Sunteți pe pagina 1din 14PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI


8

&

&

%
$

&

"

'

&

"

"

'
"

(
"


(

&

&


'


&

&

&
&

-718,00

287,50

&

172,50

'

460,00

"

"

&

202,00


(
"

01.02.01

'
'

&


!

&

&

&

-2.005,00


!

3.500,00


$


!

&
&

"


!

"
"

"

2.100,00


%

&
&'


&

&
$
'

'


#

&

&

&


(

&

&

'
#
"

"

&

"

"

&
#
#
"

"

"

"
&

&

&
&

&

'

'

&

&

$
$
#
#

(
(

-37,60

"


("

&


"
$

"

!
"

&

&

430,00
2.050,00
10,00
580,00
-8,80

&

"


"


&

&

$

"

&

&

#
%

&

2.428,98
7.500,00

475,00
1.000,00
25,00
1.000,00
15,25

&

'
'

'

&
$

'


#


'
"
"

2.901,22
4.375,00

285,00
600,00
15,00
600,00
9,15

"


!

'
&

'

(&%
"

760,00
1.600,00
40,00
1.600,00
24,40

&

#
'


'

"

&

#


&

&

2.066,06
2.625,00
24.637,00

11.02.04
11.02.05
11.02.06

19.500,00
0,00
9.993,00

6.000,00

10.000,00

2.000,00

1.500,00

2.086,00

1.995,00

2.216,00

3.696,00

11.02.07

0,00

'

&

16.702,00

&

48.730,00

&

45.997,00

136.066,00

11.02.02

0,00

'

&

'

0,00

&

(
"

12.02.07


$
$

11.02.01


4


0

>

70

'

&

'

-13,80
154,20

&

"

&

21,50
86,50
&

"

12,90
51,90


'

&

34,40
138,40
$

&

55,00
431,00

&

'

&

15.02.01
15.02.50

70

6
/


0

>

.
5


0

.
7

>

20,50


0

Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
/

4.708,62
7.000,00

1.950,00
5.250,00
90,00
3.780,00
40,00

&

&

#


&

&
$

&
&
&

&

&

'

&

&

&

12.104,88
21.500,00

07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03
07.02.50

"

&

<

.
7

,
4

<

Taxe hoteliere

<

12,30

6
/

1
7

/
+

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru sistemele centralizate de producere i distribuie
a energiei termice
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaiul rural

&

"

6
/

Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeelor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureti

32,80

<

.
7

07.02.01.01
07.02.01.02

Impozitul si taxa pe cladiri *)


Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)
Impozitul si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din extravilan *)
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate

"

28,00

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

.
7


7


.

1
0


/


-

40.984,00
1.472,00

&

43.526,00
597,00

&

23.315,00
719,00

&

44.480,00
719,00

&

152.305,00
3.507,00

04.02.01
04.02.04

Cote defalcate din impozitul pe venit


Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

5.600,00


-

9.195,00
%

03.02.18

&


.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Impozit pe profit de la ageni economici


-

&

#
&

"
'

(
%

"

&

"

&

'

'

"

'

"

'

"

'

"

'

&

&

&

&

&

&
'
'
&

&

"

&

&

'

&

"
'

&

"

&
'

"
(
(

"

#


&


'
#


'

"

'

"

&

#
&

"

$
"

"

&

&
&

&
$
!
%

'

&

&


0
7

H
G

:
,
131/01

&

"

&


%


&

&

&


&

&&

'
'

&

'

"

'

'

"

'


%

#

'

"

'

"


$

&

%
'
'

'
#

%
%

'
'

#
#

&

"
#
#

%
%

'

"


%

'

"


%

'


!

'

(
&

&

&


&

(
!
!


!


&

25,00
6.915,75
812,50
12,50

516,00
213,60
-120,00
30,00


&

"

"

&

'

'

&

&

"


&

'
(

'

&


'
(

"

'


6,80

2,55

4,25

3,40

'

&

'

"

&

&

1,00


&

"

&

&

!
%

'
'

'
#
(

'
'
'

"

'
#

0,00
0,00
17,00
0,00
0,00
1,00
0,00

344,60
288,00
$

430,75
285,00

&

258,45
171,00
!

'

&

689,20
456,00


'

1.723,00
1.200,00
$

&

&
$

#
#
#

472,50

787,50

1.260,00

1.130,00

&

4,14

&

4,14
0,00

35.02.03
35.02.50
&

3.650,00
0,00

'

35.02.01
35.02.02

'

#
(
"

#
#
#

"

&

'

&

'

&

"

"

'

"


"

"

"

'

%
%

&

49,13

&


(

%
%

&

$
$


&

154,40

!
!

23,73

"

"
"

"

'

"
"

'

28,60

255,86
0,00

%
&

"

'

16,98
365,00
97,71
4.000,00

140,00

52,50

87,50

800,00

300,00

500,00


#
(
"

(
(
(
"

39.02.01
39.02.03
39.02.04
39.02.07

16,98
85,00
97,71
2.400,00

&

&

"

ncasri din rambursarea mprumuturilor pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice de interes
local sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii

"

6
0


0

.
5


0

>

0
7

9
3

"

125,00

>

37.02.01
37.02.50

&

&
$

(
(
(

0,00
0,00
125,00

.
3

>

9
/

36.02.05
36.02.11
36.02.50

&&

&
$

'
'


0

>

70

8
/
34.02.02
34.02.50

15,00
4.149,45
487,50
7,50

8
7

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice


Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat


0,00
40,00
11.065,20
1.300,00
20,00

9
4

1
3

8
.

8
2

843,20

0,00

33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.24
33.02.27
33.02.28
33.02.50

Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
/

2.611,50


2

8
7

70

6
7

<


/

3

0

70

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice


Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri


!
%

'

'

-

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale


Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari

1.566,90

&

%
%

'

#
(
"

%
%
%

0,00
596,00
22.344,00
2.480,00
70,00

31.02.03

Taxe extrajudiciare de timbru


Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise


!

'

'

&

"


!

