Sunteți pe pagina 1din 1

Promisiunea faptei altuia sau conventia de porte-fort = o exceptie aparenta de la principiul

relativitatii efectelor contractului, regl de art 1283 = un contract sau o clauza intr-un contract
prin care o persoana (debitorul sau promitentul) se obliga fata de creditor sa determine pe o
terta persoana sa-si dea consimtamantul la incheierea unui contract sau la ratificarea unui
contract deja incheiat, in folosul creditorului din contract. art. 1283 alin. (1) prevede ca cel
care se angajeaza este tinut sa repare prejudiciul cauzat daca tertul refuza, sau cadn s-a angajat
ca fideiusor, daca tertul nu executa prestatia promisa. De aici distingem doua forme:
a) Principala doua persoane incheie un contract al carui obiect unic consta in prestatia
debitorului de a-l determina pe un tert sa-si dea consimtamantul la incheierea unui contract cu
creditorul
b) Accesorie cand promisiunea consta consta intr-o clauza ce se integreaza intr-un contract
si prin care debitorul se obliga, printre altele, sa obtina consimtamantul sau angajamentul unui
tert de ex cand un copropietar instraineaza cota sa parte si se obliga sa-i determine si pe
ceilalti coproprietari sa instraineze catre acelasi dobanditor si cotele lor.
Conditii de validitate
a) Trebuie sa indeplineasca toate conditiile generale de validitate ale unui contract
capacitate, consimtamant, obiect, cauza art. 1179
b) Forma: nu trebuie forma autentica chiar daca contractul pe care tertul trebuie sa il incheie
este un unul pentru care e necesara forma autentica = regula. Exceptie: cand promisiunea
faptei altuia este accesorie unui contract pentru care legea pretinde forma autentica
c) Conditie speciala: Intenia promitentului de a se angaja personal nu se prezum, ci
trebuie s reias nendoielnic din contract sau din mprejurrile n care acesta a fost
ncheiat. art. 1283 alin. (3) = promisiunea faptei altuia trebuie sa fie expresa sau cel
putin neindoielnica. Exceptie = art 1683, cazurile in care vanzatorul are calitatea de
promitent si este cel care are obligatia legala de a asigura transmiterea proprietatii.