Sunteți pe pagina 1din 30

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA9.1a

INFIINAREAGRUPURILORDEPRODUCTORINSECTORULPOMICOL

depunereonline

P ROGRAM UL NA ION AL DE DEZVOLT ARE RU RAL 20 14 2020


ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII9
9.1aInfiinareagrupurilordeproductorinsectorulpomicol
depunereonline
Versiunea01iunie2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
AgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)iconstituieun
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conform cerinelor specifice ale PNDR 20142020. Acest
documentnuesteopozabilactelornormativenaionalei
europene.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului de investiii, precum
i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a
proiectului dumneavoastr. De asemenea, conine lista
indicativ a tipurilor de investiii pentru care se acord
fonduri nerambursabile, documentele, avizele i
acordurilepecaretrebuiesleprezentai,modelulCererii
de Finanare, ale Contractului de Finanare, precum i
alte informaii utile realizrii proiectului i completrii
corecteadocumentelor.
GhidulSolicitantului,precumidocumenteleanexatepot
suferi rectificri din cauza modificrilor legislative
naionale i europene sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.afir.info.

PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZ CU REGLEMENTRILE CUPRINSE


N MANUALUL DE PROCEDUR PENTRU SUBMSURA 9.1a POSTAT PE SITEUL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele editate de
MADR i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale
Romniei,precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct la sediile
noastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalul
GhiduluiSolicitantului.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

1.PREVEDERIGENERALE
1.1. Contribuia Submsurii 9.1a Infiinarea grupurilor de productori n sectorul pomicol la
DomeniiledeIntervenie..............................................
03

2.PREZENTAREASUBMSURII9.1a
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile......................................................
05
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului..........................................
07
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.....................................................................
08
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile.........................................................
08
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului...........................................................................
09
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului).................
13

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUINFIINAREAGRUPURILOR
DEPRODUCTORINSECTORULPOMICOL
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare........................
15
3.2.Contractareafondurilor..............................................................................................
20
3.3.Plata............................................................................................................................
22

4.INFORMAIIUTILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare................................................
24
4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAFIR.............................................
26
4.3.Dicionar...............................................................
27
4.4.AFIRnsprijinuldumneavoastr.......................................................................
28

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare............................................................
www.afir.info
5.2.Anexa2ModeldePlandeafaceri............................................................
www.afir.info
5.3.Anexa3Stabilireadimensiuniieconomiceaexploatatiei...................
www.afir.info
5.4. Anexa 4 Anexa aferent Subprogamului Tematic Pomicol din cadrul naional legislativ de
implementare...................................................................................................
www.afir.info
5.5.Anexa5ListalocalitiHNV.....www.afir.info
5.6.Anexa6AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene......................www.afir.info
5.7.Anexa7ModelContractdeFinanare......................................................
www.afir.info
5.8.Anexa8FiaMsurii9iaSubmsurii9.1a.................................................
www.afir.info
5.9.Anexa9ActeNormativeutile................................................................... www.afir.info
5.10.Anexa10DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMM.......www.afir.info

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1

PREVEDERIGENERALE
1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 9.1a INFIINAREA GRUPURILOR DE PRODUCTORI N
SECTORULPOMICOLLADOMENIILEDEINTERVENIE

Submsura9.1aInfiinareagrupurilordeproductorinsectorulpomicolsencadreaz,conform
Regulamentului (CE) 1305/ 2013, art.27, n msura 9. Infiinarea de grupuri i organizaii de
productori n agricultur i silvicultur i contribuie direct la domeniul de intervenie DI 3A
mbuntireacompetitivitiiproductorilorprimariprintromaibunintegrareaacestoran
lanul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creterea valorii adugate a
produselor agricole, promovarea pe pieele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare,
grupurilor de productori i a organizaiilor interprofesionale i creterea competitivitii
sectoruluiifacilitareaobineriiproduselorcuvaloareadugatmareipoatecontribuiindirect
la domeniile de intervenie 1A i 1B (datorit capacitii crescute de inovare i transfer de
cunotineagrupurilordeproductori),2A(princretereaputeriidenegociere,achiziionarean
comunainputurilor,facilitareaaccesuluimembrilorlautilajeitehnologiimoderne),4B,4C,5B,
5C,5Di5E(prinpromovareapracticilorcuunimpactredusasupraresurselordesoliap,prin
investiiicolectiveeficiente,princretereaaccesuluifermierilorlaenergiedinsurseregenerabile).

ncadrareacereriidefinanaresevafacepedomeniuldeintervenie3A,dupcumurmeaz:

DI3A
investiiile colective care ncurajeaz asocierea micilor productori i pot facilita
transformareafermelordedimensiunimicinfermefamilialecomerciale.Prinpromovarea
produciei/ comercializrii n comun, fermierii pot depi constrngerile cauzate de
dimensiunea redus a exploataiilor, atunci cnd fermierii opereaz n mod individual.
Asociereamicilorproductoripoatembuntiaprovizionareapieelorlocaleprinlivrarea
ritmicaunorcantitideproduseagricoledecalitateadaptatecerinelorconsumatorilor
i va contribui la atingerea unui nivel mai ridicat de competitivitate n domeniul
agroalimentar printro mai bun integrare a acestora n lanul agroalimentar; de
asemenea, asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creterea
competitivitiisectoruluiivafacilitaobinereaproduselorcuvaloareadugatmare.

Scopul submsurii l constituie ncurajarea nfiinrii i funcionrii administrative a grupurilor


de productori n sectorul pomicol, recunoscute n conformitate cu prevederile legislaiei
naionalenvigoare.

Sprijinulacordatprinaceastsubmsur,vacontribuila:
mbuntireaperformanelorgeneraleiaveniturilorexploataiilorpomicole;
omaibunintegrarepepiaaproductorilorprimariprinadaptareaproducieiacestora
lacerinelepieeiicomercializareancomunaproducieilor;
creareaipromovarealanurilorscurte;
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

respectareastandardelorcomunitaredemediuiclim,siguranalimentar.

De asemenea, investiiile colective vor viza dezvoltarea de noi metode de pstrare a produciei
agroalimentare,pentrucretereasiguraneialimentare,deproduseadaptatemaibinecerinelor
pieeiidemetodedeutilizareadeeurilorideepurareaapeipentruprotejareamediului.

ScopulprincipalalGrupurilorestevalorificareancomunaproduseloragricolealemembrilor.

