Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul I

Piata de capital oportunitate de finantare a companiilor

In capitolul de fata vom prezenta posibilitatile de finantare ale unei companii din perspectiva
listarii sale la bursa si din prisma accesarii unui credit bancar pe termen lung.
I.

Finantarea prin emisiunea de actiuni


Emisiunea de actiuni este o varianta de finantare ce implica acoperirea necesarului de

finantare al unei investitii din capitalul social subscris de investitori prin cumpararea actiunilor
companiei. Emisiunea de actiuni prezinta avantajul ca in cazul in care firma nu decide
micsorarea capitalului social, acesta poate fi utilizat pe o perioada teoretic nelimitata pentru
finantarea investitiilor.
Cu toate acestea, in practica, listarea la bursa pentru tranzactionarea actiunilor unei
companii nu este o operatiune facila. Inainte de a fi listata la bursa, trebuie sa se transforme in
societate pe actiuni, in situatia in care avea anterior o alta forma juridica, trebuie sa gaseasca un
intermediar financiar care sa medieze operatiunea de listare la bursa si vanzare de actiuni si sa
obtina autorizatii din partea BVB si CNVM
Pentru ca o companie sa acceseze fonduri pentru finantarea proiectelor de investitii si
activitatii curente prin intermediul emisiunii de actiuni, firma trebuie sa indeplineasca conditiile
de eligibilitate impuse de Bursa de Valori Bucuresti.
Criterii de eligibilitate:

Compania trebuie sa fie organizata ca forma juridica ca societate pe actiuni (S.A.);


Au activitatea derulata pe o perioada de cel putin 3 ani si compania a intocmit siutatii
fainaciare1 pentru aceasta perioada;
Marimea capitalurilor proprii trebuie sa fie de minimum 1 milion de euro sau este
identificata nevoia de finantare de minimum 1 milion de euro pentru sustinera proiectelor
de dezvoltare planificate;
Au sau vor avea in urma ofertei de emisiune un free-float2 de minimum 25%.

1 Situatiile financiare anuale depuse de societatiile pe actiuni sunt: Bilantul, Contul


de profit si pierdere, Siutatia modificarilor capitalurilor proprii, Situatia modificarilor
fluxurilor de numerar, Note explicative.
2 Numarul de actiuni emise de companies i aflate in circulatie pentru
tranzactionare.

Daca compania care urmeaza sa isi acopere necesaruld e finantare prin listarea la bursa
indeplineste criteriile de eligibilitate, compania respectiva poate activa pe una dintre cele doua
categorii ale pietei regelemntate, si anume:
Premium in cadrul acestei categorii, companiile trebuie sa aiba un free-float de
minimum de 40 milioane euro sau daca nu se idneplineste aceasta conditie, solicitantul
poate solicita admiterea daca acesta a incheiat un contract de market maker pentru
sustinerea lichiditatii pietei actiunilor emise.
Categoria Standard se admit in aceasta categorie companiile ce au un free float de
minimum 25 milioane de euro si capitaluri proprii in ultimul exercitiu financiar de
minimum 1 milion de euro.
Costurile finantarii:
-

II.

Tarfiul de procesare este perceput pentru prelucarea documentatiei si se platetste o


singura data, cel tarziu pana la data inregistrarii; 1200 RON + TVA
Tariful de admitere la tranzactionare, achitat o singura data, in termen de 10 zile;
11100 21.000 RON + TVA la Categoria Premium si 3.600 7.500 RON pentru
Categoria Standard;
Tariful de mentinere, cost perceput annual; 11.100 21.000 RON + TVA pentru
Categoria Premium si 3.600 + 7.500 pentru Standard;
Tariful de promovare, perceput o data cu promovarea instrumentului financiar la o
categorie superioara.

Finantarea proiectelor de investitii prin emisiunea de obligatiuni

Finantarea prin obligatiuni este o alta modalitate de a atrage fonduri pentru derularea
activitatii unei companii. Finantarea prin obligatiuni presupune ca toate instrumentele financiare
sa fie admise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, transferabile, sub forma
dematerializata.
Finantarea sub forma emisiunii de obligatiuni presupune utilizarea unor inscrisuri sub
forma obligatiuniilor corporative, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
A fost incheiata o oferta publica de vanzare de obligatiuni, efectuata in baza unui
prospect de oferta aprobat de catre ASF, in vederea admiterii la tranzactionare pe Bursa;
Valoarea imprumutului obligator trebuie sa fie de minimum 200.000 euro sau
contravaloarea in lei sau cand este mai mica de 200.000 euro trebuie sa existe o prevedere
a legislatiei in vigoare.

