Sunteți pe pagina 1din 47

Introducere

Un din condiiile mjore de cretere economic Republicii Moldov este


informtizre, sporire eficienei folosirii mijlocelor informtice. Ce mi
vnst form de utilizre resurselor informtice sunt reelele de clcultore.
ncepnd cu nii 80', reelele informtice joc un rol decisiv n cretere
economic rilor economic dezvoltte, influennd restructurre mecnismelor
de gospodrire.re loc formre resurselor informionle nionle, trecere de l
economi industril l economi informionl.
Reeu informionl este conceput c suport informtic mjor l
ctivitilor dministrrii publice centrle i locle, genilor economici i
populiei. Prim trn reelei este menit s sigure necesitile stringente n
servicii informionle i de trnsfer dte le:Primriei,Liceului Teoretic Eugen
Coeriu,Liceului de 9 clse precum si gentilor economic ce ctivez in
loclitte dt.
Reeu Informionl cre v mbin rionl folosire individul i ce n
comun resurselor informtice, potenil grntez clitte deservirii
utiliztorilor mi nlt

l cheltuieli mi reduse comprtiv cu folosire dor

individul su deprtmentl cestor. cest se dtorez unei gme mi lrgi


de servicii, posibilitii rezervrii eficiente i mnevrrii cu resursele informtice
disponibile n czuri excepionle (de exemplu cdere unor componente),
specilizrii unor centre informtice, folosirii concomitente resurselor mi multor
centre pentru rezolvre unor probleme complexe etc.
Reeu Informionl reprezint un nsmblu de centre informtice publice,
stii (terminle, clcultore etc.) i centre su reele informtice le instituiilor
dministriei de stt i publice locle, le genilor economici.
Funcionre Reelei informionle este orientt l culegere, prelucrre,
stocre, pstrre, regsire, trnsmitere i redre informiilor pentru tote
domeniile de ctivitte le societii. Un din funciile de bz le Reelei

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

10

informionle const n sigurre ccesului convenbil tuturor doritorilor l


resursele Internet. Reeu informionl nu v impune bonilor condiii su
reglmentri n ce privete mijlocele informtice le cestor, dect cele n ce
privete ccesul i folosire resurselor prin intermediul mijlocelor proprii, l cre se
refer centrele informtice publice.
De rnd cu serviciile oferite de centrele informtice publice, Reeu
Informionl v sigur interciune informionl stiilor i centrelor su
reelelor informtice le instituiilor dministriei de stt i publice locle, le
genilor economici i le populiei stului Mihileni l rezolvre sistt de
mijloce informtice diverselor probleme de ctivitte economico-socil.
Scopul mjor l crerii reelei informionle const n sigurre suportului
informtic l ctivitilor

economico-socile,

sporire

eficienei

folosirii

resurselor informtice, mrire vitezei de trnsmitere pchetelor cu dte.


Plecnd de l idee c sistemul informtic este subordont procesului decizionl,
l crui rol este de sigur funcionre norml i optim ntregii ctiviti i de
reduce l minimum pierderile n cz de funcionre norml, rezult c obiectivul
oricrui sistem informtic trebuie s fie subordont obiectivului propriu-zis l
unitii economico-socile. n cest context, obiectivul principl urmrit prin
introducere unui sistem informtic l constituie sigurre conducerii cu informii
rele i n timp util, necesre fundmentrii i elborrii opertive deciziilor.

1. REELE INFORMIONLE. CRCTERISTIC GENERL

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

11

1.1 Topologii de ree. Crcteristicile reelelor

Figur 1.1 Tipurile topologice


Prin topologi unei retele se inelege modul de interconectre clcultorelor
in rete. Folosire unei numite topologii re influent supr vitezei de trnsmitere
dtelor, costului de interconectre si fibilittii retelei.Exist ctev topologii
cre s-u impus si nume: mgistrl, inel, rbore. Pe lngceste intlnim si
lte modele topologice: ste, inele intersectte, topologiecomplet si topologie
neregult .
Topologi de mgistrl
Este ce mi folosit tunci cnd se relizezretele locle de mici
dimensiuni, ir performntele nu trebuie s fie spectculose. vntjul este tt
cel lcostului mi sczut (se foloseste mi putin cblu), dr si cel c, in czul
ruperiiunui cblu su defectrii unui clcultor, nu se junge l oprire intregii

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

12

retele.Dezvntjul folosirii unui singur cblu este c, tunci cnd doreste s


trnsmitdte, clcultorul trebuie s "lupte" pentru cstig ccesul .
Topologi de inel
Conectez fiecre clcultor de lte dou, imgine fiind cee unor
clcultore sezte in cerc. Dtele trnsmise de un clcultor trec prin tote
clcultorele intermedire ininte de junge l destintie. Dc nu sefolosesc
cbluri suplimentre, oprire unui clcultor su rupere unui cblu ducel oprire
intregii retele. Performntele unei retele inel sunt cev mi mri dect leunei retele
mgistrl.
Topologi ste
Foloseste un clcultor centrl cre v fi conectt cu totecelellte
clcultore prin cbluri directe. Tote trnsferurile de dte se relizez prin
intermediul clcultorului centrl. Dc se foloseste un clcultor centrl demre
putere, tunci reteu v ve performnte ridicte, ins defectre cestui duce l
oprire retelei.Se pot folosi topologii combinte, cum r fi lntul de stele
ins, oricetopologie r fi les, exist un numr de probleme ce trebuiesc rezolvte
(modulde obtinere ccesului este un dintre cele mi importnte, trebuind
elimint posibilitte c un singur clcultor s "monopolizeze" mediul de
trnsmisie). pr probleme suplimentre tunci cnd reteu nostr este eterogen
(conectezdiverse tipuri de clcultore su este formt din mi multe retele
diferite c tip).Trebuie s fcem distinctie intre topologi fizic, despre cre
m discutt mi sus,si topologi logic (modul in cre dtele sunt trnsferte de l un
clcultor l ltul).
Topologi Extended Str (ste extins)
Este prezent multiplicre nodurilor centrle, permind lucrul reelei chir
dc unul din nodurile centrle se defectez. re o performn mi mre c Str.
Crcteristicile reelelor:
Reelele de comunicie u o evoluie continu n cee ce privete:
Complexitte

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

13

Grdul de utilizre
Proiectre
Execui i implementre
Securitte i gestionre
O ree de clcultore se identific prin crcteristici specifice. L
proiectre reelei se v ve n vedere urmtorele crcteristici pe cre le v
ndeplini:

Rz de coperire
Modul de stocre dtelor
Modul de dministrre resursele
Modul de orgnizre reelei
Tipul de echipmente de ree folosite
Mediul folosit pentru conectre echipmentelor
Clsificre reelelor dup extindere
Reele personle (Personl re Network)
Un Personl re Network (PN) este o ree de clcultore folosit pentru
comunicre ntre ctev mici clcultore su i prte multifuncionle
inteligente (smrt), propite unele de ltele.
Reele locle (Locl re Network)

Figur 1.2 Ree locl (LN)

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

14

Un LN este o ree cre coper o zon geogrfic restrns, cum r fi l


domiciliu, birou, su o cldire. Reelele LN curente sunt bzte pe tehnologi
Ethernet.
Ree metropolitn (Metropolitn re Network)

Figur 1.3 Ree metropolitn


Reelele metropolitne (MN) sunt reele de mre extindere cre de obicei
mpnzesc ore ntregi. ceste reele folosesc pentru legturi cel mi des tehnologii
fr fir (wireless) su fibr optic.
Ree de rie lrg (Wide re Network)

Figur 1.4 Ree de rie lrg

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

15

WN desemnez tipul de reele de trnsport de dte cre coper zone


geogrfice mri i forte mri (de ex. de l un or l ltul, de l o r l lt, de l
un continent l ltul), i folosesc de multe ori fcilitile de trnsmisiuni de dte de
l trnsportori publici (c de ex. compniile de telefonie). Tehnologiile WN
funcionez

generl

nivelele

inferiore

le

modelului

de

referin OSI: physicl lyer, dt link lyer i network lyer.


Ree globl (Globl re Network)
Specificiile reelei globle (GN) u fost n curs de dezvoltre de ctre multe
grupuri de speciliti. n generl, reeu globl GN definete un model de
sigurre comuniciilor mobile ntre un numr rbitrr de reele WLN, zone de
coperire prin stelit, etc.

