Sunteți pe pagina 1din 6

Raportul de autoevaluare a activitii profesionale n anul colar

2015 - 2016
Prof. Nistor Mihaela
Conform Fiei cadru de autoevaluare/evaluare n vederea acordrii calificativului anual pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar , n cele ce urmeaz voi motiva alegerea punctajului
pentru fiecare din itemii cuprini n Fia cadru, mai sus exprimat.
Pentru a simplifica modalitatea de expunere a acestor puncte autoacordate, voi specifica doar
numerele de identificare a itemilor, ceea ce presupune ata area acestei motiva ii Fi ei cadru de
autoevaluare/ evaluare a cadrelor didactice.
Conform domeniului 1. Proiectarea activitii, privind criteriul de performan : 1.1.Respectarea
programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la
particularitile clasei de elevi, mi-am acordat:
1 punct ( dein n potofoliul personal profesional programelor colare pe suport de hrtie);
1 punct ( am ntocmit planificrile calendaristice n concordan cu programele colare, acestea existnd
ntr-un exemplar la direciunea colii, iar ntr-altul la dosarul personal de materiale didactice);
1 punct ( am ntocmit planificrile n concordan cu structura anului colar)
1 punct (am ntocmit planificrile n concordan cu achizi iile anterioare)
3 puncte am respectat structura planificarii calendaristice, planificarea unit ilor de nv are; am ntocmit
planuri de lecii i schie ale leciilor.
2 puncte am respectat termenul de predare
Conform Criteriului de performan: 1.3. Folosirea TIC n activitatea de proiectare, am considerat
urmtoarele:
2 puncte ( am realizat diverse activiti, lecii, prin folosirea mijloacelor TIC, avnd proiectarea unor
coninuturi la disciplinele studiate n format electronic, precum i filmrile activit ilor realizate);
Conform Criteriului de performan: 1.4. Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unit ilor, am considerat
urmtoarele:
1 punct ( am proiectat i am dus la ndeplinire prezentarea colectivului de prin i a ofertei colii,
obiectivele procesului de nvmnt, strategii optime de ndeplinire a lor,n conformitate cu documentele
unitii de nvmnt )

Trecnd la al doilea domeniu al evalurii, Realizarea activitilor didactice, oprindu-ma la


criteriul de performan 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nv rii
i formeaz competene specifice, mi-am acordat urmtoarele puncte:
2 puncte (am folosit n realizarea procesului instructiv metode moderne, activ-participative, metode n
care elevul are rolul principal i este cuprins n procesul de nv are fr s- i dea seama; printre acestea:
ciorchinele, turul galeriilor, cubul, mozaicul)
2 puncte ( am utilizat auxiliarele curriculare)
2 puncte ( ateptrile procesului didactic , proiectarea actului educativ, in seama de instruirea diferen iat,
centrat pe elev, folosindu-se metode noi, activ-participative, n care elevul s fie principalul actor al
actului educaional; s-au folosit i programe individualizate de lucru cu elevii cu CES/ acestea exist
imprimate, pe suport de hrtie la mapa personal profesional; n realizarea actelor procesului instructiveducativ s-a inut cont de principiul didactic al particularit ilor de vrst i individuale);
2 puncte ( am realizat lecii n care am introdus elemente ale transdisciplinarit ii).
Conform criteriului de performan 2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de
nvmnt n vederea optimizrii activitilor didactice inclusiv TIC, mi-am acordat urmtoarele puncte:
1 punct ( am utilizat AeL : secvene de lecii);
2 puncte ( am utilizat materiale didactice audio-video specifice disciplinei,materiale colare apar innd
bibliotecii colare sau aflate n dotarea colii); mijloace didactice specifice unei pr i a lec iei sau a unor
teme realizate pe parcursul mai multor lecii/ ca suport, am mapa personal de materiale didactice);
Trecnd la criteriul de performan 2.3.Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor
realizate, mi-am acordat :
3 puncte ( am participat la toate edinele catedrei , dovada: procesele verbale din dosarul comisiei)
2 puncte (am sustinut o lectie deschis , dovada provesul verbal de la dosarul comisiei)
2 puncte
Ajungnd la criteriul de performan 2.4. Organizarea i desf urarea activit ilor extracurriculare,
participarea la aciuni de voluntariat, mi-am acordat urmtorul punctaj :
1 punct ( am participat i organizat diverse activit i extracurriculare la nivelul colii,respective activit i
recreative i educative cu clasele de elevi, cu ocazia Sptmnii coala Altfel, dovada procesele verbale,
condica de prezen)
1 punct ( am participat activ, att cu clasa de elevi, ct i individual la unele activit i extracurriculare la
nivelul colii/ activitile precizate n Planul Cadru de activit i extracurriculare proiectate la nivelul
colii)