"

&

&

&


%

&
&

>

&


/

Venituri din prestari de servicii


Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4.178,40

&

"

&


%

9.200,00

3


30.02.01
30.02.03
30.02.05
30.02.08
30.02.50

Alte venituri din dobanzi

1.830,00

850,00

510,00

18.02.50


0

1.360,00

"

'

4.550,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societilor i companiilor naionale


Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Alte venituri din proprietate
/

16.02.50

&

540,00
1.850,00
406,40

"

800,00
625,00
54,25

480,00
375,00
32,55

1.280,00
1.000,00
86,80

Alte impozite si taxe

&


0
7

&

&

'

3.100,00
3.850,00
580,00

9
4

<

H
G

%
'

!
!

#
(
"

!
!
!

'

16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

:
,

E
A

Impozit pe mijloacele de transport


Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

40.02.06

0,00

&

&

&

&

'

'

'

'

'
'

(
(
(

&

&

&

(
(
(

&
"

&
&

&

&

"
"

&

#
#
'

"

&
&
&

"

%
%

"

"

&


'

'

&


#


"
'

&


%

"

18.320,00

3.070,00

4.195,00

&

"

&

&

&

"

&

1.565,00

1.525,00
"

!
%
'
#

"
3.010,00

65,61
540,00

2,92

228,96
387,77

7,00
9.950,00
-556,92
160,43
-152,23

0,00

43.02.04

0,00

43.02.07

0,00

43.02.08

0,00


(

"
&

&

&
$

&
&
43.02.01

&

"

"

"

'

"

&

&

"

"

3.545,54

7.472,31

3.910,84

8.607,00

3.071,84

6.288,61

3.234,44

51.01.01

19.873,78

8.147,00

2.734,28

6.008,61

2.983,89

&

'

&
&
&

9.841,20

21.201,89

I


"

M
L

M
G

I

30.02


&

30.01

M
L

I


E

I
L


E

I
L

24.769,89

51.01

20.24

30.03

&

L
I
C


51

20
K
L

I

J
M

J
M


M

50
$

106.692,41
28.633,77
34.142,73
-602,27
-1.342,43
0,00
-1.342,43
0,00
47.100,00
47.100,00
-1.843,74
-1.843,74

40.03
C

84.076,47
24.167,00
27.240,04
1.385,18
318,19
-1.185,42
1.503,61
0,00
20.100,00
20.100,00
841,79
841,79

40

72.457,56
50.141,00
9.758,40
0,00
2.070,71
1.185,42
885,29
0,00
8.500,00
8.500,00
-3.820,05
-3.820,05

10

30

'

$
$

#
(

Transferuri catre instituii publice

L
I

50.04


128.458,11
54.539,00
32.957,46
0,00
66,67
0,00
66,67
0,00
16.658,00
16.658,00
4.822,00
4.822,00

391.684,55
157.480,77
104.881,54
782,91
1.113,14
0,00
1.113,14
0,00
92.358,00
92.358,00
0,00
0,00

01

&

Subvenii primite de la bugetele consiliilor locale i judeene pentru ajutoare n situaii de extrem
dificultate

Subvenii de la bugetul asigurrilor pentru omaj catre bugetele locale, pentru finanarea programelor
pentru ocuparea temporar a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele cu
handicap

42.02.34
42.02.36

21,00
2.100,00

&

&
$

28,00
14,00
5.658,00
1.706,92
'

0,00
0,00
70,00
17.708,00
1.150,00

42.02.21
42.02.28
42.02.29
42.02.32
42.02.33

0
7


3

6
7

8
7

.
/

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

1.830,00

.
0

=


>

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap


Subventii primite din Fondul de Interventie*)
Finantarea lucrrilor de cadastru imobiliar
Subvenii pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibili
Sprijin financiar pentru constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru uncalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
Subventii pentru ajutor crestere copil-trusou nou nascuti


1.525,00
#

42.02.15

19,00
60,00

-19,00

540,00
4.095,00

Subventii primite de la Fondul National de Dezvoltare

25.585,00

42.02.14

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

10.500,00

"

42.02.13

Subvenii pentru finanarea programelor multianuale prioritare de mediu i gospodrire a apelor

0,00
600,00

Strzi care se vor amenaja n perimetrele destinate construciilor de cvartale de locuine noi
Finanarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD*)
Finanarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor
Finanarea aciunilor privind reducerea riscului seismic al construciilor existente cu destinaie de
locuin
Subvenii pentru reabilitarea termic a cldirilor de locuit

&

!
42.02.10
42.02.12

&

0,00
0,00
0,00

42.02.06
42.02.07
42.02.09

0,00
0,00
0,00

42.02.01
42.02.03
42.02.05

Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare


Investitii finantate partial din imprumuturi externe
Planuri si regulamente de urbanism

&
$
$

#
#
#


!
!

&
.
7


7

/


&

&

.
7

.
/

:
5

>

.
/

"

0,00
0,00
0,00
0,00

>

&


0
7

F
"

%
'
(
"

"
"

"

"

"

:
,

E
A

40.02.07
40.02.10
40.02.11
40.02.50

ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice i juridice


mprumuturi temporare din trezoreria statului*)
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas*)
ncasri din rambursarea altor mprumuturi acordate

'

#
(
&
'
#

"


G

'

M
L

M
L

'


M
L

&

'

'

G
J

'

'
'

'

'
'

'

"


J

&

K
L

'
"

L
I

M
L

K
L

J
M

&
$
!

I
G

M


90
%

'

91.01
#

92.01


"

I
G

K
L

"

J
K

L

J
M
L

51.02

M
G


F

L


81.02

?
M
J
M

J
G

81.01

J
M

80.30


!

