Sunteți pe pagina 1din 105

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

PARTEA I
1. Definiti conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila reprezinta totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (presteaza),
precum si organismele lor profesionale.

2. Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila.


Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
-

cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;

cerintele referitoare la educatia continua;

monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;

standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa


le respecte;

sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili


nu indeplinesc cerintele de mai sus.

Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de


referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organele de
reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practice.
Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate
adecvata, ea insasi, reglementarea, trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului
public, adica trebuie sa fie:
-

proportionala;

transparenta;

sa nu fie impotriva competitiei;

nediscriminatorie;

precisa;

segmentata in functie de tinta sa;

implementata consecvent si just;

supusa unei examinari periodice.

Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit


careia natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor, cat si
nevoilor economiei in general.
Reglementarea este importanta, darn u este suficienta si nici nu poate fi pe deplin
eficienta decat daca este insotita de un comportament etic al profesionistului contabil,
care, in final, reprezinta garantia bunelor servicii si a calitatii acestora.
Serviciile de inalta calitate oferite de profesie sunt in final o functie a standardelor
profesionale, inclusive de etica, a competentelor si valorilor profesionale si a sistemelor
de reglementare, toate trebuind sa fie consecvente sis a se sprijine reciproc.
3. Modalitati de implementare a reglementarii.
Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii:
- autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul professional este
recunoscut de govern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
- reglementarea externa: profesia este reglementata de govern, fie prin intermediul
unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia
guvernul i-a delegate sarcini de reglementare;
- coreglementarea, care reprezinta o combinare intre autoreglementare si
reglementarea externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat
sa fie complementare, sin u sa se concureze.
Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si si reglementarea externa
pot fi combinate in vederea unui amestec eficient de reglementare:
- autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa

de o agentie

independenta: in acest caz, supravegherea este complementara reglementarii si o


intareste;
- o combinare in care organismul professional este responsabil pentru anumite
aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte.
Combinarea intre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite
state depinde de o serie de factori, cum ar fi:

experienta istorica;

performanta de autoreglementare a organismului professional;

orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de


conducere economica;

calea de dezvoltare a economiei;

natura si caracteristicile esecurilor pietei.

In practica, chiar si in cazul reglementarii externe, guvernul interactioneaza


explicit sau implicit cu organismul profesional.
Tendintele echilibrului intre autoreglementare si reglementarea externa difera de
la tara la tara. In statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste
preocuparea pentru un rol sporit al reglementarii externe; in statele in tranzitie, tendinta
este de solidificare prealabila a organismelor profesionale si a rolului acestora de
autoreglementare.
Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie sa joace un
rol hotarator in reglementarea profesiei, ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea
interesului public:
- publicul are nevoie de servicii de calitate, dar si reputatia organismului
profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii sai;
- ele sunt apropiate de pietele in care opereaza membrii lor si cunosc felul in care
reglementarea poate afecta comportamentul;
- ele pot urmari eficienta sistemului de reglementare;
- ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu guvernele in interesul
public.
La randul lor, guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarea respective isi
atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. Pentru aceasta,
guvernele trebuie:
- sa inteleaga natura si caracteristicile problemelor pe care reglementarea cauta sa
le resolve;
- sa beneficieze de un sistem de monitorizare a performantei organismului
insarcinat cu reglementarea profesiei;

- sa se bazeze pe rezultate, respective calitatea generala si consecventa serviciilor


contabile;
- sa aiba abilitatea de a amenda legislatia si reglementarea atunci si acolo unde
este nevoie.
Rezulta deci ca organismele profesionale si guvernele au interese si obiective
commune: profesionistii contabili sa serveasca interesul public prin utilizarea de
standarde de inalta calitate in serviciile prestate.
Atingerea acestor obiective presupune existenta unui dialog constant intre govern
si organismele profesionale.
Desi rolul organismelor profesionale in sistemul de reglementare a profesiei difera
de la tara la tara, in toate cazurile organismele profesionale au responsabilitatea de a se
asigura ca profesia serveste interesului public.
Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea
aflarii echilibrului intre autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma
cerintelor pietei serviciilor contabile.
Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul
loc interesul public, lucru care va face ca profesia sa castige respectful comunitatilor si al
organelor de reglementare din tara si la nivel global.
4. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.
A. Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin
Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat
membru cel mai ianlt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de
profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile
componente ale profesiei contabile, inclusiv, odata autorizat, la activitatea de audit
statutar.
Acesti profesionisti contabili au studii universitare, un stagiu practice de cel putin
trei ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini, iar calitatea profesionala are
diferite denumiri, dar cu continut echivalent, cele mai des intalnite fiind cea de expert

contabil (in tarile latino - continentale), chartered accountant (in zona anglo saxona),
contabil public autorizat (CPA) in Statele Unite.
B. Reglementarea speciala
Data fiind importanta activitatii de audit statutar, ca ultima activitate care filtreaza
fluxurile catre utilizatorii informatiilor continute in situatiile financiare ale unei entitati,
exigentele suplimentare in ceea ce priveste aceasta activitate, ca si conditiile de autorizare
a persoanelor fizice si juridice care doresc sa presteze servicii de audit statutar sunt
reglementate distinct prin Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a
Directiva, inlocuita prin Directiva 2006/43/CF, cunoscuta sub denumirea de noua
Directiva a 8-a.
Principalele prevederi ale celei de-a 8-a Directive se refera la:
- conditiile de autorizare si retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a
efectua audit statutar. Pentru ca o persoana fizica sa efectueze audit statutar, conditiile
sunt:

Sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent;

Sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist


contabil;

Sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani;

Sa fi promovat un examen de competenta profesionala

- conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor de


audit statutar si standardele aplicabile;
- crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si
a auditorilor statutari.
Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directiva a 4-a
si Directiva a 8-a, precum si prin reglementarile nationale Legea companiilor, de regula,
iar reglementarea auditului statutar este prevazuta prin Directiva a 8-a la nivel European
si prin lege speciala la nivelul fiecarei tari.
5. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii, intre altele, prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile
5

desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori creditori, banci, buget,


conturile nationale, organisme de bursa, investitori etc.
In fapt, daca in piata serviciilor orice alt profesionist presteaza servicii pentru un
client determinat si care este, in general, consumatorul (beneficiarul) final al serviciului
respective, profesionistul contabil fie ca elaboreaza, fie ca auditeaza situatiile financiare
ale intreprinderii este (in mod paradoxal) platit de catre intreprinderea respective, dar
utilizatorii (consumatorii) informatiilor desprinse din aceste situatii financiare sunt partile
interesate, mentionate deja, cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuie
aparate.
Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public.

Bancile

Clienti si
debitori

Furnizori si
creditori

Eventuali
cumparatori sau
investitori

Actionarii

Situatiile
financiare ale
unei
intreprinderi

Salariatii

Buget

Contabilitatea
nationala (prin
centralizarea
conturilor )

Organismele de
bursa

6. Rolul social al profesionistilor contabili.


Profesionistii contabili satisfac un interes general, dat fiind faptul ca nu exista
progres fara dezvoltarea pietelor, iar acestea, la randul lor, nu se pot dezvolta fara
profesionisti contabili.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna
carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.

Dezvoltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora, iar costul


capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii
profesionistilor contabili.
Regulile contabile, ca si actorii principali profesionistii contabili, sunt
indispensabile pentru bunul mers al economiei mondiale. In caz contrar,
-

cum altfel s-ar putea masura activitatile economice?

cum ar putea sa existe bugete nationale si impozite si deci solidaritate intre


cetatenii aceluiasi stat?

cum ar putea sa existe incredere in tranzactiile comerciale si financiare?

cum s-ar putea imparti roadele activitatilor economice intre angajatii unei
companii si proprietarii acesteia, intre munca si capital?

De asemenea, trebuie mentionat si rolul social al profesionistilor contabili, pe de o


parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din
lucrarile importante ale profesionistilor contabili, iar pe de alta parte , de calitatea muncii
lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Toti profesionistii contabili au
misiunea de a actiona peste tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita
indifferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in institutii, in afaceri, in educatie
sau in practica libera.
Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea
economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor
organisme profesionale nationale puternice, care sa lupte pentru aplicarea standardelor
internationale in domeniul contabilitatii si auditului.
Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si
sociale; ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in
intreprinderi comerciale, industriale, financiare, in organizatii non-profit, in entitati din
sectorul public, in institutii, in educatie etc.
Rolurile pe care le joaca profesionistii contabili, in orice sector din economie ar
lucra, sunt foarte diverse: ei lucreaza in contabilitate si raportare financiara, in
management, in fiscalitate, in sisteme informatice, in finante corporative si inteligenta
manageriala, ca auditori interni sau externi, in consultanta, in educatie etc.; ei asista

guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale; ei contribuie la


performantele pietelor financiare etc.
7. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
Profesionistii contabili, ca furnizori de servicii profesionale, este indicat sa se
asocieze pentru a satisface mai bine interesul public, organismul rezultat avand menirea
sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le
efectueaza ca angajati sau in practica libera.
Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din
responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel
putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele
fundamentale ale oricarui organism professional: educatia, etica si controlul de calitate.
Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie
protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili. Aceasta protectie este
asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri eficiente in ceea ce
priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor
furnizate de profesionistii contabili.
Publicul trebuie protejat de eventuale intelegeri neconforme intre profesionistii
contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia. Aceasta protectie
este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri de etica si
deontologie profesionala eficiente.
8. Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un
organism national al profesiei contabile trebuie:
-

sa fie un organism necomercial si neguvernamental;

sa fie acceptat si recunoscut de catre membrii sai;

membrii sai sa fie profesionisti contabili;

sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al


publicului;

sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si


contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);

membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel
posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili;

sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru


indeplinirea misiunii si obiectivelor sale.

9. Despre IFAC.
IFAC s-a infiintat in anul 1977, cu 63 de membri fondatori din 51 de tari, ca
raspuns la provocarile perioadei:
-

sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri


mai complexe

furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze


contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.

In prezent, IFAC este o organizatie semnificativa, care cuprinde 155 de organisme


membre si asociate din 118 state, reprezentand peste 2,5 milioane de contabili care
lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice
etc.
IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate
sectoarele si toate specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultanta fiscala,
audit, tehnologia infornatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC: intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea
economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta
calitate.
IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum:
-

Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori

Comitetul Basel privind Supravegherea Bancara

Forumul de Stabilitate Financiara

Asociatia Internationala de Supraveghere a Sistemului de Asigurari

Banca Mondiala.

IFAC elaboreaza standardele, cu aplicabilitate la nivel global, in domeniile:


educatie, etica, calitatea serviciilor, audit, contabilitate publica.
Pentru a deveni membru IFAC, un organism profesional solicitant trebuie sa
indeplineasca o serie de conditii, cum ar fi:
- sa fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism
national professional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. In cazul
consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de catre comunitatea
de afaceri;
- sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;
- sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza
membrii;
- sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile
profesionale persoanelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o
autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa
respecte criteriile statutului de membru;
- sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a
programelor, activitatilor si hotararilor luate de IASB;
- sa fie solvabil financiar si operational;
- sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari
pentru membrii sai.
Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR, care
este membru plin din anul 1996 si de CAFR, care este membru asociat din anul 2005.
10. Organisme si grupari regionale profesionale.
IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea
ce priveste stabilirea standardelor profesionale.
Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respective in fata
organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si, in anumite cazuri, in
fata organizatiilor internationale in care sunt importante din punct de vedere regional.
Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitatea dezvoltarii relatiilor
economice in regiunile respective.

10

Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC, organizatia regionala trebuie sa


demonstreze ca:
- va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective, si
se va asigura ca prin intermediul propriilor organisme membre sunt promovate in regiune
reglementarile si standardele IFAC si IASC;
- are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in
regiunea respectiva;
- constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general
reprezentativa pentru profesia contabila;
- nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari
deja deservite de o organizatie regionala;
- contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale
IFAC;
- este infiintata corespunzator, atat din punct de vedere financiar, cat si tehnic, a
functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infracstructura si resursele
organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si
participarii la activitatile IFAC.
In urma recunoasterii de catre IFAC, organizatia regionala si IFAC isi asuma
anumite angajamente si responsabilitati reciproce.
Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din
tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o
organizatie regionala.
Pentru a fi recunoscuta de IFAC gruparea regionala trebuie sa demonstreze ca:
- exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta (care poate fi cunoscuta
ca organizatie regionala pentru propriile sale scopuri locale);
- gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
- zona acoperita de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar
semnificativ de organisme contabile profesionale; gruparea are potential sa indeplineasca
eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan
evident in vederea obtinerii acestei recunoasteri.

11

Gruparile regionale recunoscute nu au dreptul de a participa la intalnirile


Consiliului de Administratie al IFAC ca observatori, cu exceptia unei decizii specifice
emisa pentru a participa la o anumita intalnire, pentru un anumit scop.
Principalele organizatii si reglementari regionale care functioneaza in Europa
sunt:
- Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) este organizatia recunoscuta
de IFAC, care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene. Ea cuprinde
organisme profesionale, admise conform principiului de tara, din toate cele 27 tari
membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996. FEE are ca
obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor
internationale in domeniul contabilitatii si auditului.
Pentru ca un organism professional dintr-o tara sa devina membru FEE este
necesar:
-

sa nu fie organism guvernamental;

sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile;

sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general;

sa provina dintr-o tara europeana.

Cand dintr-o tara exista o a doua candidature pentru calitatea de membru este
necesara consultarea membrului existent.
- Federatia Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF);
- Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni (FCM);
- Comitetul de Integrare Latina Europa America (CILEA);
- Parteneriatul Sud Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii
(SEEPAD).
11. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea
profesiei de a actiona in interesul public.
Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru
integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor,
angajatorilor si publicului.

12

Orice profesionist contabil care nu respecta standardele profesionale si cerintele


legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii.
Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja progresul si de a promova
convergenta spre standarde internationale. Astfel, IFAC considera ca organismele
membre trebuie sa demonstreze ca se aplica programe adecvate pentru a oferi asigurarea
rezonabila ca toti profesionistii contabili adera la cele mai inalte standarde.
Reglementarea profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai, cu jurisdictii
diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de reglementare si altele programe de
asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de
supraveghere. Daca nu exista mecanisme externe de reglementare, asigurarea calitatii
poate fi condusa cu costuri reduse si in mod eficient de catre acele personae dedicate din
cadrul profesiei.
Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine profesionistului contabil.
Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la
nivelul organizatiei pentru care contabilul profesionist isi desfasoara activitatea.
In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de
asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul
profesionist.
In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea
regulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de
contabili practicieni. Incurajarea si asistarea firmelor de contabili practicieni in
mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o responsabilitate
cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara. Organismele
profesionale sunt responsabile de luarea masurilor adecvate pentru realizarea acestui
obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile
respective.
Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei
si nivelul organismului profesional.
Organizatia poate analiza mai multe abordari, care includ:
-

resurse interne folosirea de inspectori angajati de organismul


profesional;

13

resurse externe

contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia


profesionala;

sistem de control de catre terti persoanele sau firmele care vor


inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea
controalelor;

contractarea lucrarilor in afara societatii organismul profesional


externalizeaza controalele unei terte parti (ex. o alta organizatie
profesionala cu experienta necesara);

combinarea celor de mai sus organismul profesional poate


externalize controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta
abordare externa sau interna pentru alte angajamente;

abordarea bilaterala sau regionala una sau mai multe organizatii


profesionale poate / pot dori sa combine resursele pentru realizarea
controalelor.

Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri


pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate. Acestia trebuie sa fie independenti
de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control.
12. Standardele internationale de educatie si rolul organismelor profesionale.
Pornind de la misiunea IFAC de dezvoltare in intreaga lume si intarirea unei
profesii contabile prin standarde armonizate, capabila sa ofere servicii de inalta calitate in
interesul public, Comitetul pentru Educatie al IFAC elaboreaza standarde, indrumari,
documente de discutii si alte documente de informare privind educatia de precalificare,
formarea profesionistilor contabili si dezvoltarea profesionala continua pentru membri.
Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc
elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare ca,
de exemplu, subiectul, metodele si tehnicile, astfel incat acestea sa fie recunoscute,
acceptate si aplicate pe scara larga.
Avand in vedere marea diversitate de culture, limbi, sisteme educationale, juridice
si sociale din tarile din care fac parte organismele profesionale membre IFAC, este la

14

latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de


precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, care sa aiba la baza elementele esentiale
prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri diferite de documente:
-

Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili


(IES);

Indrumarile Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili


(IEG);

Documentele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili


(IEP).

