Sunteți pe pagina 1din 8

Tudor AURELIAN

MAESTRU
N
ANULAREA
AMENZILOR
RUTIERE
-cum s devii-

Colecia AUTODIDACTICA

Bucureti-2014

Maestru n anularea amenzilor rutiere


_______________________________________________________________________________________________________________

AURELIAN, TUDOR
MAESTRU N ANULAREA AMENZILOR RUTIERECum s devii-

ISBN 978-973-0-17722-0.
Autor: Tudor AURELIAN
Designer copert: Alexandra-Laura ILIE
Consultant tiintific: C t lin F GHIAN

Bucureti -2014

ncepnd din 10.XI.2014, MAESTRU N ANULAREA AMENZILOR RUTIERE cum s devii, poate fi comandat de pe
magazinul online: www.maestrii-succesului.ro sau trimind
comenzi:
1). n scris, la tel/fax: 031 780.1325, cu indicarea exact i complet a numelui i adresei de destinaie, precum i a unei adrese de email valide,
2). on-line, la adresele: office_maestrii_succesului@yahoo.com
office-maestrii-succesului@gmail.com
cu indicarea num rului de c ri, a numelui complet i a adresei
de destinaie.
Coninutul este Copyright 2014 Tudor AURELIAN.

Toate drepturile rezervate. Aceast carte este protejat de lege.


Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodus sau transmis
sub orice form, prin orice mijloace (electronice, e-mail, fotografiere,
nregistrare amd) fr permisiunea prealabil a autorului.
Informaiile din aceast carte sunt opinii i prezentri dintr-un punct
de vedere original al autorului,fiind cu scop informativ i educaional.
Autorul nu este responsabil pentru rezultatele i/sau efectele secundare rezultate n urma aplicrii sfaturilor din aceast carte.

_________________
Tudor AURELIAN
_____________________
___

Cuprins

1. Cuvnt de nceput....................................................................9
2.Er zboitotalpeosele.........................................................15
3.Ceestecontraveniarutier ...21
4.Careediferenadintrecontravenieiinfraciunearutier
...........27
5.Potexistaicauzecarenl tur caracterulcontravenional al faptei tale......................................................................31
6.Treicauzecare,dac exist ,sigurnl tur r spundereata
contravenional rutier :prescripiileaplic riiiexecut rii
sanciuniicontravenionale.......40
7. Ce tipuridesanciunirutierepots iseaplice......50
8.Cums eviis fiisancionat,contravenional,ntrafic
....55
9.Iat cumpois eviis fiiamendatdePoliiaRutier ,
dac aiprodusunaccidentautouor,f r victime........59
10.Cesentmpl nmomentulcontroluluirutier...74
11.Ctevaaspectedesprecompetenapoliistuluirutiern
atecontrola..81
12.Poifiamendatipentrumodulncareitranspori
copii minoricumaina....85
13.ncesituaiiPoliiaRutier i reinepermisuldeconducere.....88
3

Maestru n anularea amenzilor rutiere


_______________________________________________________________________________________________________________

14.Cndisepoaterestituipermisuldeconducere...94
15.Cumpreschimbipermisult udeconducerestr in,cu
unpermisromnesc..............................95
16.ncesituaiiisesuspend directexercitareadreptului
de a conduce.....112
17.ncesituaiiisesuspend exercitareadreptuluidea
conduce, pentru cumul de punctedepenalizare........115
18. Cumiseaplic ianuleaz puncteledepenalizare..116
19.Cndisepoatereduceperioadadesupendareaexercit riidreptuluideaconduce...121
20.Cndisepoatem riperioadadesuspendareaexercit riidreptuluideaconduce...124
21.PoliiaRutier ipoateconfiscaanumitebunuridestinates vririi contraveniilorrutiere.....126
22.Cndisepoateimobilizapropriulautoturism.......128
23.Cazurideradiereanmatricul riisauanregistr riiautoturismuluit u.....................................................................130
24.Cndisepoatesuspenda,reinesauretragecertificatul
de nmatriculare al autoturismuluit u...131
25.Reinereapl cuelorcunum rult udenmatriculare
auto.....136
26.Cndicumipoirecuperacertificatuldenmatriculareautoipl cueledenmatriculare..137
27.Ridicareaautovehicululuit udec trePoliiaRutier
.............................................................................................141
28.Cums irecupereziautovehicululridicatpentruparcare neregulamentar ................142
29. Despre procesul-verbaldeconstatareisancionarea
contraveniilorrutiere.....145
30.Cndicumtrebuies fiecompletatacestprocesverbal de contravenierutier .......151
4

