Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnata Moise Marcela nscut la data de 27. 04. 1970 n localitatea


Sceni, judetul Teleorman, domiciliat

n localitatea Bucureti, str. os.

Giurgiului, nr. 125, Bl. 4 A, Ap. 16, Sector 4, posesor(are) a C.I. seria RX,
nr.711944, CNP. 2700427341702, declar pe proprie rspundere c nu am
antecedente penale.

Data

Semnatura