirea termenului de
"comunitate" legiuitorul a dorit sa exprime insusi regimul
matrimonial al comunitatii, legale sau conventionale, dupa
caz. Cred, insa, ca nu este asa. Termenul este utilizat oarecum
impropriu , legiuitorul intentionand de fapt sa se refere la tot
ceea ce a existat ca raport patrimonial intre soti pe durata
casatoriei acestora, la coproprietatea devalmasa a lor si la
obligatiile comune pe care le-au contractat. Sigur ca acestea
se vor mentine in aceeasi stare pana la incheierea actului de
lichidare. Sigur ca va fi de analizat inclusiv dobandirea unui
bun de catre sotul supravietuitor ulterior datei decesului
celuilalt sot prin prisma folosirii unor fonduri comune sau
proprii si a interventiei sau nu a institutiei subrogatiei reale
cu titlu particular. Ceea ce va subzista pana la finalizarea
actului de lichidare este coproprietatea in devalmasie, faptul
ca tuturor bunurilor dobandite de soti in timpul casatoriei lor
precum si tuturor obligatiilor contractate de acestia li se vor
aplica regulile regimului matrimonial pe care l-au ales, iar nu
regimul matrimonial propriu-zis al comunitatii de bunuri. Am
aratat ca regimul matrimonial nu poate exista in absenta
casatoriei, atat in privinta inceputului cat si al sfarsitului sau.
Este de neimaginat pastrarea regimului comunitatii de
bunuri, atat legal cat si conventional, daca unul dintre soti a
decedat, sotul ramas in viata neavand practic cu cine sa mai
realizeze o comunitate ulterior decesului celuilalt.
In concluzie, momentul incetarii regimului
matrimonial in cazul decesului unuia dintre soti va fi
deci legat de data decesului acestuia si va avea, in

practica, o mare importanta intrucat de stabilirea sa exacta


depinde soarta si regimul juridic aplicabil tuturor actelor
juridice incheiate de catre sotul supravietuitor dupa
momentul deschiderii mostenirii. De exemplu, daca nu
adoptam opinia potrivit careia regimul matrimonial inceteaza
odata cu decesul unuia dintre soti, avand ca argument
prevederea ambigua a art 355 alin 2 NCC, se pune problema ce
se va intampla daca sotul supravietuitor se recasatoreste
inainte de a fi incheiat actul de lichidare a regimului
matrimonial aferent casatoriei anterioare. Vom vorbi, in
privinta aceleiasi persoane, despre posibilitatea de a avea
doua regimuri matrimoniale, unul al comunitatii legale sau
conventionale aferent primului mariaj si un al doilea regim
matrimonial, oricare ar fi el , adiacent celui de-al doilea
mariaj ? De buna seama ca nu. Regimul matrimonial
inceteaza odata cu decesul primului sot, chiar daca nu a fost
finalizat actul de lichidare, iar odata cu incheierea celeilalte
casatorii incepe un alt regim matrimonial.
Nu va exista nici o problema practica in cazul mortii
fizic constatate, data decesului fiind cea inscrisa in
certificatul de deces, dupa cum nu va exista, in principiu, nici
o problema in cazul mortii judecatoreste declarata, data
decesului fiind cea stabilita prin hotararea declarativa a
decesului. In cazul in care, insa, sotul declarat mort
reapare, anulandu-se horararea declarativa a mortii,
atunci lucrurile se vor analiza diferit dupa cum sotul celui
declarat mort s-a recasatorit sau nu. Daca nu s-a recasatorit,
se va considera ca regimul matrimonial nu a incetat niciodata,
ramanand ca partile sa decida conform vointei lor cu privire
la soarta bunurilor dobandite si obligatiilor contractate de
soti in intervalul dintre data disparitiei unuia dintre soti, a
hotararii declarative a mortii si a reaparitiei sotului declarat
mort . Daca sotul celui declarat mort s-a recasatorit si a fost