_________________
Tudor AURELIAN
_____________________
___

31.Cumprocedezicndetinemulumit,pentruc tocmai
aifostsancionatcontravenionaldePoliiaRutier ..157
32.Chiardac pl tetijum tatedinminimulamenziirutiere
n48ore,poicontesta linititcontraveniarutier ....162
33.Situaiancarelegeanu-ipermites formuleziplngere
contravenional ...166
34.Cum,undeincetermentrebuies pl tetiamenda
rutier .................168
35.Cnd,cumicuitrebuies expedieziocopiedup
dovadadeplat a amenziirutiere.......170
36.CaresuntmotivelepecarelepoiinvocanfaainstaneipentruacontestaictigaunprocescuPoliia
Rutier .173
37.Caremotivedenulitatesuntnentemeiate,ipecarenu
ilerecomands leinvocivreodat ntr-o plngere contravenional ......193
38.Laceinstan dejudecat trebuies contetiprocesulverbal de contravenierutier ...201
39.Cetaxejudiciaretrebuies pl tetinaintedecontestarea procesului-verbal,iunde.....204
40.ncteziletrebuies formuleziis nregistrezi,la
judec torie,plngereatacontravenional ...210
41.Cincimoduriprincares nregistrezi,lajudec torie,
plngerea tacontravenional ..213
42.Cums redactezisinguricorectplngereatacontravenional .......226
43. Cum imotivezinfaptindreptplngereacontravenional ......234
44.Particularit ilacontestareacontravenieirutierelegate
de lipsa rovinieteiauto.......237
5

Maestru n anularea amenzilor rutiere


_______________________________________________________________________________________________________________

45.Particularit ilacontestareavitezeidecirculaiestabilit
cu aparatul radar..........258
46.Particularit ilacontestareacontravenieirutierelegate
de lipsa cauciucurilordeiarn ..266
47. Particularit ilacontestareacontravenieirutierelegate
deconducereasubinfluenab uturiloralcoolice......275
48.Cumobiicertificatuldegref ,necesarpentrurestituirea
permisuluiauto.281
49.Cumirecuperezipermisulauto,imediatdup ceai
ridicat certificatul gref ..........283
50.Dup ceaicontestatprocesul-verbal,toatesanciunile
contravenionalestabiliteprinelisuntsuspendate
pn lafinalizareaprocesului....................................284
51.Cumicetrebuies r spunzilantmpinareaPoliiei
Rutiere..286
52.ProceduraTudorAurelian:saudesprecums -iconduciprocesuldedistan ,folosindpota,curierul,emailul ifaxul.289
53. Despre procedura de judecare a plngerii tale contravenionaledec treprimainstan ..300
54.Incidenteproceduralecepotap reantimpuljudec rii
plngerii tale contravenionale.........366
55.Nulit iproceduralecepotap reantimpuljudec rii
plngeriitalecontravenionale.....374
56.Cndpois lrecuzipejudec torulcaresoluioneaz
plngerea contravenional ...379
57.Cndicumpoisolicitastr mutareaprocesuluincare
sejudec plngereatacontravenional ..386
58.DesprePrescurt rilescrisesauNoteledeedin - cum
s leformuleziideces ledepuiladosarulcauzei.390
59. Notele telefonice n procesult ucontravenional...393
6

_________________
Tudor AURELIAN
_____________________
___

60. n timpuljudec ii,beneficiezideaplicareaprezumieide


nevinov ie.........................................................................395
61. Pune singur concluziile oraleiscriseninstan .....398
62.Despredeliberareaipronunareahot rriijudec toreti contravenionale....401
63.Promoveaz apelul,dac etinemulumitdesoluiadat
deinstanadefond............................................................412
64.Poipromovaic iextraordinaredeatacnsusinerea
plngerii talecontravenionale.....426
65.ntotdeaunamaiexist ioultim ans :Contestaiata
laexecutare436
66. Care sunt efectele juridice ale respingerii plngerii tale
contravenionalerutiere.........465
67.Cumtrebuies procedeziatuncicndaiprimitdirecto
somaiedeplat ,pentruoamend rutier ,niciodat
comunicat .469
68.Cumilegalizezihot rreajudec toreasc , pentru a o
pune apoi nexecutare....472
69.Cums formulezicerereaderestituireabanilorpecare
i-aipl titcaamend ica icheltuielidejudecat 477
70. Formuleaz cererelaexecutoruljudec toresc,pentru
ncepereaexecut riisilitempotrivaPoliieiRutiere..482
71.Ocamer videomontat labordulmainiitale,tepoate
ajutas previisaus demonstrezininstan ,eventualul abuz al PoliieiRutiere...500
72. De cnd aparinnouabaz dedate,BigBrother,a
PoliieiRutiere507
73.ncesituaiiveisusinedinnoutestuldeverificare
pentrucunoaterearegulilordecirculaie......................514
74.S nucrezic maiscapideamenzile rutiere pe care le-ai
7

Maestru n anularea amenzilor rutiere


_______________________________________________________________________________________________________________

ncasat nstr in tate516


75.Recapitulareatuturorpailorpecare-i ai de urmat, pentruacontestaamendaipentrucainstanas iadmit
plngereacontravenional ...523
76.Modeledeplngerecontravenional .540
77.Modeldecereredeapelcontravenional...546
78.Modeldecererederevizuirecontravenional rutier
555
79. Model de contestaienanularecontravenional rutier
...558
80.nlocdeepilog.............561
81.Bibliografieselectiv 563