Cele trei tipuri de documente reflecta in ordine descrescatoare natura autoritatii


publicatiilor conform functiunilor lor: Standardele sunt mai autorizate decat Indrumarile,
care, la randul lor sunt mai autorizate decat Documentele.
Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES):
-

stabilesc standarde de buna practica general acceptate in educatie si


dezvoltare pentru profesionistii contabili;

exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in


pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili;

stabilesc elementele esentiale ale continutului si procesului de educatie si


dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunoasterii, acceptarii si
aplicarii internationale;

desi nu pot trece legal peste legile si reglementarile locale, furnizeaza


referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la
buna practica general acceptata.

Pana in present, IFAC a emis opt Standarde Internationale de Educatie pentru


Profesionistii Contabili (IES-uri):
-

IES 1 Cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila


profesionista

IES 2 Continutul programelor de educatie profesionala

IES 3 Aptitudini profesionale

IES 4 Valori profesionale, etica si atitudini

15

IES 5 Cerinte de experienta practica

IES 6 Evaluarea capacitatilor profesionale si competentei

IES 7 Dezvoltarea profesionala continua

IES 8 Cerinte privind competenta profesionistilor contabili din


domeniul auditului

Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu


Standardele Internationale de Educatie sunt:
-

depunerea de eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale


continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza IESurile in cerintele nationale de educatie si dezvoltare pentru profesia
contabila;

implementarea IES-urilor sau a cerintelor nationale de educatie si


dezvoltare care incorporeaza IES-urile;

aducerea la cunostinta membrilor a IES-urilor, IEG-urilor si IEP-urilor


emise de IFAC.

13. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
-

la nivelul misiunii - control intern

la nivelul cabinetului (firmei) control intern

la nivelul organismului profesional control extern

Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului (firmei) trebuie sa include


politici si proceduri care sa se refere la urmatoarele elemente:
a). Responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului
(firmei). Acestea constau in:
- stabilirea de politici si proceduri al caror scop este de a promova o cultura
interna bazata pe recunoasterea faptului ca in realizarea misiunilor calitatea este esentiala;
- stabilirea structurilor sau persoanelor care isi asuma responsabilitatea finala
pentru sistemul de control al calitatii in cadrul firmei;

16

- persoanele care au atributii cu privire la sistemul de control al calitatii in cadrul


firmei trebuie sa detina experienta si capacitate suficiente si adecvate, precum si
autoritatea necesara.
b). Cerintele etice. Acestea constau in stabilirea de politici si proceduri care sa-I
ofere firmei asigurarea rezonabila ca firma si personalul acesteia respecta cerintele etice
relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialitatea,
profesionalismul si independenta.
c). Acceptarea si continuarea relatiei cu clientii si misiuni specifice. Acestea
presupun:
- stabilirea de politici si proceduri pentru acceptarea clientilor;
- stabilirea de politici si proceduri pentru continuarea relatiilor cu clientii si pentru
retragerea din misiune sau din relatiile cu clientii.
d). Resursele umane. Acestea se refera la:
- stabilirea de politici si proceduri pentru a oferi asigurarea rezonabila ca firma
detine suficient personal cu capacitatile si competentele necesare, care se refera la:
recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competenta, dezvoltarea
carierei, promovarea, stimulentele etc.
- stabilirea echipelor pe misiuni.
e). Realizarea misiunilor. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri
pentru:
- asigurarea realizarii misiunilor in conformitate cu standardele profesionale si cu
cerintele legale;
- modul de acordare a consultatiilor;
- modul de solutionare a divergentelor de opinii in cadrul echipei misiunii sau
dintre echipa si celelalte structuri ale firmei;
- examinarea independenta a controlului de calitate;
- documentarea misiunilor.
f). Monitorizarea. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru:
- asigurarea rezonabila ca politicile si procedurile cu privire la sistemul de control
al calitatii sunt: relevante, adecvate, functioneaza eficient si sunt respectate in practica;
- analiza si evaluarea continua a sistemului de control al calitatii;

17

- inspectia periodica a unor misiuni deja incheiate.


Pentru misiunile de audit si servicii conexe, IFAC a emis
-

Standardul International de Audit (ISA) 220

Standardul International de Control al Calitatii (ISQC) nr. 1

Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:


-

existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;

depunerea de eforturi sustinute in vederea incurajarii celor responsabili sa


implementeze prevederile Standardelor Internationale de Calitate, atunci
cand Guvernul sau alti reglementatori au atributii pe linia calitatii
serviciilor contabile.

14. Standardele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.


Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a
emis Codul etic al profesionistilor contabili, care cuprinde standarde etice de inalta
calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume.
Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru
profesionistii contabili si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea
acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la:
-

organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente


decat cele stipulate in Codul etic IFAC;

acolo unde responsabilitatile elaborarii codurilor nationale de etica revin


tertilor, organismele membre trebuie sa urmareasca convergenta codului
national cu codul IFAC, depunand cele mai sustinute eforturi pentru a-I
convinge pe cei responsabili cu elaborarea codurilor nationale sa
incorporeze Codul IFAC.

In Romania, Codul etic IFAC a fost adoptat, cu unele mici modificari, drept Cod
etic national al profesionistilor contabili, inca din anul 2002.
15. Standardele

internationale

de

contabilitate

si

rolul

organismelor

profesionale.

18

IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru


Sectorul Public (IPSASB), emite Standardele Internationale de Contabilitate pentru
Sectorul Public (IPSAS), iar Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
(IASB) emite Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale
de contabilitate se refera in principal la depunerea de eforturi sustinute pentru:
- incorporarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate
pentru sectorul public sau, acolo unde responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de
contabilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze IPSAS-urilor;
- asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau a standardelor nationale de
contabilitate pentru sectorul public care incorporeaza IPSAS-urile;
- incorporarea cerintelor IFRS-urilor in standardele nationale de contabilitate sau,
acolo unde responsabilitatea pentru elaborarea standardelor nationale de contabilitate
revine Guvernului sau tertilor, convingerea acestora ca standardele nationale trebuie sa se
conformeze IFRS-urilor sau sa fie convergente cu IFRS-urile.
- asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor nationale care
incorporeaza IFRS urile.
16. Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale.
IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurari
(IAASB), emite urmatoarele categorii de standarde:
-

Standardele Internationale de Audit (ISA);

Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare (ISRE);

Standardele Internationale pentru Misiunile de Certificare (ISAE);

Standardele Internationale pentru Serviciile Conexe (ISRS).

IAASB emite, de asemenea, Declaratii aferente de practica, norme metodologice


si indrumari pentru profesionistii contabili.
Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si alte
documente se refera la depunerea de eforturi sustinute pentru:

19

incorporarea standardelor internationale si a celorlalte documente emise de


IAASB in standardele nationale sau, acolo unde responsabilitatea emiterii
standardelor nationale revine tertilor, convingerea acestora sa incorporeze
in standardele nationale standardele si celelalte documente emise de
IAASB;

asistarea la implementarea standardelor internationale sau a standardelor


nationale care incorporeaza standardele internationale;

implementarea unui process care sa furnizeze membrilor la timp


traducerea corecta si completa a satndardelor internationale si a celorlalte
documente emise de IAASB.

17. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


Un cod de conduita este in general definit de profesionisti ca un ansamblu de
principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati.
Organismele profesionale recomanda deseori membrilor sa include principiile
esentiale ale codului in contractile cu clientii pentru ca acestia sa cunoasca
comportamentele pe care le asteapta de la profesionistul contabil.
Conform directivelor europene privind serviciile, un cod de etica trebuie sa
include, in functie de specificul fiecarei profesiuni, atat modalitatile de comunicare
comerciale referitoare la profesiile reglementate, cat si regulile referitoare la conditiile de
exercitare a activitatilor profesionistilor ca reguli deontologice vizand sa garanteze in
mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Profesia contabila se distinge de alte profesiiprin asumarea unei responsabilitati
fata de interesul public. Prin urmare, profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa
furnizeze servicii de inalta calitate in interes public si, pentru aceasta, relatiile dintre
profesionistii contabili si clientii sau angajatorii acestora, precum si relatiile dintre
profesionistii contabili trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament
profesional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara sis a previna
patrunderea catre consumatori (utilizatori) a unor informatii financiar contabile care pot
influenta negative deciziile acestora.

20

Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii


acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale
organismului profesional. Pentru aceasta, organismul professional trebuie sa aiba
capacitatea si resursele necesare pentru instituirea unui sistem de investigare si de
sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesionale si etice.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
- da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili; beneficiarii
serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt
realizate de specialisti, care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea
prestatiilor lor;
- protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor
fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terrorism, fraude
de tot felul, coruptie etc.
18. Principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila.
Principiile fundamentale sunt:
- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie s fie drept i onest n toate relaiile profesionale
i de afaceri.
- Obiectivitatea
Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit
prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n
raionamentele profesionale sau de afaceri.
- Competenta profesionala si prudenta
Un profesionist contabil are o datorie permanent de a-i menine cunotinele i
aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un
angajator primete servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluii din
practic, legislaie i tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s acioneze cu pruden
i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile n furnizarea de
servicii profesionale.
- Confidentialitatea

21

Un profesionist contabil trebuie s respecte confidenialitatea informaiilor


dobndite ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri i nu trebuie s divulge
astfel de informaii unei tere pri fr o autorizaie specific, cu excepia cazului n care
exist un drept sau o obligaie legal sau profesional de a dezvlui aceste informaii.
Informaiile confideniale obinute n cadrul unei relaii profesionale sau de
afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor
tere pri.
- Comportamentul profesional
Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor i normelor relevante i
ar trebui s evite orice aciune ce poate discredita aceast profesie.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in
conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au
datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura
in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber
profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor
profesionale si tehnice emise de:
- IFAC
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant.
19. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
Independena = principiul fundamental i condiia de exercitare a profesiei
liberale de expert contabil i de contabil autorizat .
Independena este o situaie a unei persoane care judec lucrurile i acioneaz
neinfluenat de alii.
Independena presupune c profesia contabil satisface concomitent cele dou
componente fundamentale ale conceptului de independen, i anume:

22

independena de spirit sau n gndire constituie independena de drept i const n


acea stare a profesionistului contabil potrivit creia, n gndirea lui, acesta
consider c poate ndeplini o misiune n condiii de integritate i cu obiectivitatea
necesar.
independena n aparen (comportamental) sau independena de fapt presupune
c o ter persoan bine informat i intenionat nu gsete nici un motiv de
natur comportamental, care s o determine s pun la ndoial integritatea i
obiectivitatea profesionistului contabil.
Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta
absoluta, independenta relativa si independenta restrictiva, in functie de natura si
conditiile specifice serviciului prestat.
Un profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice
afacere, ocupatie sau activitate care ii afecteaza sau care i-ar putea afecta integritatea,
obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei, si care ca rezultat ar fi incompatibila cu
prestarea serviciilor profesionale.
Din practic, rezult c, majoritatea circumstanelor care afecteaz independena
se datoreaz relaiilor de afaceri i financiare, cu angajaii clientului aflai n poziia de a
exercita influen direct asupra profesionistului contabil.
Regula de baz n cazul n care circumstanele la adresa independenei sunt
semnificative nainte de acceptarea misiunii, se procedeaz astfel:
Se ntreprind diligenele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau, dac
nu este posibil,
Se refuz acceptarea sau continuarea misiunii.
Circumstanele care afecteaz independena
Interes propriu.
Autoexaminare (autocontrol).
Favorizare.
Familiaritate.
Intimidare.
Interes propriu

23

Interes financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un


client
-

Deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului;

Primirea unui titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a
fuzionat cu clientul n cauz.

Dependen fa de onorariile primite de la un client - apare atunci cand un


procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur
client;
ntreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client - profesionistul contabil este
intr-o asociaie n participaie cu clientul.
Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna
intrarea n faliment a cabinetului.
Onorarii neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrarilor a unor
onorarii neprevzute n contract.
mprumut ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia.
Dac clientul este o banc, mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa
independenei, cu condiia ca mprumutul s fie acordat conform normelor
procedurale valabile pentru ceilali clieni.
Autoexaminare
Descoperirea unei erori semnificative n cursul unei lucrri de reevaluare a muncii
profesionistului contabil independent;
Reportarea asupra operarii sistemelor financiare dupa ce tot acea persoana a fost
implicata in elaborarea sau implementarea lor;
Pregtirea datelor originale utilizate pentru realizarea unor inregistrari care fac
obiectul unei misiuni de certificare.
Un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat recent funcia de
director sau functionar al clientului de certificare;
Un membru al echipei de certificare care este, sau a fost recent angajat al
clientului de certificare intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si
semnificativa asupra subiectului in cauza;
Prestarea unor servicii pentru un client care afecteaz direct subiectul n cauz.

24

Favorizare
Promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de
audit al situaiilor financiare.
Aprarerea uni client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii.
Familiaritate

Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care ocupa
functia de director sau functionar al clientului de certificare;

Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care, ca


angajat al clientului, este in pozitia de a exercita o influenta directa si
semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare;

Un fost partener al firmei ocupa functia de director sau functionar al clientului sau
este angajat intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa
asupra subiectului misiunii de certificare;

Acceptarea unor cadouri sau ospitalitati din partea clientului, cu exceptia cazului
in care valoarea acestora este nesemnificativa.

Asocierea de lunga durata a unui membru important al echipei de certificare cu


clientul certificarii.
Intimidare

Ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client.


Ameninarea cu litigiul.
Exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent
execuiei unei misiuni i respectiv a onorariilor.
Un profesionist contabil independent va observa ca situatiile specifice dau nastere
unor amenintari specifice la conformitatea cu unul sau mai multe principii fundamentale.
Astfel de amenintari specifice nu pot fi clasificate. Fie in relatii profesionale sau de
afaceri, un profesionist contabil independent ar trebui sa fie tot timpul atent la astfel de
cazuri si amenintari.
Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel
acceptabil se impart in doua mari categorii:
-

masuri de protectie generate de profesie, legislatie sau reglementari;

masuri de protectie in mediul de lucru.


25

20. Integritatea in profesia contabila.


Principiul integritii impune ca obligaie tuturor profesionitilor contabili de a fi
drepi i oneti n relaiile profesionale i de afaceri si sa nu se asocieze la declaratii false
care ar putea induce in eroare utilizatorii. Integritatea implic, de asemenea, tranzacii
corecte i juste.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidenele,
comunicatele sau alte informaii cnd apreciaz c acestea:
conin

declaraie

mod

semnificativ

fals

sau

care

induce n eroare;
conin declaraii sau informaii eronate;
omit

sau

ascund

informaii,

atunci

cnd

aceste

omisiuni

induc n eroare.
Nu

se

va

considera

un

profesionist

contabil

ncalc

prevederile mentionate dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerinele


de mai sus.
21. Obiectivitatea in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit
prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n
raionamentele profesionale sau de afaceri.
Principiul obiectivittii impune o obligaie tuturor profesionitilor contabili de a
nu i compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza
influenei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus n situaii n care obiectivitatea i este
afectat. Este imposibil ca toate aceste situaii s fie definite i descrise. Relaiile care
aduc un plus de confuzii sau influeneaz n mod negativ raionamentele profesionale ale
profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionitii contabili i desfoar activitatea n multe domenii diferite i
trebuie s-i demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite.

26

Indiferent de poziie sau serviciul prestat, profesionitii contabili trebuie s


protejeze integritatea serviciilor profesionale i s menin obiectivitatea n raionamentul
profesional.
In selecionarea situaiilor i practicilor de care se vor ocupa n mod specific
potrivit cerinelor etice legate de obiectivitate trebuie acordat atenia corespunztoare
urmtorilor factori:
a. Profesionitii contabili sunt expui unor situaii n care asupra lor se pot
exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b. Este practic imposibil s se defineasc i s se descrie toate situaiile n care ar
exista aceste posibile presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relaiilor
care pot ori par s afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie s domine un
caracter rezonabil.
c. Trebuie evitate relaiile care permit ca idei preconcepute, prtinirea ori
influenele altora s ncalce obiectivitatea.
d. Profesionitii contabili au obligaia de a se asigura c personalul angajat pentru
serviciile profesionale contabile i-a nsuit principiul obiectivittii.
e. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii
(la mese, spectacole etc.) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si
daunatoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaza.

22. Confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea cere profesionistului contabil sa nu divulge si nici sa nu
foloseasca in interes personal informatiile pe care le obtine cu ocazia indeplinirii
misiunilor sale profesionale.
Principiul confidenialitii impune ca obligaie profesionitilor contabili de a se
abine de la:
a). Dezvluirea de informaii confideniale n afara firmei sau organizaiei angajatoare ca
urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri, cu excepia cazului n care
au fost autorizat n mod special s fac public o anumit informaie sau dac exist o
obligaie legal sau profesional de a face publice acele informaii.

