Sunteți pe pagina 1din 2

T eo d o r Studitul

s-a nscut in 759 la Constantinopol, invrednicindu-se de o cretere aleas. Din tineree


i-a fost dat s cunoasc ororile iconoclatilor, precum i lupta i suferinele eroice ale
clugrilor iconoduli din timpul impratului Constantin V Copronim
Asemenea tatlui su Fotin i pioasei sale mame T eoctista , sora egumenului
Platon, ambii intrai in monahism, a imbrcat i Teodor hainei clugreasc, intrind la 781
in rindul monahilor.
Studiind cu mare zel scrierile Sfinlului Vasile cel Mare, la sugestia unchiului
su Platon, a incepui munca de reformare a vieii monahale, in conformitate cu regul
ileSfintului Vasile , insistind in special asupra strictei observri a srciei
clugreti.
Arlindu-se a fi unul din cei mai inverunai adversary ai impratului Constantin VI Por
firogenetul (780 797), infierind adulterul acestuia, a fost maltratat i exilat la
Tesalonic. Dup cderea impratului, Teodor i monahii lui s-au inlors la Constantinopol
. Pericolul arab st la baza plecrii, in 799, de l.i Saccudion la minstirea Studion
din Constantinopol.
Atit prietenii cit i dumanii au trebuit s recunoasc in Teodor un caracter desvirit, o
personalitate mreal, demn s slo.i alaiuri de cele mai distinse figuri ale Bisericii.
Din minim,ilele .sale cateheze adresate monahilor, precum i din preioasele sale s
crieri, adevrale perle ale artei bizantine epistolare
Rbufnind din nou pe limpiil impratului Nichifor i al patriarhului cu acelai nume, Cea
rta mihian, Teodor Studitul, reprezentantul gruprii rigorisle orlodoxe, impreun cu m
uli clugri i preoi, a trebuit s plece a doua oara in exil (809811).
Rechemat din pribegie de impratul Mihait 1 Rangabe (811813), a
plecat pentru a treia oar in surghiun la Smirna, in Limpul impratului
L eon V Armeanul (813820), cind au reinceput luplele iconoclaste.

Teodor, neinfricatul iconodul, a inui o magistral cuvintare, artind impratului icono


clast deosebirea intre puterea lumeasc i spiritual, infierind amestecul tronului in
treburile Bisericii. Nici torturile, nici Intemniarea de patru ani n-au zdruncin
ai elanul de lupt i tria de credin a lui Teodor. Scrisorile sale dau amnunte preioase
le luptei eroice a celui intemniat, chinuit, i a celor ucii pentru credina adevrat. Ul
timele zile le-a petrecui pe o insul in faa Bizanului. A murit la 11 noiembrie 826.
La 844, osemintele i-au fost aduse in minstirea Studion.

Opera Sfintului Teodor Studitul are importana Sfinilor Maxim Mrturisitorul, i a Sfin
tului Ioan Damaschin, zice un cercettor recent (Beck). Nu numai lucrrile sale pole
mice (Trei tratate, Citcva p ro bem e , apte cap ito le toate indreptate' contra icon
mahilor), dar indeosebi c e le p e s te 300 d e c a te h e z e adresale monahilo
r l-au impus in contiina tuturor ca un mare lupttor pentru Ortodoxie i pentru organi
zarea vieii clugreti. indeosebi ei subliniaz idealul de via de obte al clugrului, p
a baza ei ascultarea, munca manual i

cea intelectual intr-o disciplin dus pin Ia amnunt.


indrumrile sale erau un rspuns i la anumite orientri prea libere, prea laxe ale mona
hilor. Din punct de vedere omiletic sint valoroase cele 134 cuvintri adresate mon
ahilor i alte 13 cuvintri oca zionale. Versurile sale iambice, precum i Testamentul ls
at clugrilor, ne mijlocesc o privire a vieii monastice i a diferitelor funcii minstire
i. in fine, din cele peste 550 scrisori, redate in parte de Migne se poate vedea
bogata activitate a Studitului in
domeniul ascetic i politico-bisericesc