Sunteți pe pagina 1din 8

brosura wiener_2006.

FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 1

Building Value

Sistemul de c`r`mizi
POROTHERM.
Prezentare
de produse.

Wienerberger
Sistem de C\r\mizi SRL
Str. Dr. Staicovici nr. 75,
etaj 5, sector 5,
Bucure[ti
Tel: +40 (21) 411 40 28,
411 29 33, 410 72 65;
Fax: 411 40 26
www.wienerberger.ro

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 2

Avantajele
utiliz\rii
sistemului
POROTHERM

Izolare termic\ deosebit\

conductivitate termic\ sc\zut\, rezisten]e termice mari

Izolare fonic\
Rezisten]\ [i stabilitate structural\

rezisten]a mecanic\ ridicat\ la care se adaug\ un nivel superior al valorii


aderen]ei genereaz\ siguran]\ maxim\; caracteristici structurale care r\spund
cerin]elor pentru realizarea zid\riilor exterioare [i interioare

Rezisten]\ la cutremure

elemente cu caracteristici fizico-mecanice distincte, care duc la o comportare


de material structural unitar

Durabilitate

durat\ lung\ de via]\ (case pentru mai multe genera]ii); valoare ad\ugat\
prin p\strarea unei cote ridicate pe pia]a imobiliar\

Rezisten]\ la foc ridicat\


clas\ de reac]ie la foc A1

Economie

consum redus de manoper\ [i materiale adi]ionale (ex. mortar), rapiditate


n execu]ie, cost redus pe mc. de zid\rie, costuri mici de ntre]inere

Produse ecologice
100 % naturale

Confort

climat interior deosebit, indiferent de anotimp

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 3

POROTHERM 38

Blocuri ceramice
POROTHERM
cu loca[ de
mortar

Domenii de utilizare

Pere]i, stlpi [i pere]i desp\r]itori, n zid\rie constructiv\ cu protec]ie mpotriva penetr\rii apei.
Produse disponibile [i sub form\ de jum\t\]i (POROTHERM 38 [i POROTHERM 30).
Rezisten]a la
compresiune
(N/mm2)

Rezisten]a la
transfer
termic
(m2K/W)

Coeficient
de transfer
termic
(W/m2K)

Indice de
reduc]ie
sonor\

(dB)

Comportament
la ardere

POROTHERM 30

POROTHERM 25

Caracteristici generale
Dimensiuni (mm)
(l x b x h)

Mas\
(kg/buc)

Densitate aparent\
(kg/m3)

POROTHERM
38

250 x 380 x 238

cca. 19

cca. 800

POROTHERM
30

250 x 300 x 238

cca. 15

cca. 800

POROTHERM
25

375 x 250 x 238

cca. 19

cca. 800

Consumuri specifice, echivalen]e volumice, condi]ii livrare

Conductivitatea
termic\
echivalent\
a corpului
ceramic*
(W/mK)
lech

POROTHERM
38

min. 10

0,24

1,65

0,60

50

A1

POROTHERM
38

43/16

128

max. 3

9,3

60

POROTHERM
30

min. 10

0,25

1,20

0,83

55

A1

POROTHERM
30

54/16

127

max. 3

7,35

80

POROTHERM
25

min. 10

0,33

0,76

1,31

51

A1

POROTHERM
25

44/11

112

max. 3

9,18

60

* conform SR EN 1745:2003

clasa

s - valoare minim garantat`, conform SR EN 771-1:2003; lech - conductivitate termic` echivalent`; R - rezisten]a la transfer termic a zid`riei realizate cu blocuri ceramice tip POROTHERM,
\n condi]iile de punere \n oper` specificate de produc`tor.

Necesar de
c\r\mizi
(buc./m3 zid\rie)
(buc./m2 zid\rie)

Consum de mortar
(M50Z)
(l/m3 zid\rie)

Consum de
manoper\
(ore/m3 zid\rie)

Livrare
Echivalent volum ^n
(buc./palet ^nfoliat)
c\r\mizi
tradi]ionale
(240x115x88)
(buc.)