27

b). Folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul executrii sarcinilor de


serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei tere pri.
Un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidenialitatea, chiar i
ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie contient de
posibilitatea unor scurgeri de informaii, n special n situaii ce implic o asociere
de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s menin confidenialitatea n
prezentarea de informaii ctre un posibil client sau angajator.
Un profesionist contabil trebuie s ia n considerare meninerea confidenialitii
n cadrul firmei sau al organizaiei angajatoare.
Un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c
personalul aflat sub controlul su i persoanele care i furnizeaz consultan sau
asisten respect principiul confidenialitii.
Obligaia de confidenialitate continu i dup ncheierea relaiei dintre
profesionistul contabil i client sau angajator.
Situaii in care

profesionitii contabili sunt sau pot fi obligai s divulge

informaii confideniale:
a. Atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;
b. Atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege:
pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; i

pentru a aduce la cunotina autoritilor publice n msur eventuale nclcri ale

legii.
c. Atunci cnd exist o obligaie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu
este interzis prin lege:
pentru a se conforma controlului calitii unui corp membru sau al organismului
profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigaii din partea organizaiei membre
sau a unui organism normalizator;
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul
procedurilor judiciare; i
pentru a respecta standardele tehnice i cerinele etice.

28

Atunci cand profesionistul contabil a stabilit ca informatia confidentiala poate fi


divulgata, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:
-

daca interesele tuturor partilor, inclusiv ale tertelor parti ale caror interese
ar putea fi afectate, vor fi prejudiciate in cazul in care clientul sau
angajatorul consimte ca profesionistul contabil sa divulge informatii;

daca sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si daca pot fi


sustinute cu dovezi, in masura in care acest lucru este posibil. Cand
situatia implica fapte sau opinii nefondate, trebuie sa se recurga la
rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care
trebuie facuta, daca este disponibil.

Ce tip de comunicare este preconizata si cui i se adreseaza. Profesionistul


contabil trebuie sa fie convins ca partile carora li se adreseaza
comunicarea

sunt destinatarii adecvati si ca au responsabilitatea sa

reactioneze ca atare.
23. Competenta in profesia contabila.
Competena unei persoane este capacitatea de a se pronuna asupra unui lucru,
pe temeiul unei cunoateri adnci a problemei n discuie (Dicionarul Explicativ,
Editura Academiei, 1975).
Competena profesional se obine prin studiu practic. S acionezi fr s
studiezi este fatal. S studiezi fr s actionezi este inutil (Mary Beard).
Acest principiu presupune ca profesionistul contabil detine competentele
necesare, specifice misiunii pe care o are de indeplinit, si satisface concomitent cele doua
cerinte ale conceptului: obtinerea competentei si mentinerea competentei.
Principiul competenei profesionale i al prudenei impune urmtoarele obligaii
profesionitilor contabili:
a). meninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel
nct clienii sau angajatorii si s fie siguri c primesc servicii profesionale competente;
b). s acioneze cu pruden n conformitate cu standardele tehnice i
profesioniale atunci cnd ofer servicii profesionale.

29

Serviciile profesionale competente necesit un raionament solid n aplicarea


cunotinelor i aptitudinilor profesionale n furnizarea unor astfel de servicii.
Competena profesional poate fi mprit n dou faze separate:
(a) obinerea unui nivel de competen profesional;
(b) meninerea unui nivel de competen profesional.
Dobandirea cere:
-

un inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica;

practica si experienta in subiecte profesionale semnificative;

perioade de practica in domeniu.

Mentinerea cere:
-

cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si


international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte
relevante)

adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea


sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si internationale.

Dezvoltarea profesional continu elaboreaz i menine capacitile care i


permit unui profesionist contabil s desfoare o activitate competent ntr-un mediu
profesional. Dezvoltarea profesionala se realizeaza in baza Standardului profesional nr.
38

emis de CECCAR privind dezvoltarea profesional continu a profesionitilor

contabili, pus in aplicare prin Programul national de dezvoltare profesional continu a


profesionitilor contabili.
Un profesionist contabil ar trebui s se asigure treptat c cei care i desfoar
activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiaz de instruire i supervizare
adecvate.
Dac este cazul, un profesionist contabil ar trebui s i atenioneze pe clieni,
angajatori i ali utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente ale serviciilor
pentru a evita nelegerea eronat a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt.
24. Profesionalismul in profesia contabila.
Acest principiu impune ca obligatie profesionistului contabil sa se conformeze
legilor si reglementarilor relevante si sa evite orice actiuni care ar prejudicia profesia,

30

organismul profesional sau un membru. Acestea include actiuni pe baza carora o terta
parte rationala si informata, la current cu toate informatiile relevante, ar concluziona ca
este afectata in mod negative buna reputatie a profesiei.
In cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor si a activitatii pe care o
efectueaza, profesionistii contabili nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre
profesia lor. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali, si nu trebuie:
-

sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera,


calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin;

sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament


privind munca desfasurata de altii.

25. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.


In Romania, normarea contabilitatii fiind un atribut al Guvernului, profesia
contabila a depus si depune cele mai sustinute eforturi pentru introducerea Standardelor
Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si a Standardelor Internationale de
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).
S-au elaborat standarde profesionale pentru fiecare dintre serviciile furnizate sau
activitatile prestate de profesionistii contabili, care constituie criterii de apreciere a
calitatii serviciilor furnizate sau activitatilor prestate: tinerea contabilitatii, elaborarea,
examinarea

si

prezentarea

situatiilor

financiare,

infiintarea

si

reorganizarea

intreprinderilor, evaluarea intreprinderilor, auditul intern, auditul statutar, activitatea de


cenzor, consultanta fiscala, expertiza contabila etc.
Standardele profesionale emise de CECCAR sunt:
1. Standardul profesional nr. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si
prezentarea situatiilor financiare
2. Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea
si prezentarea situatiilor financiare
3. Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor in societatile comerciale
4. Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar si Cadrul conceptual
privind misiunile standardizate ale expertului contabil

31

5. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare.


6. Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de expertii
contabili. Ghid de aplicare.
7. Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanta pentru crearea
intreprinderilor.
8. Standardul profesional nr. 37: Misiunea privind evaluarea intreprinderii
De asemenea, organismul profesional colaboreaza cu mediul universitar pentru
educatia in vederea obtinerii competentelor specifice calitatii de expert contabil sau de
contabil autorizat potrivit Standardelor Internationale de Educatie emise de IFAC. Pentru
dezvoltarea profesionala continua a fost emis Standardul National de Educatie nr. 38
care preia cerintele de educatie prevazute in Standardele Internationale de Educatie nr. 7
si 8 emise de IFAC. Acesta este pus in aplicare prin Programul national pentru
dezvoltarea profesionala continua emis pentru o perioada de cate cinci ani, si prin
programele anuale si lunare de dezvoltare profesionala .
In domeniul calitatii, organismul profesiei contabile din Romania este printre
primele organisme member IFAC care a extins Standardele Internationale de Calitate la
toate serviciile contabile prestate de profesionistii contabili.
In domeniul eticii, in Romania a fost adoptat Codul etic IFAC inca din anul 1995
drept Cod etic national al profesionistilor contabili (CENPC), care a fost actualizat
constant in functie de modificarile aduse Codului etic IFAC.
Pentru urmarirea modului de respectare a standardelor profesionale si etice,
organismul profesiei contabile dispune de toate resursele necesare unui system efficient
de investigare si de sanctiuni a cazurilor de nerespectare.
26. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania?
Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului.
Conferinta Nationala este constituita din :
- membrii Consiliului Superior ;
- membrii consiliilor filialelor Corpului ;
- membrii comisiilor de disciplina ;

32

- reprezentantii Ministerului Economiei i Finantelor de pe langa Consiliul Superior si


consiliile filialelor ;
- reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale,
conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri nscrii n Tabloul Corpului, n vigoare la 31
decembrie a anului expirat.
Conferina Naional este
o

ordinar i

extraordinar

Conferina naional ordinar se ntrunete anual prin grija Consiliului superior, care
alege locul i stabilete data; convocarea Conferinei naionale ordinare se face cu cel puin 20 de
zile naintea datei de desfurare a acesteia.
Conferina naional ordinar are atribuiile prevzute de art.31 din Ordonana Guvernului
nr. 65/1994, republicat.
Conform OG nr. 65/1994
Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a). Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert
contabil si de contabil autorizat;
b). Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul
Economiei si Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor
contabili, care vor fi transmise de catre CECCAR spre publicare in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I;
c). Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale CECCAR;
d). Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acestuia,
precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e). Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai comisiei de cenzori a
acestuia;
f). Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor
CECCAR si dispune masurile necesare;
g). Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor
filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea Comisiei Superioare de
Disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia
contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale.
Hotararile Curtii de Apel sunt definitive;

33

h). Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si Consiliilor filialelor
CECCAR;
i). Alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de Disciplina;
j). Indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta 65/1994.
Conform ROF
n exercitarea atribuiilor sale legale, Conferina naional ia i urmtoarele msuri:
a) aprob prin vot deschis situaiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor,
execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat, precum i bugetul
de venituri i cheltuieli al exerciiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;
b) aprob prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central i teritorial, sistemul de
salarizare pentru anul urmtor, precum i principiile i criteriile de organizare i de salarizare a
personalului angajat al Corpului;
c) aprob prin vot deschis sistemul de acordare i cuantumul cheltuielilor de deplasare i
reprezentare;
d) alege i revoc preedintele i membrii Consiliului superior i ai comisiei de cenzori;
alege i revoc preedintele i doi membri ai Comisiei superioare de disciplin;
e) aprob raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind rennoirea
mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alei;
f) aprob prin vot deschis nivelul indemnizaiilor pentru organele alese ale Corpului;
g) aprob normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale,
constatarea abaterilor i aplicarea sanciunilor administrative i/sau disciplinare membrilor sau
personalului angajat.
h) stabilete anual cotizaiile datorate de membrii Corpului i taxele de inscriere n
evidenele Corpului;
i) confirm lista cuprinznd membrii de onoare ai Corpului;
j) stabilete msurile necesare i urmrete ndeplinirea altor atribuii prevzute de actele
normative, precum i a propriilor hotrri.
Conferina Naional extraordinar are loc numai n cazuri deosebite i se convoac cu cel
puin 15 zile naintea datei fixate pentru desfurarea ei, de ctre Consiliul Superior, pe baza
ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniiativ sau la propunerea filialelor reprezentnd
peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

34

27. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare,


judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la
raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei
1. Comisia Superioara de Disciplina pe langa Consiliul Superior al Corpului
este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita
etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza
contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor.
Constituire:
-

7 membri titulari (dintre care un presedinte), dintre care:

Presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta


Nationala dintre membrii CECCAR

2 membri desemnati de Ministerul Economiei si Finantelor

2 membri desemnati de Ministerul Justitiei.

7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titulari)

Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene:


a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale
preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile
referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului
superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte;
b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i
profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile
filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a
exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz,
sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat;
c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de
comisiile de disciplin ale filialelor;

35

d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil


sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de
regulament.
Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin este de 4 ani.
Pot face contestaii la Comisia superioar de disciplin mpotriva hotrrilor
comisiilor de disciplin ale filialelor toi cei interesai, precum i consiliile filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicrii hotrrii
comisiilor de disciplin ale filialelor.
n perioada de judecare a contestaiei se suspend aplicarea prevederilor hotrrii
de sancionare, pentru lucrrile ncepute.
Membrii Comisiei superioare de disciplin sunt rspunztori de pstrarea
secretului profesional n exercitarea mandatului lor.
Hotrrile Comisiei superioare de disciplin pot fi contestate la Consiliul Superior
al Corpului, n termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunotin.
Contestaia nu suspend aplicarea hotrrii.
Pentru constituirea jurisprudenei disciplinare, Comisia superioar de disciplin
ntocmete o culegere cu toate soluiile proprii pronunate, ct i cu cele pronunate de
comisiile de disciplin ale filialelor, publicndu-le anual n revista Corpului.
2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a
regulamentelor si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile
disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza.
Comisia de disciplin a filialei este format din:
5 membri titulari (1 preedinte i 4 membri )
5 membri supleani
alei de adunarea general dintre membrii filialei, experi contabili, care se bucur de
autoritate profesional i moral deosebit.
Membrii supleani sunt desemnai n aceleai condiii, odat cu titularii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplin de pe lng consiliul filialei este competent s
sancioneze abaterile disciplinare svrite de experii contabili i contabilii autorizai,

36

membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au


fost svrite n raza teritorial a altei filiale.
Fac excepie plngerile privitoare la fapte svrite de membrii Consiliului
superior i ai consiliilor filialelor, de membrii i preedinii comisiilor de disciplin ale
filialelor, de preedinii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, precum i de
persoanele fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de
expert contabil sau contabil autorizat n Romnia, care se depun la Comisia superioar de
disciplin. Plngerile privitoare la fapte svrite de membrii i preedintele Comisiei
superioare de disciplin se depun la Consiliul superior care le analizeaz i le prezint
Conferinei naionale.
Comisia de Disciplina a filialei instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe
reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite.
Procedura de judecat disciplinar
Toate reclamaiile privind fapte susceptibile de a antrena rspunderea disciplinar
ndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societi recunoscute de Corp se
adreseaz comisiei de disciplin a filialei de care aparine cel reclamat. Aceasta
ntiineaz preedintele consiliului filialei.
Fac excepie reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Consiliului superior,
membrilor consiliilor filialelor, a membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin ale
filialelor sau profesionitilor i ai societilor strine care se adreseaz Comisiei
superioare de disciplin.
Plngerea ndreptat mpotriva unui membru al Corpului se adreseaz filialei din
care face parte acesta, cu excepia situaiilor n care competena aparine Comisiei
superioare de disciplin, pentru care plngerile se depun la Consiliul superior.
Plngerea astfel primit se transmite n termen de 48 de ore, preedintelui
comisiei de disciplin, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai
comisiei.
Procedura de judecat disciplinar este reglementat prin Regulamentul
comisiilor de disciplin, aprobat de Consiliul superior al Corpului i publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

37

Fapta svrit de un membru al Corpului, indiferent de funcia deinut n


structurile alese i funcionale, prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului
de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili, hotrrile organelor de
conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinar.

28. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de
pregatire teoretica si practica necesar.
Calitatea de expert contabil se dobandeste pe baza de examene si stagii practice.
Condiiile pentru a deveni expert contabil:
- examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin media
7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin;
- efectuarea unui stagiu de 3 ani. Stagiul se poate efectua in sistem colectiv sau pe
langa un tutore de stagiu. In perioada de stagiu, stagiarul este obligat sa efectueze
minimum 200 de ore de pregatire pe semestru, precum si pregatirea deontologica si
doctrina profesionala.
- susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (examen scris, proba
orala).
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil
persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are capacitate de exerciiu deplin;
b) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei
Cercetrii si Tineretului;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice
dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale.
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii
universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau
contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu
ndeplinirea condiiilor prevzute n ordonan (capacitate de exerciiu deplin; nu a
suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n

vigoare, interzice dreptul de

38

gestiune i de administrare a societilor comerciale) i susinerea unui interviu privind


normele de organizare i funcionare ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai.
29. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
Conform OG nr. 65/1994, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai are
urmtoarele atribuii:
a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului i susinerea examenului de
aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat. Programele de
examen, n vederea accesului la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, reglementrile
privind stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia i se avizeaz de Ministerul Economiei si Finantelor,
urmrindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu.
b) organizeaz evidena experilor contabili, a contabililor autorizai i a societilor
comerciale de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului;
c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili i a contabililor autorizai;
d) elaboreaz i public normele privind activitatea profesional i conduita etic a
experilor contabili i a contabililor autorizai, ghidurile profesionale n domeniul financiarcontabil;
e) asigur pentru experii contabili buna desfurare a activitii de evaluare pe baza
Standardelor Internaionale de Evaluare;
f) sprijin formarea i dezvoltarea profesional prin programe de formare i dezvoltare
profesional adecvate;
g) apr prestigiul i independena profesional a membrilor si n raporturile cu
autoritile publice, organisme specializate, precum i cu alte persoane juridice i fizice din ar i
din strintate;
h) colaboreaz cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate;
i) editeaz publicaii de specialitate;

j) alte atribuii stabilite prin lege sau regulament.

30. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?