La criteriul de performan 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n


vederea formrii/ dezvoltrii competenei de a nva s nvei, mi-am acordat urmtorul punctaj:
1 punct ( am exersat i promovat studiul individual la nivelul clasei de elevi, prin realizarea
nenumratelor fie de lucru, fie de lectur individual, zilnic, completare de aritmografe i rebusuri
colare,
2 puncte ( am emis numeroase situaii didactice care au presupus exersarea i formarea studiului n echip
n realizarea sarcinilor de lucru propuse).
1 punct (am ndrumat i supravegheat elevii pe tot parcursul aplica iilor practice)
Al treilea domeniu al evalurii,3. Evaluarea rezultatelor nv rii, vizeaz urmtoarele aspecte:
3.1.Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare.Mi-am acordat urmtoarele punctaje
itemilor precizai:
3 puncte ( am prezentat elevilor procedura de evaluare, graficul evaluarlor, obiectivele de evaluare:
elevilor li s-a prezentat ceea ce trebuie s fac/ obiectivele evalurii/ pe n elesul acestora/ i criteriul de
evaluare/ prezentarea itemilor pentru care sunt puncta i i modul n care au fost puncta i; am aplicat cele
trei forme de evaluare: iniial,, continuu, sumativ, la dosar existnd fi e de evaluare ini ial, continuu
i sumativ; am fost atent la realizarea notrii ritmice cu scopul de a cunoa te n permanen nivelul
asimilrii de ctre elevi a celor predate i, ca urmare a feed-back-ului, ajustarea procesului didactic n
perioadele urmtoare).
Urmtorul criteriu de performan, vizeaz 3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea i
comunicarea rezultatelor. Mi-am acordat pentru aceste criterii urmtoarele puncte:
1 punct ( am formulat itemii testelor predictive n concordan cu obiectivele evalurii, con inuturi i
standarde de performan, acestea aflndu-se la dosarul personal de activitate didactic);
1 punct ( testele au fost nsoite de barem de corectare);
1 punct ( am analizat, in cadrul categrei, modul de administrare i aplicare a testelor, modul n care elevii
au relaionat n vederea parcurgerii testelor ini iale i am ntocmit pentru fiecare test de evaluare, matricea
de specificaie, prezentat n cadrul edinei cu prin ii fiecrui printe, care a semnat c a luat la
cunotin; toate aceste dovezi aparin dosarului personal de activitate didactic);
1 punct ( am consemnat progresul, respectiv, regresul colar al elevilor, att n caietul personal al
profesorului;)
Urmtorul criteriu de performan, 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a
celor din banca de instrumente de evaluare unic, vizeaz urmtoarele aspecte, pentru care mi-am oferit
urmtoarele punctaje:
4 puncte ( am folosit nenumrate fie de lucru, chestionare); se regasesc in portofoliul profesorului; am
realizat evaluarea prin diferite forme, portofolii, referate, proiecte;
Urmtorul criteriu de performan, 3.4. Promovarea autoevalurii i interevalurii, a constituit
din urmtoarele aspecte, pentru care mi-am acordat urmtoarele puncte:
1 punct (am asigurat egalitatea de sanse prin utilizarea unor criterii de evaluare specifice stilurior de
invaare ale elevilor)-fie de lucru diferentiate- la portofoliu

1 punct ( le-am explicat elevilor ce nseamn interevaluarea, adic s se evalueze n perechi, schimbnd
fiele ntre ei, acordndu-i note unii altora i, apoi, confruntndu-se cu notarea real, realizat de cadrul
didactic).
2 puncte ( am utilizat ca metoda de evaluare portofoliul).
S-a trecut apoi la evaluarea criteriului de performan 3.5. Evaluarea satisfac iei beneficiarilor
educaionali, urmnd s precizez punctele acordate la fiecare item n parte:
2 puncte (am aplicat chestionare, sondaje de opinie referitoare la modalitatea de nsu ire a termenilor
geografici, utilizarea informaiilor din alte discipline in conturarea unui context geografic etc)

Preciznd criteriul de performan 3.6. Coordonarea elaborrii portofoliului educa ional ca


