Sunteți pe pagina 1din 1

b/ Revocarea unilaterala a contractului sau denuntarea unilaterala art. 1270 alin 2.

Posibilitatea revocarii unilaterale este diferita, in functie de tipul contractului cu executare


succesiva pe durata nedeterminata si pe durata determinata. Temeiul juridic = forta
obligatorie a contractului (clauza in contract) sau norma legala. Asadar, revocarea
unilaterala trebuie prevazuta in mod expres fie in lege, fie in contract.
O asemenea clauza poate fi introdusa in contract, cu unele reguli:
- clauza de denuntare unilaterala nu ar putea fi inscrisa intr-un contract declarat de lege ca
fiind irevocabil (donatie)
- clauza de denuntare unilaterala sa nu reprezinte, in realitate, o conditie pur potestativa din
partea celui care se obliga (va fi o obligatie nula).
- Poate fi stabilita o contraprestatie = dreptului la denuntare cu plata unei despagubiri. (3)
Dac s-a stipulat o prestaie n schimbul denunrii, aceasta produce efecte numai atunci
cnd prestaia este executat. art. 1276 lin. (3)
Toate prevederile sunt supletive art. 1276 alin. (4) = prile pot deroga de la ele si pot
modifica in totalitate regimul lor juridic:
contractele cu executare dintr-o data (1) Dac dreptul de a denuna contractul este
recunoscut uneia dintre pri, acesta poate fi exercitat att timp ct executarea contractului
nu a nceput. art. 1276 alin. (1). Daca executarea a inceput, chiar prevazuta in contract,
nu mai este posibila denuntarea unilaterala.
n contractele cu executare succesiv sau continu, pe durata determinata acest drept
poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar i dup nceperea
executrii contractului, ns denunarea nu produce efecte n privina prestaiilor executate
sau care se afl n curs de executare. art. 1276 alin. (2). in lipsa unei stipulatii exprese,
contractele incheiate pe durata determinata nu pot fi denuntate unilateral pana la expirarea
acestei durate de timp.
Prohibitia angajamentelor contractuale perpetue art. 1277 = Contractul ncheiat pe
durat nedeterminat poate fi denunat unilateral de oricare dintre pri cu respectarea unui
termen rezonabil de preaviz. Orice clauz contrar sau stipularea unei prestaii n schimbul
denunrii contractului se consider nescris = regula imperativa, partile nu pot deroga.
Deci nu pot renunta la dreptul de denuntare a contractului.
In unele situatii, dreptul de denuntare unilaterale a contractului nu poate fi exercitat
discretionar (indiferent ca se intemeiaza pe clauze sau pe norma legala), ci trebuie
exercitat numai in limitele legii, cu buna-credinta si din motive intemeiate si justificate,
deoarece in caz contrar constituie abuz de drept, care poate antrena raspunderea civila.
In alte situatii, facultatea de denuntare unilaterala este recunoscuta in conditii
speciale unei parti din contract chiar de catre legiuitor, in scopul protejarii sale (ca de
ex, in dreptul consumului = consumatorului = dreptul de retragere, fara a-si justifica in
vreun fel decizia).
c/ Rezilierea fortata = incetarea contractelor pt viitor poate avea loc si fortat, adica importiva
vointei partilor = in cazul contractelor intuituu persoanae (se incheie pe baza identitatii sau
abilitatirlor speciale ale celeilalte parti). Astfel, in cazul deceselui acestei parti sau daca devine
incapabila, contractul inceteaza fortat, pt ca nu poate fi continuat cu mostenitorii sau cu
reprezentantii partii = in acest caz este vorba de imposibilitate fortuita de executare, contractul
devenind caduc si inceteaza.