Figur 1.5 Ree globl


Protocolele folosite n Internet sunt seturi de reguli cre guvernez
comuniciile din interiorul i ntre clcultorele unei reele. Specificiile
protocolelor definesc formtul mesjelor cre sunt trimise i primite.
Principlele funcii le protocolelor sunt urmtorele:
Identificre erorilor
Comprimre dtelor

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

16

Definire modului de trnsmitere dtelor


dresre dtelor
Decidere modului de nunre trimiterii i primirii dtelor.
Dei exist multe lte protocole, sunt prezentte cele mi comune protocole
folosite n diverse reele i n Internet.
Pentru o nelegere modului cum funcionez reelele i Internetul, trebuie s
fim fmilirizi cu cele mi des folosite protocole.
ceste protocole sunt folosite pentru:
nvigre pe web
expediere i recepionre mesjelor electronice
trnsferul fiierelor de dte.
Tbelul 1.1 Protocole folosite n diverse reele i n Internet
Protocol
TCP/IP

NEBEUI/NETBIOS

IPX/SPX
HTTP/HTTPS
FTP
SSH
POP
SMTP

Descriere
Protocol utilizt pentru trnsportul
dtelor pe Internet
Protocol rpid proiectt pentru o ree
workgroup cre nu necesit o conexiune l
Internet
Protocol folosit pentru trnsportul
dtelor ntr-o ree Novell Netwre
Protocol cre definete modul n cre
fiierele sunt schimbte pe Web
Protocol cre ofer servicii pentru
trnsferul i mnipulre fiierelor
Protocol pentru conectre
clcultorelor ntr-un mod sigur
Protocol pentru descrcre mesjelor
de pe un server de e-mil
Protocol pentru expediere de mil-uri
ntr-o ree TCP/IP

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

17

1.2 Plnificre i proiectre reelelor de clcultore.

Procesul de proiectre retelei este constituit din urmtorii psi:


) nliz nevoilor de comunicre electronic, schimb rpid de informtii,
servicii si resurse l nivelul firmei.
b) Stbilire stndrdelor si topologiei retelei. Stbilire modelului de cces l
rete si modului de securizre informtiei (in specil pentru retelele wireless su
cre includ segmente wireless, tunele su legturi VPN).
c) Selectionre echipmentelor ctive si psive de rete
d) Identificre loctiilor pentru mplsre echipmentelor de rete.
e) Identificre si msurre trseelor de cblu si mplsre prizelor de rete (in
czul retelelor cu infrstructur prin cblu).
f) Relizre plnului de detliu l retelei.
g) Relizre cietului de srcini pentru constructi retelei.
h) Crere politicilor-cdru de cces l rete si politicilor de securitte.
i) Crere unui deviz estimtiv pentru constructi retelei. Deorece nu credem in
pchete fixe si pentru c dptm fiecre solutie nevoilor clientilor nostri, nu vem
un pret stndrd pentru cest serviciu. In urm nlizei preliminre, vom stbili
pretul in functie de numrul estimt de ore de lucru pentru elborre plnului. Poti
integr cest serviciu cu celellte servicii dedicte retelelor: cblre, extindere,
optimizre, su cu oricre lt serviciu pe cre il oferim, pentru benefici de
reduceri substntile.
1.3 Specificul comunicaiilor prin fibr optic
Sistemele cu fibre optice de prim generaie puteau transmite lumina pe
distane de civa kilometri fr a utiliza repetoare, dar aveau prezenta o atenuare n
fibr de circa 2 dB/km. Curnd apare cea de-a doua generaie, care folosea lasere
InGaAsP ce emiteau pe lungimea de und de 1,3 m, unde atenuarea era de 0,5

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

18

dB/km, iar dispersia pulsului mai mic de 850 nm. Dezvoltarea primelor sisteme
hardware pentru cabluri transatlantice de fibr a demonstrat c fibrele monomod
sunt cele mai fiabile.
Oricum, o nou generaie de fibre optice monomod se dezvolt, i i gsete
aplicaii n sistemele care servesc un numr mare de utilizatori. Opereaz cu unde
luminoase de 1,55 m, unde atenuarea n fibr este de 0,1-0,2 dB/km, permind
astfel distane mai lungi ntre repetoare.
n cazul fibrelor convenionale, atenuarea ajunge local la o lungime de und
de 1.38m (n cazul benzii E). Acest lucru este posibil datorit absoriei de impuriti
OH lsate n urma fabricrii fibrei. Tehnici mai bune de purificare au reuit s

nlture apa din fibrele noi, cum ar fi n cazul fibrelor All-Wave din cadrul
companiei OFS-Fitel, i n cazul fibrelor SMF-28e din cadrul companiei Corning
Inc. Acest lucru face spectrul bandei E disponibil n cadrul aplicaiilor WDM.

Figura 1.6 Pierderile n fibr optic la diferite lungimi de und[5]


Sistemele de transmisie cu fibre optice un emitor i un receptor
interconectate cu un cablu optic ofer un numr mare de beneficii pe care nu le
putem obine folosind cablul tradiional de cupru sau cablul coaxial. Acestea sunt:
1. Fibra optic este imun teoretic la toate tipurile de interferene, inclusiv la
trsnete, i nu conduce curentul electric
2. Fiind fabricat din sticl sau plastic, nu se corodeaz .
3. Abilitatea de a transporta mult mai mult informaie si de a o transmite cu
mai mare fidelitate dect cablul de cupru sau coaxial.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

19

4. Cablurile de fibr optic suport o vitez mai mare de transfer a datelor, si


pe o distan mai mare, ceea ce le face ideale pentru transmisii seriale numerice.
5. Singurul purttor de semnal fiind lumina, nu exist pericol de incendiu din
cauza unui fir rupt, chiar si n atmosfere explozive.
6. Un cablu de fibr optic este mai ieftin, mai subire i mai uor dect un
cablu de cupru la aceeai lungime.
7. Deoarece semnalul optic se degradeaz mai greu, se pot folosi
transmitoare de o putere mai mic in locul transformatoarelor de inalt tensiune
utilizate n cazul cablurilor de cupru.
8. Nu emit radiaii sau alte semnale parazite [5].
9. Spre deosebire de semnalele electrice dintr-un cablu de cupru, semnalele
luminoase dintr-o fibr nu interfereaz cu semnalele din celelalte fibre ale cablului.
1.4 Tehnologia FTTx.Caracteristici generale

Reeaua FTTx este o reea de acces pe baz de fibr optic, care conecteaza un
numar mare de utilizatori finali (clienti) la un punct central numit Nod de acces sau
Punct de Prezenta (POP). Fiecare nod va avea echipamentul activ de transmisie
necesar pentru a oferi aplicatii i servicii prin fibra optic la abonat.
n funcie de punctul de terminare a conexiunii pe fibr optic avem diferite
arhitecturi: Fibre la domiciliu (FTTH) - Fiecare dispozitiv activ ONT de la abonat
din locuinta este conectat printr-o fibr optic dedicat la un port pe echipamentul
activ n nodul de access - POP, sau la un splitter optic, care utilizeaz fibre
optice conectate partajat la POP. Acesta utilizeaza 100BASE-BX10 sau transmisie
1000BASE-BX10 pentru conectivitate Ethernet, n principal GPON (sau EPON), n
cazul de conectivitate punct-la-multipunct.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

20

n figura urmtoare este reprezentat arhitectura reelelor FTTx:

Figura 1.7 Arhitectura reelelor FTTx

1.5 GPON Noua generaie de reele optice pasive

1.5.1 Standardul ITU G.984 GPON (Gigabit Passive Optical Network)


n prezena unei creteri continue a volumului de trafic i apariiei specificaiilor
EPON de 1Gbps, grupul FSAN a realizat necesitatea unei arhitecturi capabile de
viteze mai mari i eficien mbuntit pentru traficul de date. Totui, specificaiile
adoptate pentru nivelul fizic al BPON fceau foarte dificil atingerea de viteze de
upstream mai mari de 622Mbps. Reelele PON pe arhitectur ATM sunt deasemenea
ineficiente pentru traficul IP. Pentru a depii aceste limitri, n 2001, FSAN a
ntreprins o nou ncercare de a defini un sistem PON capabil s funcioneze la
viteze de peste 1Gbps. Acesta i-a ndreptat atenia ctre procedura generic de
cadrare (GFP), ca mijloc de cretere a eficienei, permind n acelai timp o

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

21

mpletire de cadre de dimensiune variabil i celule de dimensiune fix specifice


arhitecturii ATM.[9]
Bazndu-se pe recomandrile FSAN, ntre 2003 i 2004, ITU-T a aprobat
noua serie de specificaii a unei arhitecturi PON capabil de gigabit - GPON. Aceste
specificaii sunt cunoscute ca Recomandrile ITU-T G.984.1, (J.984.2 i G.984.3:
*G.984.1 Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): General
Characteristics.
*G.984.2 Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Physical
Media Dependent (PMD) Layer Specification.
*G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Transmission
Convergence Layer Specification.