J
K

L

J
M

80.03
I
!
G


J
L
I

72.01.02
-214,29
3.462,96

L
J

L
J
G

L


12.680,07
9.104,70


G


2.661,49
3.638,67


A


20.861,17
13.974,50

72.01.01

35.988,44

71.01.03

50.02

71.01
71.01.01
71.01.02

Deficit
L

-659,00
-652,72
-652,72
-732,72
80,00
-1.690,05
261,00
-30,00
-29,80
-1.891,25
0,00
0,00
4.060,49
4.060,49
2.487,78
-8.484,96
8.080,40
-203,10
3.095,44
1.572,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-765,48
0,00
0,00
0,00
-765,48
-1.119,80
354,32
0,00
0,00
0,00
0,00

70

Excedent

540,00
845,00
845,00
785,00
60,00
1.078,75
60,00
30,00
380,00
608,75
0,00
0,00
15.510,47
15.510,47
13.815,21
9.271,40
7.703,31
136,30
-3.295,80
1.695,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2.397,43
0,00
0,00
0,00
2.397,43
396,20
2.001,23
0,00
0,00
0,00
0,00

81

&

44,00
1.262,21
1.262,21
1.180,92
81,29
955,75
125,00
0,00
222,00
608,75
0,00
0,00
47.775,37
47.775,37
43.598,37
17.766,34
2.883,00
535,00
22.414,03
4.177,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.701,43
0,00
0,00
0,00
2.701,43
700,20
2.001,23
0,00
0,00
0,00
0,00

59.17

Rezerve

475,00
4.054,53
4.054,53
3.974,53
80,00
4.798,25
135,00
0,00
532,00
4.131,25
0,00
0,00
26.586,65
26.586,65
20.769,73
6.908,29
1.248,54
779,15
11.833,75
5.816,92
0,00
0,00
0,00
0,00
2.026,39
0,00
0,00
0,00
2.026,39
23,40
2.002,99
0,00
0,00
0,00
0,00

M
E
93.01

400,00
5.509,02
5.509,02
5.207,73
301,29
5.142,70
581,00
0,00
1.104,20
3.457,50
0,00
0,00
93.932,98
93.932,98
80.671,09
25.461,07
19.915,25
1.247,35
34.047,42
13.261,89
0,00
0,00
0,00
0,00
6.359,77
0,00
0,00
0,00
6.359,77
0,00
6.359,77
0,00
0,00
0,00
0,00
!
B

M
E

!

0,00

55.01.18

K
A
0,00

0,00

0,00

71.01.30
0,00

80

0,00

55.01.15

79

0,00

0,00

59.15

Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara

0,00

0,00

72.01

0,00

0,00

59.12

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0,00

0,00

72

0,00

55.01.13

71.03

55.01.12

59.11

Alte active fixe

-220,93

59.02

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale

0,00

0,00

59

Maini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

57.02.02

Construcii

0,00

246,00

71

0,00

25,07

59.01

0,00

55.01.08

"

55.01.03

55
55.01

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

&

0,00
-47,56
676,40
676,40
-963,72
-659,00

57.02

Ajutoare sociale in numerar

0,00
0,00
1.183,70
1.183,70
628,21
540,00

57

0
7

0,00
157,56
473,70
473,70
44,00
44,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala


Alte transferuri curente interne

Programe de dezvoltare

0,00
0,00
1.234,20
1.234,20
721,00
475,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

0,00
110,00
3.568,00
3.568,00
429,49
400,00

51.01.31
51.02
51.02.12

Programe PHARE

0
!

!
!

I
G

J
G

Programe cu finantare rambursabila

H
G

"

267,15
30,96

0,00

250,00
30,00

L
I

0,00

150,00
30,00C

Transferuri pentru finanarea investiiilor la spitale

0,00

400,00
60,00

&

.
7

70

Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane beneficiare de ajutor social

0,00

1.067,15
150,96

51.01.24


Transferuri din bugetele consiliilor locale i judeene pentru acordarea unor ajutoare ctre unitile administrativteritoriale n situaii de extrem dificultate

0,00

51.01.14
51.01.15

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.03


Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

:
,

E
A

Actiuni de sanatate

'

"

"

"

"

&

&
$

&
&
&

)
8

70

55
55.01
55.01.08
55.01.18
59
59.17

&

5


>
C


"

0
7

51.01.01

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila


Alte transferuri curente interne

&

71
&

'

71.01
Construcii

&

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


(

&

71.01.02
"

71.01.03
&

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
<

70

&

71.01.30

Alte active fixe

&

9.610,00
6.000,00
3.610,00
0,00
0,00
0,00

3.918,32
4.298,00
-379,68
0,00
0,00
0,00

1.274,50
1.274,50
824,50
95,00
230,50
235,00
264,00
450,00

768,00
768,00
648,00
75,00
50,00
195,00
328,00
120,00

-505,30
-505,30
-225,30
-25,00
-150,00
-245,00
194,70
-280,00

-455,36
-455,36
-242,36
-117,66
-7,70
-110,20
-6,80
-213,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.180,83
30.180,83

13.974,50
13.974,50

3.638,67
3.638,67

9.104,70
9.104,70

3.462,96
3.462,96

6.360,00
6.360,00
0,00
677,00
4.822,00
4.822,00
615,00
615,00
615,00

-3.385,45
-3.385,45
0,00
136,60
-3.820,05
-3.820,05
298,00
298,00
298,00

1.592,00
1.592,00
0,00
302,00
841,79
841,79
360,00
360,00
360,00

-1.983,10
-1.983,10
0,00
-205,64
-1.843,74
-1.843,74
371,00
371,00
371,00

246,00
246,00

0,00
0,00

88,21
88,21

-304,72
-304,72

246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
88,21
0,00
0,00
0,00
0,00

-220,93
-83,79
0,00
0,00
0,00
0,00

&
&

&

!
%

&
&

72
72.01
72.01.01
72.01.02

'

&

#
(

&

81.02
"

&

I
G

M
G

81.01


F
L
A

&

81

2.870,67
2.000,00
870,67
0,00
0,00
0,00

79
C

&


0
7

12.700,00
9.000,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00

&

9
3

Participare la capitalul social al societatilor comerciale


Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara


29.098,99
21.298,00
7.800,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.081,84
1.081,84
1.004,84
27,34
122,80
74,80
779,90
77,00

71.03

0
!

"

"

L
I

51.01
Transferuri ctre instituii publice

H
G

"

"
20
C


&

"

10
51

:
,

E
A


C01

&

&

Din total capitol:
&

51.02.01
&

Autoritati executive si legislative


&

&

&

&

&

$
!