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 4

POROTHERM 38 S

Blocuri ceramice
POROTHERM S

Domenii de utilizare

Pere]i, stlpi [i pere]i desp\r]itori, n zid\rie constructiv\ cu protec]ie mpotriva penetr\rii apei. Configura]ia blocului
ceramic ^mbun\t\]e[te mecanismul de cedare sub ac]iunea solicit\rilor de tip seismic. Rezisten]a la forfecare ^n
rostul vertical de mortar este sporit\ cu valori ^ntre 18- 20% fa]\ de produsele tip loca[ de mortar.
Produse disponibile [i sub form\ de jum\t\]i (POROTHERM 38S [i POROTHERM 30S).
Rezisten]a la
compresiune
(N/mm2)

Indice de
reduc]ie
sonor\

Conductivitatea
termic\ echivalent\
a corpului
ceramic*
(W/mK)
lech

POROTHERM
38 S

10

0,22

50

A1

POROTHERM
30 S

10

0,23

50

POROTHERM
25 S

10

0,34

51

* conform SR EN 1745:2003

s - valoare minim garantat`, conform SR EN 771-1:2003; lech - conductivitate termic` echivalent`; R - rezisten]a la transfer termic a zid`riei realizate cu blocuri ceramice tip POROTHERM,
\n condi]iile de punere \n oper` specificate de produc`tor.

POROTHERM 25 S

Caracteristici generale
Dimensiuni (mm)
(l x b x h)

Mas\
(kg/buc)

Densitate aparent\
(kg/m3)

POROTHERM
38 S

250 x 380 x 238

cca. 16

cca. 800

POROTHERM
30 S

250 x 300 x 238

cca. 12

cca. 800

POROTHERM
25 S

375 x 250 x 238

cca. 16

cca. 800

Consumuri specifice, echivalen]e volumice, condi]ii livrare

Comportament
la ardere

(dB)

POROTHERM 30 S

Livrare
Echivalent volum ^n
(buc./palet ^nfoliat)
c\r\mizi
tradi]ionale
(240x115x88)
(buc.)

Necesar de
c\r\mizi
(buc./m3 zid\rie)
(buc./m2 zid\rie)

Consum de mortar
(M50Z)
(l/m3 zid\rie)

Consum de
manoper\
(ore/m3 zid\rie)

POROTHERM
38 S

43/16

169

max. 3

9,3

60

A1

POROTHERM
30 S

54/16

168

max. 3

7,35

80

A1

POROTHERM
25 S

44/11

147

max. 3

9,18

60

clasa

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 5

POROTHERM 20 N+F

POROTHERM 11,5 N+F

POROTHERM 10 N+F

Caracteristici generale

Blocuri ceramice
POROTHERM
cu Nut [i Feder

Dimensiuni (mm)
(l x b x h)

Mas\
(kg/buc)

POROTHERM 20 N+F

500 x 200 x 238

cca. 23

POROTHERM 11,5 N+F

500 x 115 x 238

cca. 13

POROTHERM 10 N+F

500 x 100 x 238

cca. 12

Consumuri specifice, echivalen]e volumice, condi]ii livrare

Domenii de utilizare

Elemente nestructurale [i pere]i desp\r]itori, n zid\rie cu protec]ie mpotriva penetr\rii apei.

Rezisten]a la
compresiune
(N/mm2)

Indice de
reduc]ie
sonor\

Conductivitatea
termic\ echivalent\
a corpului
ceramic*
(W/mK)
lech

POROTHERM
20 N+F

10

0,33

40

A1

POROTHERM
11,5 N+F

0,33

41

A1

POROTHERM
10 N+F

0,33

40

A1

Comportament
la ardere

(dB)

* conform SR EN 1745:2003

s - valoare minim garantat`, conform SR EN 771-1:2003; lech - conductivitate termic` echivalent`; R - rezisten]a la transfer termic a zid`riei realizate cu blocuri ceramice tip POROTHERM,
\n condi]iile de punere \n oper` specificate de produc`tor.

clasa

Necesar de
c\r\mizi
(buc./m3 zid\rie)
(buc./m2 zid\rie)

Consum de mortar
(M50Z)
(l/m3 zid\rie)

Consum de manoper\
(ore/m3 zid\rie)

Livrare
(buc./palet ^nfoliat)

