Sunteți pe pagina 1din 7

Acas

Traduceri
de

Oferte
TransportService
Conceptulnostru
rilenoastre
Portugalia
Spania
Camioanenoastre
Locurideplecareidedestinaie
Imprint
Contact/Email
ForwarderGERMANCONDIIIGENERALE
Linkuri
CargoForumTransport
Bazarlogisticatransportului
Portalpentrutransportuldemarf&Camioane
Transportadressen

ForwarderGERMANCONDIIIGENERALE
ADSP
GERMANCONDIIIGENERALEAGENT
Preambul
Acestecondiiisevoraplicadela1.Ianuarie2003recomandatdectreFederaiaIndustriilorgerman,AsociaiaFederaldeComercuridicata
germaneiComeruluiExterior,AsociaiaFederaldeexpedieredemrfuriiLogistic,IndustriagermaniComerului,CentralAsociaia
comercianilorgermane.Aceastrecomandarenuesteobligatorie.Esteprilesuntlalibertate,sefaceprinacorduriformuleazdiferite.
1.Interesulprincipalideduediligence
Expeditordemrfuritrebuiesacionezeninteresulprincipaluluisuideandepliniatribuiilecudiligenaunuiomdeafaceriprudent.
2.Domeniu
2.1ADSPseapliccontractelordetransportdetoatetipuriledeactiviti,indiferentdacacesteasereferlatransmitereadetransportdemarf,
Detransportdemarf,Depozitsausereferlaalteserviciicomunedeexpedierecomercialetransfrontaliereoperaiunilor.Acesteainclud,de
asemenea,serviciilogisticelogisticefrecvent,ncazulncareacesteasuntconectatelatransportulsaudepozitareademrfurincadrul.
2.2Cazdeserviciidetransportreglementatede453la466HGBdatoratdectreexpeditorestesingurulresponsabilpentruamenajareade
serviciilesolicitate,Condiiisaualtfeldeprevederilelegaleaplicabile,sianimic.
2.3ADSPnuseaplictranzaciilor,exclusivcumuncadeambalareautransportuldemrfuridemutareidedepozitareaacestora,Cranede
ridicareidemuncgreaitransporturidemarevolum,cuexcepiapentruserviciilenormaledetransbordare,deexpeditordemrfuri,
transportulidepozitareamrfurilorcareurmeazsfietractatesau.
2.4ADSPnusuntaplicabilencazulcontractelordetransportcuconsumatorii.Consumatoruluiesteopersoanfizic,contractulpentruunscop,
nuestenicicomercial,niciactivitatealorprofesionalindependentpotfiatribuite.
2.5DacvamalecomercialesauaactelorjuridicealeADSP,prevaleaz,ADSP,astfelnctexcepiacazuluincare,cdispoziiilelegale
obligatoriisaucondiiisuntfixate.Pentrucontracteledetransportpecaleaaerului,Vezi,Pecinavigabileinterioaresautransporturile
modale,aranjamentecontractualediferitepentruaasiguracondiiiledetransportconceputepentruacesteasuntluate.

2.6Expeditordemrfuriesteautorizatsfiedeacordcutermeniiicondiiilenormaledestandard,depritereautorizate.
2.7nrelaiadintreiADSPforwarderintermediarsunttermeniiicondiiiledeexpeditordemrfuriintermediar.
3.Pentru,Eroridetransport,Coninut,tipspecialdebunuri
3.1Oblig,Instruciuni,Declaraiileidecomunicaiisuntvalabile.Modificrileulterioaretrebuiesfieclarindicatecaatare.
Sarcinaprobeipentruconinutulitransmitereacorecticompletseafl,caresebazeazapeea.
3.2Excepiacazuluincareestenecesarpentrudeclaraiilefcutenscris,estecomunicareadedatesauoriceformaltmainpoateficitit,
cucondiiacaemitentulfacevizibil.
3.3Principaltrebuiesinformezeexpeditoruldemrfuriatuncicndplasarea,carefacobiectultransportului:Mrfuripericuloase,animaleviii
planteperisabile,nspecialbunuridevaloareidefurt,pecalededispariie
3.4Principaltrebuiesprecizezenadreselesaledeinstruciuni,Caractere,Numere,Numr,Naturaiconinutulpachetelor,Caracteristicilede
bunurinsensulseciunii3.3,valoareamrfurilornscopurideasigurareideoricealteinformaiipentruaasiguraexecutareacorespunztoarea
circumstanelerelevante.