Obiectiveprincipale:
a)eficientizareaactivitiimembrilorgrupurilor;
b) planificarea i modificarea produciei conform cererii pieei, n special conform condiiilor de
calitateicantitate;
c)promovareaconcentrriioferteiiplasareapepiaaproduselorobinutedemembriilor;
d)reducereacosturilordeproducieistabilizareapreurilorlaproductor;
e)promovareautilizriipracticilordecultivare,atehnicilordeproducieigestiuneadeeurilor
caresnudunezemediuluinconjurtor,nspecialpentruproteciacalitiiapelor,asoluluiia
peisajuluinatural,precumimeninereai/saupromovareabiodiversitii;
f) valorificarea disponibilitii de servicii sau facilitarea deservicii de care nu dispun o parte din
membri.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII9.1a

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

SolicitaniieligibilipentrusprijinulacordatprinSubmsura9.1asuntgrupuriledeproductoridin
sectorul pomicol constituite conform legislaiei specifice n vigoare,, care au ca scop principal
valorificarea n comun a produselor agricole, deservesc interesele membrilor prin investiiile
prevzutenproiect,sencadreazndefiniiaIMMurilor(microntreprinderi,ntreprinderimicii
mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor micii
mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare), i care au fost recunoscute oficial de ctre
autoritatea competent dup 1 ianuarie 2014 i nainte de solicitarea sprijinului. ncadrarea n
categoria IMM se va demonstra de ctre solicitant doar la momentul depunerii cererii de
finanare,nefiindobligatsameninaceststatutpeperioadaderulariicontractuluidefinanare.

Sunt eligibile i grupurile de productori care au obinut recunoatere i pentru produse i/sau
grupe de produse sprijinite prin submsura 9.1, dar care au obinut recunoatere i pentru
produsei/saugrupedeprodusesprijiniteprinsubmsura9.1a.nacestcazsprijinulsevaacorda
pebazaVPCaferenteproduselor/grupelordeprodusesprijiniteprinsubmsura9.1a.

Speciieligibilepentrusprijinprinsubprogramultematicpomicol

Specia
A.Pomifructiferi

Mr
Pr
Gutui
Prun
Cire
VIIN
Cais
Piersic
NECTARIN
Nuc
Migdal
Alun
Castan

B.Arbutifructiferi

Coacznegru
Coaczrou
Coaczalb
Agri
Zmeurdegrdin
AFINdecultur
Mur de grdin, Mur cu ghimpiMce
Socnegru
saufr
Trandafirpentrupetale
LoniceracaeruleaL.
Corn
Ctin
Scoruul negru (aronia
melanocarpa)
C.Cpun

IMPORTANT! Se exclud de la finanare grupurile de productori recunoscute preliminar i


grupurile de productori care au primit finanare n cadrul msurii 142 sau prin submsura
similardinLEADER.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Grupurile de producatori care au n componen un fost membru al unui grup de productori


recunoscut preliminar sau al unei organizaii de productori (OP) din sectorul fructelor i
legumelor(sprijiniteprinFEGA)sunteligibiledoardacamembrulrespectivarenunatlaaceast
calitate nainte de 01.01.2014 sau dac grupul care solicita sprijinul prin intermediul acestei
submsuriesterecunoscutpentruunalt/alte/alta/alteprodus/produse/grupa/grupedeproduse
dectgrupuldeproductorirecunoscutpreliminarsauorganizaiadincareprovinemembrul.

Atenie! ConformLegii346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormicii
mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare, se va verifica, inclusiv, condiia de
ntreprinderi partenere sau legate pentru ncadrarea solicitantului n categoria de
microntreprindere,ntreprinderemicsaumijlocie.

Atenie!
PentrucategoriiledebeneficiariaifinanriiprinFEADRcarepeperioadaimplementriiplanului
de afaceri, i schimb tipul i dimensiunea ntreprinderii, avut la data depunerii Cererii de
Finanare,nsensultreceriidelacategoriademicrontreprinderelacategoriadentreprindere
mic sau mijlocie, respectiv de la categoria ntreprindere mic sau mijlocie la categoria alte
ntreprinderi, cheltuielile pentru finanare rmn eligibile pe toat perioada implementarii
planuluideafaceri.

Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
sfiepersoanjuridicromn;
sacionezennumepropriu;

Categoriile de solicitani/beneficiari ai msurilor/submsurilor de investiii derulate prin


PNDR20142020,restricionatedelafinanare,sunt,dupcaz:

Beneficiaricareaumaiprimitsprijinprinintermediulsubmsurii9.1a;

Grupurile de productori recunoscute preliminar n sectorul legumefructe (conform


prevederilor pentru evitarea dublei finanri din capitolul 14 PNDR, Complementaritatea
FEADRFEGA);

Grupuriledeproductorirecunoscutenaintede1ianuarie2014.

Grupurile de productori recunoscute dup data de 1 ianuarie 2014 i care au


beneficiat/beneficiazdesprijinFEADRPNDR20072013prinM142,inclusivcelecareauau
beneficiat/beneficiazdesprijinprinsubmsurasimilardinLEADER;
Grupuriledeproducatoricareauncomponenunfostmembrualunuigrupdeproductori
recunoscut preliminar sau al unei organizaii de productori (OP) din sectorul fructelor i
legumelor (sprijinite prin FEGA), doar dac membrul respectiv a renuntat la aceast calitate
dup01.01.2014saudacgrupulcaresolicitsprijinulprinintermediulacesteisubmsurieste
recunoscut pentru acelai/aceeai/aceleai produs/produse/grupa/grupe de produse ca i
grup de productori recunoscut preliminar sau organizaia din care provine membrul
respectiv.
Grupuriledeproductorirezultatenurmafuziuniiunorgrupurideproductoriexistente
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atentie!
Solicitanii/beneficiarii/membrii asociaiilor de dezvoltare intercomunitar, dup caz, nregistrai
n registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul SAPARD, ct i pentru FEADR, pot depune
proiecte aferente submsurii 9.1, cu condiia achitrii integrale a datoriei fa de AFIR, inclusiv
dobnzileimajorriledentrzierepnlasemnareacontractelordefinanare.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Atenie! Pentru dovedirea ndeplinirii condiiilor minime obligatorii specifice proiectului


dumneavoastr este necesar s prezentai n cadrul Planului de afaceri toate informaiile
concludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.

Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanare vor fi scanate i


ncrcate online pe pagina de internet www.afir.info i vor fi bifate csuele corespunztoare
documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de Finanare, LISTA DOCUMENTELOR
ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMSURII 9.1a, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA
CEREREA DE FINANARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse dup publicarea Raportului de
selecie,sevorbifacsuelecorespunztoaredocumentelorjustificativedincoloanaDOCUMENTE
DEPUSEPNLAMOMENTULCONTRACTRII.

Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili
ndeplinireaacesteicondiiisevademonstranbazadocumentelordenfiinareasolicitantului
(statut) i a Certificatelor care atest lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, a nsuirii
obligaiiloriangajamentelormenionatenDeclaraiaFinurmaverificriiexperilorAFIRn
bazadedateONRC.

Solicitantulprezintunplandeafacericaretrebuiesdetaliezeactivitileplanificateale
grupului n raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1)
R1305/2013):
adaptarea produciei i produselor productorilor care sunt membri ai acestor grupuri la
cerinelepieei;
introducerea n comun a produselor pe pia, inclusiv pregtirea pentru vnzare,
centralizareavnzriloriaprovizionareacumprtorilorengros;
stabilirea unor norme comune privind informarea asupra produciei, acordnd o atenie
deosebitrecoltriiidisponibilitii;i
alte activiti care pot fi desfurate de ctre grupurile de productori, cum ar fi
dezvoltarea competenelor n materie de exploatare i de comercializare, precum i
organizareaifacilitareaproceselordeinovare.

ndeplinireaacestuicriteriusevademonstranbazacorelriiinformaiilordinPlanuldeafaceri.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Solicitantul trebuie sa stabileasca n planul de afaceri minimum un obiectiv aferent activitatilor


mentionateanterior.