1.5.2 Nivelul fizic dependent de mediu al GPON

Acest nivel, spre deosebire de cele superioare, este compus din hardware, nu
software. Acest hardware este definit de standard (G.984.2) ca respectnd urmtorii
parametrii:
Debit: 1.24416Gbps sau 2.48832Gbps

la

downstream

0.15522Gbps,

0.62208Gbps, 1.24412Gbps, sau 2.48832Gbps la upstream


Lungimi de und: 1260nm - 1360nm la upstream, 1480nm - 1500nm la downstream
Tipul de trafic: doar digital
Ramificaii ale fibrei: pn la 64, limitat de atenuarea ODN
Atenuarea maxim permis ntre OLT i ONT:

ClasaA: 5dB pn la 20dB

Clasa B: 10dB pn la 25dB

Clasa C: 15dB pn la 30dB

Diferena maxim de atenuare dintre 2 ONU: 15dB


Distana maxim pe fibr: 20km cu laser cu rspuns distribuit (DFB) la upstream,
l0km cu Fabry-Perot
Intervalul de putere de alimentare pentru o fibr la 1.2Gbps downstream:

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

22

Clasa A: -4dBm pn la +1dBm


Clasa B: +ldBm pn la +6dBm
Clasa C: +5dBm pn la +9dBm
Intervalul de putere de alimentare pentru o fibr la 2.4Gbps downstream:
Clasa A: 0dBm pn la + 4dBm
Clasa B: +5dBm pn la +9dBm
Clasa C: +3dBm pn la +7dBm
Intervalul de putere de alimentare pentru o fibr la 1.2Gbps upstream:
Clasa A: -3dBm pn la +2dBm
Clasa B: -2dBm pn la +3dBm
Clasa C: +2dBm pn la +7dBm

Rata de eroare pe bit maxim: 10-10[2]

1.5.3 Arhitectura reelelor optice pasive PON

O reea PON este format dintr-un echipament OLT instalat la furnizorul de


servicii , sediul central i un numr de echipamente ONT-uri instalate la utilizatorii
finali. Soluia PON reduce numrul de fibre necesare pentru a conecta locaiile
distante la sediul central, comparativ cu reeaua care are o topologie punct la punct.
Ideia principal a arhitecturii PON este utilizarea a doar unui singur modul de
recepie-emisie n OLT pentru transmiterea informaiei emise de mai multe
dispozitive ale abonailor ONT i recepia informaiei de la ele. Pentru transmiterea
curentului de informaie de la OLT spre ONT, fluxul incident, ca de obicei se
utilizeaz lungimea de und de 1550 nm. ns de obicei fluxul de informaie care
vine de la diferite noduri de abonat mpreun formeaz un flux descendent, care se
transmite la lungimea de und de 1310 nm. n OLT i ONT se conin multiplexoare
WDM, care separ fluxul incident i pe cel descendent.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

23

Figura 1.8 Separarea fluxului de informaie la emisie i la recepie [2].


Pe piaa telecomunicaiilor care este n permanent dezvoltare este periculos
de a lua decizii grbite n vederea aplicrii a unor noi tehnologii, precum i s se
atepte apariia altor tehnologii moderne. Dar asemenea tehnologie deja a aprut,
aceasta este tehnologia reelelor optice pasive PON (Passive Optical Network).
Reeaua de acces PON este pe baza cablurilor din fibra optic cu ramificatoare
optice pasive n nodurile reelei, care posibil prezint cea mai economic i n stare
de a asigura banda ngust de transmisiune pentru diferite tipuri de informaie.

Pe

lng aceasta arhitectura PON posed o cretere efectiv cum a nodurilor precum i
a reelei, n dependen de prezentele i viitoarele necesitii ale abonailor [1].
Avantajele arhitecturii PON:
o lipsa spaiului dintre nodurile active;
o economisirea dispozitivelor opitce de recepie-emisie n nodul central;
o economisirea fibrelor optice;
o

simplitatea conectrii noilor abonai i deservirea lor (conectarea,


deconectarea sau ieire din funciune a unui sau a ctorva noduri de abonat care nu
influeneaz la funcionarea celorlali).
La dezavantaje pot fi enumerate ca dificultatea arhitecturii PON i lipsa
rezervrii n cea mai simpl topologie a arborelui [1].

1.6 Specificaiile echipamentelor utilizate n reelele informaionale

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

24

Necesitatea interconectrii reelelor este determinat de utilizarea mai


eficient a resurselor de care dispun calculatoarele din mai multe reele locale
plasate ntr-o zon relativ restrns i creterea limii de band disponibile [2].
Reelele locale pot fi interconectate n mai multe moduri:
a. Interconectarea direct: dou sau mai multe reele locale, de acelai tip sau
de tipuri diferite plasate n apropiere una de alta, pot fi conectate direct prin
intermediul unui echipament de interconectare pentru a forma o reea local extins.
b. Inteconectarea prin legturi la distan mare oferite de reelele de
telecomunicaii de arie mare (WAN) folosind suporturi de transmisie care acoper o
suprafa foarte ntins.
c. Inteconectarea prin intermediul reelelor de debit mare prin intermediul
reelelor pe fibr optic (FDDI), care constituie artera principal i la care se
conecteaz reelele locale.
Mai jos sunt prezentate tipurile de echipamente care fac posibil
interconectarea diferitor tipuri de reele:
Placa de reea. Interfaa fizic ntre calculator i mediul de transmitere este placa
de reea. Pentru reeaua cu cablu, placa se conecteaz, prin portul ei, cu cablul de
reea, pentru a realiza legatura fizic ntre calculator i restul reelei.[3]
Rolul plcii de reea:
a) pregtete datele din calculator pentru a fi transmise prin cablul de reea;
b) transmite datele ctre alt calculator;
c) controleaz fluxul de date ntre calculator i cablul de reea;
d) recepioneaz datele sosite prin cablu i le transform n octei pe care
unitatea central a calculatorului i poate ntelege.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

25

Figura 1.9 Placa de reea [3]


Repetor HUB. Este un dispozitiv electronic care primete semnale pe care le
retransmite la un nivel mai nalt sau la o putere mai mare, sau de cealalt parte a unei
obstrucii, astfel ca semnalul s poat acoperi zone mari fr degradarea calitii
sale.
Comutator- SWITCH. Un switch permite transportul semnalului pe o distan
mai mare. De obicei un switch conine mai multe porturi. Pe aceste porturi putem
conecta calculatoare sau alte echipamente de reea cu ajutorul cablurilor de reea.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

26

Figura 1.10 Bridge semn convenional


Figura 1.11 Switch semn convenional
Graniele dintre segmente pot fi definite folosind un bridge (Figura 1.10).
Bridge-ul are dou porturi prin care se conecteaz la dou cabluri de reea. Un
bridge este un echipament folosit pentru a filtra traficul de reea ntre segmentele
unui LAN. Bridge-urile pstreaz n memorie informaii despre toate echipamentele
aflate pe fiecare segment cu care sunt conectate. Un bridge poate avea doar dou
porturi, conectnd dou segmente ale aceleiai reele. Un switch se poate considera
ca un bridge multiport. Un switch menine o tabel cu adresele MAC ale
calculatoarelor care sunt conectate la fiecare port. Cnd un cadru este primit pe un
port, switch-ul compar informaiile de adres din cadru cu tabela sa de adrese
MAC. Switch-ul determin ce port s foloseasc pentru a trimite cadrul mai departe.
Rolul unui switch:
1. Verificarea adresei de surs i de destinaie a fiecrui pachet care sosete pe unul
dintre porturi.
2. Transferul pachetelor mai departe n modul urmtor: dac destinaia apare n tabela
de rutare, switch-ul transfer pachetele spre segmentul (portul) respectiv, dac
destinaia nu se regsete n tabela de rutare, switch-ul transmite pachetele ctre
toate segmentele (porturile).
Ruter. O reea complex necesit un dispozitiv care nu doar s
cunoasc adresa fiecrui segment, ci s determine i cea mai bun
rut (cale) pentru transmiterea datelor i filtrarea traficului de
difuzare pe segmentul local. Un astfel de dispozitiv se numete
ruter. Ruterele funcioneaz la nivelul de reea al modelului OSI,
ceea ce nseamn c pot comuta i ruta (dirija) pachete ntre
diferite reele.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

27

Punct de acces - Access Point. Conecteaz dispozitivele de reea


fr fir pentru a forma o reea wireless. Un punct de acces se
conecteaz la o reea cu fir, i poate crea o punte ntre dispozitive
cu fir i dispozitive fr fir. El primete, stocheaz i transmite date
de la/ctre aparatele din WLAN i cele din LAN i are o raz de
aciune care merge de la 30 pn la 300 de metri.

