Sunteți pe pagina 1din 13

ANUNT DE PARTICIPARE

pentru procedura de atribuire a Contractului de furnizare


echipamente/utilaje
in vederea implementarii proiectului Cresterea competitivitatii companiei SC ASUC INT SRL prin
achizitia de utilaje performante finantat din fonduri nerambursabile POS CCE, Axa PRIORITARA 1 Un
sistem inovativ si ecoeficient de productie
Domeniul de interventie 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a
intreprinderilor, in special a IMM
Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:
Schema de ajutor de stat: Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
realizate de intreprinderile mici si mijlocii
A2 Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici
si mijlocii

Informatii generale:

Titlul proiect: Cresterea competitivitatii companiei SC ASUC INT SRL prin achizitia de
utilaje performante
Cod SMIS: 44088
Bunurile pentru care se solicita semnarea unui contract de achizitie:
Persoana juridica achizitoare: S.C ASUC INT S.R.L.
Adresade implementare: Str. Teis nr.16 D, localitatea Moreni jud. Dambovita
Persoana de contact: Popa Iulian
Date de contact:
Tel/Fax: 0733.880.205 / 0245.668.183
E-mail: iulian.popa@asuc.ro

Informatii financiare

Valoarea estimata a contractului pentru achizitionarea utilajelor enumerate mai jos, necesare
implementarii proiectului este de 617.184,56 Lei + TVA.
Presa atelier 1 buc 48.226,59 Lei
Masina de strunjit portabila 1 buc 100.147,50 Lei
Macara pivotanta 1 buc 126.070,12 Lei
Masina de samfrenat 1 buc 44.465,49 Lei
Masina de gaurit 1 buc - 13.054,78 Lei
Fierastrau cu banda 1 buc 23.056,18 Lei
Strung numeric 1 buc 70.548,35 Lei

Masina de frezat 1 buc 47.180,60 Lei


Presa hidraulica de tip abkant 1 buc 144.434,95 Lei

Echipamentele si utilajele propuse spre achizitionare sunt urmatoarele:


Nr.

Echipament/ Utilaj

Cant.

Presa atelier

Masina de strunjit portabila

Macara pivotanta

Masina de samfrenat

Masina de gaurit

Fierastrau cu banda

Strung numeric

Masina de frezat

Presa hidraulica de tip abkant

Curs valutar de referinta: 1 Euro = 4,4510 Lei

Criterii de participare /eligibilitate

Situatia personala a candidatului sau ofertantului:


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
1.Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG 34/2006( formular anexat).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006( formular anexat).
3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din
O.G.34/2006( formular anexat).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si 15.
Presoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Ember Viorel Vasile

Asociat/ Responsabil tehnic

Breban Sebastian Ilie

Asociat

Muste Florin Paul Alin


Popa Iulian-Aurel

Asociat / Administrator
Reprezentant legal, Manager de proiect

Dragomir Carmen-Maria

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Responsabil financiar

Informatii si formalitati minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:


Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie
legalizata, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar
comercializarea echipamentelor si utilajelor tehnice.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca
persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in
conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Criterii de atribuiere si criterii de evaluare a ofertelor
Criterii de atribuire
Se va folosi criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si tehnic

Modul de intocmire si prezentare a ofertelor

Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a caietelor de


sarcini prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate.
Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, modalitate si termenii de plata, garanie, termen de livrare, precum
si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de furnizare bunuri.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate a ofertei.
Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare.
Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
in caietul de sarcini si sa ateste incadrarea bunului ofertat in cerintele respectivului caiet de
sarcini
Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare.
Modul de prezentare a ofertei
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate.
Modul de prezentare:
-

un exemplar al propunerii tehnice in original, introdus in plic, pe care se va mentiona


Propunere tehnica

un exemplar al propunerii financiare in original, introdus in plic, pe care se va


mentiona Propunere financiara

documentele de calificare si eligibilitate, vor fi prezentate in original, introdusa in plic,


pe care se va mentiona Documentele de calificare

plicurile astfel pregatite se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator, pe
care se vor inscrie urmatoarele:denumirea si adresa ofertantului, denumirea si adresa
societatii contractante; mentiunile Oferta pentru atribuirea contractului de achizitie
Lot 2

Valabilitatea ofertei
-

Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 de zile calendaristice de la data deschiderii


ofertelor;

Conditii comerciale

Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA si va ramane ferm pe toata perioada de


valabilitate a ofertei;

Modalitatea de plata aferenta facturilor contractului va fi urmatoarea: maxim 30%


avans la incheierea contractului, maxim 30% la livrare si punerea in functiune si
minim 40% in termen de maxim 60 de zile de la livrare, receptie si punere in
functiune;

Valabilitatea ofertei va fi de minimum 60 de zile;

Livrarea produselor se va face la punctul de lucru al Beneficiarului Str. Teis nr.16D,


localitatea Moreni jud. Dambovita;

Valabilitatea contractului este de 11 luni de la semnarea acestuia.