de buna credinta, se va face aplicarea dispozitiilor art. 293


alin. 2 NCC considerandu-se ca prima casatoria a fost
"desfacuta pe data incheierii noii casatorii" si, prin urmare,
ca regimul matrimonial a incetat cel mai tarziu odata cu
aceasta. Bineinteles, la libera apreciere a celor doi fosti soti,
se va putea decide asupra incetarii regimului matrimonial la o
data anterioara, facandu-se aplicarea dispozitiilor art 385 alin
2 NCC. In cazul in care sotul celui declarat mort s-a
recasatorit dar a fost de rea credinta la incheierea celei de-a
doua casatorii, atunci aceasta va fi nula absolut pentru
nerespectarea conditiei impuse de art. 273 NCC si, prin
urmare, prima casatorie va ramane valabila atragand practic
si ramanerea in vigoare a regimului matrimonial . Si de data
aceasta sotii, prin acordul lor, vor putea decide incetarea
regimului matrimonial sau mentinerea acestuia, conform
vointei lor liberale.
In cazul incetarii regimului matrimonial ca
urmare a constatarii/declararii nulitatii casatoriei in
care cel putin unul dintre soti a fost de buna credinta
precum si ca urmare a desfacerii casatoriei prin
divort se vor aplica aceleasi reguli, intrucat art. 304
alin. 2 NCC prevede ca in cazul casatoriei putative
"raporturile patrimoniale dintre fostii soti sunt supuse, prin
asemanare, dispozitiilor privitoare la divort".
Incetarea regimului matrimonial nu se va produce insa,
odata cu ramanerea definitiva a hotararii de divort sau in
momentul emiterii certificatului de divort de catre notarul
public sau ofiterul de stare civila, ci inca din momentul
introducerii actiunii de divort, conform prevederilor art 385
alin. 1 NCC. Mai mult, in cazul divortului prin acordul sotilor,
indiferent ca acesta se pronunta prin procedura
administrativa, notariala sau judecatoreasca, sotii pot decide
ca regimul matrimonial sa inceteze inca de la data separarii

in fapt a sotilor.
Ca regula generala, efectele desfacerii casatoriei
se produc din momentul ramanerii definitive a
hotararii de divort sau din momentul emiterii
certificatului de divort prin procedura administrativa
sau notariala. Cu privire la efectele patrimoniale ale
desfacerii casatoriei, legea stabileste o exceptie,
instaurand regula potrivit careia regimul
matrimonial inceteaza odata cu depunerea cererii de
divort. Prin aceasta se acorda o mare flexibilitate actiunilor
ulterioare ale sotilor, acestia nemaifiind tinuti de respectarea
regulilor regimului matrimonial existent pe durata casatoriei.
Consecintele practice sunt benefice, intrucat ne aducem bine
aminte de efectele nedorite pe care le avea reglementarea
anterioara sub imperiul careia bunurile dobandite de oricare
dintre soti anterior ramanerii definitive a hotararii de divort
erau supuse acelaiasi prezumtii de comunitate ca si in timpul
casatoriei.
In cazul divortului intervenit prin acordul sotilor, fara a
avea importanta procedura caruia ii este supus, sotii sau
numai unul dintre ei pot cere instantei sa constate ca regimul
matrimonial a incetat inca de la data separatiei in fapt.
Aparent, aceasta prevedere s-ar aplica numai in cazul
divortului prin acordul sotilor pronuntat de catre instanta de
judecata. Aliniatul 3 al aceluiasi articol 385 dispune ca
prevederile acestuia se aplica si in cazul divortului prevazut de
art. 375 care reglementeaza procedura administrativa si
notariala de divort. Prin urmare, in cazul in care divortul se
pronunta de catre instanta, ambii soti sau numai unul dintre ei
pot solicita sa se constate ca regimul matrimonial a incetat
inca de la data separarii in fapt a sotilor. Instanta va hotara
cu privire la acest capat de cerere fie odata cu pronuntarea
divortului fie separat de aceasta. Aceeasi solutie, adica