39

Corpul, avnd statut de persoan juridic de utilitate public autonom, i


constituie veniturile din activitile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-i
cheltuielile n ntregime din aceste venituri.
Sursele de finantare ale CECCAR:
a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil
autorizat;
b) taxa de inscriere in evidenta Corpului ( Tabloul Corpului );
c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului
care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale
recunoscute de Corp;
d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
e) donatii;
f) alte venituri din activitatea Corpului si a filialelor sale, stabilite prin
regulament.
Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile se stabilesc anual de Conferinta
Nationala a CECCAR.
31. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni
membra a Corpului?
Societile comerciale de expertiz contabil trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
a) s aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea acionarilor sau asociailor s fie experi contabili i s dein
majoritatea aciunilor sau a prilor sociale;
c) Consiliul de administraie al societii comerciale s fie ales n majoritate dintre
acionarii sau asociaii experi contabili;
d) aciunile s fie nominative i orice nou asociat sau acionar s fie admis de
Adunarea general.
Coduri CAEN acceptate: 6920 (fost 7412) activitate principala ( vezi fisierul
Tabel coduri CAEN 2010)
Aceleai condiii trebuie ndeplinite i de ctre societile de contabilitate.

40

32. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar


cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG
nr. 65/1994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de
organizare si de conducere a activitatii economico financiare si de contabilitate, de a
supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului
contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale situatiilor
financiare.
Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a
unui economist, economistul fiind subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile
specifice fisei postului sau. De asemenea, economistul este specializat in multe domenii:
turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar contabil etc.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar
contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile
executate, un salariu, ci un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la
misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG
nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare
intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un
profesionist independent.
Contabilul salariat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile care ii
revin din fisa individuala a postului; rareori, in cazul unei intreprinderi, acesta executa
toate lucrarile contabile; de regula este specializat pe un sector al contabilitatii.
Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor
executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si
penal fata de intreprindere. De asemenea, ei pot pierde intreprinderea de client si, prin
aceasta, sansa de venit.
In schimb, economistul si contabilul salariati pierd cu greu postul in urma unor
proceduri anevoioase.

41

33. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?


n aplicarea prevederilor din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat,
lucrrile ce se pot executa, fr a fi limitative, de ctre experii contabili n cadrul
contractelor de prestri de servicii sunt:
a) inerea sau supravegherea contabilitii i ntocmirea situaiilor financiare;
- acordarea asistenei privind organizarea i inerea contabilitii, inclusiv n cazul
sistemelor informatice;
- elaborarea i punerea n aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat
unitii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune i control prin
buget, n baza i cu respectarea normelor generale;
b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:
- analiza structurilor financiare;
- analiza gestiunii financiare i a rentabilitii capitalului investit;
- tehnici de analiz i de gestiune a fondului de rulment;
- sistem de credit-leasing, factoring etc.;
- elaborarea de tablouri de finanare i planuri de trezorerie;
- elaborarea de tablouri de utilizri i resurse;
- asistena n prevenirea i nlturarea dificultilor unitii;
c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:
- diagnostic financiar - creterea, rentabilitatea, echilibrul i riscurile financiare;
- audit intern - organizarea sau controlul regularitii i sinceritii sistemului;
- studii, asisten pentru realizarea de investiii financiare;
-audit statutar i certificarea bilanului contabil cu respectarea reglementrilor
specifice;
d) efectuarea de evaluri potrivit standardelor internaionale de evaluare, ca:
- evaluri de bunuri i active patrimoniale;
- evaluri de ntreprinderi i de valori mobiliare, pentru vnzri, succesiuni, partaje,
donaii sau la cererea celor interesai;
- evaluri de elemente intangibile;

42

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de


persoane fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege, ca:
- expertize amiabile (la cerere);
- expertize contabil-judiciare;
- arbitraje n cauze civile;
- expertize de gestiune;
f) executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
- ntocmirea de situaii periodice;
- consolidarea conturilor i bilanului;
- ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung;
g) executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
- studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
- participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
- asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
- fiscalitate imobiliar;
- asisten n aplicarea tarifului vamal;
- asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor;
- vizarea declaraiilor fiscale anuale ale agenilor economici;
h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic, cum ar fi:
- organigrame, structuri, definiri de funcii;
- legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
- mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
- analiza i organizarea fluxului informaional;
- alegerea soft-urilor necesare;
- formarea profesional continu;
- contribuii la protecia patrimoniului unitii;
i) ndeplinirea atribuiilor prevzute n mandatul de cenzor la societile
comerciale, conform prevederilor legale;
j) ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege n procedurile de reorganizare judiciar
i faliment cum ar fi :

43

- efectueaz lucrri cu privire la reflectarea n contabilitate a principalelor


operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i lichidarea societilor comerciale, precum i
reatragerea sau excluderea unor asociai din cadrul societilor comerciale;
k) acordarea de asisten de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea
societilor comerciale cum ar fi:
- activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice;
- studii de fezabilitate la nfinarea ndreprinderilor;
- activiti ale holdingurilor;
l) efectuarea pentru persoane fizice i juridice a oricrui serviciu profesional care
presupune cunotine de contabilitate;
m) alte activiti i servicii pentru ntreprinderi cuprinse n clasele CAEN: 6209,
6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621 precum i altele stabilite de Biroul
Permanent al Consiliului Superior.
34. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si
teritorial) ?
Sediul central al Corpului este n Municipiul Bucureti.
CECCAR are 42 de filiale fr personalitate juridic n fiecare reedin de jude i n
Municipiul Bucureti.
Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia este astfel organizat
nct s-i poat ndeplini atribuiile de organism de autoreglementare.
Pentru mbuntirea managementului la nivel central i local s-au luat o serie de msuri,
cum ar fi:
a). Modificarea organigramei Corpului, n sensul punerii centrului de greutate al gestiunii
profesiei pe structuri executive (departamente, sectoare).
b). Clasificarea filialelor Corpului n funcie de volumul de activitate i numrul de
membri in 5 categorii (grade), care s constituie baza determinrii indicatorilor de alocare a
resurselor n cadrul Corpului:

Categoria 0 peste 3.000 membri

Categoria I peste 600 membri

Categoria II 301 600 membri

Categoria III 101 300 membri

44

Categoria IV pn la 100 membri.

La 31 decembrie 2004:
-

filiale categoria 0 1 filial (Bucureti)

filiale categoria I 10 filiale

filiale categoria II 12 filiale

filiale categoria III 17 filiale

filiale categoria IV 2 filiale

Organizare la nivel central:


1. Organe de decizie

Conferina Naional

Consiliul Superior

Biroul Permanent

Preedintele Corpului

Pentru urmrirea punerii n aplicare a msurilor hotrte de Biroul permanent, Consiliul


superior i Conferina naional i asigurarea legturii ntre organele alese i organele executive
ale Corpului s-a nfiinat Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de
organizare i funcionare precum i atribuiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului
se stabilesc prin hotrre a Consiliului Superior.

Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurat de ctre cenzori, care


sunt alei pentru o perioad de patru ani, de Conferina naional ordinar, prin vot
deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior.
Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul Superior:
-

Comisia Superioar de Disciplin

Comisia Central de Arbitraj

Comisia de Apel

2. Organe de execuie

Director general executiv

Departamente, direcii, sectoare, birouri

Seciunile Corpului se organizeaz pe categorii profesionale, i anume:


-

seciunea experi contabili

seciunea contabili autorizai

45

Organizare la nivel de filial


1.. Organe de decizie

Adunarea General

Consiliul filialei

Biroul Permanent

Preedintele filialei

Verificarea gestiunii financiare a filialei este asigurat de ctre cenzori, care sunt
alei pentru o perioad de patru ani, de Adunarea generala a filialei, prin vot deschis.
Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul filialei:
-

Comisia de Disciplin

Comisia de Arbitraj

Comisia de Apel

2. Organe de execuie

Directorul executiv al filialei

Sectoare

Sector eviden Tablou


Sector stagiu i dezvoltare profesional continu
Sector etic i control respectare norme
Birou expertize contabile
Birou administrativ

35. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?


Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt:
- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si
invatamant;
- respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de
organismul professional, cu deosebire cele care se refera la integritate si obiectivitate;
- recunoasterea unei datorii fata de public.

46

Uneori, datoria membrilor privind profesiunea lor si publicul poate fi in


contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate
fata de angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale
nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor, astfel incat sa garanteze o
calitate optima a serviciilor sis a pastreze increderea publicului in profesie.
Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta,
pe stiinta in profesie, pe competenta.
36. Activitatile componente ale profesiei contabile.
Profesia contabila este o profesie cu o arie de activitate larga si diversa.
Pentru a mentine o inalta calitate si diversitate a serviciilor profesionale oferite
este esentiala asigurarea faptului ca firmele profesionale pot elabora cea mai larga gama
de competente posibila si sunt capabile sa atraga si sa retina persoane capabile pentru a-si
servi clientii. Aceasta este calea ideala, sin u protectionismul si mediul anticompetitive,
pentru a permite sa fie servit atat interesul clientilor, cat si al publicului in general.
Lista principalelor activitati / servicii care compun profesia contabila sunt:
1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Management financiar contabil
6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala)
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile
Diversitatea profesiei este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite
organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine
dintre aceste activitati.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita:
- prin compartimente proprii;

47

- prin externalizare.
Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile, numai auditul statutar
este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse
unui astfel de control.
Alte servicii furnizate exclusive de profesionistii contabili sau partajate cu alte
profesii sunt:
- resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de
control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de
resursele umane, recrutare etc.
- misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala;
- servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila
(investigare si analiza), analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea
datoriilor si recapitalizarea, gestionarea portofoliului, controlul administrative si
financiar, brokerajul etc.
- servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin
juridic si administrative pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor
etc.
37. Categorii de profesionisti contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita:
- prin compartimente proprii;
- prin externalizare.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in:
- dependenti, cu statut de angajat;
- independenti sau liber profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente
ale profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber profesionistilor
contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:
- individual
- in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.

48

O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate cde


angajati sau ca furnizori de servicii in domeniul auditului intern si controlului intern,
activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.
38. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
Modul in care ar trebui reglementata profesia contabila a constituit in ultimii ani
subiectul multor dezbateri si, in consecinta, au avut loc multe schimbari deoarece
profesionistii contabili, clientii lor, organismele profesionale si guvernele cauta sa se
asigure ca profesia contabila continua sa furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie
la cresterea si dezvoltarea economica globala.
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi
interesul public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol
essential care se regasesc in cele trei comandamente fundamentale ale organismelor
profesionale:
- educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
- etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
- calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor.
Pentru a atinge aceste obiective, organismele profesionale trebuie sa sustina si sa
promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii,
membrilor lor.
Organismul professional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita
membrilor sai pentru a se asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este
indeplinita, chiar si atunci cand exista o reglementare externa semnificativa a profesiei
din partea unei agentii guvernamentale.
O profesie, in general, este definita si judecata prin cunostintele, aptitudinile,
atitudinea si etica celor implicate in aceasta profesie. Reglementarea unei profesii este un
raspuns prcis la nevoia de standarde sigure, care sa fie indeplinite de membrii acelei
profesii.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a). profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cererilor
economiei si societatii;

49

b). conditiile de piata in care activeaza profesia;


c). calitatea serviciilor furnizate de membrii sai. Reglementarea este necesara
pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea
ce implica:
- adoptarea de standarde profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile,
precum investitorii, creditorii etc.
Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a
unor aspecte aferente pietei serviciilor contabile, cel putin datorita urmatoarelor doua
cauze:
- existenta unui dezechilibru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care
primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicii care dispune de expertiza
profesionala. Reglementarea poate trata acest dezechilibru prin oferirea certificarii
beneficiarului ca furnizorul dispune de calificarile necesare si va respecta standardele
profesionale adecvate in activitatea sa. Astfel, beneficiarul este incredintat ca primeste
servicii de calitate.
- in afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti
care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii
contabile. Reglementarea poate trata acest aspect dand o asigurare ca aceste beneficii si
costuri pentru partile terte sunt luate in considerare pentru a determina ce serviciu trebuie
produs si la ce standarde de calitate.
39. Ce semnificatie are interesul general (interesul public) ?
Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public,
prin public intelegandu-se:
- clientii
- Guvernul
- angajatorii
- investitorii
- oamenii de afaceri

50

- comunitatile financiare
- donatorii de fonduri
- orice alta persoana
care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna
functionare a economiei.
Aceasta

incredere acordata de public impune profesiei contabile o

responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia


colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in
slujba carora se afla.
Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea
de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.
Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite
de contabilul profesionist.
Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public.
Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul
conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte,
pentru un management financiar efficient si sfaturi competente referitoare la o varietate
de aspecte legate de afaceri si impozite.
40. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei
contabile?
Realizarea obiectivului profesiei contabile, care consta in satisfacerea exigentelor
publicului, impune mai multe imperative, cum ar fi:
- credibilitatea publicul are nevoie de informatii credibile;
- profesionalismul profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de
clienti, angajatori si terti ca profesionisti in domeniu;
- calitatea serviciilor toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie
sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate;
- increderea utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie
asigurati ca aceste servicii sunt subordinate unui ansamblu de reguli de atica profesionala.

51

41. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?


Consiliul Superior exercit drepturile Corpului aferente statutului su de persoan
juridic de utilitate public; n mod esenial, are ca atribuie reprezentarea profesiunii n
faa autoritilor publice prin preedintele su i coordonarea aciunilor consiliilor
filialelor judeene.
Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv preedintele, i 8
supleani. Reprezentarea experilor contabili i contabililor autorizai se stabilete n
funcie de procentajul experilor contabili n raport cu totalul membrilor Corpului la
nivelul rii.
Consiliul superior se convoac cel puin o dat pe semestru de ctre preedintele
su i ori de cte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului
permanent, a majoritii membrilor Consiliului superior, precum i la cererea Comisiei
superioare de disciplin.
Deliberrile Consiliului superior au caracter strict secret; hotrrile sunt date
publicitii n revista editat de Corp i/sau pe site-ul Corpului. Hotrrile de interes
general se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior: 4 dintre
acetia sunt alei dintre experii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizai;
b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare
a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Economiei i Finanelor i Ministerului
Justiiei; regulamentul de organizare i funcionare nu va fi naintat pentru aprobare fr
avizele favorabile ale celor dou ministere;
c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor
contabili pe baza Codului etic IFAC;
d) asigur administrarea i gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i de
contabil autorizat;
f) vegheaz ca reglementrile privind dobndirea calitii de expert contabil i
contabil autorizat s fie aplicate strict;

52

g) asigur coordonarea activitii consiliilor filialelor; aprob metodologia de


elaborare a bugetului de venituri i cheltuieli al Corpului;
h) aprob statele de funcii ale Corpului la nivel central i teritorial;
i) asigur participarea membrilor si n cadrul unor comisii de studii i cercetri
destinate a face s progreseze profesia i tiina contabil sau n diverse grupe de lucru
din cadrul instituiilor guvernamentale i neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide n termen de 30 de zile asupra contestaiilor fcute mpotriva hotrrilor
luate de Comisia superioar de disciplin;
k) aprob normele privind desfurarea activitii curente a compartimentelor i
verigilor organizatorice ale Corpului;
l) ia toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de
acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de asigurare a riscului
profesional de ctre toi membrii Corpului;
m) analizeaz activitatea membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin,
experi contabili, i ia msuri administrative, organizatorice, inclusiv de natur
disciplinar; pentru preedintele i membrii Comisiei superioare de disciplin, experi
contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinei naionale care hotrte;
n) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament i de
hotrrile Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai.
42. Care sunt atribuiile preedintelui CECCAR?
Preedintele Consiliului superior este ales de Conferina naional dintre membrii
Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia pentru un mandat de
4 ani i poate fi reales pentru cel mult nc un mandat.
Persoana respectiv poate s cumuleze aceast funcie numai dac i desfoar
activitatea n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil i se bucur de
autoritate profesional i moral deosebit.
Pentru asigurarea continuitii, alegerea viitorului preedinte se face cu un an
naintea expirrii mandatului preedintelui n funcie, fr ca perioada respectiv s
influeneze durata mandatului noului preedinte.