Calendarul proceduri

Publicarea anuntului de participare

22.11.2013

Data limita pentru primirea ofertelor

03.12.2013 ora 12:00

Deschiderea ofertelor

03.12.2013 ora 13:00

Evaluarea ofertelor

03.12.2013 ora 13:00

CAIET DE SARCINI
S.C ASUC INT S.R.L. doreste achizitionarea de echipamamente si utilaje profesionale,
destinate utilizarii intensive, in minim 2 schimburi de lucru, necesare fabricarii utilajelor
pentru extractie si constructii.
Perioada de desfasurare a contractului este de 11 luni de la semnarea contractului de furnizare.
Pretul agreat in contract este pret ferm pe toata durata contractului, conform ofertei depuse de
catre ofertant.
Locul de livrare a produselor achizitionate
Livrarea produselor se va face la urmatoarea locatie: Str. Teis nr.16D, localitatea Moreni jud.
Dambovita
Echipamentele si utilajele propuse spre achizitionare sunt urmatoarele:
Nr.

Echipament/ Utilaj

Cant.

Presa atelier

Masina de strunjit portabila

Caracteristici tehnice minime


- Echipament mobil destinat si lucrarilor in
santier compus din:
1.Unitate hidraulica cu actionare
electrica,presiune minim 650 bari,include
supapa reglare,manometru presiune si
rezervor lichid
2.Unitate hidraulica manuala cu presiune
minim 650 bari,include supapa
reglare,manometru presiune si rezervor lichid
3. Cilindru cu dubla actiune;
- Cilindru mobil
- cursa cilindru minim 300mm
- furtune de legatura incluse
- greutate maxima cilindru 100Kg
- forta impingere minim 90tf
4.Dispozitiv extragere bolturi cilindrice (cupe
si lanturi senila utilaje constructie)
- adaptabil la cilindrul cu dublu efect
- dispozitiv protectie la extragerea bolturilor
- Sistem portabil de strunjire cu dim. Min de
la 50 mm,cu cerintele:
- Posibilitatea de a executa operatii de
strunjire alezaje,gaurire,strunjire plana si
in plus sudura complementara a acestor
suprafete inaintea prelucrarii mecanice
- Diametrul destrunjire= minim in intervalul
50-500mm
- Lungimea de prelucrare= minim 1200mm
- Gaurire=minim in intervalul 10-40 mm
- Minim 2 trepte de viteza
- Componenta minima:
1.masina de prelucrat
2.accesorii necesare centrarii si fixarii pe
suprafete plane si alezaje

Macara pivotanta

Masina de samfrenat

Masina de gaurit

3.accesorii(scule) necesare strungirii si


gauririi
4.accesorii necesare operatiei de sudare
- Lungime brat min. 4 m;
- Unghiul de rotatie 360 grade;
- Inaltime toala min. 4 m
- Sarcina de ridicare minim 5000kg
- Inaltime de ridicare utila minim 3m
- Echipata cu electropalan pentru ridicare
- Rotire brat electrica
- Dispozitiv de protectie la suprasarcina
inclus
- Telecomanda radio
- Incluse:transportul,montajul(inclusiv
fundatia),dosarul autorizare,instruirea
personalului
- Putere min. 2 kw;
- Grosime min. tabla 7 mm
- Tensiune de lucru 380 V / 50 Hz / 3 faze
- Viteza de lucru 0 - 1,6 m/min
- Latime minima tabla 90 mm
- Grosime maxima tabla 60 mm
- Diametru cap de frezare minim 70 mm
- Unghi de lucru ( 15 - 60)
- Latime maxima muchie sanfrenata (L) 55
mm
- Greutate maxima 220kg
- Sistem compensare denivelari
- Sistem protectie distrugere freza
- Cap de frezare cu minim 9 placute vidia
- Carucior cu rotativ 360 grade.
- Latime sanfrenare la o trecere min
15mm.
- Dotata cu sensor de detectie a materialului
- Sisitem de amortizare cu efect dublu
- Oteluri prelucrate la latimea maxima a
sanfrenului ( otel carbon, Inox, duplex,
super duplex)
- Termenul de livrare a pieselor de schimb
maxim 48 ore de la comanda
- Adancime taiere burghie coroana min. 15
mm;
- Min. 2 viteze
- Diametrul maxim de gaurire in otel
carbon, inox, duplex -minim 30 mm
- Cursa ax principal-minim 110 mm
- Turatie 120 -3480 rot/min
- Tensiune 400V
- Protectia motorului IP 54
- Schimbare send rotatie
- Lampa de lucru
- Lagaruire ax principal cu rulmenti radiali.
- Termenul de livrare a pieselor de schimb
maxim 48 ore de la comanda