3.5Cazulmrfurilorpericuloase,principalultrebuiesinformezeexpeditordemrfurilanaturaexactapericoluluiidacestenecesar
comunicamsuriledeprecauiecaretrebuieluate.EstepericulosnsensulLegiiprivindtransportuldemrfuripericuloasesaualtebunuri,
pentrutransportuldemrfuripericuloasesauspecialededepozitare,familiarsaulegislaieireferitoareladeeurisunt,atunciclientulpentru
executareacorespunztoareainformaiilordeexpediere,maialesclasificareanconformitatecureglementrilepentrupericuloase,
mitzuteilen.3.6principaltrebuiesinformezedeexpediiecuprivirelabunurideosebitdevaloroasesauderiscdefurt(deexemplu,.Bani,
Metalepreioase,Bijuterii,Ceasuri,Geme,Lucruriartei,Antichitati,Check,Carduridecredit,cardurivalidetelefonsaualtemijloacedeplat,
Titluridevaloare,Valoare,Documente,Alcool,Tutun,Electronicedeconsum,Echipamentdetelecomunicaii,CalculatoareEchipamentei
accesorii)precumibunuricuovaloarereal50/kgsaumaimulti,navans,pentruatransferaexpeditoruldemrfuri,cexpeditorulde
mrfuriareoptiunea,pentruadecidedacsacceptebunurileisiamsuripentruoexecuiencondiiidesiguranisecuritatea
contractului.
3.7ncazulncareoinstruciunedeexpedierenunnumerele3.33.6condiiilemenionate,esteexpeditordemrfuri,dearefuzaacceptarea
debunuri,bunuridereturnaredejaacceptatsau.gatapentruaalegeaceasta,pentruatrimiteacestfranotificaclientul,stransportesaus
depozitezeiosuplimentarede,deaceredespgubiriadecvate,ncazulncareoexecuiencondiiidesiguranisecuritateacontractului
asociatcucretereacosturilorist3.8expeditordemarfnuesteobligat,denumere3.3la3.6verificadeclaraiilefcutesaupentruasuplimenta.
3.9Expeditoruldemrfurinuesteobligat,verificaautenticitateasemnturilordepeoricaredintrebunurilesaudocumentelesaunotificarile
referitoarelaautoritateasemnatarilor,cuexcepiacazuluin,nceeacepriveteautenticitateasauautoritateaexistndoielintemeiate.
4.Taraiambalaj,Furnizareadencrcareimaterialedeambalare,Cntrireiverificarea
4.1Deinstruciunideexpediereafostdeacord,ambalareamrfurilornicht4.1.1,
4.1.2decntrire,Investigaie,Msuripentruameninesaumbuntiproduseleiambalajulsu,cuexcepiacazuluin,Aceastaesteo
practicnormaledeafaceri,
4.1.3furnizareasauschimbuldepaletidencrcaresaudealteimaterialedeambalare.
Dacacesteanusunttrenaschimbattren,estedoarpreluat,atuncicndonouordineesteemis.Acestlucrunuseaplic,ncazulncare
schimbulestelaporuncadeexpeditordemrfuri.
4.2Deserviciinseciunea4.1pltescseparat.
5.Vmuire
5.1Instruciunipentruexpedierelaodestinaientroaltarincludeinstruciunipentruvmuire,dacnudetransportlaloculdedestinaie
este.
5.2Pentruvmuire,estedeexpeditor,nplusfadetaxelerealesuportatecaurmareauneitaxetaxsuplimentar.
5.3Pentru,cubunurisaulipitedeaprovizionarepentrualelivracasagratuit,includedeautorizareaexpeditordemrfuri,privindexecutarea
vamalenecesareiaccizeitaxevamalepentruadetermina.