Pentru ca o companie sa utilizeze fonduri atrase din emisiunea de obligatiuni, aceasta


trebuie sa emita obligatiuini corporative de minimum 200.000 de euro, sau echivalentul in
moneda nationala.
Elementele tehnice ale obligatiunilor corporative
-

Valoarea nominal (VN) = valoarea inscrisa in obligatiune in momentul emisiunii;


Pretul de emisiune = pretul platit in urma subscriptiei in momentul emisiunii.
Pretul de rambursare = pretul platit de companie in momentul rascumpararii su
rambursarii imprumutului.
Prima de rambursare = diferenta intre pretul de rambursare si pretul de emisiune
Rata cuponului = procentul aplicat valorii nominale, reprezentand venitul detinatorului
sau creditorului.
Durata creditului obligator = poate fi pana la 10 ani.

Costurile creditului obligator


III.

Tariful de procesare = 1.200 RON, exclusiv TVA;


Tariful de admitere la tranzactionare = 1.500 3.450 RON, exclusiv TVA;
Tariful de mentinere la tranzactionare = 1.500 3.450 RON, exclusiv TVA;
Nivelul dobanzii determinat in fucntie de rata cuponului (%).
Alternativele de finantare a proiectelor de investitii in afara pietelor de capital

Finntarea prin creditul bancar


Creditul pentru investitii presupune urmatoarele avantaje:
-

sustinerea in proportie mare a procesului investitional, cu un plafon maxim de 85% din


valoarea proiectului, respective 70% pentru sart-up-uri;
acordarea unei perioade de gratie din momentul demararii proiectului; 3 luni in cazul
creditelor de investitii in echipamente si mijloace de transport sau 12 luni pentru creditele
cu destinatie bunuri immobile si investitii complexe;
consultant sepcializata din partea reprezentantilor bancii X la intocmirea dosarului;
se accepta o structura diversificata de garantii.

Caracteristicile creditului pentru investitii


-

Beneficiarii sunt reprezentanti de companiile corporate, cotate sau nu pe piata


reglementara (Premium sau Standard) sau companiile Micro, cotate sau nu pe piata
AeRo.
Destinatia creditelor trase din procesul de finantare externa este aceea de realizare de
noi capacitati si obiective de productie, dezvoltare/mentinere la parametrii optimi a
capacitatilor de productie existente, modernizarea/retehnologizarea capacitatilor de
productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor existente etc;
Moneda de acordare: RON, EUR, USD;

Plafon maxim de acordare: 85% din valoarea investitiei si 70% pentru start-up-uri.
Termenul de rambursare: 15 ani pentru bunuri immobile si investitii complexe,
respective 5 ani pentur echipamente si mijloace de transport.
Avansul minim: 15% din valoarea investitiei, respective 30%, dovedit prin disponibil in
contul cuent sau realizarea efectiva a unei fractiuni din investitie dovedita prin documente
justificative inainte tragerii integrale de 85%, respective 70% a creditului.

Costuri aferente creditului bancar


-

Commision pentru intocmirea si analiza documentatiei de credit: 150 RON;


Commission de acordare: 1.5% din valoarea aprobata;
Commission de neutilizare a creditelor aprobate: 2.5%/an;
Comision de conversie a creditului dintr-o valuta in alta si commission de schimbare
tip de dobanda: 2%;
Comision de rambursare anticipate( se aplica la suma rambursata): 2.5%;
Comision de inscriere a avizelor de garantie in Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare:
Aviz de ipoteca initial: 50 RON + TVA;
Aviz pentru fiecare obiect: 0.5 ron + TVA;
Aviz modificare, reducere, extindere sau cesiune: 25 RON + TVA;
Aviz de stingere: 15 RON +TVA;
Aviz de prelungire: 25 Ron + TVA;
Aviz nulitate: 15 ron + TVA.
Dobanda, calculate in functie de rata dobanzii, astfel: ROBOR 6 M + marja, in
functie de clasa de risc3; sau EURIBOR 6 M si LIBOR 6M.