Fierastrau cu banda

7.

Strung numeric(afisaj)

Putere min 1,5kW


Inaltime de lucru: min 580mm
Dimensiuni de taiere(lxh)
minim180x300 mm
- Sistem de racire
- Dimensiuni panza min 2300
- Taiere inclinata
90, 60, 45
- Viteza taiere 22-65 m/min
- Tensiune 400 V
- Precizia de debitare demonstrata la
receptie 0,1mm/100mm sectiune
Motoreductor de antrenare a benzii de
debitare
Sistem de rcire i lubrifiere pnz
Sistem tensionare panza
Sistem curare pan
Tip constructiv main capotat,
prevzut cu sigurane de protecie la
deschiderea neautorizat
Ghidaje unitate tiere liniare cu
durabilitate ridicat
Protecie n funcionare - oprirea
mainii la deschiderea capacelor
Avansul de tiere - reglabil continuu
Deservirea mainii prin modul de
comand i automatizare
Instruciuni de exploatare i ntreinere
editate n limba romn, cu toate
schemele electrice, hidraulice i toate
subansmablele mainii, precum i
listele complete de piese componente i
piese de uzur
Menghin
Control hidraulic avans de debitare
Mas cu role minim 1m
- Termenul de livrare a pieselor de
schimb maxim 48 ore de la comanda.
- Diametru de rotire deasupra patului
min.:420 mm;
- Diametru de rotire deasupra saniei min.
200 mm
- Putere motor principal: min. 4kw
- Lagaruire arbore principal cu rulmenti
clasa inalta precizie
- Afisaj numeric (digital) al cotelor pe 3
axe
- Componenta minima
Universal 3 bacuri diametru minim 250mm,
Universal excentric cu 4 bacuri cu reglare
independenta falci,diametru minim 400mm,
Flansa,
Varf prindere fix,
Varf prindere mobil,
Sistem iluminat local,
Sistem franare,
Luneta fixa,

8.

Masina de frezat

9.

Presa hidraulica de tip abkant

Luneta mobila,
Limitator electric,
Limitator mecanic,
-Parametrii de precizie minimi piesa de proba
Circularitate 0.01mm
Cilindricitate 0.02mm
Planeitate 0.025mm/300mm
Precizie pas filet 0.04mm/300mm
- Diametru de frezare orizontala: max 130
mm;
- Diametru de frezare verticala: max. 30
mm;
- Putere motor min. 2 KW
- Destinata prelucrarii de oteluri aliate si
inalt aliate
- Dimensiuni minime
masa:250mmx1100mm
- Menghina rotativa indexabila
- Kit sistem prindere pe masa a pieselor
de prelucrat
- Afisaj digital pe 3 axe a cotelor
-Parametrii de precizie minimi piesa de proba
Suprafata orizontala 0.025/300mm
Perpendicularitate 0.02/100mm
- Capacitate de indoire pe toata lungimea
min. 2.500 mm;
- Putere motor min. 8 kw
- Constructie rigida,monobloc,pentru
rigiditate maxima la prelucrare
- Traversa de indoire actionata de cilindrii
hidraulici(minim2)
- Comanda numerica cu afijaj digital
- Ajustare automata forta apasare in functie
de grosimea materialului
- Ajustare automata a cursei in functie dee
unghiul de indoire
- Posibilitate configurare regimuri de lucrumanual,automat,semiautomat
- Ajustare viteza de lucru
- Posibilitate indoire conica
- Sisteme de siguranta pentru protectia
operatorului(aparatori,sisteme electrice cu
blocare,etc)

Ambalare, livrare, transport, garantie si documente


Ambalarea se va face conform instructiunilor de ambalare asfel incat produsul sa fie protejat
la transport si depozitare.
Toate produsele vor fi livrate si montate, astfel incat sa se incadreze in termenele precizate in
contract.
Termen de livrare: 30 zile de la emiterea comenzii dar nu mai mult de 90 zile de la semnarea
contractului.
Garantie:
Se va acorda o garantie de minim 2 ani de la data livrarii, cu conditia respectarii prevederilor
din Instructiunile de utilizare.