6.Taraiambalajicerineledeetichetarealeclientului
6.1Pacheteleauclientuluinmodclaridurabilmarcatecumanipulareacorespunztoaredecaracteristicilelor,cumarfiadresele,Caractere,
Numere,Simboluripentrumanipulareaiproprietimrcilevechitrebuiesfieeliminatesaufcuteilizibile.
6.2nplus,clientulesteobligat,
6.2.1peunprogramasociatpachetencareacesteasuntuorderecunoscutpentruacaracteriza
6.2.2PiesePackpregtiastfel,caccesullaconinutulfralsaurmeuerlicsichtbarernuesteposibil(Band,Benzi,etcsuntpermisedoar,
dacconceputeindividualsaunaltmoddificilsimitefoliedeambalajnumai,fisigilatetermic)
6.2.3laoconsolidarelottransportoare,npacheteindividualesaudeunitidinacestlot(ceamaimarecircumferintapluslaturaceamailung)
esteformatdinmaipuinde1m,zusammenzufassacestlotnmare
6.2.4atuncicndunlotdeagare,formatedinmaimultepiese,acesteunitidemanipularemaiusoara,nplicurinchise6.2.5peparceledecel

puin1000kgdegreutatebrutalegiicuprivirelamarcajuldemaregreutatepentruafitransportatcucaietuldesarcinigreutatenavdemarf
aacumseprevede.
6.3Pachetelesuntpacheteindividualesaudectreprincipalpentruunitiledecontractformat,deexemplu,.Cutii,Cuti,Paleti,Griffeinheiten,
navedemarfnchise,deuniti,cumarfiacoperitcuvagoaneleprelatelor,Semiremorci,caroseriimobile,Recipient,Iglu
6.4Dacpachetelenundeplinescnumeric6.1i6.2condiiilede,apoiseciunea3.7cazulaplicrii.
7.Atribuiilordesupravegherealeexpeditordemrfuri
7.1Expeditoruldemrfuriesteobligat,PentruaverificaSchnittstellen7.1.1Pacheteledeordinenceeaceprivetecantitatealor,identitateai
aparentbuniintegritateasigiliilorisistemeledenchideretrebuiesfiedocumentate7.1.2Unregelmigkeiten(deexemplu,.ndocumentul
densoiresauprintronotificarespecial).
7.2Interfaaesteoricepunctdepachetedelaoentitatejuridiclaalta,idelivrarelasfritulfiecreietape.
8.Primire
8.1Lacerereaclientului,avndnvedereexpeditorEmpfangsbescheinigungIncertificatuldeexpediieconfirmcantitateaitipuldeambalaje,
darnuiconinutulacestora,Valoareasaugreutatea.nbloc,ncrcturicompleteiastfel,cumarficertificatuldeprimirenuprecizeaz
greutateabrutsauoricealtdescriereasumeideGutes.8.2Cadovadaoperatoruluidetransportgratuitdeladestinataroconfirmarede
primireacontractuluisaunaltedocumentensoitoaredetransport.ncazulncaredestinatarulrefuz,primireadesubvenii,apoideexpediie
trebuiessoliciteinstruciuni.ncazulncaremrfurileaufostdescrcatedelareceptordeja,expeditoruldemrfuriaredreptul,ialnapoi
pentruase.
9.Instruciuni
9.1Olicenacordatdeinstruciunirmnevalabilpentruexpediiepnlarevocareadectreprincipalul.
9.2Instructiuniinsuficientesauimposibildeexpediiepoatefolosijudecatasaprofesional.
9.3Unordin,pentruamenineproprietatealadispoziiauneiterepri,numaipoatefirevocat,atuncicndtotaldisponibilestedeageniide
expediereaabordatdealtreilea.
10.Detransportdemarfdeplat,Ramburs
10.1Declaraiadeprincipal,contractulafostexecutatdetransportdemarfnepltitesaudeordinulafostexecutatpentrucontuldebeneficiar
saudeoter,nuafecteazobligaiadeaclientuluimpotrivaoperatoruluidetransport,platatuturorcheltuielilordetragen.10.2Mitteilungn
conformitatecuclauza10.1nuconinenicioplatnnumerar.
11.Lungi
11.1Lipsadeacordsuntdencrcareidateledelivrarenupoatefigarantat,nicisecventademanipulareamrfurilordeacelaitransport.