Tipuri de garantii acceptate in faza de creditare:


-

Garantii reale imobiliare (privilegiul si ipoteca);


Garantii reale mobiliare (deposit bancar- cash collateral, certificate de deposit, titluri la
ordin si nominative, actiuni, cesiune de creanta, echipamente, instalatii, plan de afaceri,
fodul de comert)
Garantii personale (scrisori de garantie bancara, avalizarea titlurilor de credit in favoarea
bancii, garantii de companie/firma, fidejusiunea/cautiunea, garantii emise de statul roman
si de autoritatile administratie publice locale, asigurarea de risc financiar de neplata).
Capitolul II. Participarea Romaniei la procesul de globalizare.

3 Clasele de risc pentru companii sunt: Clasele 1.2.3, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C si 6A. O
companie este incadrata intr-o anumita clasa in functie de scoring-ul obtinut,
lichiditate, solvabilitate, indicatori financiari.

La nivelul pietelor de capital un instrument des utilizat pentru comparatie este reprezentat
de indicii bursieri. Acestia au avantajul ca reflecta activitatea unei burse in ansamblul ei, dar
prezinta si o serie de dezavantaje.
Cu toate acestea, utilizarea indicilor in studiul comparativ al pietelor de capital la nivel
international este vitala. In primul rand, metoda permite compararea unei actiuni cu activitatea de
ansamblu a bursei din care face parte pentru a stabili cat anume influenteaza indicatorul
respectiv, dar si cat este ea la radul ei influentata de riscul de tara. Nu in ultimul rand,
similitudinile dintre diversi indici nu reprezinta doar metode similare de calcul, ci mai ales o
activitate similiara a pietei de capital careia apartin, reflectand astfel procesul de globalizare.
In studiul nostru vom prezenta principalii indici pe piata de capital din Romania si din
tarile representative (SUA si Germania), desi este practic inglobat fenomenul de globalizare
deoarece in mare parte, comapaniile romanesti care compun indicii bursieri sunt detinute de
actionariat majoritar strain, mai putin comapaniile de stat, la ora actuala fiind intr-un numar
redus (Antibiotice Iasi si S.N.G.N. Romgaz comapanii analizate in studiu).
1. Indicele BET
Indicele BET reprezinta indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti si permite
utilizarea acestuia drept active suport pentru instrumentele financiare derivate (futures, options)
si produse structurate (warrante si certificate).
Indicele BET cuprinde actiunile celor mai lichide 10 companii romanesti listate pe piata
reglementata BVB, cu exceptia societatilor de investitii financiare. Principalul crieteriu de
selectie este coeficientul de lichiditate, iar ponderea companiei in cosul indicelui se determina in
functie de capitalizarea bursiera, ajustata cu factorul free-float si factorul de reprezentare.
2. Indicele Dow Jones
Indicele Dow Jones este primul indice calculat pe piata bursiera si in prezent
reprezinta un indice de referinta pentru celelalte piete bursiere. Dow Jones arata evolutia
celor mai importante 30 de companii din America . Indicatorul este calculat prin insumarea
preturilor actiunilor acestora si divizat la numarul companiilor componente. Avatajul
principal al utilizarii indicatorulul Dow Jones in studiul comparative este reprezentat de
similitudinea acestuia cu BET datorita influentei pe care piata de capital Americana o are
asupra pietei de capital din Bucuresti.

Din graficul de mai sus se poate observa trendul oscilant atat al indicelui de referinta al
BVB, BET cu cel din America, Dow-Jones, care consolideaza similitudinea pietei de capital din
America cu cea din Romania. Din punct de vedere al randamentului, indicele BET a avut o
evolutie superioara in comparatia cu piata Americana. Se poate observa o perceptie optimista a
investitorilor in perioda cuprinsa intre 14.04.2015 si 01.06.2015, intrucat investiile in piata de
capital au fost sustinute si de o politica monetara relaxata adoptata de BNR, cu o rata a dobanzii
de referinta in scadere de la 2% la 1.75% ceea ce a determinat acceptarea riscului investitorilor.
Declinul ambilor indici a fost inregistrat in perioada cuprinsa intre 13.08.2015 si
06.09.2015, indicele BET avand o scadere mai mica fata de Dow-Jones.
Principalii factori care au favorizat evolutia BET in defavoarea indicelui Dow-Jones au
fost declinul pretului petrolului, precum si intarirea politicii monetare a Statelor Unite ale
Americii, desi cotatiile actiunilor si lichiditatea au urmat un trend negative
Evolutia pretului petrolului este mai mult decat relevanta pentru burse nu doar pentru ca
industria de petrol si gaze este o componenta importanta a pietelor de capital din intreaga lume
cat mai ales pentru faptul ca efectele negative se rasfrang asupra multor altor sectoare conexe..
Indicele BET este afectat de diminuarea pretului la petrol si gaze naturale intrucat cele
mai importante companii care compun cosul indicelui sunt cele care activeaza in acest domeniu,
vorbim despre OMV, Romgaz, Transgaz, dar si faptul ca Fondul Proprietatea, cele 5 SIF-uri,
fondurile mutual ale bancilor si fondurile de pensii facultative au o mare expunere fata de acest