Furnizorul se obliga sa asigure suport tehnic in vederea clarificarii aspectelor de nefunctionalitate sau functionalitate partiala a componentelor furnizate, datorate unor defectiuni
constructive si/sau inlocuirea echipamentelor defecte in perioada de garantie. Furnizorul va
asigura service si piese de schimb in perioada de garantie.
Achizitorul isi rezerva dreptul ca in timpul perioadei de garantie, in cazul unor deficiente
repetate, sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa se analizeze cauzele si sa
se stabileasca masurile de remediere a deficientelor aparute sau inlocuirea echipamentului,
care se vor face pe cheltuiala furnizorului.
Echipamentele defectate in termenul de garantie se remediaza prin grija si pe cheltuiala
furnizorului ,conform certificatului de garantie(in conditiile respectarii instructiunilor de
exploatare) in cel mult 30 zile lucratoare de la data primirii de catre furnizor a actului de
sesizare. Actul de sesizare se poate transmite prin e-mail sau fax, cu confirmare de primire din
partea furnizorului. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a interveni
pentru a remedia defectiunea in maxim 2 zile lucratoare de la primirea notificarii. In cazul
imposibilitatii reparatiei sau inlocuirii pieselor defecte se va inlocui intreg echipamentul, fara
costuri suplimentare pentru achizitor (pana la inlocuirea acestuia furnizorul va pune la
dispozitia beneficiarului un echipament echivalent). Produsele care, in timpul perioadei de
garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care decurge
de la data inlocuirii produsului.
Timpul de nefunctionare, prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din
momentul sesizarii furnizorului pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala.
Dupa efectuarea reparatiei si punerea in functiune a echipamentului, intre furnizor si achizitor
se intocmeste un proces-verbal de remediere a defectiunii, iar perioada de garantie se va
prelungi pentru echipamentele in cauza cu durata totala a imobilizarii.
Service in garantie si post garantie
Operatiile de revizie anuala pe perioada de garantie sant gratuite
Furnizorul se obliga prin contract sa asigure service-ul in perioada post garantie,pe toata
durata de viata a utilajului,contra cost,la solicitarea beneficiarului.
Documente
Fiecare produs va fi insotit la livrare de documentele de conformitate: declaratie de
conformitate sau certificat de calitate, certificat de garantie.
Important: Produsele vor fi insotite la livrare de certificat de calitate sau declaratie de
conformitate si certificat de garantie.
Verificare
Verificarea produsului furnizat se va face cantitativ si calitativ.
Controlul calitativ va consta in verificarea certificatului de calitate sau declaratiei de
conformitate.
Controlul cantitativ va consta in numararea produselor livrate.
Nu se admit oferte alternative
Nu sunt admise produse second-hand.

OPERATOR ECONOMIC
.

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul..............., reprezentant imputernicit al...................................................., declar pe


propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de
fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare
de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta
comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte
oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de................. .

Data completarii ......................

Operator economic
(semnatura si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)............................................., in calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de ........................ pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
.................................................. (denumirea produsului, seviciului sau lucrarii si codul CPV),
la data de .............., organizata de ................................................ (denumirea autoritatii
contractante), declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata
prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;
c^1) nu am fost in situatia ca, in ultimii 2 ani nu-mi indeplinesc sau sa-mi indeplinesc in mod
defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei;
d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli in materie profesionala.
e) nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d).
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
(semnatura si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................, declar pe propria raspundere, sub


sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica ..............., avand ca obiect ................., la data de .......,
organizata de ......................., particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe
parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai ................................................. cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.

Operator economic,
(semnatura si stampila)

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011

Subsemnatul(a)............................................, in calitate de ofertant/candidat/concurent la


procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
obiect
...................................................,
la
data
de
..............,
organizata
de ......................................., declar pe proprie raspundere ca ............................................. si
angajatii sai nu se afla in situatia de conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14
si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca Beneficiar are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
(semnatura si stampila)