Sunteți pe pagina 1din 1

Exceptiile de la principiul relativitatii contractului

Relativitatea efectelor contractului = drepturile si obligatiile nascute din contract apartin,


respectiv incumba, direct partilor contractante si, ca principiu, numai lor.
Exceptiile de la relativitate = drepturile sau, dupa caz, obligatiile pot sa apartina, respectiv sa
incumbe nemijlocit unor persoane care nu au participat nici direct si nici prin reprezentare la
formarea contractului si nici nu au calitatea de succesori ai partilor.
Este posibil ca o persoana straina de contract sa fie obligata printr-un contract la care nu a fost
parte? Nu; ca principiu nimeni nu poate fi obligat printr-un contract la care nu a fost parte.
Este posibil ca o persoana, total straina de contract, sa dobandeasca direct si nemijlocit
drepturi, pe baza unui contract la care nu a fost parte? Da; este cazul contractului in folosul
unui tert= stipulatia pentru altul = o veritabila exceptie de la principiul relativitatii efectelor
contractului.
Exceptii aparente si exceptii reale de la principiul relativititatii efectelor contractului Singurele exceptii veritabile (reale): Stipulatia pentru altul si Actiunile directe (cf lui pop)
A. Reprezentarea Tehnica juridica prin care o persoana numita reprezentant incheie un
act juridic in numele si pe seama altei persoane numita reprezentat - Sediul materiei: art.
1295 1314 NCC
B. Acordurile colective este vorba de anumite conventii a caror caracteristica principala
este aceea ca cel putin una din prile implicita in contract angajeaza prin consimtamantul
exprima la incheierea contractului o colectivitate
C. Actiunile directe (Boroi spune ca sunt exceptii aparente) Dreptul unor persoane de a
actiona, in anumite cazuri expres prevazute de lege, impotriva uneia dintre prile unui
contract, cu care nu au nicio legatura, invocand acel contract in favoarea lor, contract fata de
care au calitatea de terti propriu-zisi - Doua cazuri: a) Atunci cand legea prevede actiunea
directa in mod expres art. 1280 b) Cand actiunea directa este legata de transmiterea unui
drept sau este accesorie transmiterii unui bun art. 1282 alin. (2)
D. Promisiunea faptei altuia
E. Stipulatia pentru altul