&

&

%
'

&

&

&

&
&

M
L

J
G

50
&

20

&
&


10

"

&

&C


50.04
$

L
I

&

51


&

51.01

&

$
$

&
&
&

51.01.24

'

#
(
"

$
$
$

&
&
&

70


55
55.01
55.01.03
55.01.08
55.01.13
55.01.18

&
C


Programe cu finantare rambursabila


Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
Programe de dezvoltare
Alte transferuri curente interne

&

0
7

51.01.01

Transferuri din bugetele consiliilor locale i judeene pentru acordarea unor ajutoare ctre unitile administrativteritoriale n situaii de extrem dificultate

&

Transferuri ctre instituii publice

&

71


I

01

54.02


C

&

51.02.01.03

Autoriti executive

&

&

71.01
Construcii

71.01.01

2.583,45
0,00
909,96
0,00
0,00
1.644,00
1.644,00
1.644,00
0,00
29,49
29,49
0,00
25,07
4,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

&

&

"

&

81.02
%
%

&
&

&

Din total capitol:


$

54.02.05
&

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale


!

54.02.06
&

Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat


Fond pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de administraile publice locale
%

&

54.02.07
'

54.02.10
&

Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor


&

&

'

&

'

&

&

'

'

&

&

0,00
0,00

4.822,00
0,00
0,00
615,00
923,00

-3.820,05
0,00
0,00
298,00
136,60

841,79
0,00
0,00
360,00
390,21

-1.843,74
0,00
0,00
371,00
-510,36

66,67
66,67
0,00
0,00
66,67
0,00
66,67
0,00

2.070,71
2.070,71
0,00
0,00
2.070,71
1.185,42
885,29
0,00

1.703,37
1.703,37
1.385,18
1.385,18
318,19
-1.185,42
1.503,61
0,00

-1.944,70
-1.944,70
-602,27
-602,27
-1.342,43
0,00
-1.342,43
0,00

'

&
&

'

'

&

'

"

'

&

337,56

280,00

250,55

460,00
460,00
460,00
400,00
60,00
0,00

337,56
337,56
337,56
150,00
30,00
157,56

280,00
280,00
280,00
250,00
30,00
0,00

250,55
250,55
250,55
267,15
30,96
-47,56

56.02.09

1.067,15
150,96
110,00

400,00
60,00
0,00

150,00
30,00
157,56

250,00
30,00
0,00

267,15
30,96
-47,56

59.02

9.546,81

4.958,00
0,00
0,00

860,00
0,00
0,00

3.303,81
0,00
0,00

425,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

460,00

1.328,11
1.328,11
1.328,11
1.067,15
150,96
110,00

56.02

F
G

0,00
0,00


C

K
L

K
B

L
I

0,00
0,00

'

&

1.896,05
782,91
782,91
1.113,14
0,00
1.113,14
0,00

30.03

&


0
7

"

&
&

'

&
M
L

I

I
L

30.02


C

L
I

20
20.24
30
30,01

J
G

M
E


9

I

L
J

I
L


J
01

"

'

&

01


0,00
0,00

J
G

55.02

I
B

54.02.50

K
L

L
I

Alte servicii publice generale

I
G

81.01


J


F

L
A

&

81

79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.644,00
939,45


71.03

0
'

<

&

71.01.30

70

E
%

&

71.01.03

Alte active fixe


+

H
G

&

&

71.01.02

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale

L
I

&

51
G

:
,

E
A

Maini, echipamente si mijloace de transport

&

51.01
&

51.01.14
&

Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor de zi pentru protecia copilului

!
%

&

51.01.15

&

Transferuri privind contribuii de sntate pentru persoane beneficiare de ajutor social

&

Transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele cu handicap

51.01.31

Din total capitol:


Transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor pentru protecia copilului
'

&

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap
#
(
"

#
#
#

&
&
&
&

&
$

&

70
%

&

&

20
C


10
&

01

'

&

71
#

&

71.01
Construcii

&

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


"

&

71.01.02
"

71.01.03
&

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
"

&
/

<

70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.01.30

Alte active fixe


/
60.02

&

Transferuri din bugetele locale ctre bugetul fondului de asigurri sociale de sntate

56.02.07

&

"

&

&

"

71.03
Din total capitol:

0,00

"

60.02.02
&

Aparare nationala

&

60,00
60,00
60,00

80,00
261,00
261,00

6.827,15
6.827,15
1.660,23
922,29
159,04
178,15
400,75
5.166,92

21.657,00
21.657,00
17.910,00
9.249,00
50,00
0,00
8.611,00
3.747,00

5.374,80
5.374,80
3.378,54
2.037,74
50,00
-19,20
1.310,00
1.996,26

4.995,47
4.995,47
3.139,71
852,02
693,21
52,00
1.542,48
1.855,76

17.763,53
9.789,50

18.991,26
11.525,96

7.673,54
3.954,43

10.689,85
5.627,57

'

&

"

"

&


"

"

&


$

&

'

"

<

81,29
125,00
125,00

.
0

80,00
135,00
135,00

80,00
80,00

.
7

60,00
60,00

81,29
81,29

80,00
80,00

71.01.30
+

0,00
0,00
0,00
0,00

71.01.03

Alte active fixe
0,00
0,00

71.01.02

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
0,00
0,00

"

&
G


C

37.308,58
30.974,50
25.979,03
26.061,00
-422,97
0,00
0,00

40.312,90
26.178,18
20.803,38
13.423,00
7.260,38
0,00
0,00


80.296,07
68.849,42
47.192,42
43.776,00
3.210,13
0,00
0,00

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport

70

82.264,59
55.676,11
48.848,96
38.315,00
10.318,96
0,00
0,00


J

240.182,14

71.01

1.118,00
1.118,00
-693,00
0,00

70

Construcii

0


3.075,00
3.075,00
228,81
0,00
C

L
I
C


654,00
654,00
206,00
0,00

51.01.01

'

4.568,00
4.568,00
390,00
0,00

20

71
K

9.415,00
9.415,00
131,81
0,00

10

Transferuri ctre instituii publice

"

425,00
879,00
-161,00
-78,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
-454,00
-454,00
-324,00
0,00
-299,00
-25,00
0,00
-130,00