Inbazagraduluiderealizareaobiectivelorstabilitedesolicitantsevadeterminadacaplanulde
afaceriafostimplementatcorect.

n cazul nerespectrii planului de afaceri, se recupereaz sprijinul, proporional cu obiectivele


nerealizate.

Investiiile prevzute n planul de afaceri vor fi efectuate n UAT prezente n anexa din
Cadrul Naional de Implementare aferent STP, cu excepia celor legate de cultura de
cpuninsereisolarii,pepiniere.

Se verific n Planul de afaceri dac investiia/activitatile prevazute sunt realizate n unitile


teritorial administrative prezente n anexa 4 a prezentului ghid Anexa aferent Subprogamului
Tematic Pomicol din cadrul naional legislativ de implementare i respect zonarea speciilor din
anexpentrucelpuinospeciepomicolpentrucaregrupulaprimitrecunoatere.

Celpuinunmembrutrebuiesdeinplantaiipomicolepentrucaregrupulaprimitrecunoaterentro
UATcuonotdefavorabilitate2.00,conformmetodologieidinanexa4.

Pentrusubmsura9.1aanexaaferentSTPnuseaplicncazulinvestiiilordestinateculturiide
cpuninspaiiprotejateipepiniere,acesteaputndfirealizatepentregteritoriulnaional.

2.3

Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

Submsura9.1aareaplicabilitatelanivelulntreguluiteritoriualRomniei.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din nfiinarea i funcionarea grupurilor de productori
din sectorul pomicol, prevzute n planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse.

2.4

Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

PrinSubmsura9.1anusepotfinanacheltuielilepentrufuzionareagrupurilordeproductori
existente.Astfel,suntexclusedelafinanaregrupuriledeproductorirezultatenurmafuziunii
unorgrupurideproductoriexistente.

Inconformitatecucapitolul8.1PNDR20142020,suntneeligibilecheltuielileefectuatenaintede
semnareacontractuluidefinanareaproiectului,cuexcepiaacelorcosturilorgeneralenecesare
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ntocmiriiCFpotrivitart.45dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013carepotfirealizatenaintede
depunereacereriidefinanare.CheltuielilegeneralenecesarentocmiriiCFsereferlaonorariile
pentru consultani, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economic i de mediu,
inclusivntocmireaplanurilordeafaceriialteasemeneacheltuielinecesarepentruntocmireai
completareadosaruluicereriidefinanare(pnlasemnareacontractuluidefinanare).

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaz trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat


(autoevaluare/prescoring)maimaresauegaldectpragulminim.

Pentru aceast submsur pragul minim este de 10 de puncte i reprezint pragul sub care
niciunproiectnupoatebeneficiadefinanarenerambursabil.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare, s identificai, obiectiv,


punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o ntrunete i sl menionai n
cerereadefinanare,seciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.

IMPORTANT!
Toateobiectiveleasumatepecaresolicitantulseangajeazslerealizezencadrulplanuluide
afaceri devin condiii obligatorii pentru meninerea sprijinului pe toat perioada de
implementare a planului de afaceri. n cazul neimplementrii corecte a Planului de afaceri,
sumelepltitevorfirecuperateproporionalcuobiectivelenerealizate.

Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaijos.

Criterii de selecie pentru submsura 9.1 a nfiinarea grupurilor de productori n


sectorul pomicol

Nr.
crt.
1.

Principiiicriteriideselecie

Principiulcooperrii(grupuriledeproductoricarefacpartedintrunGrup
OperaionalncadrulPEI)

Grupul de productori face parte dintrun parteneriat constituit n


1.1
vederea nfiinrii unui grup operaional PEI sau dintrun grup
operaional, la momentul depunerii cererii de finanare, dup cum
urmeaz:
a)Lamomentuldepuneriicereriidefinanare,Grupuldeproductoriface
parte dintrun grup operaional care implementeaz un proiect de
dezvoltareinovare

Punctaj
Max.10p

Max.10p

10p

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

b)ParteneriatuladepusproiectnetapaIIasM16.1a

7p

c)ParteneriatulafostselectatnetapaI(primaetapa)asM16.1a

4p

Atentie!AcestprincipiuvafiaplicatduppublicareaprimuluiraportdeselecieaferentetapeiIa
sM16.1a.
2. Principiulreprezentativitiigrupurilor(numruldemembri)
Max.30p
2.1 Grupuldeproductoriarencomponena:

Max.30p

a) maimultde15membri

30p
b) 1015membri

25p
c) 69membri

20p
Numrulmembrilorsevaprezentanplanuldeafaceriisevaverificanstatutulgrupului
deproductori.
Verificarea subcriteriilor acestui principiu se bazeaz pe documentele justificative prezentate de
ctre solicitant la momentul depunerii Cererii de Finanare. Dup contractare, avnd n vedere
caracterul stimulativ al sprijinului, numrul membrilor grupului de productori, beneficiar de
sprijin, poate nregistra creteri fr nici o restricie. Pe perioada de implementare a planului de
afaceri, numrul membrilor nu va scdea sub valoarea pentru care sa primit punctaj. n cazul
retragerii anumitor membrii, grupul va coopta noi membri astfel nct atingerea obiectivelor din
planuldeafacerisnufieafectat.
3. Principiul calitii produselor (grupurile care produc, depoziteaz i
comercializeazproduseecologice,sauprodusecareparticiplaschemede Max.35p
calitate,HNV,tradiionaleacreditatedeMADR)

Grupul de productori i propune prin planul de afaceri c va efectua


investiiicaredeservescmembriifermierinscriinsistemuldecertificare
nagriculturaecologic

Punctajulseacorddaccelputinunproductoragricol,membrualgrupului
este nscris n sistemul ecologic i grupul i propune prin planul de afaceri
investiii/operaiuni/aciuninagriculturaecologic.
ndeplinirea acestui criteriu se va verifica pe baza planului de afaceri i a
documentelor membrului/membrilor prin care se face dovada suprafeelor
ocupate cu specii eligibile n cadrul STP, pentru care grupul a primit

3.1 recunoasterea, i a certificrii ca productori agricoli de produse ecologice


20p
conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologicecucompletrileimodificrileulterioare.

Atentie!
GPcareaprimitpunctajnetapadeseleciepentruacestcriteriuvastabili
caobiectivnplanuldeafaceriefectuareadeinvestitii/operaiuni/aciuni
caredeservescmembrul/membrii fermierinscriinsistemuldecertificare
n agricultura ecologic i va descrie investiiile/operaiunile/aciunile
avutenvedere.