1.7 Serviciile oferite de reelele informaionale


1.7.1 Transmiterea vocii prin reeaua VoIP. Descrierea protocolului H.323
Voice over Internet Protocol (VoIP) este un termen general, acoperind mai multe
tehnologii, care transport semnale vocale (transformate) prin reele IP. VoIP se
refer la servicii de comunicaii vocale care sunt oferite prin Internet n locul reelei
publice de telefonie (PTSN Public Switched Telephone Network). [8]

PC

Modem

Adaptor

TEL

INTERNET
PC

TEL

Figura 1.15 Reea VoIP [8]


Pentru ca semnalul acustic analogic, s poat fi transmis prin reeaua IP, el
trebuie convertit n semnal digital i formatat n pachete de date IP. Dup
transmiterea pachetelor IP prin Internet, o dat ajunse la destinaie, acestea sunt
supuse procesului invers pentru ca receptorul s primeasc semnalele acustice.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

28

Conectarea prin telefoane IP este un alt mod pentru utilizarea de servicii VoIP.
Aceste telefoane arat identic cu cele obinuite, doar c conectarea lor se face prin
conectori RJ-45 n loc de RJ-11. Telefonul IP se conecteaz direct la echipamentul
de reea (router), avnd incorporate toate componentele hardware i software
necesare realizrii unui apel VoIP. Telefoanele Wi-Fi (fr fir) se pot conecta la orice
echipament de reea Wi-Fi, realiznd astfel apeluri VoIP.
n lipsa unui echipament ATA sau a unui telefon IP, se pot realiza apeluri VoIP
ntre calculatoare conectate la internet i avnd instalate un program special care face
posibil comunicarea. Acesta este metoda cea mai uoar, fr costuri pentru
apelurile efectuate indiferent de distane. Acest tip de conexiune se numete
softphone sau Internet phone.
Avantajul principal al utilizrii VoIP-ului este reducerea costurilor:
Datorit faptului c att transmisia de date ct i cea de voce este realizat prin
acelai fir, nu este nevoie de o reea separat pentru cele dou.
Unele faciliti (apeluri n conferine, retransmitere de apel, reapelare automat,
identificatori de apel) pentru care furnizorii de telefonie standard impun o anumit
tax, sunt gratuite.
Din cauza faptului c n cazul telefoniei VoIP se taxeaz traficul (MB) i nu
durata conversaiei (la minut sau secund), este mult mai econom.
Un alt avantaj l constituie faptul c utilizatorul poate utiliza telefonul VoIP
oriunde exist conexiune la Internet.
Securizarea unui apel reprezint una din avantajele majore ale VoIP, criptarea i
autentificarea fiind mult prea complicate n cazul PSTN-ului. Exist dezvoltri de
variante securizate de VoIP cum ar fi urmtoarele : VoSIP (Voice over Secure IP),
SVoIP (Secure Voice over IP) sau SVoSIP (Secure Voice over Secure IP).
Descrierea protocolului H.323. Exist mai multe protocoale utilizate
comunicaiile VoIP. Cel mai cunoscut, i care a devenit un standard, este H.323,
creat de ITU (International Telecommunication Union). H.323 este un protocol
amplu i complex creat iniial pentru videoconferine. Ofer specificaii pentru
videoconferine interactive, n timp real, precum i partajare de date sau aplicaii

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

29

audio. H.323 este de fapt o suit de protocoale i codec-uri dezvoltate pentru


anumite tipuri de aplicaii.
Video - H.261, H.263
Audio - G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729
Date - T.122, T.124, T.125, T.126, T.127
Transport - H.225, H.235, H.245, H.450.1, H.450.2, H.450.3, RTP, X.224.0
Ca o alternativ a fost dezvoltat protocolul SIP (Session Initiation Protocol).
Acesta a fost realizat specific pentru aplicaii VoIP, fiind mult mai restrns i mai
eficient.
Terminale (Terminals). Sunt elemente de baz ntr-un sistem H.323, fiind
echipamentele pe care utilizatorii le ntlnesc cel mai des n momentul n care
comunic n timp real cu unul sau mai muli interlocutori. Aceste dispozitive pot fi
simple telefoane IP sau chiar sisteme performate de videoconferin.
Echipament Audio

Codecuri Audio

RTP / RTCP
Echipament Video

Codecuri Video
Interfa LAN

Echipament de date

Datele utilizatorului

Interfa de control

Control de sistem

Figura 1.17 - Arhitectura unui Terminal H.323 [8]


Un terminal poate asigura comunicaii de voce, video sau date, i poate transmite
sau recepiona informaii de control. Procesul de codare-decodare a vocii poate fi
realizat de un terminal H.323 conform mai multor standarde (G.711, G.722, G.723.1,
G.728, G.729), n funcie de calitatea dorit.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

30

Gateway-ul face posibil comunicarea dintre reelele H.323 i alte reele, cum ar
fi PSTN sau ISDN. ntr-o conversaie n care un interlocutor folosete un terminal
diferit de H.323, trebuie s existe un gateway pentru ca cei doi s poat comunica.

Terminal H.323

Terminal H.323
Gatekeeper
MCU

Reea VoIP
Gateway

PC

PSTN

Telefon

Figura 1.18 Gateway-ul [8]


Gateway-ul are o interfa, numit LI Line Interface, att pentru reelele ISDN
sau PSTN ct i pentru Ethernet. Procesorul de intrri i ieiri (IOP Input Output
Processor) al acestor dipozitive este compus din dou pri (Figura 1.24):
Procesorul BP (Board Processor) este responsabil pentru mpachetare i
despachetare
DSP-ul (Digital Signal Processor) este responsabil pentru compresia i
decompresia semnalului transmis i recepionat, precum i pentru eliminarea de
pauze din convorbire i generarea zgomotului de comfort la recepie.
Ethernet

ISDN / PSTN

LI Line Interface
IOP Input Otput Processor
BP Board Processor

DSP Digital Signal Processor

Figura 1.19 - Structura unui Gateway [8]


Aceste dispozitive sunt utilizate att la nivel SOHO ct i la cel industrial, pentru
a putea utiliza telefonia tradiional PSTN. Chiar dac persoane fizice sau companii

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

31

dein telefoane IP sau alte echipamente de genul, datorit faptului c unii furnizori de
servicii nc folosesc transmisia prin PSTN, este nevoie ca n reea s existe
gateway-uri care s fac posibil comunicarea.
Astfel de gateway-uri sunt folosite i la reele de telefonie mobil de generaia 3
(3G), care folosesc protocolul H.324 i sunt capabile s comunice cu terminale
H.323.
Aceste echipamente pot opera n dou moduri:
Rutare direct Cel mai eficient mod, fiind i cel mai de utilizat. Prin acest mod
punctele terminale afl adresa IP a interlocutorului la distan folosind protocolul
RAS (Registration, Admission and Status), apelul fiind realizat direct ntre punctele
terminale.
Rutare prin gatekeeper Folosind acest mod, semnalizarea apelului trece prin
gatekeeper.
1.7.2 Televiziunea digital IPTVi HDTV
Televiziunea digital este un sistem de transmisie audio-video prin intermediul
semnalelor digitale, n loc de semnale analogice, cum este cazul celei clasice.
Televiziunea digital este implementat gradual n locul celei analogice, n unele
state dezvoltate acest proces fiind deja complet.[5]
Avantajele televiziunii digitale sunt numeroase:
Pe un singur canal digital se pot transmite multiple canale TV
Un singur canal poate conine mai multe coloane audio, pentru dublarea n
diferite limbi
Ofer servicii gen Pay-to-view prin care utilizatorul poate cumpra diferite
materiale multimedia.
Televiziunea digital prezint ns i dezavantaje:
Datorit limii mici de band sau a algoritmilor de compresie calitatea
imaginii sau a sunetului poate avea de suferit
Televizoarele fr tuner digital necesit-un set-Bp box (STB)
n caz de semnal slab recepia se poate ntrerupe complet.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

32

IPTV presupune transmiterea semnalului TV digital folosind o reea pe baz de


IP (Internet Protocol). Cu toate c denumirea de IPTV ne duce cu gndul la reeaua
Internet, acest tip de televiziune nu este transmis prin acest reea. IP-ul se refer
doar la metoda de transmitere a semnalului digital printr-o reea ce folosete acest
protocol.
Recepia transmisiunilor IPTV se va face prin intermediul unui set-top box care
va decoda imaginile primite prin intermediul reelei i le va trimite ctre televizor.
Una din principalele avantaje aduse de televiziunea digital este HDTV-ul, adic
televiziunea cu rezoluie nalt. Acesta este un sistem digital de transmisie a
imaginilor televizate la o rezoluie superioar standardelor actuale. Acest lucru
nseamn o calitate sporit a imaginii i sunetului datorit rezoluiei ridicate i a
canalelor audio multiple (surround).
Pentru recepia transmisiunilor HD este necesar un televizor HD ready sau Full
HD sau de un televizor normal alturi de un set-top box care s redimensioneze
imaginea la rezoluia necesar acestuia. Spre deosebire de televizoarele standard
care afieaz imagine la rezoluia de 720x576 pixeli, televizoarele HD pot oferi
imagini de 1280x720 sau chiar 1920x1080.
Standardele televiziunii digitale:
Standard DefinitionTV (SDTV)
Enhanced DefinitionTV (EDTV)
High DefinitionTV (HDTV)
Principalele servicii oferite de IPTV:
Video la cerere (Video on Demand-VOD);
Televiziunea reprogramata (Time-shifting);
Network PVR (nregistrareVideo Personalizata);
Ghid Electronic de Programe (EPG);
Metodele principale de transmitere a streamului video:
1 Unicast. Sursa trebuie sa trimit cte o copie a streamului pentru fiecare client,
n acelai timp; dei este ineficient, este metoda folosit pentru transmisia VoD.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

33

2 Broadcast. Utilizeaz o adresa IP special pentru a trimite un singur stream


video la toi utilizatorii dintr-o reea local; de obicei, adresa de broadcast se termina
cu 255; utilizatorii vor recepiona streamul video, indiferent ca il doresc sau nu.
Protocoale folosite la nivelul distribuiei video:
RTSP (Real Time Streaming Protocol):
protocol de control de tip client-server folosit pentru prezentarea multimedia;
protol la nivel aplicaie care ajut la controlul datelor cu proprieti real-time;
se comport ca o telecomanda a reelei pentru serverele multimedia;
seamn foarte mult cu protocolul HTTP att ca sintaxa ct i ca operaii.
RTP (Real-Time Transport Protocol)
asigur servicii de livrare end-to-end pentru date cu caracteristici real-time
cum ar fi audio i video interactiv
suport transferul de date la multiple destinaii folosind distribuia de tip
multicast dac aceasta este oferit de retea;
funcia de baz a RTP-ului este multiplexarea mai multor fluxuri de date n timp
real ntr-un singur flux de pachete UDP.

