Sunteți pe pagina 1din 2
IV ‘Timpal si itmul in muzica bizantini Melosilseprezinti snecesunea sunetelor care se cit dp reli inporale de itm “Tactl (bata ) constitu interval temporal care se consum peut ase dntercta care caracor vocal Unitaten de masa a i este tact = bitin. Peoare caracter vocal (ax iporoi are valoaea temporal deo bite, adic 0 migeare @ partes acentuath) iin sus T sau lateral —® sau < (pasta sab) Parte accentuati 3 partea neagcentaformea73 ose Sl picior metic, c& reprint cel mat ite simp grupaj de imp. Tmmpirien, seamcatara mlostl in arpaje de inp se mamest rit, si fiactionierituhui se uunese peioare rifmice(deoarece i dans su dicate, sunt arstate cu psioacle ). injos 4 ( Cénd masutém rtm cu manile sau cu picioaele, aceasta se termina cu un sem vizibil al misursitimpului De acsea iecare tap in muzicd se numeste i tat. $1 formele sau picioarele ritmice isi iaw demumires in conformitate cw numarultimpilor pe care le contin (de doi. de tei, de patru de einei de gase , de sapte gam. d.) ‘Semele ritmice de accenture - BARELE, entra distinge caracterele reprecints pastes uenocentuats ct faccentuare are se nuieste Bard xe constitie parten accentwatt a ritmulu de cele ce in faa caracterelor accentuate seannulritmie de ee eS eee w fe a an Picioareleritmice se impart in simple si compuse . Exerciile si melostrile acestei smefode sunt iusemmate eu picioare mettice simple: de doi, de tei, de pat, care au tact in feeare miscarea lor ‘Ritmul de doi seimparte in doi timp prim reprezinta parten acentuats, 4 iar al doilea partes neaccentuata T Exercitiul | ‘Rim de 2) Ae Oa, MW fo > " ' oe BG be Se NSS Gs 5 Ne oe Ny! ‘Ritmul de tei se imparte in tei timpi: prin consttuie partea accentuaté 4 , iar al doilea spre dreapta —> si al neilea spre stinga sus “\_ parten neaccentuat Exercitiul 2 ‘inal de 3) Moto Me vn BSG 8 A Ho's Sa een. 8 rocns N ki pares ccna | le pati se impart in pats opie prin repre Aldoilea spre stinga €=, al neilea spre dteapta —> iar al patrulea spre stanga sus partea ncaccennuatd Exercifiul 3 (ium de 4) No rt a oe # St e# ty Soro