Nuesteobligatoriucainvestiiile/actiunileprevazutenplanuldeafacerisa
fiedestinateexclusivmebrilorinscrisinagriculturaecologica.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

3.2

Grupul de productori care se angajeaz prin planul de afaceri c va Max.15p


comercializaproduseagricole:

a) care particip la o schem de calitate/sunt certificate n urma unei


schemedecalitate

Pentru produsele alimentare care sunt n curs de recunoatere la nivel


europeansevorpunctagrupuriledeproductoridaccelpuinunmembrusau
grupul demonstreaz obinerea a cel puin un produs alimentar care se afl n
arealul vizat de documentaia depus n vederea nregistrrii indicaiilor
geograficeprotejate(IGP)iadenumirilordeorigineprotejate(DOP)pentru
produselecareparticiplasistemedecalitaterecunoscutelaniveleuropean,
precum i utilizarea meniunii de calitate facultative produs montan 1,, cu
respectareaprevederilordinReg.1151/2012privindsistemeledindomeniul
calitiiproduseloragricoleialimentare.
n plus, solicitantul/membrul/membrii respect meniunile din caietul de
sarcini pentru sistem de calitate, produsul este nregistrat n Registrul
SistemelordinDomeniulCalitiiProtejateNaional(RSCPN)idocumentaia
estetransmislaComisiaEuropeanpentrunregistrarenvedereaobinerii
protecieieuropene.
n cazul produselor alimentare care sunt n curs de nregistrare i
recunoaterelaniveleuropeanpentrunregistrareadenumiriidespecialitate
tradiional garantat (STG), GP vor fi punctate dac grupul 15p
/membru/membrii, respect meniunile din caietul de sarcini depus n
vederea recunoaterii, nregistrrii n Registrul Sistemelor din Domeniul
Calitii Protejate Naional (RSCPN) i transmiterii documentaiei pentru
obinereanregistrriiiprotecieilaniveleuropean.

n cazul produselor alimentare care au obinut recunoterea la nivel


european,GPvorfipunctatedaccelpuinunmembrusaugrupulfigureaz
cu un astfel de produs, n bazele de date ale Comisiei Europene DOOR,
respectivESPIRITDRINKSpentrubuturilespirtoase.

n situaiile de mai sus punctajul se acord dac cel putin un membru al


grupuluisaugrupulobinecelpuinunproduscareparticiplaoschemde
calitate/estecertificatnurmauneischemedecalitate,iargrupuliipropune
prin planul de afaceri comercializarea unor astfel de produse, n seciunea
Obiectivesuplimentare.

n cazul produselor alimentare obinute conform unei reete consacrate


romneti punctajul se acord daca cel putin un membru al grupului sau
grupul obine cel puin un produs conform unei reete consacrate conform
prevederilor Ordinului nr. 394/2014 privind atestarea acestor produse, iar

Aplicabil la momentul intrrii n vigoare a legislaiei

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

grupul ii propune prin planul de afaceri comercializarea unui astfel de


produs,nseciuneaObiectivesuplimentare.
b)tradiionale
Punctajulseacorddacacelputinunmembrualgrupuluisaugrupulobine
celpuinunprodustradiionalcertificatconformprevederilorOrdinului724/
2013 privind atestarea acestor produse, cu modificrile i completrile 10p
ulterioare,iargrupuliipropuneprinplanuldeafacericomercializareaunui
astfeldeprodus,nseciuneaObiectivesuplimentare.
c)careprovindinexploataiisituatenzoneHNV
Punctajul se acord grupurilor de producatori care au n componen cel
putinunmembrucareobineicomercializeazprinintermediulgrupuluicel
puin un produs* din areale HNV. Membrul/membrii deine/dein
exploataie/exploataiiagricol/agricolesituatenarealeHNV(pachetele1i
2 aferente msurii 10 a PNDR, Anexa 5 a ghidului), iar grupul ii propune prin
planul de afaceri comercializarea unor astfel de produse, n seciunea
5pct.
Obiectivesuplimentare.

*produsagricolprimarsauprocesat
n cazul criteriului 3.2, subcriteriile a) , b) i c) nu se cumuleaz. Dac un grup
ndeplinete dou sau toate cele trei subcriterii, se va acorda punctajul superior
aferentsubcriteriuluindeplinit.
Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat cu punctajele aferente criteriului
3.2,subcriteriilea)/b)/c).

4.

4.1.

Principiulasocieriiexploataiilordemicidimensiuni
Exploataiile membrilor/majoritii membrilor grupului de productori au
dimensiunicuprinsentre:
a)1.00011.999euroSO

Max.25p
Max.25p
25p

b)12.00050.000euroSO

Punctajul se acord proporional cu numrul de membri care se ncadreaz cu


exploataiile agricole gestionate n intervalul de dimensiune economic menionat
anterior. Se va avea n vedere dimensiunea exploataiilor deinute de membri la
momentul depunerii cererii de finanare. Avnd n vedere caracterul stimulativ al
sprijinului, dup contractare, dimensiunile economice ale membrilor grupului de
productori,beneficiardesprijin,potnregistracreterifrniciorestricie.

20p

TOTAL

100p

PRAG MINIM PENTRU SESIUNE 10 PCT.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.6

Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, aa cum este
calculatmaijosinupoatesdepeasc10%dinvaloareaproducieicomercializatenprimii5
anidelarecunoastereisumamaximde100.000euro/an.

Sprijinulesteforfetar,degresiv,pltitntraneanuale,pentruoperioadcarenupoatedepi5
anideladatalacaregrupuldeproductoriafostrecunoscut,acordatnbazaunuiplandeafaceri.

Sprijinul seacord ca procent calculat pe bazavalorii producieicomercializate (VPC) anual prin


intermediul grupului, cu excepia primului an, cnd se poate plti grupului de productori un
sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a produciei comercializate de membrii acestuia, n
ultimii3anifiscalinaintedeaderarealagrup(numaincazulGPinfiintatenanuldepuneriiCF).

Platapentruprimulandelarecunoateresepoaterealizadupcontractare,ncazulgrupurilorde
productori infiintate n anul depunerii Cererii de Finanare, pe baza documentelor justificative
prezentate de grup privind valoarea medie anual a produciei comercializate de membrii
acestuia,nultimii3aninaintedeaderarealagrup.

ncepnd cu anul al doilea de la recunoatere, plata se efectueaz pe baza documentelor


justificative, prezentate de grup pentru comercializarea produciei, dup ncheierea fiecrui an
fiscal.

Sprijinulsevaacordacaprocentdinvaloareaproducieicomercializateprinintermediulgrupului
deproductoriastfel:
AnulIdelarecunoastere10%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulIIdelarecunoastere8%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulIIIdelarecunoastere6%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulIVdelarecunoastere5%,fradepisumamaximade100.000euro/an;

AnulVdelarecunoastere4%,fradepisumamaximade100.000euro/an.

Grupurile de productori recunoscute n anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru
restul perioadei de 5 ani de la momentul recunoaterii, respectiv pentru anii 3, 4 i 5 de la
recunoatere,respectivanii4i5delarecunoatere.