11.2Acestlucrunuafecteazrspundereajuridicatransportatoruluipentruntrziereanlivrare.
12.Obstacole
12.1Obstacole,nupotfiatribuiterisculuideexpeditordemrfuri,eliberaipentruduratadetimpaangajamentelorlor,performanaloradevenit
imposibil.
ncazuldeastfeldeobstacole,1sunttransportatoruliclientularedreptul,retragedincontract,chiardaccontractulafostdejaexecutatparial.
ncazulncareexpeditoruldemrfurisaudearetrageprincipale,astfelncttransportatorulsrambursezecosturile,Elafostpermissian
considerarecorespunztoaresaucaresuntdeinterespentruclient.
12.2Expeditordemrfuriestedoarobligatncadrulsudengrijireprofesionalobinuitdeaconsilia,dacrestriciilelegalesauoficialcu
privirelatransportul(deexemplu,.Oirestriciilaexport)exista.ncazulncareexpeditoruldemrfuriare,totui,prindeclaraiipublicesau
ncadrulnegocierilorcontractuale,impresia,trebuiesaibcunotinespecialedeanumiteoperaiunideArte,Eltrebuiesacionezenmod
corespunztoriandeplinitobligaiile,nconformitatecunota.
12.3ExpeditordemrfurinuesteactepubliceresponsabileafectadrepturiledeexpediiectreprincipalulsuClientulvadespgubi
transportatorulpentruoriceconsecintecaredecurgdinastfeldeevenimente.Creanedeexpediiempotrivaprilordestatsaualteriterenu
suntafectate.
13.Livrare.
Livrareaareloc,cuefectnoriceafaceredeprezentadestinataruluisauapersoanei,cuexcepiacazuluin,existndoielintemeiatecuprivirela
autoritatealordeaprimi.
14.Cereriledeinformaiiinnumeledestinatarului
14.1Expeditoruldemrfuriesteobligat,pentruaoferiprincipal,cutoateinformaiilenecesare,lacerere,cuprivirelastatutuldetranzaciei,
dupexecutareadecont,carepentrueisprezintecosturile,darestenumaiobligat,ncazulncareaacionatnnumeleclientului.
14.2Expeditoruldemrfuriesteobligat,clientuluitoate,ceeaceeldevinepentrurulareadeafaceriideceeaceelactigatdegestionarea,
herauszug
15.Depozit

15.1Dedepozitarelalatitudineaoperatoruluidetransportnzonelededepozitarepropriisaualte.Suprapuspetransport,cuundepozitter,el
vaanuntanumelesuicompaniadepozit,nscrissau,ncazulncareunmandatdedepozit,menionatnacest.
15.2Clientulestelibers,pentruavizitamagazinul,sauvizitaipentruapermite.Plngericuprivireladepozitareabunurilorsaualegereade
cameradedepozitare,eltrebuiesfacimediat.Dacacestanuiexercitdreptuldecontrol,elvaluridetoatedrepturilelaobieciilempotriva
moduldecazare,timpctalegereacameradedepozitareidestocarenconformitatecugrijaunuiexpeditordemrfuriesteist.15.3Dasintre
depozituldeclienttrebuiesfiensoitedeexpediieinorelesaledeafaceri.
15.4ncazulnprincipalseocupdebunurinaintede(deexemplu,.Prelevareadeprobe),expeditordemrfuripotsolicita,cnumrulde,i
greutateamrfurilorfiinspectat,mpreuncuclientul.ncazulncareclientulnuseconformeazcuaceastsolicitare,rspundereapentrudaune
deexpediieadescoperitmaitrziuexclus,cuexcepiacazuluin,prejudiciulnuesterspunztoarepentruacteleefectuatecuclientulpentru
toatebunezurckzufhren.15.5DerSCUexcepiacazuluiInan>,El,angajaiiSauSAITabaradeagentiversionBetretendesSauSaulaIntrarea
laconducereaPETerendemrfuripurtndExpeditor,AdaugaALTI,el,angajaiisisaudeagenintabrBetretendessaulaintrareasaula
conducereapeterenpurtndexpeditordemrfuri,Adaugaaliclienidedepozitaresaudepritere,cuexcepiacazuluin,faptulcclientul,
angajailorsauagenilorsinusuntresponsabilitrifft.15.6Beidiscrepanedeinventar,expeditordemrfuriaredreptuldeaechilibrai
excedentealedeficituluideaceleaiprincipaleiasurplusurilordeinventar.