sector energetic. Astfel, scaderea pretului petrolului este o lovitura pentru industria de profil si, in
buna masura, pentru sectorul financiar-bancar, ce poate inregistra deasemeni pierderi consistente.
Pe de alta parte insa, foarte important este faptul ca scaderea preturilor la petrol si gaze
aduce reduceri semnificative ale cheltuielilor cu energia electrica, transportul, incalzirea, etc
pentru toti agentii economici din celelalte sectoare economice (precum transporturile,
constructiile, retail-ul, etc) si pentru populatie; iar asta inseamna ca resurse financiare importante
raman la dispozitia acestora (agenti economici si consumatori finali).

Un impact pozitiv il constituie si relansarea Zonei Euro, potrivit unui articol publicat de
analistii Bancii Transilvania, si anume: in
perioada ianuarie-septembrie economia Zonei Euro a crescut cu 1.5% an/an,
dinamica investitiilor productive fiind in urcare cu 2.27% an/an (fapt care confirma in
viziunea acestora, capacitatea de a rezista a economiei europene la socurile externe si
interne si faptul ca regiunea se afla intr-un nou ciclu economic);
consumul privat a consemnat un avans de 1.67% an/an, evolutia fiind sustinuta de
ameliorarea climatului din piata fortei de munca (rata somajului a scazut la 10.7% in
octombrie).
Pe scurt, economia zonei euro a crescut in trimestrul trei 2015 cu o rata anuala de 1,6%
fata de doar 0,8% in acelasi trimestru al anului trecut iar indexul Composite Leading
Indicators calculat si publicat de OECD la inceputul lunii decembrie arata o stabilizare a
tendintei de crestere pe ansamblul Zonei Euro

Laurentiu ROSOIU Director Adjunct SAI Star Asset Management S.A.


Din graficul de mai sus se poate consolida evolutia pietei de capital germane de tip
benchmark, o data cu relansarea zonei euro, mai ales in perioada 19.03.2015-25.04.2015,
perioada in care indicele BET a inregistrat o valoare cuprinsa intre 6.800 7.000, in timp ce
indicele DAX a atins punctul de maxim, cotatie cuprinsa intre 12.000-12.500 puncte.
In perioada cuprinsa intre 25.04.2015 pana la inceputul lunii iulie, ambele piete,
reprezentate de cei doi indici au avut o evloutie nefavorabila, urmand un trend crescator dupa
perioada 20 iulie, indicele BET avand un ritm mai alert de crestere fata de indicele DAX.
De la jumatate lunii iunie, cand incepe declinul Bursei din China, unde mari companii isi
retrag actiunile de la tranzactionare, influentele negative survenind din Grecia, incepe si scaderea
indicelui DAX. Un factor care a declansat caderea bursei din China este faptul ca nivelul cresterii
economice in 2014 a fost sub nivelul prognozat, dar si deprecierea yuanului, iar valori sub 8%
raportate la populatia Chinei inseamna un prim pas catre generarea de somaj, au generat scaderi
pe pietele international.