De exemplu: un grup recunoscut n ianuarie 2014, dar care aplic pentru sprijinul acordat prin
aceastasubmasuran2016,duratacontractuluiinumruldetraneanualeartrebuisfiereduse
nconsecin(dela5la3).
Inplus,plileanualeaferenteunuiastfeldecontractartrebuisrespecte,deasemenea,ratele
dedegresivitateprevzutencadrulmsurii9dinPNDR20142020(deexemplu,ncazulncare
plilencepnceldeal3leaandelarecunoatere,niveluldesprijinvaficalculatcafiind6%din
valoareaproducieicomercializateVPC).

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie! Ultima rat se va plti numai dup ce sa verificat dac planul de afaceri a fost corect
implementat.

n cazul nerespectrii planului de afaceri, sprijinul se va recupera, proporional cu obiectivele


nerealizate.

VPCvafiverificatdeAFIRnbazadocumentelorfurnizatedebeneficiar,sauaaltordocumente,
stabiliteulteriornproceduradeplatAFIR.

Atenie!
n cazul grupurilor de productori care depun cereri de finanare att pe sM 9.1, ct i pe sM
9.1.a,solicitantulvatrebuisaibnvederecavaloareansumatasprijinuluisolicitatpecele2
submsurisnudepeascsumamaximde100000euro/an,pentrufiecaretrananualde
plat.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul3
ACCESAREAfondurilornerambursabileacordatepentru
Infiinareagrupurilordeproductorinsectorulpomicol
ncazulinfiintariigrupurilordeproducatori(GP),principiulfinanriinerambursabileesteacelaal
acordriiuneisumeforfetareanuale,calculatapebazavaloriiproductieicomercializate(VPC),n
scopul sprijinirii infiintarii i functionarii grupurilor de producatori n primii cinci ani de la
recunoastere.

Atenie!nconformitatecuprevederileart.60dinRegulamentulComisiei(CE)nr.1306/2013,nu
sunteligibilibeneficiariicareaucreatnmodartificialcondiiilenecesarepentruabeneficiade
finanare n cadrul msurilor PNDR 20142020, obinnd astfel unele avantaje, contrar
obiectivelorlegislaieieuropeneinaionalenvigoare.

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i


administrative conform listei documentelor, care vor fi scanate i depuse online pe pagina de
internetwww.afir.info.
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,peadresadeinternetwww.afir.info.

NOT
EstenecesarsserespecteformatelestandardaleanexelorIndicatoridemonitorizarecarefac
parteintegrantdinCerereadeFinanare,precumiconinutulacestora.Sevorcompletanumai
informaiilesolicitate(nusevoradaugaaltecategoriideindicatoriinicialifactorideriscnafara
celor inclui n anexele menionate mai sus). Completarea celor dou anexe la cererea de
finanareesteobligatorie.

Atenie!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem
electronic.

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.

Cererea de Finanare trebuie redactat pe calculator, n limba romn. Cererea de Finanare


trebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
msurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

3.1.2 DEPUNEREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vorfiscanateidepuseon
linepepaginadeinternetwww.afir.info.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,
vortrebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreat
l pot utiliza pentru ncarcarea cererilor de finanare n format electronic. Paii care trebuie
parcuripentruncrcareacererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesullaportalserealizeazprinintermediulunuiwebbrowser(ex:InternetExplorer,Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare

. De asemenea, se gsete i

. Dup
un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
nregistrare,utilizatorulvaprimiunemaildeconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledin
respectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
nvedereadepuneriiproiectului,solicitantulvaselectadinlistadisponibilsesiunea,licitaiai
submsura corespunztoare. Dup selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de
ncrcareCereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1. ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a ajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
a. formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

b. se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanare, publicat pentru sesiunea


repectiv.
c. denumireafisierelornutrebuiesacontinacaracterelespeciale~"#%&*:<>?/
\{|}
d. Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
- CUIsolicitant
- Statutjuridicsolicitant
- Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
- BI/CI/Paaport
Serie
Numr
- Dataeliberrii
- Datavalabilitii
- Emailreprezentantlegal
- AmplasareproiectRegiuneJude
- Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
- nfunciedeinformaiileprivindamplasareaproiectuluiRegiuneJudei
tipul de investiie, cu construcii montaj sau fr construcii montaj, se va
stabili Oficiul Judeean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de
DepunereCereredeFinanare,nSPCDR.
e. ncrcarea formularului Cererii de Finantare completat, semnat, tampilat i
scanat.

2. ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validri
privindformatulfiierelorceurmeazafincrcate:
a. Fiiereletrebuiesfienformat.pdfscanateorezoluiedeminim200dpi.

3. ncrcareAltedocumente
naceastseciune,utilizatorulareposibilitateadeancrcaialtedocumentejustificative
ale proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de
Upload, iar la finalizarea ncrcrii, acesta va primi un mesaj de confirmare, dac toate
fiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIR.Acestease
vorregsinSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcu
startarea fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SAFPD, pentru desemnarea
expertuluicarevaverificacerereadefinanare.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
Atenie!pentruaprevenirespingereaCereriideFinanarecaurmareadescopeririiunor
erori de form n completarea Cererii de Finanare, solicitantului are responsabilitatea
ncrcrii unei cereri de finanare n care informaia s fie complet i conform cu
realitatea.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile Vizualizare,
Statusuri.

Pentru cererile de finanare a cror ncrcare online prin intermediului portalului AFIR se
realizeaz dup ora 14.00, termenul privind verificarea condiiilor de admitere se deruleaz din
ziuaurmtoare.nultimazidedepunereacererilordefinanare(conformanunuluidelansare
asesiunii),ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

DosarulCerereriideFinanarevafipaginat,cutoatepaginilenumerotaten
ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al
paginilordindosarulcomplet,inclusivdocumenteleanexate.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
Verificareacererilordefinanaresefacela:
o OJFIR

1 ncadrareacereriidefinanarenfunciedeprescoring
Cerereadefinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecie,ncazul
n care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egal cu pragul.
Minim.

2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareaPlanuluideAfaceriiatuturordocumenteloranexate.

Atenie!AgeniapentruFinanareaInvestiiilorRuraleirezervdreptuldeasolicitadocumente
sau informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii proiectului, se
constatdectreAFIRcestenecesar.Informaiilesuplimentaresevorsolicitadectreexperii
evaluatorinsistemonline,iarraspunsulvafitransmisonline.

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. ncazulncaredocumentultehnic(PlanuldeAfaceri)conineinformaiiinsuficientepentru
clarificareaunuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaiicontradictoriininteriorullui,
ori,fadecelemenionatenCerereadeFinanare.
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitente ntro form care nu respect protocoalele ncheiate ntre AFIR i instituiile
respective.
3. pentrucriteriiledeeligibilitateiseleciesepotsolicitaclarificri,documentesuplimentare
fr nlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de Finanare. Informaiile
nesolicitatetransmiseprinE3.4desolicitaninuvorfiluatenconsiderare;

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4. ncazulncare,nprocesuldeverificareadocumentelordindosarulCereriideFinanarei
din analiza complet a proiectului, se constat omisiuni privind bifarea anumitor casete
(inclusiv din Cererea de Finanare) sau omiterea semnrii anumitor pagini de ctre
solicitant/reprezentantullegal.

ncazulncarerestuldocumentelordinCererea deFinanarenu suntnconformitatecuforma


cerutlacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,Cerereadefinanareva
fideclaratneeligibil.