53

Preedintele Consiliului Superior asigur executarea hotrrilor Consiliului


Superior i a deciziilor Biroului permanent i coordoneaz activitatea curent a Corpului.
Preedintele Consiliului superior are urmtoarele atribuii:
a) convoac i conduce edinele Consiliului superior i ale Biroului permanent;
b) conduce i coordoneaz dezbaterile sedintelor organelor de conducere;
c) prezint anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru
exerciiul viitor;
d) urmrete ca angajarea i efectuarea cheltuielilor s se fac cu ncadrarea n
bugetul aprobat de Conferina naional;
e) prezint situaiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior i spre
aprobare Conferinei naionale;
f) reprezint Corpul n faa autoritilor publice, a terilor sau organizaiilor
naionale i internaionale, aprnd prestigiul i independena profesional a membrilor
si;
g) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Conferina naional, de Consiliul
superior i de Biroul permanent.
Preedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la
lucrrile consiliilor filialelor, seciunilor i departamentelor Corpului, participnd la
dezbateri fr drept de vot.
Preedintele Consiliului Superior poate s delege un membru al acestuia pentru o
aciune sau activitate determinat.
Preedintele Consiliului superior are competena s reuneasc preedinii
consiliilor filialelor sau reprezentanii lor, n vederea examinrii unor probleme deosebit
de importante ale aprrii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricror
msuri de ordin colectiv.
43. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?
Emblema este compus dintr-o carte simboliznd nsemnle profesiei, toiagul de
crainic al zeului Hermes cu doi erpi ncolcii, ceea ce semnific n Grecia antic
diplomaia; emblema Corpului simbolizeaz rolul de crainic al profesionistului contabil,
pe care l are atunci cnd red imaginea fidel, corect i complet a patrimoniului

54

contabilizat

sau

expertizat;

precum

deviza:

TIIN,

INDEPENDEN,

MORALITATE, atribute eseniale ale acestei profesii.

45. Enumerai 8 atribuii ale Adunrii generale ale filialei CECCAR.


Adunarea general este organul de conducere i control al filialei i este compus
din toi membrii acesteia nscrii n Tabloul Corpului i care sunt la zi cu plata cotizaiilor
profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa dect la adunarea general a
filialei de care aparine.
Adunarea general are urmtoarele atribuii:
a) ia cunotin, dezbate i aprob prin vot deschis raportul de activitate prezentat
de consiliului filialei pentru perioada expirat;
b) aprob, prin vot deschis, bugetul de venituri i cheltuieli al filialei pentru
exerciiul financiar viitor i execuia bugetului pentru exerciiul financiar expirat insoit
de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ;
c) ia cunotin de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitii
profesionale a experilor individuali i a societilor comerciale controlate, n vederea
asigurrii bunei exercitri a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat pe
teritoriul filialei. Adunarea general aprob lista experilor individuali i societilor
comerciale ce vor fi auditate calitativ n anul urmtor;
d) alege i revoc preedintele i patru membri ai comisiei de disciplin a filialei;
e) alege i revoc preedintele i membrii consiliului filialei precum i cenzorii;
f) propune, dintre membrii si, candidai pentru funcia de preedinte i de membru
al Consiliului superior;
g) adopt lista cuprinznd membrii de onoare ai filialei;
h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, regulament, de Codul etic
naional al profesionitilor contabili sau hotrte de Consiliul superior.
46. Ce reprezint Codul etic naional al profesionitilor contabili?
Noiunea de Etic, potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne, este tiina
care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din perspectiva

55

principiilor morale i cu rolul lor n viaa social; totalitatea normelor de conduit


moral corespunztoare.
Etica este o teorie raional asupra binelui i rului, o reflecie n amonte asupra
valorilor inteligent i moral ornduite.
Se poate spune c etica stabilete principii despre bine i ru prin standarde de
comportament, atitudine menit s faciliteze aplicarea valorilor prin existena unui Cod
etic pentru aproape orice activitate.
Noiunea de etic, dac se rezerv ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de
reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesionitilor fa
de persoanele tere, prin garantarea respectrii valorilor convenite ale secretului
profesional.
n ara noastr la elaborarea codului etic naional al profesionitior contabili din
Romnia s-au avut n vedere recomandrile I.F.A.C. n legtur cu faptul c
C.E.C.C.A.R. are responsabilitatea pregtirii unor cerine etice detaliate a introducerii i
mbuntirea acestor cerine.
I.F.A.C. crede c datorit diferenelor de cultur lingvistice, legislative i sociale
sarcina pregtirii unor cerine etice detaliate revine n principal organismelor membre din
fiecare ar care au responsabilitatea introducerii i mbuntirii acestor cerine.
De aceea I.F.A.C. crede c identitatea profesiunii contabile este caracterizat la
nivel mondial de strdania ei de a realiza un numr de obiective comune i respectarea
anumitor principii fundamentale n acest scop. Prin urmare I.F.A.C. recunoscnd
responsabilitile profesiunii contabile i considernd c rolul su este de a oferi
principiile cluzitoare, ncurajnd continuitatea eforturilor i promovnd armonizarea, a
considerat necesar s stabileasc un cod internaional al eticii pentru profesionitii
contabili, care s constituie baza pe care s fie fundamentate cerinele etice din fiecare
ar, pentru profesionitii contabili din fiecare ar.
Acest cod internaional este menit a servi ca model pe care s se bazeze
principiile etice din fiecare ar.
Codul stabilete standarde de conduit pentru contabili profesioniti i
formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesioniti n
vederea realizrii obiectivelor comune.

56

Profesionitii contabili din ntreaga lume acioneaz n medii diferite, culturi i


reglementri diferite, scopul de baz al codului trebuie ns ntotdeauna respectat.
n cazul n care o prevedere naional este n conflict cu o prevedere din codul etic
al I.F.A.C. cerina naional trebuie s prevaleze.
Pentru acele ri care doresc s adopte codul etic al I.F.A.C. drept cod naional,
I.F.A.C. a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea i
aplicabilitatea n acea ar. Limbajul este coninut n declaraia de politic a consiliului
I.F.A.C. prefa la cerinele etice ale organizaiei membre.
Codul se bazeaz pe aceea c dac nu se prevede n mod special altceva,
obiectivele i principiile fundamentale sunt egale pentru toi contabilii profesioniti
indiferent dac practic n domenii diferite ( industrie, comer, sectorul public,
nvmnt).
n anul 1995, la Conferina Naional a CECCAR a fost adoptat Codul privind
conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din
Romania.
Codul etic naional din Romnia stabilete normele de conduit pentru
profesioniti contabili i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de
acetia n vederea realizri obiectivelor comune Profesionitii contabili din Romnia
acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca liberi profesioniti sau
angajai, scopul de baz al codului trebuie ns respectat.
Potrivit acestui cod, conduita profesionitilor contabili i relaiile profesionale cu
ceilali trebuie caracterizate prin: integritate, obiectivitate, independen, secret
profesional, promovarea profesionalismului i a competenei profesionale.
Aprarea onoarei i independenei Corpului trebuie dovedit prin:
- tiin, competen i contiin;
- independen de spirit i dezinteres material;
- moralitate, probitate i demnitate.
Comportamentul cu clientela, calitatea lucrrilor, punctualitatea n execuie,
autocontrolul calitii i remunerarea serviciilor prestate sunt precizate n cadrul Codului
de conduit etic i profesional.

57

Codul etic naional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de


profesionitii contabili i de a proteja mpotriva implicrii acestora n elemente negative.
Codul etic naional are 3 pri:
A) - destinat tuturor profesionitilor contabili angajai sau liberi profesioniti
B) - destinat exclusiv profesionitilor contabili liber profesioniti
C) - destinat exclusiv celor angajai
47. Ce conine Declaraia Consilului Superior al Corpului privind punerea n
aplicare i nsuirea cerinelor etice?
CECCAR, n baza Declaraiei privind obligaiile referitoare la Codul etic pentru
profesionitii contabili (SMO 4 emis de IFAC), are responsabilitatea de a promova
norme de nalt conduit profesional i s se asigure c cerinele etice sunt respectate,
iar nerespectarea lor va fi investigat, lundu-se murile care se cuvin.
Misiunea de a pregti cerine etice detaliate aparine Consiliului Superior al
CECCAR.
CECCAR elaboreaz prevederi normative adecvate cerinelor etice aplicabile
tuturor misiunilor profesionitilor contabili.
CECCAR asigur consultan i ndrumri care s ajute la rezolvarea conflictelor
de etic ale profesionitilor contabili.
n cadrul CECCAR funcioneaz Departamentul de etic, comisiile de apel i
comisiile de disciplin, atribuiile acestora fiind stabilite prin hotrri ale Consiliului
Superior.
Punerea n aplicare a cerinlor etice va fi susinut de introducerea unui program
menit s asigure Corpul c membrii individuali cunosc toate cerinele etice i
consecinele nerespectrii acestor cerine.
Profesionitii contabili vor respecta cerinele etice care i privesc, fr s fie
nevoie de constrngeri sau sanciuni. Pot exista ns i cazuri n care astfel de cerine
sunt ignorate n mod flagrant sau pe care aceia nu le respect din eroare, omisiune sau
din lipsa de nelegere a lor. Este n interesul profesiei i al tuturor membrilor ca publicul
larg s aib ncredere c nerespectarea cerinelor etice ale profesiei va fi investigat i,
acolo unde este cazul, vor fi luate muri disciplinare.

58

Profesionitii contabili trebuie sfie pregtii s justifice orice abatere de la


cerinele etice. Nerespectarea cerinelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de
la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da natere unor aciuni disciplinare.
Msurile disciplinare pot aprea, de obicei, ca urmare a:
-nerespectrii normelor generale de baz i specifice aplicabile tuturor misiunilor
profesioniilor contabili;
- nerespectrii regulilor de etic;
- conduitei discreditabile sau dezonorante.
Investigaiile disciplinare vor ncepe, de obicei, ca rezultat al unor plngeri.
Investigaiile pot fi introduse i din oficiu de ctre CECCAR sau de ctre o entitate
administrativ, fr s fie fcut o plngere.
48. Ce nelegei prin Supravegherea Public?
Activitatea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia
se desfoar sub supravegherea autoritii de stat, reprezentat de Ministerul Economiei
i Finanelor.
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze
supravegherea public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia au urmtoarele ndatoriri:
a) particip la Conferina naional i la edinele Consiliului superior, fr drept de
vot;
b) sesizeaz ministrul economiei i finanelor ori de cte ori hotrrile Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia contravin reglementrilor
legale. Ministerul Economiei i Finanelor poate ataca hotrrile Corpului Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia la instana de contencios administrativ,
n condiiile legii. Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, procedura prealabil nu este
obligatorie.
Pentru a-i putea exercita atribuia prevzut prin lege, Corpul Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia va pune la dispoziia persoanelor
desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor o copie de pe hotrrile i deciziile

59

luate, precum i toate materialele care au fost supuse aprobrii n Consiliul superior,
Biroul permanent i Conferina naional, precum i, la cererea acestora, toate
documentele care au stat la baza adoptrii deciziilor i hotrrilor, n termen de 7 zile de
la adoptarea acestora.
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s supravegheze
activitatea public a consiliului filialei au urmtoarele atribuii:
a) particip la lucrrile adunrii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent
i ale comisiei de disciplin, fr drept de vot;
b) sesizeaz Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia cu
privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n evidena acestuia de ctre consiliile
filialelor, pe care le consider nelegale;
c) sesizeaz Comisia superioar de disciplin cu privire la hotrrile comisiei de
disciplin a filialei pe care le consider nelegale;
d) sesizeaz persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze
supravegherea public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia asupra hotrrilor consiliului filialei, care contravin
reglementrilor legale, precum i cu privire la cazurile prevzute la lit. b) i c).
Pentru exercitarea ndatoririlor i atribuiilor prevzute de lege, materialele supuse
dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul
Economiei i Finanelor cu cel puin 7 zile nainte.
n cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective ctre
persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor, acestea pot solicita fie
amnarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au
transmis materialele ori Ministerul Economiei i Finanelor poate exercita cile de atac,
n condiiile legii.
49. Care sunt principalele orientri strategice ale CECCAR pentru perioada
2005 2010?
Organizarea profesiei.
CECCAR trebuie s se transforme treptat dintr-un organism nchis (n serviciul
exclusiv al membrilor), ntr-un institut profesional n serviciul economiei; numai aa i

60

va putea ndeplini calitatea de persoan juridic de interes public prevzut prin legea
de organizare i funcionare. Identificarea i valorificarea tuturor posibilitilor de
colaborare cu celelalte organisme care au fost create n zona profesiei contabile, n scopul
asigurrii unitii de concepie i de metod n profesia contabil, pe baza directivelor i
normelor europene, a standardelor internaionale de contabilitate i audit, va constitui una
din prioritile viitoare ale CECCAR.
CECCAR va trebui s aib n continuare iniiativa n colaborare, inclusiv prin
crearea unor forme asociative cu diferitele organisme nfiinate n cadrul profesiei
contabile; o atenie deosebit se va acorda colaborrii cu Camera Auditorilor Financiari
pe baza propunerilor fcute de CECCAR n acordul de colaborare ncheiat.
Atragerea tuturor profesionitilor contabili din economie n sfera de preocupri
ale CECCAR sub aspectul formrii i al deontologiei profesionale pe baza Codului etic
naional al profesionitilor contabili, face necesar perfecionarea, n continuare, a
organizrii interne a CECCAR, n ceea ce privete structurile executive de la nivel central
i teritorial, ct i cele de decizie de la nivelul comisiilor, seciunilor i departamentelor.
Exercitarea profesiei.
CECCAR trebuie s-i intensifice, n continuare, preocuprile pe linia gestionrii
profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, indiferent de lucrrile pe care acetia
le efectueaz i

de organismul profesional care gestioneaz lucrarea, n nelesul

termenilor i definiiilor date de organismele Uniunii Europene n Cartea verde


european, lund atitudine fa de orice ncercare de a restriciona accesul experilor
contabili la activiti i lucrri prevzute expres prin reglementrile europene ca formnd
apanajul acestora.
Fidel principiilor nscrise n statutele organismelor europene i internaionale din
care face parte, CECCAR va aciona, n continuare, pentru evitarea oricrei
incompatibiliti n exercitarea profesiei, lund msuri de mbuntire a procedurilor de
control al calitii i de monitorizare a activitii membrilor, de cretere a calitii
investigaiilor i de aplicare de sanciuni; CECCAR va trebui s gseasc cele mai
potrivite forme i metode pentru atragerea tuturor membrilor CECCAR i a tuturor
contabililor din economie la aciunile de formare i dezvoltare profesional continu i la

61

respectarea deontologiei profesionale corespunztor activitii profesionale pe care


acetia o realizeaz, n practic liber sau ca angajai.
Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii
de servicii profesionale, formula bun la toate dovedindu-se nu numai ilizorie, dar chiar
periculoas, lundu-se totodat msurile organizatorice necesare.
CECCAR va lua msuri, n continuare, pentru dezvoltarea unor cabinete
profesionale naionale puternice ncurajnd procesul de concentrare prin diverse forme.
Interesul public.
Acceptarea satisfacerii interesului public n condiii de competen i deplin
responsabilitate este cea mai nalt misiune pe care membrii CECCAR o au de ndeplinit
n continuare; n consecin, toate aciunile CECCAR trebuie s vizeze stabilirea unui rol
clar i a unui loc stabil al profesionistului contabil n mediul de afaceri, n relaia
contribuabil-fisc, n relaia entitilor economice i sociale ca furnizri de informaii
contabile cu utilizatorii acestora. n acelai timp, se vor lua msuri de cretere a
responsabilitii i responsabilizrii membrilor fa de public; perfecionarea n
continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui la creterea autoritii i
prestigiului membrilor CECCAR.
n vederea satisfacerii interesului public, CECCAR va colabora, n continuare, cu
organismele administrative i cu diferitele organisme i structuri ale societii civile.
Educaie.
ndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiionat de
formare i instruire principalele ci pentru meninerea competenei membrilor
CECCAR; acest proces de meninere a competenei va trebui s fie n continuare
perfecionat i modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR, att sub aspectul cuprinderii,
ct i al ntinderii. Una din marile provocri ale CECCAR n ceea ce privbete instruirea
i formarea profesionitilorcontabili o constituie , i n perioadele viitoare, cunoaterea i
aplicarea standardelor internaionale de raportare financiar i a standardelor de audit.
Parteneriatul sector public sector privat.
Una din preocuprile fundamentale ale CECCAR o constituie i n perioada
viitoare, construirea unor relaii de parteneriat cu sectorul public i n mod deosebit cu
Parlamentul, Guvernul i cu celelalte organisme guvernamentale. CECCAR trebuie s se

62

implice n sesizarea fenomenelor negative din economie, a calitii necorespunztoare a


unor reglementri din domeniul financiar-contabil; activitatea de lobby trebuie promovat
n mod corespunztor.
CECCAR trebuie s valorifice, n interesul general al rii, poziia sa de membru
n organismele internaionale i s sprijine introducerea standardelor internaionale de
raportare financiar pentru sectoarele public i privat.
Dezvoltarea serviciilor pentru membri trebuie s constituie, n continuare, o
preocupare major pentru CECCAR: identificarea de noi servicii, elaborarea de norme
profesionale i ghiduri de aplicare, n serviciul membrilor, mbuntirea sistemului de
comunicare cu membrii i de participare a acestora la luarea deciziilor, sprijin pentru
rezolvarea unor probleme financiare i sociale ale acestora, etc.
Activitatea internaional.
CECCAR va trebui s-i sporeasc, n continuare, aportul la lucrrile
organismelor europene i internaionale din care face parte i s-i consolideze poziia de
lider n cadrul organismelor profesionale din Europa central i de est. Va trebui s
sprijine tinerele organisme profesionale din rile regiunii sud-est europene i n mod
deosebit profesia contabil din Republica Moldova.
Obinerea dreptului de a vota n organismul de specialitate al Uniunii Europene
(FEE), organizarea n ara noastr a unor regiuni de lucru ale IFAC i FEE i depunerea
unor candidaturi pentru obinerea unor locuri n organele de conducere ale acestor
organisme, creterea, n continuare, a rolului n activitatea unor organisme internaionale
la care CECCAR este membru fondator i/sau membru n Consiliile de conducere ale
acestora, consolidarea iniiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilitii
(SEEPAD) iniiativ romneasc, sunt numai unele din obiectivele pe care CECCAR le
va aborda n perioada urmtoare.
50. Prezentai structura i prile componente ale Codului etic naional al
profesionitilor contabili.
Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia stabilete norme de
conduita pentru profesionitii contabili i formuleaz principiile fundamentale care
trebuie respectate de ctre profesionitii contabili n vederea realizrii obiectivelor

63

comune. Profesionitii contabili din Romnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale
economiei naionale ca liber-profesioniti sau ca angajai; scopul de baza al Codului,
trebuie insa ntotdeauna respectat.
Codul Etic este structurat n 3 pri, i anume:

Partea A Aplicabil tuturor profesionitilor contabili;


Partea A stabilete principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru

profesionitii contabili i ofer un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii.


