Sunteți pe pagina 1din 2

ATI

1. Care dintre urmatoarele clasificari ale tipurilor de anestezie este corecta si completa::
a) anestezia loco-regionala, anestezia epidurala, rahianestezia, anestezia generala;
b) anestezia locala, anestezia generala;
c) anestezia loco-regionala, anestezia generala;
d) anestezia locala, anestezia epidurala, anestezia generala.
2. Principalele scopuri ale anesteziei sunt:
a) inductia si mentinerea somnului pe toata durata interventiei chirurgicale, combaterea
durerii;
b) relaxarea musculara si relaxarea nervoasa;
c) obtinerea relaxarii musculare si anihilarea ROT;
d) combaterea durerii, hipnoza si amnezia, relaxarea musculara, protectia antistress.
3. Riscul major al detubarii pacientului cu anestezie generala intre momentul aparitiei
reflexelor si momentul trezirii complete este:
a) hipotermia cu frison puternic;
b) laringospasmul;
c) HTA
d) fibrilatia atriala.
4. Care dintre urmatoarele afirmatii legate de anestezia locala (topica) este falsa:
a) se poate utiliza atat la nivelul tegumentelor cat si al mucoaselor;
b) precede diferite manevre exploratorii ca laringoscopia, bronhoscopia, cistoscopia;
c) se realizeaza strict pe cale injectabila;
d) durata sa poate varia functie de durata scopului in care o administram.
5. Mecanismele fiziopatologice ale IRA (insuficienta respiratorie acuta) sunt:
a) hiperventilatia alveolara, alterarea raportului ventilatie-perfuzie, afectarea difuziunii;
b) suntul intrapulmonar, hiperventilatia alveolara, afectarea difuziunii, alterarea
raportului ventilatie-perfuzie;
c) hipoventilatia alveolara cu mentinerea raportului ventilatie-perfuzie;
d) hipoventilatia alveolara, alterarea raportului ventilatie-perfuzie, afectarea difuziunii,
suntul intrapulmonar.
6. Cei mai importanti parametri care decid necesitatea ventilatiei mecanice sunt:
a) frecventa respiratorie sub 14 respiratii/minut, PaO2 sub 60 mm Hg, PaCO2 peste 30
mm Hg;
b) frecventa respiratorie peste 35 respiratii/minut, PaO2 sub 60 mm Hg, PaCO2 peste
50 mm Hg;
c) frecventa respiratorie peste 20 respiratii/minut, PaO2 sub 60 mm HG, PaCO2 peste
50 mm Hg;
d) frecventa respiratorie normala in prezenta modificarii gazelor respiratorii.
7. Principalele modificari fiziopatologice in IRA (insuficienta renala acuta) sunt:

a) acidoza metabolica, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia,,


hipermagneziemia, anemia si anomaliile plachetare;
b) alcaloza metabolica cu hipernatremie si hipercalcemie in conditiile scaderii fosforului,
magneziului si acidului uric in contextual hemoconcentratiei;
c) acidoza metabolica alternand cu alcaloza metabolica si cu variatii majore ale celorlati
parametri;
d) ph-ul se mentine in limite normale, riscul de deces fiind insa reprezentat de fibrilatia
ventriculara datorata scaderii potasiului in sange.
8. Care dintre urmatoarele simptome nu apare in intoxicatia cu opiacee:
a) detresa respiratorie si alterarea statusului mental;
b) hipotensiunea ortostatica;
c) greturile si varsaturile;
d) midriaza si tahipneea.
9. In transfuziile masive de sange poate apare:
a) alcaloza respiratorie;
b) alcaloza metabolica;
c) acidoza respiratorie;
d) alcaloza metabolica.
10. Respiratia de tip Kussmaul este caracteristica:
a) alcalozei respiratorii;
b) alcalozei metabolice;
c) acidozei respiratorii;
d) acidozei metabolice.
1.c), 2.d), 3.b), 4.c), 5.d), 6.c), 7.a), 8.d), 9.b), 10,d)