Sunteți pe pagina 1din 2

Apr

obat
Decan,
Conf.univ.
dr.ing. Vasilic Ciocan

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul/a

____________________________________________,absolvent()

Facultii

Construcii i Instalaii

de

instalaii,

din Iai, domeniul

programul

Inginerie

de

al/a

civil i
studii

.......................................................,
promoia

2016, v rog s-mi aprobai

nscrierea la examenul de disertaie,

sesiunea Iunie 2016 .


Am mai susinut examenul de disertaie n anul

(pentru cei din promoii

anterioare) ____________
Am

ntocmit

lucrarea

de

disertaie

cu

titlul

__________________________________________
______________________________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________________________
____
sub ndrumarea d-lui/d-nei__________________________________________ .

Data: ________________
____________________________

Semntura absolventului

Viza ndrumtorului lucrrii


________________________

Media de colaritate (ECTS): ________


secretariat,

Domnului Decan al FACULTII DE CONSTRUCTII I INSTALAII

Viz