Figura 1.21 ncapsularea pachetului [5]


1.7.3 Wi-Fi. Metode de securizare a reelelor WI-FI

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

34

O reea fr fir (Wireless Local Area Network, WLAN) este un sistem de


comunicaii implementat ca extensie sau alternativ pentru un LAN cablat,
combinnd conectivitatea la vitez mare cu mobilitatea utilizatorilor, ntr-o
configuraie mult simplificat. Avantaje evidente, cum ar fi: mobilitate, flexibilitate,
simplitate n instalare, costuri de ntreinere reduse i scalabilitate au impus WLAN
ca o soluie tot mai mult utilizat.
Echipamentele de transmisie/recepie wireless sunt de obicei de dou tipuri:
o Staii baz (Base Stations)
o Staii client (Subscriber Units)
Principalele metode de securizare WI-FI sunt:
Filtrarea adreselor MAC (Media Acces Control). Prin filtrarea adreselor MAC, un
punct de acces n reea este configurat cu adresele MAC ale clienilor crora le este
permis accesul n reea. Aceast tehnic este ineficient deoarece un intrus poate afla
i falsifica adresa MAC a unei staii, apoi se poate conecta n reea sub identitatea
staiei respective.
Stoparea transmiterii publice a SSID-ului unui punct de acces. SSID-ul (Service Set
Identifier) este un cod care definete apartenena la un anumit punct de acces
wireless. Toate dispozitivele wireless care vor s comunice ntr-o reea trebuie s
aib SSID-ul propriu, setat la aceeai valoare cu valoarea SSID-ului punctului de
acces pentru a se realiza conectivitatea. Deoarece SSID-ul este inclus n beacon-ul
oricrei secvene wireless, orice hacker dotat cu echipament de monitorizare poate
s-i descopere valoarea i s se conecteze la reea.
Utilizarea algoritmului WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP amelioreaz
transmiterea continu a SSID-ului prin criptarea traficului dintre clienii wireless i
punctul de acces. Aceast tehnic de criptare a fost folosit din anul 1997 pn n
anul 2001 cnd a fost spart i nu a mai fost considerat sigur
Utilizarea algoritmului WPA (Wi-Fi Protected Access) - care este o soluie
intermediar la criptare WEP. Algoritmul WPA suport att autentificare ct i
criptare. WPA folosete o metod care creaz o cheie unic pentru fiecare client.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

35

Utilizarea algoritmului WPA 2 - a fost elaborat n anul 2004 de catre IEEE pe baza
specificaiilor algoritmului WPA. n WPA 2 este utilizat un algoritm de criptare mai
puternic si mai sigur numit AES (Advanced Encryption Standard), care este un
algoritm standardizat, pentru criptarea simetric, pe blocuri. WPA2 conine
mbuntiri care faciliteaz roamingul rapid pentru clienii wireless aflai n
micare. Acest algoritm permite o preautentificare la punctul de acces spre care se
deplaseaz clientul, meninnd n acelai timp legtura cu punctul de acces de la care
pleac.
Rezumatul msurilor de securitate Wi-Fi cuprinde:
o
o
o
o
o
o

Autentificarea utilizatorului/echipamentului;
Criptarea datelor ce pleac n interiorul reelei;
Filtrarea pachetelor;
Filtrarea adreselor MAC;
Stoparea transmisiilor SSID;
Modificarea valorilor implicite.

1.8 Masuri de protectie a reelelor informatice


Securitatea informaiei se definete ca capacitatea sistemului de prelucrare a
informaiei de aasigura n anumit perioad de timp a posibilitii de executare a
cerinelor stabilite dup mrimea probabilitii realizrii evenimentelor, manifestate
n:-exodul informaiei;-modificarea sau pierderea de date, ce prezint anumit
valoare pentru deintor.
Cauzele acestor evenimente pot fi:
-impactul aciunilor cu caracter stocastic ale omului;
-impactul aciunilor premeditate ale omului n form de acces nesancionat n sistem.
La metodele de protejare a mijloacelor de pstrare i transmitere a informaiei de la
accesul nesancionat se refer:
-limitarea accesului;
-delimitarea accesului;
-separarea accesului (privilegiilor);
UTM 525.3 018 M.E.
Mod Coala nr. Document. Semnt.

36

-transformrile criptografice a informaiei;


-controlul i evidena accesului;
-msuri legislative, etc.
Tehnologiile de restricie

sunt menite s

limiteze accesul la

informaie. Din aceast categorie fac parte:


1. Controlul accesului este un termen folosit pentru a defini un set de
tehnologii de securitate care sunt proiectate pentru restricionarea
accesului. Aceasta presupune ca numai persoanele care au permisiunea
vor

putea

folosi

calculatorul

avea

acces

la

datele

stocate.

Termenul de control al accesului (acces control) definete un set de


mecanisme de control implementate n sistemele de operare de ctre
productori pentru restricionarea accesului. De aceast facilitate
beneficiaz sistemele de operare Windows, UNIX, Linux etc.
2. Identificarea i autentificarea, folosindu-se de conturi i parole,
permit doar accesul utilizatorilor avizai la informaie. Identificarea i
autentificarea poate fi fcut i cu ajutorul cartelelor electronice (smart
card) sau prin metode biometrice. Acestea presupun identificarea dup
amprent, voce, irisul ochiului etc.
3. Firewall-ul reprezint un filtru hardware sau software care stopeaz
un anumit trafic prestabilit din reea i permite trecerea altuia. Firewallul se interpune ntre reeaua intern i Internet i filtreaz pachetele
care trec. De asemenea, firewall-ul poate fi folosit i n interiorul propriei
reele pentru a separa subreele cu nivele diferite de securitate.
4. VPN36-urile permit comunicarea sigur ntre dou calculatoare
aflate ntr-o reea. O conexiune VPN se poate realiza att n reeaua
local, ct i n Internet. VPN folosete tehnologii de criptare avansat a
informaiei care face ca aceasta s nu poat s fie modificat sau
sustras fr ca acest lucru s fie detectat.
5. Infrastructura cu chei publice (PKI) i propune s asigure
securitatea n sisteme deschise, cum ar fi Internetul, i s asigure
ncrederea ntre dou persoane care nu s-au cunoscut niciodat. ntr-o

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

37

structur PKI complet., fiecare utilizator va fi complet identificat printr-o


metod garantat, iar fiecare mesaj pe care-l trimite sau aplicaie pe
care o lanseaz este transparent i complet asociat cu utilizatorul.
6. Secure Socket Layer (SSL) reprezint un protocol Web securizat
care permite criptarea i autentificarea comunicaiilor Web utiliznd PKI
pentru autentificarea serverelor i a clienilor. Lucreaz foarte bine cu
servere WWW. Este implementat n mai multe versiuni. Versiunea SSL2
este cea mai rspndit, iar versiunea SSL3 e cea mai sigur, dar este
mai greu de implementat.
7. Semntur doar o dat (SSO) dorete s debaraseze utilizatorul de
mulimea de conturi i parole care trebuie introduse de fiecare dat
cnd acceseaz i reacceseaz programe. Pentru aceasta utilizatorul
trebuie s se autentifice o singur dat. Dezideratul este greu de
realizat datorit varietii de sisteme. Deocamdat acest lucru se poate
realiza n cadrul firmelor care au acelai tip de sisteme. Web-ul folosete
un subset SSO numit Web SSO, funcionarea fiind posibil datorit
faptului ca serverele Web folosesc aceeai tehnologie.

2. PRIOECTAREA UNEI REELE INFORMAIONALE A SATULUI


MIHAILENI RAIONUL RCANI.