POROTHERM
20 N+F

40/8

63

max. 3

48

POROTHERM
11,5 N+F

70/8

63

max. 3

96/80*

POROTHERM
10 N+F

80/8

63

max. 3

96

* ^n func]ie de fabrica produc\toare

Condi]ii de proiectare, execu]ie, depozitare pentru blocurile ceramice POROTHERM


Pere]ii structurali, de rigidizare, nestructurali sau de umplutur\ realiza]i din blocuri ceramice tip POROTHERM
se dimensioneaz\ conform prevederilor din normativul P2/85, normativul P100/92; P100-1/2004 [i prescrip]iilor
tehnice aplicabile.
Blocurile ceramice tip POROTHERM trebuie bine udate nainte de zidire.
La zidire se va folosi mortarul de zid\rie de marc\ minim M50Z.
Rostul orizontal de mortar va fi 1,2 cm grosime, mortarul repartizndu-se uniform pe toat\ suprafa]a blocurilor
ceramice.
La zid\riile realizate din blocuri POROTHERM cu loca[ de mortar, loca[ele se vor umple foarte bine cu mortar.
Pere]ii desp\r]itori se ancoreaz\ de cei portan]i din dou\ n dou\ rnduri cu arm\turi cu diametrul de minim
6 mm (recomandat 8mm).
Datorit\ ac]iunilor factorilor atmosferici asupra foliei protectoare a pale]ilor cu blocuri ceramice POROTHERM,
perioada maxim\ de depozitare a acestora n aer liber se recomand\ a fi de 6 luni.

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 6

Buiandrug POROTHERM S

Buiandrug POROTHERM

Caracteristici generale

Buiandrugi (grinzi)
^n ^nveli[ ceramic
tip POROTHERM

Deschidere Pas de montaj

Lungime de
fabrica]ie

(mm)

(m)

(m)

(cm)

(kg/ml)

(cm)

(W/mK)

Buiandrug
POROTHERM

120 x 65

0,75-3,00

0,50-2,75

25

14,5

min.2x12

0,644

Buiandrug
POROTHERM S

80 x 238

1,00-3,25

0,75-3,00

25

40

min.2x12

0,684

Zid\rie POROTHERM ^ntre buiandrugi [i centur\


D (cm)

Domenii de utilizare

Elemente de construc]ie n partea superioar\ a golurilor prev\zute n zid\rie pentru u[i [i ferestre, cu rol de
sus]inere a por]iunii de zid\rie de deasupra acestora
Construc]ii cu structura realizat\ din pere]i portan]i din zid\rie cu regimul de n\l]ime P...P+2E
Pere]i neportan]i din zid\rie la construc]ii realizate n alte sisteme structurale
n func]ie de grosimea pere]ilor de zid\rie, buiandrugii se alc\tuiesc din una, dou\ sau trei grinzi POROTHERM

Grosime zid (D) (cm)

Grind\ / buiandrug
POROTHERM S
Capacitate portant\ (KN/m)

0,75
1,00
1,25
1,50
1,60
1,85
2,15
2,25
2,50

38

30

25

8,5
8,5
9,5
9,5
11,0
8,5
8,5
7,0
7,0

25,5
25,5
28,5
28,5
33,0
25,5
25,5
21,0
21,0

17,0
17,0
19,0
19,0
22,0
17,0
17,0
14,0
14,0

25,5
25,5
28,5
28,5
33,0
25,5
25,5
21,0
21,0

Centur\ de beton prelungit\ pn\ la nivelul buiandrugului

Capacitate portant\ (KN/m)

D (cm)

Capacitate portant\ (KN/m)