3.303,81
3.169,00
60,00
34,00
3.075,00
3.075,00
3.075,00
134,81
134,81
84,81
0,00
84,81
0,00
0,00
50,00

01

&


0
7

H
G

"

&
L

L
I

860,00
715,00
24,00
37,00
654,00
654,00
654,00
145,00
145,00
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
50,00

4.958,00
4.708,00
77,00
63,00
4.568,00
4.568,00
4.568,00
250,00
250,00
220,00
0,00
195,00
25,00
0,00
30,00

:
,

E
A

9.471,00
0,00
56,00
9.415,00
9.415,00
9.415,00
75,81
75,81
75,81
0,00
75,81
0,00
0,00
0,00

61.02

71.03


Din total capitol:


&

61.02.03
$

Ordine publica
$

61.02.03.04
$

Politie comunitara
!
%

$
$

'"
&

$


&

20
C

C
10

&

&

L
I

51
$

&

51.01


51.01.01
!

&
C


Transferuri ctre instituii publice


%

&

I
G

&

'

&

&

&

"

L
I

55
&

70


55.01
55.01.18
57
57.02
57.02.01
57.02.02
59
59.01
59.11
CJ

Ajutoare sociale in numerar


Ajutoare sociale in natura

Alte transferuri curente interne

'

71
#

71.01
Construcii

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


"

71.01.02
!

71.01.03
$

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
<

70

71.01.30

Alte active fixe

&

'

(


142.823,79
121.575,00
20.366,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,29
301,29
0,00
301,29
581,00
581,00
0,00
38.854,42
38.854,42
26.088,48
13.061,05
952,25
210,95
11.864,23
12.765,94

&

71.03


01

65.02

L
I


61.02.50
64.02


L

Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale

61.02.05
$

Protectie civila si protectia contra incendiilor

81
$

79
Din total capitol:
nvatamnt prescolar

'

65.02.03
$

nvatamnt prescolar si primar

65.02.03.01

55.118,18
30.897,46

&

&

0
7

H
G

65.02.03.02
"

65.02.04
$

nvatamnt secundar
%

65.02.04.01
$

nvatamnt secundar inferior
65.02.04.02
$

nvatamnt secundar superior


&

65.02.04.03
$

Invatamant profesional
$

65.02.05
$

nvatamnt postliceal
!

65.02.07
$

nvatamnt nedefinibil prin nivel


%

65.02.07.04
$

nvatamnt special
'

65.02.11
$

Servicii auxiliare pentru educatie

"

65.02.11.30
65.02.50

24.220,72
126.529,02
44.608,05
59.479,53
22.441,44
31,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.974,03
37.899,98
13.839,79
18.891,98
5.168,21
12,60
0,00

7.465,30
49.847,21
16.225,46
22.114,51
11.507,24
10,95
0,00

3.719,11
18.504,24
6.661,58
9.326,46
2.516,20
0,40
0,00

5.062,28
20.277,59
7.881,22
9.146,58
3.249,79
7,06
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.578,00
0,00
10,00
3.568,00
0,00

1.571,70
1.571,70
0,00
337,50
1.234,20
0,00

568,70
568,70
0,00
95,00
473,70
0,00

1.379,20
1.379,20
0,00
195,50
1.183,70
0,00

58,40
58,40
0,00
-618,00
676,40
0,00

0,00
3.568,00
3.568,00
0,00
0,00

1.234,20
1.234,20
0,00
0,00

473,70
473,70
0,00
0,00

1.183,70
1.183,70
0,00
0,00

676,40
676,40
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.568,00
3.568,00
10,00
10,00

1.356,70
1.356,70
215,00
215,00

498,70
498,70
70,00
70,00

1.234,20
1.234,20
145,00
145,00

478,40
478,40
-420,00
-420,00

9.664,25
8.505,25

3.237,03
2.347,03

4.405,52
3.880,52

7.010,06
8.577,18

3.018,00
1.281,00
1.281,00
1.281,00
75,00
75,00
75,00
4.131,25

1.206,00
488,28
488,28
488,28
44,00
44,00
44,00
608,75

2.293,16
938,61
938,61
938,61
40,00
40,00
40,00
608,75

10.029,54
597,89
597,89
597,89
-159,00
-159,00
-159,00
-1.891,25

'

&

'

'

20
C


'
10

'

L
I

51
$

'

'

'

51.01

Transferuri catre institutii publice

'

'

"

$
$

51.02
51.02.12


+

70

Transferuri pentru finanarea investiiilor la spitale
&

$
!

$


70
%

'

71
#

71.01
Construcii

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


"

71.01.02
(

71.01.03
$

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
<

70

71.01.30

Alte active fixe


/

57.02.01
57.02.02

Ajutoare sociale in natura

Ajutoare sociale in numerar

57.02

57

51.01.01
51.01.03

Aciuni de sntate

$


01

'

66.02

I
L

65.02.11.03
$

Internate si cantine pentru elevi


Alte servicii auxiliare
Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului

:
,

E
A

nvatamnt primar

&

71.03
Din total capitol:
!

66.02.06
$

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi


%

66.02.06.01
$

Spitale generale
'

66.02.50
$

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii


$

(
"

(
"

"
&

"C


20
$

"

L
I

"

51.01


51.01.01
%

"
C


Transferuri ctre instituii publice


J

'

"

55.01
#

"

I
G

L
I

55
55.01.18
(
"

"


L

"

59

Alte transferuri curente interne


K

'

'
10
51
01

67.02

&

66.02.50.50

Alte institutii si actiuni sanitare

59.11

23.309,98
0,00
16.546,70
3.305,78
3.305,78
3.305,78
0,00
0,00
0,00
3.457,50
0,00

B
!
M

J

!

70
!

&

L


L


59.15

71
!

71.01
Construcii

'

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


#

71.01.02
(

71.01.03
!

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


"

<

70

71.01.30

Alte active fixe
71.03


&
$

81.02
!