element central al evalurii rezultatelor nv rii, mi-am acordat urmtoarele puncte itemilor prevzu i:
1 punct(c am prezentat i realizat portofolii educa ionale, nsumnd seturi de teste, fi e de lucru, de
evaluare, creaii proprii i altele);
1 punct ( s-a recurs la enunarea periodic a modului de a estima con inutul portofoliilor de ctre elev i
printe, n vederea obinerii unui feed-back pozitiv necesar n ajustarea cerin elor pedagogice);
1 punct ( am verificat i explicat n mod succesiv modul de realizare optim a portofoliilor elevilor).
Al patrulea domeniu al evalurii, 4.Managementul clasei de elevi, subsumeaz cteva criterii de
obinere a performanei, privind:
Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit, atitudini , ambient ) pentru desfurarea activitilor n
conformitate cu particularitile clasei de elevi. Mi-am acordat:
1 punct ( am prezentat regulile de conduit care trebuie respectate n timpul orelor de curs/ salutul,
vorbitul ntre colegi, modul de adresare ntre elevi i ntre elevi i adul i, igiena personal, respectarea orei
la care se ncep leciile i altele);
1 punct ( normele prezentate sunt strnse n documente justificative);
1 punct
Urmtorul criteriu de obinere a performan ei, 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor i
gestionarea situaiei conflictuale, pot s enun urmtoarele, pentru care mi-am oferit punctajul:
1 puncte( nu a fost necesar intervenia nimnui pentru ameliorarea unor astfel de situa ii, ntruct nu au
existat situaii conflictuale);
Referindu-m la criteriul de obinere a performanei 4.3. Cunoa terea, consilierea i tratarea
difereniat a elevilor, mi-am acordat punctele >
1 punct ( am realizat observarea sistematic a comportamentului elevilor i evoluarea acestuia n timp,
conform influenelor educative exercitate i consemnarea acestora n fi e de observa ie atribuite fiecrui
elev);
1 punct (tratarea difereniat a elevilor a constat n rezolvarea situa iilor concrete func ie de
particularitile de vrst i individuale ale elevilor).

Trecnd la criteriul de performan 4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun


practic, am considerat s-mi atribui urmtorul punctaj:
1 punct (am realizat responsabilizarea elevilor la nivel de clas, prin impunerea unei inute decente)
Trecnd la domeniul al cincilea, Managementul carierei i al dezvoltrii profesionale, la criteriul
de performan 5.1. Valorificarea competenelor tiinifice, didactice i metodice dobndite prin
participarea la programele de formare continu/ perfec ionare, am specificat urmtoarele realizri, care
justific punctajul autoacordat:
1 punct (prin perfectionarea n cariera didactica prin inscrierea la Conversie Invatatori Educatori si
inscrierea la gradul didactic I )
5.1.2 1 punct am participat la cursuri organizate de CCD Prahova
Privind criteriul de performan 5.2. Implicarea n organizarea activit ilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei, mi-am acordat:
1 punct( ntruct mi-am realizat atribuiile ca membru al comisiei Om i societate.
Conform criteriului de performan 5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional i
dosarului personal,mi-am acordat 1 punct.
Trecnd la al VI-lea domeniu al evalurii, Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la
promovarea imaginii unitii colare, sunt succedate urmtoarele criterii de performan e, crora mi-am
distribuit punctajele, n ceea ce urmeaz:
6.2. Promovarea ofertei educaionale;
1 punct ( am promovat oferta educaional a colii, prn actiuni legate de ,,Ziua por ilor deschise
1 punct
6.3. Promovarea imaginii colii n comunitate prin participare i rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiii, activiti extracurriculare i extra colare.
2 puncte( participarea la examenul de simulare a bacalaureatului ca supraveghetor dar i ca evaluator) );
1 punct( am realizat materiale create de elevii);
La criteriul de performan 6.4. Realizarea/participarea la programe/ activit i de prevenire i
combatere a violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familial societate, pentru
subpunctele enunate mai jos mi-am oferit urmtorul punctaj:
1 punct ( m-am implicat n activiti de prevenire a comportamentului colar nepotrivit, la nivelul clasei
de elevi, folosind suportul unor poveti cu efect moralizator
2 puncte am realizat serviciul pe coal- procesele verbale
Criteriul de performan 6.5.a.Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitatea
muncii i de PSI i ISUJ pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt
precum i a sarcinilor suplimentare, conine urmtoarele alineate:

1 punct ( mi-au fost fcute cunoscute normele de sntate i securitate a muncii de ctre responsabilul pe
coal a PSI ,am participat la aciuni comune de simulare a unor cazuri n care toate persoanele existente
trebuie s ias din cldire n timpul cel mai scurt, pentru a preveni violentarea lor i avarierea cldirii,
diseminarea normelor i procedurilor PSI au fost realizate de ctre agentul Poli iei de Proximitate, iar
documentaia exist la dosarul colii, ntre cele dou instituii existnd un parteneriat la nivelul colii).
La criteriul de performan 6.6. Implicarea activ n crearea unei culturi a calit ii n nivelul
organizaiei,la prima idee, mi-am oferit:
1 punct (am colaborat permanent cu comunitatea local, cu prin ii, presa, cu factorii de cultur);
1 punct pentru comunicarea virtual cu unitatea colar
Trecnd la al VII-lea domeniu al evalurii, Conduita profesional, sunt succedate urmtoarele criterii de
performane, crora mi-am distribuit punctajele, n ceea ce urmeaz:
7.1.Manifestarea atitudinii morale i civice(limbaj, inut, respect, comportament)
2 puncte (am colaborat foarte bine cu personalul colii, prini , comunitate)
7.2. Respectarea i promovarea deontologiei profesionale:
2 puncte( am manifestat un comportament in concordan cu Codul etic i R.O.
1 punct( am semnat condica de eviden)
Punctaj autoacordat: 86 de puncte