Riscul de tara al Romaniei in 2015

Principalele influente asupra nivelului indicatorului, risc de tara, sunt in mare parte din
sfera politicii fiscale. Influente positive asupra raiting-ului sunt cele datorate reducerii cotei
privind taxa pe valoarea adaugata, de la 24% la 9% pentru alimentele de baza, precum si
reducerea nivelului de evaziune fiscal, la ora actuala fiind estimate la aproximativ 30% din PIB,
aceasta formand economia subterana.
Intr-un articol publicat pe internet de catre business24.ro la data de 16 octombrie 2015,
principalele influente din sfera fiscal sunt [..] relaxarea politicii fiscale ca urmare a reducerii
contributiilor sociale, a reducerii TVA, de la 24% la 9% la produsele alimentare in Iunie 2015 si
de o reevaluare a pensiilor si a salariilor din sectorul public, determinand astfel o crestere a
cererii interne Consumul va fi impulsionat de veniturile din sectoarele private, de gospodariile
care, desi au venituri mici, vor beneficia de programe de asistare, se arata intr-o analiza Coface
remisa Business24.
In ceea ce priveste politica monetara practicata de BNR, conform informatiilor publicate
pe pagina oficiala businss24.ro Banca Centrala va pastra politica ratei dobanzii la un nivel
scazut, la 1,75% in Mai 2015, in timp ce inflatia va ramane sub nivelul-tinta de 2,5%, ceea ce ar
putea reduce si mai mult rata rezervelor obligatorii pentru credit. In acest context, reducerea
continua a datoriei in valuta (mai mult de jumatate dintre creditele restante sunt in valuta) a
jucatorilor economici ar trebui sa se incheie printr-o compensare a cresterii datoriei exprimate
in lei. Bancile locale, care sunt in proportie de 90% filiale ale bancilor austriece, franceze,
grecesti, olandeze, vor continua sa isi ramburseze datoriile catre companiile mama, in acelasi
timp crescandu-si si depozitele interne.
In 2015, Romania a inregistrat cel mai scazut nivel al riscului de tara in ultimii 6-7 ani,
ceea ce confera posibilitatea imprumutului la costuri reduse. Conform graficului privind evolutia
costului asigurarii la neplata (Credit Default Spread-CDS 4) pentru titlurile de stat emise de
Romania se observa o evolutie favorabila a acestuia fata de nivelul ridicat in perioada 20092010.

4 CDS reflecta perceptia investitorilor asupra asupra unor titluri de credit emise de o
enitate, iar atunci cand sunt achizitionate de investitori straini, eflecta nivelul
riscului de tara.

Conform graficului si datelor publicate de TradingEconomisc.com, ne arata faptul ca


dobanzile obligatiunilor emise de statul roman sunt la un nivel minim istoric in ultimii 8 ani.

Intr-un articol publicat de Mediafax.ro la data de 13 decembrie 2015 se precizeaza


trecerea perspective raiting-ului Romaniei de la stabila la pozitiva, potrivit evaluarii realizate de
Moodys, Agenia Moody's a mbuntit perspectiva ratingului pe termen lung al Romniei, ca
urmare a corectrii dezechilibrelor macroeconomice, perspectivelor favorabile de cretere
economic i consolidrii fiscale considerabile ncepnd din 2009, care a condus la stabilizarea
nivelului ndatorrii. Raiting-urile privind creditele pe termen lung sic ele pe termen scurt sunt
Baa, respective P-3.
Toate cele trei mari agenii de rating, Fitch, Standrad&Poor's i Moody's, evalueaz
Romnia cu cel mai redus calificativ din categoria recomandat pentru investiii, ns Moody's
este prima care a mbuntit perspectiva Romniei la pozitiv. Fitch i Standard&Poor's
acord ratingului suveran al Romniei perspectiv "stabil". De altfel, Moody's este i singura
dinre cele trei mari agenii care a meninut pe tot parcursul crizei calificativul Romniei n
categoria recomandat pentru investiii.
Moody's estimeaz c avansul economic al Romniei se va accelera anul urmtor,
susinut de consumul privat, investiii, dar i de cheltuielile autoritilor publice, astfel c PIB ar
urma s creasc n 2016 cu 4,1%, dup 3,5% n acest an.

Agenia se ateapt ca ndatorarea s coboare n acest an la 39,4% din PIB, de la 39,9%


anul trecut, i consider c este puin probabil ca rata s treac de 45% n acest deceniu, avnd
n vedere creterea economic rapid.[]

Capitolul III. Fundamentarea portofoliului initial la Bursa de Valori Bucuresti.


III.1. Explicarea alcatuirii portofoliului initial din perspectiva teoriei diversificarii.

S-ar putea să vă placă și