15.7Suportatedectreexpeditordetransportdemarfarendoielirezonabile,daccererilelorsuntgarantatedevaloareabunurilor,elare
dreptuldeaprincipaluluiuntermenrezonabil,potcontribuilaasigurarea,fiepreteniiledeexpediiesaudedepozitareamrfurilorncauz.n
cazulncareclientulnuseconformeazcuaceastsolicitare,expeditordemrfuriaredreptulsreziliezecontractulfrpreavizncontinuare.
16.Oferteiplat
16.1Ofertedelaexpeditordemrfuriiaacordurilorcuelnceeaceprivetepreuliserviciilesereferntotdeaunalaserviciilespecificate
propriisaucelealeprilortere,precumiabunurilordedimensiuneanormal,greutatenormalinaturaelepresupunnormaledetransport
liber,accesliber,Posibilitateadeaimediatdeexpediereidevalabilitatedehidroizolatie,nainte,cuexcepiacazuluin,schimbriarputeafi
prevzutencircumstaneleactuale.Nota,capluscadeobiceitaxeleauxiliaredreptuldeexpediie,Taxespecialeisuplimentespecialei
suprataxe.
16.2Toateoferteledeexpediiesuntvalabilenumaipentruacceptareimediatiexecutareaimediatasarcinilorrelevante,excepiacazuluin
caresespecificaltfelnofert,inumai,atuncicndsereferlainstruciunisereferlaoferta.
16.3Dacocomandesteanulatsauretras,instruciunideexpediieacreanelornconformitatecu415,417PentruaHGB.
16.4DacunCODsaualteinstruciunidecolectarefiindretraseretroactiv,debaninuestesuma,Expeditordemrfuriaredreptuldeataxade
coleciasa.
16.5ncazulncaredestinatarulrefuzsaccepteunlotdestinatpentruel,sau,ncazulncarelivrareademotive,dectreexpeditordemarf
nuesteresponsabil,nuesteposibil,expeditordemrfuripentrutransportdrayagecontinuarealaacelainivelcaipentruaHinbefrderung.
17.Cheltuieliledeexpediie,Scutirea
17.1Expeditordemrfuriaredreptullarambursareacheltuielilor,pecareelarputeaconsideranmodrezonabilnecesar.
17.2Pentru,Eibine,ajungesiadelivrare,autorizeazexpeditordemrfuri,obligaiadeel,darnu,sarcinistaticedepeimobiliare,COD,
Atribuiile,Interpretatenefiscale,taxeicheltuieli.
17.3Creanelordemarf,Haverieeinschssensaucontribuii,Atribuiile,Impoziteialtetaxe,expeditorpe,,nspecial,facecaagentautorizat
saualtetaxe,clientularelasolicitareatransportatoruluidealivraimediat,daceanuafostresponsabilpentruexpeditordemrfuri.Expeditorul
demrfuriaredreptul,ndiscreiasasiamsurilecorespunztoareaseproteja.Excepiacazuluincarenevoiadeaciuneimediat,expeditor
demrfuritrebuiessoliciteinstruciuni.
17.4Principaltrebuiesinformezedeexpediientrunmodadecvatcuprivirelatoatespaiilepublice,deexemplu,.reglementrivamalesaude
pesteexistente,deexemplu,.obligaiileimpusededreptulmrcilorcomercialepentruaatrageatentia,asociatecuposesiabunurilor,Excepia
cazuluincarenmodrezonabildeducedincitatuldeexpeditordemarfeste,cacesteobligaiisuntcunoscutesl.
18.Facturi,valutestrine
18.1Facturiletransportatoriidemrfuri'suntimediatexpeditorbegleichen.18.2Deraredreptul,deasolicitabeneficiarilordedirectoristrini,
dupplatasafienmonedlocalsaugerman.