3.Verificareacriteriilordeselecie

nurmaacestorverificripotexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpragulminim.
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<pragulminim.

4.Seleciaproiectelor

Solicitanii/ beneficiarii la depunerea proiectului completeaz n Cererea de Finanare cmpul


aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereaproiectelorncadrulsesiuniiserealizeazpnlatermenullimitstabilitnanunulde
lansare.

Evaluarea proiectelor se realizeaz de ctre experii evaluatori din cadrul AFIR, n baza
procedurilor de evaluare cuprinse n manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului
agriculturiiidezvoltriirurale.

Dup finalizarea evalurii proiectelor depuse ntro sesiune de depunere a proiectelor, AFIR
ntocmeteRaportuldeEvaluareaproiectelor.

n baza raportului de evaluare publicat, AFIR notific aplicantii cu privire la rezultatul evalurii
proiectului,ntruntermendemaxim3zilelucrtoare.

Contestaiile pot fi depuse ncepnd din momentul publicrii Raportului de Evaluare pe siteul
AFIR. Aplicanii care audepus proiecte ncadrul uneisesiuni de depunere au la dispoziie 5 zile
lucrtoaredelapostareapesiteulAFIRaRaportuluideEvaluarepentruadepunecontestaiicu
privirelarezultatulevalurii.

Contestaiile,semnatedebeneficiari,vorfidepuseonline.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ntermende5zilelucrtoaredeladatapostriipesiteulAFIRaRaportuluidecontestaii,AFIR
ntocmete proiectul Raportului de Selecie n baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu
rezultateledinRaportuldecontestaii.

Cndvaloareapublictotalaproiecteloreligibilecareaundeplinitpragulminimsesitueazsub
alocarea sesiunii, AFIR aprob finanarea tuturor proiectelor eligibile care au ntrunit pragul
minim. Cnd valoarea public total a proiectelor eligibile care au ndeplinit pragul minim se
situeaz peste alocarea sesiunii, AFIR analizeaz listele proiectelor i procedeaz la ierarhizarea
proiectelornordinedescresctoareapunctajuluiobinutlacriteriiledeselecie.

n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n funcie de numarul de


membri,nsensulprioritizariigrupurilordeproducatorimaimari.

Atentie!
EvaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbazadocumentelordepuseodatcuCerereade
Finanare.

Atenie! Procesul de evaluare, selecie i verificare a contestaiilor se desfoar potrivit


Regulament deorganizarei funcionarealprocesului deevaluare,verificareisoluionarea
contestaiilor i selecie pentru proiectele aferente submsurii 9.1 nfiinarea grupurilor de
productori n sectorul agricol i 9.1a nfiinarea grupurilor de productori n sectorul
pomicoldinProgramulNaionaldeDezvoltareRural20142020(PNDR).

Atenie!
Solicitanii vor putea s redepun o singur dat Cererea de finanare n cadrul sesiunii, numai
dupretragereanprealabilaacesteia.

3.2CONTRACTAREAFONDURILOR
DupaprobareaRaportuluideselecie/Raportuluidecontestatii,CRFIRvanotificaBeneficiarulcu
privire la Decizia de Selecie a cererii de finanare prin documentul Notificarea beneficiarului
privind selectarea Cererii de Finanare i semnarea Contractului de Finanare, n vederea
prezentriidocumentelornecesarenvedereancheieriicontractuluidefinanarenerambursabil.

n vederea ncheierii contractului de finanare solicitantul va depune la sediul OJFIR de care


aparine, n termen de maxim 30 zile de la primirea notificrii privind selectarea cererii de
finanare,urmtoareledocumentedupcumurmeaz:
un exemplar original al Cererii de Finanare i documentele anexe, pe suport de hrtie,
conformdocumentaieincrcateonline.
Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de hartie ct i online, solicitantul va
prezentaidosarulcuprinznddocumentelenoriginal.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atentie! Dac se constat neconformiti ntre Cererea de Finanare pe suport de hrtie,


dosarul cu documentele n original i documentaia depus online, proiectul nu va fi
contractat.

Adres emis de banc/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia i ale contului


aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabanc/trezorerie,codulIBANalcontuluide
operaiunicuAFIR);
Cazierul judiciar al reprezentantului legal, n original (fr nscrieri privind sanciuni
economicofinanciare);
Certificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscale,socialeilocale,emisedeDirecia
GeneralaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialipunctede
lucru(numaincazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor);
Altedocumente,dupcaz,conformnotificriiprivindselectareacereriidefinantare.

ContractuldeFinanareurmeazafisemnatdesolicitantlasediulCRFIR,undesevaprezentan
acest scop cu actul de identitate, n termen de 15 zile lucrtoare de la data depunerii
documentelorobligatoriiiverificareaacestoradeAutoritateaContractant.

ncazulncaresolicitantulnudepunentermendocumenteleprecizatennotificaresaunuse
prezintpentrusemnareacontractuluidefinanareinicinuanunAFIRnscrisintermen
despre motivele obiective care conduc la aceast imposibilitate, Autoritatea Contractant va
consideracsolicitantularenunatlaajutorulfinanciarnerambursabil.
Atenie!
Cursuldeschimbutilizatlancheiereacontractuluidefinantareestecursuleuroleudeladatade
1 ianuarie a anului n cursul cruia este luat Decizia de acordare a ajutorului financiar
nerambursabil(respectiv,anulncheieriiContractuluidefinanare)stabilitdectreBancaCentral
EuropeanipublicatpepaginawebaBnciiCentralEuropenehttp://www.ecb.int/index.html.

CursuldeschimbaplicabilfiecreitranedeplatvaficursuldeschimbEuroRonstabilitdeBanca
CentralEuropean,publicatpepaginaweb:http://www.ecb.int/index.html,valabilpentrudata
de01ianuarieaanuluipentrucareseefectueazplata.

nurmadepuneriilaAFIRaCereriideFinantareiadocumentelorsolicitatelacontractare,pe
suportdehrtie,unproiectselectatpoatefideclaratneeligibil,dacnurmaverificriiacestora
nusuntndeplinitecondiiiledeeligibilitate.

Contractul de Finanare va intra n vigoare la data semnrii acestuia de ambele pri


contractante.

Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuie a activitilor specificate n


Cerereadefinanareiplanuldeafaceri,respectivmaxim5anidelarecunoatereagrupuluide

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

productori,lacareseadaugoperioaddemaxim90dezilecalendaristiceaferentultimuluian
deexecuie,calculat,dinmomentuldepuneriiultimeiCererideplat.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluidefinanare
BeneficiarulpoatesolicitamodificareaContractuluideFinantarenumaincursuldurateide
execuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
Oricemodificarelacontractsevafacecuacordulambelorpricontractante,cuexcepia
situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile,
cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste
modificri,iarBeneficiarulseobligalerespectantocmai.

