Sunteți pe pagina 1din 2

Preot Ioan C.

Teu, Din iadul patimilor spre raiul virtu ilor, Editura Christiana, Bucure ti,
2000
Idem, Omul - tain teologic. Studii de spiritualitate filocalic, Editura Christiana, Bucure ti,
2002
Tomas Spidlik
Pr conf. Dr. Ioan C. Teu, Lumea, rugciunea i asceza n teologia Printelui
Stniloae,Trinitas, Iai, 2003
stanil, chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p 264
Pr Gheorghe Popa, Introducere n teologia moral principii i concepte generale, Editura
Trinitas, Iai, 2003
Nichifor Crainic, Sfinenia-mplinirea umanului(curs de teologie mistic), Editura Mitropoliei
Moldovei i Bucovinei, Iai, 1993
Sf Maxim Mrturisitorul, Cele patru sute de capete desrpre dragoste, n Filocalia Sfintelor
Nevoine ale Desvririi. Traducere, introducere i note de Pr Prof Dr D. Stniloae, vol 2,
Ediia a II-a, Ed. Harisma, Bucureti, 1993
Pr. Pavel Gumerov, Cele opt pcate de moarte i lupta cu ele. Traducere din limba rus de
Adrian Tnsescu- Vlas, Editura Sofia, Bucureti, 2014.
Asist Constantin Pavel, patimile duntoare vieii omeneti n Mitropolia Moldovei i
Sucevei, Anul XXXIII (1957), Nr 5-6-7, pag 432)
Cuv. Paisie Aghioritul, V Patimi i Virtui. Traducere din limba greac de Ieroschim tefan
Nuescu, Ed. Evanghelismos, Bucureti, 2007
Panayotis Nellas, Omul, anumal ndumnezeit, studiu introductiv i traducere Ioan I. Ic jr.,
Ed. Deisis, Sibiu, 1994
A celui dintre sfini Printele nostru, Maxim Mrturisitorul, ntrebri, nedumeriri i
rspunsuri Fil 2...
Maxim Mrturisitorul,Despre diferite locuri grele din dumnezeiasca Scriptur, n Fil 3, Edi ia
a II-a, Ed Harisma, Bucureti, 1994 p 33
Olivier Clement, Cntecul lacrimilor- eseu despre pocin, traducere Ileana Brie, ediia a II-a,
Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009
Simeon Koutsa, Plnsul adamic. Canonul cel Mare al Sfntului Andrei Criteanul, traducere i
note Drd. Alexandru Prelipcean, Doxologia, Iai, 2012
Sf Vasile cel Mare, Constituiile ascetice, n vol Scrieri. Partea a II-a, PSB, vol 18, p 499

Vladimir Lossky, Teologia mistic a Bisericii de Rsrit, traducere, studiu introductiv i note
de Pr Vasile Rduc, editura Anastasia
Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodox - tiina Sfinilor Prini ,
traducere de Iriina Luminia Niculescu, Editura nvierea
Jean- Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, traducere de Marinela Bojin,
Editura Sofia, Bucureti, 2001
Sf. Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc n 200 de capete,76, n Filocalia Sfintelor
Nevoine ale Desvririi, traducere, introducere i note de Preot Profesor Doctor Dumitru
Stniloae, Ediia a IV-a, Ed. Harisma, Bucureti, 1993, p 293-294

Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin, XXI, n Filocalia sau Culegere din Scrierile
Sfinilor Prini, care arat cum se poate omul curi, ilumina i desvri, traducere,
introducere i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stniloae, vol X, Ed Humanitas, Bucureti,
2008, p 102
Beaufils p 20

Antrop gr nyssa