18.3Expeditordatoreazvalutstrinsauncazulncareelprogresesumenvalutstrin,elaredreptul,fiedeasolicitaplatanvalut
strinsaunlimbagerman.Dacelcereplatanmonedagerman,apoideconversiesefacepentrucursulziledeschimbtrebuiesfie,cu
excepiacazuluin,fidoveditcuncursdiferitsauafostutilizat.
19.Depe,CreanelorZurckbehaltung.Gegenberdincontractuldeserviciiialtecreaneaferentecontractualeesteunsetoffsaureinereapot
fistabilitenumaidecreane,ncazulncareoobiecienuseopune.
20.Gajipstrarea
20.1Expeditordemrfuripentrutoatecreaneledatoratesaucarenusedatoreaz,slnnumrulde2.1oriceserviciipentruclientularedreptul,
undreptdegajiundreptdegajasuprabunuriloraflatenposesiasasaualteobiectedevaloare.Gajideretenieplus
20.2.Expeditorpoateexercitadreptdegajsausaugajpentrucreanelerezultatedinaltecontractedetransportcuprincipaldoar,dacacestea
suntdenecontestatsau,dacsituaiafinanciaradebitoruluipunecereriledeexpeditordemrfuri.
20.3nlocden1234AnumitperioadBGBdeoluntrebuie,ntoatecazurile,deodousptmni.
20.4ncazulncareprincipalulestenntrziere,expeditordemrfuri,dupanunuldevnzareiabunuriloraflatenposesiasa,iastfelo

parte,nconformitatecujudecataprofesionalpentruasatisfaceeste,creanelorsale.
20.5Pentruipotecasauchiarvnzareatuncicndtransportatorularedreptullacomisiondevnzarecuprivirelaveniturilenetealeratelor
obinuitelocale.
21.Deasigurareabunurilor
21.1Expeditordemrfuriseocupdeasigurareabunurilor(deexemplu,.Transportsaudestocaredeasigurare)cuunasigurtordealegereasa,
atuncicndinstruiisfacacestlucrunaintedeapredabunurile.
21.2Stoculdeexpediie,dinpricinanaturiimrfurilorcareurmeazsfieasiguratesauoricealtmotivnusuntacoperitedeasigurare,expeditor
demrfuritrebuiesinformezeclientulimediat.
Expeditoruldemrfuriaredreptul,darnuestenecesar,sefectuezedeasigurareabunurilor,ncazulncareacestlucruesteninteresul
principal.Expeditordemrfuripoatesiasume,casigurareaesteninteresulprincipal,nspecialatuncicnd:expeditordemrfuride
asigurareanteriordeexpedieredemrfuri,Valoareaprincipalamrfurilorpenumele(Numr3.4)aindicat.
Ipotezpentruamenajareadeacoperireadeasigurarenupoatefi,cnd:aprincipaluluiinterziceacoperireadeasigurare,principalesteun
expeditordemrfuri,Operatordetransportsaudepozitarecompanie
21.3Transportatoruladecis,dupluareanconsideraredecidetipuligraduldeasigurareiaranjeazlacondiiiledepia,cuexcepiacazului
n,principalinstruciuniexpeditordemrfuridiferit,precizndsumaasiguratiriscurilecareurmeazsfieacoperitenscrisoinstruciune
diferit.
21.4ncazulncareoperatoruldetransportiapolieideasigurare,dacelaacionatnnumeleclientului,Expeditoruldemrfuriesteobligat,
lacerere,nconformitatecuseciunea14.1Conturila.nacestcaz,transportatorulprimeipentrufiecarecontractpentruacolectadetraficla
comanda,sdocumentezeisplteascntreagasumexclusivpentruaceastacoperiredeasiguraredectreasigurtor.
21.5Expediii,Decdereadinvaloareacompensaieiialtesarciniadministrativensoluionareacererilordedespgubiredeasigurareide
mediiledeexpediieesteotaxsuplimentar,nplusfaderambursareacheltuielilordectre.
22.Rspundereatransportatorului,Cesiunedecreane
22.1Transportatorulesteresponsabilpentrutoateserviciilesale(Numr2.1)conformitatecucerinelelegale.Existtoateacestea,urmtoarele
reguli,Condiiisaualtfelprinlegislaiaaplicabilncazcontrar,solidbestimmen.22.2Soweitexpeditorulestesingurulresponsabilpentru
prestareadeserviciicontractualesolicitate,elesterspunztordoarpentruoselecieatentdeterepri,cumar.
