Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN COMODAT

MODEL
ncheiat astzi .

la

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1.
D
..,
domiciliat
n

str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj ,


apartament
...
raion
/
sector
,
nscut
la
data
de
..
(ziua,
luna,
anul)
n
.. (localitatea) sector / raion , fiul lui
i al , posesorul buletinului (crii) de
identitate seria . nr. , eliberat de...., cod
numeric personal .. n calitate de comodant, pe de o
parte, i
sau
1.1.
D
..,
domiciliat
n

str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj ,


apartament
...
raion
/
sector
,
nscut
la
data
de
..
(ziua,
luna,
anul)
n
.. (localitatea) sector / raion , fiul lui
i al , posesorul buletinului (crii) de
identitate seria . nr. , eliberat de...., cod
numeric personal .. n calitate de comodatar, pe de o
parte, i
1.2.
S.C.

S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social n .


(localitatea), str. .. nr. . bloc ....., scara ., etaj ,
apartament .. raion / sector ... nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului , sub nr. . din
.., cod fiscal nr. din ...., avnd
contul nr. ., deschis la ..,
reprezentat de , cu funcia de ..... n calitate de
comodatar, pe de o parte, au convenit s ncheie prezentul contract de nchiriere, cu
respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul acord comodatarului sub form de mprumut urmtoarele bunuri:

2.2. Bunurile prevzute la punctul 2.1. se acord de ctre comodant comodatarului


pe termen de . ani/luni/zile, adic pe o perioad de la .. pn la ..
n mod gratuit.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele:
a) s conserve bunurile, adic s se ngrijeasc de ele ca un bun proprietar;
b) s foloseasc bunurile conform destinaiei lor;
c) s restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului,
reprezentantului su ori motenitorilor si.
3.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele:
a) s nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasc bunurile pn la termenul stabilit;
b) s restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea
bunurilor;
c) s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoate, dar
nu le-a adus la cunotin comodatarului.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de comodat pe termen de
.. ani
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de , dat la care ncepe executarea
contractului a crui durat se ncheie la data de .
4.3. Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen.
V. PREUL CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui
tribunal arbitrar / unei instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri :
-

nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. . n prezentul


contract.

este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de


lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract;

cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul


celeilalte pri;

i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare
scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la
rezoluiunea / rezilierea prezentului contract.
sau

n termen de zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c
nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile care i revin.
5.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte pri, cu cel puin .. zile nainte de data la care ncetarea urmeaz si produc efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaiilor deja
scadente ntre prile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) nu
nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FOR MAJOR
6.1. Niciuna dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau / i
de executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine n
baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei
respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen
de (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea
limitrii consecinelor lui.
6.3. Dac n termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca
vreuna dintre ele s pretind daune - interese.
6.4. Cazul fortuit sau de for major exclude rspunderea comodatarului dac acesta
nu a putut prevedea pericolul, dac nu a folosit bunurile contrar destinaiei i dac nu le-a
restituit comodantului la termenul prevzut de prezentul contract.
VII. NOTIFICRILE NTRE PRI
7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea
celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa / sediul prevzut n partea
introductiv a prezentului contract.
7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin
scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la
data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima
zi lucrtoare dup ce a fost expediat.

7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de niciuna dintre pri, dac nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale
amiabil de reprezentanii lor.
8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor
adresa instanelor judectoreti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un singur exemplar, care rmne la
comodant.
COMODANT

COMODATAR