Sunteți pe pagina 1din 11

Randamentele activelor

financiare

Modele matematice

Distribuția empirică

Randamente

De ce randamentele?

– Preţurile reprezintă simple nivele, randamentele ne arată câştigul / pierderea

Ce putem spune despre randamente?

– Prognoză – pe pieţele financiare viitorul este

acum

– Distribuţii de probabilitate – modalitatea teoretică de a realiza analiza unor serii temporale

• Distribuţii Discrete – depind de stările asociate

• Descrierea distribuţiilor

Medie, varianţă

Frecvența de apariție – calcularea momentelor centrale

• Realizări posibile

N

p

i 1

i

1

R 1 p 1 R 2 p 2 P n-1 R n-1 p n R
R
1
p
1
R
2
p
2
P
n-1
R
n-1
p
n
R
n
 1 R 1 p 1 R 2 p 2 P n-1 R n-1 p n

Medie

Astăzi Mâine ~ N E R ( )   p R   i
Astăzi
Mâine
~
N
E R
(
) 
p R
i
i

i 1

Varianță

~

E R E R

~

(

)

2

N

i 1

p ( R

i

i

)

2

Funcția Densității de Probabilitate – PDF (Probability Density Function)

Prea multe realizări posibile - Recurgem la

distribuția continuă

Medie

E ( R ) Rp ( R )



  2 V ( R )  E R  E ( R )

 2
V ( R )  E R  E ( R )
• Varianță
• Deviație standard
 
V ( R )
R

Funcția densității de

probabilitate

• Probabilitatea realizărilor viitoare – intervale sub curba în formă de clopot a distribuţiei normale

 N  p   1  f R ( )   1
N
p
 
1
f R
(
)
 
1
100%
i
i  1


Distribuţia Standard Normală

Distribuţia Standard Normală
Distribuţia Standard Normală
Distribuţia Standard Normală

Distribuţia Standard Normală

R  μ z  σ
R
μ
z 
σ
Distribuţia Standard Normală R  μ z  σ E v o l u ţ i
Distribuţia Standard Normală R  μ z  σ E v o l u ţ i

Evoluţia trecută

Densitate de

probabilitate

Evoluţia viitoare

Variabilă

normal

distribuită

Evoluţia viitoare Variabilă normal distribuită R    z  Variabilă STANDARD normal

R z

Variabilă

STANDARD

normal

distribuită

Distribuții ale randamentelor

Ziua 1
Ziua 1

zilnice

Ziua 2

Zius 3
Zius 3
Ziua 4
Ziua 4

Randamente condiționate

Randamente condiționate R t + 1 este condiționat de R t Realizări ale lui R t

R t+1 este condiționat de R t

Randamente condiționate R t + 1 este condiționat de R t Realizări ale lui R t
Randamente condiționate R t + 1 este condiționat de R t Realizări ale lui R t
Randamente condiționate R t + 1 este condiționat de R t Realizări ale lui R t
Randamente condiționate R t + 1 este condiționat de R t Realizări ale lui R t

Realizări ale lui

R t+1

Realizări ale lui R t

Randamente… (cont.)

Cum ne poate ajuta Excel-ul?

Tools Data Analysis Histogram

Modele formare de ipoteze!

– Distribuţia normală (Teorema Limită Centrală)

Variabile aleatoare independente la fiecare moment avem de-a face cu o variabilă aleatoare independentă de celelalte variabile

• De la distribuţiile discrete la cele continue

– Prea multe realizări posibile (stări ale naturii) sau cazul portofoliilor

– Descrierea distribuţiilor – CDF şi PDF

Medie, Varianţă – Deviaţie Standard, Skewness, Kurtosis (Excel Tools Data Analysis Descriptive Statistics)

• Probabilitatea ca randamentele să se afle într-un anumit interval, presupunând că distribuţia e normală (funcţii Excel Normdist şi Normsdist; citesc tabele statistice)

Randamente… (cont.)

Serii temporale de randamente

Estimare medie (de ce ponderi egale?)

• Cât de precisă este media?

Estimare – varianţă

– Distribuţia normală vs. distribuţia lognormală

Zgomot

Care randamente? (zilnice, săptămânale,

lunare etc…)