Important!
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, inclusiv n
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedurainsolvenei/falimentului,precuminsituaiancareAutoritateaContractantconstat
c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund
realitii sau documentele/autorizaiile/avizele depuse n vederea obinerii finanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
drept, printro notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt
formalitateifrinterveniainstaneijudectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreuncudobnziipenalitinprocentulstabilitconformdispoziiilorlegalenvigoare,in
conformitatecudispoziiilecontractuale.

Prinexcepie,nsituaiancarenendeplinireaobligaiilorcontractualenuestedenaturaafecta
condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza
proporionalcugraduldenendeplinire.

AnteriorncetriiContractuluideFinanare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3PLATA
PlatasevaefectuaconformproceduriideplataAFIR.

DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaOficiulJudeeanpentruFinanareaInvestiiilor
Ruralendouexemplarepesuportdehrtie,lacareataeazpesuportmagneticdocumentele
ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative
prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de Finanare) pe pagina de
internetaAFIRwww.afir.info.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cererea pentruprimatrandeplatidocumentelejustificativesepotdepunencepanddela
datasemnariiContractuluideFinanarecuAFIR,nfunciedeanulrecunoaterii.

Sprijinulesteforfetar,degresiv,pltitntraneanuale,pentruoperioadcarenupoatedepi5
anideladatalacaregrupuldeproductoriafostrecunoscut,acordatnbazaunuiplandeafaceri
corectimplementat.

Sprijinul seacord ca procent calculat pe bazavalorii producieicomercializate (VPC) anual prin


intermediul grupului, cu excepia primului an, cnd se poate plti grupului de productori un
sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a produciei comercializate de membrii acestuia, n
ultimii 3 ani nainte de aderarea la grup numai pentru grupurile care sunt recunoscute n anul
depuneriicereriidefinantare.

Conform art. 27, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, sprijinul din FEADR acordat
grupului de productori este limitat la nu mai mult de 5 ani de la data la care grupul de
productoriafostrecunoscut.ncazulunuigrupdeproductorirecunoscutnanul2014,sprijinul
pentruperioadade2anidintrerecunoatereidepunereaCereriidefinanare(20142015)nu
sepoateacordanmodretroactiv.ncazulncareungrupdeproductoriafostdejarecunoscut,
darnuadepus Cererede finanarepesM.9.1a,acestaesteeligibilpentruajutor numaipentru
restul perioadei de 5 ani (pentru a se asigura c ajutorul este destinat s faciliteze procesul de
nfiinare,respectnduseastfelprevederilefieimsurii9dinPNDR20142020).nconsecin,
pentruungrupdeproductorirecunoscutnianuarie2014,darcaredepuneCerereadefinanare
nanul2016,plileanualetrebuiesrespecteratelededegresivitateprevzutencadrulmsurii
9 din PNDR 2014 2020. De exemplu, n cazul n care plile ncep n cel deal 3 lea an de la
recunoatere,niveluldesprijinvaficalculatcafiind6%dinproduciacomercializat.Similar,seva
calculaipentrugrupuriledeproductorirecunoscutenanul2015,cazncareniveluldesprijin
vafi8%dinproduciacomercializat.
Ultima rata se va plati numai dupa ce sa verificat daca planul de afaceri a fost implementat
corect. n cazul nerespectarii planului de afaceri, sprijinul se recupereaz proporional cu
obiectivelenerealizate.

Precizm c termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE, nencadrarea n aceste termene
poateconducelancetareaContractuluideFinanare.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1DOCUMENTELENECESARENTOCMIRIICERERIIDEFINANARE
DocumentelenbazacrorasevaevaluaCerereadeFinanare.

1. a. Certificatul de nregistrare (inclusiv anexele)eliberat de Oficiul Registrului Comerului


conform legislaiei naionale cu modificrile i completrile ulterioare (obligatoriu la depunerea
cereriidefinanare);
sau
b. Certificat de nscriere n Registrul Asociaiilor i Fundaiilor/Certificat de nscriere a
persoaneijuridiceemisdeJudectorie(obligatoriuladepunereacereriidefinanare);

2.Statutulgrupuluideproductori(obligatoriuladepunereacereriidefinanare);.

3. Lista membrilor grupului de productori, actualizat la data depunerii Cererii de Finanare


(obligatoriuladepunereacereriidefinanare);.

4. Copia actului de identitate a reprezentantul legal (obligatoriu la depunerea cererii de


finanare);.

5.Adresemisdebanc/trezoreriecudateledeidentificarealeacesteiaialecontuluiaferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa banc/trezorerie, codul IBAN al contului de operaiuni cu
AFIR)(obligatoriulacontractare)

6. Documente doveditoare (bon fiscal, facturi, bilant) pentru certificarea mediei anuale a
productiei comercializate de membrii grupului n ultimii trei ani inainte de aderarea la grup
(pentrugrupuriledeproducatoriinfiintatenanuldepuneriicererii),dacaestecazul(obligatoriula
PLAT).

7.ncazulsolicitantilorcareprimescpunctajncadrulprincipiuluiasocieriiexploataiilordemici
dimensiuni(ladepunereacereriidefinanare,dupcaz)
a).Copiedupdocumentulautentificatlanotarcareatestdreptuldeproprietate(a1)asupra
terenului i/sau tabel centralizator (a2) emis de Primrie semnat de persoanele autorizate
conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele membrilor luate n
arend, pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau contractul de concesiune, cu o
valabilitatedecatperioadadedesfasurareacontractuluicuAFIR.
b)CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimrii,eliberatcucelmult30dezilenainteadepunerii
cererii de finanare care s certifice dreptul de proprietate i/sau de folosin (arenda,
concesionare etc.) al terenului pentru baza de producie a membrilor, cu tampila primriei i
meniuneaConformcuoriginalul.

Atenie!nsituaiancareprimriilenupoteliberacopiaregistruluiagricolcusituaiacurent,se
vadepunecopiaultimeinregistrariaregistruluiagricolnsoitdeadeverinemisdeprimrie
privindsituaiacurent.
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


c).Documentpentruefectivuldeanimaledeinutnproprietate:
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile nainte de data
depuneriiCereriideFinanare,dincaresrezulteefectivuldeanimaledeinut,nsoitdeformular
de micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr.
40/2010);
PentruexploataiileagricolecaredeinpsariialbineAdeverineliberatdemediculveterinar
decircumscripie,emiscucelmult30dezilenaintededatadepuneriiCereriideFinanare,din
carerezultanumarulpsarilorialfamiliilordealbineidatainscrieriisolicitantuluinRegistrul
Exploatatiei.

Incazulsolicitantilorcareprimescpunctajncadrulprincipiuluicalitiiproduselor:
8.FIADENREGISTRAREAPRODUCTORILORNAGRICULTURECOLOGIC,eliberatdeDAJ,
nsoitdecontractulncheiatcuunorganismdeinspecieicertificare(ladepunereacereriide
finanare,dupcaz).

9. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de


inspecie i certificare, conform prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologicecucompletrileimodificrileulterioarepentruaprobarearegulilorprivindorganizarea
sistemului de inspecie i certificare n agricultura ecologic (la depunerea cererii de finanare,
dupcaz).

10.DOCUMENTcaresdemonstrezecalitateademembrualgrupuluiaplicantpentruprodusul
alimentar care particip la sisteme din domeniul calitii produselor agricole i alimentare
recunoscute sau n curs de recunoatere la nivel european (la depunerea cererii de finanare,
dupcaz).

11.ATESTATULDEPRODUSTRADIIONAL
EmisdeMADR,nconformitatecuOrdinul724/2013privindatestareaproduselortradiionale(la
depunereacereriidefinanare,dupcaz).

12.ATESTATPRODUSALIMENTAROBINUTCONFORMUNEIREETECONSACRATEROMNETI
Emis de MADR, n conformitate cu Ordinul comun 394/2014 privind atestarea produselor
alimentare obinute conform reetelor consacrate romneti (la depunerea cererii de finanare,
dupcaz).

13.a.DocumentefinanciarepentruncadrareancategoriaIMM(bilanformularul10,contulde
profitipierderiformularul20,formularele30i40,precedenteanuluidepuneriiproiectului,
nregistratelaAdministraiaFinanciar)(obligatoriuladepunereacereriidefinanare)
SAU
b. Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM depusa NUMAI de grupurile de
productorinoucreate(carenuaudepusniciunbilanpnlamomentuldepuneriicereriide
finantare)(obligatoriuladepunereacereriidefinanare)

14. Certificate care atest lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, valabil la ncheierea
contractuluidefinantare(obligatoriulacontractare)

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

15. Cazierul judiciar al solicitantului (far nscrieri privind sanctiuni economicofinanciare n


original),valabillancheiereacontractuluidefinantare(obligatoriulacontractare)

16. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUP CAZ) (la depunerea cererii de
finanare,dupcaz)

IMPORTANT!
Documentele justificative anexate Cererii de finanare trebuie s fie valabile la data depunerii
acestoralaOJFIR/CRFIR,nconformitateculegislaianaionalnvigoare.

Atenie!
Evaluarea Cererii de Finanare din punct de vedere al eligibilitii i al verificrii criteriilor de
selecievaincludeiconsultareainformailorreferitoarelasolicitantilapunctuldelucru,dup
caz,deinutedeinstituiileabilitate(ex:ANSVSA,APIA,MADR,ONRC,etc.).

4.2LISTAFORMULARELORDISPONIBILEPESITEULAFIRWWW.AFIR.INFO

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat
electronicpecarepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
PlandeafaceriAnexa2
StabilireadimensiuniieconomiceaexploatatieiAnexa3
DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMMAnexa10

CONTRACTUL DE FINANARE Anexa 7 (document cadru care reglementeaz acordarea


fondurilornerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlat
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAFIR inu potfi furnizatedeAFIR
(Lista complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii
dePlat,publicatepepaginadeinternetaAFIRwww.afir.infoInvestiiiPNDRsM9.1);

Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:

AnexaaferentSubprogramuluiTematicPomicoldincadrulnaionallegislativdeimplementare
Anexa4
ListalocalitatiHNVAnexa5

AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropeneAnexa6
FiaMsurii9iaSubmsurii9.1aAnexa8
ActelenormativeutileAnexa9
Anexa 10 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM.......
www.afir.info

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Toate formularele prezentate al cror format este elaborat de AFIR pot fi consultate i
descrcatedirectdepepaginadeinternetaAFIR(www.afir.infoInvestiiiPNDRsM9.1a)sau
potfisolicitatedelasediileAFIRdinar.

4.3DICIONAR

Beneficiar persoan juridic care a realizat un proiect de investiii i care a ncheiat un


contractdefinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
Cererea de Finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul
beneficiaronainteazpentruaprobareacontractuluidefinanareaproiectuluideinvestiiin
vedereaobineriifinanriinerambursabile;
Comercializareaproduselorpomicole,conformdefiniieidinR(UE)651/2014nseamndeinereasau
expunerea unui produs agricol n vederea vnzrii, a punerii n vnzare, a livrrii sau a oricrei alte
forme de introducere pe pia, cu excepia primei vnzri de ctre un productor primar ctre
revnztorisauprelucrtoriiaoricreialteactivitidepregtireaprodusuluipentruaceastprim
vnzare; o vnzare efectuat de un productor primar ctre consumatorii finali este considerat
comercializaredeproduseagricolencazulncaresedesfoarnspaiiseparate,rezervateacestei
activiti;

Eligibilreprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitantaacum
suntprecizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentru
FEADR;
Evaluareaciuneproceduralprincaredocumentaiapentrucaresesolicitfinanareeste
analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea
proiectuluinvedereacontractrii;

Fia submsurii descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele


submsurii,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriile
debeneficiaritipulsprijinului;

Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor criterii de
eligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareasubmsurii4.2ai
care nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i
nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;

ImplementareplandeafacerireprezinttotalitateaactivitilorefectuatedebeneficiarulFEADRde
lasemnareacontractului/decizieidefinanarepnladatadepuneriiultimeitranedeplat;

Potenialbeneficiarpersoanjuridiccareesteeligibil(carendeplinetetoatecondiiile
impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a ncheiat nc un
contractdefinanarecuAFIR;
Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul n relatia
contractualacuAFIR,conformlegislatieinvigoare;
Solicitantpersoanjuridic,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate
juridic,subordonatMinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRuralescopulAFIRlconstituie
Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

derulareaFonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,ct
ifinanciar;
CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricla
nivelregionalaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la
niveljudeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanare
creatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR reprezint documentul programatic, n sensul art. 6 din regulament, n care sunt
prevzute msurile i sumele alocate Romniei din FEADR care se aprob de Comisia
Europeanprindecizie.
ANSVSAAutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor;
DSVSADireciaSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor;

4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR
FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 8:30 i 16:30 pentru a v acorda
informaii privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau
sesizriledumneavoastrprivindderulareaPNDR.
AFIR,princele8CentreRegionalei
ExperiiAFIRv potacorda, pelocsau ntermenullegal
cele41deOficiiJudeene,vpoate
(maxim30dezile),oriceinformaienecesarndemersul
acordainformaiilenecesarepentru
dumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
asolicitafinanareaproiectului
ns, nu uitai c experii AFIR nu au voie s v acorde
dumneavoastr.
consultanprivindrealizareaproiectului.
Dacdoriisobineiinformaiisau
consideraicsunteidefavorizatn
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o
accesareafonduriloreuropene
plngere,oreclamaiesauopetiieprivindosituaiecare
spuneine!
intrnariadecompetenaAFIR.

Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
sector1
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n
reclamatii@afir.info
derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris
www.afir.info
Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru
www.facebook.com/afir.info
soluionareaproblemelor.
twitter:@AFIR_RO

Pentruareclamaoanumitsituaiesaupentruasesizaeventualeneregularitiinformainen
scris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info Comunicare ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre
departamentele de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri
frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate
general,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului Submsura 9.1a

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și