2.1 Descrierea satului Mihaileni.Planul geografic.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

38

Figur 2.1 Imgine stului Mihaileni de l stelit


Stul Mihileni este o loclitte n rionul Rcni situt l ltitudine 48.0408
longitudine 27.6161 i ltitudine de 174 metri f de nivelul mrii. cest
loclitte este n dministrre orului Rcni. Conform recensmntului din nul
2004 populi este de 4 465 locuitori. Distn direct pn n or. Rcni este de
11 km. Distn direct pn n or. Chiinu este de 171 km. Primrul este Vlerin
Cecn.
Stul re o suprf de circ 6.06 kilometri ptri, cu un perimetru de
10.43 km. Mihileni este unicul st din comun cu celi nume. Loclitte se fl
l distn de 12 km de orul Rcni i l 187 km de Chiinu. Stul Mihileni
fost meniont documentr n nul 1431.
Stul este loclizt pe 2 deluri destul de piptiste in lungul lbiei riu orului
Ochiul-lb.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

39

n stul Mihileni u fost nregistrte 1703 gospodrii csnice l recensmntul


din nul 2004, ir mrime medie unei gospodrii er de 2.6 persone.

Figur 2.2 Evolui numrului de locuitori


n teritoriul stului Mihileni ctivez urmtorele obiecte socil-culturle:
1 Liceul teoretic E.Coeriu Cpcitte totl 420 locuri, n nul de studii
2014-215 numrul elevilor fost de 235.
2 Gimnziul Cpcitte totl 320 locuri, n nul de studii 2014-2015 numrul
elevilor fost de 218.
3 Grdini de copii cu 4 sedii n fiecre sector Cpcitte 170 locuri,n
period de irn frecventez grdini 80 de copii.
4 Bibliotec public este mplst n incint cminului culturl, dispune de
sl de lectur.
5 Cminul culturl.
5. Oficiul Medicilor de Fmilie Mihileni s- construit n nul 2013.
6. Oficiul potl Mihileni. Este mplst n incint crmuirii gospodriei
gricole.
7.ntreprindere Municipl ,,Mihielni servicii,, fondt de Consiliul locl
n nul 2011 i un punct de pompieri i slvtori.
8.Centru de zi pentru personele vrstnice ,,Dumitru Muste,,.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

40

Figura 2.3 Planul geografic al satului Mihaileni

2.2 Necesitatea proiectarii reelei


Necesitatea construirii unei asemenea reele n aceast regiune se datoreaz
faptului c populaia regiunii este n continu cretere i preteniile utilizatorilor n
ceea ce ine de viteza de transmitere a datelor este tot mai mare pe zi ce trece. De
asemeni obinerea a mai multor servicii de la acelai furnizor ar facilita mult
modalitatea de plat a serviciilor, adic plata pentru internet, televiziune i telefon sar face cu o singur chitan n acelai loc.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

41

2.3 Proiectarea reelei satului Mihaileni


O reea GPON poate fi construit utiliznd mai multe topologii de re ea. n
continuare vom prezenta tipul de topologie de reea care o vom folosi la proiectarea
reelei i anume topologia stea.[5]
Pentru conectarea abonailor n cadrul reelei GPON se vor folosi splitere care
vor permite legarea a 32 de abonati pe fiecare port GPON din cadrul echipamentului
OLT . Un echipament OLT conine 16 carduri, fiecare cu cte 8 porturi GPON , deci
un total de 128 porturi , pe care se pot conecta un total de maxim 8086
abonai. Evident n cazul nostru nu vom utiliza la maxim capacitile echipamentului
OLT pe motiv c avem doar 1000 de clieni. Acest lucru ns nu este un dezavantaj
din cauza c se estimeaz c n urmtorii 10 ani populaia regiunii s-ar putea mri
asa c conectarea abonailor de mai apoi va fi mai uor accesibil.
Pentru proiectarea i implemetarea reelelor se vor vor folosi urmatoarele
modele de splittere: 1:2 , 1:4 , 1:8 , 1:16 , 1: 32 , 1:64 i probabil foarte rar 1:128. La
proiectarea arborelui de splitere trebuie de inut cont de bugetul optic disponibil i de
atenurile ntroduse de splittere , conectoare , i fibra optic folosit, astfel ncat s
ajung o putere optic suficient la fiecare echipament ONT situat la abonat.
La proiectarea arborelui de splittere se va avea n vedere ca pe fiecare ramura
a splitterului sa se conecteze acelai numr de locaii pentru a evita astfel
dezechilibrarea arborelui i pierderea de putere optic.
Datorit faptului c structura de splittere nu este echilibrat este posibil ca
puterea optic de pe ramurile cu mai muli clieni s nu fie suficient pentru ca ONTul de la abonat s funcioneze.
Distana maxim pe care o reea GPON o poate acoperi, ntre OLT i cel
mai ndeprtat client din reea , innd cont de pierderile cauzate de re ea ( cablul de
fibr optic , suduri , conectori , splittere) este de aproximativ 20 Km.[6]
n cazul nostru distana nu va fi o problem pentru c chiar i cel mai lung traseu nu
va avea mai mult de 5 Km. Pentru a facilita procesul de construire a arborelui de

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

42

splitere vom mpri satul Mihaileni n 4 zone diferite spre care, dinspre centrala
OLT, vor pleca cte 9 ,8,8 i 7 fibre pentru zonele A, B, C i D respectiv.
n figura urmtoare vom prezenta satul Mihaileni mprit n 4 zone.

Figura 2.5 mprirea satului Mihaileni n zone: A, B, C i D.


n satul Mihaileni sunt n jur de 1700 de gospodrii, noi vom conecta 1000 de
abonai adic 280 gospodrii din zona A, 250 din zona B i D i 220 din zona C. n
figura urmtoare vom prezenta arborele de splitere alctuit pentru satul Mihaileni.
Aceast schem va fi anexat la proiect pe format A1.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

43

Figura 2.6 Arborele de splitere alctuit pentru satul Mihaileni


Dup cum se vede din desen noi utilizm canalizarea existent pentru a
conecta OLT-ul la magistrala de date, de asemeni va fi nevoie de construit adugtor
cte 80 metri de canalizare pentru zonele A, B, C i D. Astfel vom putea trasa
subteran volumul mare de cabluri ce iese din OLT. Acest lucru se explic prin faptul

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

44

c dac am iei aerian cu toate cablurile atunci am fi nevoii s amplasm toate


cablurile pe un singur pilon (cel din imediata apropiere a centralei), iar n caz c s-ar
ntmpla ceva cu acest pilon acesta ar duce la deconectarea tuturor abonailor de la
central i implicit la ieirea din funciune a reelei ceea ce ar cauza pierderi enorme.
Cablurile ce conecteaz abonaii din apropierea centralei, adic n raza de pn
la 3km de la central vor fi trasate pe piloni i conectate la splitere cu coeficientul de
ramificare 1:2 ca mai apoi prin intermediul unor splitere cu coeficient de ramificare
1:16 s fie conectate la abonai. Deci vom grupa abonaii n grupuri a cte 16
abonai, deci la un port vom conecta un numr maxim de 32 de abonai.

2.4 Linii de conexiune i interconectori


Pentru abonaii aflai la o distan mai mare de 3 km vom conecta ini ial, n
interiorul centralei, printr-un manon pentru zona A, 5 fibre ntr-o fibr cu 8 fire ca
mai apoi de asemeni printr-un manon vom face ramificarea din nou n 5 fibre i
conectarea acestora prin intermediul spliterelor la abonai. Acest lucru duce la
evitarea trasrii a unui numr de 12 fibre (pentru zona A) la o distan a mare utiliznd
practic aceeai piloni i economisirea a aproximativ 30km de fibr n toat re eaua.
Trebuie s menionm c atenuarea indus de conectarea fibrei prin manon este de
maxim 0,07dB, lucru de care trebuie s inem cont la calcularea bugetului optic.
Numrul de fibre conectate la manoane pentru zonele B, C i D este de 4, 3 i
respectiv 5 fibre. Acest lucru reiese din aezarea geografic a abonailor aflai la o
distan mai mare de 3 km de OLT.
n figura urmtoare cu culoare roie sunt prezentate strzile satului, iar
patraelele albastre indic casele. Canalizarea este prezentat cu culoare galben, iar
cu culoare albastru-deschis este indicat cablul cu 8 fire care duce spre man oane.
Aceast schem va fi anexat la proiect n format A1.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

45

Figura 2.7 Arhitectura general a reelei satului Mihaileni


2.5 Calculul bugetului de puteri

O legtur pe fibr optic din cadrul reelei proiectate const din urmtoarele:
un emitor cu o putere cuplat n fibr: Pt=125W
un receptor cu sensibilitate: Pr=-33dB
fibr optic cu o atenuare de: Af=0.3dB/km
dou splitere cu pierderi de: AS=4.2dB pentru spliterul cu ramificarea de 1:2 i
AS=14,4dB pentru spliterul cu ramificarea de 1:16.
ase conectori, fiecare cu pierderi AC=0.3dB per conector

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

46

dou manoane optice, fiecare cu pierderi de Am=0.07dB


Un calcul al bugetului de puteri ar arta astfel:
Bugetul de puteri: Pt-Pr= - 9.03dB (-33dB)=23.97dB
Atenuarea fibrei: Af=10km*0.3dB/km=3dB
Atenuarea conectorului: Ac=6*0.3dB=1.8dB
Atenuarea spliterelor: AS=4.2dB+14.4dB=18.6dB
Atenuarea ntrodus de manoane: Am=2*0.07dB=0.14dB
Condiia ca instalarea s funcioneze n raport cu puterea este:
Pt-Pr Af+Ac+AS+Am

(1)

Efectund calculele obinem: 23.97>3+1.8+18.6+0.14, adic 23.97>23.54.