I
G

81.01
L
A

81


79

&

&

0
7

E
G

:
,

E
A

!
B

M
E
C


3.457,50
0,00
1.006,88
1.006,88
741,88
483,78
0,00
33,10
225,00
265,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59.12

4.131,25

608,75

608,75

-1.891,25

1.159,00
1.159,00
1.089,00
899,00
0,00
40,00
150,00
70,00
0,00
0,00

890,00
890,00
840,00
675,00
0,00
30,00
135,00
50,00
0,00
0,00

525,00
525,00
445,00
411,00
0,00
154,00
-120,00
80,00
0,00
0,00

-1.567,12
-1.567,12
-1.632,12
-1.501,22
0,00
-190,90
60,00
65,00
0,00
0,00

659,00

320,78

310,77

-16,97

434,00

191,78

290,77

132,03

225,00
0,00
7.338,25
4.328,25

129,00
0,00
2.154,75
760,75

20,00
0,00
3.033,75
638,75

-149,00
0,00
7.595,24
-1.972,15

3.010,00
760,00
907,00

1.394,00
240,00
521,50

2.395,00
600,00
461,00

9.567,39
400,00
-968,21

15.352,53
13.856,53
7.147,00
2.203,00
0,00
0,00

7.640,92
6.806,92
4.341,00
1.063,00
0,00
0,00

8.350,00
7.359,00
4.684,00
1.510,00
0,00
0,00

-734,38
-1.512,65
-1.564,23
814,10
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.974,53
3.974,53
3.974,53

1.180,92
1.180,92
1.180,92

785,00
785,00
785,00

-732,72
-732,72
-732,72

532,00
532,00
1.496,00
1.496,00

222,00
222,00
834,00
834,00

380,00
380,00
991,00
991,00

-29,80
-29,80
778,27
778,27

Din total capitol:


'

67.02.03
!

Servicii culturale
#

67.02.03.02
!

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale


Muzee
(

67.02.03.03
"

67.02.03.04
!

Institutii publice de spectacole si concerte


Scoli populare de arta si meserii
&

67.02.03.05

Case de cultura


&

67.02.03.06

Camine culturale
&

&

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale


$

&

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice


!

&

67.02.03.12
%

&

67.02.03.30
!

Alte servicii culturale


'

&

67.02.05
!

Servicii recreative si sportive


#

&

67.02.05.01
!

Sport
(

&

67.02.05.02
!

Tineret
"

&
$
$
$

!
!
!

!


'
L
I

51.01


51.01.01
"
C


Transferuri ctre instituii publice


!

55.01


I
G

L
I

55

&

55.01.03
$

55.01.08
!

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

Programe cu finanare rambursabil

55.01.18

C


Alte transferuri curente interne


%
'

!
!

"

#
(

"

!
%

70
?

59.11L


J

59

26.509,80
14.607,77
5.590,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.207,73
5.207,73
5.207,73

57.02.02

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57

'
20
C


A

10
51
01

&

68.02

67.02.05.03
67.02.06
67.02.50

Servicii religioase
Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

1.273,58
0,00
0,00
0,00
0,00
1.048,58
0,00
0,00
225,00
0,00
20.121,99
3.755,60
0,00
16.366,39
2.000,00
921,29

71

1.104,20
1.104,20
4.099,27
4.099,27

&

&

0
7

E
G

:
,

E
A


J

&

1.496,00
1.150,00
160,00
102,00
84,00
0,00

834,00
665,00
64,00
60,00
45,00
0,00

892,00
748,00
63,00
37,00
44,00
99,00

744,32
623,03
19,69
-39,10
140,70
33,95

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.416,15
9.161,00
9.161,00
1.537,77
0,00
4.539,50
4.603,15
3.669,96
933,19
7.351,50

1.234,00
5.268,00
5.268,00
2.246,92
0,00
1.856,00
2.105,61
1.727,61
378,00
2.642,00

628,00
3.041,00
3.041,00
0,00
0,00
1.060,00
1.368,92
1.180,92
188,00
1.543,00

1.038,00
2.322,00
2.322,00
0,00
0,00
1.106,00
1.021,00
785,00
236,00
2.863,00

516,15
-1.470,00
-1.470,00
-709,15
0,00
517,50
107,62
-23,57
131,19
303,50

51.118,38

15.970,00
7.476,00
3.810,00

8.290,11
4.221,11
1.300,00

8.630,16
2.106,16
3.325,00

18.228,11
10.269,61
8.981,86

3.810,00
0,00
0,00

1.300,00
0,00
0,00

2.825,00
0,00
0,00

9.481,86
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
500,00

-500,00
-500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500,00
0,00

-500,00
0,00

6.656,02
6.656,02
6.656,02
5.245,54
136,20
398,10
876,18
0,00
0,00
0,00
0,00

3.666,00
3.666,00
3.566,00
3.022,00
0,00
14,00
530,00
100,00
0,00
0,00
0,00

2.921,11
2.921,11
2.771,11
1.466,11
75,00
100,00
1.130,00
150,00
0,00
0,00
0,00

-1.218,84
-1.218,84
-968,84
-238,84
100,00
19,50
-849,50
-250,00
0,00
0,00
0,00

1.287,75
1.287,75
1.287,75
996,27
-38,80
264,60
65,68
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.966,32
3.186,03
306,69
159,90
313,70
132,95

71.01
Construcii

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


%

71.01.02
'

71.01.03
!

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


#

<

70

71.01.30

Alte active fixe


(

"

'
'

72
72.01
72.01.02

Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara

9
3

71.03

&

'

81.02
!

'

'

I
G

81
'

79

Din total capitol:


'

'

68.02.04
!

Asistenta acordata persoanelor in varsta


#
(

'

"

'
#

!
!

&

#
#

#
#

!
!

'
"

!


20
C


10

01

&

L
I

51
$

51.01


51.01.01
!
C


Transferuri ctre instituii publice


J

55.01
'

I
G

L
I

55

55.01.12
!

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat


(

"

"

!
!
!

8
70

.
7
8
7

6
/

70
?

59
59.02

"

!
J

&

"

71
$

"

71.01
Construcii

"

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


%

"

71.01.02
'

"

71.01.03
!

