Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE,

CONDUCEREA SC ____________ SRL

SESIZARE
Subsemnata/ul ____________________________ angajat/a in funcia de
____________________ la punctul de lucru ________________
Sesizez faptul ca in data de _____________ la verificarea/predarea
numerarului si a bonurilor valorice conform Raport fiscal zilnic nr. ____ POS nr.
___ am constatat ca valoarea numerarului si a bonurilor valorice nu corespund
cu valorile marcate pe casa de marcat, intrucat pe parcursul zilei, la unele
bonurile fiscale unde clientul a achitat contravaloarea marfurilor cu un anumit
numar de bonuri valorice, am selectat eronat furnizorul de bonuri valorice sau
am selectat eronat din Lista bonurilor valorice acceptate contravaloarea
bonului valoric primit de la client, ca urmare denaturandu-se valoarea
numerarului incasat, respectiv a bonurilor valorice incasate in data de ________.
Va rog sa aprobati corectarea erorilor, conform incasarilor reale, dupa cum
urmeaza:
1. Total numerar incasat : _________
2. Total bonuri valorice incasate: _________, defalcate astfel:
a) Edenred: _______ buc x 9 lei
_______ buc x 9,35 lei
_______ buc x 10 lei
_______ buc x 20 lei
_______ buc x 50 lei
b) Sodexo: _______ buc x 9 lei
_______ buc x 9,35 lei
_______ buc x 10 lei
_______ buc x 20 lei
_______ buc x 50 lei
c) Cheque Dejeuner:_______ buc x 9 lei
_______ buc x 9,35 lei
_______ buc x 10 lei
_______ buc x 20 lei
_______ buc x 50 lei
Data,
_____________

Semnatura,
____________________