Deci sistemul va funciona n raport cu puterea optic.
Astfel noi am calculat bugetul de puteri pentru cel mai ndeprtat abonat de la
OLT i s-a demonstrat c sistemul va funciona, deci putem s afirmm c i
celelalte ONT-uri vor funiona n regim normal.[1]
2.5 ntroducerea n sistem a unui ONT
Dup instalarea terminalelor de abonat ONT, ele trebuiesc adugate n sistem.
Aceasta se face din oficiul furnizorului de servicii. Pentru a aduga un ONT, care
este gestionat de OLT prin intermediul protocolului OMCI, cu numrul de serie:
SN3230313185885B41 n regim automat i a lega ONT cu profilul liniei 3 i
profilul serviciului 3 care corespund ONT, trebuie de procedat dup cum urmeaz:
huawei(config)#interface gpon 0/18
huawei(config-if-gpon-0/18)#port 0 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/18)#ont confirm 0 sn-auth 3230313185885B41 omci
ont-lineprofile-id 3 ont-srvprofile-id 3 desc HG8245a.[10]

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

47

2.7 Echipamentele utilizate in reeaua proiectat


Sunt prezentate echipamentele necesare pentru proiectarea reelei.
1.
2.
3.
4.
5.

Modul Huawei MA5600T.


Terminale de abonat de tip Huawei HG8245.
Splitere optice pasive.
Manoane pentru ramificri.
Fibr optic de calitate superioar.
2.7.1 Descrierea OLT(Optical Line Terminal)
Huawei

MA5600T reprezint

primul

dispozitiv

care

suport

toate

serviciile ,,All in one,, Smart AX MA5600T este primul terminal OLT n care sunt
integrate funciile de comutare i routare. Acesta asigur accesul prin fibr optica la
tehnologiile GPON i Ethernet P2P de o densitate nalt, suport interfe ele
xDSL(ADSL2+, VDSL2, G.SHDSL.bis), interfee audio POTS/ISDN, servicii
triple-play, serviciile unei linii tunelate TDM/ATM/Ethernet pentru clien ii bussines,
permite de a organiza transportul pentru o retea mobil cu sincronizare de o precizie
foarte nalta, i ne ofer interfeele GE/10GE pentru dirijare de la distant. Cu
ajutorul MA5600T se poate de simplificat arhitectura reelei i astfel de marit
fiabilitatea sa.
Prezentm posibilitile dispozitivului MA5600T:
Capacitate nalt de agregaie, posibilitatea sumar a inei 3,2 Tbps, capacitatea de
comutare a plaii de gestionare 960 Gbps, suportarea a pn la 512 mii de adrese
MAC.
Interfeele GE/10GE, maxim 36*10GE sau 140*GE interfee, adic nu este necesar
de procurat un comutator de agregare.
Reea cu fiabilitate nalt ce suport conectare direct cu BRAS, conectare dubl a
ONU la doua OLT-uri pentru rezerv, suport de asemeni funcia de nnoire a
sistemului de operare de la distan.
Gabarite: MA5600T 530mm*275,8mm*447,2mm.
Condiii de exploatare de la -250C pn la +550C.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

48

Alimentare: curent continuu -48V sau -60V cu rezerv la intrare, diapazonul


tensiunilor de lucru de la: -38,4V pn la -72V.[10]
2.7.2 Alegerea tipului de fibr optic
Pentru conectarea dispozitivului OLT la magistrala de date vom utiliza canalizarea

existent prin care vom trasa fibr optic de tipul ,,TKF - 24FIBRE 2000N
METALFREE 2,, cu urmtorii parametri:
Diametru - 10mm
Greutatea - 76 kg/km
Tensiune la ntindere 2000N
Raza minim de curbur 200mm
Temperatura de operare - -300C-+700C
Dimensiuni standart 4-8km
Pentru conectarea dispozitivelor ONT vom utiliza pilonii existeni i vom trasa
cablu optic aerian de tipul ,,TKF - CTC ADSS 1.35kn 2 fibre,, cu urmtorii
parametri:
Diametru 6.6mm
Greutatea - 34 kg/km
Tensiune la intindere 1350N
Raza minim de curbur 130mm
Temperatura de operare - -300C-+700C
Dimensiuni standart 4km
Atenuarea 0.3dB/km
2.7.3 Prezentarea dispozitivelor optice passive (spliterelor).

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

49

De asemeni pentru conectare vom utiliza splitere optice pasive care nu


necesit alimentare cu energie electric, deci ele pot fi amplasate oriunde far a afecta
funcionarea corect a reelei. Astfel vom utilize splitere cu coeficientul de
ramificare 1:2 i 1:16. Pentru ramificrile de 1:2 vom folosi splitere de tip ,,Braun
Group - SO-PCL-1x2,, , iar pentru ramificrile de 1:16 se vor utiliza splitere de
tip ,, Braun Group - SO-PCL-1x16,,. n continuare vom prezenta atenuarea indus
de splitter ntr-o reea de telecomunicaii.[7]

Tabelul 2.1 Atenuarea Splitterelor


Tip Splitter
1x64/2x64

Atenuarea/dB
-20.5/-21.7

1x32/2x32
1x16/2x16
1x8/2x8
1x4/2x4

-17/-17.8
-13.5/-14.15
10.6/-11.2
-7.1/-7.8

1x2/2x2

-3.6/-4.2

2.7.4 Selectarea tipului de manoane optice.


Pentru a nu folosi 12 fibre n cazul cnd ne pornim de la OLT n re eaua
noastr vom mai utiliza i 6 manoane de tip Encloser NT 7008 care ne permite ca
pn la o anumit distan s utilizm o fibr cu 8 fire n loc de 8 fibre, i astfel s
economisim fibr optic. Un asemenea manon ntroduce o atenuare de maxim
0.07dB ceea ce este un lucru foarte bun.

2.7.5 Prezentarea terminalului de reea ONT de tip Huawei HG8245.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

50

HG8245 Echolife, reprezint un terminal de reea optic (ONT), este un


gateway de nalt performan n tehnologiile FTTH oferit de Huawei. Prin utilizarea
tehnologiei GPON, accesul

de band larg este prevzut att pentru utilizatorii

rezideniali ct i pentru cei de intreprinderi. HG8245 ofer dou porturi POTS, patru
GE / FE cu auto-adaptare, 4 porturi Ethernet i un port Wi-Fi. HG8245 are
caracteristici de nalt performan i capaciti de transmiterea datelor pentru a
asigura o calitate excelent de VoIP, Internet i servicii de video HD. n continuare
vom face o decriere mai detaliat despre posibilitile modemului HG8245.[10]
Caracteristici:

Porturi:
De abonat: 2POTS+4GE+1USB+WiFi.
De reea: GPON(SC/APC).
Plug-and-play (PnP): Internet, IPTV i servicii VoIP pot fi obinute de un singur

utilizator i nu necesit configuraii complicate.


Suport protocoalele: G.984.4, SIP, H.248.
Dimensiunea matricei cu adrese MAC 1024 adrese, suport 255 grupuri multicast.
Diagnosticarea de la distan: defectele sunt depistate de la distan. n dispozitiv
este implementat un test bucla n linie a porturilor POTS, emularea de apel i
emulaia dialup PPPoE este iniiat de ctre NMS.
Viteza mare de transmitere a datelori: GE ofer o rata de transmiterii n de pn la
900 Mbit/s transmitere care este posibil n scenariul NAT.
Modul de economisire a energiei electrice: 25% consumul de energie este salvat de
un sistem integrat pe chipset-ul (SOC). Aceast reprezint o soluie n care un singur
chip PON sunt integrate modulul voce, gateway-ul i modulele LSW. Consumul
dispozitivului este de maxim 17W/h, iar consumul mediu este de 8W/h.
Alimentare: 100 240 V AC, 50 60 Hz, exist posibilitate de a conecta o surs de
energie alternativ(baterie).
Dimensiuni: 195mm * 174mm * 34mm.
Performana nalt i capacitatea de transmiterii datelor cu viteze foarte mari
ofer o soluie optim pentru serviciile orientate spre tehnologiile de viitor i pentru
implementarea soluiilor FTTH. Diagnosticarea de la distan contribuie la