22.3ntoatecazurile,,saderelaceledetransportpentrupierdereasaudeteriorareadebunuria,Elareovaloareirambursareacosturilor,n
conformitatecu429,430Codulcomercialpentruaoferi.
22.4nmsurancare425FFi461Abs.1Codulcomercialnuseaplic,Expeditordemrfuriesterspunztorpentrudaunele,caredecurg
din
22.4.1ambalajinsuficientsaudemarcaredectrepriteresaudenAuftraggeber
22.4.2afostdeacordsauuzualededepozitarenaerliber
22.4.3furtsaujaf(243,244,249CodulPenal)
22.4.4formajor,Vreme,Duntorilordeaparatesaudecabluri,Influenadealtebunuri,Daunedeanimale,viciuinerentnumainmsuran,
lcaocauzaculpabilaprejudiciuluiestedetectat.Avariaapututrezultadinoricaredintresituaiiledemaisus,sepresupune,celaaprutdin
aceast.
22.5ncazulncareexpeditoruldemrfuriareocreanmpotrivaunuiter,elnuesterspunztorpentru,sauncazulncareexpeditorulde
mrfuriarepreteniipepropriarspundere,nexcesde,eltrebuiescedezeastfeldecerereaclientului,lacerere,cuexcepiacazuluin,ca
expeditordemrfuri,printrunacordspecial,urmrireapenalsusinelacostulirisculdeclient.
Principalulobligatpoatecere,deasemenea,,caexpeditordemrfuricedeaztoatepreteniilempotrivasapentruaterncontuldeperforman.
437DreptComercialrmneneafectat.
23.Limitarearspunderii
23.1Rspundereadeexpediiepentrupierdereasaudeteriorareabunurilor(Pagube)Cuexcepiadedepozitarelacerere,estelimitat
23.1.1.pe5pentrufiecarekilogramdegreutatebrutdeexpediere
23.1.2.laopierdere,careaavutloclaproprietatentimpultransportului,cuunmijlocdetransport,Spredeosebiredeseciunea23.1.1privind
transportulacestorlimitlegalederspundere
23.1.3.uncontractdepromovarecudiversemijloacedetransport,inclusivtransportulmaritimn,Spredeosebiredeseciunea23.1.1pe2DST
perkg.
23.1.4.noricecazdedeteriorarelaosummaximde1Mea.sau2DSTperkg,nfunciede,oricaredintreacesteaestemaimare.
23.2ncazulncarenumaipacheteindividualesauprialelotuluiaufostdeterioratesaupierdute,calculatvaloareamaximagreutatebrut:
ntregulprogram,ncazulncarentregullota,
devalorizatparteaprogramului,ncazulncaredoaropartedinspectacolanulatrspundereaist.23.3Diedeexpeditordemrfuripentru
daunele,alteledectpentrubunuri,cuexcepiavtmarecorporalipagubelabunuri,careestelimitatlasumadetreiorivaloarea,arfipltit

pentrupierdereade,cuosummaximde100.000Deeuropecerere.
431Abs.3,433Codulcomercialnuvafiafectat.
23.4Rspundereatransportatoruluiestenfiecarecaz,indiferentde,finumrulcererilordedespgubirecaredecurgdintrunevenimentridicat,
limitatla2Mea.peevenimentsau2DSTperkgdebunuripierduteibesschdigten,nfunciede,oricaredintreacesteaestemaimare,un
reclamanthafftetexpeditordemrfuriproporionalcuAnsprche.23.5FrlordecalculaSDReste431Abs.4HGB.
24.Limitriderspunderencazuldestocare
24.1Rspundereadeexpediiepentrupierdereasaudeteriorareabunurilor(Daunematerialeestecazullimitatdedepozitare
24.1.1pe5pentrufiecarekilogramdegreutatebrutdeexpediere,
24.1.2numaimultde5.000fiecarecererededespgubirencazulncarecerereadeunprincipalobligatesteodiferenntrenominali
stoculrealalstocurilor(Numr15.6),sumarspundereape25.000limitat,indiferentdenumruldeinventardiscrepanacreanelorcauzale.n
ambelecazuri,punctulde24.1.1unberhrt.24.2Seciunea23.2seaplicla.