0,75

1,00

1,25

1,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

40

10,08

7,56

6,06

5,04

4,32

3,78

3,36

3,03

2,75

40

25,76 19,32 15,45 12,88 11,04

9,66

8,54

7,72

6,82

50

13,00

9,75

7,81

6,50

5,57

4,87

4,33

3,90

3,55

50

35,32 26,48 21,22 17,65 15,13 13,24 11,78 10,60

9,45

60

16,02 12,01

9,63

8,00

6,86

6,01

5,34

4,82

4,38

60

44,87 33,65 26,96 22,43 19,23 16,82 14,97 13,48 12,08

70

19,12 14,34 11,49

9,56

8,19

7,14

6,37

5,75

5,22

70

54,41 40,81 32,71 27,20 23,32 20,40 18,15 16,34 14,71

80

22,32 16,74 13,41 11,16 9,561

8,37

7,45

6,70

6,10

80

69,14 53,69 44,19 36,75 31,51 27,55 24,52 22,09 19,96

90

25,62 19,21 15,40 12,81

0,98

9,60

8,55

7,70

7,00

90

69,14 53,69 49,89 41,51 36,58 31,12 27,62 24,95 22,59

100

29,02 21,77 17,45 14,51 12,44 10,88

9,68

8,72

7,92

100

69,14 53,69 49,89 46,27 39,67 34,70 30,88 27,82 25,22

Sistem constructiv

Mod de alc\tuire
buiandrugi

Distan]\ de Conductivitate
termic\
rezemare

Mas\

Sec]iune

Din fabrica]ie, n [an]urile longitudinale se introduc bare metalice [i un beton de marc\ ridicat\, realizndu-se
precomprimarea elementelor.
Elementele de construc]ie sunt proiectate [i realizate cu considerarea nc\rc\rilor diferite, func]ie de deschiderea
golurilor unde urmeaz\ a fi montate.
n cazul buiandrugilor tip POROTHERM S, avem de-a face cu o comportare deosebit de favorabil\ n preluarea
sarcinilor seismice.
Buiandrugii precomprima]i tip POROTHERM [i POROTHERM S, turna]i n cofraje ceramice pierdute, sunt parte
integrant\ din sistemul constructiv POROTHERM, putnd fi utiliza]i cu succes [i n cadrul altor sisteme
constructive.

Produse in conformitate cu Directiva European` 89/106/EEC [i SR EN 845-2:2004.

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 7

Bloc ceramic de plan[eu

Blocuri ceramice
[i grinzi pentru
plan[ee tip
POROTHERM

Bloc ceramic de plan[eu

Plan[eu ceramic POROTHERM

POROTHERM 45

POROTHERM 60

Caracteristici generale
Dimensiuni
(l x b x h)

Distan]a
interax
grinzi

Mas\

(mm)

(cm)

(kg/buc)

Conductivitate Rezisten]a la
termic\
transfer termic
(W/mK)
(m2K/W)

Indice de
reduc]ie
sonor\

Densitate
aparent\

(dB)

kg/m3

POROTHERM
45

250x370x170

45

cca. 11

0,51

0,34

48,5

max. 700

POROTHERM
60

250x520x170

60

cca. 15

0,51

0,34

48,5

max. 700

Sistem constructiv
Domenii de utilizare/comportare

Elemente de construc]ie destinate realiz\rii de plan[ee ntre nivelurile cl\dirii. Aceste elemente asigur\:
transmiterea direct\ a sarcinilor gravita]ionale la pere]ii structurali
transmiterea for]elor de iner]ie ce apar la nivelul plan[eelor, ca r\spuns al mi[c\rii seismice, la pere]ii structurali
preluarea eforturilor de ntindere n pere]ii structurali sub ac]iunea sarcinilor seismice
Necesar blocuri/m2 plan[eu
(buc)

Necesar grinzi/m2 plan[eu


(ml/m2)

Livrare (buc./palet ^nfoliat)

POROTHERM
45

8,89

2,22

84/96

POROTHERM
60

6,67

1,67

56

Caracteristici grinzi precomprimate pentru plan[ee POROTHERM

Deschidere grinzi = 2,25 - 7,00m


Interax grinzi= 0,45 - 0,60 m
Elemente ceramice de tip cochilie T250 - cofraj pierdut
Arm\turi pretensionate din o]el ST 180/200, avnd f = 2,5 mm, cu sAH = 1500 N/mm2, conform normelor
austriece NORM
Arm\turi n etrieri C15H, avnd f = 4,2 mm cu sAH = 410 N/mm2
Beton clasa C30, cu sBH = 20,5 N/mm2, conform MSZ 4719:1982.
Proiectarea se face n conformitate cu STAS 10107/3-90

Grinzile precomprimate n nveli[ ceramic au sec]iunea B x H = 12x 6,5 cm [i lungimi de livrare cuprinse ntre
2,25 - 7,00 m cu care se pot ob]ine deschideri de plan[eu cuprinse ntre 2,00 - 6,50 m. Grinzile se vor
dispune pe direc]ia de calcul a plan[eului. Dac\ suprafa]a plan[eului dep\[e[te 4x4 m, se vor prevedea grinzi
suplimentare din beton armat monolit, n grosimea plan[eului, dispuse pe ambele direc]ii.
Blocuri ceramice de plan[eu tip POROTHERM 45 sau POROTHERM 60.
Suprabetonare de 4 - 6 cm grosime, armat\ cu plase de o]el de 8 mm, cu ochiuri de 10x10 cm din OB 37.
Legarea plan[eelor cu pere]ii structurali se va realiza prin centuri de beton armat avnd minimum n\l]imea
plan[eului, acestea asigurnd transmiterea direct\ a sarcinilor gravita]ionale din plan[eele cl\dirii la pere]ii
structurali, transmiterea for]elor de iner]ie ce apar la nivelul plan[eelor ca r\spuns al mi[c\rii seismice la pere]ii
structurali [i preluarea eforturilor de ntindere ce apar n pere]ii structurali sub ac]iunea for]elor seismice.
Dimensiunile centurilor [i armarea lor se stabilesc de c\tre proiectant n conformitate cu Normativul P2/85.