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

51

depistarea erorilor de la distan mai rapid i astfel de a reduce OPEX(operating


expense cheltuelile de zi cu zi pentru ntreinerea reelei).[1]
2.5 Norme de protecie a muncii
Normele generale de protecie a muncii cuprind reguli i msuri aplicate n
ntreaga economie naional. Protecia muncii se transpune practic n aplicarea unor
criterii ergonomice pentru mbuntirea condiiilor de munc i pentru reducerea
efortului fizic.
Normele de protecie a muncii se aplic salariailor, membrilor cooperatori,
persoanelor angajate cu convenii civile (cu excepia celor care au drept obiect
activiti casnice) precum i ucenicilor, elevilor i studenilor n perioada efecturii
practicii profesionale.
n accepia cea mai general, protecia muncii este un ansamblu de aciuni avnd
ca obiect drept cunoaterea i nlturarea tuturor elementelor care pot aprea n
procesul de munc, susceptibile de a provoca accidente i mbolnviri profesionale.
Pentru a-i atinge scopul securitatea omului n procesul de munc, respectiv
asigurarea integritii anatomo-funcionale i sntii lucrtorilor n procesul
productiv - protecia muncii implic existena i funcionarea unui sistem
multidisciplinar fundamentat, de concepte teoretice, acte legislative, msuri i
mijloace tehnice, social economice, organizatorice, de igien i medicina muncii.
Pentru evitarea oricror accidente se impune respectarea cu strictee a normelor
de protecie a muncii, stipulate n anumite legi instruciuni sau normative.
Cauzele posibile de pericol datorate locului de munc sunt urmtoarele:
- Existena unui grad de umiditate ridicat;
- Lipsa unor covoare de cauciuc sau material de plastic pe care operatorul s-i
sprijine picioarele;
- Existena unei instalaii de alimentare de la reea ntr-un grad ridicat de degradare;
- Lipsa unor prize legate la pmnt.
- Folosirea unor ciocane de lipit supranclzite sau cu o izolaie electric deteriorat;

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

52

- Lipsa suporturilor pentru ciocanele de lipit;


- Folosirea unor scule i dispozitive improvizate, neadecvate operaiilor care trebuiesc
efectuate;
- Folosirea unor aparate de msurare fr izolarea carcasei exterioare fa de tensiunea
de reea;
- Lipsa izolaiei la conductoarele de alimentare de la reea ct i a cordoanelor de
legtur cu montajele supuse operaiei de depanare;
- Existena unor componente electrice sau electronice foarte fierbini, capabile s
produc arsuri.
Dintre msurile generale care trebuie luate pentru fiecare om se amintesc
urmtoarele:
- Efectuarea instructajului de protecia muncii, precum i constatarea acestuia ntr-o
fi de instructaj individual;
- Interzicerea desfurrii activitii ntr-un loc de munc organizat dac nu are
instructajul consemnat n fie;
Msurile de protecie ce trebuie respectate cu ocazia desfurrii operaiei de
depanare sunt urmtoarele:
- Verificarea conectrii i deconectrii cablului de alimentare;
- Verificarea conexiunilor instrumentelor de msurare;
- Conectarea la una sau mai multe prize de pmnt a carcaselor exterioare a aparatelor
de msurare i a nveliului metalic al ciocanului de lipit;
- La efectuarea oricror operaii se recomand ca operatorul s aib minile uscate,
sau s poarte mnui de cauciuc.
Prevenirea i stingerea incendiilor i exploziilor este o problem strns legat
de protecia muncii, deoarece att incendiile ct i exploziile constituie cauza unor
accidente grave de munc
Cauzele generale ale incendiilor se grupeaz n trei categorii:
- Cauze interne legate de procesul tehnologic;
- ntreinerea necorespunztoare a instalaiilor i greeli ale personalului;

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

53

- Cauze exterioare.
Msuri de protecie a muncii n activiti cu unelte manuale
1. Uneltele de mn trebuie s fie confecionate din materiale corespunztoare
operaiilor ce se execut.
2. n cazul activitii n atmosfer cu pericol de explozie, se vor folosi unelte
confecionate din materiale care nu produc scntei prin lovire sau frecare.
3. Uneltele manuale acionate electric sau pneumatic trebuie s fie prevzute cu
dispozitive de fixare a sculei i cu dispozitive care s mpiedice funcionarea lor
necomandat.
4. La uneltele dotate cu scule ce prezint pericol de accidentare (pietre de polizor,
pnze de fierstru, burghie etc.), acestea vor fi protejate mpotriva atingerii
accidentale cu mna sau alt parte a corpului.
5. Uneltele de mn rotative cu acionare pneumatic vor fi dotate cu limitatoare
de turaie.
6. Uneltele de percuie din oel (ciocanele, dlile, dornurile, cpuitoarele) trebuie
s fie executate din oeluri corespunztoare tratate termic, nct n timpul utilizrii s
nu se deformeze sau fisureze.
7. Este strict interzis folosirea uneltelor cu suprafee fisurate, deformate, tirbite
sau a uneltelor improvizate.
8. Cozile i mnerele uneltelor trebuie s fie bine fixate, netede i de dimensiuni
care s permit prinderea lor sigur i comod. Pentru fixarea cozilor i mnerelor n
scule se vor folosi pene metalice.
9. Uneltele de mn prevzute cu articulaii (foarfeci, cleti, chei etc.) nu trebuie
s aib joc n articulaie. Ele vor fi aezate astfel nct s aib orientat spre exterior
partea de prindere.
10. Cnd se efectueaz lucrri la nlime uneltele manuale se pstreaz n geni
rezistente i bine fixate de corp, pentru a fi asigurate mpotriva cderii.
11. n timpul transportului prile tioase ale uneltelor de mn trebuie protejate
cu teci sau aprtori adecvate.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

54

Msuri de protecie a muncii la utilizarea instalaiilor i echipamentelor


electrice[8]
1. Asigurarea inaccesibilitii elementelor care fac parte din cicuitele electrice
prin izolarea electric a conductoarelor, folosirea carcaselor de protecie legate la
pmnt, ngrdirea cu plase metalice sau cu tblii perforate respectndu-se distana
impus pn la elementele sub tensiune, amplasarea conductoarelor electrice la o
nlime inaccesibil pentru om.
2. Folosirea tensiunilor reduse (de 12, 24 i 36 V) pentru lmpile i sculele
electrice portative, evitarea rsucirii sau ncolciriii cablului de alimentare n timpul
lucrului, evitarea trecerii cablului peste drumul de acces i n locurole de depozitare
a materialelor, interzicerea reparrii sau remedierii defectelor n timpul funcionrii.
3. Folosirea mijloacelor individuale de protecie (principale tije electroizolante,
cleti izolani, scule cu mnere izolante i secundare echipament de protecie,
covorae de cauciuc, platformr i grtare izolante) i a mijloacelor de avertizre (plci
avertizoare, indicatoare de securitate, ngrdiri provizorii).
4. Deconectarea automat n cazul apariiei unei tensiuni de atungere periculoase
sau unor scurgeri de curent periculoase.
5. Separarea de protecie cu ajutorul unor transformatoare de separaie.
6. Izolarea suplimentar de protecie.
7. Protecia prin legare la pmnt.
8.Protecia prin legare la nul.
9. Protecia prin egalizarea potenialelor.
Msuri privind tehnica securitii la reparaia cablului optic.
Sistemele optice de transmisii ghidate sunt organizate prin intermediul cablului
optic(CO). Elementul de baz a CO este fibra optic (FO). Cele mai rspndite n
STFO sunt FO din sticl cu seciunea transversal rotund, care constau, de regul
din dou straturi coaxiale:
Stratul interior numit miezul optic cu indicele de refracie n1.
Stratul exterior numit nveliul optic cu indicele de refracie n2.

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

55

FO se mparte n diversiti dup materialul miezului i a nveliului printre


care pot fi menionate:
Miezul i nveliul din cuar;
Miezul din cuar i nveliul din polimeri;
Miezul i nveliul din polimeri;
Miezul i nveliul din sticle cu muli compui.
Din exterior FO posed nveli de protecie din polimeri. n aa mod n caz
general FO posed o structur din trei straturi. Construcia cablului optic i metodele
de transmisie a informaiei cu ajutorul cablului optic impune din sine un set de reguli
a tehnicii securitii la lucrrile de instalaie i reparaie a cablului. Prin cablul optic
ca purttor de informaie se transmite lumina generat de diodele laser i diodele
luminiscente, de aceea se interzice de a efectua careva lucrri asupra liniilor din
cablul optic fr a deconecta sursele de lumin n sistem. Cu toate c puterea de
iradiere a luminii prin cablul optic este de ordinul mW, totui nimerind n ochiul
omului poate provoca orbirea.
Cum s-a menionat, cablul optic conine sticl, polimeri tari, uneori i bare
metalice de aceea la lucrrile de conectare, sudare, reparaie trebuie de utilizat
nclminte special, mnui, ochelari. Cnd cablul optic conine i conductoare
metalice destinate cu energie a punctelor de regenerare nedeservite este obligatoriu
de deconectat de sub tensiune aceste cabluri [8].

UTM 525.3 018 M.E.


Mod Coala nr. Document. Semnt.

56