24.3Rspundereadeexpediiepentrudaunele,alteledectpentrubunuri,cuexcepiavtmarecorporalipagubelabunuriestelimitatla
cazuldedepozitare5.000fiecarecererededespgubire.
24.4Rspundereatransportatoruluiestenfiecarecaz,indiferentde,finumrulcererilordedespgubirecaredecurgdintrunevenimentridicat,
pe2Mea.pelimitadeapariiecazulncarerspundereadeexpediieesteproporionalcucererilelor.
25.Sarcinaprobei
25.1Principaltrebuiesfurnizezedovezi,ncazdedeteriorare,cmrfuriledeocantitateicalitatespecificatenaparent(438HGB)afost
predat.Expeditordemrfuritrebuiesfurnizezedovezi,celalivratbunurile,caelaprimit,aemis.
25.2Dovada,cmrfurileaufostdeterioratentimpultransportului,cuuntransport(Numr23.1.2)aavutloc,sarcinaeste,parteacareinvoco
astfel.ncazulncaredaunaestenecunoscut,expeditordemrfuritrebuiesprecizezeclientulsaudestinatarulasecveneidetransportprin
documentareainterfeelor(Numr7)explica.Secrede,faptulcprejudiciulaavutlocntimpulacesteietapedetransport,nupentrucaprincipal
ochitancurat.
25.3Expeditoruldemrfuriesteobligat,asigura,prinancheteadecvateiobinereadeprobepentrugsirea,ncazulncareprejudiciulaavutloc
creanelorist.26.Auervertragliche
Limitriledescutiriderspundereilimitriseaplicconformitatecu434,436HGBdeasemenea,creanelornecontractuale.
27.Calificat
VerschuldenDiedescutiriderspundereilimitrinuseaplic,atuncicnd
Prejudiciulafostcauzat
27.1Deinteniesauneglijengravdeexpeditorsaupersonaluluisudeconduceresaudenclcareaobligaiilorcontractuale,ncazulncare
cererilesuntlimitatenacestdinurmcazdeprevizibil,tipicdaune
27.2ncazurilede425FF,461Abs.1Codulcomercialsaudectreoperatoruldetransportspecificatn428,462HGBcareacioneazn
modintenionatsaudinimprudenincunotin,acestprejudiciuarrezulta,probabil,.
28.Formularderevendicare
Notificareadeopierdere,438DreptComercial.
29.Detransportdemarfdeexpedieredeasigurare
29.1Expeditoruldemrfuriesteobligat,cuunasigurtordealegereasadeasigurarederspunderentermenicomercialipentruafinalizaia
menine,careacoperrspunderealegatedetransportnconformitatecuADSPinconformitateculegeanmsurancareasigurtorul.
29.2DieVereinbarungeinermaximadespgubiriipecererea,Incident
iansuntpermiseDeasemenea,acordulcontribuiidin
TransportorSpediteurs.29.3DersepoatereferinumailaclientdoarpentruaADSP,cnd,Eldeinensus,atuncicndintroduceunnumr
suficientdeacoperiredeasigurarederspundere.
29.4Lacerereaclientului,asigurrilederspunderecivilexpeditordemrfurideacoperireprintroconfirmareaasigurtoruluideadovedi.
30.Performan,Competen,Legeaaplicabil
30.1Loculdemplinirepentrutoateprilelasucursaladetransport,adresatlacarecontractuleste.
30.2Competentpentrutoatelitigiile,carerezultdinrelaiacontractual,saunlegturcuacestea,pentrutoateprile,ncazulncaresunt
oamenideafaceri,Loculdeamplasareasucursaleideexpeditordemrfuri,adresatlacarecontractulestepentrucererilededespgubire
mpotrivatransportatorului,aceastaestedecompetenaexclusiv.
30.3Relaiilejuridicedeexpeditorideprincipalulsausuccesoriisilegaliestereglementatdelegeagerman.

Lehnert&COSpeditionEuropadeEst
95030Tribunal