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


#

"

<

70

71.01.30

Alte active fixe
"

C


71.03
J

"

"

L
I

72
%

72.01
72.01.01


&

%


79
C

&

72.01.02

Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

17.416,86
0,00
17.416,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5

0
C

55.01.18

C.

Alte transferuri curente interne&

J
G

70.02

68.02.05.02
68.02.06
68.02.10
68.02.11
68.02.15
68.02.15.01
68.02.15.02
68.02.50
69.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate


Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare pentru locuinte
Crese
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

'

68.02.05
!

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

81

10

&

&

0
7

E
%

%
M

81.02
%

'

I
G

M
G

H
G

%
M


J


J

:
,

E
A


J

81.01

0,00
0,00

Din total capitol:

7.958,50

2.400,00

3.369,70

3.360,00
0,00
0,00

840,00
0,00
0,00

2.400,00
0,00
0,00

3.369,70
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.134,00
5.134,00
5.134,00
350,00
484,00
185,00
4.115,00
0,00
0,00
0,00

3.229,00
3.229,00
3.229,00
250,00
969,00
150,00
1.860,00
0,00
0,00
0,00

4.124,00
4.124,00
4.124,00
4.933,50
4.905,50
190,00
-5.905,00
0,00
0,00
0,00

4.588,80
4.588,80
4.588,80
-4.455,70
9.269,00
-154,50
-70,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.045,50
10.047,50
16.998,00
0,00

8.394,00
3.430,00
4.964,00
100,00

4.019,00
970,00
3.049,00
50,00

6.524,00
2.470,00
4.054,00
0,00

8.108,50
3.177,50
4.931,00
-150,00

155.141,53

33.017,39
0,00
0,00

30.826,69
0,00
0,00

37.057,43
0,00
0,00

54.240,02
0,00
0,00

(


&

%


'

&

&

&

&

&

!
%

&

I
G

'
#
(
"

&
&
&

%
%
%

&

$
$

&

$
$

%
%

'

<

1
/

%
J

$
$

%
%

"

L
I

!
!

72.01.02


&

%
M

!
!

'
#

!
!
%
%

%
%
%
%

&

!
%

%


10

01


0,00
0,00
0,00
0,00

I
G

M
G
"

J
J


J

80.02

M
K

74.02.05
74.02.05.01
74.02.05.02
74.02.06
79.02

Din total capitol:


Salubritate si gestiunea deseurilor
Salubritate
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Canalizarea si tratarea apelor reziduale, harta zgomot

79
81
81.01
81.02

F
F


A


Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

71.03
72
72.01
72.01.01
J
G

.


7

7


70

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


Alte active fixe
/

6.524,00

840,00

"

&

J
GMaini, echipamente si mijloace de transport

4.069,00

3.360,00

L
I


J

Construcii

8.494,00

9.969,70
0,00
9.969,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.075,80
17.075,80
17.075,80
1.077,80
15.627,50
370,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


C


Programe PHARE
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat
Alte transferuri curente interne

27.045,50

01
10
20
51
51.01
51.01.01
55
55.01
55.01.08
55.01.12
55.01.18
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30

M
G
C

L
I

Transferuri ctre instituii publice

74.02

70.02.07

Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

8.183,17

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

883,16

70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale

2.696,11

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

4.054,00

70.02.05

Alimentare cu apa

1.497,30
1.525,00
-27,70
0,00
0,00
0,00
589,14

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

-20,00
0,00
-20,00
0,00
0,00
0,00
1.243,00

"

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

625,00
0,00
625,00
0,00
0,00
0,00
900,00

70.02.03.01
%

Dezvoltarea sistemului de locuinte

60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
3.362,00

70.02.50

2.162,30
1.525,00
637,30
0,00
0,00
0,00
6.094,14
0,00
15.816,44

70.02.03
%

Locuinte

20

0,00
0,00
0,00

11

"

55.01.13
55.01.18
'
70


'

C


Alte transferuri curente interne

&

'

71
$

'

71.01
Construcii

'

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


%

'

71.01.02
'

'

71.01.03
%

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale

&

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.364,40
16.341,00

19.994,20
9.294,00

22.631,20
20.235,00

33.777,20
33.397,00

0,00
14.658,00
14.658,00

0,00
8.000,00
8.000,00

0,00
18.600,00
18.600,00

0,00
32.500,00
32.500,00

'

%
/

<

70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.01.30

Alte active fixe


/

'

I
G

L
I

55.01

Programe de dezvoltare

&


0
7

E
G

:
,

E
A


55

'

C


71.03
J

"

'

L
I

72
#
#

72.01.02


Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara

72.01

&

Din total capitol:


$

80.02.01
%

Actiuni generale economice si comerciale


!

80.02.01.06
%

Prevenire si combatere inundatii si gheturi


%

80.02.01.09
%

Stimulare ntreprinderi mici si mijlocii


'

80.02.01.10
%

Programe de dezvoltare regionala si sociala


%

(
"

%


&

20
C


10
K
L

I

J
M

40
%

%
'

L
I

51.01


51.01.01
(
C


Transferuri ctre instituii publice


"

I
G

L
I

55
"

55.01
55.01.12


"
70
&

"

C


Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

"

71
!

"

71.01
Construcii

"

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


'

"

71.01.02
#

"

71.01.03
%

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


(
"

"

'

&
$

I
G

'

'

F
F

J
J

'

"

<

3


/


70
A

71.01.30

Alte active fixe

'

>

>

/


40.20
51

79.267,00
0,00
0,00
73.758,00
73.758,00

.
3

2


/


/


/
C

0


/


3


/


>


C


40.03


C


!