Cadrul conceptual ofer ndrumri legate de principiile fundamentale de etic.
Profesionitilor contabili li se cere s aplice acest cadru conceptual n identificarea
ameninrilor la adresa conformitii cu principiile fundamentale, n evaluarea
importanei lor i, dac aceste ameninri sunt altfel dect n mod clar nesemnificative s
aplice msuri de protecie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel nct
s nu fie compromis conformitatea cu principiile fundamentale.

Partea B Aplicabil profesionitilor contabili independeni

Partea C Aplicabil profesionitilor contabili angajai.


Prile B i C ilustreaz modul n care Cadrul conceptual trebuie aplicat n situaii

specifice. Ele ofer exemple de msuri de protecie care ar putea fi adecvate pentru a
soluiona ameninrile la adresa conformitii cu principiile fundamentale i, de
asemenea, ofer exemple de situaii n care nu sunt disponibile msuri de protecie pentru
a soluiona ameninrile i, n consecin, activitatea sau relaia care genereaz
ameninrile trebuie evitat.
n detaliu, structura si partile componente ale noului Cod etic national al
profesionistilor contabili se prezint astfel::
Anexa 1 - Introducere explicativa
Anexa 2 - Declaratia Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. privind punerea in aplicare si
insusirea cerintelor etice
PARTEA A - APLICAREA GENERALA A CODULUI
Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual
Sectiunea 110 Integritate
Sectiunea 120 Obiectivitate
64

Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta


Sectiunea 140 Confidentialitatea
Sectiunea 150 Comportamentul profesional
PARTEA B - PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI
Sectiunea 200 Introducere
Sectiunea 210 Acceptarea unui client
Sectiunea 220 Conflicte de interese
Sectiunea 230 Opinii suplimentare
Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii
Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale
Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 280 Obiectivitate
Sectiunea 290 Independenta misiuni de audit si certificare
PARTEA C - PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI
Sectiunea 300 Introducere
Sectiunea 310 Conflicte potentiale
Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea 340 Interese financiare
Sectiunea 350 Stimulente . Acceptarea si emiterea de oferte
Anexa : Definitii
51. Ce este si ce contine Programul naional de formare i dezvoltare
profesional continu?
Dezvoltarea profesional continu constituie o necesitate obiectiv pentru toi
profesionitii contabili liber profesioniti sau angajai n economie, n condiiile
creterii responsabilitilor profesionale i a ridicrii calitii lucrrilor efectuate, n
concordan cu cerinele economiei de pia i respectarea principiilor care stau la baza
Standardului Internaional de Educaie nr. 7 emis de ctre IFAC.
innd seama de specificul pregtirii profesionale, CECCAR a elaborat Programul
Naional de Dezvoltare Profesional Continu, avnd drept obiectiv sprijinirea

65

profesionitilor contabili n dezvoltarea i meninerea competenei profesionale, pentru a


oferi servicii de nalt calitate clienilor, angajatorilor i altor deintori de interese.
Programul cadru are la baz standardele elaborate de Comitetul de educaie al
IFAC.
Programul cadru conine:
-

dezvoltarea profesional continu, adresat experilor contabili i contabililor


autorizai profesioniti membri ai CECCAR i tuturor profesionitilor
contabili din economie

pregtirea profesional iniial pentru toate persoanele absolvente ale


examenului de acces la profesie n curs de efectuare a stagiului.

A. Programul de pregtire iniial


Pregtirea profesional a stagiarilor (absolvenilor examenului de acces la
profesia contabil) este parte component a PNDPC i se realizeaz n
conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului i
examenului de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de
contabil autorizat, aprobat prin hotarre a Consiliului Superior.
B. Dezvoltarea profesional continu
Programul cadru este adresat tuturor membrilor CECCAR i este deschis tuturor
profesionitilor contabili din economie.
Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii ale activitilor ce
constituie preocupri ale profesionitilor contabili i anume:

nelegerea i aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar;

Audit i certificare;

Contabilitatea financiar;

Contabilitatea i control de gestiune;

Fiscalitate;

Evaluare economic i financiar a ntreprinderilor;

Managementul pieelor de capital;

Drept Legislaie european;

Doctrin i deontologie profesional;

66

Expertiz contabil.
Pentru fiecare disciplin Programul naional de dezvoltare profesional este

structurat pe 3 nivele: baz, mediu i avansat.


Pentru nivelele mediu i avansat, perfecionarea i aprofundarea cunotinelor n
domeniile (disciplinele) de mai sus, Programul naional se structureaz pe un numr de
18 cursuri.
Organizarea i desfurarea aciunilor n cadrul Programului naional de
dezvoltare profesional continu se realizeaz la nivel central (naional) pe centre
universitare, zonale i la nivel de filiale. Programul naional de formare profesional se
completeaz cu aciunile realizate cu asisten strin n baza acordurilor de cooperare
dintre CECCAR i organisme profesionale din alte ri.
Durata de pregtire pentru cursurile obligatorii este de cel puin 120 de ore sau
uniti echivalente de dezvoltare profesional continu (CDP) ntr-o perioad de 3 ani,
din care minimum 20 de ore verificabile / an.
Direcia pentru dezvoltarea profesional continu prezint periodiv Consiliului
Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare profesional
continu a membrilor, cum ar fi nvmntul la distan i dezvoltarea individual a
membrilor pe baza unor materiale (suporturi de curs i bibliografie) puse la dispoziie de
Corp, cu testarea asupra cunotinelor profesionale dobndite.
n cadrul programului naional de dezvoltare profesional continu se recomand
acordarea unei atenii deosebite tematicilor de cursuri pentru nelegerea i aplicarea
Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, precum i pentru Doctrina i
deontologia profesional.
Absolvirea fiecrei teme se va face pe baza unui test de verificare a cunotinelor,
n urma cruia se vor acorda certificate de absolvire, n care se precizeaz tema, durata i
forma de pregtire urmat. Certificatele de absolvire a cursurilor de dezvoltare
profesional vor sta la baza verificrii ndeplinirii condiiilor prevzute pentru acordarea
vizei anuale necesare exercitrii profesiei.

67

52. Cine poate exercita profesia de expert contabil i profesia de contabil


autorizat?
Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de ctre persoanele
care au aceast calitate, n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 cu
modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea principiului independenei
profesiei.
53. Cine este expertul contabil?
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile
Ordonanei 65/1994 cu modificrile i completarile ulterioare,

i are competena

profesional de a organiza i conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea


societilor comerciale, de a ntocmi situaiile financiare i de a efectua expertize
contabile.
Expertul contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalt calificare n
domeniul contabilitii i care are acces nengrdit la efectuarea tuturor lucrrilor
profesionale, inclusiv verificarea i certificarea situaiilor financiare.
54. Cine este contabilul autorizat?
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile
Ordonanei 65/1994 cu modificrile i completarile ulterioare i are competena de a ine
contabilitatea i de a pregti lucrrile n vederea ntocmirii situaiilor financiare.
55. Cum se obine calitatea de expert contabil?
Condiiile pentru a deveni expert contabil:
- examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin
media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin;
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil
persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are capacitate de exerciiu deplin;
b) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul
Educaiei i Cercetrii;

68

c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice


dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii
universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau
contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu
ndeplinirea condiiilor prevzute n ordonan (capacitate de exerciiu deplin; nu a
suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n

vigoare, interzice dreptul de

gestiune i de administrare a societilor comerciale) i susinerea unui interviu privind


normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai.
- efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregtire tehnic i
pregtire deontologic);
- susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise i
orale)
Proba scrisa consta in :
a. studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile,
monografiei contabile, evaluarii intreprinderilor si auditului financiar ;
b. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei
contabile, organizarea si functionarea Corpului.
Proba orala consta in :
a. cate o intrebare din materie juridica si fiscala ;
b. cate o intrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea
intreprinderilor.
La proba scris fiecare lucrare primete o not de la 1 la 10. Pentru
promovarea probei scrise i continuarea examenului cu proba oral este
necesar obinerea mediei de cel puin 7.
56. Cum se obine calitatea de contabil autorizat?
Condiiile pentru a deveni contabil autorizat:
69

examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin


media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin;
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat
persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are capacitate de exerciiu deplin;
b) are studii medii cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei i Cercetrii;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice
dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale.
efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregtire tehnic
i pregtire deontologic)
susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise i
orale)
57. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?
n aplicarea prevederilor din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat,
lucrrile ce se pot executa de ctre contabilii autorizai n cadrul contractelor de prestri
de servicii, individual sau prin societi comerciale de contabilitate, sunt:
- inerea contabilitii financiare i de gestiune;
- pregtirea lucrrilor pentru ntocmirea situaiilor financiare;
- lucrri, declaraii i operaiuni fiscale lunare i trimestriale (altele dect situaiile
financiare anuale ale societilor comerciale), lucrri n partid simpl pentru persoane
fizice independente i asociaii familiale etc.;
- atribuii de cenzor la asociaii de proprietari/locatari, CAR-uri i diferite asociaii,
fundaii etc. fr scop patrimonial.
58. Cum se exercit profesia de expert contabil i cea de contabil autorizat?
Profesia de expert-contabil i de contabil-autorizat se exercit de ctre persoanele
care au dobndit legal aceast calitate. Exercitarea se realizeaz numai de ctre
persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, nscrise n tablou. Tabloul se public
anual n Monitorul Oficial al Romniei.
Modaliti de exercitare a profesiei:

70

individual (activitate independent conform Legii nr. 571/2003 privind


Codul fiscal, actualizat)
n societi comerciale de expertiz contabil sau de contabilitate (art. 8
din O.G. nr. 65/1994 actualizat, Legea nr. 31/1990 privind societile
comerciale actualizat).
Att experii contabili ct i contabilii autorizai nu pot efectua lucrri pentru
agenii economici sau pentru instituii unde sunt salariai i pentru cei cu care angajaii lor
sunt n raporturi contractuale ori se afl n concuren. De asemenea, le este interzis s
efectueze lucrri pentru agenii economici, n cazul n care sunt rude sau afini pn la
gradul al patrulea, inclusiv soi-soii ale administratorului, ori n situaia n care exist
elemente care atest starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

59. Ce este CECCAR?


Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai (CECCAR) este persoan
juridic de utilitate public i autonom, din care fac parte experii contabili i contabilii
autorizai, n condiiile prevzute de O.G. nr. 65/1994, modificat, avnd sediul n
municipiul Bucuresti.
60. Ce se nelege prin calitatea de persoana juridic a Corpului?
Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau
are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si
economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul
comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu
persoana juridica, urmatoarele:
"Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care
capata anumite drepturi i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ".
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
- organizarea de sine - statatoare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.

71

Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta


care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost
infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de
conducere.
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania si din afara
tarii.
- Relatiile cu bugetul directe;
- Are cont in banca;
- Intocmeste b.v.c.;
- Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare
operativa filialelor;
- Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are
Corpul (interne si externe).
61. Ce se nelege prin autonomia Corpului?
Autonomia, n general,este situaia celui care nu depinde de nimeni, care are
deplin libertate n aciunile sale (Dex). Autonomia Corpului face din acesta un organism
de autoreglementare n profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoriti.
Corpul prin Regulamentul su, prin statutul su, nu este subordonat vreunui
organism statal. Dimpotriv, prin delegaia primit din partea autoritii publice, acord i
retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are
dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i contabil autorizat i are dreptul s
controleze competena i moralitatea membrilor si. Prin organele alese, corpul este
reprezentat n faa autoritii publice, precum i n raporturile cu persoanele fizice i
juridice din ar i strintate. Corpul colaboreaz cu organele de specialitate ale statului
n elaborarea de norme legate de profesia contabil, dar normele de lucru, specifice
profesiei, care sunt rezultatul activitii Corpului.
62. Ce este Etica?

72

Noiunea de ETICA, potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne, este


tiina care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din
perspectiva principiilor morale i cu rolul lor n viaa social; totalitatea
normelor de conduit moral corespunztoare unui domeniu, unei activiti sau
unei colectiviti..
ETICA este o teorie raional asupra binelui i rului, o reflecie n amonte
asupra valorilor inteligent i moral ornduite.
Se poate spune c etica stabilete principii despre bine i ru prin standarde de
comportament, atitudine menit s faciliteze aplicarea valorilor prin existena unui
Cod etic pentru aproape orice activitate.
Noiunea de etic, dac se rezerv ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de
reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al
profesionitilor fa de persoanele tere, prin garantarea respectrii valorilor
convenite ale secretului profesional.
63. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila
Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind
servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.
Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii
serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate
optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat.
Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de
performanta, satisfacerea interesului general.
Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor,
protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR,
printr-o sanatoasa si libera concurenta.
Calitatea lucrarilor presupune:
-

abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig;

selectarea lucrarilor pentru colaboratori;

programarea lucrarilor;

73

studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati


nedatorate;

constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;

calitatea si continutul raportului;

pastrarea secretului profesional.

64. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil


autorizat?
Calitatea de expert contabil si cea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea
in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind
acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul
Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii.
Anual se obtine viza de exercitare a profesiei. Lipsa vizei atrage radierea din
Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei.
Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele
conditii:
-

achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;

plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite


statului;

asigurarea pentru riscul profesional;

dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare care, potrivit


legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatilor comerciale;

persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind


conduita profesionala;

depunerea raportului anual de activitate, completat la toate rubricile.

65. Care sunt atributiile Consiliului filialei?


Consiliul filialei are urmtoarele atribuii:
a) supravegheaz modul de exercitare a profesiilor de expert contabil i de contabil
autorizat n raza de activitate a filialei;

74

b) asigur aprarea intereselor filialei i administrarea bunurilor acesteia;


c) asigur prevenirea i concilierea tuturor contestaiilor sau conflictelor de ordin
profesional;
d) hotrte n ceea ce privete nscrierea n Tabloul Corpului sau asupra
modificrilor ce se aduc acestuia, potrivit precizrilor Consiliului superior;
e) sesizeaz Consiliul superior cu propuneri i sugestii privind exercitarea
profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat;
f) sesizeaz comisia de disciplin a filialei, despre abaterile profesionale constatate
n sarcina membrilor Corpului;
g) efectueaz sau autorizeaz pe ntreg teritoriul filialei toate formele de publicitate
colectiv considerate utile intereselor profesiei, conform hotrrii Consiliului superior;
h) pronun radierea din Tabloul Corpului, n cazurile prevzute de prezentul
regulament, precum i ncetarea provizorie a calitii de membru al Corpului, la cererea
celui interesat;
i) analizeaz i adopt proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de
Consiliul superior;
j) urmrete realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferina
naional precum i execuia Bugetului de venituri i cheltuieli al filialei lund sau
propunnd msurile corespunztoare n sarcina Biroului permanent sau a directorului
executiv al filialei;
k) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament, de
hotrrile i deciziile organelor de conducere ale Corpului.
66. Care sunt atributiile presedintelui de filiala?
Preedintele consiliului filialei este ales de adunarea general, dintre membrii
filialei Corpului, pentru un mandat de 4 ani i poate fi reales o singur dat.
Persoana respectiv poate s cumuleze aceast funcie numai dac i desfoar
activitatea n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil i se bucur de
autoritate profesional i moral deosebit.

