Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 2: Cerere pentru reincadrarea n funcia didactic, n anul colar 2016-2017, a personalului didactic care a avut calitatea de titular

i care nu
a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2016

Se certific exactitatea datelor


DIRECTOR
____________

DOMNULE DIRECTOR
Subsemnatul (a) ______________________________________________ nscut() la data de
____________, cadru didactic pensionat la data de ____________, v rog s-mi aprobai rencadrarea
n anul colar 2016-2017, n funcia didactic ocupat anterior pensionrii, n conformitate cu
prevederile art. 262 alin. (4)-(5) i art.284 alin. (7) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele ale art. 59 din Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar n anul colar 2016-2017,
aprobat prin OMEC nr. 5559/2015, pe/la postul didactic/catedra de ____________________
__________________________________________________________________________________
de la _______________________________

(unitatea/unitile de nvmnt)

__________________________

_____________________, sector _, post pe care eram titular la data pensionrii.


n anul colar 2016-2017 postul didactic / catedra va avea n componen un numr de ___ ore
TC i __ ore CD i este publicat n aplicaia MOBILITATE_2016 cu codul ______.
Menionez urmtoarele:
I.

Am domiciliul n localitatea _________________________, judeul/sectorul _, str. __

____________________, nr. ___, bloc ___, scara ___, apartament ___, telefon__________________.

II.

COD NUMERIC PERSONAL

III.

Am absolvit urmtoarele studii, n profilul postului solicitat (institu ia de nvmnt,

profilul/domeniul,

specializare,

anul

absolvirii,

nivelul

studiilor)

__________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
IV.

Am obinut GRADUL DIDACTIC I/TITLUL TIINIFIC DE DOCTOR n anul ____.

V.

Declar pe proprie rspundere c voi face toate demersurile privind renunarea la pensie

pe perioada n care rmne titular.

Anexez, n ordine, urmtoarele documente, certificate conform cu originalul:


1. Copie dup ultimul act de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de
nvmnt la care am funcionat ca titular() pn la data pensionrii;
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) i ale documentelor doveditoare privind schimbarea
numelui;
3. Copii ale actelor de studii (inclusiv foaia matricol);
4. Copii de pe documentele care atest obinerea Gradului didactic I/Titlului tiinific de
doctor;
5. Copie a deciziei de pensionare;
6. Copie a deciziei de desfacere a contractului de munc n vederea pensionrii.

DATA
_______________

SEMNTURA
_____________