01

81.02

"

80.02.01.30

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

71.03
79
81
81.01
81.02

5.509,00
5.509,00
5.509,00
0,00
0,00
0,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.683,00
1.683,00
1.683,00
0,00
0,00

1.294,00
1.294,00
1.294,00
0,00
0,00

1.635,00
1.635,00
1.635,00
0,00
0,00

897,00
897,00
897,00
0,00
0,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
23,40
23,40
23,40
0,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
700,20
700,20
700,20
0,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
396,20
396,20
396,20
0,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.119,80
-1.119,80
-1.119,80
0,00

98.767,00
0,00
0,00

22.364,40
0,00
0,00

19.994,20
0,00
0,00

22.631,20
0,00
0,00

33.777,20
0,00
0,00

'

Din total capitol:


%

81.02.06
'

Energie termica
'

81.02.07
'

Alti combustibili
#

81.02.50
'

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

12

0,00
0,00

0,00
780,00
780,00
780,00
470,00
20,00
0,00
290,00
0,00
0,00
0,00

0,00
7.331,26
7.331,26
7.271,26
5.386,23
1.580,00
0,00
305,03
60,00
0,00
0,00

0,00
4.085,00
4.085,00
4.085,00
1.405,00
2.650,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-6.613,32
-6.613,32
-6.574,32
-4.881,70
-1.556,00
0,00
-136,62
-39,00
0,00
0,00

6.359,77
6.359,77
0,00
6.359,77

2.002,99
2.002,99

2.001,23
2.001,23

2.001,23
2.001,23

354,32
354,32

2.002,99

2.001,23

2.001,23

354,32

54.708,63
1.130,03
28.704,78

9.792,99
400,00
4.072,99

10.362,49
260,00
9.102,49

14.316,23
410,00
7.126,23

20.236,92
60,03
8.403,07

"

'

'


&

'

'

'

'

'

'

'

'

"

'
'

&
&

'

&

&

'

<

0,00
0,00

C
8

.
0

0,00
0,00

0,00
0,00


?
7

&

12.151,82
14.600,00
14.600,00
0,00
0,00


/

6.810,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00

M
G

.
7

1.000,00
500,00
500,00
0,00
0,00

'


5.450,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00

20.492,82
26.751,82

71.01.30

14.396,23
8.310,00

71.01.03

Alte active fixe
10.832,49
1.500,00

71.01.02

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


7

10.232,99
7.450,00

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport

0,00

J
G


C

0,00

0,00


0,00

71.01
Construcii

70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00
0,00
0,00

51.01.01
71

0,00
0,00
0,00
C

L
I

Transferuri ctre instituii publice

0,00
0,00

51.01

0,00
0,00

20

0,00
0,00

10
51

0,00
0,00

M
L

L
I

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

01

&


0
7

H
G

'

J
G

0,00
0,00

0,00
0,00

M
C

:
,

E
A
0,00
0,00

83.02

&
&

'
'

71.03
!

Din total capitol:

0,00
0,00

&

83.02.03
'

Agricultura
'

&

'

'

&

83.02.03.30

'

&

"

'


'

20
C


&

10

'

01

&
K
L

I

'
J
M

40


'
C


40.03
!

L
I

'

51
%

'

51.01


51,01.01
'

'
C


Transferuri ctre instituii publice


J

55.01
(

'

I
G

L
I

'

55

"

55.01.12
'

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

55.01.18
!
70


'

C


'

Alte transferuri curente interne

&

'

71
$

'

71.01
Construcii

'

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


%

'

71.01.02
'

71.01.03
'

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale


#

<

70

'

71.01.30

Alte active fixe
'

C


71.03
J

"

L
I

'

72
%

'

72.01
%

'

"

!


72.01.02

%
%

&
$

'
'

'
'

'

'

I
G

F
F

J
J

G
G

44.011,82
0,00
25.411,82
18.600,00
18.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,94
5.582,94
5.561,94
2.379,53
2.694,00
0,00
488,41
21,00
0,00
0,00
0,0072.01.01
Contributii la constituirea de asociatii de dezvoltare intercomunitara

'

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

84.02

L
I

Alte cheltuieli n domeniul agriculturii

79
81
81.01
81.02

Din total capitol:


(

84.02.03
'

Transport rutier
Transport n comun

"

84.02.03.01
'

Drumuri si poduri

84.02.03.02

13

B
C

'

'

'

'

"

'

'
#

'


'

&

I
G

'

L
I

'

'

55.01.15

'
#

'


70
(

'


C

M
L

M
L

M
L

59.02
I
'

59

'

55.01.18

Alte transferuri curente interne

"

'

71
'

71.01
Construcii

'

71.01.01

Maini, echipamente si mijloace de transport


&

'

71.01.02
$

71.01.03
'

Mobilier, aparatur birotic i alte active corporale

&

-30,00
-30,00
0,00
0,00
0,00

400,00
400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-30,00
-30,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
20,00
0,00
400,00

0,00
0,00
20,00
0,00
400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-30,00

&

'
/

<

70

30,00
30,00
0,00
0,00
0,00

71.01.30

Alte active fixe


+

&

55.01

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

'

'

'

'

'

J
G
52.01.01
55

420,00
420,00
20,00
0,00
0,00

L
I

52

11.773,82
0,00
0,00
255,90
C


20

Transferuri ctre instituii publice

6.780,00
0,00
0,00
80,00

420,00
20,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51

1.000,00
0,00
0,00
470,00

0
7

0
'
'

87.02
01

5.320,00
0,00
0,00
440,00

84.02.50

K
L

E
$

'

'

84.02.06.02

Alte cheltuieli n domeniul transporturilor
H
G

I
'

'
'

'

&

'

'

84.02.06

Aviatia civila

24.873,82
0,00
0,00
1.245,90

84.02.03.03

Transport aerian

:
,

E
A

Strazi

'

71.03


'

'

C


79
#
(

'
M

"

'

"

'

"

'

"

&

'

"

Din total capitol:


Fondul Romn de Dezvoltare Sociala

'

!
%

"

87.02.03
'

Zone libere
'

"

87.02.04
'

Turism
#

"

87.02.05
'

Proiecte de dezvoltare multifunctionale


'

"

'

"

"

87.02.50

0,00
0,00
0,00
0,00

96.02
#

Alte actiuni economice

97.02
#

REZERVE

SERVICIU BUGET
EC, LUCIA GHERGHESANU

EC VICTOREL LUPU


99.02


DEFICIT

&

98.02
#

EXCEDENT

80.30
81
81.01
81.02
87.02.01

"

J
I

I
G

F
G

M
G

M
J

F
F

J
J

'L
I

M
L

K
L

80.03

'

80

INTOCMIT
NUNUT MARIA

14