Sunteți pe pagina 1din 2

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.6 Declaraie privind modificrile intervenite n cursul procesului de evaluare i
selecie

Declaraie
privind modificrile intervenite n cursul procesului de
evaluare i selecie a cererii de finanare
[Aceast declaraie se completeaz, de ctre reprezentantul legal al
solicitantului, n etapa precontractual. Eliminai instruciunile de completare din
forma final a declaraiei.]

Subsemnatul/Subsemnata _____ [numele complet], CNP _____, posesor/posesoare


al/a C.I. seria _____, nr. _____ [se va nlocui cu denumirea documentului de
identitate, dup caz], eliberate de _____, n calitate de reprezentant legal al _____
[denumirea solicitantului], cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de
Codul Penal, declar pe propria rspundere c, pe parcursul procesului de evaluare
i selecie a cererii de finanare cu titlul _____ [titlul complet al proiectului, aa
cum apare n formularul cererii de finanare], au intervenit modificri asupra
urmtoarelor aspecte:

(enumerare cu titlu de exemplu)


Reprezentantul legal
Actele constitutive
Documentele anexate la cererea de finanare privind dreptul de
proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosin cu titlu gratuit/
mprumutul de folosin (comodat)/ nchiriere/locaiune, ce pot afecta
eligibilitatea i implementarea proiectului (de exemplu act adiional la
contractul de nchiriere)
Bugetul proiectului
Devizul general
Declaraia de eligibilitate
Declaraia de angajament
Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM i Calculul
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Declaraia privind eligibilitatea TVA
Situaiile financiare anuale anuale ale solicitantului sau ale entitilor
identificate ca ntreprinderi partenere i/sau legate cu solicitantul
Alte aspecte relevante

n acest sens, anexez urmtoarele documente:

(enumerare cu titlu de exemplu)


Modificri acte constitutive
Extrase de carte funciar actualizate pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor
de eligibilitate
Declaraii actualizate
Alte documente

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.6 Declaraie privind modificrile intervenite n cursul procesului de evaluare i
selecie

_____ [numele complet al reprezentantului legal al solicitantului]


_____ [semntura reprezentantului legal al solicitantului]
_____ [data ntocmirii declaraiei]