75

Pentru asigurarea continuitii, alegerea viitorului preedinte se face cu un an


naintea expirrii mandatului preedintelui n funcie, fr ca perioada respectiv s
influeneze durata mandatului noului preedinte.
Preedintele Biroului permanent al filialei asigur executarea hotrrilor
Consiliului superior i ale consiliului filialei, ca i buna desfurare a activitii
membrilor filialei, avnd urmtoarele atribuii principale:
a) convoac consiliul filialei i conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor
regulamentului;
b) reprezint consiliul filialei pe lng Consiliul superior i pe lng membrii
Corpului;
c) reprezint Corpul n faa reprezentanilor autoritilor publice i ai
colectivitilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza mputernicirilor
stabilite de Consiliul superior;
d) asigur urmrirea ncadrrii cheltuielilor n bugetul aprobat;
e) asigur organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr.1 la prezentul
regulament;
f) supune spre aprobare adunrii generale execuia bugetului de venituri i
cheltuieli pe anul expirat;
g) arbitreaz eventualele litigii dintre membrii filialei i clienii acestora, n cazul
cnd acetia din urm accept acest arbitraj;
h) supune adunrii generale anuale propunerile pentru acordarea de distincii
onorifice, conform regulamentului;
i) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de Regulament, de hotrrile i
deciziile organelor de conducere ale filialei i ale Corpului.
67. Care sunt atributiile directorului general executiv?
Directorul general executiv are urmtoarele atribuii:
a) execut hotrrile i deciziile privind activitatea compartimentelor executive;
b) pregtete, analizeaz i centralizeaz proiectele de buget ale filialelor;
elaboreaz proiectul de buget al Corpului; dup nsuirea acestora de ctre Biroul

76

permanent, prin preedintele acestuia, le prezint Consiliului superior pentru adoptare, cu


cel puin o lun nainte de nceperea exerciiului financiar;
c) asigur execuia bugetului de venituri i cheltuieli, prezentnd informri
periodice Biroului permanent; n acest sens, asigur i rspunde de organizarea i inerea
contabilitii la nivel central i teritorial, potrivit legii;
d) asigur executarea tuturor lucrrilor administrative i de secretariat;
e) organizeaz i asigur evidena centralizat a experilor contabili i a contabililor
autorizai nscrii n Tabloul Corpului de ctre filiale;
f) asigur publicarea anual n Monitorul Oficial al Romniei a Tabloului Corpului;
g) organizeaz, asigur i urmrete publicitatea n legtur cu exercitarea profesiei
de expert contabil i de contabil autorizat, n interesul profesiei membrilor Corpului;
propune Comisiei superioare de disciplin pe cei care se fac vinovai de nclcarea
reglementrilor privind publicitatea;
h) asigur publicarea, potrivit legii, a situaiilor financiare anuale, dup aprobarea
lor de ctre Conferina naional;
i) asigur condiiile materiale pentru desfurarea activitilor tuturor structurilor
Corpului;
j) propune preedintelui Biroului permanent, anual, o dat cu proiectul de buget,
schema de funcii i de salarizare a sectoarelor administrative i a salariailor din
subordine;
k) numete i revoc, cu respectarea statelor de funcii aprobate de Consiliul
superior, personalul de execuie al Corpului i i stabilete salariile ; pentru funciile de
conducere face propuneri Biroului permanent;
l) asigur publicarea hotrrilor i deciziilor organelor superioare ale Corpului
potrivit reglementrilor i normelor in vigoare;
m) particip, fr drept de vot, la edinele Biroului permanent i ale Consiliului
superior, lund cunotin de deciziile i hotrrile adoptate.
n subordinea directorului general executiv funcioneaz compartimentele
operative i administrative care asigur funcionarea curent a Corpului. Atribuiile,
competenele, structura de personal i relaiile dintre compartimente se stabilesc prin

77

Regulamentul intern i norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului


general executiv.
68. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui
membru al Corpului?
Sunt abateri disciplinare urmtoarele fapte:
a) comportament necuviincios fa de membrii Corpului, reprezentanii Ministerului Economiei i Finanelor sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale
organelor de conducere i control ale Corpului;
b) absena nemotivat de la ntrunirea adunrii generale a filialei sau de la
Conferina naional;
c) nerespectarea dispoziiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili i a
normelor Corpului referitoare la publicitate;
d) absena nejustificat de la aciunile de pregtire i dezvoltare profesional
reglementate prin normele emise de Corp;
e) prestarea de servicii profesionale fr viza anual de exercitare a profesiei sau
fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris
calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat;
f) nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului profesional;
g) nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata
cotizaiei prevzute n prezentul regulament sau a impozitelor;
h) fapta membrului Corpului de a nu depune, n termenele stabilite, la filiala de
care aparine, declaraiile anuale; pentru persoanele juridice rspunderea incumb
preedintelui consiliului de administraie sau administratorului unic, dup caz;
i) nclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese;
j) refuzul de a pune la dispoziia organelor de control i auditorilor de calitate ai
Corpului documentele privind activitatea profesional;
k) nedepunerea declaraiilor sau declaraii neconforme realitii, n relaiile cu
Corpul sau cu terii;
l) nscrierea n rapoartele de expertiz contabil sau n alte lucrri efectuate pentru
teri de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fr consimmntul acestora sau fr
s fi fost consultai;

78

m) nerespectarea normelor i standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia


efecturii lucrrilor pentru teri;
n) nendeplinirea obligaiilor prevzute n Regulamentul privind auditul calitii
serviciilor profesionale;
o) orice alte nclcri ale normelor i hotrrilor luate de organele de conducere ale
Corpului.
La stabilirea i aplicarea sanciunilor disciplinare se va ine seama de gravitatea
nclcrii i de consecinele acesteia.
69. Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?
Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili
membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public.
Tabloul Corpului este mprit n opt seciuni, cuprinznd membrii Corpului, cu
drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, i anume:
Seciunea nti experi contabili liber profesioniti care i desfoar activitatea
n mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
Seciunea a doua experi contabili care au statut de angajai n ntreprinderi,
instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare i instituii centrale sau locale.
Seciunea a treia persoane fizice strine care au obinut calitatea de membru al
Corpului.
Seciunea a patra experi contabili care i desfoar activitatea n cadrul unor
societi, companii sau cabinete, membre ale Corpului:
A. Cu capital strin sau mixt.
B. Cu capital autohton.
Seciunea a cincea contabili autorizai liber profesioniti care i desfoar
activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
Seciunea a asea contabili autorizai care au statut de angajai n ntreprinderi,
instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare i instituii centrale i locale.
Seciunea a aptea Contabili autorizai care i desfoar activitatea n cadrul
societilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului:
A. Cu capital strin sau mixt.

79

B. Cu capital autohton.
Seciunea a opta Titluri onorifice:
A. Preedini de onoare
B. Experi contabili de onoare
C. Contabili autorizai de onoare.
Structura pe seciuni a Tabloului se aprob prin hotrre a Consiliului superior i
se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Evidena persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat
inactive, se ine n cadrul seciunilor Experi contabili i Contabili autorizai, pe ntreaga
perioad de inactivitate.
70. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa
independentei?
Masuri de protectie generate de exercitarea profesiei (prevazute prin
reglementarile profesiei)

Cerinte educationale, de formare si experienta la intrarea in profesie

conditii la examenul de acces la profesie

efectuarea stagiului

sustinerea examenului de aptitudini

Dezvoltarea profesionala continua

Reglementari privind incompatibilitati si interdictii in exercitarea profesiei

reglementari profesionale

reglementari de drept comercial

reglementari procedurale

Monitorizarea misiunilor (auditul de calitate)

Raportarea activitatii desfasurate

Masuri de protectie in mediul de lucru

Pozitia de conducator al firmei, care subliniaza importanta respectarii


principiilor fundamentale si ca membrii echipei actioneaza in interesul
public;

80

Politici si proceduri pentru reglementarea si monitorizarea controlului


calitatii misiunilor;

Documentarea situatiilor care pot afecta conformitatea cu principiile


fundamentale si la adresa independentei;

Comunicarea la timp a politicilor si procedurilor, si instruirea personalului


si a partenerilor

Desemnarea unui membru cu experienta al conducerii drept responsabil


pentru supravegherea functionarii adecvate a sistemului de control al
calitatii;

Consultarea unei terte persoane sau a altui profesionist contabil membru al


Corpului;

Prezentarea naturii serviciilor prestate si a marimii onorariilor percepute


catre organele tutelare ale clientului;

Implicarea altui profesionist contabil pentru a realiza din nou o parte din
misiune

Masuri de protectie din partea clientului:


-

ratificarea sau aprobarea de catre persoane din afara clientului a alegerii


profesionistului contabil pentru realizarea misiunii;

alegerea profesionistului contabil si atribuirea misiunii prin licitatie;

clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitatii, auditul


intern, sistemul informatic etc. care asigura alegeri obiective in mandatarea
misiunilor.

71. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere


Liber profesionistul contabil nu trebuie sa execute in paralel activitati care
afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna
reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
In unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si
utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:
-

sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;

sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite;


81

sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

72. Criterii de stabilire a onorariilor.


Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate,
tinand seama de urmatoarele elemente:
-

competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;

nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;

timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;

gradul de responsabilitate al misiunii respective.

Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru


fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist.
Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru
onorarii subestimate.
Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se
asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului profesional
cu privire la calitate.
Cheltuielile si diversele rambursari, deplasari, de exemplu, se inregistreaza
distinct.
Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil la este strict
interzisa.
73. Onorariile si independenta
Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest
client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului
contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup
trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in pericol.
Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni
membrilor lor referitoare la acest subiect. Acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul
de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari.

82

Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza
de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de
importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.
In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de
legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru
care independenta nu este obligatorie.
Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca
intrand in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode
similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie.
74. Bunurile sau serviciile primite si independenta
Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei
ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de
bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii
aflati in intretinere.
75. Calitatea lucrarilor si autocontrolul
Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil.
Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre
cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine
ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza lucrarile
respective.
Principiile

de calitate

constituie

obiective

si scopuri, iar procedurile

autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care


pun in aplicare proceduri privind:
-

calitatile personale (cabinet sau societate);

aptitudinile si competenta;

repartitia lucrarilor;

instructiunile si supervizarea.

Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de


contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita

83

numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta


Nationala.
76. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?
Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic
si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca
mai multe atribute:
-

informarea obiectiva a publicului

decenta

cinstea

increderea

bunul gust.

77. Enumerati situatii care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere,


cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare.
Intre situatiile care nu indeplinesc criteriile de obiectivitate, incredere, cinste,
decenta si bun gust sunt cele care:
-

creeaza sperante false, induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de


posibile rezolvari favorabile

implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de


reglementare

fac comparatie cu altii

contin marturii sau aprobari scrise

contin orice alte precizari care ar putea sa ii produca unei persoane rezonabile
o neintelegere sau o deceptie

pretind nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un


anume domeniu al contabilitatii.

78. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand
publicitatea nu este autorizata?
Conditii cerute:

84

sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale


publicului care sunt interesate a faptelor intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu
induca in eroare si sa nu produca deceptii;

sa fie de bun simt;

sa fie demna din punct de vedere profesional;

sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist


independent;

sa evite promovarea personala excesiva.

79. Continutul responsabilitatii profesionale.


Responsabilitatea profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati
cuprinde:
-

raspunderea disciplinara

raspunderea contraventionala sau administrativa

raspunderea civila

raspunderea penala.

Reglementarile cu privire la raspunderea disciplinara, administrativa, civila si


penala, dupa caz, se aplica tuturor expertilor contabili si contabililor autorizati inscrisi in
Tabloul Corpului.
Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se
stabilesc prin contractele de prestari de servicii, in functie de uzantele interne si
internationale ale profesiei contabile.
80. Raspunderea disciplinara
Este o rezultanta a abaterilor savarsite de un membru al Corpului prin care se
incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al CECCAR,
ale Codului etic national al profesionistilor contabili.
Actiunea disciplinara pentru sanctionarea anumitor fapte se intreprinde fie in
paralel cu actiunea penala, civila sau administrativa, fie in afara existentei unei asemenea
actiuni.
Principiul Penalul tine in loc civilul nu se aplica in materie disciplinara.

85

81. Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?


Sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor sunt:
-

mustrare

avertisment scris

suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil


autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an

interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil


autorizat.

82. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare i de etic n profesia contabil


n cadrul standardelor internaionale de educaie pentru obinerea i meninerea
competenelor profesionitilor contabili, un loc important l au cunotinele de natur
doctrinar i deontologic. Profesia contabil distingndu-se de alte profesii prin
asumarea unei responsabiliti fa de public, este firesc ca ndeplinirea acestei misiuni s
fie asumat de profesionitii contabili n cunotin de cauz. Ceea ce presupune ca
acetia:
-

S fie contieni de rolul pe care profesia contabil l are pentru

dezvoltarea economiei naionale i mondiale i pentru aprarea interesului public;


S fie convini de rolul social pe care l au att la nivelul unei entiti, ct
i la nivel naional;
S neleag c munca lor i profesia contabil n ansamblu nu pot fi
recunoscute i apreciate dect dac satisfac trei deziderate devenite comandamente
fundamentale ale profesiei: educaie, etic i calitate;
S cunoasc modul de organizare a profesiei contabile, respectiv modul n
care se pot nfiina i pot funciona organismele profesionale;
S neleag semnificaia i importana unor termeni-cheie pentru profesia
contabil dac se dorete a deveni o profesie de vrf n economia i societatea
romneasc:
o

Unitatea unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului

profesional i unitatea tuturor profesionitilor contabili indiferent de statut;


i

86

Unicitatea profesiei contabile

S fi absolvit ntr-un stat membru cel mai nalt nivel de pregtire i experien
cerut de activitatea de profesionist contabil n acea ar i care, cel puin, ntrunete
nivelul de calificare al Directivei a VIII-a, i datorit cruia, odat autorizai, pot
desfura fr restricii auditul statutar al tuturor entitilor care sunt supuse auditului.

83. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?


Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4
ani, cu reinnoirea la 2 ani a jumatate dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior
este ales de Conferinta Nationala, iar al filialei, de Adunarea generala.
Declaratiile de candidatura cuprind:
- numele, prenumele, adresa candidatului;
- categoria profesionala: EC/CA;
-

modul de exercitare a profesiei;

functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective;

functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al Corpului


sau al Consiliului filialei;

obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales;

declaratie

pe

propria

raspundere

in

sensul

ca

indeplineste

cerintele de eligibilitate din Regulament.

84. Ce presupune acceptarea unui client?


Acceptarea unui client presupune urmatoarele:

examinarea
daca

anticipata

acceptarea

misiunii

situatiei
ar

crea

clientului
anumite

sub

aspectul

amenintari

la

adresa conformitatii cu principiile fundamentale;

exemplificari privind astfel de situatii: implicarea clientului in activitati ilegale


(spalare de bani), practici de raportari fmanciare eronate (bancruta frauduloasa),
87

evaziune fiscala, concurenta neloiala, achizitia si desfacerea de

produse cu

incalcarea dreptului de proprietate industriala etc.;

evaluarea
de

situatiilor

protectie

pentru

de
a

aceasta

le

natura

elimina

sau

si
le

luarea
reduce

masurilor

la

un

nivel

acceptabil, daca este posibil;

atunci
un

cand

nu

nivel

este

acceptabil,

posibila
un

reducerea

profesionist

amenintarilor

contabil

la

independent

ar trebui sa refuze sa intre in relatii cu clientul;

examinarea
de

posibilitatii

vedere

al

de

acceptare

competentei

misiunii

profesionale

din

punct

profesionistului

contabil, astfel incat angajamentul (misiunea) sa fie realizat(a) la nivelul


corespunzator;

luarea in considerare a reputatiei, a experientei si a resurselor disponibile ale


profesionistului
cand

se

apeleaza

contabil
la

acesta

in
pentru

consiliere

cazul
sau

expertiza

in situatii de natura celor aratate mai sus;

apelarea de catre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afla sub


restrictia

confidentialitatii

si,

in functie de natura misiunii, trebuie sa se obtina permisiunea clientului (de


regula, in scris).

85. Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina


seama?
Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de
ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera
conflicte de interese, insa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la
astfel de conflicte.
Exista si unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului
contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externe:

88

Un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie


descurajate orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a
influenta negativ integritatea profesionistului contabil.

Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale


si tehnice.

Identificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese:


- profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o
participatie la un competitor alclientului;
- profesionistul contabil presteaza servicii pentru clienti ale caror interese sunt in
conflict.

Evaluarea semnificatiei circumstantei care genereaza conflictul de interese si luarea


masurilor de protectie:
- notificarea clientului despre conflictul de interese care ar putea aparea si obtinerea
consimtamantului acestuia de a actiona in asemenea imprejurari;
- notificarea tuturor partilor interesate;
- utilizarea unor echipe distincte;
- indrumarea echipei, confidentialitatea.

Un conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor informatii eronate


poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul
contabil.

86. Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar
eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional?
Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un
conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente,
profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele:
-

examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia


superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide
sa

se

adreseze

nivelului

superior

89

urmator, superiorul direct trebuie notificat in acest sens;


-

daca superiorul este presupus implicat in conflict, profesionistul


trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat;

solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al


organismului profesional;

daca toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil


poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare in
acest sens conducerii entitatii care 1-a angajat.

Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in
cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli in materie de rezolvare a conflictelor
profesionale.

87. Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni


Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente
particulare pot fi solicitate:
a)

de catre client:

- dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie (existent);


- la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie (existent);
- fara consultarea profesionistului contabil in functie;
b)

de

catre

profesionistul

contabil

in

functie

(existent),

sub

rezerva respectarii stricte a secretului profesional.


Uneori clientul cere - la contactarea unui liber-profesionist contabil - sa nu fie
informat profesionistul contabil in functie (existent); in astfel de cazuri, profesionistul
contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.
Profesionistul contabil contactat trebuie:
-

sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul


contabil in functie sau de la client, in masura in care nu sunt
contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;

90

sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este


bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate.

Cand opinia unui profesionist contabil in functie (existent) este solicitata in ceea ce
priveste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare,
profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in
mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

88. Relatiile cu ceilalti membri - inlocuirea cu un alt liber-profesionist


contabil

Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste.
Daca este importanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de
important ca un liber-profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale
care sa o justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu
profesionistul contabil in functie. In absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in
functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau.
Urmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta
despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat:
-

daca clientul a autorizat acest lucru;

daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit
acest lucru.

Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul:


-

de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa


daca nu toate elementele pertinente sunt cunoscute;

de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de


imprejurarile inlocuirii profesionistului contabil in functie;

de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand


propunerea de inlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca
profesionist independent.

91

Inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana


atunci au fost prestate de catre un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil
trebuie:
sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de
a-1 inlocui si 1-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile
sale cu noul profesionist contabil;
sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca
aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor
mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea
sa. Daca autorizarea este data, trebuie sa-i ceara profesionistului in functie:
- sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;
- sa ii furnizeze toate informatiile necesare care sa ii permita sa ia o decizie.
Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:
- sa raspunda (in scris) aratand daca exista motive profesionale care i-ar interzice
profesionistului sa accepte nominalizarea sa;
- sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului
desemnat;
- sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru ca
acesta sa poata sa decida daca accepta sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu
profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa.

89. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii


Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de
servicii, semnat de ambele parti.
In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client,
ca: participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este
susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea
este compromisa.

92

In cadrul indeplinirii lucrarilor lor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la


acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de
administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale
colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei
lor.
Stabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea
pentru un prejudiciu financiar sau moral pentru membrii Corpului.
Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului in raport
cu respectarea principiilor independentei si competentei.
Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca
obiectul acceptarii si incheierii contractului dupa:
a) evaluarea riscurilor;
a)o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei
profesiei;
b)

o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu competenta si cu


mijloacele societatii.

Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat.


Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele schimbari aparute in situatia clientilor
sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.
Profesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii
lor, scrise, acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a
profesionistilor contabili.
In situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul
se reziliaza.

90. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui


alt expert

93

Liber-profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o


competenta adecvata, in afara de cazul cand beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa
le permita sa presteze servicii de calitate.
Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific
in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialisti (alti profesionisti
contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se
sprijina pe competentele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod
necesar regulile de etica ale profesiunii.
Intrucat profesionistului contabil ii revine, in intregime, responsabilitatea pentru
serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul
consultat. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai
ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care
participa acesti experti.
Aceasta asigurare se poate obtine:
- fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;
- fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de
etica;
- fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale.
Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si
respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a inceput).

91. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor


Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin
contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in
natura, participatii sau comisioane.
Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care
este facuta pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau incalcari ale
legislatiei.
Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor (pe parcurs, acte aditionale).
94

Nu se pot incheia contracte globale.


Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile. Este interzisa impartirea
onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor.
Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute.
In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei
(procedura dreptului comun).

92. Pastrarea arhivelor clientului


Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de
predare-primire a documentelor in vederea contabilizarii se stabileste prin contract si anexe la
contract, fiind obligatorie:
-

normalizarea documentelor;

stabilirea termenelor.

Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere,


documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului.
Daca un client a disparut, se verifica la Registrul Comertului daca a fost radiat, iar
profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare
prevazuta de lege.

93. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza
respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea?
Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul
obiectivitatii impune tuturor profesionistilor contabili obligatia de a fi justi, cinstiti in plan
intelectual si neimplicati in conflicte de interese.
Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa
ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume:
profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de
gestiune etc.;
alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor;
executa lucrari de audit intern, exercita functiuni de gestiune fmanciara in industrie,
comert, sectorul public sau educatie.
95

Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci
cand se apreciaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont
de urmatorii factori:

Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri


(presiuni) susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea lor.

Este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni;


asemanarea, verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit
identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului
contabil.

Trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din partea
tertilor care pun in discutie obiectivitatea.

Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea


serviciilor profesionale respecta principiile de integritate si obiectivitate.

Profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte

avantaje care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si


negativ rationamentul, judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor.

94. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal


Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii
este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui
patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta.
Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist
trebuie sa fie conform legii.
Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru
pozitia respectiva.
Ce trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil?

Nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt


dincolo de orice indoiala.

96

Sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legate de


sfaturile si consultanta fiscala, si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o
afirmare a unui fapt.
In declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru
continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie
inregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum.

Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care
sa se creada ca:

a) ar contine un fals sau o inducere in eroare;


b) ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului;
c) ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare Fiscul.

Poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale.

95. Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?


In ceea ce priveste activitatile incompatibile:
Un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nici o afacere,
ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea,
obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste
actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale.
Prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare
integritatea, obiectivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea).
Trebuie evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu
serviciile profesionale, care are ca efect faptul ca nu permite contabilului
profesionist independent sa isi conduca practica profesionala conform principiilor
fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu
practicarea profesiei.
In ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie:
a) sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei;
b) sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe
97

care le poseda sau experienta dobandita;


c) sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.

96. Marketingul serviciilor profesionale

Promovarea serviciilor trebuie sa fie conforma cu principiile fundamentale.

In promovarea serviciilor profesionale este necesara onestitatea si loialitatea: sa nu


se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea detinuta, experienta castigata; sa nu
se faca referiri compromitatoare cu privire la activitatea altora.

Semnificatia

termenilor

in

intelesul

Codului

etic

national

al profesionistilor contabili:
Publicitatea:

comunicarea

catre

public

informatiilor

privind

serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil in scopul obtinerii de


lucrari (de exemplu, Tabloul Corpului).
Anuntul:

comunicarea

catre

public

unor

fapte

privind

pro-

fesionistul contabil: deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei;


publicarea datelor de identificare a cabinetului in anuare, carti de telefon,
cataloage etc.
Oferta:
- directa sau indirecta; contine demersurile intreprinse pe langa un eventual client in
scopul de a i se propune servicii profesionale.
Publicitatea si oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului.
Interdictii privind publicitatea si oferta:
-

publicitatea prin comparatie cu alte cabinete care aduce prejudicii in vreun fel
acestora;

oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau alte avantaje) sau uzarea
de un mandat politic, o misiune sau o functie administrativa.

98

Profesionistii contabili pot folosi emblema Corpului pe hartia cu antet destinata


corespondentei; deviza este ,,Stiinta, Independenta, Moralitate", atribute esentiale ale exercitarii
profesiei.

97. Fapte care se sanctioneaza cu suspendarea si interdictia dreptului de


exercitare a profesiei
FAPTA
Neplata

cotizatiei

celorlalte

obligatii

SANCTIUNEA
a Suspendarea dreptului de exercitare a

profesionale

sau/si

banesti

termenele profesiei pana la plata efectiva, dar nu

la

stabilite de Regulament, in cursul unui an mai putin de trei luni si nici mai mult de
calendaristic.
Condamnarea definitiva pentru savarsirea
unei fapte penale care, potrivit legii, interzice

un an.
Interdictia dreptului de exercitare a
profesiei.

dreptul de gestiune si de administrare a


societatilor comerciale.
Incalcarea, cu intente, prin actiune sau
omisiune, a normelor de lucru privind
exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca
urmare producerea unui prejudiciu moral sau
material.

Interdictia dreptului de exercitare a


profesiei.

Practicarea profesiei de expert contabil sau de

Interdictia dreptului de exercitare a

contabil autorizat fara viza anuala pentru

profesiei.

exercitarea profesiei.

98. Radierea unui membru din Tabloul Corpului


Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urmatoarele motive:
a fost condamnat pentru o infractiune care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice
dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale;
nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la

99

persoanele fizice;

neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an;

nerespectarea reglementarilor cu privire la incompatibilitate;

a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu suspendarea


acestui drept pe o perioada de un an.

99. Asigurarea civila

Asigurarea este o forma de garantare a raspunderii civile a expertilor contabili si


contabililor autorizati pentru serviciile profesionale prestate clientilor. Este o forma
de asigurare a riscului profesional.

Asigurarea civila este obligatorie atat in cazul cand activitatea profesionala se


desfasoara in mod individual, cat si in situatia cand aceasta se realizeaza prin societati
de profil. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila
si a contabililor autorizati, ,,expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza
raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin subscrierea unei polite de
asigurari sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii".

Categoriile de riscuri care pot fi asigurate sunt:

responsabilitatea civila fata de clienti;

reconstituirea arhivelor (in caz de calamitati, furt, virusi etc.);

incendii;

pierderi din exploatare (clienti incerti, rotatia personalului etc.).

Obiectul asigurarii acopera raspunderea civila contractuala care revine asiguratului ca


urmare a faptelor si/sau a actelor de omisiune datorate culpei in desfasurarea activitatii
profesionale

in

baza

unui

contract

scris

de

prestari

servicii, legal incheiat, semnat de ambele parti.

Asigurarea nu acopera raspunderea civila extracontractuala care ii poate reveni


asiguratului in legatura cu pagubele cauzate tertilor datorate faptelor proprii.

Riscurile asigurate, respectiv despagubirile acordate se pot referi la:

100

acoperirea prejudiciilor produse tertilor ca urmare a unor lucrari profesionale


executate acestora de catre asigurat;

acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare a pierderii,


distrugerii sau deteriorarii documentelor originale si/sau suporturilor magnetice
predate de acesta asiguratului in vederea inregistrarii si prelucrarii datelor
financiar-contabile;

sumele cheltuite de asigurat sau de clientul prejudiciat al acestuia pentru


reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor anterior mentionate;

cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la


desdaunare.

Nu se acorda despagubiri pentru:


-

pierderi cauzate de alte activitati decat cele prevazute de lege;

pagube produse cu intentie sau din neglijenta grava a asiguratului;

pagube produse ca urmare a nerespectarii reglementarilor legale in vigoare


referitoare la desfasurarea activitatii profesionale si a conduitei etice;

pagube cauzate de neexecutarea sau executarea partiala a angajamentelor

contractuale.
Perioada de acoperire a pretentiilor de despagubiri solicitate de clienti (raspunderea
asiguratului):
-

pana la 5 ani - pentru obligatii fiscale (corelata cu termenul de prescriptie


prevazut de art. 89 alin. (1) din Codul de procedura fiscala);

pana la 2 ani de la data producerii pagubei (corelata cu termenul de prescriptie de


2 ani prevazut de art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia
extinctiva,

in

cazul

raporturilor

care

izvorasc

din

asigurare).

100. Raspunderea administrativa


Fundamentare

101

Raspunderea administrativa sau contraventionala intervine in cazul abaterilor de la


reglementarile si procedurile judiciare, fiscale, contabile si alte acte normative emise de
autoritatile administratiei publice.
Reglementari
-

Codul de procedura civila;

Codul de procedura penala;

- Codul de procedura fiscala;


- Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Fapte sanctionabile administrativ
-

inlocuirea expertului contabil de catre instanta (art. 205 alin. (2) din Codul de

procedura civila), in cazul in care acesta nu se infatiseaza;

aducerea in instanta a expertului contabil, cu mandat (art. 188 alin. (2) din

Codul de procedura civila), in caz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cand i
se cere (art. 211 din Codul de procedura civila).
Amenzi judiciare
Daca legea nu prevede altfel, instanta va sanctiona urmatoarele fapte savarsite in
legatura cu procesul:
refuzul

expertului

de

primi

lucrarea

sau

nedepunerea

lucrarii in termenul fixat, ori refuzul de a da lamuririle cerute;


neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o
expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru
efectuarea la timp a expertizei;
neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine, la
termenul fixat in acest scop de instanta;
refuzul
de

sau
a

omisiunea

comunica

la

unei
cererea

autoritati
instantei,

sau
la

altei

termenul

persoane
fixat

in

acest scop, datele care rezulta din actele si evidentele ei;


cauzarea

amanarii

judecatii

sau

executarii

silite

de

catre

102

cel insarcinat cu indeplinirea ,,actelor de procedura";


lipsa

nejustificata

expertului

de

la

procesul

penal

atunci

cand este citat;


tergiversarea
primite,

de
respectiv

catre
a

expert

indeplinirii

efectuarii

si

depunerii

insarcinarilor
raportului

de

expertiza contabila judiciara.

101. Raspunderea penala


Sunt supuse dreptului penal infractiunile:
-

comerciale sau de afaceri;

de fals intelectual sau bancruta frauduloasa;

fiscale

de serviciu

de spalare a banilor

102. Depunerea juramantului


La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se
obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise
de Corp.
Jur sa aplic in mod correct si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile
Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului
privind conduit etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez
secretul profesional sis a aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in
calitate de expert contabil (contabil autorizat).

103. Sindicate si asociatii profesionale


Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocial in sindicate sau asociatii, cu obligatia
ca, in termen de o luna de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si

103

o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia trebuie sa


respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin
membrilor Corpului.

104. Cotizatiile profesionale


Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile
convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea profesionala.
Cotizatiile profesionale sunt de doua tipuri: fixe si variabile (procent din venituri).

105. Etica pentru profesionistii contabili angajati

Profesionistul

contabil

angajat

poate

fi

salariat,

partener,

director administrativ sau intr-o alta functie in cadrul entitatii economice sau sociale.

Amenintari la adresa respectarii principiilor fundamentale:

a). Interesul propriu:


-

interese financiare, imprumuturi sau garantii;

conventii de compensare prin stimulente;

utilizarea inadecvata a activelor firmei.

b). Autoexaminarea sau autocontrolul:


- intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii si justificarii (aprobarii) de
catre

acelasi

profesionist

contabil

(de

exemplu,

acorda

viza

de

control financiar preventiv pentru operatiuni in documente pe care tot el le aproba).


c). Familiaritatea:
-

incheierea unui contract de prestari de consultanta financiar-contabila cu un

profesionist contabil membru apropiat al familiei.


d). Intimidarea:
- amenintarea cu concedierea sau schimbarea din functie daca profesionistul contabil nu
este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situatiei financiare a firmei.
Masuri de protectie:
-

aplicarea standardelor profesionale;

104

respectarea reglementarilor;
-

implementarea sistemului de control intern, de control financiar preventiv;

monitorizarea performantei angajatilor;

aplicarea de politici si proceduri angajatilor.


In situatia in care profesionistul contabil considera ca se vor continua actiunile

neetice:
-

apelarea la consiliere judiciara; sau


-

in cazuri extreme, demisionarea din cadrul entitatii angajatoare.

105