Sunteți pe pagina 1din 2

c A T E T U LM E U D E L I M B A t l L I T E M { T U R AR O M A N A

104

(!a^o

9 oo';dr'

b 6 ""_"
?t\

expozigie,Pk,@,Xena

Experimentul
E vineri. Xenia e singuraacasl.Ea faceun mic experiment.
un
E, curioasa s6 afle in aproximativ c6te secunde arde
chibrit.
Aprinde chibritul. Flacaraii ardedegetul9i il scap6'Cautd
speriatdapa oxigenatd pentru mica arsurl. Chibritul aprinde
covorul.
Exact atunci intr6 Alexandru. cu vrtezd maxima stinge
putut
flacdra.Elo dojenegtepe feti16.ii explici pericolul.Ar fi
avealoc un incendiuurmat de o explozie'

DiscutaliProverbul:

Pazabund trecePrimeidia rea'

A U X I L I A R D I D A < T I CP E N T R UC L A 5 A I

Transcriedin text cuvintecareconlinliterelenouinvdlate:

o Completeazdin mod corespunzdtor:

Unde?

Experimentul

De ce?

t05