deducerea chestiunii spre solutionare instantei de judecata,


se va aplica si in cazul divortului pronuntat pe cale
administrativa intrucat ofiterul de stare civila nu are atributii
in a se pronunta in raport de regimul matrimonial si nici de a
incheia actul de lichidare a acestuia. In schimb, daca divortul
se pronunta prin procedura notariala si sotii se inteleg cu
privire la incetarea regimului matrimonial atunci se va putea
incheia un act de lichidare care sa prevada incetarea
regimului matrimonial de la data despartirii in fapt a sotilor.
Numai in cazul in care sotii nu se inteleg cu privire la acest
aspect atunci ei sunt obligati sa se adreseze instantei de
judecata, cererea putand fi depusa si numai de unul dintre ei.
Controversata prevedere a art. 355 alin 2 NCC
poate fi luata in discutie si in aceasta materie. De data
aceasta , insa, pentru a mai aduce un argument in favoarea
opiniei pe care am exprimat-o anterior, cum ca prin folosirea
termenului de "comunitate" legiuitorul nu a vrut sa
desemneze insusi regimul matrimonial al comunitatii legale
sau conventionale ci numai mentinerea regulilor aplicabile
acestuia in privinta drepturilor si obligatiilor dobandite ,
respectiv asumate, de catre soti in timpul mariajului lor.
Argumentul suplimentar pe care il aducem sta tocmai in
reglementarea speciala a incetarii regimului matrimonial
incepand cu data introducerii cererii de divort, aceasta fiind o
prevedere legala expresa si clara care nu mai necesita nici o
alta explicatie. Daca am considera ca insusi regimul
matrimonial inceteaza numai la finalizarea actului de
lichidare atunci ne-am afla in contradictie vadita cu aceasta
prevedere legala .
O discutie speciala nu se impune in cazul in
care casatoria este nula sau anulata si se constata ca
ambii soti au fost de rea credinta la incheierea
casatoriei, intrucat ceea ce este nul nu produce efecte

juridice. Prin urmare, regimul matrimonial care s-a aplicat


unei asemenea casatorii nu va fi nici el tratat ca un ansamblu
de efecte patrimoniale ale casatoriei , raporturilor juridice
pecuniare dintre asa-zisii soti fiind supuse dreptului comun.
Publicitatea incetarii regimului matrimonial in
situatiile analizate nu este reglementata de codul cvil, ea
realizandu-se insa adiacent cu publicitatea incetarii ,
desfacerii sau anularii/nulitatii casatoriei.
Astfel, in cazul decesului unuia dintre soti nu se face
mentiune despre aceasta pe actul de casatorie dar se face
mentiune pe actul de nastere al defunctului. Odata cu
incheierea actului de lichidare publicitatea se realizeaza prin
registrul national notarial . In practica nu exista probleme
daca actul de lichidare este incheiat in forma autentica in fata
notarului public, acesta fiind obligat sa faca inscririle
necesare in registrele de publicitate . Daca, insa, actul de
lichidare este cuprins intr-o hotarare judecatoreasca,
publicitatea acesteia va fi facuta numai prin grija partilor,
legea neincluzand o obligatie in sarcina instantei de a
intreprinde aceste demersuri .
In cazul divortului sau al anularii/nulitatii casatoriei,
despre existenta hotararii judecatoresti trebuie sa se faca
mentiune pe actul de casatorie, dar in practica acest lucru este
realizat tot la cererea partilor. Divortul pronuntat prin
acordul sotilor pe cale notariala sau administrativa are, din
punct de vedere al publicitatii, situatia cea mai avantajoasa,
legea prevazand obligatia notarului de a comunica oficiului
starii civile un exemplar al certificatului de divort in vederea
efectuarii mentiunilor corespunzatoare. In toate situatiile,
publicitatea asupra desfacerii casatoriei determina
cunoasterea de catre terti si a consecintei implicite a acestui
fapt, respectiv incetarea regimului matrimonial. Actul de
lichidare intocmit in conditiile legii se publica in registrul

national notarial .
DANIELA NEGRILA
Notar public coordonator
Birou Notarial CONCORDIA