Avantajele utiliz\rii buiandrugilor [i plan[eelor ceramice tip POROTHERM

Manevrabilitate, lucrabilitate [i complementaritate n cadrul sistemului de c\r\mizi POROTHERM


Capacitate portant\ deosebit\
Eliminarea cofrajelor [i arm\turii uzuale n grinzile din beton (eliminarea lucr\rilor umede)
Suprafa]\ ceramic\ u[or de tencuit
Economie de materiale [i manoper\ la executarea tencuielilor
Confec]ionate din materii prime naturale
Izolare fonic\ optim\ integrat\ sistemului de c\r\mizi POROTHERM
Izolare termic\ deosebit\ / economie de energie
Confort - prin crearea unui microclimat s\n\tos
Durabilitate, siguran]\ [i flexibilitate n utilizare
U[urin]\ la montarea instala]iilor
Costuri sc\zute de ntre]inere n timp.

brosura wiener_2006.FH11 Wed Mar 15 10:52:21 2006

Page 8

Cerin]e [i criterii
de performan]\

Cerin]ele [i criteriile de performan]\ pentru sistemul POROTHERM sunt


men]ionate n cele ce urmeaz\ cu eviden]ierea documentelor de referin]\.

1. Rezisten]\ [i stabilitate
Capacit\]i portante la
starea limit\ de rezisten]\

Verificare la starea limit\ de


rezisten]\ la solicit\ri seismice
Verificare la starea limit\ de
deforma]ie - s\ge]i din ncovoiere

2. Siguran]\ n exploatare

3. Siguran]\ la foc
Rezisten]\ la foc

STAS 10107/0-90
STAS 10107/1-90
STAS 10107/2-90
STAS 10107/3-90
Normativ P100/1992; P100-1/2004
Normativ P2/85
Normativ P85/96
Normativ NP007-97
STAS 10107/0-90
(plan[eul ceramic POROTHERM)

Pentru sistemul POROTHERM nu sunt criterii de


performan]\ specifice, ele existnd doar pentru
aplicarea finisajelor (pardoseli, sc\ri, balustrade)

P118 - 1999

4. Igien\, s\n\tatea oamenilor, refacerea [i protec]ia mediului

Toate elementele sistemului POROTHERM


satisfac cerin]ele de performan]\ referitoare la
igiena mediului de locuit.

5. Izola]ie termic\, hidrofug\ [i economie de energie

Normativele din seria C107


Instruc]iuni C203-91

6. Protec]ie la zgomot aerian sau de impact

STAS 6156/86

Certific\ri
Sistemul de Management al Calit\]ii al Wienerberger Sisteme de C\r\mizi ndepline[te conformitatea cu cerin]ele
standardului SR EN ISO 9001:2001, certificat Moody International nr.0360/28.03.2006, standardului EN ISO 9001:2000,
certificat Moody QZert/ Deutsche Akreditierungs Rat -DAR, nr.Q030301/09.05.2003

Wienerberger Sisteme de C\r\mizi are


atestat\ conformitatea Sistemul de Control
al Produc]iei n Fabric\, certificat
Qualitas nr. 017-HG622-0001/03.06.2005
[i nr. 017-HG622-0004/20.12.2005, n baza
Legii 608/2001 privind evaluarea conformit\]ii
produselor [i Hot\rrea de Guvern 622/2004
privind stabilirea condi]iilor de introducere pe
pia]\ a produselor pentru construc]ii. n
conformitate cu acest certificat, domeniul de
utilizare al produselor Porotherm PTH25,
PTH30, PTH38 si CT240 este: n pere]i, stlpi
[i pere]i desp\r]itori, zid\rie constructiv\.

S-ar putea să vă placă și